Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Środki ochrony zamawiającego program komputerowy. Odpowiedzialność twórcy za usterki utworu

ebook

- 14%

Środki ochrony zamawiającego program komputerowy. Odpowiedzialność twórcy za usterki utworu

Krzysztof Żok

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 85.00 zł 73.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 73.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-9390-4
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Opracowanie jest pierwszym kompleksowym omówieniem zagadnień dotyczących środków ochrony przysługujących podmiotowi zamawiającemu program komputerowy. Dotychczasowe kluczowe w tej mierze wypowiedzi były sformułowane jeszcze pod rządami poprzednio obowiązującej ustawy o prawie autorskim, która nie zawierała żadnej szczególnej regulacji w zakresie odpowiedzialności twórcy za wady przedmiotu świadczenia.W monografii szczegółowo przedstawiono m.in.:

środki ochrony, którymi dysponuje zamawiający program komputerowy w świetle prawnoautorskiego uregulowania odpowiedzialności za usterki zamówionego utworu,
pojęcie usterki zamówionego programu komputerowego,
przykłady wadliwości oprogramowania omówione dotychczas w orzecznictwie.


W pracy poddano również analizie rozwiązania przyjęte w sześciu zagranicznych systemach prawnych, w projektach harmonizacji tzw. europejskiego prawa prywatnego, a ponadto uwzględniono dorobek inżynierii oprogramowania.Adresaci:

Książka jest skierowana do adwokatów, radców prawnych, menedżerow pozyskujacych programy komputerowe, pracowników przedsiębiorstw zajmujących się tworzeniem programów komputerowych na zamówienie i odbiorców takich programów.

Tytuł
Środki ochrony zamawiającego program komputerowy. Odpowiedzialność twórcy za usterki utworu
Autor
Krzysztof Żok
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-9390-4
Rok wydania
2015
Liczba stron
424
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 17

Od Autora | str. 27

Rozdział 1
Wstęp | str. 29

1.1. Gospodarcze znaczenie oprogramowania | str. 29
1.2. Wybrane aspekty tworzenia programów komputerowych na zamówienie | str. 31
1.2.1. Wąskie i szerokie ujęcie umowy o stworzenie programu komputerowego | str. 31
1.2.2. Proces powstawania programu komputerowego na zamówienie | str. 34
1.3. Błąd informatyczny a wada oprogramowania | str. 37
1.3.1. Faktyczny brak możliwości wyeliminowania wszystkich błędów informatycznych | str. 37
1.3.2. Ogólny reżim odpowiedzialności kontraktowej i specjalne reżimy odpowiedzialności za wadę przedmiotu świadczenia | str. 39
1.4. Konstrukcja pracy | str. 42

Rozdział 2
Podstawa odpowiedzialności za usterki zamówionego programu komputerowego | str. 47

