Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Środki ochrony prawnej w nowym prawie zamówień publicznych. Poradnik z wzorami dokumentów

ebook

- 14%

Środki ochrony prawnej w nowym prawie zamówień publicznych. Poradnik z wzorami dokumentów

Katarzyna Młodecka

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 84.00 zł 72.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 72.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8223-717-7
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Poradnik szczegółowo i przystępnie omawia problematykę środków ochrony prawnej w nowym prawie zamówień publicznych, które wchodzi w życie 1 stycznia 2021 r. Uwzględniając najnowsze orzecznictwo oraz poglądy doktryny, a także wciąż opracowywane nowelizacje do nowej ustawy, szczegółowo opisano postępowanie odwoławcze i skargowe, ich przebieg, a także prawa i obowiązki stron i uczestników tych postępowań. Odniesiono się także do wprowadzonej na gruncie nowej ustawy możliwości zaskarżania orzeczeń Sądu Zamówień Publicznych skargą kasacyjną do Sądu Najwyższego. Książka zawiera ponadto wzory pism w postępowaniu odwoławczym i skargowym, które będą pomocne zarówno profesjonalnym pełnomocnikom, jak i bezpośrednim uczestnikom procesu udzielania zamówień publicznych.


W książce omówiono zagadnienia takie jak:

uprawnienie podmiotowe do korzystania ze środków ochrony prawnej,
charakter postępowania odwoławczego pod rządami nowej ustawy,
naruszenie przepisów ustawy przez zamawiającego.Adresaci:
Publikacja skierowana jest głównie do profesjonalnych pełnomocników, adwokatów, radców prawnych i aplikantów. Z uwagi na kompleksowe zestawienie analizy naukowej i praktycznej zainteresuje również arbitrów oraz sędziów, a także wykonawców i zamawiających.

