Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Status prawny wierzyciela wspólnika w spółce jawnej. Uwagi materialnoprawne

ebook

- 14%

Status prawny wierzyciela wspólnika w spółce jawnej. Uwagi materialnoprawne

Grzegorz Kozieł

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 111.00 zł 96.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 96.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8092-295-2
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W książce w sposób kompleksowy przedstawiono status prawny wierzyciela wspólnika w spółce jawnej. Na status ten składają się prawa przysługujące temu wierzycielowi w spółce, tj. pozostające w związku z faktem prawnym bycia wierzycielem w stosunku do wspólnika spółki jawnej. Jest to pierwsza na rynku wydawniczym monografia z tego zakresu. Zagadnienia zawarte w publikacji odnoszą się - w związku z odpowiednim stosowaniem przepisów o spółce jawnej do spółki komandytowej, partnerskiej i komandytowo-akcyjnej - do wierzycieli pozostałych wspólników tych spółek, z wyjątkiem akcjonariuszy: wierzycieli partnerów, komplementariuszy i komandytariuszy.

Problematyka poruszana w książce ma ponadto istotne znaczenie z perspektywy obszernego zakresu wykorzystania spółki jawnej oraz znacznego wykorzystania pozostałych handlowych spółek osobowych w obrocie prawnym.

Adresaci:
Publikacja będzie przydatna dla adwokatów i radców prawnych, sędziów i komorników, wspólników handlowych spółek osobowych i ich zarządców (menedżerów), a także dla pracowników naukowych.

Tytuł
Status prawny wierzyciela wspólnika w spółce jawnej. Uwagi materialnoprawne
Autor
Grzegorz Kozieł
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8092-295-2
Seria
Monografie
Rok wydania
2016
Liczba stron
248
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 13

Wstęp | str. 15

Rozdział I
Pojęcie i koncepcja usytuowania prawnego wierzyciela wspólnika | str. 21

§ 1. Znaczenie prawne określenia "wierzyciel" a pojęcie i status wierzyciela wspólnika w spółce jawnej | str. 21
§ 2. Kategoria "wierzyciel wspólnika w spółce jawnej | str. 30
1. Zakres pojęcia "wierzyciel wspólnika w spółce jawnej | str. 30
2. Wierzyciel wspólnika jako osoba trzecia względem spółki i pozostałych wspólników | str. 39
§ 3. Pojęcie i ukształtowanie statusu prawnego wierzyciela wspólnika | str. 43
1. Zakres przedmiotowy pojęcia "status prawny wierzyciela wspólnika" | str. 43
2. Propozycje klasyfikacji praw wierzyciela wspólnika | str. 47
§ 4. Powstanie, zmiana i ustanie statusu prawnego wierzyciela wspólnika | str. 52
1. Nabycie statusu prawnego wierzyciela wspólnika | str. 52
A. Powstanie i nabycie pierwotne | str. 52
B. Nabycie pochodne | str. 53
2. Zmiana statusu prawnego wierzyciela wspólnika | str. 64
3. Ustanie statusu prawnego wierzyciela wspólnika | str. 73
§ 5. Wnioski | str. 78

Rozdział II
Prawa przysługujące wierzycielowi wspólnika w spółce jawnej w zwykłej formie ustrojowej | str. 80

