Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz. Wzory pozwów i wniosków sądowych

ebook

- 14%

Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz. Wzory pozwów i wniosków sądowych

Roman Dziczek

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 162.00 zł 140.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 140.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8160-125-2
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Komentarz jest aktualnym i praktycznym przewodnikiem po ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych. W opracowaniu uwzględniono też przepisy ogólne ustawy – Prawo spółdzielcze z 1982 r., które odnoszą się do spółdzielczości mieszkaniowej oraz przepisy ustawy o własności lokali, w szczególności w zakresie, w jakim przepisy o autonomicznym zarządzaniu spółdzielczym odsyłają do przepisów tej ustawy.


W 8. wydaniu szczegółowo omówiono ostatnią nowelizację ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która weszła w życie 9.09.2017 r. Wprowadziła ona rewolucyjne zmiany dotyczące członkostwa, a także zmodyfikowała znacząco zasady zarządzania spółdzielczego nieruchomościami zabudowanymi, częściowo przewłaszczonymi na rzecz członków.


Szczególnie wnikliwej analizie poddano przepisy dotyczące najważniejszych praw realizowanych w spółdzielni mieszkaniowej:

odrębnej własności lokali,
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
nowych regulacji odnoszących się do spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.Wszystkie zmiany wprowadzone ostatnią nowelizacją i ich wpływ na prawa członków i spółdzielni zostały w komentarzu przedstawione w całościowym i szerokim spektrum dotychczasowych i nowych unormowań z uwzględnieniem zasad wykładni systemowej i funkcjonalnej.


Ponadto książka zawiera wzory ważniejszych pozwów i wniosków sądowych w zakresie praw i roszczeń spółdzielni i członków wraz z uwagami uzupełniającymi i odesłaniami do właściwych przepisów, wyciągi z najistotniejszych dla spółdzielczości mieszkaniowej ustaw, a także skorowidz przedmiotowy.


Autor przywołuje i omawia najnowsze orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych i sądownictwa administracyjnego, starając się uchwycić wiodące kierunki orzecznicze.


Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona w szczególności dla władz spółdzielni mieszkaniowych i członków, zarządców nieruchomości oraz adwokatów, radców prawnych i sędziów, którzy kształtują praktykę stosowania prawa.

Tytuł
Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz. Wzory pozwów i wniosków sądowych
Autor
Roman Dziczek
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8160-125-2
Seria
KOMENTARZE LEX
Rok wydania
2018
Liczba stron
748
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 9

Wprowadzenie | str. 13

CZĘŚĆ PIERWSZA
Spółdzielnia mieszkaniowa – uwagi ogólne

1. Powstanie spółdzielni mieszkaniowej | str. 63
2. Mienie spółdzielni | str. 77
3. Gospodarcza działalność spółdzielni | str. 80
4. Statut | str. 84
5. Powstanie i ustanie członkostwa | str. 89
6. Organy spółdzielni | str. 101
7. Postępowanie wewnątrzspółdzielcze | str. 146
8. Ustanie spółdzielni mieszkaniowej | str. 150
9. Podział spółdzielni | str. 153
10. Związki spółdzielcze. Krajowa Rada Spółdzielcza | str. 162
11. Odpowiedzialność odszkodowawcza i karna członków władz spółdzielni | str. 163

CZĘŚĆ DRUGA

Ustawa z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych | str. 167
Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 169
Rozdział 11. Prawa członków spółdzielni mieszkaniowej | str. 270
Rozdział 2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego | str. 286
Rozdział 21. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu | str. 330
Rozdział 3. Prawo odrębnej własności lokalu | str. 382
Rozdział 31. Przepisy karne | str. 441
Rozdział 4. Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 443
Rozdział 5. Przepisy przejściowe i końcowe | str. 444

CZĘŚĆ TRZECIA
Wybrane ustawy zmieniające

Ustawa z 19.12.2002 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw (wyciąg) | str. 515
Ustawa z 3.06.2005 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw (wyciąg) | str. 529
Ustawa z 14.06.2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (wyciąg) | str. 543
Ustawa 18.12.2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (wyciąg) | str. 553
Ustawa z 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze (wyciąg) | str. 561
Aneks nr 1. Obligatoryjne i fakultatywne postanowienia statutu | str. 572
Aneks nr 2. Zasady zarządu i administrowania osiedlem domów jednorodzinnych | str. 579

CZĘŚĆ CZWARTA
Wzory pozwów i wniosków sądowych

Wzór nr 1. Pozew o uznanie, że wypowiedzenie wysokości opłat eksploatacyjnych jest niezasadne | str. 585
Wzór nr 2. Pozew o eksmisję z lokalu mieszkalnego | str. 591
Wzór nr 3. Pozew o zobowiązanie spółdzielni do ustanowienia odrębnej własności lokalu | str. 596
Wzór nr 4. Pozew o przyjęcie w poczet członków | str. 604
Wzór nr 5. Pozew o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni | str. 608
Wzór nr 6. Pozew o przeniesienie własności gruntu | str. 613
Wzór nr 7. Wniosek o zasiedzenie własności nieruchomości | str. 617
Wzór nr 8. Pozew spółdzielni o zapłatę na podstawie art. 241 ust. 6 ustawy | str. 621
Wzór nr 9. Pozew o uznanie za bezskuteczne wypowiedzenia umowy o budowę lokalu | str. 627
Wzór nr 10. Pozew o zawarcie umowy o lokatorskie prawo do mieszkania | str. 634
Wzór nr 11. Pozew o zawarcie umowy o budowę lokalu | str. 639
Wzór nr 12. Pozew o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę walnego zgromadzenia o podziale spółdzielni (art. 108b pr.spółdz.) | str. 644