Tytuł
Środki ochrony prawnej w nowym prawie zamówień publicznych. Poradnik z wzorami dokumentów
Autor
Katarzyna Młodecka
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8223-717-7
Seria
Poradniki LEX
Rok wydania
2020
Liczba stron
372
Format
pdf
Spis treści
I. Wprowadzenie
II. Ewolucja środków ochrony prawnej w polskim prawie zamówień publicznych.
1. Od protestu do odwołania
2. Sądowa kontrola orzeczeń KIO na tle historycznym
III. Nowe prawo zamówień publicznych
1. Istota wprowadzenia
2. Główne kierunki zmian
3. Przepisy przejściowe i wprowadzające
IV. Środki ochrony prawnej w ustawie prawo zamówień publicznych
1. Zawiadomienie o naruszeniu przepisów
a. Forma i tryb zawiadomienia
b. Skuteczność prawna
2. Odwołanie
a. Charakter prawny
b. Przesłanki wniesienia odwołania
c. Legitymacja czynna i bierna
d. Przedmiot odwołania
e. Warunki formalne odwołania
i. Termin na wniesienie odwołania
ii. Forma
iii. Treść
str. 8
iv. Doręczanie
v. Opłata
f. Cofnięcie odwołania
i. Cofnięcie w całości
ii. Cofnięcie części zarzutów
iii. Skutki cofnięcia
g. Uwzględnienie odwołania
i. Uwzględnienie odwołania w całości
ii. Uwzględnienie niektórych zarzutów odwołania
iii. Sprzeciw wobec uwzględnienia odwołania
h. Przystąpienie do odwołania
i. Podmiot uprawniony do przystąpienia
ii. Dopuszczenie przystępującego do udziału w postępowaniu
iii. Opozycja przeciwko przystąpieniu
iv. Prawa i obowiązki przystępującego
i. Pełnomocnik w postępowaniu przed KIO
i. Osoba pełnomocnika
ii. Prawa i obowiązki pełnomocnika
iii. Pełnomocnictwo
j. Zakaz zawarcia umowy
i. Zakaz zawarcia umowy i Stand Still
ii. Wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy
iii. Postępowanie w przedmiocie wniosku o uchylenie zakazu zawarcia umowy
k. Przebieg postępowania odwoławczego
i. Usuwanie braków formalnych
ii. Doręczanie pism i korespondencji
iii. Rozprawa przed KIO
iv. Postępowanie dowodowe
1. Rodzaje dowodów
2. Sposób przeprowadzenia dowodów
3. Ciężar dowodu
4. Ciężar dowodu w sprawach dotyczących rażąco niskiej ceny
l. Wyrokowanie
i. Wydawanie orzeczeń
ii. Orzeczenia niemerytoryczne
iii. Orzeczenia merytoryczne
1. Oddalenie odwołania
2. Uwzględnienie odwołania
iv. Kary finansowe
m. Rektyfikacja orzeczeń KIO
n. Prawomocność i wykonalność orzeczeń KIO
o. Koszty postępowania odwoławczego
3. Skarga do sądu.
1. Charakter prawny skargi
2. Legitymacja czynna i bierna
3. Interwencja uboczna
a. Zgłoszenie interwencji
4. Warunki formalne skargi
a. Termin na wniesienie
str. 9
b. Przywrócenie terminu w postępowaniu sądowym
c. Właściwość sądu
d. Doręczenia
e. Sposób wniesienia skargi
f. Skarga jako pismo procesowe
g. Elementy niezbędne skargi
h. opłata sądowa
5. Pełnomocnictwo
a. Pełnomocnik w postępowaniu sądowym
b. Rodzaje pełnomocnictw
c. Zakres pełnomocnictwa
d. Forma pełnomocnictwa
6. Zabezpieczenie postępowania
a. Reguła stand still
b. Wniosek o zabezpieczenie postępowania
c. Postępowanie zabezpieczające
d. Zaskarżalność rozstrzygnięć w przedmiocie zabezpieczenia
7. Cofnięcie skargi
8. Uznanie skargi
9. Cofnięcie odwołania w toku postępowania sądowego
10. Przebieg postępowania
a. Usuwanie braków formalnych
b. Dowody w postępowaniu sądowych
i. Dopuszczalność zgłaszania nowych dowodów,
ii. Rodzaje dowodów
c. Rozprawa
d. Orzeczenia sądu
i. Postanowienia
ii. Wyroki
1. Oddalenie skargi
2. Uwzględnienie skargi
a. Uchylenie i zmiana wyroku KIO
b. Rozstrzygnięcie co do istoty sprawy
c. Stwierdzenie naruszenia przepisów ustawy
iii. Uzasadnianie i doręczanie orzeczeń sądowych
iv. Prawomocność i wykonalność wyroków sądu
11. Koszty postępowania sądowego
a. Koszty procesu
i. koszty sądowe
ii. koszty stron
iii. koszty zastępstwa procesowego
b. Rozstrzyganie o kosztach procesu
c. Zasada odpowiedzialności za wynik sprawy
d. Zasada stosunkowego rodzielenia kosztów
e. Zasada zniesienia kosztów
f. Koszty współuczestników postępowania i interwenientów
12. Pytanie prawne do Sądu Najwyższego
13. Rektyfikacja orzeczeń sądu
V. Zażalenie na postanowienie przedmiocie kosztów postępowania ze skargi na orzeczenie KIO
1. Charakter zażalenia
str. 10
2. Termin i sposób wniesienia
3. Warunki formalne
4. Koszty i opłaty
VI. Skarga kasacyjna.
1. Uwagi do nowego prawa zamówień publicznych
2. Termin wniesienia skargi kasacyjnej
3. Warunki formalne skargi kasacyjnej
4. Rozpoznanie skargi
5. Rodzaje orzeczeń Sądu Najwyższego
VI. Wzory dokumentów
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 4

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 4

Kolejny, czwarty już tom niniejszej serii poświęcony został kolizyjnej problematyce zobowiązań umownych (ochrona konsumenta, faktoring) oraz zobowiązań pozaumownych (rozporządzenie Rzym II). Zbiór wzbogacony został o publikacje dotyczące sytuacji prawnej kupującego w razie żądania wykonania dostawy zastępczej lub naprawy towarów na podstawie Konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, a także prawa właściwego dla licencji praw autorskich. Godny polecenia jest również artykuł na temat rozgraniczenia zakresu zastosowania statutu personalnego i statutu kontraktowego.
W tomie tym nie zabrakło też recenzji, materiałów, jak również glos, stanowiących omówienie bieżącego orzecznictwa w zakresie kolizyjnego prawa zobowiązań oraz postępowania cywilnego.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
13 różnych esejów o historii myśli politycznej i nie tylko

