Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Komentarz

ebook

- 14%

Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Komentarz

Karolina Stopka

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 135.00 zł 116.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 116.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8286-355-0
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W komentarzu przystępnie i kompleksowo omówiono zasady stosowania przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Uwzględnione zostały poglądy prezentowane w piśmiennictwie i orzecznictwie sądowym, jak również inne akty prawne, do których odsyła ustawa, w tym przepisy wykonawcze.


Autorka przedstawia najnowsze zmiany wprowadzone do ustawy zasiłkowej, oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w zakresie istotnym dla praktyki jej stosowania, w tym zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2022 r., dotyczące np.:
• podmiotów objętych ubezpieczeniem chorobowym,
• korzystania z prawa do świadczeń przez osoby objęte dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym w razie nieterminowego regulowania składek na ubezpieczenia społeczne,
• długości okresu zasiłkowego po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego,
• zasad zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego,
• zasad obliczania podstawy wymiaru zasiłku,
• problematyki nienależnie pobranych świadczeń.


Przyjęty w opracowaniu sposób komentowania przepisów ukazuje zagadnienia związane z ochroną ubezpieczeniową w razie choroby i macierzyństwa oraz tendencje i kierunki zmian regulacji prawnej ustawy.


Publikacja jest przeznaczona dla pracowników instytucji publicznych, w tym zwłaszcza Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i wymiaru sprawiedliwości, podmiotów zatrudniających i beneficjentów świadczeń (osób ubezpieczonych). Będzie przydatnym źródłem wiedzy dla przedstawicieli nauki prawa ubezpieczeń społecznych oraz słuchaczy studiów podyplomowych prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Tytuł
Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Komentarz
Autor
Karolina Stopka
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8286-355-0
Rok wydania
2022
Liczba stron
508
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 11
Wprowadzenie | str. 15
Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 1133 ze zm.) | str. 19
 
Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 21
Art. 1.          [Przedmiot ustawy] | str. 21
Art. 2.          [Katalog świadczeń] | str. 60
Art. 2a.        [Prawo do świadczeń a zadłużenie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne] | str. 71
Art. 3.          [Definicje] | str. 76
 
Rozdział 2. Zasiłek chorobowy | str. 92
Art. 4.          [Prawo do zasiłku chorobowego] | str. 92
Art. 5.          (uchylony). | str. 103
Art. 6.          [Przesłanki przysługiwania zasiłku chorobowego] | str. 103
Art. 7.          [Zasiłek chorobowy po ustaniu tytułu ubezpieczenia] | str. 115
Art. 8.          [Okres zasiłkowy] | str. 121
Art. 9.          [Ustalenie okresu zasiłkowego] | str. 129
Art. 10.        (uchylony). | str. 135
Art. 11.        [Wysokość zasiłku chorobowego] | str. 135
Art. 12.        [Wyłączenie prawa do zasiłku chorobowego] | str. 141
Art. 13.        [Zasiłek chorobowy po ustaniu tytułu ubezpieczenia] | str. 148
Art. 14.        [Odsunięcie pracownika od pracy w związku z chorobą zakaźną] | str. 164
Art. 15.        [Umyślne popełnienie przestępstwa lub wykroczenia] | str. 166
Art. 16.        [Nadużycie alkoholu] | str. 168
Art. 17.        [Utrata prawa do zasiłku chorobowego] | str. 170
 
Rozdział 3. Świadczenie rehabilitacyjne | str. 185
Art. 18.        [Prawo do świadczenia rehabilitacyjnego. Orzeczenia lekarza orzecznika] | str. 185
Art. 19.        [Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego] | str. 196
Art. 20.        [Obowiązek ponownego zatrudnienia pracownika] | str. 198
Art. 21.        [Świadczenie rehabilitacyjne a zasiłek chorobowy] | str. 201
Art. 22.        [Odpowiednie stosowanie przepisów] | str. 202
 
Rozdział 4. Zasiłek wyrównawczy | str. 205
Art. 23.        [Prawo do zasiłku wyrównawczego] | str. 205
Art. 24.        [Wysokość zasiłku wyrównawczego] | str. 211
Art. 25.        [Wyłączenie prawa do zasiłku wyrównawczego] | str. 212
Art. 26.        (uchylony). | str. 213
 
