Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Środki unijne w rachunkowości podmiotów leczniczych

ebook

- 14%

Środki unijne w rachunkowości podmiotów leczniczych

Maria Hass-Symotiuk, Aleksandra Szewieczek, Magdalena Kludacz

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 51.00 zł 44.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 44.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-6312-9
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie tematyki rachunkowości projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w podmiotach leczniczych. Szczegółowo omówiono w niej kwestie dotyczące dostosowania rachunkowości do potrzeb pozyskiwania, monitorowania i rozliczania projektów unijnych, w tym wzorcowy plan kont, wewnętrzne uregulowania związane z realizacją projektów oraz konkretne przykłady księgowań. Zaprezentowano również rozwiązania rzeczywistych problemów pojawiających się na etapie przygotowywania i rozliczania projektów.


Adresaci:

Adresatami książki są dyrektorzy podmiotów leczniczych odpowiedzialni za kształt systemu informacyjnego rachunkowości i przyjętą politykę w tym zakresie oraz osoby zajmujące się profesjonalnie prowadzeniem ksiąg rachunkowych - głowni księgowi, pracownicy pionów finansowo-ekonomicznych, specjaliści uczestniczący lub zamierzający uczestniczyć w realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych, kontrolerzy i audytorzy wewnętrzni. Przydatna będzie również dla słuchaczy rożnych form kształcenia zawodowego, studentów studiów ekonomicznych, a także biegłych rewidentów badających księgi rachunkowe dotyczące realizowanych projektów w podmiotach leczniczych.

Tytuł
Środki unijne w rachunkowości podmiotów leczniczych
Autorzy
Maria Hass-Symotiuk, Aleksandra Szewieczek, Magdalena Kludacz
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-6312-9
Rok wydania
2013
Liczba stron
272
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 9

Akty prawne | str. 9

Organy i organizacje | str. 10

Wstęp | str. 11

Rozdział 1
Fundusze europejskie w ochronie zdrowia | str. 15

1.1. Istota, rodzaje funduszy europejskich i ich rola w ochronie zdrowia | str. 15

1.2. Rodzaje programów pomocowych wspierających ochronę zdrowia | str. 19

1.3. Regulacje prawne dotyczące pozyskiwania i rozliczania dotacji z funduszy europejskich | str. 34

1.4. Zasady pozyskiwania i wydatkowania środków z funduszy europejskich na realizację projektów przez podmioty lecznicze | str. 38

Rozdział 2
Kwalifikowalność wydatków związanych z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy europejskich | str. 45

2.1. Regulacje prawne krajowe i unijne dotyczące kwalifikowalności wydatków | str. 45

2.2. Zasady kwalifikowalności projektów i wydatków | str. 48

2.3. Wydatki kwalifikowane według rodzajów | str. 55

2.4. Wydatki niekwalifikowane | str. 63

Rozdział 3
Rachunkowość podmiotu leczniczego jako źródło informacji na potrzeby realizacji projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich | str. 67

3.1. Wymagania unijne i krajowe dotyczące rachunkowości projektów współfinansowanych z funduszy europejskich | str. 67

3.2. Dostosowanie zasad (polityki) rachunkowości podmiotu leczniczego do potrzeb rozliczania i kontroli projektów finansowanych ze środków funduszy europejskich | str. 71

3.3. Zakładowy plan kont podmiotu leczniczego realizującego projekty współfinansowane ze środków funduszy europejskich | str. 77

3.4. Regulacje wewnętrzne związane z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy europejskich | str. 102

Rozdział 4
Dokumentowanie operacji gospodarczych dotyczących pozyskiwania i wydatkowania środków funduszy europejskich w podmiocie leczniczym | str. 108

4.1. Dokumenty księgowe jako podstawa ewidencji wykorzystania dotacji unijnych w księgach rachunkowych | str. 108

4.2. Wymagania prawa bilansowego i podatkowego względem dokumentacji księgowej | str. 111

4.3. Wymagania wobec dokumentów księgowych dotyczące realizacji projektów finansowanych z funduszy europejskich | str. 123

4.4. Opracowanie i kontrola dokumentów księgowych | str. 128

4.5. Przechowywanie dokumentacji dotyczącej projektów współfinansowanych z funduszy europejskich oraz jej dostępność dla instytucji kontrolujących | str. 131

Rozdział 5
Ewidencja księgowa operacji gospodarczych związanych z wykorzystywaniem funduszy europejskich w podmiocie leczniczym | str. 137

5.1. Ewidencja księgowa środków funduszy europejskich pozyskanych na realizację projektów | str. 137

5.2. Ewidencja aktywów trwałych sfinansowanych ze środków funduszy europejskich | str. 156

5.3. Ewidencja rozrachunków dotyczących realizacji projektów sfinansowanych z funduszy europejskich | str. 167

5.4. Ewidencja kosztów projektów finansowanych ze środków funduszy europejskich | str. 171

5.5. Ewidencja podatków dotyczących projektów finansowanych ze środków funduszy europejskich | str. 177

Rozdział 6
Sprawozdawczość z wykorzystania środków funduszy europejskich w podmiocie leczniczym | str. 186

6.1. Zasady sporządzania sprawozdań z realizacji projektu | str. 186

6.2. Bieżąca i okresowa sprawozdawczość z realizacji projektów finansowanych ze środków funduszy europejskich | str. 193

6.3. Dotacje pozyskane z funduszy europejskich w sprawozdawczości finansowej podmiotu leczniczego | str. 202

6.4. Wniosek o płatność jako podstawa rozliczenia projektów finansowanych z funduszy europejskich | str. 218

6.5. Monitoring trwałości projektów finansowanych z funduszy europejskich | str. 239

6.6. Formy i procedury kontroli projektu finansowanego z funduszy europejskich | str. 250

Literatura | str. 261

Bibliografia | str. 261

Akty prawne | str. 263

pozostałe materiały | str. 264

Spis rysunków i tabel | str. 267
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 5

