Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Status prawny referendarza sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej

ebook

- 14%

Status prawny referendarza sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej

Mariusz Sztorc

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 102.00 zł 88.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 88.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8107-058-4
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W książce przedstawiono ustrojowe zasady funkcjonowania referendarza sądowego, a także jego rolę w wymiarze sprawiedliwości, ze szczególnym uwzględnieniem zgodności z Konstytucją oraz nadal spornymi w doktrynie kwestiami dotyczącymi niezależności referendarza sądowego podczas wypełniania powierzonych mu czynności oraz ich prawnego charakteru. Z jednej strony bowiem referendarz jest traktowany jako organ wyposażony w ściśle sprecyzowane własne kompetencje, który ma wykonywać niezależnie powierzone czynności, a z drugiej pozostaje przypisany do grupy urzędników sądowych, czyli jest pracownikiem w rozumieniu prawa pracy. Referendarz sądowy w zakresie przyznanych kompetencji ma pozycję zbliżoną do pozycji ustrojowej sędziego i ponosi odpowiedzialność za wydawane decyzje, ale ostatecznie pozostaje najwyżej usytuowanym w hierarchii urzędnikiem sądowym.

Walorem opracowania jest ujęcie całościowe poruszanej problematyki, zawierające nie tylko analizę dogmatycznoprawną obowiązującego unormowania, lecz także prezentację instytucji referendarza sądowego w wymiarze historycznym i po części komparatystycznym.

Adresaci:
Publikacja skierowana jest przede wszystkim do referendarzy sądowych, ale zainteresuje także sędziów, legislatorów, pracowników działów kadr w sądach. Będzie stanowiła pomoc dla aplikantów sądowych i studentów wydziałów prawa.

Tytuł
Status prawny referendarza sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej
Autor
Mariusz Sztorc
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8107-058-4
Seria
Monografie
Rok wydania
2016
Liczba stron
448
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 15

Rozdział I
Geneza referendarza sądowego | str. 23
1. Prawo do sądu a możliwości ograniczenia pozaorzeczniczych zadań | str. 23
2. Referendarz sądowy w Niemczech i w Austrii | str. 44
2.1. Referendarz sądowy w Niemczech | str. 44
2.1.1. Pozycja ustrojowa | str. 52
2.1.2. Warunki wykonywania czynności | str. 56
2.1.3. Zakres spełnianych czynności | str. 58
2.1.3.1. Sąd Rejonowy (Amtsgericht) | str. 58
2.1.3.2. Sąd Krajowy (Landgericht), Najwyższy Sąd Krajowy (Oberlandsgericht), Federalny Sąd Najwyższy (Bundesgerichthof), Sąd Pracy (Arbeitsgericht) | str. 61
2.1.3.3. Federalny Sąd Patentowy (Bundespatentengericht) | str. 62
2.1.3.4. Postępowanie karne. Prokuratura | str. 62
2.1.3.5. Administracja sądowa | str. 62
2.1.3.6. Uprawnienia w zakresie realizacji czynności | str. 63
2.1.4. Odwołanie od orzeczeń referendarza sądowego w Niemczech | str. 64
2.2. Referendarz sądowy w Austrii | str. 65
2.2.1. Rozwój instytucji referendarza sądowego w Austrii | str. 65
2.2.2. Referendarz sądowy w Austrii w przepisach ustawy z 12 grudnia 1985 r. | str. 67
2.2.2.1. Pozycja ustrojowa | str. 67
2.2.2.2. Warunki wykonywania czynności | str. 69
2.2.2.3. Zakres spełnianych czynności | str. 71
2.2.3. Odwołanie od orzeczeń referendarza sądowego w Austrii | str. 73
3. Rekomendacja Rady Europy w sprawie niektórych środków przeciwdziałania nadmiernemu obciążeniu sądów | str. 74
4. Przesłanki powołania referendarza sądowego w Polsce | str. 79
5. Prace legislacyjne nad wprowadzeniem referendarza sądowego w Polsce | str. 86

Rozdział II
Ustrojowe podstawy funkcjonowania referendarza sądowego | str. 103
1. Charakter prawny | str. 103
2. Problematyka zgodności referendarza sądowego z Konstytucją | str. 117
3. Zasada niezawisłości sędziowskiej a niezależność referendarza sądowego | str. 130

Rozdział III
Warunki pełnienia czynności przez referendarza sądowego | str. 152
1. Przesłanki objęcia stanowiska referendarza sądowego | str. 152
2. Aplikacja | str. 181
3. Prawa i obowiązki | str. 186
3.1. Prawo do objęcia stanowiska sędziego lub asesora sądowego przez referendarza sądowego | str. 186
3.2. Odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących sędziów do referendarzy sądowych | str. 198
3.3. Odesłanie do ustawy o pracownikach sądów i prokuratury oraz do ustawy o pracownikach urzędów państwowych | str. 208
3.4. Szczególny zespół praw i obowiązków referendarza sądowego | str. 222
4. Rozwiązanie stosunku pracy | str. 233
5. Samorządność zawodowa | str. 239
6. Wynagrodzenie referendarza sądowego | str. 242
7. Odpowiedzialność dyscyplinarna i porządkowa | str. 249

Rozdział IV
Zakres czynności spełnianych przez referendarza sądowego w sądownictwie powszechnym i administracyjnym | str. 264
1. Postępowanie wieczystoksięgowe | str. 264
2. Postępowanie rejestrowe i nakazowe | str. 268
3. Postępowanie cywilne i postępowanie w sprawach gospodarczych | str. 273
4. Postępowanie przed sądem administracyjnym | str. 281
5. Postępowanie karne | str. 286
6. Postępowanie w sprawach o wykroczenia | str. 293
7. Odwołanie od orzeczeń referendarza sądowego | str. 294

