Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Staż pracy

ebook

- 14%

Staż pracy

Paulina Walorska

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 85.00 zł 73.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 73.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-7803-1
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Książka przedstawia instytucję stażu pracy w ujęciu zarówno teoretycznym, jak i praktycznym i jest pierwszym opracowaniem monograficznym dotyczącym tego zagadnienia od 1980 r. Zamiarem autorki jest zwrócenie uwagi na pojęcie stażu pracy, jego rozumienie, definicję i rolę, jaką odgrywa we współczesnym prawie pracy. Jednakże główny nacisk położony jest na praktyczne aspekty stosowania tej instytucji poprzez odwołania do kodeksu pracy i uregulowań szczegółowych, tj. rozporządzeń czy układów zbiorowych pracy.


W opracowaniu ukazano oddziaływanie stażu pracy na sytuację prawną pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem uprawnień pracowniczych. Autorka ocenia zasadność stosowania kryterium stażu pracy do różnicowania sytuacji prawnej pracowników oraz wykazania, czy reguła wzrostu uprawnień pracowniczych wraz ze stażem pracy może być uznana za zasadę prawa pracy.


W publikacji w szerokim zakresie cytowane i omawiane są orzeczenia Sądu Najwyższego, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz przepisy polskiego i międzynarodowego prawa pracy, swoistych źródeł prawa pracy, a także projektu nowego kodeksu pracy.


Adresaci:

Książka została przygotowana nie tylko z myślą o prawnikach zajmujących się prawem pracy, ale przede wszystkim o osobach na co dzień spotykających się z instytucją stażu pracy, w tym o pracownikach.

Tytuł
Staż pracy
Autor
Paulina Walorska
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-7803-1
Rok wydania
2014
Liczba stron
312
Format
epub
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 11