§ 1. Pozycja prawna wierzyciela wspólnika w spółce jawnej w zwykłej formie ustrojowej w wybranych systemach prawnych | str. 80
§ 2. Prawo do uzyskania zajęcia praw, którymi wspólnik może swobodnie rozporządzać (art. 62 § 1-2 k.s.h.) | str. 89
1. Zasady ogólne rozporządzania prawami wspólnika | str. 89
2. Zakres przedmiotowy zajęcia | str. 91
3. Sposób i forma realizacji zajęcia | str. 96
4. Konsekwencje prawne zajęcia | str. 101
5. Propozycja kwalifikacji prawa do zajęcia praw wspólnika przy użyciu systematyki praw podmiotowych | str. 103
§ 3. Prawo wypowiedzenia umowy spółki (art. 62 § 2 k.s.h.) | str. 106
1. Pojęcie i charakter prawny wypowiedzenia przez wierzyciela wspólnika | str. 106
2. Przesłanki wypowiedzenia | str. 109
3. Sposób, forma prawna i termin wypowiedzenia | str. 111
4. Skutki prawne wypowiedzenia | str. 112
5. Prawo wypowiedzenia umowy spółki jawnej przez wierzyciela wspólnika jako prawo podmiotowe | str. 118
§ 4. Prawo żądania przeprowadzenia likwidacji spółki (art. 64 § 2 zdanie drugie k.s.h.) | str. 122
1. Okoliczności i warunki powstania prawa | str. 122
2. Przeprowadzenie likwidacji spółki jako przedmiot żądania | str. 124
3. Skutki realizacji prawa żądania przeprowadzenia likwidacji | str. 126
4. Prawo żądania przeprowadzenia likwidacji a rodzaje praw podmiotowych | str. 127
§ 5. Prawo do wypłaty udziału kapitałowego (art. 65 § 3 zdanie pierwsze k.s.h.) | str. 131
1. Okoliczności i warunki powstania prawa | str. 131
2. Ustalenie wysokości, forma, sposób i termin realizacji wypłaty | str. 133
3. Prawne konsekwencje wypłaty | str. 138
4. Charakterystyka prawa do wypłaty udziału kapitałowego jako prawa podmiotowego | str. 138
§ 6. Prawo do zwrotu rzeczy wniesionych do spółki tytułem wkładu do używania (art. 65 § 3 zdanie drugie k.s.h.) | str. 140
1. Uwarunkowania prawne i przesłanki powstania prawa | str. 140
2. Rzeczy wniesione do używania jako przedmiot wkładu wspólnika podlegającego zwrotowi | str. 142
3. Sposób i forma zwrotu rzeczy wniesionych do używania | str. 144
4. Skutki zwrotu rzeczy wniesionych do używania | str. 146
5. Prawo do zwrotu rzeczy wniesionych do spółki tytułem wkładu do używania jako prawo podmiotowe | str. 147
§ 7. Prawo do zysku ze spraw niezakończonych przed wystąpieniem wspólnika i związane z tym uprawnienia szczegółowe (art. 65 § 5 k.s.h.) | str. 149
1. Okoliczności i przesłanki powstania prawa | str. 149
2. Uprawnienia do żądania wyjaśnień, rachunków i podziału zysku | str. 151
3. Sposób, forma i skutki prawne wypłaty | str. 152
4. Kwalifikacja prawa do udziału w zysku spółki ze spraw jeszcze niezakończonych (i związanych z nim uprawnień szczegółowych) z perspektywy rodzajów praw podmiotowych | str. 153
§ 8. Wnioski | str. 156

Rozdział III
Prawa przysługujące wierzycielowi wspólnika w spółce jawnej po zaistnieniu przesłanki jej rozwiązania | str. 162

