Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Środki obrony pozwanego w postępowaniu przed sądem I instancji

ebook

- 14%

Środki obrony pozwanego w postępowaniu przed sądem I instancji

Joanna May, Ireneusz Wolwiak, Maciej Rzewuski, Joanna Derlatka, Andrzej Olaś, Magdalena Skibińska, Magdalena Rzewuska, Aleksandra Partyk, Arkadiusz Bieliński, Bartłomiej Kowalczyk, Bartosz Trocha, Andrzej Zielony

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 169.00 zł 146.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 146.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8286-957-6
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

\n\nZagadnienie prawem dozwolonych form obrony pozwanego jest niezwykle doniosłe praktycznie, ponieważ od przyjętej in concreto linii obrony procesowej zależeć będzie nie tylko czas trwania i przebieg postępowania, ale także efekt finalny w postaci rozstrzygnięcia sądowego kończącego postępowanie w sprawie.
\n\nW publikacji omówiono różnego rodzaju zarzuty: materialne, procesowe i mieszane; zaprzeczenie procesowe i powództwo wzajemne, a także przedstawiono konsekwencje prawne biernej postawy pozwanego i uznanie przez niego powództwa. Przytoczono również orzecznictwo sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i zaprezentowano dorobek nauki postępowania cywilnego.
\n\nUwzględniono ostatnią dużą nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego z 4 lipca 2019 r., a także inne zmiany wynikające m.in. z tzw. tarcz antykryzysowych.
\n\nKsiążka zainteresuje przede wszystkim prawników praktyków: sędziów, adwokatów, radców prawnych. Może również posłużyć jako literatura uzupełniająca na potrzeby przygotowania do egzaminu z postępowania cywilnego nie tylko dla studentów prawa, lecz także aplikantów wszystkich zawodów prawniczych.

Tytuł
Środki obrony pozwanego w postępowaniu przed sądem I instancji
Autorzy
Joanna May, Ireneusz Wolwiak, Maciej Rzewuski, Joanna Derlatka, Andrzej Olaś, Magdalena Skibińska, Magdalena Rzewuska, Aleksandra Partyk, Arkadiusz Bieliński, Bartłomiej Kowalczyk, Bartosz Trocha, Andrzej Zielony
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8286-957-6
Seria
Biblioteka Sądowa
Rok wydania
2022
Liczba stron
512
Format
epub
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 13
Wprowadzenie | str. 17
Rozdział I
Brak obrony | str. 21
Magdalena Skibińska

| str. Uwagi wprowadzające | str. 21
| str. Klasyfikacja skutków procesowych niepodjęcia obrony przez pozwanego | str. 23
| str. Skutki procesowe niepodjęcia obrony przez pozwanego | str. 25

3.1. | str. Sporządzenie planu rozprawy bez udziału pozwanego i obciążenie pozwanego kosztami | str. 25
3.2. | str. Uznanie faktów za przyznane | str. 27
3.3. | str. Zawieszenie postępowania | str. 29
3.4. | str. Zwrot odpowiedzi na pozew i wydanie wyroku zaocznego | str. 31
3.5. | str. Obciążenie pozwanego obowiązkiem zwrotu kosztów procesu | str. 39
3.6. | str. Skazanie pozwanego na grzywnę | str. 41

| str. Podsumowanie | str. 43

Rozdział II
Uznanie powództwa | str. 45
Andrzej Olaś

| str. Uwagi wprowadzające | str. 45
| str. Charakter prawny uznania powództwa | str. 46