2.1. Uwagi wstępne | str. 47
2.2. Podstawa odpowiedzialności za wady zamówionego programu komputerowego w wybranych systemach prawnych | str. 48
2.2.1. Austria | str. 48
2.2.2. Francja | str. 49
2.2.3. Niemcy | str. 51
2.2.4. Stany Zjednoczone | str. 52
2.2.5. Szwajcaria | str. 54
2.2.6. Wielka Brytania | str. 55
2.3. Podstawa odpowiedzialności za usterki zamówionego programu komputerowego w ujęciu historycznoprawnym | str. 59
2.3.1. Wzór umowy o świadczenie usług w zakresie automatowego przetwarzania informacji z 1968 r. | str. 59
2.3.2. Rękojmia za wady fizyczne dzieła | str. 61
2.3.2.1. Wprowadzenie | str. 61
2.3.2.2. Rękojmia za wady fizyczne zamówionego utworu | str. 61
2.3.2.3. Rękojmia za wady fizyczne zamówionego programu komputerowego - koncepcje wypracowane pod rządami ustawy o prawie autorskim z 1952 r. | str. 64
2.3.2.4. Rękojmia za wady fizyczne zamówionego programu komputerowego - koncepcje wypracowane pod rządami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych | str. 66
2.4. Prawnoautorski reżim odpowiedzialności za usterki zamówionego utworu | str. 71
2.4.1. Wprowadzenie | str. 71
2.4.2. Zakres przedmiotowy | str. 73
2.4.2.1. Wprowadzenie | str. 73
2.4.2.2. Ujęcie wąskie | str. 74
2.4.2.3. Ujęcie szerokie | str. 77
2.4.3. Zakres podmiotowy | str. 82
2.4.3.1. Pojęcie twórcy i wieloznaczność wyrazu "twórca" w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych | str. 82
2.4.3.2. Znaczenie wyrazu "twórca" w art. 55 ust. 1 pr. aut. | str. 85
2.4.3.3. Podmiot uprawniony do usunięcia usterki zamówionego programu komputerowego, niebędący jego rzeczywistym twórcą | str. 88
2.4.3.3.1. Pracodawca twórcy | str. 88
2.4.3.3.2. Pochodny nabywca autorskich praw majątkowych i licencjobiorca | str. 92
2.4.3.4. Złagodzenie podstawy odpowiedzialności za usterki programu komputerowego - ujęcie socjologiczne | str. 97
2.4.3.5. Złagodzenie podstawy odpowiedzialności za usterki programu komputerowego - ujęcie prawne | str. 101
2.4.3.5.1. Sekwencyjne ujęcie środków ochrony zamawiającego | str. 101
2.4.3.5.2. Oparcie odpowiedzialności twórcy za usterki zamówionego utworu na zasadzie winy | str. 103
2.4.3.5.3. Przyznanie twórcy prawa do zatrzymania części wypłaconego wynagrodzenia | str. 107
2.4.4. Odpłatność umowy | str. 108
2.5. Wnioski | str. 110

Rozdział 3
Usterka zamówionego programu komputerowego | str. 113

3.1. Uwagi wstępne | str. 113
3.2. Pojęcie wady zamówionego programu komputerowego w wybranych systemach prawnych | str. 114
3.2.1. Austria | str. 114
3.2.2. Francja | str. 116
3.2.3. Niemcy | str. 118
3.2.4. Stany Zjednoczone | str. 122
3.2.5. Szwajcaria | str. 123
3.2.6. Wielka Brytania | str. 127
3.3. Wyraz "usterka" w języku prawnym | str. 128
3.4. Usterka jako wada przedmiotu świadczenia | str. 130
3.4.1. Wprowadzenie | str. 130
3.4.2. Cechy pozytywne | str. 131
3.4.3. Cechy negatywne | str. 134
3.5. Usterka zamówionego programu komputerowego a inne postaci wadliwości przedmiotu świadczenia | str. 135
3.5.1. Usterka a wada fizyczna | str. 135
3.5.1.1. Wprowadzenie | str. 135
3.5.1.2. Ujęcie analityczne | str. 135
3.5.1.3. Ujęcie funkcjonalne | str. 139
3.5.2. Usterka a wada prawna | str. 140
3.5.2.1. Wprowadzenie | str. 140
3.5.2.2. Kwalifikacja naruszenia wymagań zgodności | str. 142
3.5.3. Usterka a błąd informatyczny | str. 144
3.5.3.1. Wprowadzenie | str. 144
3.5.3.2. Pojęcie błędu w inżynierii oprogramowania | str. 145
3.5.3.3. Znaczenie wyrażenia "poprawianie błędów" w świetle dyrektywy w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych | str. 145
3.5.3.4. Błąd informatyczny w wybranych systemach prawnych, w których wdrożono przepisy dyrektywy w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych | str. 147
3.5.3.5. Rekonstrukcja pojęcia błędu informatycznego | str. 150
3.5.4. Usterka a wada fizyczna nośnika | str. 153
3.6. Rodzaje usterek zamówionego programu komputerowego | str. 155
3.6.1. Wprowadzenie | str. 155
3.6.2. Usterki usuwalne i nieusuwalne | str. 155
3.6.2.1. Ujęcie cywilnoprawne | str. 155
3.6.2.2. Ujęcie prawnoautorskie | str. 156
3.6.3. Usterki istotne i nieistotne | str. 157
3.6.3.1. Ujęcie cywilnoprawne | str. 157
3.6.3.2. Ujęcie prawnoautorskie | str. 158
3.6.4. Usterki merytoryczne i techniczne | str. 161
3.7. Stwierdzenie usterki zamówionego programu komputerowego | str. 162
3.7.1. Wprowadzenie | str. 162
3.7.2. Kryteria porównania zamówionego programu komputerowego z jego abstrakcyjnym pierwowzorem | str. 163
3.7.3. Kryteria kwalifikacji odstępstwa od abstrakcyjnego pierwowzoru zamówionego programu komputerowego jako usterki | str. 165
3.7.3.1. Posiłkowe odwołanie się do kryteriów stwierdzenia wady fizycznej | str. 165
3.7.4. Zmniejszenie wartości i użyteczności | str. 168
3.7.4.1. Pojęcie zmniejszenia wartości lub użyteczności | str. 168
3.7.4.2. Naruszenie wymagań funkcjonalnych - stanowisko doktryny | str. 171
3.7.4.3. Naruszenie wymagań funkcjonalnych - stanowisko judykatury | str. 174
3.7.4.4. Naruszenie wymagań pozafunkcjonalnych | str. 176
3.7.4.5. Naruszenie wymagań zgodności | str. 178
3.7.5. Brak zapewnionych właściwości | str. 179
3.7.6. Przekazanie programu komputerowego w stanie niezupełnym | str. 181
3.8. Wnioski | str. 183

