Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wzory umów, pism i dokumentów

ebook

- 13%

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wzory umów, pism i dokumentów

Sławomir Turkowski

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 127.00 zł 110.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 110.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8286-479-3
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Publikacja odnosi się wszystkich kwestii związanych ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością: od zagadnień strukturalnych zależności i zarządzania po sądowe, egzekucyjne i pracownicze. Zawiera niemal 80 wzorów umów, regulaminów, wniosków, a także pozwów związanych z prowadzeniem działalności w formie spółki z o.o. Każdy wzór jest opatrzony przystępnym komentarzem pozwalającym lepiej zrozumieć zawarte w nim zapisy.


Z opracowania czytelnik dowie się, jak prawidłowo sformułować m.in.:
• oświadczenie wspólnika o przystąpieniu do spółki,
• regulamin zgromadzenia wspólników,
• umowę przejęcia długu,
• wniosek o ogłoszenie upadłości.


Obecne wydanie zostało wzbogacone o wzory regulaminów i instrukcji, przede wszystkim wzór regulaminu zarządu, rady nadzorczej oraz zgromadzenia wspólników, a także instrukcji kancelaryjnej i regulaminu pracy. Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany w prawie spółek handlowych, również te dotyczące czynności podejmowanych drogą elektroniczną.


Wzory pism zawarte w publikacji dostępne są w wersji elektronicznej do pobrania ze strony:
www.umowy-pisma-dokumenty-spolka-zoo-5.wolterskluwer.pl – po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego. Wzory można modyfikować i dostosowywać do własnych potrzeb.


Czytelny układ treści pozwala na szybkie odnalezienie odpowiedzi na nurtujące pytania, a szeroki katalog tematyczny obejmuje m.in. dokumenty zawiązane ze stosunkiem pracy, pisma sądowe i egzekucyjne.


Książka jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych, przedsiębiorców, pracowników spółek (księgowych, pracowników działów handlowych, windykacji), a przede wszystkim osób prowadzących spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zainteresowanych założeniem takiej spółki.

Tytuł
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wzory umów, pism i dokumentów
Autor
Sławomir Turkowski
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8286-479-3
Rok wydania
2022
Liczba stron
260
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów   |  str. 13
 
 Część I  Dokumenty dotyczące spółki z ograniczoną odpowiedzialnością   |  str. 15

Pełna umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością |  str. 15

 1.1. Zmiany w treści umowy spółki   |  str. 21

Udziały |  str. 22

 2.1. Zbycie udziałów   |  str. 24
 2.2. Umorzenie udziałów   |  str. 25
 2.3. Księga udziałów   |  str. 26
3.Lista wspólników |  str. 26
4. Decydujący głos prezesa zarządu spółki |  str. 26
5. Kwestia dopłat w spółce |  str. 27
6. Indywidualna kontrola wspólników |  str. 27
7. Przystąpienie wspólnika do spółki |  str. 28
8. Problem wyłączenia wspólnika |  str. 29
9. Wzór zgłoszenia spółki do rejestru |  str. 31
10. Urząd Statystyczny |  str. 37
11. Rachunek bankowy |  str. 37
12. Urząd Skarbowy |  str. 37
13. Zarząd spółki |  str. 38
 13.1. Powołanie członka zarządu spółki   |  str. 38
 13.2. Okres powołania   |  str. 38
 13.3. Wspólna lub indywidualna kadencja członków zarządu spółki   |  str. 39
 13.4. Zawieszenie członka zarządu   |  str. 41
 13.5. Odwołanie członka zarządu   |  str. 42
 13.6. Rezygnacja członka zarządu   |  str. 43
 14. Pełnomocnictwo |  str. 45
 14.1. Istota pełnomocnictwa   |  str. 45
 14.2. Treść pełnomocnictwa   |  str. 45
 14.3. Rodzaje pełnomocnictwa   |  str. 45
 14.4. Odwołanie i wygaśnięcie pełnomocnictwa   |  str. 45
 14.5. Pełnomocnik   |  str. 46
 14.6. Przekroczenie zakresu pełnomocnictwa lub działanie bez umocowania   |  str. 46
 15. Prokura |  str. 48
 15.1. Istota prokury   |  str. 48
 15.2. Rodzaje prokury   |  str. 48
 15.3. Ustanowienie, odwołanie i wygaśnięcie prokury   |  str. 48
 15.4. Odpowiedzialność prokurenta   |  str. 49
 16. Stosunek dominacji |  str. 50
 16.1. Rodzaje dominacji   |  str. 51
 16.2. Obowiązek zawiadomienia spółki o stosunku dominacji   |  str. 51
 17. Zaliczka na dywidendę |  str. 52
18. Zgromadzenie wspólników |  str. 53
 18.1. Zaproszenie na zgromadzenie wspólników   |  str. 54
 18.2. Zakres uprawnień wspólnika   |  str. 55
 18.3. Ważność uchwał podjętych po terminie   |  str. 55
 18.4. Regulamin zgromadzenia wspólników   |  str. 57
 19. Kapitał zakładowy |  str. 61
 19.1. Podwyższenie kapitału zakładowego   |  str. 62
 19.2. Obniżenie kapitału zakładowego   |  str. 64
 20. Podział zysku |  str. 66
 21. Dopłaty |  str. 68
 21.1. Zwrot dopłat   |  str. 70
 22. Umowa z inną spółką |  str. 71
 23. Rozwiązanie i likwidacja spółki |  str. 73
 