2.1. | str. Uznanie powództwa jako oświadczenie woli i wiedzy | str. 46
2.2. | str. Uznanie powództwa jako czynność procesowa | str. 48
2.2.1. | str. Uznanie powództwa a uznanie długu (roszczenia) | str. 48
2.2.2. | str. Uznanie powództwa a zrzeczenie się korzystania z zarzutu przedawnienia | str. 50
2.2.3. | str. Uznanie powództwa a spełnienie świadczenia | str. 50

| str. Legitymacja do uznania powództwa i zakres podmiotowy uznania powództwa | str. 51
| str. Zakres przedmiotowy uznania powództwa | str. 53
| str. Forma i treść oświadczenia o uznaniu powództwa | str. 54
| str. Uznanie powództwa przez pełnomocnika procesowego | str. 55
| str. Granice czasowe uznania powództwa | str. 56
| str. Związanie sądu uznaniem powództwa i jego granice | str. 56
| str. Skutki uznania powództwa | str. 59
| str. Odwołalność uznania powództwa | str. 60
| str. Uznanie powództwa a inne środki obrony pozwanego w procesie | str. 62
| str. Uznanie powództwa a koszty procesu | str. 63
| str. Podsumowanie | str. 66

Rozdział III
Zaprzeczenie procesowe | str. 67
Maciej Rzewuski

| str. Uwagi wprowadzające | str. 67
| str. Istota i przedmiot zaprzeczenia procesowego | str. 67
| str. Rodzaje zaprzeczenia procesowego | str. 69
| str. Skutki procesowe zaprzeczenia i braku zaprzeczenia | str. 73
| str. Zaprzeczenie w świetle nowelizacji k.p.c. z 4.07.2019 r. | str. 75

5.1. | str. Stan prawny sprzed nowelizacji | str. 75
5.2. | str. Cel nowelizacji | str. 76
5.3. | str. Ocena wprowadzonych zmian | str. 77
5.4. | str. Wątpliwości praktyczne | str. 78

| str. Podsumowanie | str. 81

Rozdział IV
Zarzut niedopuszczalności drogi sądowej w sprawach cywilnych | str. 83
Ireneusz Wolwiak

| str. Uwagi wprowadzające | str. 83
| str. Zarzut niedopuszczalności drogi sądowej jako przesłanki procesowej | str. 87
| str. Bezwzględna niedopuszczalność drogi sądowej | str. 92
| str. Pojęcie sprawy cywilnej | str. 93
| str. Względna niedopuszczalność drogi sądowej | str. 97
| str. Zarzut niedopuszczalności drogi sądowej jako następstwo porozumienia | str. 105
| str. Podsumowanie | str. 105

Rozdział V
Zarzut braku zdolności sądowej lub zdolności procesowej | str. 107
Magdalena Rzewuska

| str. Uwagi wprowadzające | str. 107
| str. Pojęcia zdolności sądowej i zdolności procesowej | str. 107
| str. Skutki braku zdolności sądowej lub zdolności procesowej | str. 112
4. | str. Istota zarzutu braku zdolności sądowej lub braku zdolności procesowej | str. 121
| str. Podsumowanie | str. 122

Rozdział VI
Zarzut niewłaściwości sądu | str. 125
Magdalena Skibińska

| str. Uwagi wprowadzające | str. 125
| str. Niewłaściwość usuwalna i nieusuwalna a stwierdzenie niewłaściwości sądu | str. 128
| str. Klasyfikacja zarzutu niewłaściwości sądu | str. 130
| str. Zgłoszenie przez pozwanego zarzutu niewłaściwości sądu | str. 132
| str. Konsekwencje podniesienia zarzutu niewłaściwości sądu | str. 138
| str. Dopuszczalność odwołania zarzutu niewłaściwości sądu | str. 141
| str. Podsumowanie | str. 143

Rozdział VII
Zarzut niewłaściwego określenia wartości przedmiotu sporu | str. 145
Andrzej Zielony

| str. Uwagi wprowadzające | str. 145
| str. Sądowa weryfikacja wartości przedmiotu sporu | str. 146
| str. Chwila podniesienia zarzutu | str. 147
| str. Charakter i treść zarzutu | str. 149
| str. Postępowanie wywołane zgłoszeniem zarzutu | str. 149
| str. Skutki sprawdzenia wartości przedmiotu sporu | str. 151
| str. Podsumowanie | str. 152

