Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego

ebook

- 14%

Skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego

Tomasz Szczurowski

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 135.00 zł 116.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 116.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8286-613-1
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Przedmiotem niniejszej publikacji jest kompleksowa analiza skutków otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego w kontekście jego efektywności.


Zaprezentowano w niej m.in.:
• podstawowe pojęcia prawa restrukturyzacyjnego i jego naczelne zasady,
• przesłanki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego,
• skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego dla osoby dłużnika oraz jego majątku i zobowiązań,
• wpływ otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego na postępowania cywilne.


Opracowanie nie ogranicza się do omówienia przepisów ustawy – Prawo restukturyzacyjne, przywołuje bowiem takie akty prawne jak: Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks spółek handlowych, ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym, Prawo zamówień publicznych i wiele innych. Dopiero zestawienie przepisów Prawa restrukturyzacyjnego z powyższymi aktami daje rzeczywisty obraz następstw otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, a jednocześnie pozwala na ocenę, czy mechanizmy te – z poszanowaniem słusznych interesów dłużnika restrukturyzowanego i jego wierzycieli – gwarantują prawidłowy przebieg postępowania. Autor uwzględnia w szerokim zakresie dorobek orzecznictwa, praktyki zawodowej oraz poglądy doktryny, przedstawia również istotne postulaty de lege ferenda.


Książka jest przeznaczona dla doradców restrukturyzacyjnych, sędziów orzekających w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, komorników oraz adwokatów i radców prawnych.

