Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Sprawozdawczość podmiotów prowadzących działalność leczniczą

ebook

- 14%

Sprawozdawczość podmiotów prowadzących działalność leczniczą

Maria Hass-Symotiuk, Bożena Nadolna, Aleksandra Szewieczek

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 85.00 zł 73.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 73.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-9077-4
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Publikacja ukazuje kompleksowo sprawozdawczość finansową i niefinansową (statystyczną, medyczną i niemedyczną) różnych podmiotów leczniczych, zarówno niebędących przedsiębiorcami (SPZOZ, jednostki budżetowe, jednostki non profit), jak i przedsiębiorców (spółki prawa handlowego, spółki prawa cywilnego). Omówiono w niej obowiązujące te podmioty standardy informacyjne sprawozdawczości oraz zawartość merytoryczną sporządzanych przez nie sprawozdań finansowych, budżetowych i statystycznych.

Opracowanie zawiera:


praktyczne uwagi w zakresie sporządzania i badania sprawozdania finansowego, planu finansowego i inwestycyjnego,
procedury sporządzania sprawozdań finansowych, a w jednostkach sektora budżetowego także sprawozdań budżetowych,
omówienie sposobu ujęcia zdarzeń po dniu bilansowym i błędów z lat ubiegłych,
omówienie kwestii weryfikacji zapisów kont analitycznych i syntetycznych oraz przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia wyników inwentaryzacji składników aktywów i pasywów,
wskazanie potencjału informacyjnego poszczególnych elementów sprawozdań finansowych, budżetowych i statystycznych.
Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla kadry zarządzającej, głównych księgowych oraz pracowników służb księgowości podmiotów leczniczych. Będzie przydatna również dla biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe podmiotów leczniczych oraz audytorów i kontrolerów wewnętrznych. Zainteresuje też rady społeczne i nadzorcze podmiotów leczniczych, ich organy tworzące, a także studentów kierunków ekonomicznych, zwłaszcza zarządzania w ochronie zdrowia.

Tytuł
Sprawozdawczość podmiotów prowadzących działalność leczniczą
Autorzy
Maria Hass-Symotiuk, Bożena Nadolna, Aleksandra Szewieczek
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-9077-4
Seria
Poradniki ABC Zdrowie
Rok wydania
2016
Liczba stron
312
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 11

Rozdział 1
Ogólna charakterystyka sprawozdawczości podmiotów prowadzących działalność leczniczą | str. 15
1.1. Podmioty lecznicze jako obiekty sprawozdawczości | str. 15
1.2. Istota, cele i cechy sprawozdawczości podmiotów leczniczych | str. 20
1.3. Klasyfikacja sprawozdań finansowych | str. 28
1.4. Odbiorcy sprawozdań finansowych podmiotów prowadzących działalność leczniczą i ich potrzeby informacyjne | str. 31

Rozdział 2
Procedury sporządzania i badania sprawozdania finansowego podmiotów prowadzących działalność leczniczą | str. 36
2.1. Ogólne zasady sporządzania sprawozdania finansowego | str. 36
2.2. Etapy sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego | str. 44
2.3. Rola inwentaryzacji przy sporządzeniu sprawozdania finansowego | str. 52
2.4. Zasady wyceny bilansowej aktywów i pasywów w podmiotach prowadzących działalność leczniczą | str. 61
2.5. Zdarzenia występujące po dniu bilansowym oraz prezentacja skutków błędu lat ubiegłych w sprawozdaniu finansowym | str. 67
2.6. Odpowiedzialność za sporządzanie i badanie sprawozdania finansowego | str. 75
2.7. Procedury badania sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności | str. 80

Rozdział 3
Sprawozdanie finansowe samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz podmiotów leczniczych będących przedsiębiorcami | str. 87
3.1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | str. 87
3.2. Struktura i wartość poznawcza bilansu | str. 91
3.3. Rachunek zysków i strat | str. 113
3.3.1. Wynik ze sprzedaży świadczeń medycznych oraz towarów i materiałów | str. 122
3.3.2. Wynik z działalności operacyjnej | str. 126
3.3.3. Wynik finansowy brutto i netto | str. 128
3.4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | str. 130
3.5. Rachunek przepływów pieniężnych | str. 135
3.5.1. Grupa A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej - metoda pośrednia | str. 140
3.5.2. Grupa A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia | str. 143
3.5.3. Grupa B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | str. 144
3.5.4. Grupa C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | str. 146
3.5.5. Grupa D. Przepływy pieniężne netto razem | str. 148
3.6. Dodatkowe informacje i objaśnienia | str. 149
3.7. Sprawozdanie z działalności w roku obrotowym | str. 158

