Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Świadczenia rodzinne. Komentarz

ebook

- 14%

Świadczenia rodzinne. Komentarz

Tomasz Brzezicki, Dorota Sylwestrzak, Bartłomiej Chludziński, Aleksandra Główczewska, Tomasz Kuczyński, Karolina Rokicka-Murszewska, Dominika Zawacka-Klonowska, Łukasz Maszewski

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 144.00 zł 124.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 124.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8246-426-9
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Komentarz szczegółowo, ale bardzo praktycznie omawia przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych.Każdy zainteresowany znajdzie tu kompleksową informację, jakie świadczenia przysługują, a także:
• kto i kiedy ma do nich prawo,
• jaka jest ich wysokość,
• na jaki okres są przyznawane,
• kto je wypłaca, jak ich nie stracić i kiedy wygasają.Autorzy przeanalizowali zarówno przepisy o charakterze materialnoprawnym, jak i procesowym, a także szeroko zaprezentowali orzecznictwo sądów administracyjnych związane z tytułowymi świadczeniami. Książka uwzględnia najnowsze zmiany, w tym dotyczącą wysokości świadczenia pielęgnacyjnego.Komentarz jest przeznaczony dla praktyków, w szczególności dla pracowników organów administracji publicznej przyznających i weryfikujących należne świadczenia rodzinne (wójt, burmistrz, prezydent miasta) oraz sędziów sądów administracyjnych orzekających w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, a także radców prawnych i adwokatów. Może być również użyteczny dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką szeroko rozumianego prawa pomocy społecznej.

