Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Środki obrony pozwanego w postępowaniu przed sądem I instancji

ebook

- 14%

Środki obrony pozwanego w postępowaniu przed sądem I instancji

Joanna May, Ireneusz Wolwiak, Maciej Rzewuski, Joanna Derlatka, Andrzej Olaś, Magdalena Skibińska, Magdalena Rzewuska, Aleksandra Partyk, Arkadiusz Bieliński, Bartłomiej Kowalczyk, Bartosz Trocha, Andrzej Zielony

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 169.00 zł 146.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 146.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8286-995-8
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

\n\nZagadnienie prawem dozwolonych form obrony pozwanego jest niezwykle doniosłe praktycznie, ponieważ od przyjętej in concreto linii obrony procesowej zależeć będzie nie tylko czas trwania i przebieg postępowania, ale także efekt finalny w postaci rozstrzygnięcia sądowego kończącego postępowanie w sprawie.
\n\nW publikacji omówiono różnego rodzaju zarzuty: materialne, procesowe i mieszane; zaprzeczenie procesowe i powództwo wzajemne, a także przedstawiono konsekwencje prawne biernej postawy pozwanego i uznanie przez niego powództwa. Przytoczono również orzecznictwo sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i zaprezentowano dorobek nauki postępowania cywilnego.
\n\nUwzględniono ostatnią dużą nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego z 4 lipca 2019 r., a także inne zmiany wynikające m.in. z tzw. tarcz antykryzysowych.
\n\nKsiążka zainteresuje przede wszystkim prawników praktyków: sędziów, adwokatów, radców prawnych. Może również posłużyć jako literatura uzupełniająca na potrzeby przygotowania do egzaminu z postępowania cywilnego nie tylko dla studentów prawa, lecz także aplikantów wszystkich zawodów prawniczych.

Tytuł
Środki obrony pozwanego w postępowaniu przed sądem I instancji
Autorzy
Joanna May, Ireneusz Wolwiak, Maciej Rzewuski, Joanna Derlatka, Andrzej Olaś, Magdalena Skibińska, Magdalena Rzewuska, Aleksandra Partyk, Arkadiusz Bieliński, Bartłomiej Kowalczyk, Bartosz Trocha, Andrzej Zielony
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8286-995-8
Seria
Biblioteka Sądowa
Rok wydania
2022
Liczba stron
512
Format
epub
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 13
Wprowadzenie | str. 17
Rozdział I
Brak obrony | str. 21
Magdalena Skibińska

| str. Uwagi wprowadzające | str. 21
| str. Klasyfikacja skutków procesowych niepodjęcia obrony przez pozwanego | str. 23
| str. Skutki procesowe niepodjęcia obrony przez pozwanego | str. 25

3.1. | str. Sporządzenie planu rozprawy bez udziału pozwanego i obciążenie pozwanego kosztami | str. 25
3.2. | str. Uznanie faktów za przyznane | str. 27
3.3. | str. Zawieszenie postępowania | str. 29
3.4. | str. Zwrot odpowiedzi na pozew i wydanie wyroku zaocznego | str. 31
3.5. | str. Obciążenie pozwanego obowiązkiem zwrotu kosztów procesu | str. 39
3.6. | str. Skazanie pozwanego na grzywnę | str. 41

| str. Podsumowanie | str. 43

Rozdział II
Uznanie powództwa | str. 45
Andrzej Olaś

| str. Uwagi wprowadzające | str. 45
| str. Charakter prawny uznania powództwa | str. 46

