Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Status prawny samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i jego prywatyzacja

ebook

- 13%

Status prawny samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i jego prywatyzacja

Agnieszka Zemke-Górecka

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 54.00 zł 47.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 47.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-2465-6
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Stan prawny na 28.02.2010 r.

Prezentowana monografia w sposób kompleksowy przedstawia problematykę statusu prawnego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Autorka wskazuje, iż "hybrydalna" konstrukcja SPZOZ wymaga wielopłaszczyznowej analizy prawnej uwzględniającej zarówno regulacje z zakresu prawa prywatnego, jak i publicznego. Status prawny każdego podmiotu uczestniczącego w obrocie prawnym ma niewątpliwie podstawowe znaczenie dla jego organizacji, a ponadto wpływa w oczywisty sposób na zakres i charakter praw oraz obowiązków innych podmiotów wchodzących z nim w stosunki prawne. Zagadnienia objęte tematem pracy mają istotne znaczenie nie tylko teoretyczne, ale i praktyczne. Publikacja w sposób umiejętny łączy kwestie terminologiczne z przepisami prawa, orzecznictwem Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, sądów administracyjnych i powszechnych oraz z poglądami doktryny.

Tytuł
Status prawny samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i jego prywatyzacja
Autor
Agnieszka Zemke-Górecka
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-2465-6
Rok wydania
2010
Liczba stron
312
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów
str.11Wstęp
str.15Rozdział 1

Zakład opieki zdrowotnej w systemie zdrowotnym w Polsce
str.21

1.1. Wprowadzenie
str.21

1.2. Tworzenie systemu zdrowotnego w Polsce po odzyskaniu niepodległości
str.23

1.3. Konstrukcja systemu zdrowotnego w latach 1945-1991
str.29

1.4. Zmiany instytucjonalno-organizacyjne systemu zdrowotnego po 1989 r.
str.35

1.5. Zmiana modelu służby zdrowia na ubezpieczenie zdrowotne
str.43

1.6. Publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej w roli instytucjonalnych partnerów kas chorych
str.49

1.7. Nowa wersja ubezpieczenia zdrowotnego
str.55

1.8. System powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego K 14/03
str.58

1.9. Wnioski
str.61Rozdział 2

Relacje SPZOZ i organu założycielskiego
str.67

2.1. Przekształcenia organizacyjno-prawne zakładów opieki zdrowotnej w związku z reformą systemu zdrowotnego w 1999 r.
str.67

2.2. Uprawnienia organu założycielskiego w procesie tworzenia, przekształcenia oraz likwidacji SPZOZ
str.70

2.2.1. Utworzenie zakładu publicznego oraz uzyskanie osobowości prawnej przez SPZOZ
str.70

2.2.2. Likwidacja zakładu
str.76

2.2.3. Przekształcenia organizacyjno-prawne zakładu
str.84

2.3. Kreowanie organów zakładu
str.91

2.3.1. Umocowanie prawne kierownika SPZOZ
str.91

2.3.2. Powołanie rady społecznej
str.99

2.4. Nadzór nad działalnością SPZOZ
str.100Rozdział 3

Samodzielność organizacyjna SPZOZ
str.110

3.1. Osobowość prawna SPZOZ
str.110

3.2. Istota i uprawnienia organów SPZOZ
str.115

3.2.1. Uprawnienia kierownika zakładu
str.118

3.2.2. Zadania rady społecznej
str.124

3.2.3. Personel zakładu
str.126

3.3. Normy statutowe i regulaminowe w działalności SPZOZ
str.130Rozdział 4

Relacje SPZOZ z pacjentem
str.144

4.1. SPZOZ w roli zakładu publicznego
str.144

4.2. Źródła powstania stosunku zakładowego
str.145

4.3. Istota władztwa zakładowego w SPZOZ
str.155

4.4. Istota świadczenia zakładowego w SPZOZ
str.158

4.5. Ochrona praw pacjenta - użytkownika zakładu
str.162Rozdział 5

Samodzielność majątkowa SPZOZ
str.187

5.1. Własność i inne prawa majątkowe SPZOZ
str.187

5.2. Zasady gospodarowania majątkiem
str.192

5.3. Odpowiedzialność odszkodowawcza SPZOZ
str.196

5.3.1. Ewolucja odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu czynów niedozwolonych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej
str.197

5.3.2. Determinanty i podstawy prawne odpowiedzialności odszkodowawczej SPZOZ w świetle obowiązującego stanu prawnego
str.203

5.3.3. Odpowiedzialność deliktowa a odpowiedzialność kontraktowa. Zbieg podstaw odpowiedzialności (art. 443 k.c.).
str.206

5.3.4. Przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej
str.210

5.3.5. Roszczenia odszkodowawcze
str.220Rozdział 6

Relacje SPZOZ z podmiotem finansującym świadczenia zdrowotne ze środków publicznych
str.230

