Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Stanowienie i stosowanie prawa. Elementy teorii

ebook

- 14%

Stanowienie i stosowanie prawa. Elementy teorii

Leszek Leszczyński, Andrzej Korybski

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 50.00 zł 43.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 43.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-9590-8
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Książka jest jednym z nielicznych na rynku opracowań podręcznikowych dotyczących tematyki stanowienia i stosowania prawa.

Autorzy zdecydowali się na wyróżnienie stanowienia prawa spośród podstawowych form tworzenia prawa, aby podkreślić zasadnicze znaczenie procesów stanowienia i stosowania prawa dla współczesnego, demokratycznego państwa prawnego. Przedstawiona analiza tych procesów jest prowadzona przy wykorzystaniu jednego, spójnego aparatu pojęciowego i założeń podejścia decyzyjnego. Wykazanie wzajemnych powiązań stanowienia i stosowania prawa oraz równoległa charakterystyka podstawowych faz obu tych procesów umożliwiły wyjście poza tradycyjny, teoretyczny ich opis oraz ich decyzyjne ujęcie, interesujące przedstawicieli nie tylko prawoznawstwa, lecz także praktyki prawniczej. Zmiana ta była konieczna z uwagi na przeobrażenia systemów władzy publicznej i prawa państw członkowskich Unii Europejskiej oraz budowę wspólnego europejskiego porządku prawnego.

Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla studentów prawa oraz innych kierunków z zakresu nauk społecznych, jak również nauczycieli akademickich wykładających zagadnienia teorii i filozofii prawa, prawa konstytucyjnego, prawa procesowego oraz postępowania administracyjnego. Będzie przydatna także praktykom prawa, którzy chcą doskonalić swój warsztat zawodowy.

Tytuł
Stanowienie i stosowanie prawa. Elementy teorii
Autorzy
Leszek Leszczyński, Andrzej Korybski
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-9590-8
Seria
Akademicka. Prawo
Rok wydania
2015
Liczba stron
188
Format
pdf
Spis treści
Od Autorów | str. 9

Część pierwsza
STANOWIENIE I STOSOWANIE PRAWA - OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA TEORETYCZNA

Rozdział I
Problematyka stanowienia i stosowania prawa w prawoznawstwie | str. 13

1. Zagadnienia stanowienia i stosowania prawa w literaturze teoretycznoprawnej | str. 13
2. Podstawowe ujęcia i zagadnienia badawcze - wybór problematyki | str. 17
3. Poszukiwanie nowych ujęć i podejść badawczych - wstępne ustalenia i propozycje | str. 22

Rozdział II
Stanowienie i stosowanie prawa w ujęciu kulturowym i decyzyjnym | str. 25

1. Prawo jako wytwór i czynnik kultury - antropologiczne ujęcie zjawisk prawnych | str. 25
2. Metodologiczne konsekwencje wieloaspektowości ontologicznej zjawisk prawnych | str. 29
3. Kulturowe ujęcie prawa a badanie relacji między zjawiskami państwa i prawa | str. 33
4. Analiza procesów decydowania prawnego a wybrane koncepcje interesów w prawie | str. 38
5. Procesy decydowania prawnego a koncepcja gry organizacyjnej | str. 41
6. Dotychczasowe opisy procesów decydowania prawnego a możliwości stwarzane przez podejście decyzyjne | str. 46

Rozdział III
Stanowienie i stosowanie prawa w demokratycznym państwie prawnym | str. 52

1. Interpretacje państwa prawnego w doktrynie prawniczej w świetle decydowania prawnego | str. 52
2. Prawa człowieka oraz inne prawa podmiotowe a zakres merytoryczny i hierarchia źródeł prawa powszechnie obowiązującego | str. 55

Rozdział IV
Procesy stanowienia i stosowania prawa w perspektywie decyzyjnej - wybrane zagadnienia ontologiczne i metodologiczne | str. 60

1. Normatywny i empiryczny aspekt społecznego tworzenia i działania prawa a współczesna teoria prawa | str. 60
2. Wieloaspektowość procesów decydowania prawnego a podejście decyzyjne | str. 64
3. Procesy stanowienia prawa a podejście decyzyjne | str. 66
4. Procesy stosowania prawa a podejście decyzyjne | str. 69
Wybór literatury do części pierwszej | str. 73