2.1. | str. Uznanie powództwa jako oświadczenie woli i wiedzy | str. 46
2.2. | str. Uznanie powództwa jako czynność procesowa | str. 48
2.2.1. | str. Uznanie powództwa a uznanie długu (roszczenia) | str. 48
2.2.2. | str. Uznanie powództwa a zrzeczenie się korzystania z zarzutu przedawnienia | str. 50
2.2.3. | str. Uznanie powództwa a spełnienie świadczenia | str. 50

| str. Legitymacja do uznania powództwa i zakres podmiotowy uznania powództwa | str. 51
| str. Zakres przedmiotowy uznania powództwa | str. 53
| str. Forma i treść oświadczenia o uznaniu powództwa | str. 54
| str. Uznanie powództwa przez pełnomocnika procesowego | str. 55
| str. Granice czasowe uznania powództwa | str. 56
| str. Związanie sądu uznaniem powództwa i jego granice | str. 56
| str. Skutki uznania powództwa | str. 59
| str. Odwołalność uznania powództwa | str. 60
| str. Uznanie powództwa a inne środki obrony pozwanego w procesie | str. 62
| str. Uznanie powództwa a koszty procesu | str. 63
| str. Podsumowanie | str. 66

Rozdział III
Zaprzeczenie procesowe | str. 67
Maciej Rzewuski

| str. Uwagi wprowadzające | str. 67
| str. Istota i przedmiot zaprzeczenia procesowego | str. 67
| str. Rodzaje zaprzeczenia procesowego | str. 69
| str. Skutki procesowe zaprzeczenia i braku zaprzeczenia | str. 73
| str. Zaprzeczenie w świetle nowelizacji k.p.c. z 4.07.2019 r. | str. 75

5.1. | str. Stan prawny sprzed nowelizacji | str. 75
5.2. | str. Cel nowelizacji | str. 76
5.3. | str. Ocena wprowadzonych zmian | str. 77
5.4. | str. Wątpliwości praktyczne | str. 78

| str. Podsumowanie | str. 81

Rozdział IV
Zarzut niedopuszczalności drogi sądowej w sprawach cywilnych | str. 83
Ireneusz Wolwiak

| str. Uwagi wprowadzające | str. 83
| str. Zarzut niedopuszczalności drogi sądowej jako przesłanki procesowej | str. 87
| str. Bezwzględna niedopuszczalność drogi sądowej | str. 92
| str. Pojęcie sprawy cywilnej | str. 93
| str. Względna niedopuszczalność drogi sądowej | str. 97
| str. Zarzut niedopuszczalności drogi sądowej jako następstwo porozumienia | str. 105
| str. Podsumowanie | str. 105

Rozdział V
Zarzut braku zdolności sądowej lub zdolności procesowej | str. 107
Magdalena Rzewuska

| str. Uwagi wprowadzające | str. 107
| str. Pojęcia zdolności sądowej i zdolności procesowej | str. 107
| str. Skutki braku zdolności sądowej lub zdolności procesowej | str. 112
4. | str. Istota zarzutu braku zdolności sądowej lub braku zdolności procesowej | str. 121
| str. Podsumowanie | str. 122

Rozdział VI
Zarzut niewłaściwości sądu | str. 125
Magdalena Skibińska

| str. Uwagi wprowadzające | str. 125
| str. Niewłaściwość usuwalna i nieusuwalna a stwierdzenie niewłaściwości sądu | str. 128
| str. Klasyfikacja zarzutu niewłaściwości sądu | str. 130
| str. Zgłoszenie przez pozwanego zarzutu niewłaściwości sądu | str. 132
| str. Konsekwencje podniesienia zarzutu niewłaściwości sądu | str. 138
| str. Dopuszczalność odwołania zarzutu niewłaściwości sądu | str. 141
| str. Podsumowanie | str. 143

Rozdział VII
Zarzut niewłaściwego określenia wartości przedmiotu sporu | str. 145
Andrzej Zielony

| str. Uwagi wprowadzające | str. 145
| str. Sądowa weryfikacja wartości przedmiotu sporu | str. 146
| str. Chwila podniesienia zarzutu | str. 147
| str. Charakter i treść zarzutu | str. 149
| str. Postępowanie wywołane zgłoszeniem zarzutu | str. 149
| str. Skutki sprawdzenia wartości przedmiotu sporu | str. 151
| str. Podsumowanie | str. 152