Rozdział 4
Środki ochrony zamawiającego program komputerowy w razie wykrycia usterki | str. 186

4.1. Uwagi wstępne | str. 186
4.2. Środki ochrony zamawiającego program komputerowy w wybranych systemach prawnych | str. 187
4.2.1. Austria | str. 187
4.2.2. Francja | str. 189
4.2.3. Niemcy | str. 191
4.2.4. Stany Zjednoczone | str. 192
4.2.5. Szwajcaria | str. 194
4.2.6. Wielka Brytania | str. 195
4.3. Sekwencyjność środków ochrony zamawiającego | str. 197
4.3.1. Model sekwencyjności środków ochrony | str. 197
4.3.1.1. Wprowadzenie | str. 197
4.3.1.2. Pierwszeństwo środka ochrony zmierzającego do realnego wykonania zobowiązania | str. 198
4.3.1.3. Wybór określonego środka ochrony a charakter usterki | str. 200
4.3.2. Pominięcie sekwencyjności środków ochrony | str. 202
4.3.2.1. Niewyznaczenie twórcy odpowiedniego terminu do usunięcia usterki | str. 202
4.3.2.2. Nieprzyjęcie utworu | str. 205
4.3.3. Charakter prawny wyboru określonego środka ochrony | str. 207
4.4. Charakter prawny środków ochrony zamawiającego a znaczenie wyrazu "roszczenia" w art. 55 ust. 3 pr. aut. | str. 211
4.4.1. Wprowadzenie | str. 211
4.4.2. Rekonstrukcja pojęcia sytuacji prawnej, roszczenia i uprawnienia kształtującego | str. 211
4.4.3. Znaczenie wyrazu "roszczenia" | str. 213
4.5. Naprawienie szkody a środki ochrony zamawiającego | str. 217
4.5.1. Wprowadzenie | str. 217
4.5.2. Stosunek prawnoautorskiego reżimu odpowiedzialności za usterki zamówionego utworu do ogólnego reżimu odpowiedzialności ex contractu | str. 219
4.5.3. Znaczenie żądania naprawienia szkody w razie wykrycia wady prawnej utworu | str. 222
4.6. Wnioski | str. 225

Rozdział 5
Wyznaczenie twórcy odpowiedniego terminu do usunięcia usterki zamówionego programu komputerowego | str. 229