Rozdział V
Perspektywy rozwoju referendarza sądowego w wymiarze europejskim | str. 306
1. Europejska Unia Referendarzy Sądowych | str. 306
2. Zielona Księga Referendarza Sądowego jako projekt ujednolicenia tego zawodu w krajach Unii Europejskiej | str. 312

Uwagi końcowe de lege lata i de lege ferenda | str. 321

Akty prawne | str. 333

Orzecznictwo | str. 341

Literatura | str. 345
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 4

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 4

Kolejny, czwarty już tom niniejszej serii poświęcony został kolizyjnej problematyce zobowiązań umownych (ochrona konsumenta, faktoring) oraz zobowiązań pozaumownych (rozporządzenie Rzym II). Zbiór wzbogacony został o publikacje dotyczące sytuacji prawnej kupującego w razie żądania wykonania dostawy zastępczej lub naprawy towarów na podstawie Konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, a także prawa właściwego dla licencji praw autorskich. Godny polecenia jest również artykuł na temat rozgraniczenia zakresu zastosowania statutu personalnego i statutu kontraktowego.
W tomie tym nie zabrakło też recenzji, materiałów, jak również glos, stanowiących omówienie bieżącego orzecznictwa w zakresie kolizyjnego prawa zobowiązań oraz postępowania cywilnego.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 5

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 5

Silesian Journal of Legal Studies vol. 5 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W Silesian Journal of Legal Studies są publikowane teksty w językach kongresowych. Numer piąty Silesian Journal of Legal Studies zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – prawa konstytucyjnego i teorii prawa, praw człowieka, karnego i gospodarczego. Teksty dotyczą aktualnych problemów prawnych i praktycznych pojawiających się na gruncie prawa krajowego, teksty z zakresu prawa gospodarczego i karnego. Z kolei teksty z zakresu teorii prawa, prawa konstytucyjnego i praw człowieka są głosem w dyskursie z zakresu socjologii prawa. Silesian Journal of Legal Studies vol. 5 zawiera trzy recenzje polskich publikacji z zakresu prawa, co ma się przyczynić do promocji polskiej myśli prawniczej. Podobny charakter ma także spis wybranych, ważniejszych monografii autorstwa pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego wydanych w 2012 r. oraz wykaz konferencji zorganizowanych na Wydziale Prawa i Administracji. Wykazy te mają na celu promocję Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z jego działalnością naukową. Autorami tekstów są nie tylko Polacy – pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, ale także naukowcy z innych polskich i zagranicznych uniwersytetów. Publikacja jest adresowana do szerokiego grona czytelników w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy – tak teoretycy jak i praktycy – specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Publikacja może też być cennym źródłem dla magistrantów i doktorantów.

Cena: 16.80 zł 15.00 zł
20 problemów z wdrażaniem i prowadzeniem PPK

-9%

20 problemów z wdrażaniem i prowadzeniem PPK

PPK to dobrowolny system oszczędzania którego celem jest gromadzenie oszczędności emerytalnych. Środki pieniężne przekazywane są przez podmioty zatrudniające na indywidualne konta uczestników PPK. Wiąże się z tym szereg obowiązków związanych z utworzeniem i prowadzeniem PPK, które zostały nałożone na podmioty zatrudniające. Najważniejsze z nich to wybór instytucji finansowej prowadzącej PPK oraz podpisanie z tą instytucją stosownych umów. Kolejnym obowiązkiem jest comiesięczne obliczanie i przekazywanie wpłat do wybranej instytucji, a także gromadzenie i archiwizacja dokumentów dotyczących PPK. E-book przedstawia odpowiedzi na wybrane zagadnienia oraz wątpliwości które pojawiają się zarówno przy samym wdrożeniu PPK jak i dalszej jego obsłudze. Czytelnik znajdzie wiele pomocnych rozwiązań, procedur, podpowiedzi.

Cena: 9.90 zł 9.00 zł
5 dokumentów lekarza dentysty w czasie pandemii - jak wypełniać

-32%

5 dokumentów lekarza dentysty w czasie pandemii - jak wypełniać

W e-booku znajdziesz 5 dokumentów niezbędnych w pracy lekarza dentysty w 2021 r. Zminimalizuj ryzyko, że do zakażenia dojdzie w Twoim gabinecie. Pamiętaj przy tym, że obowiązkowa polisa OC pokrywa także co do zasady zdarzenia związane z zakażeniem COVID-19. Kierownicy placówek medycznych mają obowiązek wdrożenia i zapewnienia funkcjonowania całego systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń. Jednym z zadań, które się z tym wiążą, jest opracowanie, wdrożenie i nadzór nad procedurami zapobiegającymi zakażeniom i chorobom zakaźnym związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Cena: 24.90 zł 17.00 zł
Administrator 1-2/2015

-32%

Administrator 1-2/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ordynacja podatkowa – zmiany w 2015,
● Zakres zarządu spółdzielni,
● Przeglądy systemów ogrzewania i wentylacji.

Cena: 31.00 zł 21.00 zł
Administrator 12/2015

-29%

Administrator 12/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Walka o praworządność – rozmowa z Ewą Łętowską,

● Jak przeciwdziałać nieuczciwości w budowlance,

● Preproporcja we wspólnotach mieszkaniowych w 2016.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.