Podziękowania | str. 15

Wprowadzenie | str. 17

Rozdział 1
Instytucja stażu w ustawodawstwie polskim | str. 23

1. Zagadnienia wstępne | str. 23

2. Staż jako metoda nabywania lub sprawdzania kwalifikacji zawodowych | str. 24

2.1. Staż aktywizujący osoby bezrobotne | str. 24

2.2. Staż adaptacyjny | str. 28

2.3. Staż podyplomowy | str. 30

2.4. Staż nauczycielski | str. 33

3. Staż w ramach stosunku pracy | str. 35

4. Staż w prawie ubezpieczeń społecznych | str. 39

5. Podsumowanie | str. 41

Rozdział 2
Charakter prawny stażu pracy | str. 43

1. Zagadnienia wstępne | str. 43

2. Źródła uprawnień związanych ze stażem pracy | str. 44

3. Definicja stażu pracy | str. 53

3.1. Definicje występujące w nauce prawa pracy | str. 54

3.2. Elementy składowe definicji stażu pracy | str. 66

3.2.1. Upływ czasu | str. 66

3.2.2. Pozostawanie w zatrudnieniu | str. 67

3.3. Próba definicji | str. 70

4. Rodzaje stażu pracy | str. 72

4.1. Zagadnienia ogólne | str. 72

4.2. Staż ogólny | str. 75

4.3. Staż zakładowy | str. 79

4.4. Staż branżowy | str. 85

4.5. Staż pracy określonego rodzaju | str. 88

5. Okresy zaliczalne | str. 90

5.1. Okresy zaliczalne premiujące uzyskanie wykształcenia | str. 92

5.2. Okresy zaliczalne dotyczące wykonywania pracy na innej podstawie niż pracowniczy stosunek pracy | str. 93

5.3. Okresy zaliczalne związane z rozwiązaniem umowy o pracę | str. 99

5.4. Szczególne przypadki wliczania urlopu bezpłatnego | str. 103

6. Liczenie stażu pracy | str. 105

6.1. Problem ciągłości pracy | str. 105

6.2. Sposób liczenia stażu pracy | str. 108

6.3. Elementy niewpływające na staż pracy | str. 112

6.4. Dokumentowanie pozostawania w zatrudnieniu | str. 114

7. Podsumowanie | str. 118

Rozdział 3
Uprawnienia pracownicze kształtowane przez staż pracy | str. 123

1. Zagadnienia wstępne | str. 123

2. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia | str. 126

2.1. Związek stażu pracy z wynagrodzeniem | str. 126

2.2. Dodatek za wysługę lat | str. 128

2.3. Nagroda jubileuszowa | str. 137

2.4. Odprawa pośmiertna | str. 143

2.5. Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika | str. 149

3. Urlop wypoczynkowy | str. 161

3.1. Prawo pracownika do urlopu wypoczynkowego | str. 161

3.2. Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego | str. 163

3.3. Wymiar urlopu wypoczynkowego | str. 168

4. Urlop wychowawczy | str. 175

5. Staż pracy a ochrona trwałości stosunku pracy | str. 180

5.1. Staż pracy jako przesłanka nabycia ochrony przed wypowiedzeniem | str. 180

5.2. Wpływ stażu pracy na okres wypowiedzenia | str. 190

6. Staż pracy jako przesłanka wyboru do organów przedstawicielskich załogi | str. 202

7. Podsumowanie | str. 208

Rozdział 4
Staż pracy jako kryterium różnicowania sytuacji pracowników | str. 214

1. Zagadnienie wstępne | str. 214

2. Staż pracy a zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu | str. 217

2.1. Znaczenie stażu pracy jako kryterium różnicowania sytuacji pracowników | str. 217

2.2. Staż pracy a zakaz dyskryminacji ze względu na wiek | str. 223

2.3. Staż pracy a okresy zatrudnienia w innych państwach | str. 226

3. Wpływ stażu pracy na poszczególne etapy zatrudnienia pracowniczego | str. 231

3.1. Staż pracy jako kryterium przyjęcia do pracy | str. 232

3.2. Staż pracy jako przesłanka awansu zawodowego | str. 236

3.3. Staż pracy jako kryterium wyboru pracownika do zwolnienia | str. 241

4. Podsumowanie | str. 246

Rozdział 5
Zakończenie: wnioski i postulaty de lege ferenda | str. 248

Bibliografia | str. 275

Wykaz aktów prawnych wykorzystanych w pracy | str. 289

Wykaz orzecznictwa wykorzystanego w pracy | str. 301

Zasoby internetowe | str. 309
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 9

-12%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 9

Niniejszy tom zawiera rozważania na temat nowej regulacji kolizyjnej wprowadzonej w naszym kraju. Otwiera go tekst dotyczący zakresu autonomii woli stron w prawie spadkowym na podstawie przepisów ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym z 2011 r. W kolejnym artykule poddano analizie aktualną i doniosłą gospodarczo tematykę zabezpieczenia wierzytelności w postaci poręczenia. Problemy związane z prawną konstrukcją poręczenia przedstawiane są z perspektywy prawnokolizyjnej. Obszerny artykuł poświęcono kwestii przelewu wierzytelności w prawie prywatnym międzynarodowym. Podjęto także tematykę poszukiwania prawa właściwego dla umów reasekuracji według kolizyjnych uregulowań europejskich. Nie zabrakło również rozważań dotyczących czynów niedozwolonych – tym razem w odniesieniu do naruszeń dóbr osobistych, na podstawie przepisów rozporządzenia Rzym II. W tomie znalazł się też tekst dotyczący graficznego przedstawienia znaku towarowego w prawie polskim i regulacjach europejskich. Na zakończenie zamieszczono tłumaczenie nowej chińskiej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym – z zarysem najważniejszych instytucji wprowadzonych przez chińskiego ustawodawcę.

Cena: 14.70 zł 13.00 zł
25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce – teoria i praktyka

-31%

25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce – teoria i praktyka

W publikacji omówione zostały zagadnienia związane z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego w przeszłości i obecnie. Koncentruje się, m.in. wokół zagadnień: początków samorządu terytorialnego oraz drogi do restytucji samorządu powiatowego w III Rzeczypospolitej, konstytucyjnych gwarancji dochodów samorządu terytorialnego, prawnych gwarancji ochrony jednostki wobec działań organów samorządowych, a także zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego. Monografia przedstawia problemy decentralizacji zadań z zakresu ochrony przyrody i ochrony zabytków, w sposób szczegółowy omawia realizację polityki ochrony środowiska przez jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie województwa lubelskiego