Rozdział VIII
Zarzut niewłaściwego trybu postępowania | str. 153
Joanna Derlatka

| str. Uwagi wprowadzające | str. 153
| str. Niejednolitość pojęcia trybu postępowania | str. 154
| str. Niewłaściwość trybu postępowania w świetle art. 202 k.p.c. | str. 156
| str. Istota i skutki zarzutu niewłaściwości trybu postępowania | str. 158
5. | str. Niewłaściwość trybu jako okoliczność uwzględniana przez sąd z urzędu | str. 163
| str. Niewłaściwość trybu postępowania a kontrola instancyjna | str. 165
| str. Podsumowanie | str. 169

Rozdział IX
Zarzut stanu zawisłości sprawy | str. 171
Joanna May

| str. Uwagi wprowadzające | str. 171
| str. Istota i charakter prawny zawisłości sprawy | str. 172
| str. Granice zawisłości sprawy | str. 175
| str. Zarzut zawisłości sprawy jako środek obrony | str. 178
| str. Skutki prawne podniesienia zarzutu zawisłości sprawy | str. 180
| str. Podsumowanie | str. 180

Rozdział X
Zarzut powagi rzeczy osądzonej | str. 183
Magdalena Rzewuska

| str. Uwagi wprowadzające | str. 183
| str. Pojęcie i istota powagi rzeczy osądzonej | str. 184
| str. Exceptio rei iudicatae | str. 186
| str. Granice powagi rzeczy osądzonej | str. 188
| str. Skutki res iudicata | str. 192
| str. Podsumowanie | str. 197

Rozdział XI
Zarzut rzeczy ugodzonej | str. 199
Aleksandra Partyk

| str. Uwagi wprowadzające | str. 199

1.1. | str. Ugodowe zakończenie sporu | str. 199
1.2. | str. Ugoda sądowa | str. 201
1.3. | str. Ugoda zawarta przed mediatorem | str. 203
1.4. | str. Ugoda pozasądowa | str. 204

| str. Powołanie się na rem transactam w toku postępowania sądowego | str. 205
| str. Skutki stwierdzenia stanu powagi rzeczy ugodzonej | str. 207
| str. Res transacta ares iudicata | str. 211
| str. Podsumowanie | str. 212

Rozdział XII
Zarzut zawarcia umowy o mediację | str. 213
Arkadiusz Bieliński

| str. Uwagi wprowadzające | str. 213
| str. Umowa o mediację i skutki jej zawarcia | str. 215
| str. Zarzut zawarcia umowy o mediację – moment zgłoszenia i skutki jego podniesienia | str. 217
| str. Podsumowanie | str. 220

Rozdział XIII
Zarzut naruszenia reguł prekluzji dowodowej | str. 223
Maciej Rzewuski

| str. Uwagi wprowadzające | str. 223
| str. Istota prekluzji dowodowej | str. 224
| str. Podstawy prekluzji dowodowej | str. 226

3.1. | str. Przepis art. 2053 k.p.c. | str. 226
3.2. | str. Przepis art. 20512 k.p.c. | str. 230
3.3. | str. Przepis art. 4585 k.p.c. | str. 231

| str. Następstwa naruszenia reguł prekluzji dowodowej | str. 237
| str. Reakcja pozwanego na wadliwe (nie)zastosowanie reguł prekluzyjnych przez sąd pierwszej instancji | str. 241
| str. Podsumowanie | str. 244

Rozdział XIV
Zarzuty zawarcia, ważności i skuteczności umowy dowodowej | str. 247
Joanna Derlatka

| str. Uwagi wprowadzające | str. 247
| str. Zarzut nieważności i bezskuteczności umowy dowodowej | str. 251
| str. Zawarcie umowy w sprawie z określonego stosunku prawnego – uwagi szczegółowe | str. 260
4. | str. Cezura czasowa zarzutów wynikających z zawarcia umowy dowodowej | str. 263
| str. Skutek podniesienia zarzutu zawarcia umowy dowodowej | str. 264
| str. Zgłoszenie zarzutu na etapie instancyjnej kontroli orzeczenia | str. 267
| str. Podsumowanie | str. 271

