Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Społeczna odpowiedzialność banków. Między ochroną konsumenta a osłoną socjalną

ebook

- 14%

Społeczna odpowiedzialność banków. Między ochroną konsumenta a osłoną socjalną

Włodzimierz Szpringer

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 73.00 zł 63.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 63.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-4697-9
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Książka odpowiada potrzebie stworzenia nowej definicji roli banków i parabanków w "społeczeństwie kredytowym". Zasady sztuki bankowej nie pozwalają udzielać pożyczek każdemu "na życzenie", co powoduje ogromne konflikty i spory. Dostawcy usług consumer finance, poszerzając swoją działalność na nowe segmenty rynku, są oskarżani o "drapieżne pożyczanie" - sprzedaż drogich usług konsumentom, co wpędza ich w pułapkę zadłużenia oraz nie sprzyja integracji społecznej. Prawodawca proponuje wiele nowych instytucji, które powinny łagodzić ten konflikt interesów i skłaniać banki do akceptacji dobrych praktyk, lecz niestety nie zawsze są to regulacje skuteczne.

Monografia będzie cennym uzupełnieniem podręczników do prawa bankowego, które już od dawna opiera się nie tylko na ustawie - Prawo bankowe, lecz obejmuje m.in. regulacje dotyczące kredytu konsumenckiego, upadłości konsumenckiej, elektronicznych instrumentów płatniczych, bankowości spółdzielczej i spółdzielczości kredytowej.

Książka zainteresuje pracowników naukowych i studentów kierunków ekonomii, zarządzania i prawa, kadrę kierowniczą banków i innych instytucji finansowych, pracowników instytucji publicznych zaangażowanych w ocenę skutków regulacji (OSR), a zwłaszcza w problemy ochrony konsumenta, etyki biznesu oraz integracji społecznej.

