Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Słowa klucze Różne języki – różne kultury

ebook

- 16%

Słowa klucze Różne języki – różne kultury

Anna Wierzbicka.

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:

Wszystkie pola są wymagane


Cena: 22.50 zł 19.00 brutto

Ilość:
Czas dostawy:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-235-3919-3
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Prezentowana książka to pierwszy pełny przekład polski Understanding Cultures through Their Key Words. English, Russian, Polish, German, and Japanese, wydanej przez Oxford University Press w 1997 roku, będącej próbą przekrojowego spojrzenia na kulturę (tradycje, wartości, sposób myślenia o świecie) różnych grup etnicznych poprzez języki używane przez te grupy. Najważniejsze założenie tej książki, jak i innych etnolingwistycznych książek Anny Wierzbickiej, jest takie, że kultura danego narodu odzwierciedla się w jego języku i że objaśniając kluczowe słowa danej kultury możemy zrozumieć tę kulturę.

Książka zainteresuje studentów kierunków filologicznych i kulturoznawstwa, a także innych kierunków humanistycznych; z powodzeniem będzie ona służyć jako podręcznik akademicki.

The presented book is the first full Polish translation of Understanding Cultures through Their Key Words. English, Russian, Polish, German, and Japanese, published by Oxford University Press in 1997, which is an attempt at a cross-sectional look at the culture (traditions, values, way of thinking about the world) of various ethnic groups through the languages ​​used by these groups. The most important assumption of this book, as well as of other ethnolinguistic books by Anna Wierzbicka, is that the culture of a given nation is reflected in its language and that by explaining the key words of a given culture, we can understand this culture.

The book will be of interest to students of philology and cultural studies, as well as other humanities; it will be successfully used as an academic textbook.

Tytuł
Słowa klucze
Podtytuł
Różne języki – różne kultury
Autor
Anna Wierzbicka
Wydawnictwo
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Tłumaczenie
Izabela Duraj-Nowosielska
ISBN
978-83-235-3919-3
Seria
Communicare - historia i kultura
Rok wydania
2020 Warszawa
Wydanie
2
Liczba stron
564
Format
pdf
Spis treści
Przedmowa do wydania polskiego 11

Rozdział I. Wprowadzenie 15
1. Analiza kulturowa i semantyka lingwistyczna 15
2. Słowa i kultury 16
3. Różne słowa – różne sposoby myślenia? 22
4. Model kultury a słownictwo języka 32
5. Częstotliwość słów a kultura 35
6. Słowa klucze a podstawowe wartości kultury 41
7. Czy „kultura” to niebezpieczna idea? 44
8. Uniwersalia językowe i pojęciowe 53
9. Jak się wydostać z wieży Babel: „naturalny metajęzyk
semantyczny” 56
Elementarne jednostki semantyczne 59
Uniwersalia leksykalne 60
Kategorie i części mowy 61
Uniwersalna składnia znaczeń 63
Polisemia 65
Aloleksja 65
„Opcje walencyjne” 67
Metoda prób i błędów 67
10. Podsumowanie 69

Rozdział II. Słownictwo jako klucz do etnosocjologii
i psychologii kultury. Wzorce „przyjaźni” w różnych kulturach 72
1. Czy „przyjaźń” jest uniwersalna? 72
2. Zmiany znaczeniowe angielskiego słowa friend 78
Ilu mamy „friends”? 78
Przyjaciel w potrzebie 86
„Friends od serca” a „friends dla miłego towarzystwa” 88
„Grono friends” a wyłączny charakter przyjaźni 89
Making friends 98
„Prawdziwi friends” a „bliscy friends” 102
Przyjaciele a wrogowie 106
„Drodzy friends” a „sympatyczni friends” 108
Podsumowanie i wnioski 111
3. Wzorce „przyjaźni” w kulturze rosyjskiej 116
Rosyjskie odpowiedniki angielskiego słowa friend
– przegląd 120
Drug 123
Podruga 134
Prijatel’ 141
Tovarišč 144
Tovarišč2 154
Rodnye 157
4. Wzorce przyjaźni w kulturze polskiej 166
Koledzy i koleżanki 169
Przyjaciel 179
Znajomi 183
Rodzina 189
Podsumowanie 194
5. Mate – klucz do kultury australijskiej 195
Różne znaczenia słowa mate 201
Mate2: etap przejściowy pomiędzy mate1 a mate3? 204
Mates i mateship 206
Stosunek do „mate” 213
Próba zdyskredytowania „mateship”? 227
6. Podsumowanie 230
Dodatek: Zestawienie formuł eksplikacyjnych 234