5.1. Uwagi wstępne | str. 229
5.2. Usunięcie wady zamówionego programu komputerowego w wybranych systemach prawnych | str. 230
5.2.1. Austria | str. 230
5.2.2. Francja | str. 232
5.2.3. Niemcy | str. 234
5.2.4. Stany Zjednoczone | str. 236
5.2.5. Szwajcaria | str. 238
5.2.6. Wielka Brytania | str. 239
5.3. Charakter prawny | str. 240
5.3.1. Wprowadzenie | str. 240
5.3.2. Koncepcja roszczenia | str. 241
5.3.2.1. Ujęcie cywilnoprawne | str. 241
5.3.2.2. Ujęcie prawnoautorskie | str. 245
5.3.2.2.1. Cele analizy sytuacji prawnej zamawiającego | str. 245
5.3.2.2.2. Obowiązek usunięcia usterki zamówionego utworu | str. 245
5.3.2.2.3. Zaskarżalność roszczenia o usunięcie usterki | str. 248
5.3.3. Koncepcja uprawnienia kształtującego | str. 251
5.3.3.1. Ujęcie cywilnoprawne | str. 251
5.3.3.2. Ujęcie prawnoautorskie | str. 253
5.3.4. Przesłanka skorzystania z uprawnień | str. 254
5.3.4.1. Ujęcie cywilistyczne | str. 254
5.3.4.2. Ujęcie prawnoautorskie | str. 256
5.4. Termin usunięcia usterki / 260
5.4.1. Ogólna wytyczna "odpowiedniego" terminu do usunięcia usterki | str. 260
5.4.2. Ogólna wytyczna maksymalnego terminu do usunięcia usterki | str. 263
5.4.3. Wyznaczenie twórcy terminu nieodpowiedniego do usunięcia usterki | str. 264
5.5. Usunięcie usterek w ramach wykonania zastępczego | str. 265
5.5.1. Wprowadzenie | str. 265
5.5.2. Ujęcie cywilnoprawne | str. 266
5.5.3. Ujęcie prawnoautorskie | str. 267
5.6. Usunięcie usterki a naprawienie szkody in natura | str. 271
5.6.1. Wprowadzenie | str. 271
5.6.2. Roszczenie o usunięcie usterki zamówionego utworu a roszczenie o naprawienie szkody in natura | str. 272
5.6.3. Roszczenie o usunięcie usterki zamówionego utworu a roszczenie o wykonanie zobowiązania | str. 275
5.7. Wnioski | str. 277

Rozdział 6
Żądanie odpowiedniego obniżenia umówionego wynagrodzenia twórcy | str. 281

6.1. Uwagi wstępne | str. 281
6.2. Obniżenie wynagrodzenia twórcy zamówionego programu komputerowego w wybranych systemach prawnych | str. 282
6.2.1. Austria | str. 282
6.2.2. Francja | str. 283
6.2.3. Niemcy | str. 284
6.2.4. Stany Zjednoczone | str. 285
6.2.5. Szwajcaria | str. 286
6.2.6. Wielka Brytania | str. 287
6.3. Charakter prawny | str. 288
6.3.1. Wprowadzenie | str. 288
6.3.2. Koncepcja roszczenia o zwrot nadpłaconej kwoty albo zmniejszenie świadczenia pieniężnego | str. 289
6.3.3. Koncepcja roszczenia o wyrażenie zgody przez drugą stronę na obniżenie świadczenia pieniężnego | str. 291
6.3.3.1. Ujęcie cywilnoprawne | str. 291
6.3.3.2. Ujęcie prawnoautorskie | str. 294
6.3.4. Koncepcja uprawnienia | str. 297
6.3.4.1. Ujęcie cywilnoprawne | str. 297
6.3.4.2. Ujęcie prawnoautorskie | str. 301
6.3.5. Koncepcje pośrednie | str. 304
6.3.5.1. Koncepcja wieloetapowej realizacji żądania obniżenia świadczenia pieniężnego | str. 304
6.3.5.2. Koncepcja niejednolitego charakteru żądania obniżenia świadczenia pieniężnego | str. 305
6.4. Stopień obniżenia umówionego wynagrodzenia twórcy | str. 308
6.4.1. Ogólna wytyczna stopnia obniżenia umówionego wynagrodzenia twórcy | str. 308
6.4.1.1. Wprowadzenie | str. 308
6.4.1.2. Ujęcie cywilnoprawne | str. 309
6.4.1.3. Ujęcie prawnoautorskie | str. 311
6.4.2. Konkretyzacja ogólnej wytycznej stopnia obniżenia umówionego wynagrodzenia twórcy | str. 315
6.4.2.1. Wprowadzenie | str. 315
6.4.2.2. Ujęcie cywilnoprawne | str. 315
6.4.2.3. Ujęcie prawnoautorskie | str. 316
6.4.3. Stopień redukcji wynagrodzenia twórcy a struktura umowy o stworzenie programu komputerowego | str. 318
6.5. Podstawa rozliczenia stron w razie wystąpienia stanu nadpłaty po odpowiednim obniżeniu umówionego wynagrodzenia twórcy | str. 320
6.6. Żądanie obniżenia wynagrodzenia a żądanie naprawienia szkody in valuta | str. 323
6.7. Wnioski | str. 325

