Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Surogacja. Aspekty prawne macierzyństwa zastępczego

ebook

- 14%

Surogacja. Aspekty prawne macierzyństwa zastępczego

Paulina Witczak-Bruś

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 101.00 zł 87.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 87.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8223-860-0
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Książka koncentruje się na problematyce prawnej macierzyństwa zastępczego, w sytuacji gdy zostaje zawarta umowa pomiędzy kobietą rodzącą (surogatką) a kobietą, która ma faktycznie pełnić rolę matki. Opracowanie pozwala zrozumieć, na czym polega „usługa urodzeniowa”, odróżnić przestępstwo organizowania nielegalnej adopcji od handlu ludźmi i wskazać, jak w świetle prawa polskiego i orzecznictwa ETPCZ rozwiązuje się kwestie przynależności urodzonego dziecka do rodziny.


W publikacji przedstawiono m.in.:
• pojęcie oraz genezę zjawiska surogacji,
• karnoprawne aspekty macierzyństwa zastępczego,
• macierzyństwo zastępcze w prawie cywilnym i rodzinnym.


Analiza prawnokarna oraz cywilnoprawna została przedstawiona w oparciu o najnowszą wiedzę medyczną. Autorka w rozważny i przystępny sposób wyjaśnia kwestię surogacji, która stanowi problem prawny, społeczny i moralnie kontrowersyjny.


Adresaci:
Opracowanie zainteresuje prawników praktyków – adwokatów, radców prawnych, sędziów i prokuratorów – oraz studentów i pracowników naukowych zajmujących się prezentowaną tematyką. Będzie przydatne także dla lekarzy zajmujących się leczeniem niepłodności.