Rozdział VIII
Zarzut niewłaściwego trybu postępowania | str. 153
Joanna Derlatka

| str. Uwagi wprowadzające | str. 153
| str. Niejednolitość pojęcia trybu postępowania | str. 154
| str. Niewłaściwość trybu postępowania w świetle art. 202 k.p.c. | str. 156
| str. Istota i skutki zarzutu niewłaściwości trybu postępowania | str. 158
5. | str. Niewłaściwość trybu jako okoliczność uwzględniana przez sąd z urzędu | str. 163
| str. Niewłaściwość trybu postępowania a kontrola instancyjna | str. 165
| str. Podsumowanie | str. 169

Rozdział IX
Zarzut stanu zawisłości sprawy | str. 171
Joanna May

| str. Uwagi wprowadzające | str. 171
| str. Istota i charakter prawny zawisłości sprawy | str. 172
| str. Granice zawisłości sprawy | str. 175
| str. Zarzut zawisłości sprawy jako środek obrony | str. 178
| str. Skutki prawne podniesienia zarzutu zawisłości sprawy | str. 180
| str. Podsumowanie | str. 180

Rozdział X
Zarzut powagi rzeczy osądzonej | str. 183
Magdalena Rzewuska

| str. Uwagi wprowadzające | str. 183
| str. Pojęcie i istota powagi rzeczy osądzonej | str. 184
| str. Exceptio rei iudicatae | str. 186
| str. Granice powagi rzeczy osądzonej | str. 188
| str. Skutki res iudicata | str. 192
| str. Podsumowanie | str. 197

Rozdział XI
Zarzut rzeczy ugodzonej | str. 199
Aleksandra Partyk

| str. Uwagi wprowadzające | str. 199

1.1. | str. Ugodowe zakończenie sporu | str. 199
1.2. | str. Ugoda sądowa | str. 201
1.3. | str. Ugoda zawarta przed mediatorem | str. 203
1.4. | str. Ugoda pozasądowa | str. 204

| str. Powołanie się na rem transactam w toku postępowania sądowego | str. 205
| str. Skutki stwierdzenia stanu powagi rzeczy ugodzonej | str. 207
| str. Res transacta ares iudicata | str. 211
| str. Podsumowanie | str. 212

Rozdział XII
Zarzut zawarcia umowy o mediację | str. 213
Arkadiusz Bieliński

| str. Uwagi wprowadzające | str. 213
| str. Umowa o mediację i skutki jej zawarcia | str. 215
| str. Zarzut zawarcia umowy o mediację – moment zgłoszenia i skutki jego podniesienia | str. 217
| str. Podsumowanie | str. 220

Rozdział XIII
Zarzut naruszenia reguł prekluzji dowodowej | str. 223
Maciej Rzewuski

| str. Uwagi wprowadzające | str. 223
| str. Istota prekluzji dowodowej | str. 224
| str. Podstawy prekluzji dowodowej | str. 226

3.1. | str. Przepis art. 2053 k.p.c. | str. 226
3.2. | str. Przepis art. 20512 k.p.c. | str. 230
3.3. | str. Przepis art. 4585 k.p.c. | str. 231

| str. Następstwa naruszenia reguł prekluzji dowodowej | str. 237
| str. Reakcja pozwanego na wadliwe (nie)zastosowanie reguł prekluzyjnych przez sąd pierwszej instancji | str. 241
| str. Podsumowanie | str. 244

Rozdział XIV
Zarzuty zawarcia, ważności i skuteczności umowy dowodowej | str. 247
Joanna Derlatka

| str. Uwagi wprowadzające | str. 247
| str. Zarzut nieważności i bezskuteczności umowy dowodowej | str. 251
| str. Zawarcie umowy w sprawie z określonego stosunku prawnego – uwagi szczegółowe | str. 260
4. | str. Cezura czasowa zarzutów wynikających z zawarcia umowy dowodowej | str. 263
| str. Skutek podniesienia zarzutu zawarcia umowy dowodowej | str. 264
| str. Zgłoszenie zarzutu na etapie instancyjnej kontroli orzeczenia | str. 267
| str. Podsumowanie | str. 271