Rozdział 4
Sprawozdawczość małych i mikropodmiotów prowadzących działalność leczniczą | str. 163
4.1. Podmioty małe oraz mikro i ich obowiązki sprawozdawcze | str. 163
4.2. Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości małych podmiotów prowadzących działalność leczniczą | str. 170
4.3. Sprawozdanie finansowe małych podmiotów prowadzących działalność leczniczą | str. 171
4.3.1. Bilans jednostki małej | str. 172
4.3.2. Rachunek zysków i strat jednostki małej | str. 175
4.3.3. Dodatkowe informacje i objaśnienia dla jednostki małej | str. 178
4.4. Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości mikropodmiotów prowadzących działalność leczniczą | str. 180
4.5. Sprawozdanie finansowe mikropodmiotów prowadzących działalność leczniczą | str. 181
4.5.1. Bilans mikropodmiotu | str. 182
4.5.2. Rachunek zysków i strat mikropodmiotu | str. 184
4.5.3. Informacje uzupełniające do sprawozdania finansowego mikropodmiotu | str. 188
5.5.4. Sprawozdanie merytoryczne z działalności podmiotu leczniczego jako organizacji pożytku publicznego | str. 190
4.6. Uproszczenia w rachunkowości małych organizacji pozarządowych oraz stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego nieposiadających statusu OPP | str. 195

Rozdział 5
Sprawozdawczość budżetowa państwowych i samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność leczniczą | str. 198
5.1. Zasady gospodarki finansowej jednostek budżetowych prowadzących działalność leczniczą | str. 198
5.2. Istota, zasady i funkcje sprawozdań budżetowych | str. 204
5.3. Rodzaje sprawozdań budżetowych, terminy i formy ich przekazywania | str. 208
5.4. Zawartość miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań budżetowych | str. 214

Rozdział 6
Sprawozdawczość finansowa państwowych i samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność leczniczą | str. 234
6.1. Szczególne zasady rachunkowości jednostek budżetowych | str. 234
6.2. Struktura rocznego sprawozdania finansowego jednostek sektora budżetowego | str. 237
6.3. Bilans jednostki budżetowej | str. 239
6.4. Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej | str. 250
6.5. Zestawienia zmian w funduszu jednostki budżetowej | str. 254

Rozdział 7
Sprawozdawczość statystyczna podmiotów prowadzących działalność leczniczą | str. 259
7.1. Istota, zakres i przedmiot sprawozdań statystycznych podmiotów prowadzących działalność leczniczą | str. 259
7.2. Sprawozdawczość statystyczna podmiotów leczniczych na potrzeby Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia | str. 263
7.3. Sprawozdawczość statystyczna podmiotów leczniczych na potrzeby Ministerstwa Spraw Wewnętrznych | str. 274
7.4. Sprawozdawczość statystyczna podmiotów leczniczych na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego oraz innych odbiorców danych statystycznych | str. 277
7.5. Sprawozdawczość statystyczna na rzecz organu założycielskiego | str. 284
7.6. Sprawozdawczość statystyczna podmiotów leczniczych na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia | str. 294

Wykaz rysunków i tabel | str. 299

Akty prawne | str. 303

Bibliografia | str. 307

Autorki | str. 309
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 3

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 3

SJLS Vol. 3 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji UŚ. W SJLS są publikowane teksty w językach angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim.
Numer 3 SJLS zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa - prawa gospodarczego, kanonicznego, podatkowego, cywilnego, samorządowego oraz karnego. Teksty dotyczą aktualnych problemów prawnych pojawiających się na gruncie prawa krajowego (nie tylko polskiego, ale i hiszpańskiego) oraz europejskiego.
SJLS zawiera recenzje dwóch zagranicznych publikacji, a także spis wybranych ważniejszych monografii autorstwa pracowników WPiA UŚ za lata 2009-2010. Dołączono także wykaz konferencji zorganizowanych przez WPiA. Wykazy te mają na celu promocję Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z działalnością naukową Wydziału.
Autorami tekstów są nie tylko Polacy - pracownicy WPiA UŚ, ale także naukowcy z innych polskich i zagranicznych uniwersytetów.
Publikacja jest adresowana do szerokiego grona czytelników w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy - tak teoretycy jak i praktycy - specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Publikacja może też być cennym źródłem dla magistrantów i doktorantów.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 8

