Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Skargi, wnioski i petycje w jednostkach samorządu terytorialnego

ebook

- 14%

Skargi, wnioski i petycje w jednostkach samorządu terytorialnego

Anna Wierzbica, Renata Cybulska, Roman Marchaj

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 111.00 zł 96.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 96.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8187-892-0
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Publikacja zawiera omówienie instytucji skarg, petycji i wniosków w polskim porządku prawnym. Autorzy starają się rozwiać wątpliwości związane z klasyfikacją tego rodzaju pism, a także przybliżyć tryb postępowania z nimi.


Analizują m.in.

podmioty uprawnione do składania skarg, petycji i wniosków,
podmioty obowiązane do rozpoznania tego rodzaju pism,
procedurę związaną z ich rozpatrzeniem,
sposób działania komisji skarg, petycji i wniosków.Opracowanie zostało napisane przez pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – radców prawnych, zajmujących się w swojej pracy zawodowej problematyką skarg, petycji i wniosków.


Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla pracowników gmin, powiatów i województw, a także radców prawnych i adwokatów oraz każdego obywatela zainteresowanego omawianą tematyką.

Tytuł
Skargi, wnioski i petycje w jednostkach samorządu terytorialnego
Autorzy
Anna Wierzbica, Renata Cybulska, Roman Marchaj
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8187-892-0
Seria
Poradniki LEX
Rok wydania
2020
Liczba stron
212
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów .................................................................................. 9
Wstęp ................................................................................................... 13
Rozdział I. Petycje ................................................................ 15
1. Uwagi ogólne ............................................................................. 15
2. Petycja w polskim porządku prawnym oraz w wybranych systemach państw obcych ................... 16
3. Podmioty wnoszące petycję; przedmiot petycji ................... 28
4. Adresaci petycji ......................................................................... 38
5. Przedmiot petycji ...................................................................... 47
6. Forma wniesienia petycji; treść petycji.................................. 50
7. Organy rozpatrujące petycję ................................................... 71
8. Termin rozpatrzenia petycji .................................................... 75
9. Petycja wielokrotna .................................................................. 78
10. Ponowna petycja w tej samej sprawie .................................... 79
11. Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji .................... 80
12. Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach ................. 85
13. Odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego ................ 86
Rozdział II. Wnioski ............................................................................................... 91
1. Uwagi ogólne ............................................................................. 91
2. Prawo do petycji ........................................................................ 94
2.1. Treść prawa do petycji ...................................................... 94
2.2. Prawo do petycji jako publiczne prawo podmiotowe ................................. 95
3. Wniosek jako element prawa do kierowania sprawami publicznymi .................................. 97
3.1. Treść prawa do kierowania sprawami publicznymi ..... 97
4. Wniosek jako forma dialogu dwustronnego ........................ 105
5. Charakter prawny wniosku..................................................... 107
5.1. Podstawa prawna ............................................................... 107
5.2. Wniosek w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego .................................. 114
5.2.1. Wprowadzenie ......................................................... 114
5.2.2. Zakres przedmiotowy wniosku złożonego w trybie art. 241 k.p.a. ............................... 120
5.2.3. Krąg podmiotów uprawnionych do wnoszenia wniosków ........................................ 126
5.2.4. Krąg podmiotów zobowiązanych do rozpatrywania lub załatwienia wniosków ............. 128
6. Postępowanie w sprawie rozpatrywania wniosków ............ 132
6.1. Charakter postępowania w sprawie wniosku ................ 132
6.2. Warunki formalne wniosku ............................................ 134
6.3. Zasady przyjmowania i rozpatrywania wniosków ....... 135
6.4. Sposób wykonania obowiązku informacyjnego RODO .................................................... 136
7. Wniosek a wybrane instytucje pokrewne ............................. 138
7.1. Wprowadzenie ................................................................... 138
7.2. Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców a wniosek ... 145
7.3. Konsultacje społeczne a wniosek .................................... 147
Rozdział III. Skargi................................................................................................... 155
1. Prawo do składania skarg ........................................................ 155
2. Przedmiot skargi ...................................................................... 159
3. Właściwość w zakresie rozpatrywania skarg ....................... 162
4. Postępowanie w sprawach skarg ............................................ 170
4.1. Złożenie skargi ................................................................... 170
4.2. Terminy ............................................................................... 172
4.3. Sposób załatwienia skargi ................................................ 176
4.4. Zawiadomienie (treść i charakter) .................................. 178
4.5. Ponowna skarga ................................................................. 181
4.6. Udział prasy i organizacji społecznych ............................................... 182
4.7. Rozpoznawanie skarg przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego .................... 183
4.8. Komisja skarg, wniosków i petycji ........................................................ 188
5. Udostępnianie informacji w zakresie skarg w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej .............. 190
6. Organizacja przyjmowania skarg........................................... 191
7. Nadzór i kontrola ...................................................................... 194
8. Skarga a inne postępowania .................................................... 195
9. Podsumowanie .......................................................................... 199
Bibliografia......................................................................................... 201
Autorzy................................................................................................ 209
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 15