Tytuł
Skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego
Autor
Tomasz Szczurowski
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8286-613-1
Rok wydania
2022
Liczba stron
528
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 15
Wstęp | str. 19
Rozdział 1
Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego | str. 25
1.1. Cele prawa i postępowania restrukturyzacyjnego | str. 25
1.2. Naczelne zasady Prawa restrukturyzacyjnego | str. 28
1.2.1. Wstęp | str. 28
1.2.2. Zasada ochrony słusznych praw dłużnika | str. 28
1.2.3. Zasada dominacji grupowego interesu wierzycieli | str. 31
1.2.4. Zasada mediacyjnego rozwiązywania konfliktu interesów | str. 32
1.2.5. Zasada poszanowania zgodnej woli dłużnika i wierzycieli | str. 33
1.3. Pojęcie postępowania restrukturyzacyjnego | str. 34
1.3.1. Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych | str. 34
1.3.2. Postępowanie restrukturyzacyjne a postępowanie cywilne | str. 35
1.3.3. Zarys zasadniczych etapów postępowania restrukturyzacyjnego | str. 36
1.4. Pojęcie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego | str. 38
1.5. Przesłanki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego | str. 39
1.5.1. Klasyfikacja przesłanek otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego | str. 39
1.5.2. Przesłanki pozytywne materialne otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego | str. 40
1.5.2.1. Posiadanie co najmniej dwóch wierzycieli | str. 40
1.5.2.2. Zdolność restrukturyzacyjna | str. 42
1.5.2.3. Niewypłacalność/zagrożenie niewypłacalnością | str. 51
1.5.3. Przesłanki formalne otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego | str. 60
1.5.3.1. Charakter przesłanek formalnych | str. 60
1.5.3.2. Przesłanki formalne dotyczące każdego postępowania restrukturyzacyjnego | str. 60
1.5.3.3. Przesłanka formalna dotycząca niektórych postępowań | str. 74
1.5.4. Przesłanki negatywne otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego | str. 81
1.5.4.1. Pokrzywdzenie wierzycieli | str. 81
1.5.4.2. Ubóstwo masy | str. 87
1.6. Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego | str. 94
1.6.1. Aspekty proceduralne związane z wydaniem postanowienia | str. 94
1.6.2. Skuteczność i wykonalność postanowienia | str. 99
1.6.3. Konstytutywny charakter postanowienia | str. 100
Rozdział 2
Prawo właściwe dla oceny skutków otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego  | str. 103
2.1. Wstęp  | str. 103
2.2. Zasada ogólna – lex concursus | str. 104
2.3. Zasady szczególne | str. 106
2.3.1. Wstęp | str. 106
2.3.2. Prawo właściwe dla skutków dotyczących praw rzeczowych | str. 107
2.3.3. Prawo właściwe dla skutków dotyczących zastrzeżenia prawa własności | str. 112
2.3.4. Prawo właściwe dla skutków dotyczących umowy uprawniającej do nabycia lub korzystania z nieruchomości | str. 116
2.3.5. Prawo właściwe dla skutków dotyczących uczestników systemu płatności lub rozrachunku albo rynku finansowego | str. 119
2.3.6. Prawo właściwe dla skutków dotyczących niektórych praw podlegających wpisowi do rejestru publicznego | str. 121
2.3.7. Prawo właściwe dla skutków dotyczących umowy o pracę | str. 123
2.3.8. Prawo właściwe dla skutków dotyczących potrąceń | str. 126
2.3.9. Prawo właściwe dla skutków dotyczących czynności dokonanych z pokrzywdzeniem ogółu wierzycieli | str. 129
2.3.10. Prawo właściwe dla skutków dotyczących postępowań sądowych lub polubownych  | str. 133
Rozdział 3
Skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego dotyczące osoby dłużnika i jego reprezentantów | str. 143
3.1. Skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego dotyczące osoby dłużnika  | str. 143
3.1.1. Wstęp | str. 143
3.1.2. Skutki dotyczące zdolności prawnej | str. 143
3.1.3. Skutki dotyczące zdolności do czynności prawnych | str. 145
3.1.4. Skutki dotyczące zdolności upadłościowej | str. 146