Rozdział XV
Zarzut nadużycia prawa procesowego | str. 273
Bartłomiej Kowalczyk

| str. Uwagi wprowadzające | str. 273
| str. Kodeksowa regulacja nadużycia prawa procesowego | str. 274

2.1. | str. Klauzula generalna | str. 274
2.2. | str. Stypizowane w Kodeksie postępowania cywilnego przypadki nadużycia prawa procesowego | str. 278

| str. Zarzut nadużycia prawa procesowego | str. 279
| str. Podsumowanie | str. 282

Rozdział XVI
Zarzut braku jurysdykcji krajowej | str. 283
Ireneusz Wolwiak

| str. Uwagi wprowadzające | str. 283
| str. Jurysdykcja krajowa jako przesłanka procesowa | str. 284
| str. Badanie jurysdykcji krajowej | str. 289
| str. Umowy jurysdykcyjne | str. 296
| str. Wdanie się w spór | str. 300
| str. Środki obrony pozwanego wobec podziału jurysdykcji | str. 302
| str. Środki zaskarżenia | str. 305
| str. Podsumowanie | str. 307

Rozdział XVII
Zarzut istnienia zapisu na sąd polubowny | str. 309
Arkadiusz Bieliński

| str. Uwagi wprowadzające | str. 309
| str. Moment podniesienia zarzutu istnienia zapisu na sąd polubowny | str. 310
| str. Zakres kognicji sądu przy ocenie zarzutu istnienia zapisu na sąd polubowny | str. 313
| str. Przesłanki skutkujące nieuwzględnieniem zarzutu istnienia zapisu na sąd polubowny | str. 314
| str. Podsumowanie | str. 318

Rozdział XVIII
Zarzut przedwczesności powództwa | str. 319
Bartosz Trocha

| str. Uwagi wprowadzające | str. 319
| str. Uwagi pojęciowe | str. 319
| str. Istota zarzutu przedwczesności powództwa | str. 324

3.1. | str. Założenia ogólne | str. 324
3.2. | str. Zagadnienie wymagalności | str. 325
3.3. | str. Dopuszczalność zarzutu przedwczesności powództwa w kontekście rodzaju powództwa | str. 327
3.4. | str. Przedwczesność powództwa a inne przypadki wytoczenia powództwa w niewłaściwym czasie | str. 329

| str. Charakter zarzutu przedwczesności powództwa | str. 335
| str. Zgłoszenie zarzutu przedwczesności powództwa | str. 340
| str. Kontekst kolizyjny | str. 346
| str. Podsumowanie | str. 346

Rozdział XIX
Zarzut przedawnienia roszczenia | str. 347
Bartłomiej Kowalczyk

| str. Uwagi wprowadzające | str. 347
| str. Ogólna charakterystyka instytucji przedawnienia | str. 347
| str. Bezpośredni skutek upływu terminu przedawnienia | str. 352
| str. Zarzut przedawnienia i jego podniesienie w procesie | str. 354
| str. Skutki podniesienia skutecznego zarzutu przedawnienia | str. 362
| str. Obrona powoda przed zarzutem przedawnienia | str. 363
| str. Przedawnienie roszczeń przeciwko konsumentom | str. 364
| str. Podsumowanie | str. 367

Rozdział XX
Zarzut wygaśnięcia roszczenia | str. 369
Bartosz Trocha

| str. Uwagi wprowadzające | str. 369
| str. Uwagi pojęciowe | str. 369
| str. Istota zarzutu wygaśnięcia roszczenia | str. 375
| str. Charakter zarzutu wygaśnięcia roszczenia | str. 382
| str. Zgłoszenie zarzutu wygaśnięcia roszczenia | str. 385
| str. Kontekst kolizyjny i egzekucyjny | str. 391
| str. Podsumowanie | str. 392

Rozdział XXI
Zarzut potrącenia | str. 393
Andrzej Olaś

| str. Uwagi wprowadzające | str. 393
| str. Podstawa zarzutu potrącenia | str. 394