-14%

13 różnych esejów o historii myśli politycznej i nie tylko

Od AutoraWybór przedstawionych tu esejów powstał dość przypadkowo, stąd też i jego tytuł. Na przestrzeni lat 2005-2013 otrzymałem zaproszenia do wygłoszenia kilkunastu referatów na różnych konferencjach tudzież zaszczyt uczestnictwa w kilkunastu księgach dedykowanych moim Przyjaciołom i Kolegom. W sumie powstało w ten sposób kilkadziesiąt różnych tematycznie publikacji. Od pewnego momentu starałem się jednak wybierać tematy, które byłyby przynajmniej w jakimś stopniu bliskie sobie, choć zarazem różne; właśnie one złożyły się na przedstawiony tu wybór, z pewnością nie do końca jednolity i konsekwentny.
Sądzę, że każdy autor, chociażby na swój własny użytek, pielęgnuje jakąś wizję swojej dyscypliny naukowej, w ramach której powracają pewne wątki myślowe i skojarzenia znajdujące odbicie w jego publikacjach. W przypadku historii doktryn politycznych i prawnych z racji samej materii jest to łatwo dostrzegalne. Sam też nie jestem od tego wolny, a potrzeba ta narodziła się dość dawno temu, gdy w roku 1985 opublikowałem Szkice o historii doktryn politycznych i prawnych. Wybór niniejszy stanowi więc jakąś inną, mocno zresztą zmienioną, kontynuację owych zainteresowań. Być może w wielu sprawach mylę się lub buduję obraz daleki od realiów przedmiotu wykładu akademickiego, jest to jednak cechą każdej indywidualnej pamięci; tej, o której tak ładnie i trafnie napisał L. Buňuel: "Życie bez pamięci nie byłoby życiem, podobnie jak inteligencja bez możności wysławiania się nie byłaby inteligencją. Nasza pamięć jest naszą spójnią, naszym rozumem, naszym działaniem, naszym uczuciem. Bez niej jesteśmy niczym... Składam się ze swoich błędów i ze swoich wątpliwości w równym stopniu, co ze swoich pewników" (przeł. M. Braustein).
Czasem łatwiej napisać nie to, czym ów wybór jest, lecz właśnie czym nie jest. Pierwsze siedem esejów nie stanowi z pewnością ani zwartej teorii historii doktryn, ani równie spójnej refleksji metodologicznej. Jest to po prostu zbiór swobodnych uwag i pytań nasuwających się czasem w trakcie słuchania i czytania referatów czy prac moich Koleżanek i Kolegów po profesji i piórze. Historia doktryn, będąc dyscypliną relatywnie młodą wśród nauk historyczno-prawnych, nie dorobiła się w Polsce szczególnej obfitości opracowań o wymiarze teoretyczno-metodologicznym. Potrzeba ich zaistnienia w przyszłości wydaje się i konieczna, i pożyteczna. Stąd też może płonna moja nadzieja, że materia tychże esejów choćby w nikłym stopniu może być przydatna dla innych.
Pozostałe sześć esejów to już ludzie, ich dzieła i skutki. Tu wybór mój był całkowicie subiektywny i dowolny, podobnie jak ferowane sądy i wyciągane wnioski. Co najmniej dwa z tych esejów, a mianowicie o Kiplingu i Jüngerze, z pewnością nie są poświęcone materii historyczno-doktrynalnej. Pierwszy owszem dotyczy przykładu, jak można ewentualnie operować tworzywem literackim w zakresie jego oddziaływania na życie polityczne, lecz w gruncie rzeczy powstał on z własnego zamiłowania do dobrej literatury sensacyjno-szpiegowskiej tudzież może niezdrowego zainteresowania dwoistością natury człowieka. Esej ten, jako jedyny, nie był nigdy publikowany, bowiem nie ma on charakteru stricte naukowego. Esej poświęcony Jüngerowi też powstał z podziwu dla jego prozy, choć z pewnością nie dla jego postawy politycznej czy próby analizy jego udziału w "konserwatywnej rewolucji". Sądzę jednak, że warto czasem popatrzeć nań z innej perspektywy niż moja dyscyplina i dostrzec w nim nie ideologa, lecz dziwnego okupanta miasta, które na swój sposób kochał. Zresztą w tym wypadku moja własna i wieloletnia fascynacja Paryżem ułatwiała mi zrozumienie wielu kwestii.
Świadomie starałem się zachować w miarę pierwotną formę wypowiedzi, nie ujednolicając tekstu, aparatu przypisów lub wręcz ich braku, nie starając się specjalnie modyfikować tekstu ani uzupełniać go w sposób zmieniający wcześniejszą treść wypowiedzi. Stąd czytelnik dostrzec może pewne powtórzenia, powracające przykłady, odwołania do wypowiedzi wcześniejszych lub późniejszych czy powracające ulubione przeze mnie wątki, a nawet cytaty. Mam nadzieję, że zostanie mi to wybaczone, a co do reszty zdaję się na osąd czytelnika; bo - jak napisał ceniony przeze mnie za dystans do rzeczywistości J. Głowacki w swych felietonach "historycznych" publikowanych niegdyś w "Kulturze" (Warszawskiej): "Człowiek odpowiada za to, co powiedział, i za to, czego nie powiedział. Za to, co zrobił i czego nie zrobił. Człowiek w ogólności odpowiada. W szczególności odpowiadać nie lubi. Więc trzeba mu stworzyć warunki, żeby zaczął odpowiadać. Bo jak już zacznie, to nie może skończyć. Od tego momentu człowiek syntetyzuje się w człowieka odpowiedzialnego, wyzwalając w sobie człowieka niewyalienowanego, czyli prościej, człowieka w człowieku".