§ 1. Pozycja prawna wierzyciela wspólnika w spółce jawnej po zaistnieniu przesłanki rozwiązania spółki w wybranych systemach prawnych | str. 162
§ 2. Prawo wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego innego sposobu zakończenia działalności spółki w przypadku wskazanym w art. 67 § 2 k.s.h. | str. 168
1. Dopuszczalność i znaczenie prawne porozumienia w sprawie zakończenia działalności spółki | str. 168
2. Sposób i forma wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia | str. 171
3. Charakter prawny zgody na zawarcie porozumienia | str. 172
4. Konsekwencje wyrażenia i niewyrażenia zgody | str. 173
5. Prawo wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego innego sposobu zakończenia działalności spółki jako prawo podmiotowe | str. 174
§ 3. Prawo wnioskowania do sądu rejestrowego o ustanowienie albo odwołanie likwidatorów (art. 71 § 1 i 73 § 1 k.s.h.) | str. 176
1. Wnioskowanie o ustanowienie albo odwołanie likwidatorów jako przedmiot jednego prawa | str. 176
2. Przesłanki realizacji prawa | str. 179
3. Treść wniosku o ustanowienie albo odwołanie likwidatora, sposób, forma i skutki realizacji prawa | str. 183
4. Kwalifikacja prawa wnioskowania do sądu rejestrowego o ustanowienie albo odwołanie likwidatorów według kryteriów systematyki rodzajów (postaci) prawa podmiotowego | str. 185
§ 4. Prawo podejmowania uchwał dotyczących prowadzenia spraw spółki w likwidacji na zasadach przewidzianych w art. 77 § 2 k.s.h. | str. 189
1. Cele i zasady prowadzenia spraw spółki w likwidacji | str. 189
2. Przesłanki realizacji prawa | str. 190
3. Sposób podejmowania i forma uchwały | str. 193
4. Charakter prawny uchwały | str. 194
5. Konsekwencje prawne podjęcia uchwały | str. 195
6. Prawo podejmowania uchwał dotyczących prowadzenia spraw spółki w likwidacji a rodzaje praw podmiotowych | str. 196
§ 5. Prawa do udziału w majątku likwidowanej spółki (art. 82 § 2 k.s.h.) | str. 199
1. Kategoria praw do udziału w majątku likwidowanej spółki | str. 199
2. Prawo do części majątku likwidowanej spółki określonej w jej umowie (art. 82 § 2 zdanie pierwsze k.s.h.) | str. 200
A. Okoliczności i przesłanki powstania prawa | str. 200
B. Kategoria udziału w kwocie likwidacyjnej a udział w znaczeniu art. 82 § 2 zdanie drugie k.s.h. ("likwidacyjny") i udział kapitałowy | str. 201
C. Sposoby określenia zasad podziału majątku likwidowanej spółki w jej umowie a tryb i forma realizacji prawa przez wierzyciela wspólnika | str. 203
D. Skutki prawne realizacji prawa | str. 205
3. Prawo do spłaty udziału w znaczeniu art. 82 § 2 zdanie drugie k.s.h. ("udziału likwidacyjnego") | str. 205
A. Uwarunkowania prawne i przesłanki powstania prawa | str. 205
B. Sposób ustalenia i forma spłaty | str. 206
C. Prawne konsekwencje spłaty | str. pozostałej po spłacie "udziałów likwidacyjnych" (art. 82 § 2 zdanie trzecie k.s.h.) | str. 209
A. Okoliczności i przesłanki powstania prawa | str. 209
B. Zasady ustalania, sposób, forma i prawne konsekwencje wypłaty nadwyżki w majątku likwidowanej spółki | str. 210
5. Prawo do zwrotu rzeczy wniesionych do spółki tytułem wkładu do używania (art. 82 § 3 k.s.h.) | str. 210
A. Uwarunkowania prawne i przesłanki powstania prawa | str. 210
B. Sposób, forma i skutki zwrotu rzeczy wniesionych do używania | str. 212
6. Kwalifikacja prawno-podmiotowa praw do udziału w majątku likwidowanej spółki | str. 213
§ 6. Prawo przeglądania ksiąg i dokumentów rozwiązanej spółki (art. 84 § 4 k.s.h.) | str. 215
1. Powstanie i realizacja prawa a istnienie spółki | str. 215
2. Przesłanki realizacji prawa | str. 215
3. Zakres przedmiotowy, okres, sposób, forma i skutki realizacji prawa | str. 216
4. Prawo przeglądania ksiąg i dokumentów rozwiązanej spółki jako prawo podmiotowe | str. 218
§ 7. Wnioski | str. 220

Podsumowanie | str. 227

The legal status of the creditors of partners in registered partnerships. Comments on substantive law issues. Summary | str. 235