Rozdział XV
Zarzut nadużycia prawa procesowego | str. 273
Bartłomiej Kowalczyk

| str. Uwagi wprowadzające | str. 273
| str. Kodeksowa regulacja nadużycia prawa procesowego | str. 274

2.1. | str. Klauzula generalna | str. 274
2.2. | str. Stypizowane w Kodeksie postępowania cywilnego przypadki nadużycia prawa procesowego | str. 278

| str. Zarzut nadużycia prawa procesowego | str. 279
| str. Podsumowanie | str. 282

Rozdział XVI
Zarzut braku jurysdykcji krajowej | str. 283
Ireneusz Wolwiak

| str. Uwagi wprowadzające | str. 283
| str. Jurysdykcja krajowa jako przesłanka procesowa | str. 284
| str. Badanie jurysdykcji krajowej | str. 289
| str. Umowy jurysdykcyjne | str. 296
| str. Wdanie się w spór | str. 300
| str. Środki obrony pozwanego wobec podziału jurysdykcji | str. 302
| str. Środki zaskarżenia | str. 305
| str. Podsumowanie | str. 307

Rozdział XVII
Zarzut istnienia zapisu na sąd polubowny | str. 309
Arkadiusz Bieliński

| str. Uwagi wprowadzające | str. 309
| str. Moment podniesienia zarzutu istnienia zapisu na sąd polubowny | str. 310
| str. Zakres kognicji sądu przy ocenie zarzutu istnienia zapisu na sąd polubowny | str. 313
| str. Przesłanki skutkujące nieuwzględnieniem zarzutu istnienia zapisu na sąd polubowny | str. 314
| str. Podsumowanie | str. 318

Rozdział XVIII
Zarzut przedwczesności powództwa | str. 319
Bartosz Trocha

| str. Uwagi wprowadzające | str. 319
| str. Uwagi pojęciowe | str. 319
| str. Istota zarzutu przedwczesności powództwa | str. 324

3.1. | str. Założenia ogólne | str. 324
3.2. | str. Zagadnienie wymagalności | str. 325
3.3. | str. Dopuszczalność zarzutu przedwczesności powództwa w kontekście rodzaju powództwa | str. 327
3.4. | str. Przedwczesność powództwa a inne przypadki wytoczenia powództwa w niewłaściwym czasie | str. 329

| str. Charakter zarzutu przedwczesności powództwa | str. 335
| str. Zgłoszenie zarzutu przedwczesności powództwa | str. 340
| str. Kontekst kolizyjny | str. 346
| str. Podsumowanie | str. 346

Rozdział XIX
Zarzut przedawnienia roszczenia | str. 347
Bartłomiej Kowalczyk

| str. Uwagi wprowadzające | str. 347
| str. Ogólna charakterystyka instytucji przedawnienia | str. 347
| str. Bezpośredni skutek upływu terminu przedawnienia | str. 352
| str. Zarzut przedawnienia i jego podniesienie w procesie | str. 354
| str. Skutki podniesienia skutecznego zarzutu przedawnienia | str. 362
| str. Obrona powoda przed zarzutem przedawnienia | str. 363
| str. Przedawnienie roszczeń przeciwko konsumentom | str. 364
| str. Podsumowanie | str. 367

Rozdział XX
Zarzut wygaśnięcia roszczenia | str. 369
Bartosz Trocha

| str. Uwagi wprowadzające | str. 369
| str. Uwagi pojęciowe | str. 369
| str. Istota zarzutu wygaśnięcia roszczenia | str. 375
| str. Charakter zarzutu wygaśnięcia roszczenia | str. 382
| str. Zgłoszenie zarzutu wygaśnięcia roszczenia | str. 385
| str. Kontekst kolizyjny i egzekucyjny | str. 391
| str. Podsumowanie | str. 392

