Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Stosunki pracy u małych pracodawców

ebook

- 14%

Stosunki pracy u małych pracodawców

Grzegorz Goździewicz

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 85.00 zł 73.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 73.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-5393-9
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Książka jest pierwszym w literaturze prawniczej wszechstronnym opracowaniem problematyki stosunków pracy u małych pracodawców. Szczegółowej analizie prawnej poddane zostały różne aspekty zatrudnienia - jego nawiązanie, rola umowy o prace w kształtowaniu wzajemnych zobowiązań pomiędzy pracodawca a pracownikiem oraz elementy jej treści, w tym prawa i obowiązki stron.


W publikacji omówiono także ważne i praktyczne zagadnienia dotyczące m.in.: problemu wielkości zatrudnienia jako kryterium dyferencjacji w prawie pracy, analizy źródeł prawa pracy u małego pracodawcy, zapewnienia pracownikom ochrony zbiorowej i socjalnej, obowiązku pracodawcy jako płatnika składek z tytułu ubezpieczenia społecznego, ochrony informacji poufnych małych pracodawców, zabezpieczenia wierzytelności małych pracodawców, ochrony trwałości zatrudnienia u małych pracodawców. Przedstawiono również aktualny problem stosunków pracy u pracodawcy domowego.


W pracy zawarto również refleksje na temat oczekiwań zmian ustawodawstwa zarówno w zakresie statusu prawnego małych pracodawców (z perspektywy organizacji pracodawców), jak i zatrudnionych przez nich pracowników (postulaty ze strony związków zawodowych).


Adresaci:

Opracowanie przeznaczone jest dla pracodawców, zwłaszcza małych i średnich, oraz pracowników - z uwagi na szczegółową analizę warunków zatrudniania osób przez wskazane podmioty. Książka zainteresuje także osoby profesjonalnie zajmujące się prawem pracy - pracowników naukowych, adwokatów, radców prawnych, inspektorów pracy oraz działaczy związkowych.

Tytuł
Stosunki pracy u małych pracodawców
Autor
Grzegorz Goździewicz
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-5393-9
Rok wydania
2013
Liczba stron
408
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów
str. 9

Wprowadzenie
str. 17

Grzegorz Goździewicz
Ogólna charakterystyka stosunków pracy u małych pracodawców
str. 19

Michał Seweryński
Mali pracodawcy w projekcie kodeksu pracy
str. 42

Walerian Sanetra
Mali i średni pracodawcy w świetle prawa unijnego
str. 47

Ludwik Florek
Umowa o pracę u małych pracodawców
str. 62

Małgorzata Gersdorf
Przyczyny różnicowania pracodawców na mikro, małych, średnich i dużych w prawie pracy
str. 72

Maciej Łaga
Wielkość zatrudnienia jako kryterium dyferencjacji w prawie pracy
str. 82

Łukasz Pisarczyk
System źródeł prawa pracy u małych pracodawców
str. 99

Piotr Grzebyk
Porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników na podstawie art. 231a k.p.
str. 118

Paweł Nowik
Realizacja funkcji wyrównawczej u małych pracodawców
str. 134

Jakub Stelina
Zbiorowa ochrona pracowników u małych i średnich pracodawców
str. 156

Łukasz Prasołek
Elastyczność w zakresie czasu pracy pracowników zatrudnionych u małych pracodawców
str. 167

Monika Latos-Miłkowska
Ochrona trwałości stosunku pracy u małych pracodawców
str. 185

Adam Szymański
Obowiązek ochrony życia i zdrowia pracownika u małych pracodawców
str. 200

Anna Napiórkowska
Badania lekarskie pracowników zatrudnionych u małych pracodawców
str. 219

Marzena Szabłowska
Zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych przez pracodawcę posiadającego status małego przedsiębiorcy
str. 239

Aneta Giedrewicz-Niewińska
Wpływ wielkości pracodawcy na uczestnictwo pracowników w zarządzaniu zakładem pracy
str. 259

Dorota Dzienisiuk
Udział małych pracodawców w zapewnianiu pracownikom ochrony socjalnej
str. 278

Sławomir Graboń
Mały pracodawca jako płatnik składek z tytułu ubezpieczenia społecznego
str. 297

Marta Madej
O ochronie informacji poufnych małych pracodawców
str. 315

Aleksandra Ziętek
Zabezpieczenie wierzytelności małych pracodawców
str. 330

Małgorzata Kurzynoga
Stosunki pracy u pracodawcy domowego
str. 343

Monika Gładoch
Oczekiwania zmian ustawodawstwa w zakresie statusu prawnego małych pracodawców - uwagi z perspektywy organizacji pracodawców
str. 362

Jakub Szmit
Oczekiwania zmian ustawodawstwa pracy w zakresie statusu prawnego pracowników zatrudnionych przez małych pracodawców z perspektywy związków zawodowych
str. 376