Rozdział III. Słownictwo jako klucz do etnofi lozofi i,
historii i polityki. „Wolność” w językach: łacińskim,
angielskim, rosyjskim i polskim 239
1. „Wolność” – pojęcie kulturowo względne 239
2. Łacińska „libertas” 241
3. Angielskie „freedom” 245
4. Angielskie „liberty” 254
5. Dawne znaczenie słowa freedom 261
6. Rosyjska „svoboda” 265
7. Rosyjska „volja” 276
8. Polska „wolność” 282
9. Podsumowanie 289
Dodatek: Zestawienie formuł eksplikacyjnych 292

Rozdział IV. Słownictwo jako klucz do zrozumienia
historii, narodu i społeczeństwa. „Ojczyzna”
w językach: niemieckim, polskim i rosyjskim 295
1. Różne „ojczyzny” − różne „patriotyzmy” 295
2. Niemiecki „Heimat” 296
3. Niemiecki „Vaterland” 304
„Vaterland” jako całostka nadrzędna 305
Szacunek, miłość i duma 306
„Vaterland” i naród 309
Służba i obowiązek 313
„Vaterland” w Niemczech powojennych 322
Podsumowanie: pełna eksplikacja słowa Vaterland 325
4. Polska „ojczyzna” 326
„Ojczyzna” − kraj urodzenia? 330
Zbiorowa pamięć o męczeństwie 334
Moralny wymiar „ojczyzny” 340
„Ojczyzna” jako kultura i tradycja 343
„Ojczyzna” − kraj naszych przodków? 345
Podsumowanie: pełna eksplikacja pojęcia „ojczyzny” 346
5. Rosyjska „rodina” 347
6. Podsumowanie 355
Dodatek: Zestawienie formuł eksplikacyjnych 355

Rozdział V. Australijskie słowa klucze a podstawowe
wartości australijskiej kultury 358
1. „Kultura australijska” 358
2. Australijskie czasowniki aktów mowy 366
Chiack (chyack) 366
Yarn 373
Shout 379
Dob in 384
Whinge 389
3. Australijskie „słowa-na-b” (przekleństwa) 395
Bloody 397
Bastard 402
Bugger 410
Bullshit 418
4. Podsumowanie 426
Dodatek: Zestawienie formuł eksplikacyjnych 427

Rozdział VI. Japońskie słowa klucze a podstawowe
wartości japońskiej kultury 431
1. Jak „unikalna” jest kultura japońska? 431
2. Amae 437
3. Enryo 445
4. Wa 455
5. On 465
Wstępna analiza pojęcia „on” 465
„On” i „dobre uczucia” 467
Jakiego rodzaju „długi” wchodzą w zakres „on”? 471
„On” i hierarchia społeczna 474
Czy „on” nadal istnieje w Japonii? 477
„On” − końcowa ilustracja 478
6. Giri 479
Co to jest „giri”? Dyskusja wstępna 479
Czy „giri” dotyczy relacji międzyludzkich? 481
Czy „giri” jest relacją trwałą? 484
Czy „giri” jest formą odpłaty? 486
Moralny i społeczny charakter „giri” 490
„Giri” jako ciężar 493
7. Seishin 495
8. Omoiyari 502
9. Podsumowanie 507
Dodatek: Zestawienie formuł eksplikacyjnych 509

Bibliografia 512
Indeks 539
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Prezentacja produktu: Słowa klucze Różne języki – różne kultury