Część II  Dokumenty związane ze stosunkiem pracy   |  str. 77

Umowa o pracę na czas nieokreślony |  str. 77

 1.1. Zasadnicza treść umowy   |  str. 77
2. Umowa o pracę na czas określony |  str. 79
3. Umowa o pracę na okres próbny |  str. 81
4. Umowa przedwstępna do umowy o pracę |  str. 83
 4.1. Cel umowy   |  str. 83
 4.2. Kwestia odszkodowania   |  str. 83
 4.3. Przedawnienie roszczeń   |  str. 84
 5. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia |  str. 86
 5.1. Istota rozwiązania umowy bez wypowiedzenia   |  str. 86
 5.2. Przyczyny rozwiązania umowy   |  str. 86
6. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem |  str. 88
 6.1. Forma wypowiedzenia   |  str. 88
7. Roszczenia pracownika z tytułu bezprawnego wypowiedzenia |  str. 88
8. Porozumienie stron o rozwiązaniu umowy o pracę |  str. 90
9. Umowa na zastępstwo |  str. 91
10. Odpowiedzialność materialna pracownika |  str. 93
 10.1. Ogólne zasady odpowiedzialności materialnej   |  str. 93
 10.2. Przesłanki odpowiedzialności pracownika   |  str. 94
 10.3. Odpowiedzialność pracownika i jej wyłączenie   |  str. 94
 10.4. Kwestia zabezpieczenia wekslowego   |  str. 94
 10.5. Wspólna odpowiedzialność materialna   |  str. 95
11. Świadectwo pracy |  str. 97
 11.1. Treść świadectwa pracy   |  str. 97
 11.2. Terminy   |  str. 97
 11.3. Odszkodowanie   |  str. 98
12. Kara porządkowa |  str. 103
 12.1. Przesłanki odpowiedzialności porządkowej pracownika   |  str. 103
 12.2. Rodzaje kar   |  str. 104
 12.3. Terminy   |  str. 104
 12.4. Wysłuchanie pracownika   |  str. 105
 12.5. Sprzeciw pracownika   |  str. 105
13. Potrącenie należności z wynagrodzenia za pracę |  str. 106
 13.1. Istota potrąceń   |  str. 106
 13.2. Zasady dokonywania potrąceń   |  str. 107
14. Regulamin pracy |  str. 108
 
