Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Środki nadzoru na rynku kapitałowym

ebook

- 14%

Środki nadzoru na rynku kapitałowym

Marcin Dyl

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 85.00 zł 73.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 73.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-5295-6
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W monografii poddano analizie środki nadzoru nad rynkiem kapitałowym rozproszone w systemie polskiego prawa i należące do różnych obszarów regulacyjnych - prawa administracyjnego, cywilnego i karnego. Przedmiotem opracowania jest nie tylko opis istniejących na rynku mechanizmów nadzorczych, lecz także ich ocena, wykazująca niejasności, niespójności, a często wadliwości
przyjętych rozwiązań.


Adresaci:

Książka przeznaczona jest zarówno dla teoretyków prawa, gdyż systematyzuje różne rozwiązania normatywne na wyższym poziomie ogólności w ramach systemu prawa, jak i praktyków, ponieważ łączy analizę normatywną z praktycznym oddziaływaniem norm związanych ze stosowaniem różnorodnych środków nadzoru.


"Prezentowana publikacja jest pierwszym całościowym a zarazem, wobec połączenia analizy nadzoru krajowego i europejskiego, koherentnym opisem (...) środków nadzoru na polskim rynku kapitałowym w polskiej literaturze prawa. (...) W zakresie analizy merytorycznej, warsztatowej i bibliografi i, praca reprezentuje bardzo wysoki poziom merytoryczny".


Prof. UW dr hab. Aleksander Chłopecki

Tytuł
Środki nadzoru na rynku kapitałowym
Autor
Marcin Dyl
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-5295-6
Rok wydania
2012
Liczba stron
348
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów
str. 11

Wprowadzenie
str. 15

Rozdział I
Oddziaływanie ograniczania zasady wolności gospodarczej na środki nadzoru na rynku kapitałowym
str. 35

1. Zagadnienia wprowadzające
str. 35

1.1. Rozważania natury ogólnej
str. 35

1.2. Ochrona prawa własności
str. 41

1.3. Wolność gospodarcza
str. 44

1.4. Swoboda zawierania umów
str. 48

1.5. Ochrona swobodnej i uczciwej konkurencji
str. 51

2. Ograniczenie zasady wolności gospodarczej a zasady ogólne funkcjonowania rynku kapitałowego
str. 53

2.1. Zagadnienia wstępne
str. 53

2.2. Zasady ingerujące w kształt regulacji prawa cywilnego
str. 56

2.2.1. Zasada dematerializacji papierów wartościowych i dematerializacji obrotu
str. 56

2.2.2. Zasada obrotu na rynku regulowanym
str. 59

2.2.3. Zasada przymusu maklerskiego
str. 61

2.3. Zasada administracyjnego nadzoru
str. 63

3. Podsumowanie
str. 68

Rozdział II
Prawnoustrojowa pozycja Komisji Nadzoru Finansowego
str. 71

1. Zagadnienia wstępne
str. 71

2. Skład Komisji
str. 72

3. Funkcje i zadania Komisji. Cel nadzoru
str. 77

4. Organizacja Komisji
str. 82

5. Rola przewodniczącego Komisji
str. 85

6. Urząd Komisji
str. 87

7. Prawne formy działania Komisji
str. 88

7.1. Uchwały Komisji
str. 88

7.2. Indywidualne akty administracyjne
str. 90

7.3. Akty normatywne
str. 91

7.4. Czynności ewidencyjne
str. 93

7.5. Czynności kontrolne
str. 94

8. Status prawny Komisji
str. 95

9. Podsumowanie
str. 101

Rozdział III
Europejski organ nadzorujący funkcjonowanie rynku kapitałowego
str. 104

1. Uwagi wprowadzające
str. 104

2. Wspólne założenia celów oddziaływania branżowych europejskich organów nadzoru nad rynkiem finansowym
str. 111

2.1. Cele działania
str. 111

3. Zadania europejskiego organu nadzoru nad rynkiem kapitałowym
str. 113

3.1. Zakres zadań
str. 113

3.2. Możliwości realizacji zadań
str. 114

4. Kształt relacji nadzorczych
str. 115

4.1. Relacje o charakterze władczym w ujęciu organ europejski - organ nadzoru krajowego
str. 115

4.2. Relacje o charakterze władczym kształtowane przez organ europejski wobec indywidualnych podmiotów prawa prywatnego
str. 116