6.1. Podmioty finansujące świadczenia zdrowotne ze środków publicznych
str.230

6.2. Status SPZOZ jako świadczeniodawcy
str.232

6.3. SPZOZ w roli administratora kolejki ubezpieczonych
str.235

6.4. Umowa o udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej
str.237

6.4.1. Treść umowy
str.238

6.4.2. Zasady zawierania umów
str.241

6.4.3. Sposoby zawierania umowy o udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej
str.242

6.5.4. Środki odwoławcze w postępowaniu o zawarcie umowy o świadczenia opieki zdrowotnej
str.245Rozdział 7

Samodzielność finansowa SPZOZ
str.247

7.1. Zasady autonomiczności finansowej SPZOZ
str.247

7.2. Źródła pozyskiwania środków finansowych i ich wydatkowanie w SPZOZ
str.253

7.3. Postulaty de lege ferenda
str.255Rozdział 8

Prywatyzacja samodzielnych publicznych zakładów opieki Zdrowotnej
str.258

8.1. Pojęcie prywatyzacji w ochronie zdrowia
str.258

8.2. Prywatyzacja organizacyjna - modele
str.265

8.3. Wnioski
str.275Zakończenie
str.277Bibliografia
str.287Wykaz aktów prawnych
str.303Orzecznictwo
str.309
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 10

-15%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 10

Kolejny tom „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” poświęcony jest omówieniu problematyki rozgraniczenia statutu rzeczowego i spadkowego w nowym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych i dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia. Czytelnik znajdzie w nim też opracowania dotyczące prawa właściwego dla umowy o kooperację przemysłową w razie braku wyboru prawa, a także gwarancji bankowej oraz związków partnerskich w prawie prywatnym międzynarodowym. W tomie zamieszczono również artykuły traktujące o przedawnieniu roszczeń na podstawie konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów oraz kolizji postępowań przed sądem państwowym i polubownym. Godna polecenia jest glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, dotyczącego prawa właściwego do oceny skuteczności przelewu wierzytelności wobec dłużnika. Niniejszy tom zawiera również tłumaczenia nowej polskiej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym z 4 lutego 2011 r. na język niemiecki i chiński.

Cena: 18.90 zł 16.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 5

-15%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 5

Piąty tom „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” poświęcony został kolizyjnej problematyce zobowiązań umownych (artykuły dotyczące rozporządzenia Rzym I, wygaśnięcia zobowiązania, umowy ubezpieczenia i faktoringu) oraz zobowiązań pozaumownych (artykuł poświęcony odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny w świetle rozporządzenia Rzym II). Zbiór wzbogacony został o publikacje z zakresu prawa autorskiego i spadkowego w ujęciu kolizyjnoprawnym. Godne polecenia jest również opracowanie dotyczące węgierskiej drogi ku instytucjonalizacji związków partnerskich.

Cena: 18.90 zł 16.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 8

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 8

Kolejny tom niniejszej serii poświęcony jest przede wszystkim nowej polskiej ustawie o prawie prywatnym międzynarodowym, uchwalonej przez Sejm 4 lutego 2011 r. Czytelnik znajdzie w nim ogólne omówienie tej regulacji kolizyjnoprawnej, jak również opis drogi legislacyjnej ustawy i perypetie jej projektu na końcowym etapie procesu legislacyjnego. Wprowadzenie do nowej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym zostało wzbogacone o tłumaczenia jej tekstu na język francuski i angielski. Oprócz tego w tomie tym zamieszczono artykuły poświęcone: międzynarodowemu prawu rodzinnemu (cywilnoprawne aspekty uprowadzenia dziecka za granicę), niemieckiemu prawu spółek, jak również opracowanie poruszające zagadnienie wpływu ogłoszenia upadłości w Polsce na zagraniczne postępowanie arbitrażowe. Godne polecenia są także glosy do orzeczeń sądów dotyczących formy testamentu według konwencji haskiej z 1961 r. oraz współpracy między sądami państw członkowskich Unii Europejskiej przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych.

Cena: 12.60 zł 11.00 zł
Administrator 3/2016

-29%

Administrator 3/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Spadkobiercy w spółdzielni, ● Czas się przyjrzeć placom zabaw, ● Wirtualna wspólnota mieszkaniowa, ● Prosumenci „od macochy”.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator 3/2018

-29%

Administrator 3/2018

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Książka obiektu budowlanego narzędziem pomocnym w zarządzaniu budynkiem,
● PIT-8C we wspólnocie
● Co warto wiedzieć o ocieplaniu budynków,
● Nowe Warunki Techniczne cz. II

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 7-8/2017

-29%

Administrator 7-8/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Możliwości dobudowy wind są, tylko pieniędzy brak i prawo kuleje,
● Rozliczanie kosztów ciepła i przegląd ciepłomierzy,
● Orzecznictwo a uchwały wspólnoty,
● Żeby nie było jak w londyńskim Grenfell Tower

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.