Tytuł
Społeczna odpowiedzialność banków. Między ochroną konsumenta a osłoną socjalną
Autor
Włodzimierz Szpringer
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-4697-9
Seria
Monografie
Rok wydania
2009
Liczba stron
312
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów 11
Uwagi wstępne 15
Rozdział I Konkurencja a regulacja na rynku consumer finance 23
1.1. Wspólny rynek usług finansowych Unii Europejskiej 23 1.2. Zasada kraju pochodzenia dostawcy a problemy ochrony odbiorcy (dyrektywa 2000/31/WE o handlu elektronicznym a dyrektywa 2002/65/WE dotycząca sprzedaży konsumentom usług finansowych na odległość) 24 1.3. Czy świadczenie konsumenckich usług finansowych na odległość jest realne? 28 1.4. Wpływ Internetu na pośrednictwo finansowe 31 1.5. Czy grozi nam odpośredniczenie? Wzrost znaczenia usług płatniczych 32 1.6. Wpływ nowych technologii na rynek consumer finance 34 1.7. Rynek kart płatniczych - kierunki rozwojowe 35 1.8. Bankowość elektroniczna - problem bezpieczeństwa 38 1.9. Kontekst systemowy wdrażania nowoczesnej technologii - perspektywa dopuszczalności pomocy publicznej, wprowadzania "usług w ogólnym interesie gospodarczym" oraz współpracy kartelowej 41 1.10. Harmonizacja prawa a konkurencja regulacyjna 42
Rozdział II Łagodzenie asymetrii informacyjnej na rynku consumer finance (wiedza - umiejętność - zaufanie) 46
2.1. Dorobek ekonomii instytucjonalnej 46 2.2. Prawo informacyjne a ochrona konsumenta 51 2.3. Finansowa umiejętność konsumenta 54 2.3.1. Kluczowa koncepcja - unikanie nadmiaru informacji 54 2.3.2. Problem optymalnej regulacji kredytu konsumenckiego 56 2.3.3. Przejrzystość kredytowania - odpowiedzialne udzielanie kredytu - jak pogodzić punkt widzenia konsumentów i dostawców? 58 2.3.4. Główny problem rynku consumer finance - możliwość najlepszego skorzystania z informacji 60 2.3.5. Finansowa edukacja konsumenta 63
Rozdział III Ochrona konsumenta - tendencje rozwojowe 71
3.1. Ochrona konsumenta - uwagi ogólne 71 3.2. Ochrona konsumenta usług bankowych - regulacje europejskie czy krajowe? 76 3.2.1. Wprowadzenie 76 3.2.2. Dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych 77 3.2.3. Problem harmonizacji prawa kontraktowego 78 3.2.4. Odpowiedzialne kredytowanie (kredyt konsumencki) 79 3.2.5. Regulacje antylichwiarskie (kontekst nieuczciwych klauzul kontraktowych) 81 3.2.6. Brak harmonizacji upadłości konsumenckiej 83 3.2.7. Dyrektywa o usługach płatniczych 84 3.2.8. Koncepcja rachunku bankowego jako usługi powszechnej 86 3.2.9. Lojalność a mobilność klientów banków - czy istnieje potrzeba regulacji? 88
Rozdział IV Społeczna odpowiedzialność banków a bankowość socjalna 91
4.1. Uwagi ogólne 91 4.2. Prawo umów - autonomia woli czy ochrona słabszych? 94 4.3. Ekonomia społeczna 95 4.4. Podejście instytucjonalne w ekonomicznej analizie prawa 98 4.5. Wykluczenie społeczne, finansowe i cyfrowe (współzależności) 101 4.6. Finanse socjalne 104 4.7. Problem społecznej odpowiedzialności banków 106 4.8. Doświadczenia Stanów Zjednoczonych 109 4.8.1. Community Reinvestment Act 109 4.8.2. Sprzeczne oceny Community Reinvestment Act 111 4.9. Społeczna odpowiedzialność banków - poczucie misji czy chwyt marketingowy? 113 4.10. Dobre praktyki jako element ładu korporacyjnego - przykłady 118 4.11. Banki alternatywne 125 4.12. Banki spółdzielcze i spółdzielczość kredytowa 131 4.12.1. Banki spółdzielcze a SKOK-i (misja społeczna - ratio legis?) 131 4.12.2. Udziały członkowskie w bankach spółdzielczych trwałym elementem kapitałów własnych? 135
Rozdział V Rachunek bankowy jako usługa powszechna 144 5.1. Celowość regulacji instytucji "rachunku dla każdego" jako instrumentu integracji społecznej osób o niskich dochodach 144 5.2. Rachunek bankowy jako usługa powszechna 145 5.3. Rozwój koncepcji "rachunku dla każdego" 148 5.4. Wymogi praktyczne dostępu do rachunku 149 5.5. Kierunki regulacji prawnej "rachunku dla każdego" 151 5.5.1. Uwagi wstępne 151 5.5.2. Doświadczenia krajów regulujących "rachunek dla każdego" 152 5.5.3. Doświadczenia krajów nieregulujących "rachunku dla każdego" 153 5.5.4. Faktyczny dostęp do rachunku bankowego 156 5.5.5. Problem zmiany rachunku bankowego 158 5.5.6. Rachunek bankowy w Polsce 162 5.5.7. Czy można wprowadzić przymus posiadania rachunku bankowego dla świadczeniobiorców ZUS i KRUS? 163 5.6. Kontekst instytucjonalny "rachunku dla każdego" 167 5.6.1. Jednolity Obszar Płatności w Euro (SEPA) 167 5.6.2. Regulacje antylichwiarskie - kontekst systemów scoringowych 173 5.7. Wnioski 175
Rozdział VI Dyrektywa o kredycie konsumenckim a rozwój rynku consumer finance 182
6.1. Problemy konkurencji ze strony parabanków 182 6.2. Pojęcie instytucji kredytowej (banku) w krajach Unii Europejskiej - kierunki interpretacji 186 6.3. Wnioski 191 6.4. Rynek usług consumer finance 192 6.5. Nowa dyrektywa o kredycie konsumenckim - kierunki regulacji 194 6.6. Czy jednolity rynek europejski dla usług consumer finance jest możliwy? 198 6.7. Ocena skutków regulacji i ekonomiczna analiza prawa - uwagi ogólne 202 6.8. Ochrona konsumenta na rynku usług consumer finance - cele a środki i metody 204 6.9. Ocena skutków regulacji dyrektywy o kredycie konsumenckim - uogólnienia i wnioski 209
Rozdział VII Regulacje antylichwiarskie a nadmierne zadłużenie 213
7.1. Regulacje antylichwiarskie - historia zwalczania lichwy 213 7.2. Czy limitowanie oprocentowania może skutecznie zapobiegać nadmiernemu zadłużeniu? 216 7.3. Przedmiot, zakres i rodzaj regulacji 218 7.4. Czy klauzule generalne są skuteczne? 222 7.5. Problemy regulacji limitów maksymalnych - doświadczenia światowe 224 7.6. Lichwa - ocena skutków regulacji 227 7.7. Wnioski 233
Rozdział VIII Kredyt związany - pułapki regulacji. Jak daleko powinna sięgać ochrona konsumenta? 239
8.1. Punkt widzenia banków - możliwość żądania zwrotu kredytu udzielonego sprzedawcy również od konsumenta 239 8.2. Niejasność regulacji - problem wzajemnych relacji między ustawą o kredycie konsumenckim a kodeksem cywilnym - rozbieżne możliwości interpretacji 241 8.3. Sposób myślenia i charakter argumentacji UOKiK w sprawach przeciwko Kredyt Bank S.A. i HSBC Bank Polski S.A. 242 8.4. Problem realizacji uprawnienia konsumenta do wycofania się z umowy kredytowej w ciągu 10 dni - czy przywilej konsumenta może być bezwarunkowy? 248 8.5. Wnioski 252
Rozdział IX Instytucja upadłości konsumenckiej - ochrona konsumenta czy osłona socjalna? 259
9.1. Zjawisko zadłużenia a problem nadmiernego zadłużenia 259 9.2. Model amerykański a europejski - różne punkty widzenia 262 9.3. Dwa główne modele upadłości konsumenckiej - fresh start oraz earned fresh start 268 9.4. Rozwiązania europejskie - podobieństwa i różnice 270 9.5. Konwergencja modeli amerykańskiego oraz europejskiego - moralność płatnicza jako wspólny mianownik 272 9.6. Możliwości praktycznego wdrożenia "testu uczciwości" 273 9.7. Perspektywa harmonizacji 276 9.8. Wnioski 278 9.9. Regulacja upadłości konsumenckiej w Polsce 279
Bibliografia 289
Wykaz stron internetowych 308
Wykaz aktów prawnych 308
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