3.1.4.1. Zawieszenie zdolności upadłościowej przedsiębiorców | str. 146
3.1.4.2.. Zawieszenie zdolności upadłościowej nieprzedsiębiorców | str. 148
3.1.4.3.. Okres zawieszenia zdolności upadłościowej | str. 149
3.1.4.4.. Decyzja sądu upadłościowego w razie zawieszenia zdolności upadłościowej  | str. 150
3.1.5. Skutki dotyczące zdolności restrukturyzacyjnej | str. 152
3.1.6. Skutki dotyczące zdolności komercjalizacji | str. 157
3.1.7. Skutki dotyczące zdolności udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego | str. 158
3.1.8. Skutki dotyczące zdolności uzyskania dofinansowania | str. 160
3.1.8.1.. Brak możliwości dofinansowania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej | str. 160
3.1.8.2.. Brak możliwości dofinansowania podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne | str. 161
3.1.9. Skutki dotyczące firmy | str. 162
3.1.9.1.. Zmiana firmy – nowy dodatek obligatoryjny | str. 162
3.1.9.2.. Zakres podmiotowy zmiany firmy | str. 163
3.1.9.3.. Zakres postępowań restrukturyzacyjnych powodujących konieczność zmiany firmy | str. 164
3.1.9.4.. Zakres temporalny zmiany firmy | str. 165
3.1.9.5.. Treść zmienionej firmy | str. 165
3.1.9.6.. Ujawnienie zmienionej firmy w rejestrze | str. 166
3.1.10Skutki dotyczące wpisu do rejestrów | str. 167
3.1.11Skutki dotyczące obowiązków osobistych dłużnika | str. 169
3.1.11.1Charakter regulacji | str. 169
3.1.11.2Skutki związane z otwarciem przyspieszonego postępowania układowego i postępowania układowego | str. 169
3.1.11.3Skutki związane z otwarciem postępowania sanacyjnego | str. 171
3.1.11.4Konsekwencje niewykonania obowiązków osobistych | str. 174
3.1.12Skutki dotyczące pełnomocnictw i prokury | str. 175
3.1.12.1Charakter regulacji | str. 175
3.1.12.2Skutki związane z otwarciem przyspieszonego postępowania układowego i postępowania układowego | str. 175
3.1.12.3Skutki związane z otwarciem postępowania sanacyjnego | str. 178
3.2. Skutki dotyczące reprezentantów dłużnika | str. 182
3.2.1. Wstęp | str. 182
3.2.2. Wyłączenie cywilnoprawnej odpowiedzialności za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości | str. 182
3.2.2.1.. Termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości | str. 182
3.2.2.2.. Okoliczności egzoneracyjne związane z otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego | str. 183
3.2.3. Wyłączenie odpowiedzialności karnej i quasi-karnej za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości  | str. 189
3.2.4. Skutki dotyczące obowiązku z art. 21 ust. 1 pr.up.  | str. 191
Rozdział 4
Skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego dotyczące mienia dłużnika restrukturyzowanego | str. 195
4.1. Wstęp  | str. 195
4.2. Skutki dotyczące wyodrębnienia masy układowej (sanacyjnej) | str. 197
4.2.1. Powstanie masy układowej (sanacyjnej) | str. 197
4.2.2. Skład masy układowej (sanacyjnej) | str. 198
4.2.2.1. Elementy stanowiące masę układową (sanacyjną)  | str. 198
4.2.2.2. Mienie | str. 198
4.2.2.3. Mienie służące do prowadzenia przedsiębiorstwa | str. 199
4.2.2.4. Mienie należące do dłużnika  | str. 200
4.2.2.5. Zwiększenie składu masy układowej (sanacyjnej) w czasie postępowania | str. 203
4.2.2.6. Wyłączenia z masy układowej (sanacyjnej) | str. 203
4.3. Skutki dotyczące bezskuteczności niektórych czynności | str. 206
4.3.1. Sens i zakres zastosowania skutku dotyczącego bezskuteczności czynności w postępowaniu restrukturyzacyjnym  | str. 206
4.3.2. Istota bezskuteczności czynności | str. 208
4.3.3. Bezskuteczność z mocy prawa | str. 211
4.3.3.1. Czynności prawne nieodpłatne i rozporządzające nieekwiwalentne | str. 211
4.3.3.2. Bezskuteczność niektórych zabezpieczeń | str. 216
4.3.4. Bezskuteczność z mocy postanowienia sędziego-komisarza | str. 222
4.3.4.1. Częściowa bezskuteczność wynagrodzenia za okres przed otwarciem postępowania | str. 222
4.3.4.2. Bezskuteczność wynagrodzeń za okres po otwarciu postępowania | str. 230