4.3. Mechanizmy miękkie współdziałania organów nadzoru (wymiana informacji, współpraca i koordynacja)
str. 119

5. Podsumowanie
str. 120

Rozdział IV
Metody regulacji środków nadzoru na rynku kapitałowym
str. 122

1. Regulacja administracyjnoprawna
str. 122

1.1. Założenia ogólne regulacji administracyjnoprawnej
str. 122

1.2. Postępowanie administracyjne a postępowanie karno-administracyjne
str. 136

1.3. Model kontroli rozstrzygnięcia w ramach administracji
str. 146

1.4. Model weryfikacji ostatecznych decyzji administracyjnych w ramach kontroli sądowoadministracyjnej
str. 155

2. Regulacja karnoprawna
str. 165

2.1. Założenia ogólne regulacji karnoprawnej
str. 165

2.2. Przewodniczący Komisji jako pokrzywdzony
str. 166

2.3. Postępowanie wyjaśniające
str. 168

2.4. Blokada rachunku
str. 182

3. Regulacja cywilnoprawna
str. 188

3.1. Założenia ogólne regulacji cywilnoprawnej
str. 188

3.2. Przewodniczący Komisji jako prokurator w sprawach cywilnych
str. 189

3.3. Legitymacja Komisji do skarżenia uchwał organów podmiotów nadzorowanych
str. 197

4. Podsumowanie
str. 200

Rozdział V
Środki nadzoru na rynku kapitałowym w ujęciu materialnoprawnym
str. 204