Bibliografia | str. 243
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 2

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 2

Drugi już tom serii „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” zawiera zarówno studia, jak i glosy. Autorzy omawiają następujące zagadnienia: M. Pazdan – W oczekiwaniu na wejście w życie w Polsce konwencji rzymskiej z 1980 r.; M.A. Zachariasiewicz – Konwencja wiedeńska o międzynarodowej sprzedaży towarów i inne akty ujednoliconego prawa umów ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności kontraktowej dłużnika; A. Torbus – „Element wspólnotowy” jako przesłanka stosowania art. 23 ust. 1 Rozporządzenia Rady nr 44/2001; J. Górecki – Autonomia woli a forma czynności prawnej w prawie prywatnym międzynarodowym; K. Sznajder – Znaczenie zarzutu nadużycia prawa w stosowaniu przepisów o umowie prorogacyjnej na tle Rozporządzenia Rady nr 44/2001; M. Zachariasiewicz – Sposoby poszukiwania prawa właściwego dla umów zawieranych przez Wspólnotę Europejską z podmiotami prywatnymi; A. Okońska – Europejski tytuł egzekucyjny – Polska jako państwo wykonania; J. Górecki – Prawo właściwe dla formy. Glosa do postanowienia SN z dn. 8.01.2004 r., ICK 39/03; M. Kropka – Prawo właściwe dla umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Glosa do wyroku SN z dn. 3.02.2006 r., II PK 152/05.

Cena: 25.20 zł 22.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 8

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 8

"Silesian Journal of Legal Studies" (SJLS) w numerze 8 prezentuje opracowania przedstawicieli nauk prawnych z Czech, Nigerii, Słowacji oraz Polski. Poruszane są zagadnienia szeroko rozumianego publicznego prawa gospodarczego, między innymi dotyczące rynku kapitałowego (Rafał Blicharz) oraz ochrony danych osobowych indywidualnych przedsiębiorców (Anna Hołda-Wydrzyńska). Dwa artykuły poświęcone zostały problemom prawa prywatnego międzynarodowego w kontekście ochrony osób starszych (Anna Juryk), a także procesu kodyfikacji czeskiego prawa prywatnego międzynarodowego (Naděžda Rozehnalová). Szereg intersujących opracowań dedykowanych jest różnym problemom prawa Unii Europejskiej, takim jak na przykład migracja (Anna Magdalena Kosińska), prawa obywateli UE do nieograniczonego dostępu do unijnego prawodawstwa we własnym języku (Aneta Skorupa-Wulczyńska), jak również roli Funduszu Powierniczego Madad w związku z kryzysem w Syrii (Adriana Kalicka-Mikołajczyk).

W najnowszym numerze "SJLS" znalazły się również rozważania z zakresu ochrony praw człowieka. Jedno z nich koncentruje się na decyzji Trybunału SADC w sprawie Mike’a Campbella przeciwko Republice Zimbabwe (Michael C. Ogwezzy). Z kolei w drugim Autor Paweł Mielniczek) prezentuje swoje uwagi na temat suwerenności państwa oraz ekstraterytorialnego stosowania traktatów praw człowieka.

Interesujący jest również artykuł poświęcony prawu kosmicznemu, a dokładniej badaniom Marsa i jego eksploatacji (Marek Mikuła).

Wreszcie, w numerze 8 znalazło się także opracowanie z zakresu prawa pracy, tym razem w odniesieniu do ustawodawstwa słowackiego (Andrea Olšovská and Marek Švec).

W "SJLS" opublikowane zostały ponadto sprawozdania z konferencji oraz innych wydarzeń naukowych, w tym z Jessup Moot Court Competition z prawa międzynarodowego publicznego, w którym brali udział studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Tak jak do tej pory było to praktykowane, także i w tym numerze zamieszczony został spis monografii i prac zbiorowych opublikowanych w 2015 roku, których autorami oraz redaktorami są pracownicy naukowy WPiA UŚ. Czasopismo zawiera też listę konferencji organizowanych w 2015 roku przez Wydział we współpracy z Fundacją "Facultas Iuridica". Należy także podkreślić, że znaczne wsparcie finansowe Fundacji pozwala na wydawanie kolejnych numerów "Silesian Journal of Legal Studies".

