Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Sprawozdania z operacji finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych

ebook

- 13%

Sprawozdania z operacji finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych

Vademecum Głównego

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 69.00 zł 60.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 60.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-8094-2
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Wszystkie publikacje z serii Biblioteka Rachunkowości Budżetowej, Podatków, Finansów Publicznych zostały przygotowane z myślą o księgowych jednostek sektora finansów publicznych pracujących m.in. w jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach budżetowych oraz samorządowych zakładach budżetowych.

Tematem przewodnim publikacji jest sprawozdawczość z operacji finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych. W części pierwszej omówiono zasady sporządzania sprawozdań Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ, Rb-UN, Rb-ZN oraz najczęściej popełniane błędy. Przykłady zilustrowano wypełnionymi wzorami sprawozdań wraz z objaśnieniami. Bogaty wybór pytań i odpowiedzi związanych z poszczególnymi sprawozdaniami pozwoli uniknąć pomyłek przy sporządzaniu i składaniu sprawozdań z zakresu operacji finansowych.

Tytuł
Sprawozdania z operacji finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych
Autor
Vademecum Głównego
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-8094-2
Seria
Biblioteka Rachunkowości Budżetowej, Podatków i Finansów Publicznych
Rok wydania
2015
Liczba stron
236
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów 9
Część I Sprawozdania w zakresie operacji finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych
Rozdział 1 Sprawozdanie Rb-Z 13
Pytania i odpowiedzi 29
Rozdział 2 Sprawozdanie Rb-UZ 43
Rozdział 3 Sprawozdanie Rb-N 56
Pytania i odpowiedzi 70
Rozdział 4 Sprawozdanie Rb-ZN 88
Pytania i odpowiedzi 96
Rozdział 5 Sprawozdanie Rb-UN 104
Część II Gospodarka finansowa i klasyfikacja budżetowa
Rozdział 1 Zmiany w klasyfikacji budżetowej w 2015 r. 109
1.1. Wprowadzenie 109
1.2. Zmiany, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. 110
2.2. Zmiany, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. 120
Pytania i odpowiedzi 120
Rozdział 2 Nowe sposoby finansowania długu publicznego przez JST 129
2.1. Czym jest deficyt budżetowy? 129
2.2. Obligacje 131
2.3. Obligacje przychodowe 132
2.3.1. Wprowadzenie 132
2.3.2. Emitetnt obligacji przychodowych 133
2.3.3. Rachunek do obsługi obligacji przychodowych 134
2.3.4. Kontrowersje dotyczące obligacji przychodowych 135
2.3.5. Uchwała o emisji obligacji 136
2.3.6. Korzyści wynikające z emisji obligacji 137
2.4. Leasing zwrotny 137
2.5. Subrogacja 140
2.6. Zakończenie 143
Pytania i odpowiedzi 143
Część III Podatki
Rozdział 1 Zwolnienie od podatku dochodowego osób prawnych prowadzących działalność kulturalną, w tym instytucji kultury 153
1.1. Wymóg prowadzenia działalności kulturalnej 153
1.2. Uboczna działalność gospodarcza 158
1.3. Formy prowadzenia działalności gospodarczej przez fundacje 160
1.4. Zakres podmiotowy zwolnienia 163
1.5. Zakres podmiotowy zwolnienia 164
Pytania i opowiedzi 166
Rozdział 2 Opodatkowanie u źródła świadczeń nabywanych w ramach działalności kulturalnej 172
2.1. Wprowadzenie 172
2.2. Transakcje z nierezydentami nieprowadzącymi działalności gospodarczej 173
2.2.1. Obowiązek poboru podatku u źródła 173
2.2.2. Przepisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania 176
2.3. Transakcje z zagranicznymi przedsiębiorcami 179
2.3.1. Obowiązek poboru podatku u źródła 179
2.3.2. Przepisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania 181
2.4. Podsumowanie 184
Pytania i odpowiedzi 184
Rozdział 3 Podatek od nieruchomości wykorzystywanych na działalność kulturalną 202
3.1. Wprowadzenie 202
3.2. Pojęcie działalności gospodarczej 203
3.3. Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej 204
3.4. Stan prawny do dnia 1 sierpnia 2005 r 205
Rozdział 4 Zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów i budynków we władaniu muzeów 207
4.1. Uwagi ogólne 207
4.2. Odniesienie zwolnienia do gruntów i budynków 208
4.3. Zakres wyrażenia "grunty i budynki we władaniu muzeów rejestrowanych 210
4.3.1. Wprowadzenie 210
4.3.2. Istota pojęcia władania 211
4.3.3. Zakres zwrotu normatywnego z art. 7 ust. 1 pkt 7 u.p.o.l. 212
4.4. Podsumowanie 215
Rozdział 5 Biblioteki jako podatnicy podatku od towarów i usług 216
5.1. Podstawowe zadania i organizacja bibliotek 216
Odpłatność za usługi bibliotek 218
5.2. Rodzaje bibliotek 218
5.2.1. Biblioteka Narodowa 218
5.2.2. Biblioteki publiczne 219
5.2.3. Biblioteki naukowe 220
5.2.4. Biblioteki szkolne i pedagogiczne 220
5.2.5. Biblioteki fachowe i zakładowe 220
5.2.6. Biblioteki dla obsługi specjalnych grup użytkowników 221
5.3. Biblioteki samodzielnym podatnikiem 221
5.4. Usługi bibliotek podlegające opodatkowaniu 222
5.5. Miejsce świadczenia usług 223
5.6. Wysokość podatku 224
5.7. Odliczenie podatku naliczonego 229
5.8. Podsumowanie 230
Pytania i odpowiedzi 231
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 8

