Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Skutki prawne separacji małżonków

ebook

- 14%

Skutki prawne separacji małżonków

Anna Sylwestrzak

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 59.00 zł 51.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 51.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-2015-3
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Monografia "Skutki prawne separacji małżonków" stanowi obecnie pierwsze na rynku, oryginalne, pełne opracowanie tej tematyki.

Instytucja separacji stanowi już w literaturze przedmiot licznych prac, jednakże koncentrują się one na innych zagadnieniach: historycznych, problematyce przesłanek i funkcji.
Praca oprócz szeroko wykorzystanej literatury (ponad 400 pozycji) oraz orzecznictwa (ponad 100 orzeczeń) zawiera wyniki badań przeprowadzonych w SO w Gdańsku na aktach spraw separacyjnych z lat 2001 - 2003.
Praca dotyka zarówno problematyki skutków osobistych separacji (obowiązki niemajątkowe małżeńskie, relacje z dzieckiem, wpływ separacji na dobra osobiste małżonków), jak i skutków alimentacyjnych i stricte majątkowych (ustrój majątkowy, odpowiedzialność za zobowiązania, problematyka "fikcyjnych separacji", prawnospadkowe skutki separacji).
Poza tym w pracy omówiono skutki prawne zniesienia separacji oraz problematykę orzeczenia rozwodu małżonków, którzy wcześniej pozostawali w separacji.