Pobierz fragment

Produkty podobne

Aspekty kultury współczesnej Analizy i interpretacje wybranych zjawisk

-21%

Aspekty kultury współczesnej Analizy i interpretacje wybranych zjawisk

Pomysł na niniejszą publikację zrodził się podczas “Spotkań z kulturą współczesną”. [...] Oprócz różnorodności podjętych zagadnień (tradycja w kulturze, kultura słowa, kultura audiowizualna, reklama, komiks), teksty reprezentują zróżnicowaną formę. [...] Autorzy artykułów dokonali starań, by proponowany zbiór mógł stanowić materiał dydaktyczny, pomoc dla nauczycieli, by pomógł kształtować refleksyjną i krytyczną ocenę zjawisk współczesnej kultury. Mam nadzieję, że pozwala spojrzeć na fenomen różnorakich aspektów kultury w sposób interdyscyplinarny (ze Wstępu).
Beacie Lisowskiej udała się trudna sztuka uczynienia książki prawdziwym podręcznikiem dla nauczycieli podejmujących w swej pracy wątki kulturoznawcze [...] omówione w tomie obszary to te sfery kultury współczesnej, z którą młodzi ludzie spotykają się najczęściej. Problem polega na tym, że często brakuje im rozsądnego „przewodnika”, który nauczyłby ich, jak być świadomym i krytycznym odbiorcą reklamy i powiedział, dlaczego komiks jest (może być) wartościowym gatunkiem literackim. […] Nauczyciele znajdą w niej scenariusze lekcji, ale także teksty analityczne. Z wszystkich – przy odrobinie dobrej woli – mogą zrobić dobry użytek (z recenzji prof. Andrzeja Pitrusa).

Cena: 25.20 zł 20.00 zł
Autentyczność stan krytyczny Problem autentyczności w kulturze XXI wieku

-31%

Autentyczność stan krytyczny Problem autentyczności w kulturze XXI wieku

„Wszystko jest obłędem i sprzecznością w urządzeniach ludzkich” – pisze Jean-Jacques Rousseau, jeden z najważniejszych myślicieli oświeceniowych, ten, od którego pism rozpoczyna swą wielką karierę pojęcie autentyczności. Trudna historia autentyczności odciska się na współczesnym statusie tego zjawiska – wielokrotnie skompromitowanego, ale zarazem nieznośnie obecnego także w XXI wieku. Niniejsza książka stanowi próbę analizy autentyczności jako wyzwania we współczesności. Ale nie tylko. W książce Autentyczność: stan krytyczny. Problem autentyczności w kulturze XXI wieku tytułowa idea jawi się zarówno jako narzędzie krytyczne, problem z zakresu historii idei, wyzwanie egzystencjalne, projekt estetyczny i artystyczny, jak i ważne zagadnienie polityczne. Transnarodowy i transdyscyplinarny charakter pracy pozwala na ujęcie tych kwestii w możliwie najszerszym wymiarze i postawienie pytań wywodzących się z różnych porządków. Złożoność idei autentyczności jest przez autorkę analizowana zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i poszczególnych realizacji artystycznych. Obok krytycznej rewizji dziedzictwa oświecenia pojawiają się odkrywcze interpretacje m.in. performansów Mariny Abramović, serialu Dziewczyny czy współczesnych miejskich utopii. Książka ta stanowi ważny głos w dyskusji toczonej na temat kondycji podmiotu. Skutecznie też przekonuje o nieoczekiwanej aktualności idei autentyczności.

Cena: 26.00 zł 18.00 zł
Blaski i cienie pracy mózgu O miłości, sztuce i pogoni za szczęściem

-8%

Blaski i cienie pracy mózgu O miłości, sztuce i pogoni za szczęściem

Spojrzenie na dzieła Dantego, Balzaka, Zoli, Manna i wielkich poetów Orientu, a także na rzeźby Michała Anioła i obrazy Cezanne'a oraz muzykę Wagnera z perspektywy nauk o mózgu. Fascynująca lektura z dziedziny neuroestetyki, nauki, której twórcą jest autor tej książki – Semir Zeki, światowej sławy neurofizjolog i wybitny badacz układu wzrokowego.

