Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Skuteczność w prawie administracyjnym

ebook

- 14%

Skuteczność w prawie administracyjnym

Czesław Martysz

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 84.00 zł 72.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 72.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8286-591-2
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Książka kompleksowo omawia problematykę skuteczności, efektywności i rozliczalności administracji publicznej m.in. w zakresie:
• audytu wewnętrznego w administracji publicznej;
• elektronicznego profilu zaufanego;
• automatycznego aktu administracyjnego;
• skuteczności systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego;
• gwarancji procesowych osób z zaburzeniami psychicznymi, będących stroną postępowania administracyjnego.

W publikacji uwzględniono zmiany wynikające z nowelizacji ustaw podatkowych, wywłaszczania nieruchomości, uchwał o kierunkach działania organu wykonawczego gminy, kontroli administracji rządowej, czy też pojęcia organu administracji.

Opracowanie jest przeznaczone dla przedstawicieli zawodów prawniczych – adwokatów, radców prawnych i sędziów. Zainteresuje zarówno pracowników administracji, jak i pracowników naukowych oraz studentów kierunków prawniczych i ekonomicznych.

Tytuł
Skuteczność w prawie administracyjnym
Autor
Czesław Martysz
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8286-591-2
Seria
Monografie
Rok wydania
2022
Liczba stron
180
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 9
Słowo wstępne | str. 11
Sylwia Barańska
Wzmocnienie skuteczności administracji w prawie administracyjnym – propozycja modyfikacji przyjętych regulacji oraz postulaty de lege ferenda | str. 13

Wstęp | str. 13
Wskazanie celów w tytułach aktów normatywnych | str. 15
Wskazanie celów w preambułach aktów normatywnych | str. 17
Koncepcja modernizacji prawotwórstwa | str. 19
Podsumowanie | str. 20

Literatura | str. 21
Wykaz aktów prawnych | str. 21
Adam Bródka
Nowy model wywłaszczania nieruchomości. Skuteczność realizacji inwestycji celu publicznego a ochrona interesu indywidualnego | str. 22

Wstęp | str. 22
Zarys ewolucji prawa wywłaszczeniowego w Polsce | str. 24
Nowy model wywłaszczania nieruchomości na cele publiczne | str. 28
Skuteczność pozyskiwania nieruchomości na cele publiczne a ochrona interesu indywidualnego | str. 32

5.. Podsumowanie | str. 39
Literatura | str. 40
Wykaz aktów prawnych | str. 42
Wykaz orzeczeń | str. 43
 

Marcin Burdzik
Osoba z zaburzeniami psychicznymi jako strona postępowania administracyjnego a skuteczność mechanizmów gwarancyjnych przewidzianych w kodeksie postępowania administracyjnego | str. 44

Wstęp | str. 44
Osoba z zaburzeniami psychicznymi –

..... zagadnienia terminologiczne | str. 45

Wpływ zaburzeń psychicznych na pozycję procesową strony | str. 47
Instrumenty ochrony praw osób z zaburzeniami psychicznymi w kodeksie postępowania administracyjnego –..... uwagi de lege lata | str. 51


Instrumenty ochrony praw osób z zaburzeniami psychicznymi – postulaty de lege ferenda | str. 57
Podsumowanie | str. 58

Literatura | str. 59
Wykaz aktów prawnych  | str. 60
Wykaz orzeczeń | str. 61
 
Igor Gontarz
Automatyczny akt administracyjny – postulaty de lege ferenda w zakresie ogólnych ram prawnych | str. 62
1.. Wstęp | str. 62
2.. Pojęcie automatycznego aktu administracyjnego | str. 63
3.. Efektywność działań administracji, ale jakim kosztem? | str. 65
4.. Automatyczny akt administracyjny na gruncie RODO | str. 67
5.. Obowiązująca regulacja w zakresie czynności automatycznych | str. 70
6.. Automatyczny akt administracyjny we Francji oraz w Niemczech | str. 73
7.. Podsumowanie | str. 75
Literatura | str. 76
Wykaz aktów prawnych | str. 77
Wykaz orzeczeń | str. 78
 

Jakub Krawczyk
Stanowienie o kierunkach działania organu wykonawczego gminy a skuteczność organów administracji publicznej | str. 79
Literatura | str. 91
Wykaz aktów prawnych | str. 92
Wykaz orzeczeń | str. 92
 
Krzysztof Nowak
Skuteczność w prawie administracyjnym (uwagi na tle ustawy o kontroli w administracji rządowej)       93
Literatura | str. 109
Wykaz aktów prawnych | str. 109
Wykaz orzeczeń | str. 110
 
Karolina Radosz
Normatywna skuteczność systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego | str. 111

Wstęp | str. 111
Pojęcia skuteczności normatywnej oraz systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego | str. 112
System Państwowego Ratownictwa Medycznego | str. 115

3.1. Struktura systemu | str. 115
3.2. Poziomy działania systemu | str. 118
3.2.1. Poziom wojewódzki | str. 118
3.2.2. Poziom centralny | str. 120
3.3. Podmioty realizujące zadania merytoryczne,........ fachowe | str. 122

Normatywne czynniki gwarantujące skuteczność systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego | str. 123
Podsumowanie | str. 127