2.1. | str. Potrącenie ustawowe | str. 394
2.2. | str. Potrącenie umowne | str. 397

| str. Charakter prawny zarzutu potrącenia | str. 399

3.1. | str. Relacja pomiędzy zarzutem potrącenia w procesie a potrąceniem jako czynnością prawa materialnego | str. 399
3.2. | str. Zarzut potrącenia jako czysty środek obronny | str. 402

| str. Postacie zarzutu potrącenia | str. 403
| str. Podstawa faktyczna i dowodowa zarzutu potrącenia | str. 405

5.1. | str. Istota oraz cel ograniczeń zawartych w art. 2031 § 1 k.p.c. | str. 405
5.2. | str. Wymogi dotyczące wierzytelności | str. 405
5.3. | str. Podstawa faktyczna i dowodowa zarzutu potrącenia w wybranych postępowaniach odrębnych | str. 408
5.4. | str. Skutki uchybienia wymogom co do podstawy faktycznej i dowodowej potrącenia | str. 411

| str. Granice temporalne zgłoszenia zarzutu potrącenia | str. 412
| str. Forma i treść zarzutu potrącenia | str. 415
| str. Zarzut potrącenia a ciężar przytoczenia i ciężar dowodu | str. 418
| str. Podsumowanie | str. 418

Rozdział XXII
Zarzut braku interesu prawnego | str. 421
Joanna May

| str. Uwagi wprowadzające | str. 421
| str. Pojęcie interesu prawnego | str. 422
| str. Zarzut braku interesu prawnego w powództwie o świadczenie | str. 424
| str. Zarzut braku interesu prawnego w powództwie o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa | str. 426
| str. Zarzut braku interesu prawnego w powództwie o ukształtowanie stosunku prawnego lub prawa | str. 429
| str. Skutki prawne podniesienia zarzutu braku interesu prawnego | str. 430
| str. Podsumowanie | str. 432

Rozdział XXIII
Zarzut nadużycia prawa podmiotowego | str. 435
Aleksandra Partyk

| str. Uwagi wprowadzające | str. 435
| str. Domniemanie korzystania z praw podmiotowych zgodnie z prawem | str. 437
| str. Próba definicji pojęcia „zasady współżycia społecznego” | str. 439
| str. Specyfika zarzutu nadużycia prawa podmiotowego | str. 441
| str. Uwzględnienie stanu nadużycia prawa podmiotowego z urzędu | str. 443
| str. Formułowanie konkretnej zasady współżycia społecznego | str. 443
| str. Zasada czystych rąk | str. 445
| str. Zarzut przedawnienia jako nadużycie prawa podmiotowego | str. 446
| str. Sądowa ocena zarzutu nadużycia prawa podmiotowego | str. 447
| str. Podsumowanie | str. 449

Rozdział XXIV
Powództwo wzajemne | str. 451
Andrzej Zielony

| str. Uwagi wprowadzające | str. 451
| str. Charakter prawny powództwa wzajemnego | str. 455
| str. Warunki dopuszczalności powództwa wzajemnego | str. 458

3.1. | str. Uwagi wstępne | str. 458
3.2. | str. Stan sprawy w toku | str. 460
3.3. | str. Identyczność (tożsamość) stron | str. 461
3.4. | str. Wystąpienie z powództwem wzajemnym na odpowiednim etapie postępowania | str. 463
3.5. | str. Związek z powództwem głównym albo zdatność roszczenia wzajemnego do potrącenia z roszczeniem głównym | str. 466
3.5.1. | str. Związek z powództwem głównym | str. 466
3.5.2. | str. Zdatność roszczenia wzajemnego do potrącenia z roszczeniem głównym | str. 469

| str. Właściwość sądu | str. 472
| str. Wniesienie i rozpoznanie powództwa wzajemnego | str. 473
| str. Przekazanie sprawy na podstawie art. 205 k.p.c. | str. 478
| str. Podsumowanie | str. 480

