Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Służebności gruntowe według kodeksu cywilnego

ebook

- 14%

Służebności gruntowe według kodeksu cywilnego

Michał Warciński

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 85.00 zł 73.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 73.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-5816-3
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W książce przedstawiono pogłębioną analizę charakteru prawnego i konstrukcji służebności gruntowych, problematykę posiadania, nabywania (w tym wskutek zasiedzenia) służebności, zagadnienie kształtowania oraz zmiany ich treści, wykonywania i ochrony.


Instytucja służebności gruntowych pełni ważne społeczno-gospodarcze funkcje. Niewłaściwa konfiguracja gruntów, brak dostępu do drogi publicznej, źródeł wody, energii itd. mogą być niwelowane przez odpowiednie postaci służebności.


Adresaci:

Publikacja jest przeznaczona dla teoretyków prawa, studentów kierunków prawniczych oraz dla praktyków zajmujących się problematyką służebności gruntowych, dla których może mieć szczególne znaczenie między innymi pogłębiona analiza orzecznictwa Sądu Najwyższego.


"Monografia Michała Warcińskiego wypełnia istotną lukę na rynku wydawniczym. W literaturze cywilistycznej problematyka służebności gruntowych nie doczekała się w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat pogłębionego i całościowego opracowania (...). Istotną zaletą ujęcia proponowanego przez autora jest umiejętność wiązania skomplikowanych niekiedy wątków teoretycznych ze znaczeniem praktycznym analizowanych interpretacji. Autor posługuje się licznymi przykładami, które pozwalają śledzić dobrze prowadzony wywód i uruchamiać wyobraźnię czytelnika. Jednocześnie warto zaznaczyć, że odwoływanie się do wymiaru praktycznego analizy nie uszczupla wartości klarownej i precyzyjnej analizy teoretycznej".


Prof. zw. dr hab. Marek Safjan

Tytuł
Służebności gruntowe według kodeksu cywilnego
Autor
Michał Warciński
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-5816-3
Rok wydania
2013
Liczba stron
572
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów
str. 13