4.3.4.3. Bezskuteczność świadczeń związanych z rozwiązaniem stosunku pracy lub umowy o świadczenie usług związanych z zarządem przedsiębiorstwem | str. 233
4.4. Skutki dotyczące powołania dłużnika do spadku | str. 234
4.4.1. Charakter regulacji  | str. 234
4.4.2. Skutki związane z otwarciem przyspieszonego postępowania układowego i postępowania układowego oraz postępowania o zatwierdzenie układu  | str. 235
4.4.3. Skutki związane z otwarciem postępowania sanacyjnego | str. 237
4.5. Skutki dotyczące upadku zabezpieczeń majątku dłużnika udzielonych w toku postępowania w przedmiocie rozpoznania wniosku restrukturyzacyjnego | str. 240
Rozdział 5
Skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego dotyczące zarządu mieniem dłużnika  | str. 243
5.1. Wstęp  | str. 243
5.2. Skutki związane z postępowaniem o zatwierdzeniu układu | str. 244
5.2.1. Zasada ogólna | str. 244
5.2.2. Ograniczenie zarządu w razie dokonania obwieszczenia o dniu układowym | str. 246
5.3. Skutki związane z otwarciem przyspieszonego postępowania układowego i postępowania układowego | str. 248
5.3.1. Ograniczenie zarządu własnego dłużnika | str. 248
5.3.1.1. Ustanowienie nadzorcy sądowego | str. 248
5.3.1.2. Pojęcia czynności zwykłego zarządu i czynności przekraczającej zwykły zarząd | str. 249
5.3.1.3. Charakter zgody nadzorcy sądowego | str. 253
5.3.1.4. Czas wyrażenia zgody przez nadzorcę sądowego | str. 254
5.3.1.5. Sankcja dokonania czynności przekraczającej zwykły zarząd bez zgody nadzorcy sądowego | str. 254
5.3.2. Pozbawienie dłużnika zarządu własnego  | str. 257
5.4. Skutki związane z otwarciem postępowania sanacyjnego  | str. 262
5.4.1. Pozbawienie dłużnika zarządu własnego  | str. 262
5.4.2. Status zarządcy | str. 264
5.4.3. Kompetencje zarządcy | str. 265
5.4.3.1. Bieżący zarząd masą sanacyjną  | str. 265
5.4.3.2. Obowiązki sprawozdawcze | str. 267
5.4.3.3. Obowiązki informacyjne | str. 269
5.4.3.4. Wykonywanie uprawnień korporacyjnych przysługujących dłużnikowi | str. 269
5.4.4. Odpowiedzialność zarządcy | str. 272
5.4.5. Konsekwencje dokonania czynności prawnych samodzielnie przez dłużnika | str. 273
5.4.6. Zezwolenie dłużnikowi na zarząd własny | str. 274
5.4.6.1. Istota zarządu własnego dłużnika w postępowaniu sanacyjnym  | str. 274
5.4.6.2. Przesłanki udzielenia dłużnikowi zezwolenia na zarząd własny | str. 275
5.4.6.3. Zakres udzielonego dłużnikowi zezwolenia na zarząd własny | str. 279
5.5. Skutki dotyczące zarządu mieniem stanowiącym małżeńską wspólność ustawową dłużnika | str. 283
5.5.1. Zachowanie wspólności ustawowej | str. 283
5.5.2. Sposób współdziałania w zarządzie majątkiem wspólnym | str. 284
5.6. Skutki dotyczące zarządu nieruchomością rolną | str. 288
5.7. Skutki dotyczące zarządu mieniem państwowym | str. 291
Rozdział 6
Skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego dotyczące zobowiązań dłużnika i zabezpieczeń rzeczowych | str. 293
6.1. Wstęp  | str. 293
6.2. Skutki dotyczące postanowień umownych | str. 295
6.2.1. Nieważność niektórych postanowień umownych | str. 295
6.2.2. Bezskuteczność niektórych postanowień umownych  | str. 301
6.3. Skutki dotyczące wyodrębnienia wierzytelności układowych  | str. 308
6.3.1. Pojęcie wierzytelności układowych | str. 308
6.3.2. Wierzytelności bezwzględnie objęte układem | str. 309
6.3.2.1. Wierzytelności osobiste powstałe przed otwarciem postępowania | str. 309
6.3.2.2. Wierzytelność odsetkowa za okres po otwarciu postępowania | str. 315
6.3.2.3. Wierzytelności warunkowe | str. 316
6.3.3. Wierzytelności względnie objęte układem | str. 319
6.3.4. Wierzytelności bezwzględnie nieobjęte układem | str. 325
6.4. Skutki dotyczące wykonywania zobowiązań  | str. 328
6.4.1. Moratorium na wykonywanie przez dłużnika niektórych zobowiązań  | str. 328
6.4.2. Zakres przedmiotowy moratorium | str. 329
6.4.3. Moratorium a spełnianie świadczeń przez osoby trzecie | str. 333