 Część III  Umowy o charakterze cywilnoprawnym   |  str. 119
1. Umowa sprzedaży udziałów |  str. 119
 1.1. Sprzedaż udziałów   |  str. 119
 1.2. Forma zawarcia umowy   |  str. 120
2. Kontrakt menedżerski |  str. 122
 2.1. Istota kontraktu menedżerskiego   |  str. 122
 2.2. Typy kontraktów menedżerskich   |  str. 122
 2.3. Najważniejsze elementy kontraktu   |  str. 122
3. Przelew wierzytelności |  str. 126
 3.1. Istota przelewu wierzytelności   |  str. 126
4. Potrącenie |  str. 130
 4.1. Istota potrącenia   |  str. 130
 4.2. Treść potrącenia   |  str. 130
 4.3. Przesłanki potrącenia   |  str. 130
 4.4. Jednoznaczność oświadczenia   |  str. 130
5. Oferta |  str. 132
 5.1. Istota oferty   |  str. 132
 5.2. Związanie ofertą   |  str. 132
 5.3. Odpowiedź na ofertę   |  str. 132
 5.4. Zmiany w treści oferty   |  str. 132
 5.5. Oferty składane drogą elektroniczną   |  str. 133
6. Umowa outsourcingu  |  str. 135
 6.1. Istota umowy outsourcingu   |  str. 135
 6.2. Odpowiedzialność   |  str. 135
7. Umowa sprzedaży |  str. 137
 7.1. Istotne elementy umowy   |  str. 137
8. Elementy umowy o charakterze dodatkowym |  str. 137
 8.1. Termin   |  str. 138
 8.2. Warunek   |  str. 138
 8.3. Zaliczka i zadatek   |  str. 138
 8.4. Kara umowna   |  str. 139
9. Przedwstępna umowa sprzedaży |  str. 141
 9.1. Istota umowy przedwstępnej   |  str. 141
 9.2. Treść umowy   |  str. 141
 9.3. Forma zawarcia umowy   |  str. 141
 9.4. Przedawnienie   |  str. 14
10. Umowa o dzieło |  str. 143
 10.1. Istota umowy o dzieło   |  str. 143
 10.2. Wynagrodzenie   |  str. 143
 10.3. Odpowiedzialność za wady dzieła   |  str. 144
 10.4. Odstąpienie od umowy   |  str. 144
 10.5. Przedawnienie roszczeń   |  str. 145
11. Umowa dzierżawy |  str. 147
 11.1. Istota umowy dzierżawy   |  str. 147
 11.2. Obowiązki   |  str. 147
12. Najem lokalu |  str. 150
 12.1. Istota najmu   |  str. 150
 12.2. Obowiązki wynajmującego   |  str. 150
 12.3. Obowiązki najemcy   |  str. 151
 12.4. Wynagrodzenie za korzystanie z lokalu   |  str. 151
 12.5. Okres trwania umowy   |  str. 152
 12.6. Prawo zastawu   |  str. 152
13. Użyczenie |  str. 158
 13.1. Istota umowy użyczenia   |  str. 158
 13.2. Udział osoby trzeciej   |  str. 158
 13.3. Obowiązki stron umowy   |  str. 158
 13.4. Czas trwania umowy   |  str. 159
 13.5. Przedawnienie roszczeń   |  str. 15
14. Pożyczka |  str. 161
 14.1. Istota pożyczki   |  str. 161
 14.2. Forma umowy   |  str. 162
 14.3. Treść umowy   |  str. 162
 14.4. Spłata pożyczki   |  str. 162
 14.5. Przedawnienie   |  str. 16
15. Przejęcie długu |  str. 164
 15.1. Istota przejęcia długu   |  str. 164
 15.2. Warianty przejęcia długu   |  str. 164
 15.3. Zabezpieczenie przejmowanej wierzytelności   |  str. 16
16. Przewłaszczenie na zabezpieczenie |  str. 167
 16.1. Istota przewłaszczenia   |  str. 167
 16.2. Forma przewłaszczenia   |  str. 167
 16.3. Przedmiot przewłaszczenia   |  str. 167
 16.4. Przewłaszczenie a zastaw   |  str. 167
 16.5. Skutki przewłaszczenia   |  str. 167
17. Zabezpieczenie wekslowe |  str. 170
 17.1. Istota weksla in blanco   |  str. 170
 17.2. Deklaracja wekslowa   |  str. 170
 17.3. Skutki wypełnienia weksla   |  str. 170
 17.4. Klauzule wekslowe   |  str. 170
 17.5. Wezwanie do wykupu weksla   |  str. 171
 17.6. Sprzedaż weksla   |  str. 171
 17.7. Poręczenie wekslowe   |  str. 171
 17.8. Zwrot weksla   |  str. 172
 17.9. Przedawnienie roszczenia wekslowego   |  str. 172
 