150 odpowiedzi na pytania o kody w JPK_VAT

-20%

150 odpowiedzi na pytania o kody w JPK_VAT

"Od 1 października 2020 r. w ewidencji VAT i JPK stosujemy specjalne kody (oznaczenia). Ustawodawca przewidział pięć rodzajów kodów, w tym kody GTU, których stosowanie przysparza podatnikom najwięcej problemów. Publikacja zawiera odpowiedzi na pytania naszych Czytelników dotyczące stosowania kodów. Autorami odpowiedzi są doradcy podatkowi: Tomasz Krywan, Radosław Kowalski, Grzegorz Ziółkowski i Marian Szałucki.
Z publikacji dowiemy się m.in.:
• do jakich towarów i usług stosujemy kody GTU,
• w jakich przypadkach stosowanie kodów GTU nie jest konieczne,
• kiedy występują powiązania oznaczone kodem TP,
• jak ustalić, kiedy stosowanie kodu MPP jest konieczne,
• jak oznaczać kodami świadczenia kompleksowe,
• jak oznaczać sprzedaż ewidencjonowaną na kasie,
• kiedy trzeba oznaczać kodami transakcje zagraniczne.
Przystępne wyjaśnienia tych wątpliwości to niezbędna pomoc dla księgowych, biur rachunkowych i osób odpowiedzialnych za rozliczenie VAT w firmie.
"

Cena: 59.00 zł 47.00 zł
Administracja. Prawo administracyjne. Część ogólna

-14%

Administracja. Prawo administracyjne. Część ogólna

Monografia jest skierowana zarówno do pracowników naukowych i studentów wszystkich kierunków, których programy nauczana obejmują problematykę teorii administracji, w tym prawa administracyjnego.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
Administracyjnoprawny status cudzoziemca w Polsce

-14%

Administracyjnoprawny status cudzoziemca w Polsce

Monografia kompleksowo przedstawia problematykę położenia prawnego cudzoziemca. Zawarto w niej analizę administracyjnoprawnych uprawnień i obowiązków cudzoziemców, a także uzasadnienie tych regulacji na gruncie praw człowieka i prawa konstytucyjnego oraz ich konsekwencje na tle przepisów prawa cywilnego.