Tytuł
Świadczenia rodzinne. Komentarz
Autorzy
Tomasz Brzezicki, Dorota Sylwestrzak, Bartłomiej Chludziński, Aleksandra Główczewska, Tomasz Kuczyński, Karolina Rokicka-Murszewska, Dominika Zawacka-Klonowska, Łukasz Maszewski
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
Tłumaczenie
Piotr Rączka
ISBN
978-83-8246-426-9
Rok wydania
2021
Liczba stron
872
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów 29
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 35
Rozdział 1
Przepisy ogólne 37
Art. 1. [Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy] 37
1. Uwagi ogólne 39
2. Treść przepisu 42
3. Zakres przedmiotowy ustawy 45
4. Podmioty uprawnione do świadczeń rodzinnych 46
4.1. Obywatele polscy 47
4.2. Cudzoziemcy 49
4.3. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego 51
4.4. Umowy dwustronne o zabezpieczeniu społecznym 53
4.5. Zezwolenia na pobyt, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. c u.ś.r. 55
4.6. Karta pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” 56
4.7. Zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy wewnątrz przedsiębiorstwa, mobilności krótkoterminowej lub długoterminowej pracownika 58
4.8. Zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych, mobilności krótkoterminowej lub długoterminowej naukowca 59
5. Sytuacja dzieci posiadających obywatelstwo polskie, których rodzice są cudzoziemcami 60
6. Zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy jako przesłanka przyznania świadczeń rodzinnych 62
Art. 2. [Katalog świadczeń rodzinnych] 65
1. Uwagi ogólne 65
2. Treść przepisu 66
3. Forma definicji „świadczeń rodzinnych” i jej znaczenie dla całej ustawy 68
4. Klasyfikacja świadczeń rodzinnych 71
Art. 3. [Definicje] 73
1. Uwagi ogólne 84
2. Treść przepisu 84
3. Dochód 85
4. Dochód rodziny 87
5. Dochód członka rodziny 89
6. Dochód osoby uczącej się albo dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego 90
7. Dziecko 90
8. Emerytury i renty 91
9. Gospodarstwo rolne 92
10. Instytucja zapewniająca całodobowe utrzymanie 93
11. Koszyk żywieniowy 95
12. Niepełnosprawne dziecko 96
13. Okres zasiłkowy 96
14. Organ właściwy 97
15. Osoby pozostające na utrzymaniu 98
16. Osoba ucząca się 100
17. Opiekun faktyczny dziecka 102
18. Pełnoletnia osoba niepełnosprawna 104
19. Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 105
20. Rodzina 105
21. Rodzina wielodzietna 109
22. Osoba samotnie wychowująca dziecko 109
23. Szkoła 113
24. Szkoła wyższa 113
25. Umiarkowany stopień niepełnosprawności 114
26. Znaczny stopień niepełnosprawności 115
27. Zatrudnienie lub inna praca zarobkowa 116
28. Utrata dochodu i uzyskanie dochodu 119
29. Rozwiązania szczególne dotyczące dochodu utraconego związane z przeciwdziałaniem COVID-19 124
Rozdział 2
Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego 126
Art. 4. [Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków
do tego zasiłku] 126
1. Uwagi wstępne 126
2. Treść przepisu 128
3. Funkcja zasiłku rodzinnego 129
4. Dziecko jako podmiot, któremu przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego 133
5. Podmioty uprawnione do zasiłku rodzinnego, o których mowa w art. 4 ust. 2 u.ś.r. 134
5.1. Rodzice/jeden z rodziców 135
5.2. Opiekun prawny 136
5.3. Opiekun faktyczny 138
5.4. Osoba ucząca się 140
Art. 5. [Warunki przyznania zasiłku rodzinnego] 143
1. Uwagi ogólne 146
2. Treść przepisu 147
3. Dochód i sposoby jego ustalania 150
4. Aktualizowanie wysokości granic dochodu, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 u.ś.r. 152
5. Zasada obniżenia wysokości przyznawanych (pobieranych) zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami 153
6. Uwzględnienie utraty i uzyskania dochodu przez organ 154
7. Umieszczenie członka rodziny w pieczy zastępczej lub instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie 160
8. Ustalanie dochodu z gospodarstwa rolnego 161
9. Pomniejszenie dochodu dzierżawcy gospodarstwa rolnego o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy 164
10. Ustalenie dochodu dziecka znajdującego się pod opieką prawną 165
Art. 6. [Okres pobierania i wysokość zasiłku rodzinnego] 166
1. Uwagi ogólne 167
2. Treść przepisu 168
3. Kategorie dzieci, na które zostanie przyznany zasiłek podmiotom, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2 u.ś.r. 169
4. Warunki, jakie musi spełnić osoba ucząca się 174
5. Kwota zasiłku rodzinnego i jej aktualizacja. Wpływ wieku dziecka na wysokość zasiłku rodzinnego 175
Art. 7. [Negatywne przesłanki przyznania zasiłku rodzinnego] 177
1. Uwagi ogólne 178
2. Treść przepisu 180
3. Pozostawanie w związku małżeńskim przez dziecko lub osobę uczącą się 181
4. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej 183
5. Umieszczenie dziecka lub osoby uczącej się w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie 186
6. Pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się, uprawnione do zasiłku na własne dziecko 189
7. Osoba samotnie wychowująca dziecko z nieustalonym świadczeniem alimentacyjnym 191
7.1. Rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje 193
7.2. Ojciec dziecka jest nieznany 193
7.3. Oddalenie powództwa o alimenty lub zobowiązanie tylko jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka, ustalenie opieki naprzemiennej 194
8. Członek rodziny uprawniony do zasiłku rodzinnego na dziecko za granicą 197
Art. 8. [Katalog dodatków do zasiłku rodzinnego] 198
1. Uwagi ogólne 198
2. Treść przepisu 199
3. Akcesoryjny charakter dodatków do zasiłku rodzinnego 202
Art. 9. [Dodatek z tytułu urodzenia dziecka] 203
1. Uwagi ogólne 204
2. Treść przepisu 205
3. Podmioty uprawnione do uzyskania dodatku 206
4. Termin złożenia wniosku o przyznanie dodatku 208
5. Akcesoryjny charakter dodatku 212
6. Zbieg prawa do dodatku z prawem do innych świadczeń 214
7. Wysokość dodatku 214
8. Jednorazowy charakter dodatku 215
9. Przysługiwanie dodatku na każde dziecko 216
10. Wymóg pozostawania kobiety pod opieką medyczną 216
Art. 10. [Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego] 229
1. Uwagi ogólne 230
2. Treść przepisu 231
3. Funkcja dodatku 232
4. Podmioty uprawnione do uzyskania dodatku 233
5. Akcesoryjny charakter dodatku 233
6. Warunki uzyskania dodatku 234
6.1. Wprowadzenie 234
6.2. Pojęcie urlopu wychowawczego 234
6.3. Przesłanka bycia „uprawnionym do urlopu wychowawczego” 236
6.4. Okres korzystania z urlopu wychowawczego 238
6.5. Sprawowanie opieki nad dzieckiem. Pozostawanie dziecka pod faktyczną opieką 239
7. Przesłanki wyłączające nabycie prawa do dodatku 242
7.1. Wprowadzenie 242
7.2. Równoczesne korzystanie z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych dziecka 243
7.3. Pozostawanie w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego 243
7.4. Podjęcie lub kontynuacja zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem 245
7.5. Umieszczenie dziecka w placówce zapewniającej całodobową opiekę oraz inne przypadki zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 11