 Część IV  Pisma sądowe   |  str. 175
1. Wezwanie do zapłaty |  str. 175
 1.1. Istota wezwania do zapłaty   |  str. 175
 1.2. Elementy wezwania   |  str. 175
 1.3. Wadliwość wezwania   |  str. 176
 1.4. Informacja o konsekwencjach braku zapłaty   |  str. 176
 1.5. Biuro Informacji Gospodarczej   |  str. 176
2. Zwolnienie od kosztów sądowych |  str. 178
 2.1. Tryb postępowania   |  str. 178
 2.2. Podmioty ustawowo zwolnione od kosztów sądowych   |  str. 178
 2.3. Oddalenie i cofnięcie wniosku   |  str. 179
3. Pozew w postępowaniu upominawczym |  str. 181
 3.1. Formularz   |  str. 181
 3.2. Pozew   |  str. 181
 3.3. Właściwość sądów   |  str. 183
 3.4. Podstawa wydania nakazu   |  str. 183
 3.5. Skutki wydania nakazu   |  str. 183
4. Pozew w postępowaniu nakazowym |  str. 190
 4.1. Pozew   |  str. 190
 4.2. Właściwość sądu   |  str. 190
 4.3. Prekluzja dowodowa   |  str. 190
 4.4. Skutki wydania nakazu   |  str. 190
5. Cofnięcie pozwu |  str. 193
 5.1. Istota cofnięcia pozwu   |  str. 193
 5.2. Dopuszczalność cofnięcia pozwu   |  str. 193
6. Sprzeciw pozwanego od nakazu zapłaty |  str. 194
7. Apelacja |  str. 196
 7.1. Istota apelacji   |  str. 196
 7.2. Termin   |  str. 196
 7.3. Procedura   |  str. 197
 7.4. Właściwość sądu   |  str. 198
 7.5. Treść apelacji   |  str. 198
8. Sprzeciw od wyroku zaocznego |  str. 202
9. Rygor natychmiastowej wykonalności |  str. 203
10. Uzasadnienie i doręczenie wyroku |  str. 203
11. Zaskarżenie wyroku zaocznego |  str. 203
12. Rozstrzygnięcia sądu po zaskarżeniu |  str. 204
13. Ogłoszenie upadłości |  str. 205
 13.1. Istota wniosku o ogłoszenie upadłości   |  str. 205
 13.2. Podmioty uprawnione do złożenia wniosku   |  str. 206
 13.3. Elementy wniosku   |  str. 206
 13.4. Załączniki do wniosku   |  str. 207
 13.5. Przesłanki upadłości   |  str. 208
 13.6. Skutki upadłości   |  str. 208
14. Bezskuteczność czynności upadłego |  str. 209
15. Skarga na przewlekłość postępowania |  str. 211
 15.1. Podmioty uprawnione do złożenia skargi   |  str. 211
 15.2. Właściwość sądu   |  str. 211
 15.3. Treść skargi   |  str. 212
 15.4. Procedura   |  str. 212
 
 Część V  Pisma egzekucyjne   |  str. 215
1. Zażalenie dłużnika na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności |  str. 215
 1.1. Podstawa zażalenia i właściwość miejscowa   |  str. 215
 1.2. Termin   |  str. 215
 1.3. Bankowy tytuł egzekucyjny   |  str. 216
2. Powództwa przeciwegzekucyjne |  str. 216
 2.1. Powództwo opozycyjne   |  str. 217
 2.2. Powództwo ekscydencyjne   |  str. 217
3. Pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego |  str. 219
 3.1. Istota pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego   |  str. 219
 3.2. Podstawy pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego   |  str. 219
4. Skarga dłużnika na czynności komornika |  str. 222
 4.1. Podstawa skargi   |  str. 222
 4.2. Termin rozpoznania skargi   |  str. 222
 4.3. Podmioty uprawnione do złożenia skargi   |  str. 222
 4.4. Skutki wniesienia skargi   |  str. 223
 4.5. Kary dyscyplinarne   |  str. 223
5. Umorzenie egzekucji |  str. 225
 5.1. Podstawy umorzenia   |  str. 225
 5.2. Skutki umorzenia   |  str. 226
6. Zawieszenie egzekucji |  str. 228
 6.1. Podstawa zawieszenia egzekucji   |  str. 228
 6.2. Zawieszenie egzekucji na wniosek strony postępowania   |  str. 228
 6.3. Zawieszenie egzekucji z mocy prawa   |  str. 228
 6.4. Zawieszenie egzekucji z urzędu   |  str. 228
7. Egzekucja z nieruchomości |  str. 230
 7.1. Podstawy egzekucji z nieruchomości   |  str. 230
 7.2. Zajęcie nieruchomości   |  str. 230
 7.3. Zarząd zajętą nieruchomością   |  str. 231
 7.4. Opis i oszacowanie   |  str. 231
 7.5. Licytacja nieruchomości   |  str. 231
 7.6. Rękojmia, przybicie i przysądzenie własności nieruchomości   |  str. 232
8. Egzekucja z ruchomości |  str. 234
 8.1. Istota egzekucji z ruchomości   |  str. 234
 8.2. Sprzedaż ruchomości   |  str. 234