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 8

Kolejny tom niniejszej serii poświęcony jest przede wszystkim nowej polskiej ustawie o prawie prywatnym międzynarodowym, uchwalonej przez Sejm 4 lutego 2011 r. Czytelnik znajdzie w nim ogólne omówienie tej regulacji kolizyjnoprawnej, jak również opis drogi legislacyjnej ustawy i perypetie jej projektu na końcowym etapie procesu legislacyjnego. Wprowadzenie do nowej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym zostało wzbogacone o tłumaczenia jej tekstu na język francuski i angielski. Oprócz tego w tomie tym zamieszczono artykuły poświęcone: międzynarodowemu prawu rodzinnemu (cywilnoprawne aspekty uprowadzenia dziecka za granicę), niemieckiemu prawu spółek, jak również opracowanie poruszające zagadnienie wpływu ogłoszenia upadłości w Polsce na zagraniczne postępowanie arbitrażowe. Godne polecenia są także glosy do orzeczeń sądów dotyczących formy testamentu według konwencji haskiej z 1961 r. oraz współpracy między sądami państw członkowskich Unii Europejskiej przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych.

Cena: 12.60 zł 11.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 1

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 1

Pierwszy numer „Silesian Journal of Legal Studies” zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – teorii prawa, prawa handlowego, konstytucyjnego, międzynarodowego, samorządu terytorialnego, zamówień publicznych oraz prawa podatkowego, które dotyczą aktualnych problemów prawnych pojawiających się na gruncie prawa krajowego, europejskiego i międzynarodowego.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
13 różnych esejów o historii myśli politycznej i nie tylko

