Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Skarga konstytucyjna na orzeczenie sądu. Model możliwy do zastosowania w Polsce

ebook

- 14%

Skarga konstytucyjna na orzeczenie sądu. Model możliwy do zastosowania w Polsce

Marta Kłopocka-Jasińska

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 85.00 zł 73.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 73.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8187-867-8
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Jest to pierwsza publikacja na rynku wydawniczym poruszająca w sposób kompleksowy kwestię potrzeby poszerzenia zakresu przedmiotowego skargi konstytucyjnej o orzeczenia sądów. Dyskusja dotycząca konieczności reformowania polskiej skargi konstytucyjnej toczy się od wielu lat. W obowiązującym stanie prawnym skargę można wnieść wyłącznie w sytuacji, gdy naruszenie konstytucyjnych wolności i praw wynika z niekonstytucyjnego przepisu zastosowanego przez sąd lub organ w sprawie skarżącego. Wnoszący skargę inicjuje więc kontrolę trybunalską jedynie nad przepisem prawa, który postrzega jako niezgodny z ustawą zasadniczą. Nie jest natomiast możliwe zaskarżenie samego rozstrzygnięcia, choćby naruszało konstytucyjne prawo skarżącego.


W publikacji poddano analizie takie zagadnienia, jak:

aktualna regulacja skargi konstytucyjnej w Polsce;
problemy związane z funkcjonowaniem Trybunału Konstytucyjnego;
efektywność poszczególnych środków ochrony prawnej.Autorka odwołuje się do uregulowań w zakresie skargi konstytucyjnej obowiązujących w Niemczech, Hiszpanii i Czechach, gdzie istniejąca od wielu lat instytucja skargi konstytucyjnej umożliwia obywatelom podnoszenie zarzutów naruszenia konstytucji przez organy sądowe. Poruszane w publikacji zagadnienia koncentrują się również wokół aktualnej problematyki stosowania konstytucji przez sądy i ewentualnych napięć, jakie mogą powstać w relacjach między sądownictwem a Trybunałem Konstytucyjnym, zwłaszcza w kontekście możliwej reformy mechanizmu skargowego.


Adresaci:
Monografia przeznaczona jest nie tylko dla przedstawicieli nauki, lecz również dla praktyków, którzy w pracy zawodowej stykają się z zagadnieniami ochrony konstytucyjnych praw i wolności.

Tytuł
Skarga konstytucyjna na orzeczenie sądu. Model możliwy do zastosowania w Polsce
Autor
Marta Kłopocka-Jasińska
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8187-867-8
Seria
Monografie
Rok wydania
2020
Liczba stron
320
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 11

Wstęp | str. 13

Rozdział I
Skarga konstytucyjna jako środek ochrony konstytucyjnych wolności i praw według Konstytucji RP z 1997 r. | str. 25
1. Skarga konstytucyjna jako środek ochrony prawnej | str. 25
2. Modele skargi konstytucyjnej, kryteria ich wyróżniania oraz realizowane przez nie funkcje | str. 30
3. Polski model skargi konstytucyjnej i jego ocena w poglądach doktryny prawa konstytucyjnego | str. 38
4. Potrzeba reformowania polskiej skargi konstytucyjnej | str. 62

Rozdział II
Zakres przedmiotowy skargi konstytucyjnej | str. 79
1. Pojęcie zakresu przedmiotowego skargi konstytucyjnej oraz rodzaje aktów podlegających zaskarżeniu | str. 79
2. Skarga konstytucyjna o szerokim zakresie przedmiotowym na przykładzie Niemiec, Hiszpanii i Czech | str. 85
2.1. Niemcy | str. 85
2.2. Hiszpania | str. 89
2.3. Czechy | str. 95
3. Zakres przedmiotowy polskiej skargi konstytucyjnej | str. 99

Rozdział III
Podstawowe założenia skargi konstytucyjnej na orzeczenie sądu | str. 107
1. Zaskarżalność orzeczeń sądowych w drodze skargi konstytucyjnej | str. 107
2. Istota skargi konstytucyjnej na orzeczenie sądu na przykładzie Niemiec, Hiszpanii i Czech | str. 111
2.1. Niemcy | str. 111
2.2. Hiszpania | str. 115
2.3. Czechy | str. 121
3. Zagadnienie rozgraniczania kompetencji w zakresie ochrony praw jednostki między Trybunałem Konstytucyjnym a sądami na przykładzie Niemiec, Hiszpanii i Czech | str. 125
3.1. Niemcy | str. 125
3.2. Hiszpania | str. 129
3.3. Czechy | str. 134
4. Założenia dla polskiego modelu skargi konstytucyjnej na orzeczenie sądu | str. 138

Rozdział IV
Przesłanki dopuszczalności skargi konstytucyjnej na orzeczenie sądu | str. 156
1. Subsydiarność skargi konstytucyjnej i wymóg wyczerpania drogi sądowej | str. 156
1.1. Niemcy | str. 159
1.2. Hiszpania | str. 163
1.3. Czechy | str. 167
2. Wymogi formalne skargi konstytucyjnej | str. 169
2.1. Niemcy | str. 169
2.2. Hiszpania | str. 170
2.3. Czechy | str. 173
3. Termin na wniesienie skargi konstytucyjnej | str. 174
3.1. Niemcy | str. 174
3.2. Hiszpania | str. 175
3.3. Czechy | str. 178
4. Dodatkowe przesłanki dopuszczalności o charakterze selekcyjnym przewidziane dla skargi konstytucyjnej | str. 179
4.1. Przesłanki szczególnego zagadnienia konstytucyjnego i szczególnie niekorzystnych skutków | str. 179
4.2. Przesłanka szczególnej doniosłości konstytucyjnej | str. 182
5. Konieczność wprowadzenia dodatkowych przesłanek dopuszczalności skargi konstytucyjnej na orzeczenie sądu | str. 188