Tytuł
Skutki prawne separacji małżonków
Autor
Anna Sylwestrzak
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-2015-3
Seria
Monografie
Rok wydania
2007
Liczba stron
320
Format
pdf
Spis treści
Wykaz ważniejszych skrótów 11
1. Czasopisma 11
2. Piśmiennictwo 12
Wprowadzenie 13
Rozdział I
Regulacja skutków prawnych separacji w prawie obcym i kanonicznym oraz w prawie polskim w ujęciu historycznym 17
1. Separacja małżonków w obcych systemach prawnych 18
1.1. Włochy 18
1.2. Francja 22
1.3. Hiszpania 25
1.4. Portugalia 27
1.5. Holandia 29
1.6. Litwa 30
1.7. Wielka Brytania 32
1.8. Argentyna 33
2. Separacja małżonków w prawie kanonicznym 35
3. Separacja małżonków w polskim prawie oraz w projektach regulacji przed nowelizacją k.r.o. z dnia 21 maja 1999 r. 38
3.1. Separacja małżonków w Polsce po odzyskaniu niepodległości 38
3.2. Projekty unormowania separacji oraz jej regulacja intertemporalna w prawie polskim 41
3.2.1. Projekty powstałe w latach 1918-1939 r 41
3.2.2. Regulacja intertemporalna separacji w prawie polskim po 1945 r. 44
3.2.3. Projekty powstałe w latach 1992-1998 46
Rozdział II
Zagadnienia ogólne, konstrukcyjne i kolizyjne 49
1. Zagadnienia terminologiczne. Znaczenie pojęcia "separacja" 49
2. Funkcje instytucji separacji 51
2.1. Funkcja organizacyjna i legalizująca 53
2.2. Funkcja separacji jako surogatu rozwodu 55
2.3. Separacja jako środek ułatwiający orzeczenie rozwodu 58
2.4. Funkcja restytucyjna 59
2.5. Funkcja ochrony i realizacji prawnie chronionych dóbr 62
2.6. Oddziaływania między funkcjami separacji 63
3. Struktura skutków prawnych separacji 65
3.1. Sposób uregulowania skutków prawnych separacji 65
3.2. Podziały skutków prawnych separacji 67
4. Skutki prawne separacji w aspekcie kolizyjnym 69
Rozdział III
Osobiste skutki separacji w relacji między małżonkami 75
1. Orzeczenie separacji a węzeł małżeński 75
2. Obowiązki małżeńskie separowanych małżonków 78
2.1. Obowiązek wspólnego pożycia 78
2.2. Obowiązek wierności 80
2.3. Obowiązek pomocy i współdziałania dla dobra rodziny 84
3. Separacja a dobra osobiste małżonków 86
3.1. Zagadnienia wprowadzające 87
3.2. Dobra osobiste małżonków 90
3.2.1. Struktura i treść dóbr osobistych małżonków 91
3.2.2. Zakres ochrony dóbr osobistych małżonków 92
3.3. Dobra osobiste małżonków separowanych 95
3.3.1. Nazwisko 96
3.3.2. Stan cywilny (status małżonka) 99
Rozdział IV
Skutki separacji w zakresie sytuacji rodzinnej i społecznej małżonków 105
1. Orzeczenie separacji a rodzina 105
1.1. Małżonkowie separowani jako członkowie rodziny 105
1.2. Przykłady stosowania przepisów odnoszących się do rodziny względem rodziny separowanych małżonków 109
2. Separacja rodziców a stosunki z dziećmi 113
2.1. Dobro dziecka jako element przesłanek orzeczenia separacji 113
2.2. Sposoby orzekania o władzy rodzicielskiej w wyroku separacyjnym 120
2.2.1. Zagadnienia ogólne i prawnoporównawcze 120
2.2.2. Pozostawienie pełnej władzy rodzicielskiej obojgu separowanym małżonkom 124
2.2.3. Ograniczenie władzy rodzicielskiej 126
2.2.4. Zawieszenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej 128
2.2.5. Osobista styczność z dzieckiem 129
2.2.6. Orzekanie o władzy rodzicielskiej separowanych małżonków w praktyce sądowej 131
2.3. Pochodzenie dziecka urodzonego w czasie separacji 135
3. Wpływ separacji na prawno-społeczną sytuację małżonków 137
3.1. Zdolność małżonków separowanych do sprawowania opieki oraz pełnienia funkcji rodziny zastępczej 138
3.2. Separacja małżonków a przysposobienie dziecka 141
3.3. Separacja a powinowactwo 143
Rozdział V
Obowiązek pomocy wzajemnej i alimentacji podczas separacji 145
1. Obowiązek pomocy separowanych małżonków 145
1.1. Zagadnienia ogólne 145
1.2. Względy słuszności jako przesłanka aktualizacji obowiązku pomocy 151
2. Konstrukcja prawna obowiązku alimentacyjnego
separowanych małżonków 156
2.1. Małżeński model obowiązku dostarczania środków utrzymania 157
2.1.1. Model podstawowy 157
2.1.2. Modyfikacje zachodzące wskutek separacji faktycznej małżonków 159
2.2. Alimentacyjny model rozwodowy 160
2.3. Separacyjny model alimentacji 162
3. Obowiązek alimentacyjny na gruncie separacji 164