6.4.3.1. Spełnienie świadczenia przez współdłużnika (poręczyciela) | str. 333
6.4.3.2. Spełnienie świadczenia w ramach bezpośredniej płatności | str. 333
6.4.3.3. Spełnienie świadczenia przez wspólnika restrukturyzowanej spółki osobowej | str. 336
6.4.4. Konsekwencje spełnienia świadczenia wbrew art. 252 ust. 1 pr.rest. | str. 337
6.4.5. Moratorium a odsetki za opóźnienie | str. 339
6.4.5.1. Możliwość naliczania odsetek za opóźnienie | str. 339
6.4.5.2. Brak możliwości naliczania odsetek w transakcjach handlowych | str. 340
6.4.6. Moratorium a kara umowna  | str. 342
6.4.7. Moratorium a sądowe dochodzenie objętego nim świadczenia | str. 343
6.4.8. Moratorium a wykonywanie zobowiązań nieobjętych układem | str. 344
6.5. Skutki dotyczące potrącalności wierzytelności | str. 347
6.5.1. Ograniczenia potrącalności w postępowaniu restrukturyzacyjnym | str. 347
6.5.1.1. Uwagi ogólne | str. 347
6.5.1.2. Ograniczenie potrącalności z uwagi na datę powstania wierzytelności dłużnika | str. 350
6.5.1.3. Ograniczenia potrącalności z uwagi na chwilę nabycia wierzytelności przez wierzyciela dłużnika | str. 353
6.5.1.4. Czas trwania ograniczeń potrącalności  | str. 355
6.5.1.5. Ograniczenia potrącalności w postępowaniu restrukturyzacyjnym – podsumowanie | str. 355
6.5.2. Potrącalność w razie uzyskania statusu wierzyciela w związku z odpowiedzialnością za dług dłużnika restrukturyzowanego  | str. 357
6.5.3. Zastosowanie ogólnych warunków potrącenia | str. 359
6.5.4. Zarzut potrącenia w procesie z udziałem dłużnika (zarządcy) | str. 362
6.6. Skutki dotyczące stabilizacji niektórych stosunków prawnych | str. 364
6.6.1. Przyczyna stabilizacji | str. 364
6.6.2. Zakres umów objętych stabilizacją | str. 365
6.6.3. Istota stabilizacji umowy najmu i dzierżawy | str. 367
6.6.4. Względny charakter stabilizacji | str. 368
6.6.5. Zastosowanie art. 256 ust. 1 pr.rest. do innych umów | str. 371
6.6.5.1. Rozszerzenie zastosowania art. 256 ust. 1 pr.rest.  | str. 371
6.6.5.2. Umowa kredytu | str. 372
6.6.5.3. Umowa leasingu | str. 374
6.6.5.4. Umowa ubezpieczenia majątkowego  | str. 376
6.6.5.5. Umowa rachunku bankowego | str. 376
6.6.5.6. Umowa poręczenia  | str. 377
6.6.5.7. Umowy licencyjne  | str. 378
6.6.5.8. Umowy gwarancji i akredytywy | str. 378
6.6.5.9. Inne umowy o podstawowym znaczeniu dla prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika | str. 379
6.6.6. Wypowiadanie innych umów | str. 380
6.7.  Skutki dotyczące umowy ramowej, o której mowa w art. 250 ust. 1 pr.rest. | str. 380
6.8.  Skutki dotyczące zobowiązań wekslowych | str. 383
6.9.  Skutki dotyczące zobowiązań związanych z rezerwami strategicznymi  | str. 386
6.10. Skutki dotyczące uczestnika systemu płatności | str. 387
6.11. Skutki dotyczące stosunków pracy | str. 393
6.12. Specyficzne skutki w zakresie zobowiązań dłużnika związane z otwarciem postępowania sanacyjnego | str. 394
6.12.1. Przyczyna odmienności skutków otwarcia postępowania sanacyjnego | str. 394
6.12.2. Odstąpienie od umów wzajemnych  | str. 395
6.12.2.1. Przyczyny przyznania zarządcy prawa odstąpienia od niektórych umów | str. 395
6.12.2.2. Zakres przedmiotowy prawa odstąpienia  | str. 396
6.12.2.3. Warunki skorzystania przez zarządcę z prawa odstąpienia  | str. 399
6.12.2.4. Uprawnienia zarządcy w razie ziszczenia się przesłanek odstąpienia od umowy | str. 405
6.12.2.5. Skutki odstąpienia zarządcy od umowy wzajemnej | str. 411
6.12.2.6. Sytuacja prawna wierzyciela restrukturyzowanego dłużnika po skorzystaniu przez zarządcę z prawa odstąpienia  | str. 415
6.12.2.7. Odstąpienie przez zarządcę od umowy a kary umowne | str. 418
6.12.3. Skutki dotyczące umowy ramowej | str. 418
6.12.4. Skutki dotyczące stosunków pracy | str. 424
6.12.4.1. Ingerencja w treść stosunków pracy | str. 424
6.12.4.2. Zwolnienia grupowe | str. 427
6.12.4.3. Zwolnienia pracowników a plan restrukturyzacyjny | str. 428