Bibliografia | str. 483
O autorach | str. 511
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 11

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 11

W niniejszym tomie „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” znalazły się opracowania dotyczące sądownictwa polubownego (możliwości związania zapisem na sąd polubowny członków zgrupowania spółek, ich wspólników i interesariuszy; dopuszczalności konkludentnego przystąpienia do zapisu na sąd polubowny oraz następstwa prawnego w zakresie przedmiotu sporu w toku postępowania przed sądem polubownym), jak również wąsko rozumianego prawa prywatnego międzynarodowego (artykuły poświęcone małżeństwu i związkom osób tej samej płci oraz skardze pauliańskiej). Poza tym w tomie zamieszono tłumaczenie i omówienie nowego holenderskiego prawa prywatnego międzynarodowego.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 17

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 17

Siedemnasty tom Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego otwiera omówienie haskich Reguł wyboru prawa w międzynarodowych umowach handlowych. Swoje miejsce znalazło także pogłębione opracowanie dotyczące stosowania prawa prywatnego międzynarodowego w praktyce urzędów stanu cywilnego na podstawie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego z 2014 r., jak również artykuł poświęcony roli i funkcji zaświadczenia o stanie cywilnym w prawie kolizyjnym. Poza tym w tomie siedemnastym czasopisma czytelnik znajdzie opracowanie podejmujące ważkie z praktycznego punktu widzenia zagadnienie odgraniczenia statutu stosunków majątkowych małżeńskich od innych statutów, jak i omówienie instytucji zapisu windykacyjnego w prawie włoskim. Godny polecenia jest także artykuł poświęcony kwestii stwierdzenia treści oraz zastosowania prawa obcego przez notariusza wykonującego zawód w Polsce. Siedemnasty tom Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego zamyka recenzja monografii "Die Anerkennung ausländischer Gesellschaften im französischen und deutschen Rechtskreis: Die historische Entwicklung der Sitztheorie und ihr gegenwärtiger Stand".

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 2

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 2

Drugi już tom serii „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” zawiera zarówno studia, jak i glosy. Autorzy omawiają następujące zagadnienia: M. Pazdan – W oczekiwaniu na wejście w życie w Polsce konwencji rzymskiej z 1980 r.; M.A. Zachariasiewicz – Konwencja wiedeńska o międzynarodowej sprzedaży towarów i inne akty ujednoliconego prawa umów ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności kontraktowej dłużnika; A. Torbus – „Element wspólnotowy” jako przesłanka stosowania art. 23 ust. 1 Rozporządzenia Rady nr 44/2001; J. Górecki – Autonomia woli a forma czynności prawnej w prawie prywatnym międzynarodowym; K. Sznajder – Znaczenie zarzutu nadużycia prawa w stosowaniu przepisów o umowie prorogacyjnej na tle Rozporządzenia Rady nr 44/2001; M. Zachariasiewicz – Sposoby poszukiwania prawa właściwego dla umów zawieranych przez Wspólnotę Europejską z podmiotami prywatnymi; A. Okońska – Europejski tytuł egzekucyjny – Polska jako państwo wykonania; J. Górecki – Prawo właściwe dla formy. Glosa do postanowienia SN z dn. 8.01.2004 r., ICK 39/03; M. Kropka – Prawo właściwe dla umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Glosa do wyroku SN z dn. 3.02.2006 r., II PK 152/05.

