Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Skarga na przewlekłość postępowania administracyjnego

ebook

- 14%

Skarga na przewlekłość postępowania administracyjnego

Paweł Kornacki

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 85.00 zł 73.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 73.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-7417-0
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W monografii Autor w sposób kompleksowy, a jednocześnie precyzyjny omawia tematykę prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu administracyjnym, w tym m.in.:


przybliża praktyczne aspekty sądowej kontroli sprawności funkcjonowania aparatu administracyjnego,
przeprowadza teoretycznoprawną analizę skargi na przewlekłość postępowania administracyjnego,
dokonuje oceny istniejącego w tym zakresie stanu prawnego oraz formułuje wnioski de lege ferenda,
przywołuje prawnomiędzynarodowe wzorce przeciwdziałania przewlekłości postępowań administracyjnych oraz przedstawia wynikającą z nich propozycję interpretacyjną pojęcia przewlekłości postępowania administracyjnego,
prezentuje przesłanki dopuszczalności tytułowej skargi oraz okoliczności, które warunkują uwzględnienie tej skargi przez sąd.


Szeroko powoływana literatura tematu oraz obficie cytowane orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu umożliwiają czytelnikowi dotarcie do innych źródeł, w których podjęto analizę konkretnego problemu. Systematyka tekstu ułatwi szybkie odnalezienie odpowiedzi na najważniejsze pytania.


Adresaci:

Książka jest przeznaczona dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, prokuratorów, pracowników organów administracji publicznej oraz pracowników naukowych.Książka nominowana w VII edycji Konkursu „Przeglądu Sądowego”

Tytuł
Skarga na przewlekłość postępowania administracyjnego
Autor
Paweł Kornacki
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-7417-0
Rok wydania
2014
Liczba stron
454
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 15

Rozdział I
Źródła i standardy prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki | str. 25

1. Uwagi ogólne | str. 25

2. Prawo do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki jako standard konstytucyjny, prawnomiędzynarodowy i unijny | str. 29

3. Prawo do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki na poziomie regulacji ustawowej | str. 39

3.1. Uwagi ogólne | str. 39

3.2. Stan prawny przed 11 kwietnia 2011 r. | str. 44

3.2.1. Skarga na bezczynność organu w ujęciu historycznym | str. 45

3.2.2. Geneza ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki | str. 52

3.2.3. Konstrukcja skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki | str. 65

3.3. Stan prawny od 11 kwietnia 2011 r. | str. 75

3.3.1. Uwagi wstępne | str. 75

3.3.2. Projekt przygotowany przez Biuro Pełnomocnika do spraw postępowań przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka MSZ | str. 78

3.3.3. Wprowadzone zmiany normatywne | str. 86

3.4. Krajowe środki prawne na tle orzecznictwa ETPC | str. 89

4. Podsumowanie | str. 95

Rozdział II
Przedmiot skargi. Definicja przewlekłości postępowania administracyjnego | str. 99

1. Uwagi ogólne | str. 99

2. Definicja bezczynności organu. Milczenie organu oraz inne terminy związane z niedziałaniem administracji publicznej | str. 103

3. Definicja przewlekłości postępowania w ustawie skargowej z 2004 r. i jej zakres odniesienia | str. 116

4. Kryteria delimitujące przewlekłość postępowania i bezczynność organu | str. 127

5. Przewlekłość w wydaniu decyzji administracyjnej | str. 135

6. Przewlekłość w wydaniu postanowienia w postępowaniu administracyjnym | str. 139

7. Przewlekłość w wydaniu postanowienia w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym | str. 144

8. Przewlekłość w wydaniu innych niż decyzje i postanowienia aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa | str. 153

9. Przewlekłość w wydaniu pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie | str. 156

10. Przewlekłość w wykonaniu wyroku sądu administracyjnego | str. 158

11. Podsumowanie | str. 169

Rozdział III
Przesłanki dopuszczalności skargi | str. 179

1. Uwagi ogólne | str. 179

2. Przesłanki materialne | str. 187

2.1. Właściwość sądu administracyjnego | str. 187

2.1.1. Uwagi ogólne | str. 187

2.1.2. Kontrola działalności administracji publicznej sprawowana przez sądy powszechne | str. 191

2.1.3. Kontrola przewlekłości postępowania administracyjnego w sprawie bezpośrednio albo pośrednio kontrolowanej przez sąd powszechny | str. 195