TEKSTY PRZEPISÓW

Ustawa z 24.06.1994 r. o własności lokali (wyciąg) | str. 653
Ustawa z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (wyciąg) | str. 671
Ustawa z 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (wyciąg) | str. 683
Ustawa z 16.09.1982 r. – Prawo spółdzielcze (wyciąg) | str. 711

Skorowidz przedmiotowy | str. 741
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 11

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 11

W niniejszym tomie „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” znalazły się opracowania dotyczące sądownictwa polubownego (możliwości związania zapisem na sąd polubowny członków zgrupowania spółek, ich wspólników i interesariuszy; dopuszczalności konkludentnego przystąpienia do zapisu na sąd polubowny oraz następstwa prawnego w zakresie przedmiotu sporu w toku postępowania przed sądem polubownym), jak również wąsko rozumianego prawa prywatnego międzynarodowego (artykuły poświęcone małżeństwu i związkom osób tej samej płci oraz skardze pauliańskiej). Poza tym w tomie zamieszono tłumaczenie i omówienie nowego holenderskiego prawa prywatnego międzynarodowego.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 14

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 14

Czternasty tom Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego otwiera opracowanie dotyczące konsekwencji, jakie wiążą się z brakiem jednolitości terytorialnej prawa hiszpańskiego na prawo kolizyjne. Poza tym czytelnik znajdzie artykuły omawiające zagadnienie potrącenia wierzytelności wyrażonych w różnych walutach, jak i przejścia ryzyka w umowach międzynarodowej sprzedaży towarów na tle konwencji wiedeńskiej. Oprócz tego w czternastym tomie czasopisma zamieszczono opracowanie dotyczące perspektyw utworzenia fundacji europejskiej. Godne polecenia jest także, zamykające tom, omówienie prawa prywatnego międzynarodowego Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 7

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 7

Silesian Journal of Legal Studies (SJLS) vol. 7, wydany w 2015 r., realizuje ideę dyskursu prawniczego poprzez granice. Teksty zamieszczone w tym numerze pochodzą od autorów związanych z ośrodkami naukowymi ze Szwajcarii, Czech i Portugalii. Artykuły portugalskich profesorów José João Abrantesa i Paulo Ferreira da Cunha dotyczą kwestii z pogranicza prawa konstytucyjnego, historii, prawa pracy oraz ekonomii. José João Abrantes z Universidade Nova de Lisboa odnosi się do wprowadzania elastycznych rozwiązań w prawie pracy w dobie kryzysu ekonomicznego. Natomiast Paulo Ferreira da Cunha z Uniwersytetu w Porto analizuje portugalską drogę do demokracji. SJLS vol. 7 zawiera także artykuł Jakuba Dohnala z Uniwersytetu w Ołomuńcu, który omawia wybrane zagadnienia czeskiej reformy prawa konsumenckiego. Tekst wydaje się interesujący z perspektywy swobodnego przepływu osób, kapitału i towarów w UE. Ponadto w numerze zamieszczono obszerne studium poświęcone odpowiedzialności unijnej agencji Frontex za naruszenia praw człowieka. Jego autorką jest Izabella Majcher z Graduate Institute of International and Development Studies, Geneva Global Detention Project. Opracowanie to nabiera szczególnego znaczenia w świetle kryzysu migracyjnego w basenie Morza Śródziemnego. Podobnie jak poprzednie wydania, SJLS vol. 7 zawiera sprawozdania z konferencji i seminariów, a także spis monografii, których autorami są pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Dołączono także wykaz konferencji organizowanych przez WPiA UŚ i Fundację Facultas Iuridica w 2014 r.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
Administracja ochrony zdrowia w Polsce – między świadczeniem a reglamentacją

-14%

Administracja ochrony zdrowia w Polsce – między świadczeniem a reglamentacją

Książka prezentuje rolę i zakres administracji publicznej w sektorze ochrony zdrowia w Polsce. W opracowaniu omówiono tematy takie jak prywatyzacja ochrony zdrowia i odpłatność świadczeń zdrowotnych. Przedstawiono również zagadnienia dotyczące najnowszych zmian w organizacji Państwowego Ratownictwa Medycznego, sieci szpitali, czy problem utraty kontroli jednostki samorządu terytorialnego nad prowadzonym podmiotem leczniczym. Analizie poddano nierozstrzygnięte dotąd kwestie, m.in. w jaki sposób administracja publiczna ma zapewnić udzielanie świadczeń zdrowotnych, czy ma to czynić przez tworzone przez siebie podmioty lecznicze, czy też w inny sposób.


Publikacja przeznaczona jest dla pracowników administracji rządowej i samorządowej zajmujących się ochroną zdrowia, adwokatów, radców prawnych, sędziów. Zainteresuje również pracowników naukowych oraz studentów prawa, administracji, zarządzania czy ochrony zdrowia.

Cena: 110.00 zł 95.00 zł
Administrator 7-8/2014

-26%

Administrator 7-8/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● zarządzanie poprzez koszty,
● Systemy webowe przejmują rynek,
● Samoregulacja kontra deregulacja,
● Zarządca a opłaty za odpady.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2021

-26%

Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2021

ADMINISTRATOR i MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.

● Rynek nieruchomości w 2020 roku – analiza,
● Zarządca przymusowy we wspólnocie,
● Rozliczanie kosztów ciepła.

Cena: 17.50 zł 13.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.