Cena: 25.20 zł 22.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 8

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 8

"Silesian Journal of Legal Studies" (SJLS) w numerze 8 prezentuje opracowania przedstawicieli nauk prawnych z Czech, Nigerii, Słowacji oraz Polski. Poruszane są zagadnienia szeroko rozumianego publicznego prawa gospodarczego, między innymi dotyczące rynku kapitałowego (Rafał Blicharz) oraz ochrony danych osobowych indywidualnych przedsiębiorców (Anna Hołda-Wydrzyńska). Dwa artykuły poświęcone zostały problemom prawa prywatnego międzynarodowego w kontekście ochrony osób starszych (Anna Juryk), a także procesu kodyfikacji czeskiego prawa prywatnego międzynarodowego (Naděžda Rozehnalová). Szereg intersujących opracowań dedykowanych jest różnym problemom prawa Unii Europejskiej, takim jak na przykład migracja (Anna Magdalena Kosińska), prawa obywateli UE do nieograniczonego dostępu do unijnego prawodawstwa we własnym języku (Aneta Skorupa-Wulczyńska), jak również roli Funduszu Powierniczego Madad w związku z kryzysem w Syrii (Adriana Kalicka-Mikołajczyk).

W najnowszym numerze "SJLS" znalazły się również rozważania z zakresu ochrony praw człowieka. Jedno z nich koncentruje się na decyzji Trybunału SADC w sprawie Mike’a Campbella przeciwko Republice Zimbabwe (Michael C. Ogwezzy). Z kolei w drugim Autor Paweł Mielniczek) prezentuje swoje uwagi na temat suwerenności państwa oraz ekstraterytorialnego stosowania traktatów praw człowieka.

Interesujący jest również artykuł poświęcony prawu kosmicznemu, a dokładniej badaniom Marsa i jego eksploatacji (Marek Mikuła).

Wreszcie, w numerze 8 znalazło się także opracowanie z zakresu prawa pracy, tym razem w odniesieniu do ustawodawstwa słowackiego (Andrea Olšovská and Marek Švec).

W "SJLS" opublikowane zostały ponadto sprawozdania z konferencji oraz innych wydarzeń naukowych, w tym z Jessup Moot Court Competition z prawa międzynarodowego publicznego, w którym brali udział studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Tak jak do tej pory było to praktykowane, także i w tym numerze zamieszczony został spis monografii i prac zbiorowych opublikowanych w 2015 roku, których autorami oraz redaktorami są pracownicy naukowy WPiA UŚ. Czasopismo zawiera też listę konferencji organizowanych w 2015 roku przez Wydział we współpracy z Fundacją "Facultas Iuridica". Należy także podkreślić, że znaczne wsparcie finansowe Fundacji pozwala na wydawanie kolejnych numerów "Silesian Journal of Legal Studies".

Tak więc, na łamach czasopisma specjaliści i badacze pochodzący z różnych ośrodków naukowych z kraju i ze świata zaprezentowali swoje przemyślenia i wyniki badań z zakresu wielu dyscyplin naukowych, co oznacza, że dysputy prawnicze nadal przekraczają granice, i to nie tylko w obrębie kontynentu europejskiego.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
57 problemów zarządzania oświatą

-14%

57 problemów zarządzania oświatą

Książka stanowi kompendium wiedzy dotyczącej procesów rozwojowych w organizacji szkolnej oraz wyjaśnia pojęcia z zakresu zarządzania organizacją szkolną. Autorzy omawiają w niej podstawowe umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne, które ułatwiają wstępną interpretację i zrozumienie powszechnie występujących problemów w oświacie.


Opracowanie zostało napisane w formie otwartych komentarzy do typowych, powszechnie występujących problemów, jakie należy rozwiązywać w procesie zarządzania na wszystkich szczeblach systemu oświaty i dotyczących m.in.:

prowadzenia placówki oświatowej,
jakości i efektywności pracy,
nadzoru i kontroli,
rozwoju osobistego,
nauczania oraz komunikacji z uczniami.Zwrócono także uwagę na potrzebę i zasadność stosowania prawa jako narzędzia zarządzania.


Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych, ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz ośrodków kursów i szkoleń zawodowych, jak również menedżerów we wszystkich instytucjach systemu oświaty. Powinna też zainteresować nauczycieli oraz studentów kierunków pedagogicznych.


Obejrzyj wideorecenzję:

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
Administrator 10/2016

-29%

Administrator 10/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.W
numerze m.in.:

Spółdzielcy o Mieszkaniu+,
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach,
Lider Spółdzielczości Mieszkaniowej 2016.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.