Rozdział 7
Odstąpienie od umowy | str. 328

7.1. Uwagi wstępne | str. 328
7.2. Zakończenie stosunku prawnego w razie wykrycia wady zamówionego programu komputerowego w wybranych systemach prawnych | str. 329
7.2.1. Austria | str. 329
7.2.2. Francja | str. 330
7.2.3. Niemcy | str. 332
7.2.4. Stany Zjednoczone | str. 333
7.2.5. Szwajcaria | str. 334
7.2.6. Wielka Brytania | str. 335
7.3. Charakter prawny | str. 336
7.4. Forma | str. 338
7.5. Stosunek art. 59 pr. aut. do art. 494 k.c. | str. 341
7.5.1. Wprowadzenie | str. 341
7.5.2. Koncepcja subsydiarności art. 59 pr. aut. | str. 341
7.5.3. Koncepcja specjalności art. 59 pr. aut. | str. 342
7.6. Chwila powstania skutku odstąpienia od umowy | str. 344
7.6.1. Wprowadzenie | str. 344
7.6.2. Koncepcja wygaśnięcia zobowiązania ex tunc | str. 345
7.6.2.1. Ujęcie cywilnoprawne | str. 345
7.6.2.2. Ujęcie prawnoautorskie | str. 346
7.6.3. Koncepcja wygaśnięcia zobowiązania ex nunc | str. 349
7.6.3.1. Ujęcie cywilnoprawne | str. 349
7.6.3.2. Ujęcie prawnoautorskie | str. 351
7.6.4. Koncepcja przekształcenia zobowiązania ex nunc | str. 353
7.6.5. Koncepcja przekształcenia zobowiązania ex tunc | str. 355
7.7. Powrót autorskich praw majątkowych do twórcy | str. 357
7.7.1. Wprowadzenie | str. 357
7.7.2. Sens rozważania powrotu autorskich praw majątkowych do zamówionego programu komputerowego po odstąpieniu od umowy | str. 358
7.7.3. Koncepcja skutku rozporządzającego odstąpienia od umowy | str. 361
7.7.3.1. Ujęcie cywilnoprawne | str. 361
7.7.3.2. Ujęcie prawnoautorskie | str. 362
7.7.4. Koncepcja skutku zobowiązującego odstąpienia od umowy | str. 365
7.7.5. Koncepcja niejednolitego skutku odstąpienia od umowy | str. 368
7.8. Podstawa rozliczenia stron po odstąpieniu od umowy | str. 370
7.8.1. Wprowadzenie | str. 370
7.8.2. Ujęcie cywilnoprawne | str. 371
7.8.3. Ujęcie prawnoautorskie | str. 373
7.9. Prawo twórcy do zatrzymania części wypłaconegowynagrodzenia | str. 376
7.9.1. Wprowadzenie | str. 376
7.9.2. Znaczenie gospodarcze | str. 377
7.9.3. Charakter prawny | str. 379
7.10.Odstąpienie od umowy a nieprzyjęcie utworu | str. 380
7.11.Wnioski | str. 382