-14%

13 różnych esejów o historii myśli politycznej i nie tylko

Od Autora



Wybór przedstawionych tu esejów powstał dość przypadkowo, stąd też i jego tytuł. Na przestrzeni lat 2005-2013 otrzymałem zaproszenia do wygłoszenia kilkunastu referatów na różnych konferencjach tudzież zaszczyt uczestnictwa w kilkunastu księgach dedykowanych moim Przyjaciołom i Kolegom. W sumie powstało w ten sposób kilkadziesiąt różnych tematycznie publikacji. Od pewnego momentu starałem się jednak wybierać tematy, które byłyby przynajmniej w jakimś stopniu bliskie sobie, choć zarazem różne; właśnie one złożyły się na przedstawiony tu wybór, z pewnością nie do końca jednolity i konsekwentny.
Sądzę, że każdy autor, chociażby na swój własny użytek, pielęgnuje jakąś wizję swojej dyscypliny naukowej, w ramach której powracają pewne wątki myślowe i skojarzenia znajdujące odbicie w jego publikacjach. W przypadku historii doktryn politycznych i prawnych z racji samej materii jest to łatwo dostrzegalne. Sam też nie jestem od tego wolny, a potrzeba ta narodziła się dość dawno temu, gdy w roku 1985 opublikowałem Szkice o historii doktryn politycznych i prawnych. Wybór niniejszy stanowi więc jakąś inną, mocno zresztą zmienioną, kontynuację owych zainteresowań. Być może w wielu sprawach mylę się lub buduję obraz daleki od realiów przedmiotu wykładu akademickiego, jest to jednak cechą każdej indywidualnej pamięci; tej, o której tak ładnie i trafnie napisał L. Buňuel: "Życie bez pamięci nie byłoby życiem, podobnie jak inteligencja bez możności wysławiania się nie byłaby inteligencją. Nasza pamięć jest naszą spójnią, naszym rozumem, naszym działaniem, naszym uczuciem. Bez niej jesteśmy niczym... Składam się ze swoich błędów i ze swoich wątpliwości w równym stopniu, co ze swoich pewników" (przeł. M. Braustein).
Czasem łatwiej napisać nie to, czym ów wybór jest, lecz właśnie czym nie jest. Pierwsze siedem esejów nie stanowi z pewnością ani zwartej teorii historii doktryn, ani równie spójnej refleksji metodologicznej. Jest to po prostu zbiór swobodnych uwag i pytań nasuwających się czasem w trakcie słuchania i czytania referatów czy prac moich Koleżanek i Kolegów po profesji i piórze. Historia doktryn, będąc dyscypliną relatywnie młodą wśród nauk historyczno-prawnych, nie dorobiła się w Polsce szczególnej obfitości opracowań o wymiarze teoretyczno-metodologicznym. Potrzeba ich zaistnienia w przyszłości wydaje się i konieczna, i pożyteczna. Stąd też może płonna moja nadzieja, że materia tychże esejów choćby w nikłym stopniu może być przydatna dla innych.
Pozostałe sześć esejów to już ludzie, ich dzieła i skutki. Tu wybór mój był całkowicie subiektywny i dowolny, podobnie jak ferowane sądy i wyciągane wnioski. Co najmniej dwa z tych esejów, a mianowicie o Kiplingu i Jüngerze, z pewnością nie są poświęcone materii historyczno-doktrynalnej. Pierwszy owszem dotyczy przykładu, jak można ewentualnie operować tworzywem literackim w zakresie jego oddziaływania na życie polityczne, lecz w gruncie rzeczy powstał on z własnego zamiłowania do dobrej literatury sensacyjno-szpiegowskiej tudzież może niezdrowego zainteresowania dwoistością natury człowieka. Esej ten, jako jedyny, nie był nigdy publikowany, bowiem nie ma on charakteru stricte naukowego. Esej poświęcony Jüngerowi też powstał z podziwu dla jego prozy, choć z pewnością nie dla jego postawy politycznej czy próby analizy jego udziału w "konserwatywnej rewolucji". Sądzę jednak, że warto czasem popatrzeć nań z innej perspektywy niż moja dyscyplina i dostrzec w nim nie ideologa, lecz dziwnego okupanta miasta, które na swój sposób kochał. Zresztą w tym wypadku moja własna i wieloletnia fascynacja Paryżem ułatwiała mi zrozumienie wielu kwestii.
Świadomie starałem się zachować w miarę pierwotną formę wypowiedzi, nie ujednolicając tekstu, aparatu przypisów lub wręcz ich braku, nie starając się specjalnie modyfikować tekstu ani uzupełniać go w sposób zmieniający wcześniejszą treść wypowiedzi. Stąd czytelnik dostrzec może pewne powtórzenia, powracające przykłady, odwołania do wypowiedzi wcześniejszych lub późniejszych czy powracające ulubione przeze mnie wątki, a nawet cytaty. Mam nadzieję, że zostanie mi to wybaczone, a co do reszty zdaję się na osąd czytelnika; bo - jak napisał ceniony przeze mnie za dystans do rzeczywistości J. Głowacki w swych felietonach "historycznych" publikowanych niegdyś w "Kulturze" (Warszawskiej): "Człowiek odpowiada za to, co powiedział, i za to, czego nie powiedział. Za to, co zrobił i czego nie zrobił. Człowiek w ogólności odpowiada. W szczególności odpowiadać nie lubi. Więc trzeba mu stworzyć warunki, żeby zaczął odpowiadać. Bo jak już zacznie, to nie może skończyć. Od tego momentu człowiek syntetyzuje się w człowieka odpowiedzialnego, wyzwalając w sobie człowieka niewyalienowanego, czyli prościej, człowieka w człowieku".

Cena: 50.00 zł 43.00 zł
25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce – teoria i praktyka

-31%

25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce – teoria i praktyka

W publikacji omówione zostały zagadnienia związane z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego w przeszłości i obecnie. Koncentruje się, m.in. wokół zagadnień: początków samorządu terytorialnego oraz drogi do restytucji samorządu powiatowego w III Rzeczypospolitej, konstytucyjnych gwarancji dochodów samorządu terytorialnego, prawnych gwarancji ochrony jednostki wobec działań organów samorządowych, a także zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego. Monografia przedstawia problemy decentralizacji zadań z zakresu ochrony przyrody i ochrony zabytków, w sposób szczegółowy omawia realizację polityki ochrony środowiska przez jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie województwa lubelskiego

Cena: 48.00 zł 33.00 zł
Administrator 10/2016

-29%

Administrator 10/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.



W
numerze m.in.:

Spółdzielcy o Mieszkaniu+,
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach,
Lider Spółdzielczości Mieszkaniowej 2016.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2021

-26%

Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2021

ADMINISTRATOR i MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.

● Rynek nieruchomości w 2020 roku – analiza,
● Zarządca przymusowy we wspólnocie,
● Rozliczanie kosztów ciepła.

Cena: 17.50 zł 13.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.