Cena: 48.00 zł 33.00 zł
40 wskazówek ważnych dla kierownika rejestracji. Prawo, zarządzanie, obsługa pacjenta

-31%

40 wskazówek ważnych dla kierownika rejestracji. Prawo, zarządzanie, obsługa pacjenta

Książka dostarcza kierującym rejestracjami medycznymi niezbędnej wiedzy dotyczącej dokumentacji medycznej, praw pacjentów, ochrony danych osobowych i udzielania świadczeń medycznych. Zawiera praktyczne porady dotyczące zarządzania pracownikami rejestracji oraz wyjaśnia najczęstsze problemy pojawiające się podczas obsługi pacjentów.

Cena: 89.00 zł 61.00 zł
Administracja. Prawo administracyjne. Część ogólna

-14%

Administracja. Prawo administracyjne. Część ogólna

Monografia jest skierowana zarówno do pracowników naukowych i studentów wszystkich kierunków, których programy nauczana obejmują problematykę teorii administracji, w tym prawa administracyjnego.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
Aktualne problemy prawne działalności gospodarczej

-13%

Aktualne problemy prawne działalności gospodarczej

Działalność gospodarcza może funkcjonować tylko dzięki temu, że obowiązuje prawo. Jednocześnie jako coś zupełnie naturalnego istnieje oczekiwanie, że prawo rzeczywiście zapewni warunki dla właściwego i efektywnego funkcjonowania biznesu. Niestety, czasy stabilnego prawa nieodwołalnie odeszły w przeszłość, co zresztą wpływa na rozpowszechnianie się wśród przedsiębiorców postaw zachowawczych i ograniczanie przez nich rozwoju swoich przedsiębiorstw. Do tego przepisy, nie tylko wykonawcze, ale również rangi ustawowej, są na bieżąco dostosowywane do chwilowo istniejącego zapotrzebowania, w tym koniunktury politycznej a zjawiska wywołane kryzysem pandemicznym stały się w Polsce przyczyną uchwalenia zmian w przepisach, które już doczekały się miana „największej rewolucji podatkowej od 30 lat”. Dlatego też niniejsze opracowanie koncentruje swoją tematykę przede wszystkim wokół nowych (tj. przyjętych w ostatnich latach) rozwiązań prawnych i nowych trendów w wykładni prawa dotyczącego działalności gospodarczej.

Cena: 38.00 zł 33.00 zł
Aktualność pojęć prawa administracyjnego

-14%

Aktualność pojęć prawa administracyjnego

Autorzy poruszają teoretyczne i praktyczne aspekty zagadnienia aktualności pojęć prawa administracyjnego, nawiązując przy tym do poglądów doktryny i orzecznictwa. Rozważania prezentowane są na trzech płaszczyznach: „aktualności”, „pojęć” i „prawa”, ukazując złożoność i wielowymiarowość analizowanej problematyki.Monografia prezentuje dorobek XI Krakowsko-Wrocławskiego Spotkania Administratywistów. Wzięli w nim udział pracownicy naukowi i doktoranci Katedry Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Instytutu Nauk Administracyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego.


Zebrane w tomie analizy mogą być przydatne w procesach stosowania prawa, w tym wykładni jego przepisów, a także służyć jako pomoc w zgłębianiu problematyki pojęć prawa administracyjnego, historii ich rozwoju i dzisiejszej funkcjonalności. Zainteresują więc zarówno praktyków prawa administracyjnego - adwokatów, sędziów i radców prawnych, jak również pracowników naukowych badających tę dziedzinę prawa oraz studentów kierunków prawniczych.„Dyskutowanie o prawie administracyjnym i jego pojęciach jest w naukach administracyjnych naturalne, a stwierdzenie tej oczywistości można słusznie traktować jako banalne. Rola pojęć – jak pisał Profesor Franciszek Longchamps – jest ogromna w życiu prawnym. Perspektywa aktualności pojęć prawa administracyjnego nadaje już jednak tym dyskusjom określony kierunek, i to zarówno w zakresie analiz teoretycznych, być może nawet filozoficznych, jak i badań dogmatycznych.”


prof. dr hab. Wojciech Jakimowicz (fragment przedmowy)

Cena: 110.00 zł 95.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.