3.1. Zwykły obowiązek alimentacyjny (art. 60 § l k.r.o.) 164
3.2. Rozszerzony obowiązek alimentacyjny (art. 60 § 2 k.r.o.) 168
Rozdział VI
Małżeński ustrój majątkowy oraz odpowiedzialność małżonków za zobowiązania w czasie separacji 173
1. Zagadnienia ogólne 173
1.1. Majątek małżonków 173
1.2. Podstawowe podziały ustrojów majątkowych 175
1.3. Podział wtórny ustrojów: odmiany małżeńskich ustrojów majątkowych 179
2. Charakterystyka ustroju majątkowego separowanych małżonków 182
3. Wpływ orzeczenia separacji na ustrój majątkowy małżonków 184
4. Wybrane zagadnienia związane z funkcjonowaniem ustroju rozdzielności majątkowej 186
4.1. Zarząd majątkiem 187
4.2. Współposiadanie i korzystanie z rzeczy należących do wspólnego majątku 190
4.3. Rozporządzanie udziałem w majątku wspólnym 192
4.4. Podział majątku wspólnego 194
5. Umowy zmieniające charakter prawa do majątku 197
5.1. Intercyza l97
5.2. Umowa spółki cywilnej 201
6. Odpowiedzialność separowanych małżonków za zobowiązania 205
7. Problem tzw. fikcyjnych separacji 208
7.1. Wykorzystanie separacji dla pokrzywdzenia wierzycieli małżonków 208
7.2. Separacja jako środek umożliwiający uzyskanie dodatkowych świadczeń 215
Rozdział VII
Mieszkaniowa i prawnospadkowa sytuacja małżonków separowanych 217
1. Skutki separacji w zakresie praw do mieszkania 217
1.1. Zagadnienia ogólne i prawnoporównawcze 217
1.1.1. Charakter prawny rozstrzygnięć z art. 58 § 2 w związku z art. 613 § l k.r.o. 221
1.1.2. Rodzinnoprawny tytuł małżonka do mieszkania
po orzeczeniu separacji 222
1.1.3. Kierunek orzekania 224
1.2. Orzeczenie o sposobie korzystania z mieszkania 225
1.2.1. Przesłanki rozstrzygnięcia 225
1.2.2. Charakter prawny rozstrzygnięcia 226
1.2.3. Treść rozstrzygnięcia 227
1.2.4. Orzekanie o sposobie korzystania z mieszkania w praktyce sądowej 229
1.3. Podział wspólnego mieszkania 232
1.3.1. Przesłanki podziału mieszkania 232
1.3.2. Sposób podziału mieszkania 234
1.3.3. Wybrane zagadnienia związane z podziałem mieszkania na przykładzie najmu lokalu oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu 235
1.4. Przyznanie mieszkania jednemu z małżonków 240
1.5. Orzeczenie eksmisji 242
2. Skutki separacji w prawie spadkowym 244
2.1. Prawnospadkowe skutki wytoczenia powództwa
o separację 244
2.2. Prawnospadkowe skutki orzeczenia separacji 247
Rozdział VIII
Ustanie skutków prawnych separacji w drodze jej zniesienia 251
1. Uwagi prawnoporównawcze 251
2. Zagadnienia ogólne 256
2.1. Pojednanie separowanych małżonków jako podstawa modyfikacji niektórych skutków prawnych separacji, bez jej zniesienia 256
2.2. Przesłanki i tryb zniesienia separacji (wzmianka) 259
2.3. Podział skutków prawnych zniesienia separacji 260
2.4. Skutki prawne zniesienia separacji w aspekcie kolizyjnym 262
3. Małżeński ustrój majątkowy po zniesieniu separacji 263
3.1. Ustawowy ustrój majątkowy 264
3.2. Ustrój rozdzielności majątkowej utrzymany postanowieniem o zniesieniu separacji 267
3.3. Inne ustroje majątkowe po zniesieniu separacji 268
4. Pozostałe skutki zniesienia separacji 269
Rozdział IX
Skutki prawne separacji a orzeczenie rozwodu separowanych małżonków 274
1. Uwagi prawnoporównawcze 274
2. Ocena przesłanek rozwodu poprzedzonego separacją 276
2.1. Wpływ orzeczenia separacji na ocenę przesłanek rozwodu 277
2.2. Wpływ zniesienia separacji na ocenę przesłanek rozwodu 280
3. Orzeczenie o winie rozkładu pożycia i zaniechanie tego orzeczenia w wyroku rozwodowym poprzedzonym separacją 281
3.1. Skutki orzeczenia separacji, a rozstrzyganie o winie rozkładu pożycia w wyroku rozwodowym 281
3.2. Wyrok rozwodowy z zaniechaniem orzekania o winie, poprzedzony orzeczeniem separacji 285
4. Treść wyroku rozwodowego poprzedzonego separacją (stosowanie art. 58 k.r.o.) 287
4.1. Rozstrzygnięcia obligatoryjne 287
4.2. Rozstrzygnięcia podejmowane na wniosek jednego z małżonków bądź na ich zgodny wniosek 289
5. Orzekanie o obowiązku alimentacyjnym małżonków separowanych przez czas trwania procesu rozwodowego 290
Zakończenie. Wnioski 293
Bibliografia 297
1. Wykazliteratury 297
2. Wykaz orzecznictwa i glos 316
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 5