Opisując neurobiologiczne podstawy percepcji estetycznej, rozszerza swoje dotychczasowe rozważania ze sztuk plastycznych na muzykę, literaturę i filozofię. Jak pisze we wstępie: "Sztukę, miłość i piękno uważa się powszechnie za pojęcia abstrakcyjne, choć coraz więcej przemawia za tym, że nasze przeżycia w tych obszarach są bezpośrednio skorelowane z aktywnością wyspecjalizowanych części mózgu. [...] Czy możliwe, że zasadniczo takie samo podejście, czyli tworzenie pojęć, stosowane jest zarówno w prostej percepcji, jak i w matematyce, sztuce, muzyce i literaturze? Świadectwa pochodzące z powyższych dziedzin potwierdzają tę hipotezę. Istnieje zatem, co postaram się wykazać, ścisły związek między zwykłą percepcją z jednej strony a sztuką, pięknem, miłością i twórczością z drugiej".

Mózg ludzki to ewolucyjny triumf inżynierii neuronalnej. Nasza umiejętność zdobywania wiedzy o rzeczywistości, uogólniania doświadczeń i tworzenia w drodze abstrakcji syntetycznych pojęć nie ma w świecie przyrody sobie równych. Jest to kolejna publikacja pogłębiająca zrozumienie natury ludzkiej i zbliżająca nauki przyrodnicze do nauk humanistycznych.
Podstawowe założenie neuroestetyki brzmi: sztuki plastyczne muszą być na każdym etapie (planowania, tworzenia i oglądania) zgodne z prawami percepcji wzrokowej. Artystów można zatem porównać do badaczy mózgu, różniących się od nich jedynie tym, że w swoich poszukiwaniach posługują się odmiennym rodzajem metod.
Zapuszczając się na teren sztuki w poszukiwaniu wiedzy o mózgu, muszę ograniczyć się do przeanalizowania kilku przykładów. Wybrałem dzieła, które przetrwały próbę czasu. O samym akordzie tristanowskim napisano ponad tysiąc artykułów i książek. Dantologia rozwija się od stuleci, a podziw dla autora Boskiej Komedii stale wzrasta. Opowieści o Madżnunie i Lejli oraz Krysznie i Radsze nadal inspirują i poruszają miliony ludzi Wschodu. Dlaczego tak się dzieje? Na pewnym poziomie odpowiedź jest prosta: poezja Dantego jest piękna, tak jak piękna jest miłość Radhy i Kryszny, muzyka Wagnera i rzeźby Michała Anioła.
Dlaczego niektóre utwory zyskują trwałe miejsce w kulturze? Uważam, że artyści rzutują na swoje dzieła – powieści, symfonie czy obrazy – pewne style myślenia i odczuwania, które są wspólne wielu ludziom, ponieważ nasze mózgi, na swym podstawowym poziomie, działają według bardzo podobnych wzorów.
Ze Wstępu

Pozycja szczególnie cenna dla studentów psychologii, filozofii i neurobiologii, zwłaszcza specjalizujących się w dziedzinie kognitywistyki, oraz różnych kierunków humanistycznych, takich jak muzykologia i teoria literatury, a także uczelni artystycznych.

A look at the works of Dante, Balzac, Zola, Mann and the great poets of the Orient, as well as Michelangelo’s sculptures, Cezanne’s paintings, and Wagner’s music from a brain science perspective. The fascinating publication in the field of neuroesthetics. Describing the neurobiological foundations of aesthetic perception, the author extends the considerations from fine arts to music, literature and philosophy.

Cena: 12.00 zł 11.00 zł
Boginie, prządki, wiedźmy i tancerki. Wizerunki kobiety w kulturze Indii

-20%

Boginie, prządki, wiedźmy i tancerki. Wizerunki kobiety w kulturze Indii

Książka stanowi pierwszą na polskim rynku wydawniczym próbę spojrzenia na kulturę Indii przez pryzmat kobiecości i wpisuje się w problematykę szeroko pojętych studiów nad kulturową tożsamością płci (gender studies). Zamieszczone w tomie artykuły wyszły spod pióra polskich i zagranicznych specjalistów z zakresu indologii, filozofii, etnologii, historii sztuki, a także filmoznawstwa. Autorzy opierają swoje analizy na tekstach źródłowych, utrwalonych m.in. w sanskrycie, hindi, w języku bengalskim, tamilskim i malajalam. Tematyka artykułów jest niezwykle bogata i obejmuje zarówno charakterystykę tradycyjnych toposów kobiety, poddawanych współcześnie redefinicji, jak i próby dekonstrukcji kategorii kobiecości. Na książkę składają się trzy części omawiające kolejno: wizerunki kobiet aktywnie uczestniczących w życiu religijnym i społecznym, oraz dążących do odzyskania autonomii podmiotowej (Potencjał żeńskiej mocy); strategie budowania tradycyjnych wzorców kobiecości, które kształtują również świadomość współczesnych Indusek (Tradycyjne toposy); wizerunki idealnego obiektu miłosnych uniesień mężczyzny, ale też autoportrety kobiet, dla których miłość stała się ważnym czynnikiem w odkrywaniu własnej tożsamości (Mieszkanki ogrodów miłości).