Rozdział V
Postępowanie w sprawie rozpoznania skargi konstytucyjnej na orzeczenie sądu | str. 193
1. Etapy rozpoznania skargi konstytucyjnej na orzeczenie sądu w świetle regulacji niemieckiej, hiszpańskiej, czeskiej | str. 193
1.1. Niemcy | str. 193
1.2. Hiszpania | str. 197
1.3. Czechy | str. 207
2. Przebieg postępowania w sprawie skargi konstytucyjnej w świetle aktualnej regulacji polskiej | str. 214
2.1. Wszczęcie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym | str. 214
2.2. Wstępna kontrola skargi konstytucyjnej | str. 216
2.3. Właściwe rozpoznanie skargi konstytucyjnej | str. 220
2.4. Rozstrzygnięcie skargi konstytucyjnej | str. 227
3. Konieczne zmiany reguł postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym w przypadku wprowadzenia skargi konstytucyjnej na orzeczenie sądu | str. 230

Rozdział VI
Skutki wyroków Trybunału Konstytucyjnego w sprawach skarg konstytucyjnych na orzeczenie sądu | str. 236
1. Rozwiązania w zakresie skutków wyroków Trybunału Konstytucyjnego występujące w Niemczech, Hiszpanii i Czechach | str. 236
1.1. Niemcy | str. 236
1.2. Hiszpania | str. 246
1.3. Czechy | str. 258
2. Skutki wyroków Trybunału Konstytucyjnego w procedurze skargi konstytucyjnej w świetle aktualnej regulacji polskiej | str. 261
3. Możliwe skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego stwierdzającego naruszenie wywołane orzeczeniem sądu | str. 280

Podsumowanie i wnioski de lege ferenda | str. 283

Bibliografia | str. 299

Wykaz orzecznictwa | str. 313
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 15

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 15

W piętnastym tomie Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego znalazło się opracowanie dotyczące formy rozrządzeń na wypadek śmierci po wejściu w życie rozporządzenia spadkowego nr 650/12 z 4 lipca 2012 r. Poza tym czytelnik znajdzie artykuły omawiające problematykę przepisów wymuszających swoje zastosowanie jako instrumentu służącego ochronie strony słabszej w przypadku umów ubezpieczenia, jak i prawa właściwego dla przeniesienia akcji w obrocie zorganizowanym. Godne polecenia jest także teoretycznoprawne opracowanie poświęcone metodzie analizy funkcjonalnej w prawie prywatnym międzynarodowym. Piętnasty tom czasopisma zamyka opinia prawna dotycząca dziedziczenia po obywatelu Wenezueli zamieszkałym w Polsce.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
70% podatek od odpraw i odszkodowań – rozliczenia pracownicze, podatkowe i rachunkowe

-9%

70% podatek od odpraw i odszkodowań – rozliczenia pracownicze, podatkowe i rachunkowe

Z początkiem 2016 r. weszły w życie przepisy przewidujące opodatkowanie 70% zryczałtowanym podatkiem niektórych odszkodowań oraz odpraw otrzymywanych od spółek z udziałem środków publicznych. Są to spółki, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub inne państwowe osoby prawne albo komunalne osoby prawne dysponują bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu. Przepisy te dotyczą dwóch rodzajów odszkodowań i odpraw:
• odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji oraz
• odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia lub rozwiązania umowy przed terminem.
Stosowanie nowych przepisów miało być bardzo proste. Niestety praktyka pierwszych miesięcy ich obowiązywania jest inna. W publikacji przedstawiamy zasady wypłaty takich odszkodowań, poboru podatku oraz ewidencję księgową.

Cena: 9.90 zł 9.00 zł
Administracja publiczna a alternatywne metody rozwiązywania sporów

-15%

Administracja publiczna a alternatywne metody rozwiązywania sporów

W monografii wskazano przyczyny wprowadzania metod rozwiązywania sporów do prawa administracyjnego oraz funkcje, które te metody mogą pełnić w administracji publicznej. Autor zakłada, że wdrażanie metod alternatywnego rozwiązywania sporów do administracji publicznej na podstawie prawa administracyjnego jest w pełni racjonalne i celowe, jeżeli istnieje taki typ sporu, którego opanowanie w drodze rozstrzygnięcia lub rozwiązania należałoby do obszaru działania administracji publicznej lub sądu administracyjnego. Jednocześnie w pracy ukazano wpływ koncepcji alternatywnego rozwiązywania sporów (ang. alternative dispute resolution) na funkcjonowanie administracji publicznej, a wskazanie na potencjalną relację podniesionych zagadnień podkreśla specyfikę podjętego tematu.

Cena: 26.00 zł 22.00 zł
Administrator 1-2/2017

-29%

Administrator 1-2/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

● Winne kulawe prawo i brak świadomości ekologicznej,
● Projekt zmian ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
● Gospodarowanie nieruchomościami a gospodarka odpadami,
● Jak minął rok 2016?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 12/2017

-29%

Administrator 12/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze między innymi:

● KZN a własność lokali,
● By nie było miejsc bez duszy,
● O wykorzystaniu termowizji.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 7-8/2017

-29%

Administrator 7-8/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Możliwości dobudowy wind są, tylko pieniędzy brak i prawo kuleje,
● Rozliczanie kosztów ciepła i przegląd ciepłomierzy,
● Orzecznictwo a uchwały wspólnoty,
● Żeby nie było jak w londyńskim Grenfell Tower

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.