Zakończenie | str. 387

Bibliografia | str. 393

Orzecznictwo | str. 411
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

-14%

100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pod redakcją naukową Pani Prezes Urzędu Patentowego - dr Alicji Adamczak to blisko 100 tekstów merytorycznych związanych z własnością przemysłową. W księdze są znakomite teksty m.in.: o historii Urzędu Patentowego, o historii ustawodawstwa o ochronie własności przemysłowej, o słynnych polskich wynalazcach, o rozwoju techniki wojskowej czy techniki lotniczej. Są także artykuły prawnicze dotyczące prawa własności przemysłowej, znaków towarowych, opisów patentowych. Jest również tekst o tym, jak zostaje się wynalazcą. Autorzy to nie tylko teoretycy z wielu różnych dyscyplin naukowych, ale i praktycy, wśród których są: wynalazcy, prawnicy, historycy, ekonomiści, inżynierowie, językoznawca, projektanci, rzecznicy patentowi. W księdze są również teksty przedstawicieli instytucji, które najściślej współpracują z Urzędem Patentowym.

Cena: 169.00 zł 146.00 zł
2016 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVI

-25%

2016 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVI

Contents

IN MEMORIAM
Bartłomiej Krzan: Professor Jan Kolasa (1926-2016), doi: 10.7420/pyil2016a, pp. 11-18;
GENERAL ARTICLES
Roman Kwiecień: The "Nicaragua" Judgement and the Use of Force – 30 Years Later, doi: 10.7420/pyil2016b, pp. 21-36;
Michał Kowalski: Original Sin Reaffirmed: The Nicaragua Judgement’s Impact on the Notion of Armed Attack as the Most Grave Form of the Use of Force, doi: 10.7420/pyil2016c, pp. 37-50;
François Finck: The State between Fact and Law: The Role of Recognition and the Conditions under which It Is Granted in the Creation of New States, doi: 10.7420/pyil2016d, pp. 51-81;
Wojciech Burek: Family Reunification Regulations and Women: The Perspective of International Law, doi: 10.7420/pyil2016e, pp. 83-108;
Athanasios Yupsanis: Cultural Autonomy for Minorities in the Baltic States, Ukraine, and the Russian Federation: A Dead Letter, doi: 10.7420/pyil2016f, pp. 109-135;
Anna Karapetyan: A Recurring Phenomenon: The Lawful Sanctions Clause in the Definition of Torture and the Question of Judicial Corporal Punishment under International Human Rights Law, doi: 10.7420/pyil2016g, pp. 137-161;
Aleksandra Rychlewska: The Nullum Crimen Sine Lege Principle in the European Convention of Human Rights: The Actual Scope of Guarantees; doi: 10.7420/pyil2016h, pp. 163-186.
CONTENTS
Petra Bárd: Scrutiny over the Rule of Law in the European Union, doi: 10.7420/pyil2016i, pp. 187-208;
Joanna Ryszka: “Social Dumping” and “Letterbox Companies” – Interdependent or Mutually Exclusive Concepts in European Union Law?, doi: 10.7420/pyil2016j, pp. 209-229;
Dominik Horodyski, Maria Kierska: Enforcement of Emergency Arbitrators’ Decisions under Polish Law, doi: 10.7420/pyil2016k, pp. 230-244.
POLISH PRACTICE IN INTERNATIONAL LAW
Dorota Pyć: Compliance and Enforcement of Maritime Labour Conditions – The Polish Legal Perspective, doi: 10.7420/pyil2016l, pp. 247-255;
Grzegorz Wierczyński: The Polish Practice Regarding the Promulgation of International Agreements between 1945 and 2017, doi: 10.7420/pyil2016m, pp. 258-266;
Agata Kleczkowska: Judgement of the Supreme Court, dated 17 February 2016 (Ref. no. WA 16/15), doi: 10.7420/pyil2016n, pp. 267-276.
BOOK REVIEWS
Kaja Kowalczewska: William H. Boothby, Weapons Law and The Law of Armed Conflict, doi: 10.7420/pyil2016o, pp. 279-282;
Bartłomiej Krzan: M. Ruffert, C. Walter, Institutionalised International Law, doi: 10.7420/pyil2016p, pp. 283-286;
Roman Kwiecień: Robert Kolb, Peremptory International Law – Jus Cogens, doi: 10.7420/pyil2016q, pp. 287-290;
Marcin Menkes: Eugene Kontorovich, Francesco Parisi (eds.), Economic Analysis of International Law, doi: 10.7420/pyil2016r, pp. 291-294;
Marcin Menkes: Marc-William Palen, The ‘Conspiracy’ of Free Trade, doi: 10.7420/pyil2016s, pp. 295-298.
LIST OF REVIEWERS (vol . 36/2016), pp. 299-300.