Cena: 10.00 zł 8.00 zł
Dialog chrześcijańsko-muzułmański, t. 1: Historia i współczesność, zagrożenia i wyzwania

-12%

Dialog chrześcijańsko-muzułmański, t. 1: Historia i współczesność, zagrożenia i wyzwania

Książka składa się z pięciu rozdziałów, w których zostały omówione strony dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego, których autorami są znawcy tematu z rozmaitych polskich i zagranicznych uczelni i ośrodków naukowych. Należy podkreślić, że wszyscy z nich mają w swym dorobku liczne publikacje na ten temat, są więc publikowane materiały efektem głębokich przemyśleń ich Autorów, a nie doraźnymi uwagami pozbawionymi silnych podstaw merytorycznych i doświadczenia badawczego. Redaktorom udało się zebrać doskonały zespół autorski, reprezentatywny dla tematyki podejmowanej w poszczególnych rozdziałów nie tylko od strony czysto naukowej, ale także w kontekście religijnym – mamy tu bowiem zarówno chrześcijan, jak i muzułmanów, co wydaje się wyjątkowo ważne – w ten bowiem sposób uzyskujemy wgląd w problematykę z rozmaitych stron, przynajmniej teoretycznie (ale w wielu przypadkach także i praktycznie) będących przedstawicielem obu stron rzeczonego dialogu.
Z recenzji prof. dr hab. Marka Dziekana

Cena: 25.00 zł 22.00 zł
Doświadczenie wewnętrzne bohatera w dziele filmowym

-8%

Doświadczenie wewnętrzne bohatera w dziele filmowym

Zbiór obszernych, wnikliwych artykułów analizujących i interpretujących treść oraz formę przedstawiania w dziele filmowym świata doświadczeń wewnętrznych bohaterów filmowych.

Rozprawy są poświęcone filmom: Świadectwo urodzenia Stanisława Różewicza, Konformista Bernardo Bertolucciego, Lokator Romana Polańskiego, Panny z Wilka Andrzeja Wajdy, Łagodna Piotra Dumały, Aleksandra Aleksandra Sokurowa oraz Wołanie Marcina Dudziaka.

Zamieszczone w tomie interpretacje – zgodnie z zasadami metody antropologiczno-morfologicznej – są wyprowadzane ze znaczeń zawartych w obrazie filmowym przy użyciu argumentów obecnych immanentnie w analizowanym dziele, zebranych w toku starannie przeprowadzonej procedury analitycznej poprzedzającej interpretację.

Rzetelność naukowa autorów i zastosowana metodologia sprawiają, że zawarte w książce odczytania wybitnych, dobrze znanych filmów zaskakują dotychczas niedostrzeganym bogactwem artystycznym omawianych dzieł i głębią znaczeń. Są świadectwem możliwości precyzyjnych, konsekwentnych metodologicznie i zorientowanych antropologicznie badań filmoznawczych.

Monografia powstała w ramach prac Zespołu Badań nad Filmem w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

The book contains a collection of articles analysing the content and form of presenting inner experiences of film characters in the cinematographic work.

The dissertations are dedicated to the following films: Stanisław Różewicz’s Świadectwo urodzenia, Bernardo Bertolucci’s Konformista, Roman Polański’s Lokator, Andrzej Wajda’s Panny z Wilka, Piotr Dumała’s Łagodna, Aleksandr Sokurow’s Aleksandra and Marcin Dudziak’s Wołanie.

Cena: 12.00 zł 11.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.