Rozdział XXI
Zarzut potrącenia | str. 393
Andrzej Olaś

| str. Uwagi wprowadzające | str. 393
| str. Podstawa zarzutu potrącenia | str. 394

2.1. | str. Potrącenie ustawowe | str. 394
2.2. | str. Potrącenie umowne | str. 397

| str. Charakter prawny zarzutu potrącenia | str. 399

3.1. | str. Relacja pomiędzy zarzutem potrącenia w procesie a potrąceniem jako czynnością prawa materialnego | str. 399
3.2. | str. Zarzut potrącenia jako czysty środek obronny | str. 402

| str. Postacie zarzutu potrącenia | str. 403
| str. Podstawa faktyczna i dowodowa zarzutu potrącenia | str. 405

5.1. | str. Istota oraz cel ograniczeń zawartych w art. 2031 § 1 k.p.c. | str. 405
5.2. | str. Wymogi dotyczące wierzytelności | str. 405
5.3. | str. Podstawa faktyczna i dowodowa zarzutu potrącenia w wybranych postępowaniach odrębnych | str. 408
5.4. | str. Skutki uchybienia wymogom co do podstawy faktycznej i dowodowej potrącenia | str. 411

| str. Granice temporalne zgłoszenia zarzutu potrącenia | str. 412
| str. Forma i treść zarzutu potrącenia | str. 415
| str. Zarzut potrącenia a ciężar przytoczenia i ciężar dowodu | str. 418
| str. Podsumowanie | str. 418

Rozdział XXII
Zarzut braku interesu prawnego | str. 421
Joanna May

| str. Uwagi wprowadzające | str. 421
| str. Pojęcie interesu prawnego | str. 422
| str. Zarzut braku interesu prawnego w powództwie o świadczenie | str. 424
| str. Zarzut braku interesu prawnego w powództwie o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa | str. 426
| str. Zarzut braku interesu prawnego w powództwie o ukształtowanie stosunku prawnego lub prawa | str. 429
| str. Skutki prawne podniesienia zarzutu braku interesu prawnego | str. 430
| str. Podsumowanie | str. 432

Rozdział XXIII
Zarzut nadużycia prawa podmiotowego | str. 435
Aleksandra Partyk

| str. Uwagi wprowadzające | str. 435
| str. Domniemanie korzystania z praw podmiotowych zgodnie z prawem | str. 437
| str. Próba definicji pojęcia „zasady współżycia społecznego” | str. 439
| str. Specyfika zarzutu nadużycia prawa podmiotowego | str. 441
| str. Uwzględnienie stanu nadużycia prawa podmiotowego z urzędu | str. 443
| str. Formułowanie konkretnej zasady współżycia społecznego | str. 443
| str. Zasada czystych rąk | str. 445
| str. Zarzut przedawnienia jako nadużycie prawa podmiotowego | str. 446
| str. Sądowa ocena zarzutu nadużycia prawa podmiotowego | str. 447
| str. Podsumowanie | str. 449

Rozdział XXIV
Powództwo wzajemne | str. 451
Andrzej Zielony

| str. Uwagi wprowadzające | str. 451
| str. Charakter prawny powództwa wzajemnego | str. 455
| str. Warunki dopuszczalności powództwa wzajemnego | str. 458

3.1. | str. Uwagi wstępne | str. 458
3.2. | str. Stan sprawy w toku | str. 460
3.3. | str. Identyczność (tożsamość) stron | str. 461
3.4. | str. Wystąpienie z powództwem wzajemnym na odpowiednim etapie postępowania | str. 463
3.5. | str. Związek z powództwem głównym albo zdatność roszczenia wzajemnego do potrącenia z roszczeniem głównym | str. 466
3.5.1. | str. Związek z powództwem głównym | str. 466
3.5.2. | str. Zdatność roszczenia wzajemnego do potrącenia z roszczeniem głównym | str. 469

| str. Właściwość sądu | str. 472
| str. Wniesienie i rozpoznanie powództwa wzajemnego | str. 473
| str. Przekazanie sprawy na podstawie art. 205 k.p.c. | str. 478
| str. Podsumowanie | str. 480