Rozdział 5. (uchylony) | str. 214
Art. 27–28. (uchylone). | str. 214
 
Rozdział 6. Zasiłek macierzyński | str. 215
Art. 29.        [Prawo do zasiłku macierzyńskiego] | str. 215
Art. 29a.      [Okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego] | str. 245
Art. 30.        [Zasiłek macierzyński po ustaniu ubezpieczenia] | str. 251
Art. 30a.      [Wniosek o wypłacenie zasiłku macierzyńskiego. Wspólne korzystanie z zasiłku] | str. 267
Art. 31.        [Wysokość zasiłku macierzyńskiego] | str. 269
 
Rozdział 7. Zasiłek opiekuńczy | str. 280
Art. 32.        [Prawo do zasiłku opiekuńczego] | str. 280
Art. 32a.      [Zasiłek opiekuńczy dla ojca dziecka w przypadku gdy matka nie może sprawować opieki] | str. 292
Art. 33.        [Okres zasiłkowy] | str. 295
Art. 34.        [Wyłączenie prawa do zasiłku opiekuńczego] | str. 297
Art. 35.        [Wysokość zasiłku opiekuńczego] | str. 300
 
Rozdział 8. Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków przysługujących ubezpieczonym będącym pracownikami | str. 303
Art. 36.        [Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego] | str. 303
Art. 37.        [Niezdolność do pracy przed upływem pełnego miesiąca] | str. 313
Art. 38.        [Przeciętne miesięczne wynagrodzenie] | str. 315
Art. 39.        [Zrównanie zasiłku wyrównawczego z wynagrodzeniem] | str. 317
Art. 40.        [Zmiana umowy o pracę] | str. 318
Art. 41.        [Nieuwzględniane składniki wynagrodzenia] | str. 321
Art. 42.        [Wliczanie premii, nagród i innych składników wynagrodzenia] | str. 326
Art. 43.        [Przerwy w okresie zasiłkowym] | str. 328
Art. 44.        (uchylony). | str. 330
Art. 45.        [Minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego] | str. 331
Art. 46.        [Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia] | str. 332
Art. 47.        [Podstawa wymiaru innych świadczeń] | str. 334
 
Rozdział 9. Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków przysługujących ubezpieczonym niebędącym pracownikami | str. 337
Art. 48.        [Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego] | str. 337
Art. 48a.      [Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego] | str. 341
Art. 49.        [Niezdolność do pracy przed upływem pełnego miesiąca] | str. 347
Art. 50.        [Zmniejszony przychód] | str. 352
Art. 51.        (uchylony). | str. 353
Art. 52.        [Odpowiednie stosowanie przepisów] | str. 353
Art. 52a.      [Służba zastępcza] | str. 354
Art. 52b.      [Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego dla małżonka Prezydenta RP] | str. 354
 
Rozdział 10. Dokumentowanie prawa do zasiłków i kontrola orzekania o czasowej niezdolności do pracy | str. 356
Art. 53.        [Dowody niezdolności do pracy] | str. 356
Art. 54.        [Wystawianie zaświadczeń lekarskich] | str. 361
Art. 54a.      [Upoważnienie do wystawiania zaświadczeń lekarskich; Rejestr Asystentów Medycznych] | str. 364
Art. 55.        [Treść i forma zaświadczenia lekarskiego; e-zwolnienie lekarskie] | str. 371
Art. 55a.      [Profil informacyjny dla wystawiających zaświadczenia lekarskie] | str. 378
Art. 55b.      [Rejestr zaświadczeń lekarskich] | str. 382
Art. 56.        [Rejestr osób uprawnionych do wystawiania zaświadczeń] | str. 384
Art. 57.        [Kody literowe niezdolności do pracy] | str. 387
Art. 58.        [Profil informacyjny płatnika składek] | str. 389
Art. 58a.      [Sprostowanie błędów w zaświadczeniach lekarskich. Unieważnianie zaświadczeń lekarskich] | str. 393
Art. 59.        [Kontrola w zakresie orzekania o niezdolności do pracy i wystawiania zaświadczeń lekarskich] | str. 400
Art. 59a.      [Delegacja ustawowa – dokumentowanie niezdolności do pracy, wystawianie i sprostowanie zaświadczeń lekarskich] | str. 413
Art. 60.        [Cofnięcie lub stwierdzenie wygaśnięcia upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich] | str. 416
Art. 60a.      [Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych] | str. 421
 