1. Zagadnienia wprowadzające
str. 204

2. Środki oddziaływania o charakterze władczym
str. 208

2.1. Zezwolenia na prowadzenie działalności (podmiotowe zezwolenie instytucjonalne)
str. 208

2.2. Zezwolenia na zasiadanie w organach zarządzających spółek (podmiotowe zezwolenie personalne)
str. 212

2.3. Procedura dopuszczeniowa (zezwolenie przedmiotowe)
str. 215

2.4. Wpis
str. 219

2.4.1. Wpis do rejestru inwestorów kwalifikowanych
str. 219

2.4.2. Wpis do ewidencji papierów wartościowych (instrumentów finansowych)
str. 225

2.4.3. Wpis na listę maklerów papierów wartościowych i listę doradców inwestycyjnych
str. 229

2.4.4. Wpis do rejestru agentów firmy inwestycyjnej
str. 232

2.4.5. Charakter prawny wpisu - cechy wspólne i różnice
str. 234

2.5. Sprzeciw
str. 236

2.5.1. Zagadnienia ogólne
str. 236

2.5.2. Termin materialnoprawny - skutki
str. 239

2.5.3. Możliwość zawieszenia postępowania
str. 245

2.5.4. Podstawa rozstrzygnięcia
str. 247

2.5.5 Możliwość pozytywnego rozstrzygnięcia w formie aktu administracyjnego
str. 249

2.6. Zgoda na nabycie prawa (wykonywanie z niego uprawnień)
str. 251

2.7. Zniesienie dematerializacji akcji
str. 254

2.8. Zakazy oraz nakazy o charakterze prewencyjnym w stosunku do podmiotów nadzorowanych
str. 258

2.9. Cofnięcie zezwolenia (w całości bądź w części)
str. 260

2.9.1. Zagadnienia ogólne
str. 260

2.9.2. Sankcyjne cofnięcie uprawnienia
str. 261

2.9.3. Dobrowolne cofnięcie uprawnienia
str. 264

2.9.4. Ograniczenie zakresu zezwolenia
str. 268

2.10. Sankcje pieniężne
str. 270

3. Środki oddziaływania o charakterze niewładczym
str. 276

3.1. Organ nadzoru a informacja na rynku kapitałowym
str. 276

3.1.1 Dostęp do informacji uzyskiwany przez organ nadzoru
str. 276

3.1.2. Przekazanie informacji do publicznej wiadomości przez organ nadzoru
str. 281

3.2. Uczestnictwo w posiedzeniach organów podmiotów nadzorowanych
str. 284

3.3. Badanie sytuacji finansowej podmiotów nadzorowanych
str. 286

3.3.1. Zagadnienia ogólne
str. 286

3.3.2. Normatywne ramy związane z kształtowaniem wymogów kapitałowych podmiotów nadzorowanych
str. 287

3.3.3. Mechanizmy kontroli specjalistycznej umożliwiającej ocenę jakości sporządzania informacji finansowej
str. 289

4. Środki oddziaływania o charakterze mieszanym
str. 292

4.1. Zagadnienia wprowadzające
str. 292

4.2. Wpływanie na wewnątrzkorporacyjną strukturę działania podmiotów nadzorowanych
str. 292

5. Podsumowanie
str. 295

Zakończenie
str. 299

Literatura
str. 307

Glosy
str. 339

Orzeczenia
str. 341
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 5

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 5

Silesian Journal of Legal Studies vol. 5 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W Silesian Journal of Legal Studies są publikowane teksty w językach kongresowych. Numer piąty Silesian Journal of Legal Studies zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – prawa konstytucyjnego i teorii prawa, praw człowieka, karnego i gospodarczego. Teksty dotyczą aktualnych problemów prawnych i praktycznych pojawiających się na gruncie prawa krajowego, teksty z zakresu prawa gospodarczego i karnego. Z kolei teksty z zakresu teorii prawa, prawa konstytucyjnego i praw człowieka są głosem w dyskursie z zakresu socjologii prawa. Silesian Journal of Legal Studies vol. 5 zawiera trzy recenzje polskich publikacji z zakresu prawa, co ma się przyczynić do promocji polskiej myśli prawniczej. Podobny charakter ma także spis wybranych, ważniejszych monografii autorstwa pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego wydanych w 2012 r. oraz wykaz konferencji zorganizowanych na Wydziale Prawa i Administracji. Wykazy te mają na celu promocję Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z jego działalnością naukową. Autorami tekstów są nie tylko Polacy – pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, ale także naukowcy z innych polskich i zagranicznych uniwersytetów. Publikacja jest adresowana do szerokiego grona czytelników w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy – tak teoretycy jak i praktycy – specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Publikacja może też być cennym źródłem dla magistrantów i doktorantów.

Cena: 16.80 zł 15.00 zł
ABC służby cywilnej

-14%

ABC służby cywilnej

ABC służby cywilnej to jedyna na rynku wydawniczym publikacja, która przedstawia system służby cywilnej w sposób kompleksowy i przystępny. Autorzy z ogromnego obszaru tworzącego ustrój i funkcjonowanie korpusu służby cywilnej wybrali zagadnienia podstawowe, a zarazem najbardziej istotne. Część opisowa pracy została wzbogacona licznymi schematami, tabelami i wykresami. Ponadto opracowanie zawiera wzory pism urzędowych, pytania egzaminacyjne występujące w postępowaniu kwalifikacyjnym w służbie cywilnej, słownik pojęć oraz wyciągi z wyroków i analiz dotyczących służby cywilnej.


Adresaci:

Książka stanowi praktyczne kompendium wiedzy niezbędne dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką polskiej służby cywilnej. Publikacja przeznaczona jest dla członków korpusu służby cywilnej, w szczególności pracowników kadrowych urzędów administracji rządowej. Będzie przydatna także osobom przygotowującym się do postępowania kwalifikacyjnego w administracji publicznej i naboru do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Ponadto może stanowić pomoc naukową dla pracowników uczelni wyższych oraz pomoc dydaktyczną dla studentów prawa, administracji i politologii.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
Administrator i inspektor ochrony danych osobowych. Pozycja prawna

-14%

Administrator i inspektor ochrony danych osobowych. Pozycja prawna

Książka stanowi pierwszą na rynku wydawniczym pozycję omawiającą sytuację prawną administratora i inspektora ochrony danych w oparciu o przepisy RODO oraz ustawodawstwo krajowe, z uwzględnieniem regulacji unijnych, polskich i obcych. Wśród jej autorów znajdują się wybitni przedstawiciele środowiska akademickiego oraz urzędniczego zajmujący się ochroną danych, w tym Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych I i II kadencji oraz Prezes UODO I kadencji.


W opracowaniu przedstawiono m.in. kwestie obowiązków administratora i odpowiedzialności za ich naruszenie, procesu kontroli organu nadzorczego i współpracy administratora z tym organem, współadministrowania danymi osobowymi i administrowania danymi biometrycznymi.


Autorzy przybliżyli także status prawny inspektora ochrony danych, czyli osoby dysponującej fachową wiedzą na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych, mającej wspomagać administratora i podmiot przetwarzający dane w przypadkach określonych w RODO. Analiza obowiązujących unormowań obejmuje m.in. zagadnienia samodzielności inspektora, jego kompetencji i umiejętności, odpowiedzialności za naruszenie obowiązków oraz podstaw prawnych zatrudniania, także w ujęciu prawnoporównawczym. Zwrócono również uwagę na specyfikę funkcjonowania inspektora ochrony danych w podmiotach publicznych, w szczególności w instytucjach odpowiedzialnych za zwalczanie przestępczości.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla administratorów i inspektorów ochrony danych osobowych, pracowników administracji i działów HR, przedsiębiorców, naukowców i studentów oraz prawników praktyków zajmujących się omawianą dziedziną.