Cena: 50.00 zł 43.00 zł
40 lat Kodeksu pracy

-14%

40 lat Kodeksu pracy

Publikacja zawiera zbiór referatów wygłoszonych w trakcie Piątego Seminarium Szubertowskiego oraz opracowań zainspirowanych tym wydarzeniem, powstałych dla uczczenia 40. rocznicy obowiązywania ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. W książce zawarto artykuły, które stanowią podsumowanie, ocenę, a także refleksje na temat tego niezwykle ważnego dla polskiego prawa pracy aktu prawnego.W monografii oprócz teoretycznych, ogólnych rozważań omówiono wiele praktycznych kwestii związanych ze stosowaniem kodeksu pracy, w tym m.in. dotyczących takich zagadnień jak:

uprawnienia rodzicielskie w zakresie urlopu macierzyńskiego,
zatrudnienie pracownicze kadry kierowniczej,
uzasadniona przyczyna rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony,
kodeksowa szczególna ochrona trwałości stosunku pracy pracowników w wieku przedemerytalnym,
udział pracodawcy w ryzyku niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby,
praca w godzinach nadliczbowych oraz praca w niedziele i święta.


Autorzy przedstawili także wybrane regulacje kodeksu pracy w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Sądu Najwyższego.Adresaci:

Książka przeznaczona jest dla nauczycieli akademickich, prawników praktyków, aplikantów oraz doktorantów. Ze względu na praktyczny wymiar omawianych zagadnień zainteresuje również pracowników działów kadr, pracowników Państwowej Inspekcji Pracy oraz osoby związane z organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi.

Cena: 111.00 zł 96.00 zł
Administrator 5/2017

-29%

Administrator 5/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Zarządcą lub pośrednikiem wyłącznie przedsiębiorca,
● Echa wspólnotowych zebrań,
● Przezorny nie zawsze ubezpieczony,
● Przegląd podzielników kosztów ciepła?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 9/2014

-26%

Administrator 9/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Wrażliwi najemcy,
● Zasady współżycia społecznego w orzecznictwie,
● Refakturowanie we wspólnocie,
● Lampy LED a oszczędzanie.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 9/2015

-26%

Administrator 9/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

  • Wszystko o windach,
  • O kosztorysowaniu robót hydroizolacyjnych – cz. 2,
  • Zarządzanie, wspólnota, bank w sieci.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.