6.12.4.4. Umowa o zakazie konkurencji | str. 428
6.12.4.5. Brak podstaw do stosowania art. 64 pr.up.  | str. 429
6.12.4.6. Zarządca jako osoba umocowana do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy | str. 429
6.13. Skutki dotyczące zabezpieczeń rzeczowych | str. 431
6.13.1. Niedopuszczalność ustanawiania nowych zabezpieczeń | str. 431
6.13.2. Przedmiot ochrony | str. 432
6.13.3. Zabezpieczenie wierzytelności powstałych po otwarciu postępowania | str. 433
6.13.4. Zakres niedozwolonych obciążeń  | str. 435
6.13.4.1. Hipoteka  | str. 435
6.13.4.2. Zastaw  | str. 436
6.13.4.3. Zastaw rejestrowy | str. 436
6.13.4.4. Zastaw skarbowy | str. 437
6.13.4.5. Hipoteka morska | str. 437
6.13.5. Obciążenie po otwarciu postępowania | str. 437
6.13.6. Konsekwencje ustanowienia zabezpieczenia z naruszeniem art. 246 ust. 1–2 pr.rest.  | str. 439
6.13.7. Zastosowanie do przewłaszczenia  | str. 440
Rozdział 7
Skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego dotyczące postępowań sądowych, administracyjnych, egzekucyjnych i zabezpieczających | str. 445
7.1. Wstęp | str. 445
7.2. Pojęcie sprawy dotyczącej masy układowej lub sanacyjnej | str. 446
7.3. Skutki związane z postępowaniem o zatwierdzenie układu | str. 453
7.3.1. Skutki dotyczące postępowania rozpoznawczego | str. 453
7.3.1.1. Skutki wyznaczenia dnia układowego | str. 453
7.3.1.2. Skutki zatwierdzenia układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu | str. 454
7.3.2. Skutki dotyczące postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego | str. 456
7.3.2.1. Zasada ogólna | str. 456
7.3.2.2. Skutek obwieszczenia o dniu układowym | str. 457
7.4. Skutki związane z otwarciem przyspieszonego postępowania układowego | str. 458
7.4.1. Skutki dotyczące postępowania cywilnego, administracyjnego i sądowoadministracyjnego | str. 458
7.4.1.1. Dopuszczalność prowadzenia postępowań dotyczących masy | str. 458
7.4.1.2. Konieczność zgody nadzorcy sądowego na określone czynności | str. 460
7.4.2. Skutki dotyczące postępowań egzekucyjnych  | str. 462
7.4.2.1. Rodzaje postępowań | str. 462
7.4.2.2. Postępowania wszczęte przed otwarciem przyspieszonego postępowania układowego  | str. 463
7.4.2.3. Postępowania wszczęte po otwarciu przyspieszonego postępowania układowego  | str. 467
7.4.2.4. Postępowanie egzekucyjne z wniosku wierzyciela rzeczowego | str. 469
7.4.2.5. Postępowanie egzekucyjne dotyczące wierzytelności alimentacyjnych i podobnych | str. 472
7.4.3. Skutki dotyczące postępowania zabezpieczającego  | str. 473
7.5. Skutki związane z otwarciem postępowania układowego | str. 475
7.5.1. Uwagi ogólne  | str. 475
7.5.2. Skutki dotyczące postępowania cywilnego, administracyjnego i sądowoadministracyjnego | str. 475
7.5.2.1. Możliwość prowadzenia postępowań | str. 475
7.5.2.2. Wpływ prowadzenia postępowania na obciążanie jego kosztami | str. 476
7.5.2.3. Wstąpienie nadzorcy sądowego | str. 478
7.5.3. Skutki dotyczące postępowania egzekucyjnego | str. 481
7.5.4. Skutki dotyczące postępowania zabezpieczającego | str. 483
7.6. Skutki związane z otwarciem przyspieszonego postępowania układowego i postępowania układowego z zarządcą | str. 484
7.6.1. Skutki dotyczące postępowania cywilnego, administracyjnego i sądowoadministracyjnego | str. 484
7.6.2. Skutki dotyczące postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego | str. 486
7.7. Skutki związane z otwarciem postępowania sanacyjnego | str. 487
7.7.1. Skutki dotyczące postępowania cywilnego, administracyjnego i sądowoadministracyjnego | str. 487
7.7.1.1.Uwagi wstępne | str. 487
7.7.1.2.Prowadzenie postępowań przez zarządcę albo przeciwko niemu | str. 488
7.7.1.3.Skutki dotyczące postępowań a zarząd własny | str. 499
7.7.2. Skutki dotyczące postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego | str. 500
Zakończenie | str. 507
Bibliografia  | str. 515
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 4