2.1.4. Kontrola przewlekłości postępowania administracyjnego w sprawie należącej do właściwości sądu powszechnego | str. 203

2.1.5. Ograniczenia właściwości o charakterze wewnętrznym | str. 206

2.2. Brak zawisłości sprawy | str. 210

2.3. Legitymacja skargowa | str. 216

2.3.1. Uwagi ogólne | str. 216

2.3.2. Legitymacja skargowa materialna | str. 218

2.3.3. Legitymacja skargowa formalna | str. 225

2.4. Zdolność sądowa stron oraz zdolność procesowa strony skarżącej | str. 229

2.4.1. Uwagi ogólne | str. 229

2.4.2. Zdolność sądowa stron | str. 230

2.4.3. Zdolność procesowa strony skarżącej | str. 236

2.5. Wykorzystanie środków obrony prawnej na drodze administracyjnej | str. 244

3. Przesłanki formalne | str. 255

3.1. Uwagi ogólne | str. 255

3.2. Forma i treść skargi | str. 259

3.3. Tryb wniesienia skargi | str. 264

3.4. Wpis | str. 266

3.5. Odpisy skargi | str. 270

4. Podsumowanie | str. 272

Rozdział IV
Przesłanki uwzględnienia skargi | str. 276

1. Uwagi ogólne | str. 276

2. Umorzenie postępowania | str. 278

2.1. Uwagi ogólne | str. 278

2.2. Cofnięcie skargi | str. 279

2.3. Śmierć strony | str. 282

2.4. Autokontrola organu administracji | str. 283

3. Granice rozstrzygania sprawy sądowoadministracyjnej | str. 301

3.1. Uwagi ogólne | str. 301

3.2. Zakres horyzontalny | str. 302

3.3. Zakres wertykalny | str. 311

4. Kryteria oceny zarzutu przewlekłości postępowania | str. 316

4.1. Uwagi ogólne | str. 316

4.2. Terminowość czynności | str. 323

4.3. Prawidłowość czynności | str. 327

4.4. Charakter sprawy | str. 337

4.5. Stopień faktycznej i prawnej zawiłości sprawy | str. 338

4.6. Znaczenie sprawy dla strony, która wniosła skargę | str. 339

4.7. Zachowanie stron | str. 341

5. Uwzględnienie skargi | str. 342

5.1. Uwagi ogólne | str. 342

5.2. Zobowiązanie organu do wydania w określonym terminie aktu lub interpretacji lub dokonania czynności lub stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa | str. 346

5.3. Stwierdzenie, czy przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa | str. 349

5.4. Wymierzenie grzywny | str. 358

6. Oddalenie skargi | str. 363

7. Zagadnienia intertemporalne | str. 365

8. Podsumowanie | str. 372

Wnioski końcowe | str. 379

Wykaz orzeczeń | str. 395

Bibliografia | str. 433
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 11

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 11

W niniejszym tomie „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” znalazły się opracowania dotyczące sądownictwa polubownego (możliwości związania zapisem na sąd polubowny członków zgrupowania spółek, ich wspólników i interesariuszy; dopuszczalności konkludentnego przystąpienia do zapisu na sąd polubowny oraz następstwa prawnego w zakresie przedmiotu sporu w toku postępowania przed sądem polubownym), jak również wąsko rozumianego prawa prywatnego międzynarodowego (artykuły poświęcone małżeństwu i związkom osób tej samej płci oraz skardze pauliańskiej). Poza tym w tomie zamieszono tłumaczenie i omówienie nowego holenderskiego prawa prywatnego międzynarodowego.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
25-lecie wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce