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 15

W piętnastym tomie Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego znalazło się opracowanie dotyczące formy rozrządzeń na wypadek śmierci po wejściu w życie rozporządzenia spadkowego nr 650/12 z 4 lipca 2012 r. Poza tym czytelnik znajdzie artykuły omawiające problematykę przepisów wymuszających swoje zastosowanie jako instrumentu służącego ochronie strony słabszej w przypadku umów ubezpieczenia, jak i prawa właściwego dla przeniesienia akcji w obrocie zorganizowanym. Godne polecenia jest także teoretycznoprawne opracowanie poświęcone metodzie analizy funkcjonalnej w prawie prywatnym międzynarodowym. Piętnasty tom czasopisma zamyka opinia prawna dotycząca dziedziczenia po obywatelu Wenezueli zamieszkałym w Polsce.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 2

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 2

W drugim numerze Silesian Journal of Legal Studies pomieszczone zostały artykuły podejmujące różne zagadnienia prawne, takie jak: prawo własności i ochrona prawna konsumentów w kontekście prawa europejskiego, autonomia i bezpieczeństwo prawne samorządu lokalnego czy też podstawy prawne ochrony środowiska naturalnego. W aktualnym numerze czytelnik znaleźć może również artykuły z teorii i historii prawa. Autorzy tekstów to eksperci prawni reprezentujący Polskę, Niemcy, Słowenię, Bułgarię, Węgry oraz Hiszpanię. Podobnie jak w pierwszym numerze Silesian Journal of Legal Studies, prezentowane zagadnienia podjęte zostały w sposób interdyscyplinarny.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
Akcyza w prawie Unii Europejskiej. Komentarz

-14%

Akcyza w prawie Unii Europejskiej. Komentarz

Książka stanowi kompleksowy komentarz do dyrektyw i rozporządzeń unijnych regulujących podatek akcyzowy, uwzględniający w szerokim zakresie istotne dla tematyki akcyz postanowienia Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE.


Autorzy sygnalizują problemy związane z implementacją komentowanych przepisów w prawie polskim. Szczególnie cenne dla czytelników są liczne odwołania do przepisów krajowych oraz orzeczeń polskich sądów, gdyż pokazują w jaki sposób przepisy unijne są rozumiane przez polską administrację podatkową i sądy administracyjne.


Adresaci:

Publikacja jest przeznaczona dla pracowników organów podatkowych (zwłaszcza urzędów i izb celnych), adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, sędziów sądów administracyjnych oraz powszechnych. Będzie przydatna również dla osób odpowiedzialnych za finanse i księgowość podatników akcyzy.