Tytuł
Surogacja. Aspekty prawne macierzyństwa zastępczego
Autor
Paulina Witczak-Bruś
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8223-860-0
Seria
Poradniki ABC Zdrowie
Rok wydania
2021
Liczba stron
315
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 9
Objaśnienia niektórych terminów medycznych | str. 13
Wstęp | str. 15
Rozdział I
Macierzyństwo zastępcze | str. 19
1. Macierzyństwo zastępcze – pojęcie | str. 19
2. Przyczyny pojawienia się surogacji | str. 26
2.1. Niepłodność chorobą cywilizacyjną | str. 26
2.2. Depopulacja Polski | str. 31
2.3. Moralność społeczna | str. 34
3. Rozwój technik prokreacji medycznie wspomaganej drogą do macierzyństwa zastępczego | str. 38
3.1. Ustawa o leczeniu niepłodności | str. 38
3.2. In vitro | str. 44
3.3. Przebieg zapłodnienia matki zastępczej | str. 51
3.4. Prawo do ART prawem człowieka | str. 57
4. Podmiotowość zarodka w umowie surogacyjnej | str. 62
4.1. Zarodek | str. 62
4.2. Ochrona prawa do życia – godność jako centralna kategoria praw człowieka | str. 66
4.3. Podmiotowość zarodka | str. 79
4.4. Prawo do zarodka | str. 84
5. Podsumowanie | str. 93
Rozdział II
Macierzyństwo zastępcze w prawie cywilnym i rodzinnym | str. 97
1. Umowy o urodzenie dziecka | str. 97
1.1. Umowa o urodzenie dziecka w polskim prawie cywilnym | str. 97
1.2. Ograniczenie swobody zawierania umów na przykładzie umowy surogacyjnej | str. 106
1.3. Umowa o urodzenie dziecka w porządkach prawnych innych państw | str. 116
1.4. Regulacja macierzyństwa zastępczego na Ukrainie | str. 121
1.5. Analiza wybranych orzeczeń dotyczących macierzyństwa zastępczego | str. 127
2. Problemy filiacyjne związane z urodzeniem zastępczym | str. 133
2.1. Adopcja poza prawem | str. 133
2.2. Dochodzenie rodzicielstwa w dobie ART | str. 135
2.2.1. Prawne problemy ustalenia ojcostwa | str. 139
2.2.2. Matka dziecka | str. 147
2.2.3. Przepisy ustawy o aktach stanu cywilnego w świetle zawierania umów surogacyjnych | str. 153
2.2.4. Władza rodzicielska | str. 158
3. Prawo do genetycznej tożsamości | str. 160
3.1. Ryzyko niemonitorowanego pokrewieństwa | str. 170
4. Szkody urodzeniowe w perspektywie ART – legitymacja bierna | str. 172
5. Odpowiedzialność za szkody przed poczęciem | str. 178
6. Postulaty de lege ferenda | str. 183
7. Podsumowanie | str. 188
Rozdział III
Karnoprawne aspekty macierzyństwa zastępczego | str. 193
1. Surogacja w perspektywie przestępstwa handlu ludźmi | str. 193
1.1. Macierzyństwo zastępcze w prawie karnym | str. 193
1.2. Definicja terminu „handel ludźmi” | str. 196
1.2.1. Pojęcie handlu ludźmi na gruncie art. 253 § 1 k.k. | str. 196
1.2.2. Pojęcie handlu ludźmi na gruncie art. 189a k.k. | str. 200
1.3. Znaczenie zgody ofiary | str. 207
1.4. Umowa surogacyjna a przygotowanie do przestępstwa handlu ludźmi | str. 210
1.5. Handel dziećmi | str. 211
2. Surogacja w perspektywie przestępstwa organizowania adopcji wbrew przepisom ustawy | str. 216
2.1. Adopcja poza prawem | str. 216
2.2. Organizowanie adopcji wbrew przepisom ustawy | str. 221
2.3. Formy rozszerzenia odpowiedzialności karnej – art. 211a § 1 k.k. | str. 233
2.4. Opłata adopcyjna | str. 253
3. Surogacja w perspektywie ustawy o leczeniu niepłodności | str. 255
3.1. Wejście w życie ustawy o leczeniu niepłodności | str. 255
3.2. Nabywanie, zbywanie komórek rozrodczych lub zarodka | str. 258
3.3. Zakaz ogłoszeń o odpłatnym zbyciu, nabyciu komórki rozrodczej lub zarodka | str. 264
3.4. Postępowanie z komórkami rozrodczymi lub zarodkami w sposób niezgodny z przepisami | str. 266
3.5. Niszczenie zarodków | str. 267
3.6. Umowa surogacyjna a ustawa o leczeniu niepłodności | str. 269
4. Inne karnoprawne aspekty macierzyństwa zastępczego | str. 270
4.1. Surogacja a prostytucja | str. 270
4.2. Współczesna forma niewolnictwa | str. 271
4.3. Transgraniczny charakter surogacji | str. 273
5. Postulaty de lege ferenda | str. 279
6. Podsumowanie | str. 283
Zakończenie | str. 289
Literatura | str. 295
Źródła prawa | str. 307
Orzecznictwo | str. 311
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 14

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 14

Czternasty tom Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego otwiera opracowanie dotyczące konsekwencji, jakie wiążą się z brakiem jednolitości terytorialnej prawa hiszpańskiego na prawo kolizyjne. Poza tym czytelnik znajdzie artykuły omawiające zagadnienie potrącenia wierzytelności wyrażonych w różnych walutach, jak i przejścia ryzyka w umowach międzynarodowej sprzedaży towarów na tle konwencji wiedeńskiej. Oprócz tego w czternastym tomie czasopisma zamieszczono opracowanie dotyczące perspektyw utworzenia fundacji europejskiej. Godne polecenia jest także, zamykające tom, omówienie prawa prywatnego międzynarodowego Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 5

-15%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 5

Piąty tom „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” poświęcony został kolizyjnej problematyce zobowiązań umownych (artykuły dotyczące rozporządzenia Rzym I, wygaśnięcia zobowiązania, umowy ubezpieczenia i faktoringu) oraz zobowiązań pozaumownych (artykuł poświęcony odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny w świetle rozporządzenia Rzym II). Zbiór wzbogacony został o publikacje z zakresu prawa autorskiego i spadkowego w ujęciu kolizyjnoprawnym. Godne polecenia jest również opracowanie dotyczące węgierskiej drogi ku instytucjonalizacji związków partnerskich.