Tak więc, na łamach czasopisma specjaliści i badacze pochodzący z różnych ośrodków naukowych z kraju i ze świata zaprezentowali swoje przemyślenia i wyniki badań z zakresu wielu dyscyplin naukowych, co oznacza, że dysputy prawnicze nadal przekraczają granice, i to nie tylko w obrębie kontynentu europejskiego.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
<i>Possessio ac iura in re</i> - z dziejów prawa rzeczowego

-15%

<i>Possessio ac iura in re</i> - z dziejów prawa rzeczowego

Oddajemy do rąk Czytelników kolejny, piąty już tom z serii Z dziejów prawa. Jak każdy poprzedni stanowi on wynik refleksji na temat jednej z jego dziedzin. Tym razem przedmiotem zainteresowania stało się prawo prywatne, a przede wszystkim szeroko pojęte prawo rzeczowe. Kierując się myślą wyrażoną w tytule pierwszej publikacji niniejszej serii, można nazwać to prawo „prawem blisko człowieka”, ponieważ gwarantuje ono używanie, korzystanie i pobieranie pożytków z posiadanego majątku.

Od redakcji

Cena: 39.90 zł 34.00 zł
72 pytania o zadania służby bhp - praktyczne rozwiązania

-31%

72 pytania o zadania służby bhp - praktyczne rozwiązania

W rozporządzeniu Rady Ministrów z 2 września 1997 r. wskazano zadania służby bhp. To katalog zamknięty składający się z 22 zadań. Niestety mało precyzyjne zapisy często powodują wątpliwości, jeśli chodzi o interpretację poszczególnych zadań służby bhp. Nie do końca też jest jasne, co pracownik służby bhp powinien robić w ramach konkretnego obowiązku. Przepisy nie definiują przecież, czym jest na przykład „bieżące informowanie”. Pytanie zatem, czy chodzi o prowadzenie regularnego monitoringu bezpieczeństwa zakładu, czy jedynie o niezwłoczne informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych? Takich problemów jest więcej.
W książce „Zadania służby bhp – praktyczne problemy w pytaniach i odpowiedziach” rozwiewamy wątpliwości, jakie pojawiają się w codziennej pracy pracowników służby bhp, a dotyczą 22 zadań tej służby.

Cena: 139.90 zł 97.00 zł
ABC służby cywilnej

-14%

ABC służby cywilnej

ABC służby cywilnej to jedyna na rynku wydawniczym publikacja, która przedstawia system służby cywilnej w sposób kompleksowy i przystępny. Autorzy z ogromnego obszaru tworzącego ustrój i funkcjonowanie korpusu służby cywilnej wybrali zagadnienia podstawowe, a zarazem najbardziej istotne. Część opisowa pracy została wzbogacona licznymi schematami, tabelami i wykresami. Ponadto opracowanie zawiera wzory pism urzędowych, pytania egzaminacyjne występujące w postępowaniu kwalifikacyjnym w służbie cywilnej, słownik pojęć oraz wyciągi z wyroków i analiz dotyczących służby cywilnej.


Adresaci:

Książka stanowi praktyczne kompendium wiedzy niezbędne dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką polskiej służby cywilnej. Publikacja przeznaczona jest dla członków korpusu służby cywilnej, w szczególności pracowników kadrowych urzędów administracji rządowej. Będzie przydatna także osobom przygotowującym się do postępowania kwalifikacyjnego w administracji publicznej i naboru do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Ponadto może stanowić pomoc naukową dla pracowników uczelni wyższych oraz pomoc dydaktyczną dla studentów prawa, administracji i politologii.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
Administrator 12/2016

-29%

Administrator 12/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Prawo sąsiedzkie,
● Przekształcenie użytkowania wieczystego na własność,
● Przeszkody na drodze do windy zewnętrznej,
● Bezpieczne windy.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.