-15%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 5

Piąty tom „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” poświęcony został kolizyjnej problematyce zobowiązań umownych (artykuły dotyczące rozporządzenia Rzym I, wygaśnięcia zobowiązania, umowy ubezpieczenia i faktoringu) oraz zobowiązań pozaumownych (artykuł poświęcony odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny w świetle rozporządzenia Rzym II). Zbiór wzbogacony został o publikacje z zakresu prawa autorskiego i spadkowego w ujęciu kolizyjnoprawnym. Godne polecenia jest również opracowanie dotyczące węgierskiej drogi ku instytucjonalizacji związków partnerskich.

Cena: 18.90 zł 16.00 zł
2018 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVIII

-25%

2018 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVIII

CONTENTS

GENERAL ARTICLES

• Michał Balcerzak: Uses and Underuses of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination at the International Court of Justice, doi 10.24425/pyoil.2019.129604, pp. 11–28;
• Marek Jan Wasiński: Endogenous and Exogenous Limits of the African Charter on Democracy, Elections and Governance, 10.24425/pyoil.2019.129605, pp. 29–58;
• Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, Grażyna Baranowska, Anna Wojcik: Law-Secured Narratives of the Past in Poland in Light of International Human Rights Law Standards, doi 10.24425/pyoil.2019.129606, pp. 59–72;
• Sanja Djajić, Rodoljub Etinski: Summary Procedure before the Strasbourg Court under Article 28(1)b of the European Convention on Human Rights: Judicial Economy under Scrutiny, doi 10.24425/pyoil.2019.129607, pp. 73–98;
• Andrii Hachkevych: The Method of New Positivism as Elaborated by Ludwik Ehrlich, doi 10.24425/pyoil.2019.129608, pp. 99–114;
• Łukasz Kułaga: A Brave, New, International Investment Court in Context. Towards a Paradigm Shift of the ISDS, doi 10.24425/pyoil.2019.129609, pp. 115–140;
• Peng Wang, Maciej Żenkiewicz: Protection of Polish Investors under the China-Poland Bilateral Investment Treaty, doi 10.24425/pyoil.2019.129610, pp. 141–164;
• Dimitry Kochenov: Article 7 TEU: A Commentary on a Much Talked-about “Dead” Provision, doi 10.24425/pyoil.2019.129611, pp. 165–188;
• Aleksandra Kustra-Rogatka: Constitutional Courts and the Implementation of EU Directives: A Comparative Analysis, doi 10.24425/pyoil.2019.129612, pp. 189–208;
• Agnieszka Grzelak: Protection of Personal Data of Crime Victims in European Union Law – Latest Developments, doi 10.24425/pyoil.2019.129613, pp. 209–228;
• Maciej Podgorski: The Single Resolution Mechanism in Action. An Analysis of the Decision-making Practice of the Single Resolution Board, doi 10.24425/pyoil.2019.129614, pp. 229–252;
• Piotr Sitnik: The Dual/Multiple Nature of “Plain and Intelligible Language” of Unfair Terms in Consumer Contracts under European Law and Its Polish Transposition, doi 10.24425/pyoil.2019.129615, pp. 253–274.

POLISH PRACTICE

• Sylwia Majkowska-Szulc, Arkadiusz Wowerka: Cross-border Transfer of a Seat, Cross-border Conversion or the Coming into Existence of a New Company? Doubts Against the Background of the Court of Justice’s Judgment in C-106/16 Polbud Wykonawstwo Sp. z o.o., doi 10.24425/pyoil.2019.129616, pp. 275–292.

BOOK REVIEWS

• Marcin Menkes: Andrea Gattini, Attila Tanzi, and Filippo Fontanelli (eds.), General Principles of Law and International Investment Arbitration, pp. 293–299;
• Agata Helena Winkiel-Skora: Piotr Szwedo, Cross-border Water Trade: Legal and Interdisciplinary Perspectives, pp. 300–302.

LIST OF TH E REVIEWERS (vol . 38/2018), p. 303.

Cena: 79.00 zł 59.00 zł
63 kary w ochronie środowiska – musisz je znać!

-31%

63 kary w ochronie środowiska – musisz je znać!

Prowadzisz działalność gospodarczą, eksploatujesz instalację czy w jakikolwiek inny sposób korzystasz ze środowiska? Sprawdź, jakie kary mogą Cię czekać za niedopełnienie obowiązków środowiskowych. Odpowiedzialność względem szkód poczynionych w środowisku regulują nie tylko szczegółowe ustawy, ale również Kodeks karny czy Kodeks wykroczeń. Działania ustawodawców mają na celu zwiększenie odpowiedzialności za powierzone dobro, którym jest środowisko naturalne.