Bibliografia
str. 391
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 6

-12%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 6

W studiach zebranych w kolejnym tomie serii poruszono tematy dotyczące: optymalnej koncepcji określania właściwości prawa we wspólnotowym porządku prawnym, wspólnotowych instrumentów prawa cywilnego, klauzuli porządku jako podstawy odmowy uznania lub wykonania orzeczenia sądu polubownego w polskim prawie arbitrażowym, zmian w unormowaniu cesji wierzytelności (od art. 12 konwencji rzymskiej do art. 14 rozporządzenia Rzym I).
W częściach obejmujących materiały i glosy zamieszczono wytyczne Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego w sprawie stosowania klauzuli porządku publicznego jako podstawy odmowy uznania lub wykonania międzynarodowych orzeczeń arbitrażowych, projekt ustawy z 2009 roku regulującej prawo prywatne międzynarodowe, wyrok Trybunału z dnia 6 października 2009 roku, glosę do tego wyroku oraz glosę do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2008 roku.

Cena: 27.30 zł 24.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 6

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 6

“Silesian Journal of Legal Studies” vol. 6 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu Śląskiego. W SJLS są publikowane teksty w językach kongresowych Numer szósty SJLS zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – prawa międzynarodowego publicznego i prywatnego, europejskiego prawa gospodarczego i finansowego. Artykuły odnoszą się do aktualnych problemów prawnych i praktycznych pojawiających się na gruncie prawa krajowego – (głównie z zakresu prawa finansowego i administracyjnego) oraz międzynarodowego – delimitacja granic w Arktyce oraz działalności ECOWAS. SJLS no. 6 zawiera także sprawozdanie z międzynarodowej konferencji prawa własności intelektualnej, która odbyła się w Oksfordzie oraz interdyscyplinarne studium przypadków z pogranicza socjologii, kulturoznawstwa i prawa. Wzorem poprzednich wydań SJLS no. 6 zawiera także spis wybranych, ważniejszych monografii autorstwa pracowników Wydziału Prawa i Administracji UŚ wydanych w 2013 r. oraz listę konferencji zorganizowanych na Wydziale. Wykazy te mają na celu promocję Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z jego działalnością naukową. Publikacja jest adresowana do szerokiego grona odbiorców w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy – tak teoretycy jak i praktycy – specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Może też być cennym źródłem dla magistrantów i doktorantów. Dzięki podjętym zagadnieniom interdyscyplinarnym oraz międzynarodowym publikacja wychodzi poza dziedzinę prawa, a przede wszystkim udowadnia tezę, że współczesne zagadnienia prawne przekraczają gra nice państw i kontynentów.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
12 esejów. Idee i ludzie

-14%

12 esejów. Idee i ludzie

\n\nPublikacja zawiera 12 esejów, z których większość ukazała się w latach 1979–2020 w różnych czasopismach i książkach. Część z nich została ponownie zredago­wana przez autora. Zbiór uzupełniają dwa wcześniej niepublikowane teksty oraz wstęp dr hab. Iwony Barwickiej­ Tylek.
\n\n„W dedykacji, jaką napisał Profesor, ofiarowując mi swoje 13 różnych esejów, określił książkę mianem »koktajlu tematów«. Tu także mamy do czynienia z koktajlem, myślę, że smakowitym nie tylko dla historyka. Bo też Michał Jaskólski należał do tych rzadkich historyków, którzy zagłębiając się w prze­szłość nie mieli zamiaru uciekać od tego, co bliskie człowiekowi niezależnie od czasów, w jakich ma przyjemność lub nieprzyjemność się znaleźć”.
\n\ndr hab. Iwona Barwicka­ Tylek, prof. UJ (fragment Eseju numer dwanaście i pół będącego wstępem do książki)

Cena: 84.00 zł 72.00 zł
22 zadania służby bhp – omówienie z komentarzem

-31%

22 zadania służby bhp – omówienie z komentarzem

Służba bhp to wyodrębniona w strukturach zakładu pracy jedno- lub wieloosobowa komórka organizacyjna. W jej gestii leży przede wszystkim doradztwo oraz kontrola w zakresie bhp. Zasadnicze znaczenie przy ustalaniu liczebności i kwalifikacji obsady personalnej tej służby powinien mieć dla pracodawcy stopień faktycznych, ale też potencjalnych zagrożeń zawodowych w firmie (wypadki przy pracy i choroby zawodowe). Bardzo duże znaczenie będą też miały uciążliwości wynikające z rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, stosowane technologie i posiadane wyposażenie techniczne.

Cena: 89.00 zł 61.00 zł
Administrator 1-2/2016

-26%

Administrator 1-2/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Co nas czeka w 2016 roku?● Skąd się biorą problemy zarządców?● Przegląd podzielników,● Korekta przychodów i kosztów w 2016 roku.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 10/2017

-29%

Administrator 10/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

● Krajowy Zasób Nieruchomości,
● Akceleracja zmian w przepisach o spółdzielniach,
● Deweloper we wspólnocie mieszkaniowej.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.