Część druga
PROCESY STANOWIENIA PRAWA

Rozdział V
Stanowienie prawa jako typ działalności prawotwórczej | str. 77

1. Stanowienie prawa a inne formy działalności prawotwórczej | str. 77
2. Kompetencja prawotwórcza - akt normatywny - przepis prawny | str. 80

Rozdział VI
Polityka prawa | str. 89

1. Miejsce i znaczenie stanowienia prawa w doktrynalnych ujęciach procesów prawotwórczych | str. 89
2. Modele polityki prawa | str. 94

Rozdział VII
Procesy stanowienia prawa w ujęciu decyzyjnym | str. 101

1. Schemat analizy procesów stanowienia prawa jako procesów decyzyjnych | str. 101
2. Wybrane zagadnienia organizacji procesów legislacyjnych | str. 104

Rozdział VIII
Wybrane zagadnienia opracowywania i redagowania aktów normatywnych | str. 106

1. Uwarunkowania i ograniczenia opracowywania i redagowania tekstów aktów normatywnych | str. 106
2. Język aktów normatywnych - zagadnienia wybrane | str. 108
Wybór literatury do części drugiej | str. 110

Część trzecia
PROCESY STOSOWANIA PRAWA

Rozdział IX
Typy stosowania prawa | str. 115.

1. Podstawowe podziały | str. 115
2. Podmioty stosujące prawo | str. 117
2.1. Rodzaje podmiotów | str. 117
2.2. Pozycja i podstawy działania | str. 119
3. Tryb procesu decyzyjnego | str. 123
3.1. Regulacje proceduralne | str. 123
3.2. Fakty inicjujące proces decyzyjny | str. 124
3.3. Miejsce sporu w procesie | str. 125
4. Decyzja stosowania prawa | str. 128
4.1. Forma i treść decyzji | str. 128
4.2. Kontrola decyzji i procesu decyzyjnego | str. 130
5. Uwagi końcowe | str. 132

Rozdział X
Model decyzyjny procesu stosowania prawa | str. 134

1. Modele procesu stosowania prawa | str. 134
1.1. Modelowanie procesu stosowania prawa w ujęciu Jerzego Wróblewskiego | str. 134
1.2. Materialnoprawny i proceduralny aspekt modelu decyzyjnego | str. 135
1.3. Składniki modelu decyzyjnego | str. 136
2. Faza przygotowawcza "przeddecyzyjna" | str. 137
2.1. Rodzaje działań i rozumowań | str. 137
2.2. Ustalanie stanu faktycznego | str. 137
2.3. Ustalanie stanu prawnego | str. 141
3. Decyzja stosowania prawa i jej uzasadnienie | str. 142
3.1. Decyzja stosowania prawa | str. 142
3.2. Uzasadnienie decyzji | str. 143
4. Fazy "podecyzyjne" (kontrolna i wykonawcza) | str. 145
4.1. Faza kontrolna | str. 146
4.2. Faza egzekucyjna | str. 147
5. Uwagi końcowe | str. 148

Rozdział XI
Wykładnia w procesie stosowania prawa | str. 150

1. Wykładnia prawa - pojęcie i rodzaje | str. 150
2. Wykładnia operatywna | str. 151
2.1. Podstawowe cechy | str. 151
2.2. Walidacyjno-derywacyjne ujęcie wykładni operatywnej | str. 152
2.3. Powszechność i zakres wykładni operatywnej | str. 153
3. Reguły wykładni i ich role interpretacyjne | str. 155
3.1. Rodzaje reguł wykładni | str. 155
3.2. Role reguł w wykładni | str. 156
4. Fazy wykładni operatywnej | str. 157
4.1. Faza ustaleń walidacyjnych | str. 157
4.2. Faza konstruowania normatywnej podstawy decyzji | str. 160
4.3. Faza redukcji decyzyjnej | str. 162
5. Uzasadnianie decyzji interpretacyjnej | str. 163
6. Uwagi końcowe | str. 164