Cena: 39.00 zł 27.00 zł
Akcyza w prawie Unii Europejskiej. Komentarz

-14%

Akcyza w prawie Unii Europejskiej. Komentarz

Książka stanowi kompleksowy komentarz do dyrektyw i rozporządzeń unijnych regulujących podatek akcyzowy, uwzględniający w szerokim zakresie istotne dla tematyki akcyz postanowienia Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE.


Autorzy sygnalizują problemy związane z implementacją komentowanych przepisów w prawie polskim. Szczególnie cenne dla czytelników są liczne odwołania do przepisów krajowych oraz orzeczeń polskich sądów, gdyż pokazują w jaki sposób przepisy unijne są rozumiane przez polską administrację podatkową i sądy administracyjne.


Adresaci:

Publikacja jest przeznaczona dla pracowników organów podatkowych (zwłaszcza urzędów i izb celnych), adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, sędziów sądów administracyjnych oraz powszechnych. Będzie przydatna również dla osób odpowiedzialnych za finanse i księgowość podatników akcyzy.


"Recenzowany komentarz jest opracowaniem o fundamentalnym charakterze. Decyduje o tym nie tyle i na pewno nie przede wszystkim jego imponująca objętość, ale sposób potraktowania analizowanej materii. Jest to dzieło kompletne, o wydźwięku wręcz encyklopedycznym, chociaż zachowujące wszystkie cechy porządnego komentarza prawniczego. Zespół doświadczonych autorów, wybitnych teoretyków i praktyków prawa podatkowego, a przy tym znawców akcyz pokazał tu pełnię swoich możliwości".


Prof. zw. dr hab. Bogumił Brzeziński

Cena: 213.00 zł 184.00 zł
Akta sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym

-14%

Akta sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym

W książce usystematyzowano zagadnienia dotyczące akt sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym, mające doniosłe znaczenie dla zapewnienia prawidłowości postępowania administracyjnego oraz kończącego to postępowanie rozstrzygnięcia. Omówione zostały najważniejsze aspekty akt sprawy, m.in. ich:


istota,
zasady tworzenia,
język,
udostępnianie, okazywanie oraz przesyłanie,
odtwarzanie,
zwrot materiałów z akt sprawy.
Kluczowe znaczenie dla praktyki administracyjnej mają zwłaszcza zagadnienia dotyczące składników akt sprawy (ze względu na konsekwencje procesowe poszczególnych postaci utrwaleń) oraz te związane z czynnością udostępniania akt sprawy - już sama liczba orzeczeń sądowych odnoszących się do wskazanej problematyki podkreśla jej doniosłość w sferze orzecznictwa administracyjnego.

Adresaci:

Publikacja jest przeznaczona dla pracowników organów administracji publicznej, stron postępowania administracyjnego oraz ich zastępców procesowych, sędziów sądów administracyjnych oraz dla pracowników naukowych.

Cena: 85.00 zł 73.00 zł
Aktualne problemy i perspektywy prawa karnego

-14%

Aktualne problemy i perspektywy prawa karnego

Książka dotyczy istoty, celu i kształtu prawa karnego materialnego w polskim systemie prawnym. Opracowania w niej zawarte są próbą poszukiwania odpowiednich kierunków zmian legislacyjnych w zakresie zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych.

Wśród zagadnień poruszonych przez autorów są m.in.:
• standardy konstytucyjne odnoszące się do prawa karnego;
• możliwe kierunki zmian prawa karnego z punktu widzenia teorii kryminalizacji;
• problematyka granicy między umyślnością a nieumyślnością;
• regulacja błędu w Kodeksie karnym;
• kontrowersje związane z orzekaniem środka karnego w postaci zakazu zbliżania się.

Autorami poszczególnych rozdziałów są przedstawiciele doktryny prawa karnego o bogatym dorobku naukowym. Wśród nich są zarówno teoretycy prawa karnego, jak i osoby łączące pracę naukową z praktyką wymiaru sprawiedliwości.

Opracowanie jest przeznaczone dla przedstawicieli zawodów prawniczych – adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów. Zainteresuje także osoby odpowiedzialne za proces legislacyjny oraz studentów prawa.

Cena: 110.00 zł 95.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.