Cena: 111.00 zł 96.00 zł
Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Zagadnienia proceduralne

-13%

Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Zagadnienia proceduralne

Niniejsza publikacja jako pierwsza na rynku wydawniczym stanowi kompleksowe ujęcie procedury zmiany opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Książka łączy praktyczne podejście do zagadnienia z analizą teoretyczną. W opracowaniu zawarto studia przypadków i przykłady obrazujące zastosowanie przepisów. Zamieszczono w nim ponadto wzory pism wraz z komentarzem, wykaz orzecznictwa i piśmiennictwa, a także dane statystyczne samorządowych kolegiów odwoławczych.


Adrasaci:

Książka przeznaczona jest dla użytkowników wieczystych, którym ułatwi zrozumienie czynności podejmowanych przez organy właścicielskie w celu zmiany opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, ukaże możliwości działania na poszczególnych etapach postępowania aktualizacyjnego i wyjaśni jego tok. Dla urzędników zajmujących się gospodarką nieruchomościami, członków samorządowych kolegiów odwoławczych, zarządców nieruchomości, deweloperów i podmiotów dokonujących inwestycji na rynku nieruchomości opracowanie będzie stanowiło kompendium z propozycjami rozwiązań problemów napotykanych przez nich
w praktyce. Adwokatom i radcom prawnym pozwoli zaś w przejrzysty sposób na szybkie zapoznanie się z procedurą zmiany opłaty rocznej i przygotowanie do profesjonalnej obsługi klientów w tych sprawach.

Cena: 68.00 zł 59.00 zł
Aktualności bhp sierpień 2013 nr 53

-31%

Aktualności bhp sierpień 2013 nr 53

Fajerwerki można odpalać w dwojaki sposób, choć są wyjątki .............................. 2
Praca w strefach kontrolowanych możliwa jest wyłącznie po uzgodnieniu z operatorem sieci gazowej ........ 3
W razie zagrożenia praca na budowie musi być wstrzymana przez jej kierownika ..................... 4
Zawał serca pracownika bez badań to wypadek przy pracy ....................................... 5
Kierownikom przychodni oraz szpitali przybyły nowe obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy ....................................... 6 i 7
Choć poszkodowany zachował się jak pirat drogowy, to jednak renta mu przysługuje .............................. 8
Na wznowienie produkcji po wypadku potrzeba zgody pracodawcy, a nie kierownika .... 9
Urządzenia elektryczne nie mogą narażać na szkodliwe oddziaływanie pól elektromagnetycznych ................ 9
Pracodawca może, ale nie musi wydłużyć przerwy w pracy ..... 10
Szkolenie okresowe nie należy do obowiązków służby bhp ..... 10
Lampa-reflektor ma być oddalona od pola operacyjnego o 120–150 cm ................................ 11
Do pracy przy komputerze można używać tylko obrotowych krzeseł ............................................ 12

Cena: 49.08 zł 34.00 zł
Akty prawa miejscowego dotyczące świadczeń rodzinnych oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

-14%

Akty prawa miejscowego dotyczące świadczeń rodzinnych oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Opracowanie w sposób kompleksowy przedstawia podstawy prawne do stanowienia aktów prawa miejscowego uregulowanych w ustawie o świadczeniach rodzinnych oraz ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Autor scharakteryzował ogólne zasady stanowienia aktów prawa miejscowego, które powinny być wykorzystywane przez osoby przygotowujące projekty uchwał organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego. Uwzględnił aktualne kwoty świadczeń oraz pośrednio oddziałujące na ich treść zmiany aktów prawnych w zakresie zasad udzielania świadczenia wychowawczego, które obowiązują od 1 stycznia 2022 roku.

Ponadto w publikacji znajdują się przykłady uchwał, m.in. w sprawach:
• szczegółowych warunków odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej i udzielania ulg w tej opłacie, zwiększenia minimalnej wysokości środków finansowych dla placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;
• gminnych świadczeń na rzecz rodziny;
• podniesienia kwot dodatków do zasiłku rodzinnego;
• zwiększenia wysokości pomocy dla osób usamodzielnianych.

Książka jest przeznaczona dla pracowników administracji samorządowej, będzie pomocna przy tworzeniu projektów prawa miejscowego, a także jego stosowaniu. Zainteresuje również radców prawnych zajmujących się obsługą jednostek samorządu terytorialnego.

Cena: 84.00 zł 72.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.