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 11

W niniejszym tomie „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” znalazły się opracowania dotyczące sądownictwa polubownego (możliwości związania zapisem na sąd polubowny członków zgrupowania spółek, ich wspólników i interesariuszy; dopuszczalności konkludentnego przystąpienia do zapisu na sąd polubowny oraz następstwa prawnego w zakresie przedmiotu sporu w toku postępowania przed sądem polubownym), jak również wąsko rozumianego prawa prywatnego międzynarodowego (artykuły poświęcone małżeństwu i związkom osób tej samej płci oraz skardze pauliańskiej). Poza tym w tomie zamieszono tłumaczenie i omówienie nowego holenderskiego prawa prywatnego międzynarodowego.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 6

-12%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 6

W studiach zebranych w kolejnym tomie serii poruszono tematy dotyczące: optymalnej koncepcji określania właściwości prawa we wspólnotowym porządku prawnym, wspólnotowych instrumentów prawa cywilnego, klauzuli porządku jako podstawy odmowy uznania lub wykonania orzeczenia sądu polubownego w polskim prawie arbitrażowym, zmian w unormowaniu cesji wierzytelności (od art. 12 konwencji rzymskiej do art. 14 rozporządzenia Rzym I).
W częściach obejmujących materiały i glosy zamieszczono wytyczne Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego w sprawie stosowania klauzuli porządku publicznego jako podstawy odmowy uznania lub wykonania międzynarodowych orzeczeń arbitrażowych, projekt ustawy z 2009 roku regulującej prawo prywatne międzynarodowe, wyrok Trybunału z dnia 6 października 2009 roku, glosę do tego wyroku oraz glosę do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2008 roku.

Cena: 27.30 zł 24.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 1

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 1

Pierwszy numer „Silesian Journal of Legal Studies” zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – teorii prawa, prawa handlowego, konstytucyjnego, międzynarodowego, samorządu terytorialnego, zamówień publicznych oraz prawa podatkowego, które dotyczą aktualnych problemów prawnych pojawiających się na gruncie prawa krajowego, europejskiego i międzynarodowego.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
13 różnych esejów o historii myśli politycznej i nie tylko