Wprowadzenie
str. 19

Rozdział I
Pojęcie służebności gruntowej
str. 25

1. Uwagi ogólne
str. 25

2. Rys historyczny
str. 28

2.1. Służebności gruntowe w prawie rzymskim
str. 28

2.2. Instytucja "wolności" w Polsce przedrozbiorowej
str. 34

2.3. Służebności gruntowe w dzielnicy rosyjskiej
str. 40

2.3.1. Regulacje na terytorium Królestwa Polskiego
str. 40

2.3.2. Regulacje na tzw. Ziemiach Zabranych
str. 57

2.4. Służebności gruntowe w dzielnicy niemieckiej
str. 60

2.5. Służebności gruntowe w dzielnicy austriackiej
str. 64

2.6. Projekty prawa rzeczowego II RP oraz dekret - Prawo rzeczowe z 1946 r.
str. 72

2.7. Służebności gruntowe w projektach kodeksu cywilnego
str. 77

3. Charakter prawny służebności gruntowej
str. 78

3.1. Istota ograniczenia własności
str. 78

3.2. Prawo bezwzględne
str. 82

3.3. Prawo bezpośrednie
str. 87

3.4. Prawo związane
str. 88

3.5. Część składowa
str. 91

3.6. Prawo bezterminowe
str. 98

3.7. Prawo niepodzielne
str. 103

3.7.1. Uwagi ogólne
str. 103

3.7.2. Podmiot
str. 104

3.7.3. Przedmiot
str. 108

3.7.4. Treść
str. 112

Rozdział II
Celowość służebności gruntowej
str. 115

1. Uwagi ogólne
str. 115

2. Cel a struktura prawa podmiotowego
str. 116

3. Legalność celu
str. 118

4. Obiektywność celu
str. 120

5. Bezpośredniość celu
str. 129

6. Osiągalność celu
str. 131

7. Trwałość realizacji celu
str. 134

8. Środki realizacji celu
str. 135

Rozdział III
Posiadanie służebności gruntowych
str. 137

1. Pojęcie i funkcja
str. 137

2. Rys historyczny
str. 141

3. Posiadanie według art. 352 k.c.
str. 150

3.1. Charakter posiadania
str. 150

3.2. Posiadanie służebności gruntowych czynnych oraz biernych
str. 158

4. Prekarium
str. 161

5. Nabycie i utrata posiadania
str. 165

5.1. Nabycie pierwotne
str. 165

5.2. Nabycie pochodne
str. 166

5.3. Dziedziczenie
str. 168

5.4. Utrata
str. 173

Rozdział IV
Nabycie służebności gruntowych
str. 175

1. Uwagi ogólne
str. 175

2. Umowa
str. 175

2.1. Charakter prawny
str. 175

2.2. Celowość służebności gruntowej
str. 191

2.3. Warunek lub termin
str. 194

2.4. Forma
str. 196

3. Zasiedzenie
str. 197

3.1. Uwagi ogólne
str. 197

3.2. Posiadanie według art. 292 k.c.
str. 200

3.2.1. Posiadanie służebności gruntowej czynnej
str. 200

3.2.2. Urządzenie trwałe i widoczne
str. 204

3.2.2.1. Uwagi ogólne
str. 204

3.2.2.2. Pojęcie urządzenia
str. 204

3.2.2.3. Trwałość urządzenia
str. 206

3.2.2.4. Widoczność urządzenia
str. 207

3.2.2.5. Położenie urządzenia
str. 209

3.2.2.6. Podmiot wznoszący urządzenie
str. 211

3.3. Przymiot właściciela nieruchomości potencjalnie władnącej
str. 219

3.4. Celowość służebności gruntowej
str. 221

3.5. Najmniejsza uciążliwość
str. 223

3.6. Bieg terminu zasiedzenia
str. 227

3.6.1. Uwagi ogólne
str. 227

3.6.2. Początek biegu terminu
str. 228

3.6.3. Zawieszenie biegu terminu
str. 229

3.6.4. Wstrzymanie biegu terminu
str. 230

3.6.5. Przerwanie biegu terminu
str. 233

3.7. Doliczenie okresu posiadania poprzednika
str. 236

3.8. Dobra wiara
str. 237

3.9. Zagadnienia intertemporalne
str. 241

4. Zapis windykacyjny
str. 245

5. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych
str. 247

6. Zasiedzenie nieruchomości władnącej a nabycie służebności gruntowej
str. 249

7. Przeniesienie służebności gruntowej
str. 251

8. Wpis do księgi wieczystej
str. 252

8.1. Uwagi ogólne
str. 252

8.2. Kognicja sądu wieczystoksięgowego
str. 257

Rozdział V
Treść i wykonywanie służebności gruntowych
str. 261

1. Uwagi ogólne
str. 261

2. Przedmiot służebności gruntowych
str. 262

2.1. Przedmiot obciążenia i wykonywania
str. 262

2.2. Nieruchomość albo własność nieruchomości
str. 263

2.3. Grunt