-13%

25-lecie wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce

W monografii podjęto próbę krytycznej oceny standardu ochrony praw człowieka, określonego w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Rozważania koncentrują się na analizie literalnej treści Konwencji i praktyk jej stosowania. Autorzy ustalają, czy rozbieżności w interpretacji praw i wolności, o których mowa w Konwencji i w traktatach przyjętych pod egidą ONZ: 1) pozwalają na poszukiwanie ochrony przed Komitetami ONZ po uzyskaniu niekorzystnej dla skarżącego decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, 2) mogą być ograniczone dzięki wyznaczaniu przez organy Rady Europy standardów zalecanych lub przez częstsze włączanie dorobku organów ONZ do orzecznictwa Trybunału. Interpretacja Konwencji musi być dostosowana do współczesnych realiów technicznych, społecznych i kulturowych. Problemem jest jednak wyznaczenie ścisłych ram dopuszczalnej ingerencji państwa związanej z tak aktualnymi wyzwaniami, jak np. z 1) ograniczeniem korzystania z wolności słowa w przypadku kolizji tej swobody z dopuszczalnością wykonywaniu praktyk religijnych, 2) ochroną absolutnego charakteru prawa do życia, w kontekście dopuszczalności legalnej aborcji, 3) reformowaniem wymiaru sądownictwa w kierunku zapewniania jego niezależności, 4) zasadnością uznania za uchodźców osób opuszczających swoje kraje z powodu łamania praw II generacji, a nawet praw środowiskowych, 5) rozwijaniem przez podmioty prywatne nowoczesnych technologii (tzw. Internet Rzeczy) oraz kilku innych podobnych dylematów.

Cena: 30.00 zł 26.00 zł
57 problemów zarządzania oświatą

-14%

57 problemów zarządzania oświatą

Książka stanowi kompendium wiedzy dotyczącej procesów rozwojowych w organizacji szkolnej oraz wyjaśnia pojęcia z zakresu zarządzania organizacją szkolną. Autorzy omawiają w niej podstawowe umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne, które ułatwiają wstępną interpretację i zrozumienie powszechnie występujących problemów w oświacie.


Opracowanie zostało napisane w formie otwartych komentarzy do typowych, powszechnie występujących problemów, jakie należy rozwiązywać w procesie zarządzania na wszystkich szczeblach systemu oświaty i dotyczących m.in.:

prowadzenia placówki oświatowej,
jakości i efektywności pracy,
nadzoru i kontroli,
rozwoju osobistego,
nauczania oraz komunikacji z uczniami.Zwrócono także uwagę na potrzebę i zasadność stosowania prawa jako narzędzia zarządzania.


Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych, ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz ośrodków kursów i szkoleń zawodowych, jak również menedżerów we wszystkich instytucjach systemu oświaty. Powinna też zainteresować nauczycieli oraz studentów kierunków pedagogicznych.


Obejrzyj wideorecenzję:

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
Administracja ochrony zdrowia w Polsce – między świadczeniem a reglamentacją

-14%

Administracja ochrony zdrowia w Polsce – między świadczeniem a reglamentacją

Książka prezentuje rolę i zakres administracji publicznej w sektorze ochrony zdrowia w Polsce. W opracowaniu omówiono tematy takie jak prywatyzacja ochrony zdrowia i odpłatność świadczeń zdrowotnych. Przedstawiono również zagadnienia dotyczące najnowszych zmian w organizacji Państwowego Ratownictwa Medycznego, sieci szpitali, czy problem utraty kontroli jednostki samorządu terytorialnego nad prowadzonym podmiotem leczniczym. Analizie poddano nierozstrzygnięte dotąd kwestie, m.in. w jaki sposób administracja publiczna ma zapewnić udzielanie świadczeń zdrowotnych, czy ma to czynić przez tworzone przez siebie podmioty lecznicze, czy też w inny sposób.


Publikacja przeznaczona jest dla pracowników administracji rządowej i samorządowej zajmujących się ochroną zdrowia, adwokatów, radców prawnych, sędziów. Zainteresuje również pracowników naukowych oraz studentów prawa, administracji, zarządzania czy ochrony zdrowia.

Cena: 110.00 zł 95.00 zł
Administrator 1-2/2016

-26%

Administrator 1-2/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Co nas czeka w 2016 roku?● Skąd się biorą problemy zarządców?● Przegląd podzielników,● Korekta przychodów i kosztów w 2016 roku.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 12/2015

-29%

Administrator 12/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Walka o praworządność – rozmowa z Ewą Łętowską,

● Jak przeciwdziałać nieuczciwości w budowlance,

● Preproporcja we wspólnotach mieszkaniowych w 2016.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.