Cena: 79.00 zł 59.00 zł
25 lat doświadczeń ustrojowo-prawnych III Rzeczypospolitej

-14%

25 lat doświadczeń ustrojowo-prawnych III Rzeczypospolitej

Książka prezentuje wieloaspektowo problematykę zmian w prawie związanych z transformacją ustrojową 1989 roku. Prezentowane w publikacji teksty analizują wpływ zmian ustrojowych i gospodarczych na wybrane gałęzie i instytucje prawa publicznego i prywatnego.Celem opracowania jest ukazanie tych obszarów, w których dokonały się w ciągu ostatnich 25 lat najistotniejsze przeobrażenia: sądownictwo administracyjne i powszechne, zmiany w procedurach karnej, cywilnej i administracyjnej, problematyka źródeł prawa (jego tworzenie, interpretacja, stosowanie), status jednostki. Nie pominięto przy tym odniesień do prawa międzynarodowego i europejskiego.Autorzy teksów są pracownikami naukowymi uczelni wyższych: Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.Adresaci:

Publikacja jest przeznaczona dla pracowników naukowych zajmujących się takimi dziedzinami jak: doktryny polityczno-prawne, teoria prawa, filozofia prawa, prawo konstytucyjne, prawo europejskie i międzynarodowe, historia prawa, administracja oraz studentów prawa, administracji i politologii. Będzie także przydatna praktykom - sędziom i adwokatom.

Cena: 85.00 zł 73.00 zł
70% podatek od odpraw i odszkodowań – rozliczenia pracownicze, podatkowe i rachunkowe

-9%

70% podatek od odpraw i odszkodowań – rozliczenia pracownicze, podatkowe i rachunkowe

Z początkiem 2016 r. weszły w życie przepisy przewidujące opodatkowanie 70% zryczałtowanym podatkiem niektórych odszkodowań oraz odpraw otrzymywanych od spółek z udziałem środków publicznych. Są to spółki, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub inne państwowe osoby prawne albo komunalne osoby prawne dysponują bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu. Przepisy te dotyczą dwóch rodzajów odszkodowań i odpraw:
• odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji oraz
• odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia lub rozwiązania umowy przed terminem.
Stosowanie nowych przepisów miało być bardzo proste. Niestety praktyka pierwszych miesięcy ich obowiązywania jest inna. W publikacji przedstawiamy zasady wypłaty takich odszkodowań, poboru podatku oraz ewidencję księgową.

Cena: 9.90 zł 9.00 zł
Administrator 10/2016

-29%

Administrator 10/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.W
numerze m.in.:

Spółdzielcy o Mieszkaniu+,
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach,
Lider Spółdzielczości Mieszkaniowej 2016.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 9/2014

-26%

Administrator 9/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Wrażliwi najemcy,
● Zasady współżycia społecznego w orzecznictwie,
● Refakturowanie we wspólnocie,
● Lampy LED a oszczędzanie.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.