Cena: 18.90 zł 16.00 zł
57 problemów zarządzania oświatą

-14%

57 problemów zarządzania oświatą

Książka stanowi kompendium wiedzy dotyczącej procesów rozwojowych w organizacji szkolnej oraz wyjaśnia pojęcia z zakresu zarządzania organizacją szkolną. Autorzy omawiają w niej podstawowe umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne, które ułatwiają wstępną interpretację i zrozumienie powszechnie występujących problemów w oświacie.


Opracowanie zostało napisane w formie otwartych komentarzy do typowych, powszechnie występujących problemów, jakie należy rozwiązywać w procesie zarządzania na wszystkich szczeblach systemu oświaty i dotyczących m.in.:

prowadzenia placówki oświatowej,
jakości i efektywności pracy,
nadzoru i kontroli,
rozwoju osobistego,
nauczania oraz komunikacji z uczniami.Zwrócono także uwagę na potrzebę i zasadność stosowania prawa jako narzędzia zarządzania.


Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych, ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz ośrodków kursów i szkoleń zawodowych, jak również menedżerów we wszystkich instytucjach systemu oświaty. Powinna też zainteresować nauczycieli oraz studentów kierunków pedagogicznych.


Obejrzyj wideorecenzję:

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
Aksjologia prawa administracyjnego. Tom I

-14%

Aksjologia prawa administracyjnego. Tom I

W monografii szeroko zaprezentowano aksjologiczne zagadnienia tworzenia prawa administracyjnego i jego stosowania oraz problematykę aksjologii sądownictwa administracyjnego. Skupiono się także na takich zagadnieniach jak:

wartości prawa administracyjnego,
aksjologia sfery wewnętrznej administracji publicznej,
aksjologia prawa miejscowego,
aksjologia prawa ochrony środowiska,
aksjologia materialnego prawa administracyjnego.Publikacja zbiera zbiór referatów zaprezentowanych podczas Zjazdu Katedr Prawa Administracyjnego i Katedr Postępowania Administracyjnego, który odbył się we wrześniu 2016 r. w Zakopanem. Tworzą one szerokie spektrum, dobrze oddające ogromną różnorodność prezentowanej materii.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla pracowników naukowych, przedstawicieli zawodów prawniczych oraz urzędników rządowej i samorządowej administracji publicznej.

Cena: 170.00 zł 147.00 zł
Aksjomaty sądownictwa administracyjnego

-14%

Aksjomaty sądownictwa administracyjnego

Publikacja jest pierwszym opracowaniem dotyczącym teoretycznego ujęcia sądownictwa administracyjnego w Polsce. W przeciwieństwie do innych monografii, opisujących głównie postępowanie przed sądami administracyjnymi, książka koncentruje się na cechach samego sądownictwa administracyjnego.


Dzieło uwzględnia ostatnie nowelizacje ustaw dotyczących sądownictwa administracyjnego, będąc po części krytycznym komentarzem do nowych rozwiązań. Autor ukazuje z kilku punktów widzenia istotę sądownictwa administracyjnego, które ma ogromne znaczenie w demokratycznym państwie prawnym.


Adresaci:
Publikacja jest skierowana do przedstawicieli doktryny prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego, do sędziów sądów administracyjnych, urzędników, praktyków administracji publicznej, a także do studentów prawa i administracji.

Cena: 102.00 zł 88.00 zł
Akta osobowe 2022

-30%

Akta osobowe 2022

Przedstawiamy obowiązujące zasady prowadzenia akt osobowych i dokumentacji pracowniczej. Wskazujemy okresy przechowywania dokumentacji (i dylematy typu: czy kopiować dokumenty, gdy ktoś ma nowe i stare okresy przechowywania). Wyjaśniamy nowy obowiązek informacyjny. Wskazujemy, co przechowywać w poszczególnych częściach akt i jak obecnie numerować dokumenty. Wyjaśniamy też zmienione zasady ewidencjonowania czasu pracy (m.in. oddzielne prowadzenie, wskazywanie godzin i dni wolnych, dyżur itp). Pokazujemy też, jak przejść na elektroniczne akta osobowe.

Cena: 45.90 zł 32.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.