"Recenzowany komentarz jest opracowaniem o fundamentalnym charakterze. Decyduje o tym nie tyle i na pewno nie przede wszystkim jego imponująca objętość, ale sposób potraktowania analizowanej materii. Jest to dzieło kompletne, o wydźwięku wręcz encyklopedycznym, chociaż zachowujące wszystkie cechy porządnego komentarza prawniczego. Zespół doświadczonych autorów, wybitnych teoretyków i praktyków prawa podatkowego, a przy tym znawców akcyz pokazał tu pełnię swoich możliwości".


Prof. zw. dr hab. Bogumił Brzeziński

Cena: 213.00 zł 184.00 zł
Aksjomaty administracji publicznej

-14%

Aksjomaty administracji publicznej

Publikacja jest już czwartym opracowaniem autora z cyklu monografii dotyczących najważniejszych cech prawa administracyjnego. Opisane w niej aksjomaty dotyczą administracji publicznej demokratycznego państwa prawnego. Temat ten jest związany z działem życia państwowego i społecznego, dla którego prawo ma wprawdzie oczywiste i duże znaczenie, ale który funkcjonuje w znacznym stopniu w oparciu o reguły wyprowadzane z wielu pozaprawnych nauk społecznych oraz z praktyki i doświadczenia.

Książka łączy w sobie wątki nauki prawa administracyjnego z wątkami nauki administracji, czyli tych nauk, których przedmiotem jest administracja publiczna.

Opracowanie jest przeznaczone dla przedstawicieli zawodów prawniczych – adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów – biorących udział w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Zainteresuje zarówno pracowników administracji, jak i pracowników naukowych oraz studentów kierunków prawniczych.

„To dzieło w pełni autorskie, podsumowujące lata dorobku Jana Zimmermanna, prezentujące spójną, całościową koncepcję, często w dobitnej polemice z innymi najważniejszymi postaciami doktryny prawa administracyjnego. Takiej monograficznej pozycji o istocie administracji publicznej nie było na naszym rynku od prawie 30 lat”.
prof. dr hab. Irena Lipowicz

Cena: 135.00 zł 116.00 zł
Akta osobowe 2022

-30%

Akta osobowe 2022

Przedstawiamy obowiązujące zasady prowadzenia akt osobowych i dokumentacji pracowniczej. Wskazujemy okresy przechowywania dokumentacji (i dylematy typu: czy kopiować dokumenty, gdy ktoś ma nowe i stare okresy przechowywania). Wyjaśniamy nowy obowiązek informacyjny. Wskazujemy, co przechowywać w poszczególnych częściach akt i jak obecnie numerować dokumenty. Wyjaśniamy też zmienione zasady ewidencjonowania czasu pracy (m.in. oddzielne prowadzenie, wskazywanie godzin i dni wolnych, dyżur itp). Pokazujemy też, jak przejść na elektroniczne akta osobowe.

Cena: 45.90 zł 32.00 zł
Aktualne problemy prawa Polski i Ukrainy

-14%

Aktualne problemy prawa Polski i Ukrainy

Tom stanowi swoistą kontynuację publikacji „Aktualne problemy współczesnego konstytucjonalizmu (na przykładzie Ukrainy i Rzeczypospolitej Polskiej)”, jaka ukazała się w 2017 r. w Kijowie, w koedycji obu uniwersytetów. Przyjętym zamiarem jest coroczne, naprzemienne wydawanie prac zbiorowych autorstwa pracowników naukowych obu ośrodków. Obu stronom przybliża to problemy prawne każdego z państw. Służy to intensyfikacji współpracy, przebiegającej także w innych formach. Jej wyrazem są m.in.: udział pracowników z referatami na konferencjach naukowych oraz publikacja artykułów w czasopismach wydziałowych. Interdyscyplinarne podejście służy naukowemu rozwojowi obu ośrodków akademickich. Doświadczenia polskie mogą nadto okazać się przydatne stronie ukraińskiej na drodze do integracji europejskiej. Prezentacja problemów prawnych po stronie ukraińskiej przybliża je nauce polskiej, ułatwia zrozumienie zachodzących procesów oraz dialog w rozwoju nauki.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.