-14%

13 różnych esejów o historii myśli politycznej i nie tylko

Od AutoraWybór przedstawionych tu esejów powstał dość przypadkowo, stąd też i jego tytuł. Na przestrzeni lat 2005-2013 otrzymałem zaproszenia do wygłoszenia kilkunastu referatów na różnych konferencjach tudzież zaszczyt uczestnictwa w kilkunastu księgach dedykowanych moim Przyjaciołom i Kolegom. W sumie powstało w ten sposób kilkadziesiąt różnych tematycznie publikacji. Od pewnego momentu starałem się jednak wybierać tematy, które byłyby przynajmniej w jakimś stopniu bliskie sobie, choć zarazem różne; właśnie one złożyły się na przedstawiony tu wybór, z pewnością nie do końca jednolity i konsekwentny.
Sądzę, że każdy autor, chociażby na swój własny użytek, pielęgnuje jakąś wizję swojej dyscypliny naukowej, w ramach której powracają pewne wątki myślowe i skojarzenia znajdujące odbicie w jego publikacjach. W przypadku historii doktryn politycznych i prawnych z racji samej materii jest to łatwo dostrzegalne. Sam też nie jestem od tego wolny, a potrzeba ta narodziła się dość dawno temu, gdy w roku 1985 opublikowałem Szkice o historii doktryn politycznych i prawnych. Wybór niniejszy stanowi więc jakąś inną, mocno zresztą zmienioną, kontynuację owych zainteresowań. Być może w wielu sprawach mylę się lub buduję obraz daleki od realiów przedmiotu wykładu akademickiego, jest to jednak cechą każdej indywidualnej pamięci; tej, o której tak ładnie i trafnie napisał L. Buňuel: "Życie bez pamięci nie byłoby życiem, podobnie jak inteligencja bez możności wysławiania się nie byłaby inteligencją. Nasza pamięć jest naszą spójnią, naszym rozumem, naszym działaniem, naszym uczuciem. Bez niej jesteśmy niczym... Składam się ze swoich błędów i ze swoich wątpliwości w równym stopniu, co ze swoich pewników" (przeł. M. Braustein).
Czasem łatwiej napisać nie to, czym ów wybór jest, lecz właśnie czym nie jest. Pierwsze siedem esejów nie stanowi z pewnością ani zwartej teorii historii doktryn, ani równie spójnej refleksji metodologicznej. Jest to po prostu zbiór swobodnych uwag i pytań nasuwających się czasem w trakcie słuchania i czytania referatów czy prac moich Koleżanek i Kolegów po profesji i piórze. Historia doktryn, będąc dyscypliną relatywnie młodą wśród nauk historyczno-prawnych, nie dorobiła się w Polsce szczególnej obfitości opracowań o wymiarze teoretyczno-metodologicznym. Potrzeba ich zaistnienia w przyszłości wydaje się i konieczna, i pożyteczna. Stąd też może płonna moja nadzieja, że materia tychże esejów choćby w nikłym stopniu może być przydatna dla innych.
Pozostałe sześć esejów to już ludzie, ich dzieła i skutki. Tu wybór mój był całkowicie subiektywny i dowolny, podobnie jak ferowane sądy i wyciągane wnioski. Co najmniej dwa z tych esejów, a mianowicie o Kiplingu i Jüngerze, z pewnością nie są poświęcone materii historyczno-doktrynalnej. Pierwszy owszem dotyczy przykładu, jak można ewentualnie operować tworzywem literackim w zakresie jego oddziaływania na życie polityczne, lecz w gruncie rzeczy powstał on z własnego zamiłowania do dobrej literatury sensacyjno-szpiegowskiej tudzież może niezdrowego zainteresowania dwoistością natury człowieka. Esej ten, jako jedyny, nie był nigdy publikowany, bowiem nie ma on charakteru stricte naukowego. Esej poświęcony Jüngerowi też powstał z podziwu dla jego prozy, choć z pewnością nie dla jego postawy politycznej czy próby analizy jego udziału w "konserwatywnej rewolucji". Sądzę jednak, że warto czasem popatrzeć nań z innej perspektywy niż moja dyscyplina i dostrzec w nim nie ideologa, lecz dziwnego okupanta miasta, które na swój sposób kochał. Zresztą w tym wypadku moja własna i wieloletnia fascynacja Paryżem ułatwiała mi zrozumienie wielu kwestii.
Świadomie starałem się zachować w miarę pierwotną formę wypowiedzi, nie ujednolicając tekstu, aparatu przypisów lub wręcz ich braku, nie starając się specjalnie modyfikować tekstu ani uzupełniać go w sposób zmieniający wcześniejszą treść wypowiedzi. Stąd czytelnik dostrzec może pewne powtórzenia, powracające przykłady, odwołania do wypowiedzi wcześniejszych lub późniejszych czy powracające ulubione przeze mnie wątki, a nawet cytaty. Mam nadzieję, że zostanie mi to wybaczone, a co do reszty zdaję się na osąd czytelnika; bo - jak napisał ceniony przeze mnie za dystans do rzeczywistości J. Głowacki w swych felietonach "historycznych" publikowanych niegdyś w "Kulturze" (Warszawskiej): "Człowiek odpowiada za to, co powiedział, i za to, czego nie powiedział. Za to, co zrobił i czego nie zrobił. Człowiek w ogólności odpowiada. W szczególności odpowiadać nie lubi. Więc trzeba mu stworzyć warunki, żeby zaczął odpowiadać. Bo jak już zacznie, to nie może skończyć. Od tego momentu człowiek syntetyzuje się w człowieka odpowiedzialnego, wyzwalając w sobie człowieka niewyalienowanego, czyli prościej, człowieka w człowieku".

