Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Stosunki pracy osób pełniących funkcje organów państwa

ebook

- 14%

Stosunki pracy osób pełniących funkcje organów państwa

Jakub Stelina

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 111.00 zł 96.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 96.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8107-005-8
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Książka dotyczy tematyki szeroko pojętego zatrudnienia w sferze publicznej. W państwowych lub samorządowych jednostkach organizacyjnych wyróżnić możemy trzy grupy osób świadczących pracę:


urzędników,
personel obsługowo-pomocniczy, oraz
tak zwany korpus polityczny, w skład którego wchodzą przede wszystkim kierownicy tych jednostek organizacyjnych oraz ewentualnie ich doradcy i asystenci.
W dotychczasowej literaturze przedmiotu sytuacja prawna pierwszych dwóch grup zatrudnionych jest dość dobrze zbadana, czego nie można powiedzieć o osobach wykonujących funkcje polityczne. Do tej pory zagadnieniom związanym z zatrudnieniem piastunów organów nie poświęcono zbyt wiele uwagi, w szczególności brakowało opracowań o charakterze monograficznym. Zadaniem niniejszej monografii jest wypełnienie tej luki.

Adresaci:
Publikacja może być pomocna dla wszystkich tych, którzy zawodowo lub z innych powodów interesują się problematyką zatrudnienia w sferze publicznej.

Tytuł
Stosunki pracy osób pełniących funkcje organów państwa
Autor
Jakub Stelina
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8107-005-8
Seria
Monografie
Rok wydania
2016
Liczba stron
220
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 11

Wprowadzenie | str. 15

Rozdział I
Pojęcie i konstrukcja prawna organu państwa | str. 21
1.1. Uwagi wprowadzające | str. 21
1.2. Pojęcie organu państwa. Konstytucyjny system organów państwa | str. 25
1.2.1. Organ państwa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej | str. 25
1.2.2. Pojęcie organu państwa | str. 30
1.2.3. Zarys systemu organów państwa | str. 36
1.2.3.1. Organy władzy stanowiącej | str. 36
1.2.3.2. Organy władzy wykonawczej | str. 37
1.2.3.3. Organy władzy sądowniczej | str. 45
1.2.3.4. Pozostałe organy państwa | str. 46
1.3. Konstrukcja prawna organu państwa | str. 46
1.3.1. Koncepcja organu w prawie prywatnym i publicznym | str. 46
1.3.2. Elementy konstrukcyjne pojęcia organu państwa | str. 58
1.3.3. Organ państwa a piastun organu | str. 62
1.3.4. Rodzaje organów państwa | str. 70
1.4. Podsumowanie rozdziału I | str. 73

Rozdział II
Reżimy zatrudnienia osób pełniących funkcje organów państwa | str. 78
2.1. Uwagi wprowadzające | str. 78
2.2. Rodzaje reżimów zatrudnienia osób pełniących funkcje organów państwa i formuła delimitacji tych reżimów | str. 84
2.2.1. Reżimy zatrudnienia osób pełniących funkcje organów państwa | str. 84
2.2.2. Formuła delimitacji reżimów zatrudnienia osób pełniących funkcje organów państwa | str. 98
2.3. Stosunki służbowe osób pełniących funkcje organów państwa - charakterystyka ogólna | str. 105
2.3.1. Zakres podmiotowy stosunków służbowych osób pełniących funkcje organów państwa | str. 105
2.3.2. Cechy szczególne stosunków służbowych osób pełniących funkcje organów państwa | str. 110
2.4. Stosunki zatrudnienia ustrojowoprawnego osób pełniących funkcje organów państwa - charakterystyka ogólna | str. 119
2.4.1. Zakres podmiotowy stosunków zatrudnienia ustrojowoprawnego osób pełniących funkcje organów państwa | str. 119
2.4.2. Cechy szczególne stosunków zatrudnienia ustrojowoprawnego osób pełniących funkcje organów państwa | str. 125
2.5. Podsumowanie rozdziału II | str. 131