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 8

"Silesian Journal of Legal Studies" (SJLS) w numerze 8 prezentuje opracowania przedstawicieli nauk prawnych z Czech, Nigerii, Słowacji oraz Polski. Poruszane są zagadnienia szeroko rozumianego publicznego prawa gospodarczego, między innymi dotyczące rynku kapitałowego (Rafał Blicharz) oraz ochrony danych osobowych indywidualnych przedsiębiorców (Anna Hołda-Wydrzyńska). Dwa artykuły poświęcone zostały problemom prawa prywatnego międzynarodowego w kontekście ochrony osób starszych (Anna Juryk), a także procesu kodyfikacji czeskiego prawa prywatnego międzynarodowego (Naděžda Rozehnalová). Szereg intersujących opracowań dedykowanych jest różnym problemom prawa Unii Europejskiej, takim jak na przykład migracja (Anna Magdalena Kosińska), prawa obywateli UE do nieograniczonego dostępu do unijnego prawodawstwa we własnym języku (Aneta Skorupa-Wulczyńska), jak również roli Funduszu Powierniczego Madad w związku z kryzysem w Syrii (Adriana Kalicka-Mikołajczyk).

W najnowszym numerze "SJLS" znalazły się również rozważania z zakresu ochrony praw człowieka. Jedno z nich koncentruje się na decyzji Trybunału SADC w sprawie Mike’a Campbella przeciwko Republice Zimbabwe (Michael C. Ogwezzy). Z kolei w drugim Autor Paweł Mielniczek) prezentuje swoje uwagi na temat suwerenności państwa oraz ekstraterytorialnego stosowania traktatów praw człowieka.

Interesujący jest również artykuł poświęcony prawu kosmicznemu, a dokładniej badaniom Marsa i jego eksploatacji (Marek Mikuła).

Wreszcie, w numerze 8 znalazło się także opracowanie z zakresu prawa pracy, tym razem w odniesieniu do ustawodawstwa słowackiego (Andrea Olšovská and Marek Švec).

W "SJLS" opublikowane zostały ponadto sprawozdania z konferencji oraz innych wydarzeń naukowych, w tym z Jessup Moot Court Competition z prawa międzynarodowego publicznego, w którym brali udział studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Tak jak do tej pory było to praktykowane, także i w tym numerze zamieszczony został spis monografii i prac zbiorowych opublikowanych w 2015 roku, których autorami oraz redaktorami są pracownicy naukowy WPiA UŚ. Czasopismo zawiera też listę konferencji organizowanych w 2015 roku przez Wydział we współpracy z Fundacją "Facultas Iuridica". Należy także podkreślić, że znaczne wsparcie finansowe Fundacji pozwala na wydawanie kolejnych numerów "Silesian Journal of Legal Studies".

Tak więc, na łamach czasopisma specjaliści i badacze pochodzący z różnych ośrodków naukowych z kraju i ze świata zaprezentowali swoje przemyślenia i wyniki badań z zakresu wielu dyscyplin naukowych, co oznacza, że dysputy prawnicze nadal przekraczają granice, i to nie tylko w obrębie kontynentu europejskiego.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
63 kary w ochronie środowiska – musisz je znać!

-31%

63 kary w ochronie środowiska – musisz je znać!

Prowadzisz działalność gospodarczą, eksploatujesz instalację czy w jakikolwiek inny sposób korzystasz ze środowiska? Sprawdź, jakie kary mogą Cię czekać za niedopełnienie obowiązków środowiskowych. Odpowiedzialność względem szkód poczynionych w środowisku regulują nie tylko szczegółowe ustawy, ale również Kodeks karny czy Kodeks wykroczeń. Działania ustawodawców mają na celu zwiększenie odpowiedzialności za powierzone dobro, którym jest środowisko naturalne.

Cena: 39.00 zł 27.00 zł
Administrator 7-8/2014

-26%

Administrator 7-8/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● zarządzanie poprzez koszty,
● Systemy webowe przejmują rynek,
● Samoregulacja kontra deregulacja,
● Zarządca a opłaty za odpady.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 9/2014

-26%

Administrator 9/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Wrażliwi najemcy,
● Zasady współżycia społecznego w orzecznictwie,
● Refakturowanie we wspólnocie,
● Lampy LED a oszczędzanie.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2021

-26%

Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2021

ADMINISTRATOR i MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.

● Rynek nieruchomości w 2020 roku – analiza,
● Zarządca przymusowy we wspólnocie,
● Rozliczanie kosztów ciepła.

Cena: 17.50 zł 13.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.