Cena: 50.00 zł 43.00 zł
2016 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVI

-25%

2016 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVI

Contents

IN MEMORIAM
Bartłomiej Krzan: Professor Jan Kolasa (1926-2016), doi: 10.7420/pyil2016a, pp. 11-18;
GENERAL ARTICLES
Roman Kwiecień: The "Nicaragua" Judgement and the Use of Force – 30 Years Later, doi: 10.7420/pyil2016b, pp. 21-36;
Michał Kowalski: Original Sin Reaffirmed: The Nicaragua Judgement’s Impact on the Notion of Armed Attack as the Most Grave Form of the Use of Force, doi: 10.7420/pyil2016c, pp. 37-50;
François Finck: The State between Fact and Law: The Role of Recognition and the Conditions under which It Is Granted in the Creation of New States, doi: 10.7420/pyil2016d, pp. 51-81;
Wojciech Burek: Family Reunification Regulations and Women: The Perspective of International Law, doi: 10.7420/pyil2016e, pp. 83-108;
Athanasios Yupsanis: Cultural Autonomy for Minorities in the Baltic States, Ukraine, and the Russian Federation: A Dead Letter, doi: 10.7420/pyil2016f, pp. 109-135;
Anna Karapetyan: A Recurring Phenomenon: The Lawful Sanctions Clause in the Definition of Torture and the Question of Judicial Corporal Punishment under International Human Rights Law, doi: 10.7420/pyil2016g, pp. 137-161;
Aleksandra Rychlewska: The Nullum Crimen Sine Lege Principle in the European Convention of Human Rights: The Actual Scope of Guarantees; doi: 10.7420/pyil2016h, pp. 163-186.
CONTENTS
Petra Bárd: Scrutiny over the Rule of Law in the European Union, doi: 10.7420/pyil2016i, pp. 187-208;
Joanna Ryszka: “Social Dumping” and “Letterbox Companies” – Interdependent or Mutually Exclusive Concepts in European Union Law?, doi: 10.7420/pyil2016j, pp. 209-229;
Dominik Horodyski, Maria Kierska: Enforcement of Emergency Arbitrators’ Decisions under Polish Law, doi: 10.7420/pyil2016k, pp. 230-244.
POLISH PRACTICE IN INTERNATIONAL LAW
Dorota Pyć: Compliance and Enforcement of Maritime Labour Conditions – The Polish Legal Perspective, doi: 10.7420/pyil2016l, pp. 247-255;
Grzegorz Wierczyński: The Polish Practice Regarding the Promulgation of International Agreements between 1945 and 2017, doi: 10.7420/pyil2016m, pp. 258-266;
Agata Kleczkowska: Judgement of the Supreme Court, dated 17 February 2016 (Ref. no. WA 16/15), doi: 10.7420/pyil2016n, pp. 267-276.
BOOK REVIEWS
Kaja Kowalczewska: William H. Boothby, Weapons Law and The Law of Armed Conflict, doi: 10.7420/pyil2016o, pp. 279-282;
Bartłomiej Krzan: M. Ruffert, C. Walter, Institutionalised International Law, doi: 10.7420/pyil2016p, pp. 283-286;
Roman Kwiecień: Robert Kolb, Peremptory International Law – Jus Cogens, doi: 10.7420/pyil2016q, pp. 287-290;
Marcin Menkes: Eugene Kontorovich, Francesco Parisi (eds.), Economic Analysis of International Law, doi: 10.7420/pyil2016r, pp. 291-294;
Marcin Menkes: Marc-William Palen, The ‘Conspiracy’ of Free Trade, doi: 10.7420/pyil2016s, pp. 295-298.
LIST OF REVIEWERS (vol . 36/2016), pp. 299-300.

Cena: 79.00 zł 59.00 zł
Administrator 12/2015

-29%

Administrator 12/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Walka o praworządność – rozmowa z Ewą Łętowską,

● Jak przeciwdziałać nieuczciwości w budowlance,

● Preproporcja we wspólnotach mieszkaniowych w 2016.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.