str. 267

2.4. Budynek
str. 275

2.5. Lokal
str. 285

2.6. Nieruchomość wspólna
str. 290

2.7. Użytkowanie wieczyste
str. 292

2.8. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
str. 303

3. Podmiot służebności gruntowych
str. 307

3.1. Właściciel
str. 307

3.2. Użytkownik wieczysty
str. 309

3.3. Rolnicza spółdzielnia produkcyjna
str. 313

3.4. Nemini res sua servit
str. 316

4. Treść służebności gruntowych
str. 326

4.1. Pojęcie
str. 326

4.2. Granice kształtowania
str. 330

4.2.1. Uwagi ogólne
str. 330

4.2.2. Porządek prawny
str. 330

4.2.3. Rozdzielność
str. 334

4.2.4. Zakresowość
str. 337

4.2.4.1. Uwagi ogólne
str. 337

4.2.4.2. Służebności gruntowe czynne
str. 339

4.2.4.3. Służebności gruntowe bierne
str. 347

4.2.5. Określoność
str. 348

4.2.6. Servitus in faciendo consistere nequit
str. 354

4.2.7. Najmniejsza uciążliwość
str. 357

4.2.8. Adekwatność do celu służebności gruntowej
str. 359

4.2.9. Służebności gruntowe kombinowane
str. 360

4.3. Ustalanie treści
str. 362

4.3.1. Uwagi ogólne
str. 362

4.3.2. Ewolucja i znaczenie
str. 363

4.3.3. Zasady współżycia społecznego
str. 366

4.3.4. Zwyczaje miejscowe
str. 370

4.3.5. Uwagi de lege ferenda
str. 371

4.4. Służebności gruntowe czynne
str. 373

4.5. Służebności gruntowe bierne
str. 375

4.5.1. Uwagi ogólne
str. 375

4.5.2. Służebności gruntowe zaniechania
str. 375

4.5.3. Służebności gruntowe wyłączenia
str. 380

4.5.3.1. Uwagi ogólne
str. 380

4.5.3.2. Ograniczenia uprawnień sąsiedzkich (art. 144-151 k.c.)
str. 383

4.5.3.3. graniczenie roszczenia negatoryjnego
str. 393

4.6. Uprawnienia względne
str. 397

4.6.1. Uwagi ogólne
str. 397

4.6.2. Uprawnienie z art. 289 k.c.
str. 399

4.6.2.1. Źródło
str. 399

4.6.2.2. Charakter prawny
str. 401

4.6.2.3. Nabycie
str. 406

4.6.2.4. Treść
str. 408

4.6.2.5. Odpowiedzialność za utrzymanie urządzenia
str. 412

4.6.3. Inne uprawnienia
str. 413

5. Zmiana treści służebności gruntowych
str. 414

5.1. Uwagi ogólne
str. 414

5.2. Istota zmiany
str. 417

5.3. Umowa o zmianę treści służebności gruntowej
str. 421

5.3.1. Charakter prawny
str. 421

5.3.2. Warunek lub termin
str. 424

5.3.3. Forma
str. 425

5.3.4. Zgoda osoby trzeciej
str. 428

5.3.5. Zmiana treści a rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych
str. 434

5.4. Sądowa zmiana treści
str. 436

5.4.1. Uwagi ogólne
str. 436

5.4.2. Charakter prawny żądania z art. 291 k.c.
str. 440

5.4.3. Pojęcie ustanowienia służebności gruntowej z art. 291 k.c.
str. 442

5.4.4. Ważna potrzeba gospodarcza
str. 444

5.4.5. Niewspółmierny uszczerbek nieruchomości władnącej
str. 450

5.4.6. Zmiana służebności gruntowej na nieruchomości osoby trzeciej
str. 452

5.4.7. Wynagrodzenie
str. 454

5.4.8. Koszty przeprowadzenia zmiany
str. 458

5.4.9. Zgoda osoby trzeciej
str. 459

5.5. Faktyczna zmiana treści
str. 461

6. Podział albo połączenie nieruchomości władnącej albo obciążonej
str. 464

6.1. Podział
str. 464

6.2. Połączenie
str. 472

7. Wykonywanie służebności gruntowych
str. 473

7.1. Podmiot wykonujący
str. 473

7.2. Najmniejsza uciążliwość
str. 473

7.3. Nadużycie służebności gruntowej
str. 476

7.4. Przeniesienie uprawnienia do wykonywania
str. 478

Rozdział VI
Wygaśnięcie służebności gruntowych
str. 480

1. Uwagi ogólne
str. 480

2. Przyczyny ogólne wygaśnięcia
str. 481

2.1. Wypowiedzenie
str. 481

2.2. Zrzeczenie się
str. 483

2.2.1. Charakter prawny
str. 483

2.2.2. Warunek lub termin
str. 486

2.2.3. Forma
str. 487

2.3. Umowne zniesienie
str. 488

2.4. Konsolidacja
str. 489

2.5. Ziszczenie się warunku rozwiązującego lub nadejście terminu końcowego w umowie o ustanowienie służebności gruntowej
str. 489