Literatura | str. 128
Wykaz aktów prawnych | str. 129
 
Beniamin Rozczyński
Profil zaufany jako elektroniczne narzędzie służące wzrostowi efektywności i skuteczności administracji publicznej | str. 131

Wstęp | str. 131
Rozwój profilu zaufanego | str. 135

 

Wpływ pandemii COVID-19 na rozwój profilu zaufanego w Polsce i innych zbliżonych narzędzi elektronicznych..... w pozostałych państwach Grupy Wyszehradzkiej | str. 140


Podsumowanie | str. 146

Literatura | str. 146
Wykaz aktów prawnych | str. 146
 
Agnieszka Słomczyńska
Skuteczność audytu wewnętrznego w administracji publicznej podczas pandemii COVID-19 | str. 148
1.. Wstęp | str. 148

Audyt wewnętrzny – definicja i funkcje w administracji publicznej | str. 149
Skuteczność w praktyce audytu wewnętrznego | str. 152
Skuteczność audytu wewnętrznego na poziomie HR i IT | str. 156

5.. Podsumowanie | str. 160
Literatura | str. 162
Wykaz aktów prawnych | str. 163
 
Marcin Szczypczyk
Skuteczność prawa administracyjnego na przykładzie nowelizacji ustaw podatkowych w latach 2016–2019 | str. 164
1.. Pojęcie skuteczności prawa | str. 164
2.. Skuteczność prawa na przykładzie wprowadzanych regulacji podatkowych w latach 2016–2019 | str. 169
3.. Podsumowanie | str. 177
Literatura | str. 178
Wykaz aktów prawnych | str. 179
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 11

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 11

W niniejszym tomie „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” znalazły się opracowania dotyczące sądownictwa polubownego (możliwości związania zapisem na sąd polubowny członków zgrupowania spółek, ich wspólników i interesariuszy; dopuszczalności konkludentnego przystąpienia do zapisu na sąd polubowny oraz następstwa prawnego w zakresie przedmiotu sporu w toku postępowania przed sądem polubownym), jak również wąsko rozumianego prawa prywatnego międzynarodowego (artykuły poświęcone małżeństwu i związkom osób tej samej płci oraz skardze pauliańskiej). Poza tym w tomie zamieszono tłumaczenie i omówienie nowego holenderskiego prawa prywatnego międzynarodowego.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
20 problemów z wdrażaniem i prowadzeniem PPK

-9%

20 problemów z wdrażaniem i prowadzeniem PPK

PPK to dobrowolny system oszczędzania którego celem jest gromadzenie oszczędności emerytalnych. Środki pieniężne przekazywane są przez podmioty zatrudniające na indywidualne konta uczestników PPK. Wiąże się z tym szereg obowiązków związanych z utworzeniem i prowadzeniem PPK, które zostały nałożone na podmioty zatrudniające. Najważniejsze z nich to wybór instytucji finansowej prowadzącej PPK oraz podpisanie z tą instytucją stosownych umów. Kolejnym obowiązkiem jest comiesięczne obliczanie i przekazywanie wpłat do wybranej instytucji, a także gromadzenie i archiwizacja dokumentów dotyczących PPK. E-book przedstawia odpowiedzi na wybrane zagadnienia oraz wątpliwości które pojawiają się zarówno przy samym wdrożeniu PPK jak i dalszej jego obsłudze. Czytelnik znajdzie wiele pomocnych rozwiązań, procedur, podpowiedzi.

Cena: 9.90 zł 9.00 zł
Administracyjnoprawne aspekty opłaty planistycznej

-14%

Administracyjnoprawne aspekty opłaty planistycznej

Książka stanowi studium z zakresu prawa administracyjnego, w którym całościowo omówiono administracyjnoprawne aspekty opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, związanej z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tj. opłaty planistycznej.

Zawarte w monografii rozważania dotyczą m.in. tak istotnych kwestii, jak:

charakter prawny opłaty planistycznej,
przesłanki materialnoprawne jej nałożenia,
podmioty zobowiązane do uiszczenia opłaty i ich następcy prawni,
decyzja administracyjna ustalająca opłatę planistyczną.
Publikacja jest niezbędną lekturą i narzędziem pracy dla wszystkich osób, które stosują przepisy dotyczące opłaty planistycznej i zajmują się tymi kwestiami na co dzień, w szczególności dla pracowników administracji samorządowej i terenowej administracji rządowej, profesjonalnych pełnomocników oraz sędziów sądów administracyjnych. Książka z pewnością zainteresuje również przedstawicieli nauki prawa administracyjnego.

Cena: 22.00 zł 19.00 zł
Administrator 10/2014

-26%

Administrator 10/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ochrona cieplna budynków w nowej ustawie,
● Udostępnianie dokumentów we wspólnocie i spółdzielni,
● Zbycie gminnej nieruchomości a VAT,
● Przegląd urządzeń wentylacyjnych.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 6/2017

-29%

Administrator 6/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Echa walnych zgromadzeń,
● Dostęp do informacji publicznej,
● Uchwały we wspólnocie,
● Przegląd głowic
.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 9/2015

-26%

Administrator 9/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

  • Wszystko o windach,
  • O kosztorysowaniu robót hydroizolacyjnych – cz. 2,
  • Zarządzanie, wspólnota, bank w sieci.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.