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 4

Silesian Journal of Legal Studies vol. 4 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W Silesian Journal of Legal Studies są publikowane teksty w językach angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim. Numer czwarty Silesian Journal of Legal Studies zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – prawa konstytucyjnego, międzynarodowego prawa człowieka, karnego międzynarodowego i administracyjnego. Teksty dotyczą aktualnych problemów prawnych pojawiających się na gruncie prawa krajowego (teksty administracyjne), ale przede wszystkim europejskiego. Silesian Journal of Legal Studies vol. 4 zawiera spis wybranych, ważniejszych monografii autorstwa pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego za rok 2011. Dołączono także wykaz konferencji zorganizowanych na Wydziale Prawa i Administracji. Wykazy te mają na celu promocje Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z działalnością naukową Wydziału. Autorami tekstów są nie tylko Polacy – pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, ale także naukowcy z innych polskich i zagranicznych uniwersytetów. Publikacja jest adresowana do szerokiego grona czytelników w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy – tak teoretycy jak i praktycy – specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Publikacja może też być cennym źródłem wiedzy dla magistrantów i doktorantów.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

-14%

100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pod redakcją naukową Pani Prezes Urzędu Patentowego - dr Alicji Adamczak to blisko 100 tekstów merytorycznych związanych z własnością przemysłową. W księdze są znakomite teksty m.in.: o historii Urzędu Patentowego, o historii ustawodawstwa o ochronie własności przemysłowej, o słynnych polskich wynalazcach, o rozwoju techniki wojskowej czy techniki lotniczej. Są także artykuły prawnicze dotyczące prawa własności przemysłowej, znaków towarowych, opisów patentowych. Jest również tekst o tym, jak zostaje się wynalazcą. Autorzy to nie tylko teoretycy z wielu różnych dyscyplin naukowych, ale i praktycy, wśród których są: wynalazcy, prawnicy, historycy, ekonomiści, inżynierowie, językoznawca, projektanci, rzecznicy patentowi. W księdze są również teksty przedstawicieli instytucji, które najściślej współpracują z Urzędem Patentowym.

Cena: 169.00 zł 146.00 zł
150 odpowiedzi na pytania o kody w JPK_VAT

-20%

150 odpowiedzi na pytania o kody w JPK_VAT

"Od 1 października 2020 r. w ewidencji VAT i JPK stosujemy specjalne kody (oznaczenia). Ustawodawca przewidział pięć rodzajów kodów, w tym kody GTU, których stosowanie przysparza podatnikom najwięcej problemów. Publikacja zawiera odpowiedzi na pytania naszych Czytelników dotyczące stosowania kodów. Autorami odpowiedzi są doradcy podatkowi: Tomasz Krywan, Radosław Kowalski, Grzegorz Ziółkowski i Marian Szałucki.
Z publikacji dowiemy się m.in.:
• do jakich towarów i usług stosujemy kody GTU,
• w jakich przypadkach stosowanie kodów GTU nie jest konieczne,
• kiedy występują powiązania oznaczone kodem TP,
• jak ustalić, kiedy stosowanie kodu MPP jest konieczne,
• jak oznaczać kodami świadczenia kompleksowe,
• jak oznaczać sprzedaż ewidencjonowaną na kasie,
• kiedy trzeba oznaczać kodami transakcje zagraniczne.
Przystępne wyjaśnienia tych wątpliwości to niezbędna pomoc dla księgowych, biur rachunkowych i osób odpowiedzialnych za rozliczenie VAT w firmie.
"

Cena: 59.00 zł 47.00 zł
Administrator 11/2014

-26%

Administrator 11/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ochrona cieplna budynków w nowej ustawie,
● Udostępnianie dokumentów we wspólnocie i spółdzielni,
● Zbycie gminnej nieruchomości a VAT,
● Przegląd urządzeń wentylacyjnych.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 11/2017

-29%

Administrator 11/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze między innymi:

● O zmianie ustawy o własności lokali oraz Prawa budowlanego,
● Podatek od miejsca postojowego w garażu,
● Systemy zdalnego odczytu mediów.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 12/2017

-29%

Administrator 12/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze między innymi:

● KZN a własność lokali,
● By nie było miejsc bez duszy,
● O wykorzystaniu termowizji.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.