2.6. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych
str. 490

3. Przyczyny szczególne wygaśnięcia
str. 491

3.1. Uwagi ogólne
str. 491

3.2. Wygaśnięcie wskutek niewykonywania służebności gruntowej
str. 493

3.4. Zniesienie służebności gruntowej za wynagrodzeniem
str. 497

3.4.1. Uwagi ogólne
str. 497

3.4.2. Zmiana stosunków
str. 498

3.4.3. Szczególna uciążliwość
str. 501

3.4.4. Konieczność istnienia służebności gruntowej
str. 501

3.4.5. Wynagrodzenie za zniesienie służebności gruntowej
str. 502

3.5. Zniesienie służebności gruntowej bez wynagrodzenia
str. 503

Rozdział VII
Ochrona służebności gruntowych
str. 506

1. Ochrona posesoryjna
str. 506

1.1. Uwagi ogólne
str. 506

1.2. Ochrona pozasądowa
str. 508

1.2.1. Obrona konieczna
str. 508

1.2.2. Samopomoc
str. 508

1.3. Ochrona sądowa
str. 509

1.3.1. Treść i dopuszczalność
str. 509

1.3.2. Roszczenie posesoryjne
str. 512

1.3.2.1. Charakter prawny roszczenia
str. 512

1.3.2.2. Termin dochodzenia roszczenia
str. 513

1.3.2.3. Zarzuty w procesie posesoryjnym
str. 517

1.3.3. Cautio damni infecti
str. 521

1.3.4. Ochrona służebności gruntowych biernych
str. 522

1.3.5. Legitymacja materialna w procesie o ochronę posiadania służebności
str. 523

1.3.5.1. Legitymacja czynna
str. 523

1.3.5.2. Legitymacja bierna
str. 525

2. Ochrona petytoryjna
str. 525

2.1. Actio confessoria
str. 525

2.2. Roszczenia uzupełniające
str. 532

3. Kolizja praw podmiotowych
str. 534

3.1. Uwagi ogólne
str. 534

3.2. Służebność a wierzytelności
str. 534

3.3. Służebność a inne prawa rzeczowe
str. 535

Zakończenie
str. 539

Literatura
str. 543
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 6

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 6

“Silesian Journal of Legal Studies” vol. 6 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu Śląskiego. W SJLS są publikowane teksty w językach kongresowych Numer szósty SJLS zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – prawa międzynarodowego publicznego i prywatnego, europejskiego prawa gospodarczego i finansowego. Artykuły odnoszą się do aktualnych problemów prawnych i praktycznych pojawiających się na gruncie prawa krajowego – (głównie z zakresu prawa finansowego i administracyjnego) oraz międzynarodowego – delimitacja granic w Arktyce oraz działalności ECOWAS. SJLS no. 6 zawiera także sprawozdanie z międzynarodowej konferencji prawa własności intelektualnej, która odbyła się w Oksfordzie oraz interdyscyplinarne studium przypadków z pogranicza socjologii, kulturoznawstwa i prawa. Wzorem poprzednich wydań SJLS no. 6 zawiera także spis wybranych, ważniejszych monografii autorstwa pracowników Wydziału Prawa i Administracji UŚ wydanych w 2013 r. oraz listę konferencji zorganizowanych na Wydziale. Wykazy te mają na celu promocję Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z jego działalnością naukową. Publikacja jest adresowana do szerokiego grona odbiorców w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy – tak teoretycy jak i praktycy – specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Może też być cennym źródłem dla magistrantów i doktorantów. Dzięki podjętym zagadnieniom interdyscyplinarnym oraz międzynarodowym publikacja wychodzi poza dziedzinę prawa, a przede wszystkim udowadnia tezę, że współczesne zagadnienia prawne przekraczają gra nice państw i kontynentów.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
22 zadania służby bhp – omówienie z komentarzem

-31%

22 zadania służby bhp – omówienie z komentarzem

Służba bhp to wyodrębniona w strukturach zakładu pracy jedno- lub wieloosobowa komórka organizacyjna. W jej gestii leży przede wszystkim doradztwo oraz kontrola w zakresie bhp. Zasadnicze znaczenie przy ustalaniu liczebności i kwalifikacji obsady personalnej tej służby powinien mieć dla pracodawcy stopień faktycznych, ale też potencjalnych zagrożeń zawodowych w firmie (wypadki przy pracy i choroby zawodowe). Bardzo duże znaczenie będą też miały uciążliwości wynikające z rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, stosowane technologie i posiadane wyposażenie techniczne.

Cena: 89.00 zł 61.00 zł
72 pytania o zadania służby bhp - praktyczne rozwiązania

-31%

72 pytania o zadania służby bhp - praktyczne rozwiązania

W rozporządzeniu Rady Ministrów z 2 września 1997 r. wskazano zadania służby bhp. To katalog zamknięty składający się z 22 zadań. Niestety mało precyzyjne zapisy często powodują wątpliwości, jeśli chodzi o interpretację poszczególnych zadań służby bhp. Nie do końca też jest jasne, co pracownik służby bhp powinien robić w ramach konkretnego obowiązku. Przepisy nie definiują przecież, czym jest na przykład „bieżące informowanie”. Pytanie zatem, czy chodzi o prowadzenie regularnego monitoringu bezpieczeństwa zakładu, czy jedynie o niezwłoczne informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych? Takich problemów jest więcej.
W książce „Zadania służby bhp – praktyczne problemy w pytaniach i odpowiedziach” rozwiewamy wątpliwości, jakie pojawiają się w codziennej pracy pracowników służby bhp, a dotyczą 22 zadań tej służby.

Cena: 139.90 zł 97.00 zł
Administrator 7-8/2015

-32%

Administrator 7-8/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami. W numerze m.in.: ● Dziedziczenie udziałów w spółdzielni, ● Jak przygotować kosztorys hydroizolacji?, ● Przegląd ciepłomierzy.

Cena: 31.00 zł 21.00 zł
Administrator 9/2015

-26%

Administrator 9/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

  • Wszystko o windach,
  • O kosztorysowaniu robót hydroizolacyjnych – cz. 2,
  • Zarządzanie, wspólnota, bank w sieci.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2019

-29%

Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2019

ADMINISTRATOR i MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Stawka na specjalizacje? – debata
● Nie wystarczy prawo i technika… – wywiad
● Jak rozliczać ciepło?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.