Rozdział XII
Aksjologia w stosowaniu prawa | str. 166

1. Wartości stosowania prawa | str. 166
2. Legalność i praworządność stosowania prawa | str. 167
2.1. Zarys relacji pojęciowych | str. 167
2.2. Aspekty normatywne | str. 168
3. Elastyczność stosowania prawa | str. 170
3.1. Wartości sprawiedliwości i słuszności jako wartości stosowania prawa | str. 170
3.2. Elastyczność stosowania prawa a wartości sprawiedliwości i słuszności | str. 171
3.3. Normatywne aspekty elastycznego stosowania prawa | str. 173
4. Luzy decyzyjne w procesie stosowania prawa | str. 174
4.1. Źródła luzu decyzyjnego | str. 174
4.2. Rodzaje i zakres luzu decyzyjnego | str. 177
5. Pewność stosowania prawa | str. 178
5.1. Aspekty pewności stosowania prawa | str. 178
5.2. Pewność a jednolitość stosowania prawa | str. 179
5.3. Pewność a praworządność i elastyczność stosowania prawa | str. 182
6. Uwagi końcowe | str. 183
Wybór literatury do części trzeciej | str. 184
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 1

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 1

Pierwszy numer „Silesian Journal of Legal Studies” zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – teorii prawa, prawa handlowego, konstytucyjnego, międzynarodowego, samorządu terytorialnego, zamówień publicznych oraz prawa podatkowego, które dotyczą aktualnych problemów prawnych pojawiających się na gruncie prawa krajowego, europejskiego i międzynarodowego.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
13 różnych esejów o historii myśli politycznej i nie tylko

-14%

13 różnych esejów o historii myśli politycznej i nie tylko

Od AutoraWybór przedstawionych tu esejów powstał dość przypadkowo, stąd też i jego tytuł. Na przestrzeni lat 2005-2013 otrzymałem zaproszenia do wygłoszenia kilkunastu referatów na różnych konferencjach tudzież zaszczyt uczestnictwa w kilkunastu księgach dedykowanych moim Przyjaciołom i Kolegom. W sumie powstało w ten sposób kilkadziesiąt różnych tematycznie publikacji. Od pewnego momentu starałem się jednak wybierać tematy, które byłyby przynajmniej w jakimś stopniu bliskie sobie, choć zarazem różne; właśnie one złożyły się na przedstawiony tu wybór, z pewnością nie do końca jednolity i konsekwentny.
Sądzę, że każdy autor, chociażby na swój własny użytek, pielęgnuje jakąś wizję swojej dyscypliny naukowej, w ramach której powracają pewne wątki myślowe i skojarzenia znajdujące odbicie w jego publikacjach. W przypadku historii doktryn politycznych i prawnych z racji samej materii jest to łatwo dostrzegalne. Sam też nie jestem od tego wolny, a potrzeba ta narodziła się dość dawno temu, gdy w roku 1985 opublikowałem Szkice o historii doktryn politycznych i prawnych. Wybór niniejszy stanowi więc jakąś inną, mocno zresztą zmienioną, kontynuację owych zainteresowań. Być może w wielu sprawach mylę się lub buduję obraz daleki od realiów przedmiotu wykładu akademickiego, jest to jednak cechą każdej indywidualnej pamięci; tej, o której tak ładnie i trafnie napisał L. Buňuel: "Życie bez pamięci nie byłoby życiem, podobnie jak inteligencja bez możności wysławiania się nie byłaby inteligencją. Nasza pamięć jest naszą spójnią, naszym rozumem, naszym działaniem, naszym uczuciem. Bez niej jesteśmy niczym... Składam się ze swoich błędów i ze swoich wątpliwości w równym stopniu, co ze swoich pewników" (przeł. M. Braustein).
Czasem łatwiej napisać nie to, czym ów wybór jest, lecz właśnie czym nie jest. Pierwsze siedem esejów nie stanowi z pewnością ani zwartej teorii historii doktryn, ani równie spójnej refleksji metodologicznej. Jest to po prostu zbiór swobodnych uwag i pytań nasuwających się czasem w trakcie słuchania i czytania referatów czy prac moich Koleżanek i Kolegów po profesji i piórze. Historia doktryn, będąc dyscypliną relatywnie młodą wśród nauk historyczno-prawnych, nie dorobiła się w Polsce szczególnej obfitości opracowań o wymiarze teoretyczno-metodologicznym. Potrzeba ich zaistnienia w przyszłości wydaje się i konieczna, i pożyteczna. Stąd też może płonna moja nadzieja, że materia tychże esejów choćby w nikłym stopniu może być przydatna dla innych.
Pozostałe sześć esejów to już ludzie, ich dzieła i skutki. Tu wybór mój był całkowicie subiektywny i dowolny, podobnie jak ferowane sądy i wyciągane wnioski. Co najmniej dwa z tych esejów, a mianowicie o Kiplingu i Jüngerze, z pewnością nie są poświęcone materii historyczno-doktrynalnej. Pierwszy owszem dotyczy przykładu, jak można ewentualnie operować tworzywem literackim w zakresie jego oddziaływania na życie polityczne, lecz w gruncie rzeczy powstał on z własnego zamiłowania do dobrej literatury sensacyjno-szpiegowskiej tudzież może niezdrowego zainteresowania dwoistością natury człowieka. Esej ten, jako jedyny, nie był nigdy publikowany, bowiem nie ma on charakteru stricte naukowego. Esej poświęcony Jüngerowi też powstał z podziwu dla jego prozy, choć z pewnością nie dla jego postawy politycznej czy próby analizy jego udziału w "konserwatywnej rewolucji". Sądzę jednak, że warto czasem popatrzeć nań z innej perspektywy niż moja dyscyplina i dostrzec w nim nie ideologa, lecz dziwnego okupanta miasta, które na swój sposób kochał. Zresztą w tym wypadku moja własna i wieloletnia fascynacja Paryżem ułatwiała mi zrozumienie wielu kwestii.
Świadomie starałem się zachować w miarę pierwotną formę wypowiedzi, nie ujednolicając tekstu, aparatu przypisów lub wręcz ich braku, nie starając się specjalnie modyfikować tekstu ani uzupełniać go w sposób zmieniający wcześniejszą treść wypowiedzi. Stąd czytelnik dostrzec może pewne powtórzenia, powracające przykłady, odwołania do wypowiedzi wcześniejszych lub późniejszych czy powracające ulubione przeze mnie wątki, a nawet cytaty. Mam nadzieję, że zostanie mi to wybaczone, a co do reszty zdaję się na osąd czytelnika; bo - jak napisał ceniony przeze mnie za dystans do rzeczywistości J. Głowacki w swych felietonach "historycznych" publikowanych niegdyś w "Kulturze" (Warszawskiej): "Człowiek odpowiada za to, co powiedział, i za to, czego nie powiedział. Za to, co zrobił i czego nie zrobił. Człowiek w ogólności odpowiada. W szczególności odpowiadać nie lubi. Więc trzeba mu stworzyć warunki, żeby zaczął odpowiadać. Bo jak już zacznie, to nie może skończyć. Od tego momentu człowiek syntetyzuje się w człowieka odpowiedzialnego, wyzwalając w sobie człowieka niewyalienowanego, czyli prościej, człowieka w człowieku".