Rozdział III
Zakres podmiotowy i właściwości stosunków pracy osób pełniących funkcje organów państwa | str. 137
3.1. Uwagi wprowadzające | str. 137
3.2. Zakres podmiotowy stosunków pracy osób pełniących funkcje organów państwa | str. 140
3.2.1. Uwagi wstępne | str. 140
3.2.2. Formuła delimitacji stosunków pracy | str. 142
3.2.3. Organy władzy wykonawczej | str. 146
3.2.4. Organy wymiaru sprawiedliwości | str. 149
3.2.5. Organy kontroli i ochrony prawnej | str. 154
3.3. Podstawy stosunków pracy osób pełniących funkcje organów państwa | str. 155
3.3.1. Uwagi wstępne. Rola umowy o pracę | str. 155
3.3.2. Powołanie | str. 161
3.3.3. Wybór | str. 164
3.3.4. Mianowanie | str. 167
3.4. Koncepcja nieparadygmatycznego zatrudnienia pracowniczego | str. 168
3.4.1. Uwagi wstępne | str. 168
3.4.2. Pojęcie i istota nieparadygmatycznego zatrudnienia pracowniczego | str. 170
3.4.3. Funkcje nieparadygmatycznego zatrudnienia pracowniczego | str. 181
3.5. Charakter prawny i właściwości stosunków pracy osób pełniących funkcje organów państwa | str. 185
3.5.1. Uwagi wstępne | str. 185
3.5.2. Charakter prawny stosunków pracy osób pełniących funkcje organów państwa | str. 187
3.5.3. Inne cechy szczególne stosunków pracy osób pełniących funkcje organów państwa | str. 198
3.6. Podsumowanie rozdziału III | str. 202

Zakończenie | str. 209

Bibliografia | str. 213
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

25 lat doświadczeń ustrojowo-prawnych III Rzeczypospolitej

-14%

25 lat doświadczeń ustrojowo-prawnych III Rzeczypospolitej

Książka prezentuje wieloaspektowo problematykę zmian w prawie związanych z transformacją ustrojową 1989 roku. Prezentowane w publikacji teksty analizują wpływ zmian ustrojowych i gospodarczych na wybrane gałęzie i instytucje prawa publicznego i prywatnego.Celem opracowania jest ukazanie tych obszarów, w których dokonały się w ciągu ostatnich 25 lat najistotniejsze przeobrażenia: sądownictwo administracyjne i powszechne, zmiany w procedurach karnej, cywilnej i administracyjnej, problematyka źródeł prawa (jego tworzenie, interpretacja, stosowanie), status jednostki. Nie pominięto przy tym odniesień do prawa międzynarodowego i europejskiego.Autorzy teksów są pracownikami naukowymi uczelni wyższych: Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.Adresaci:

Publikacja jest przeznaczona dla pracowników naukowych zajmujących się takimi dziedzinami jak: doktryny polityczno-prawne, teoria prawa, filozofia prawa, prawo konstytucyjne, prawo europejskie i międzynarodowe, historia prawa, administracja oraz studentów prawa, administracji i politologii. Będzie także przydatna praktykom - sędziom i adwokatom.

Cena: 85.00 zł 73.00 zł
70% podatek od odpraw i odszkodowań – rozliczenia pracownicze, podatkowe i rachunkowe

-9%

70% podatek od odpraw i odszkodowań – rozliczenia pracownicze, podatkowe i rachunkowe

Z początkiem 2016 r. weszły w życie przepisy przewidujące opodatkowanie 70% zryczałtowanym podatkiem niektórych odszkodowań oraz odpraw otrzymywanych od spółek z udziałem środków publicznych. Są to spółki, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub inne państwowe osoby prawne albo komunalne osoby prawne dysponują bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu. Przepisy te dotyczą dwóch rodzajów odszkodowań i odpraw:
• odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji oraz
• odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia lub rozwiązania umowy przed terminem.
Stosowanie nowych przepisów miało być bardzo proste. Niestety praktyka pierwszych miesięcy ich obowiązywania jest inna. W publikacji przedstawiamy zasady wypłaty takich odszkodowań, poboru podatku oraz ewidencję księgową.

Cena: 9.90 zł 9.00 zł
Administracyjnoprawna sytuacja jednostki w świetle zasady pomocniczości

-13%

Administracyjnoprawna sytuacja jednostki w świetle zasady pomocniczości

Stan prawny na 20.08.2007 r.


Monografia jest poświęcona wpływowi zasady pomocniczości na jedną ze sfer składających się na prawny status jednostki w państwie, a mianowicie na jej administracyjnoprawną sytuację, to jest na sytuację wywołaną normami administracyjnego prawa materialnego.
Teoretyczne konstrukcje wespół z regulacjami prawnymi, widziane z perspektywy treści zasady pomocniczości, dają możliwość zweryfikowania i oceny stopnia ich zbieżności z tą zasadą. Ukazują też, w jakim stopniu obowiązujące regulacje prawne służą realizacji zasady pomocniczości.