Część VI  Instrukcje i regulaminy wewnętrzne w spółce   |  str. 237
1. Instrukcje |  str. 237
 1.1. Instrukcja kancelaryjna   |  str. 237
2. Regulaminy |  str. 240
 2.1. Regulamin zarządu   |  str. 240
 2.2. Regulamin rady nadzorczej   |  str. 243
 2.3. Regulamin zgromadzenia wspólników   |  str. 247
 2.4. Regulamin wynagradzania pracowników   |  str. 252
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 10

-15%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 10

Kolejny tom „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” poświęcony jest omówieniu problematyki rozgraniczenia statutu rzeczowego i spadkowego w nowym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych i dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia. Czytelnik znajdzie w nim też opracowania dotyczące prawa właściwego dla umowy o kooperację przemysłową w razie braku wyboru prawa, a także gwarancji bankowej oraz związków partnerskich w prawie prywatnym międzynarodowym. W tomie zamieszczono również artykuły traktujące o przedawnieniu roszczeń na podstawie konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów oraz kolizji postępowań przed sądem państwowym i polubownym. Godna polecenia jest glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, dotyczącego prawa właściwego do oceny skuteczności przelewu wierzytelności wobec dłużnika. Niniejszy tom zawiera również tłumaczenia nowej polskiej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym z 4 lutego 2011 r. na język niemiecki i chiński.

Cena: 18.90 zł 16.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 2

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 2

W drugim numerze Silesian Journal of Legal Studies pomieszczone zostały artykuły podejmujące różne zagadnienia prawne, takie jak: prawo własności i ochrona prawna konsumentów w kontekście prawa europejskiego, autonomia i bezpieczeństwo prawne samorządu lokalnego czy też podstawy prawne ochrony środowiska naturalnego. W aktualnym numerze czytelnik znaleźć może również artykuły z teorii i historii prawa. Autorzy tekstów to eksperci prawni reprezentujący Polskę, Niemcy, Słowenię, Bułgarię, Węgry oraz Hiszpanię. Podobnie jak w pierwszym numerze Silesian Journal of Legal Studies, prezentowane zagadnienia podjęte zostały w sposób interdyscyplinarny.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
Administracyjnoprawne aspekty opłaty planistycznej

-14%

Administracyjnoprawne aspekty opłaty planistycznej

Książka stanowi studium z zakresu prawa administracyjnego, w którym całościowo omówiono administracyjnoprawne aspekty opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, związanej z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tj. opłaty planistycznej.

Zawarte w monografii rozważania dotyczą m.in. tak istotnych kwestii, jak:

charakter prawny opłaty planistycznej,
przesłanki materialnoprawne jej nałożenia,
podmioty zobowiązane do uiszczenia opłaty i ich następcy prawni,
decyzja administracyjna ustalająca opłatę planistyczną.
Publikacja jest niezbędną lekturą i narzędziem pracy dla wszystkich osób, które stosują przepisy dotyczące opłaty planistycznej i zajmują się tymi kwestiami na co dzień, w szczególności dla pracowników administracji samorządowej i terenowej administracji rządowej, profesjonalnych pełnomocników oraz sędziów sądów administracyjnych. Książka z pewnością zainteresuje również przedstawicieli nauki prawa administracyjnego.

Cena: 22.00 zł 19.00 zł
Administrator 4/2017

-29%

Administrator 4/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Z czym borykają się spółdzielnie,
● Dochodzenie wierzytelności,
● Podwykonawca a VAT,
● PRZEGLĄD WODOMIERZY?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 6/2016

-28%

Administrator 6/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
● Ustalanie opłat przez spółdzielnie,
● Detekcja gazów w garażach.

Cena: 19.50 zł 14.00 zł
Administrator 7-8/2017

-29%

Administrator 7-8/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Możliwości dobudowy wind są, tylko pieniędzy brak i prawo kuleje,
● Rozliczanie kosztów ciepła i przegląd ciepłomierzy,
● Orzecznictwo a uchwały wspólnoty,
● Żeby nie było jak w londyńskim Grenfell Tower

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.