Bibliografia | str. 483
O autorach | str. 511
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 5

-15%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 5

Piąty tom „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” poświęcony został kolizyjnej problematyce zobowiązań umownych (artykuły dotyczące rozporządzenia Rzym I, wygaśnięcia zobowiązania, umowy ubezpieczenia i faktoringu) oraz zobowiązań pozaumownych (artykuł poświęcony odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny w świetle rozporządzenia Rzym II). Zbiór wzbogacony został o publikacje z zakresu prawa autorskiego i spadkowego w ujęciu kolizyjnoprawnym. Godne polecenia jest również opracowanie dotyczące węgierskiej drogi ku instytucjonalizacji związków partnerskich.

Cena: 18.90 zł 16.00 zł
100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

-14%

100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pod redakcją naukową Pani Prezes Urzędu Patentowego - dr Alicji Adamczak to blisko 100 tekstów merytorycznych związanych z własnością przemysłową. W księdze są znakomite teksty m.in.: o historii Urzędu Patentowego, o historii ustawodawstwa o ochronie własności przemysłowej, o słynnych polskich wynalazcach, o rozwoju techniki wojskowej czy techniki lotniczej. Są także artykuły prawnicze dotyczące prawa własności przemysłowej, znaków towarowych, opisów patentowych. Jest również tekst o tym, jak zostaje się wynalazcą. Autorzy to nie tylko teoretycy z wielu różnych dyscyplin naukowych, ale i praktycy, wśród których są: wynalazcy, prawnicy, historycy, ekonomiści, inżynierowie, językoznawca, projektanci, rzecznicy patentowi. W księdze są również teksty przedstawicieli instytucji, które najściślej współpracują z Urzędem Patentowym.

Cena: 169.00 zł 146.00 zł
Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych

-14%

Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych

W książce przedstawiono administracyjnoprawne ograniczenia działań inwestycyjnych, które mogą być podejmowane na poszczególnych etapach procesu budowlanego.


Opracowanie zawiera miedzy innymi omówienie zagadnień związanych z:


określeniem przeznaczenia terenu, sposobu jego zagospodarowania oraz warunków zabudowy;
uzyskaniem zgody na podjecie robót budowlanych, w tym także robót polegających na rozbiórce;
prowadzeniem robót budowlanych z naruszeniem prawa, z uwzględnieniem przypadków, w których możliwa jest ich legalizacja;
przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego, ze wskazaniem sytuacji, gdy zasadne jest nałożenie kary za stwierdzone przez organ naruszenia postanowień pozwolenia na budowę;
użytkowaniem obiektu budowlanego, w tym także przedstawienie obowiązków determinowanych wystąpieniem katastrofy budowlanej.Adresaci:

Publikacja przeznaczona jest dla prawników, studentów prawa i administracji oraz pracowników administracji publicznej. Zainteresować może również wszystkie osoby planujące bądź realizujące inwestycje budowlane.

Cena: 85.00 zł 73.00 zł
Administrator 3/2015

-26%

Administrator 3/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Jesteśmy z Państwem już ćwierć wieku! - 25 lat na rynku miesięcznika ADMINISTRATOR,
● Prawo a marnotrawstwo energii,
● Trybunał a członkowie spółdzielni,
● Współwłasność = współodpowiedzialność.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 7-8/2014

-26%

Administrator 7-8/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● zarządzanie poprzez koszty,
● Systemy webowe przejmują rynek,
● Samoregulacja kontra deregulacja,
● Zarządca a opłaty za odpady.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 9/2016

-29%

Administrator 9/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.W numerze m.in.:

Elektroniczna egzekucja,
Wielka płyta we Wrocławiu,
Dekret warszawski a sprawa polska,
Wszystko o windach.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.