Zobacz więcej

Cena: 39.00 zł 34.00 zł
Akta karne dla aplikantów

-14%

Akta karne dla aplikantów

\n\nKsiążka zawiera zbiór starannie wybranych materiałów do ćwiczeń, które pomogą aplikantom adwokackim i radcowskim przygotować się do egzaminu zawodowego.\n\nOpracowanie składa się z czterech części. W pierwszej znajdują się uwagi ogólne dotyczące sposobu przygotowania projektu apelacji oraz opinii prawnej o braku podstaw do jej wniesienia wraz z praktycznymi objaśnieniami i wzorami. W drugiej części zamieszczono materiały do wybranych spraw karnych i przedstawiono je w formie kazusów wraz z propozycjami ich rozwiązania. Są to materiały do pracy indywidualnej w formie zmodyfikowanych akt spraw karnych zaczerpniętych z praktyki, mające ułatwić czytelnikom przygotowanie projektu własnego skutecznego rozwiązania. Części trzecia i czwarta zawierają propozycje rozwiązań kazusów stanowiących materiał egzaminacyjny na egzaminach adwokackich oraz radcowskich, uwzględniających opis istotnych zagadnień sporządzonych przez powołany zespół do przygotowania zadań egzaminacyjnych z zakresu prawa karnego.\n\nW nowym wydaniu szczególny nacisk położono na problematykę zarzutów apelacyjnych w warunkach zmiany modelu postępowania odwoławczego związanego z reformatoryjnym orzekaniem przez sąd odwoławczy. Zawarto w nim także uzasadnienia wyroków sporządzone zgodnie z obecnie obowiązującymi wymogami na formularzu uzasadnień w sprawach karnych oraz krótkie omówienie najistotniejszych zagadnień i problemów ułatwiających prawidłowe sporządzenie apelacji.

Cena: 144.00 zł 124.00 zł
Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Zagadnienia proceduralne

-13%

Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Zagadnienia proceduralne

Niniejsza publikacja jako pierwsza na rynku wydawniczym stanowi kompleksowe ujęcie procedury zmiany opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Książka łączy praktyczne podejście do zagadnienia z analizą teoretyczną. W opracowaniu zawarto studia przypadków i przykłady obrazujące zastosowanie przepisów. Zamieszczono w nim ponadto wzory pism wraz z komentarzem, wykaz orzecznictwa i piśmiennictwa, a także dane statystyczne samorządowych kolegiów odwoławczych.


Adrasaci:

Książka przeznaczona jest dla użytkowników wieczystych, którym ułatwi zrozumienie czynności podejmowanych przez organy właścicielskie w celu zmiany opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, ukaże możliwości działania na poszczególnych etapach postępowania aktualizacyjnego i wyjaśni jego tok. Dla urzędników zajmujących się gospodarką nieruchomościami, członków samorządowych kolegiów odwoławczych, zarządców nieruchomości, deweloperów i podmiotów dokonujących inwestycji na rynku nieruchomości opracowanie będzie stanowiło kompendium z propozycjami rozwiązań problemów napotykanych przez nich
w praktyce. Adwokatom i radcom prawnym pozwoli zaś w przejrzysty sposób na szybkie zapoznanie się z procedurą zmiany opłaty rocznej i przygotowanie do profesjonalnej obsługi klientów w tych sprawach.

Cena: 68.00 zł 59.00 zł
Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Michałowi du Vallowi

-14%

Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Michałowi du Vallowi

"Księga pamiątkowa jest nie tylko podziękowaniem i hołdem złożonym Profesorowi Michałowi du Vallowi. Jest też dowodem, że wiele tez naukowych zawartych w jego publikacjach i obszarów zainteresowań badawczych stanowi inspirację do dalszych studiów, dyskusji i polemik. Potwierdzają to artykuły nawiązujące do jego twórczości zawarte w tej szczególnej publikacji.

Mamy nadzieję, że Księga będzie symbolicznym pożegnalnym akordem w przerwanej "symfonii życia" człowieka, naukowca, mentora i kolegi, którego bardzo nam brakuje".


Fragment publikacji

Cena: 205.00 zł 177.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.