Rozdział 11. Postępowanie w sprawach ustalania prawa do zasiłków i zasady ich wypłaty | str. 423
Art. 61.        [Podmioty ustalające i wypłacające zasiłki] | str. 423
Art. 61a.      [Prawo ZUS do przetwarzania danych i informacji] | str. 429
Art. 61b.      [Wszczęcie postępowania w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku] | str. 431
Art. 62.        [Dostarczenie zaświadczenia lekarskiego] | str. 436
Art. 63.        [Wniosek o ustalenie uprawnień do zasiłku] | str. 439
Art. 64.        [Terminy wypłaty zasiłków] | str. 442
Art. 65.        [Osoby uprawnione do otrzymania kwoty zasiłku] | str. 449
Art. 66.        [Wstrzymanie wypłaty i zwrot wypłaconych zasiłków] | str. 453
Art. 66a.      [Potrącenia ze świadczeń] | str. 465
Art. 67.        [Przedawnienie roszczeń o wypłatę świadczeń] | str. 467
Art. 68.        [Kontrola ubezpieczonych] | str. 471
Art. 69.        [Świadczenie rehabilitacyjne] | str. 475
Art. 70.        [Roszczenie regresowe] | str. 476
 
Rozdział 12. Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 480
Art. 71–80. (pominięte). | str. 480
 
Rozdział 13. Przepisy przejściowe i końcowe | str. 481
Art. 81.        [Świadczenia przyznane na podstawie wcześniejszych przepisów] | str. 481
Art. 82.        [Okres ubezpieczenia chorobowego] | str. 482
Art. 83.        [Zaświadczenia lekarskie wystawione na podstawie wcześniejszych przepisów] | str. 484
Art. 84.        [Zasiłek chorobowy w przypadku wypadków przy pracy i chorób zawodowych] | str. 485
Art. 85.        [Przepis derogacyjny] | str. 487
Art. 86.        [Wejście w życie ustawy] | str. 489
Literatura | str. 491
Orzecznictwo | str. 501
       
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 15

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 15

W piętnastym tomie Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego znalazło się opracowanie dotyczące formy rozrządzeń na wypadek śmierci po wejściu w życie rozporządzenia spadkowego nr 650/12 z 4 lipca 2012 r. Poza tym czytelnik znajdzie artykuły omawiające problematykę przepisów wymuszających swoje zastosowanie jako instrumentu służącego ochronie strony słabszej w przypadku umów ubezpieczenia, jak i prawa właściwego dla przeniesienia akcji w obrocie zorganizowanym. Godne polecenia jest także teoretycznoprawne opracowanie poświęcone metodzie analizy funkcjonalnej w prawie prywatnym międzynarodowym. Piętnasty tom czasopisma zamyka opinia prawna dotycząca dziedziczenia po obywatelu Wenezueli zamieszkałym w Polsce.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
Administrator 11/2016

-29%

Administrator 11/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Ograniczenie prawa własności gruntu,
● O kompensacie,
● Jak przygotować się do zimy?
● Systemy zdalnego odczytu.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 4/2015

-29%

Administrator 4/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Jesteśmy z Państwem już ćwierć wieku! - 25 lat na rynku miesięcznika ADMINISTRATOR,
● Uczymy się na błędach... własnych – rozmowa o poszanowaniu energii,
● Spółdzielnie a RPO,
● Przegląd wodomierzy.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator 5/2016

-26%

Administrator 5/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ustalanie opłat w spółdzielniach,
● Estetyka śmietnika,
● Remonty z premią,
● Marketing wind.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 7-8/2016

-26%

Administrator 7-8/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Kontrowersyjna nowelizacja Prawa energetycznego,
● Podatki a części wspólne budynku,
● Rewitalizacja zabytkowej kamienicy,
● Przegląd ciepłomierzy.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 9/2015

-26%

Administrator 9/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

  • Wszystko o windach,
  • O kosztorysowaniu robót hydroizolacyjnych – cz. 2,
  • Zarządzanie, wspólnota, bank w sieci.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.