-15%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 5

Piąty tom „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” poświęcony został kolizyjnej problematyce zobowiązań umownych (artykuły dotyczące rozporządzenia Rzym I, wygaśnięcia zobowiązania, umowy ubezpieczenia i faktoringu) oraz zobowiązań pozaumownych (artykuł poświęcony odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny w świetle rozporządzenia Rzym II). Zbiór wzbogacony został o publikacje z zakresu prawa autorskiego i spadkowego w ujęciu kolizyjnoprawnym. Godne polecenia jest również opracowanie dotyczące węgierskiej drogi ku instytucjonalizacji związków partnerskich.

Cena: 18.90 zł 16.00 zł
2016 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVI

-25%

2016 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVI

Contents

IN MEMORIAM
Bartłomiej Krzan: Professor Jan Kolasa (1926-2016), doi: 10.7420/pyil2016a, pp. 11-18;
GENERAL ARTICLES
Roman Kwiecień: The "Nicaragua" Judgement and the Use of Force – 30 Years Later, doi: 10.7420/pyil2016b, pp. 21-36;
Michał Kowalski: Original Sin Reaffirmed: The Nicaragua Judgement’s Impact on the Notion of Armed Attack as the Most Grave Form of the Use of Force, doi: 10.7420/pyil2016c, pp. 37-50;
François Finck: The State between Fact and Law: The Role of Recognition and the Conditions under which It Is Granted in the Creation of New States, doi: 10.7420/pyil2016d, pp. 51-81;
Wojciech Burek: Family Reunification Regulations and Women: The Perspective of International Law, doi: 10.7420/pyil2016e, pp. 83-108;
Athanasios Yupsanis: Cultural Autonomy for Minorities in the Baltic States, Ukraine, and the Russian Federation: A Dead Letter, doi: 10.7420/pyil2016f, pp. 109-135;
Anna Karapetyan: A Recurring Phenomenon: The Lawful Sanctions Clause in the Definition of Torture and the Question of Judicial Corporal Punishment under International Human Rights Law, doi: 10.7420/pyil2016g, pp. 137-161;
Aleksandra Rychlewska: The Nullum Crimen Sine Lege Principle in the European Convention of Human Rights: The Actual Scope of Guarantees; doi: 10.7420/pyil2016h, pp. 163-186.
CONTENTS
Petra Bárd: Scrutiny over the Rule of Law in the European Union, doi: 10.7420/pyil2016i, pp. 187-208;
Joanna Ryszka: “Social Dumping” and “Letterbox Companies” – Interdependent or Mutually Exclusive Concepts in European Union Law?, doi: 10.7420/pyil2016j, pp. 209-229;
Dominik Horodyski, Maria Kierska: Enforcement of Emergency Arbitrators’ Decisions under Polish Law, doi: 10.7420/pyil2016k, pp. 230-244.
POLISH PRACTICE IN INTERNATIONAL LAW
Dorota Pyć: Compliance and Enforcement of Maritime Labour Conditions – The Polish Legal Perspective, doi: 10.7420/pyil2016l, pp. 247-255;
Grzegorz Wierczyński: The Polish Practice Regarding the Promulgation of International Agreements between 1945 and 2017, doi: 10.7420/pyil2016m, pp. 258-266;
Agata Kleczkowska: Judgement of the Supreme Court, dated 17 February 2016 (Ref. no. WA 16/15), doi: 10.7420/pyil2016n, pp. 267-276.
BOOK REVIEWS
Kaja Kowalczewska: William H. Boothby, Weapons Law and The Law of Armed Conflict, doi: 10.7420/pyil2016o, pp. 279-282;
Bartłomiej Krzan: M. Ruffert, C. Walter, Institutionalised International Law, doi: 10.7420/pyil2016p, pp. 283-286;
Roman Kwiecień: Robert Kolb, Peremptory International Law – Jus Cogens, doi: 10.7420/pyil2016q, pp. 287-290;
Marcin Menkes: Eugene Kontorovich, Francesco Parisi (eds.), Economic Analysis of International Law, doi: 10.7420/pyil2016r, pp. 291-294;
Marcin Menkes: Marc-William Palen, The ‘Conspiracy’ of Free Trade, doi: 10.7420/pyil2016s, pp. 295-298.
LIST OF REVIEWERS (vol . 36/2016), pp. 299-300.

Cena: 79.00 zł 59.00 zł
Administrator 1-2/2015

-32%

Administrator 1-2/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ordynacja podatkowa – zmiany w 2015,
● Zakres zarządu spółdzielni,
● Przeglądy systemów ogrzewania i wentylacji.

Cena: 31.00 zł 21.00 zł
Administrator 1-2/2016

-26%

Administrator 1-2/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Co nas czeka w 2016 roku?● Skąd się biorą problemy zarządców?● Przegląd podzielników,● Korekta przychodów i kosztów w 2016 roku.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 10/2017

-29%

Administrator 10/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

● Krajowy Zasób Nieruchomości,
● Akceleracja zmian w przepisach o spółdzielniach,
● Deweloper we wspólnocie mieszkaniowej.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 9/2016

-29%

Administrator 9/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.W numerze m.in.:

Elektroniczna egzekucja,
Wielka płyta we Wrocławiu,
Dekret warszawski a sprawa polska,
Wszystko o windach.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.