Cena: 50.00 zł 43.00 zł
5 dokumentów lekarza dentysty w czasie pandemii - jak wypełniać

-32%

5 dokumentów lekarza dentysty w czasie pandemii - jak wypełniać

W e-booku znajdziesz 5 dokumentów niezbędnych w pracy lekarza dentysty w 2021 r. Zminimalizuj ryzyko, że do zakażenia dojdzie w Twoim gabinecie. Pamiętaj przy tym, że obowiązkowa polisa OC pokrywa także co do zasady zdarzenia związane z zakażeniem COVID-19. Kierownicy placówek medycznych mają obowiązek wdrożenia i zapewnienia funkcjonowania całego systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń. Jednym z zadań, które się z tym wiążą, jest opracowanie, wdrożenie i nadzór nad procedurami zapobiegającymi zakażeniom i chorobom zakaźnym związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Cena: 24.90 zł 17.00 zł
Administrator 3/2017

-29%

Administrator 3/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Usuwanie drzew w świetle prawa,
● Atrakcyjne i bezpieczne place zabaw,
● Sąd Najwyższy o rachunkowości wspólnot,
● Co trapi zarządców?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 4/2016

-26%

Administrator 4/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.


W numerze m.in.:

Co trzeba wiedzieć o remontach?,
Reprezentacje procesowe wspólnot
mieszkaniowych,
Opłaty w spółdzielniach
mieszkaniowych,
Przegląd wodomierzy”.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 9/2017

-29%

Administrator 9/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● UWAGA! Niepełnosprawni w niebezpieczeństwie,
● Postanowienie sądu zastępujące uchwałę,
● Techniczne możliwości modernizacji wielkiej płyty

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.