W publikacji omówiono m.in. takie zagadnienia, jak: cudzoziemiec a obywatel, pojęcie cudzoziemca w systemie polskiego prawa pozytywnego oraz uprawnienia cudzoziemca do:


wjazdu i przebywania na terytorium Polski,
wykonywania pracy,
nabywania nieruchomości,
korzystania z pomocy społecznej państwa,
kontynuowania lub podjęcia nauki.
Autorka wskazuje kierunki rozwoju polskiego prawa migracyjnego oraz ich powiązanie ze zmianami ustrojowymi państwa oraz z rozwiązaniami wypracowanymi na gruncie orzecznictwa, w tym wyroków Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i sądów administracyjnych.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla przedstawicieli zawodów prawniczych: sędziów, radców prawnych i notariuszy, a także pracowników urzędów jednostek samorządu terytorialnego. Zainteresuje również przedstawicieli nauki.

Cena: 85.00 zł 73.00 zł
Aktualne problemy sądowej kontroli administracji publicznej

-14%

Aktualne problemy sądowej kontroli administracji publicznej

Książka podejmuje aktualną problematykę dotyczącą sądowej kontroli administracji publicznej. Zawiera opracowania najistotniejszych zagadnień i wyzwań, przed którymi stoi sądownictwo administracyjne. Autorzy poruszają zagadnienia m.in. z zakresu prawa budowlanego, egzekucji administracyjnej, kontroli zarządczej, postępowania administracyjnego oraz procedury sądowoadministracyjnej.


Wszystkie opracowania obok literatury przedmiotu zawierają pogłębioną analizę orzecznictwa sądów administracyjnych, a także łączą rozważania teoretyczne z uwagami praktycznymi, co stanowi kompleksowe omówienie poruszanej problematyki.


Opracowania zaprezentowane w książce są wynikiem współpracy doktorantów i profesorów prawa administracyjnego.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla sędziów, adwokatów i radców prawnych zajmujących się problematyką sądowej kontroli administracji publicznej. Będzie także cennym źródłem informacji dla pracowników naukowych i studentów prawa zainteresowanych prawem administracyjnym.

Cena: 85.00 zł 73.00 zł
Aktualne zagadnienia pozakodeksowego prawa karnego i prawa wykroczeń

-15%

Aktualne zagadnienia pozakodeksowego prawa karnego i prawa wykroczeń

Wśród wielu podziałów prawa karnego istotne znaczenie ma rozróżnianie prawa karnego kodeksowego i pozakodeksowego. To pierwsze utożsamiane jest z Kodeksem karnym. Oprócz niego przepisy karne zawiera też wiele ustaw regulujących różne obszary. To one tworzą właśnie pozakodeksowe prawo karne. W książce zaprezentowano dwanaście różnych obszarów pozakodeksowego prawa karnego, które potwierdzają jego rozciągłość, ale też aktualność. Publikacja jest owocem zaangażowania naukowców Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Cena: 27.00 zł 23.00 zł
Akty wykonawcze do Kodeksu pracy 2017 z komentarzem

-19%

Akty wykonawcze do Kodeksu pracy 2017 z komentarzem

Publikacja zawiera dziewięć najważniejszych rozporządzeń do Kodeksu pracy z praktycznym komentarzem eksperta do każdego z nich. Na szczególną uwagę zasługuje nowe rozporządzenie o świadectwie pracy, które obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. W książce Czytelnik znajdzie ponadto m.in. rozporządzenia:
● prowadzeniu dokumentacji pracowniczej,
● sposobie usprawiedliwiania nieobecności w pracy,
● urlopach wypoczynkowych,
● podróżach służbowych.
Oprócz aktualnej treści przepisów dużą wartością publikacji są szczegółowe komentarze, zawierające liczne przykłady i wzory dokumentów.
Autorzy komentarzy są specjalistami z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawnikami i praktykami z wieloletnim doświadczeniem w tej dziedzinie.

Cena: 37.00 zł 30.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.