Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

System ochrony zdrowia w Polsce

ebook

- 14%

System ochrony zdrowia w Polsce

Ewelina Nojszewska

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 59.00 zł 51.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 51.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-2613-1
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Opracowanie ma na celu:


zapoznanie Czytelników ze specyfiką analizy ekonomicznej tego sektora gospodarki, którym jest ochrona zdrowia,
uświadomienie potrzeby dokonywania oceny ekonomicznej i przedstawienie najważniejszych jej narzędzi,
zwrócenie uwagi na specyfikę mierzenia efektywności w ochronie zdrowia.


Autorka omówiła najważniejsze wyzwania stojące przed ochroną zdrowia w krajach europejskich i w Polsce.Adresaci:


Książka skierowana jest do menedżerów, dyrektorów oraz pracowników zajmujących się administracją i finansami zakładów opieki
zdrowotnej. Publikacja może zainteresować pracowników administracji państwowej i samorządowej mających wpływ na kształt systemu ochrony zdrowia oraz studentów zarządzania, ekonomii i zdrowia publicznego.

Tytuł
System ochrony zdrowia w Polsce
Autor
Ewelina Nojszewska
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-2613-1
Rok wydania
2011
Liczba stron
312
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów
str. 11

Wprowadzenie
str. 13

Część I. Przegląd dorobku ekonomii zdrowia
str. 15

Rozdział 1. Punkt wyjścia - ustalenie zasad funkcjonowania systemu ochrony zdrowia
str. 19

1. Rola państwa i jednostek w ochronie zdrowia
str. 20

2. Przesłanki dla ochrony zdrowia
str. 21

3. Podsumowanie
str. 22

Rozdział 2. Charakterystyka zdrowia i ochrony zdrowia
str. 23

1. Charakterystyka ogólna
str. 24

1.1. Ekonomiczna ocena zdrowia
str. 24

1.2. Niepewność w ochronie zdrowia
str. 25

1.3. Asymetria informacji
str. 26

1.4. Negatywna selekcja
str. 27

1.5. Selekcja ryzyka
str. 27

1.6. Pokusa nadużycia
str. 27

2. Niesprawności mechanizmu rynkowego w ochronie zdrowia
str. 28

2.1. Efekty zewnętrzne
str. 28

2.2. Dobra publiczne
str. 30

2.3. Siła rynkowa - monopolizacja
str. 30

3. Interwencje rządu w ochronę zdrowia
str. 32

4. Efektywność i sprawiedliwość
str. 33

5. Podsumowanie
str. 36

Rozdział 3. Funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia - strona popytowa
str. 37

1. Popyt na zdrowie i ochronę zdrowia
str. 37

2. Sposoby finansowania ochrony zdrowia
str. 39

2.1. Gromadzenie finansów ochrony zdrowia
str. 39

2.2. Mechanizm finansowania ochrony zdrowia
str. 42

2.3. Finansowanie świadczeniodawców - skutki bodźców finansowych
str. 43

2.3.1. Retrospektywna (ex-post) i prospektywna (ex-ante) refundacja kosztów
str. 46

2.3.2. Wady i zalety poszczególnych sposobów opłacania świadczeniodawców
str. 47

2.3.3. Tworzenie systemów mieszanych
str. 48

2.3.4. Potencjalne cele, które mają być realizowane dzięki poszczególnym sposobom opłacania świadczeniodawców
str. 50

2.4. Rodzaje płatników w ochronie zdrowia
str. 51

2.5. Współpłacenie pacjentów
str. 54

3. Komercyjne ubezpieczenia zdrowotne
str. 55

4. Podsumowanie
str. 58

Rozdział 4. Funkcjonowanie rynku ochrony zdrowia - strona podażowa
str. 59

1. Podaż w ochronie zdrowia
str. 59

1.1. Ochrona zdrowia jako sektor gospodarki
str. 60

1.2. Funkcjonowanie przemysłów w ochronie zdrowia
str. 62

1.3. Rola stowarzyszeń zawodowych
str. 67

2. Problem własności w ochronie zdrowia
str. 68

3. Podsumowanie
str. 69

Rozdział 5. Funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia - współdziałanie wszystkich uczestników
str. 70

1. Ceny w ochronie zdrowia
str. 70

2. Ograniczenie budżetowe szpitali
str. 72

3. Neutralność między sektorem publicznym i prywatnym
str. 75

4. Podsumowanie
str. 76

Rozdział 6. Ocena ekonomiczna w ochronie zdrowia
str. 77

1. Ekonomiczne podstawy oceny ekonomicznej
str. 78

2. Sposoby oceny ekonomicznej
str. 80

2.1. Analiza kosztów i efektywności
str. 82

2.2. Analiza kosztów i użyteczności
str. 83

2.3. Analiza kosztów i korzyści
str. 84

2.4. Koszty i korzyści w ocenie ekonomicznej
str. 84

2.5. Stosunek kosztu do efektywności (CER)
str. 86

3. Narzędzia wykorzystywane do oceny ekonomicznej
str. 88

3.1. Dyskontowanie
str. 88

3.2. Modelowanie w ocenie ekonomicznej: analiza decyzyjna i modele Markova
str. 89

3.2.1. Analiza decyzyjna i drzewo decyzyjne
str. 89

3.2.2. Modele Markova
str. 91

3.3. Analiza wrażliwości
str. 91

4. Podsumowanie
str. 93

Część II. Doświadczenia systemów ochrony zdrowia funkcjonujących w krajach rozwiniętych
str. 95

Rozdział 7. Porównanie ubezpieczeniowego systemu ochrony zdrowia i narodowej służby zdrowia w wybranych krajach rozwiniętych
str. 97

1. Modele systemu ochrony zdrowia - wprowadzenie teoretyczne
str. 98

2. Funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w wybranych krajach
str. 100

2.1. Stan zdrowia społeczeństwa
str. 102

2.2. Finansowanie ochrony zdrowia
str. 109

2.3. Zasoby ochrony zdrowia
str. 118

3. Finansowanie w systemie ochrony zdrowia
str. 125

3.1. Przedmiot pokrycia ochroną zdrowia
str. 126

3.2. Gromadzenie finansów ochrony zdrowia
str. 128

3.3. Alokacja funduszy w ochronie zdrowia
str. 133

3.4. Refundowanie kosztów świadczeniodawców
str. 135

3.5. Wnioski dla Polski i krajów postsocjalistycznych
str. 138

4. Podsumowanie
str. 141

Rozdział 8. Wyzwania stojące przed ochroną zdrowia
str. 142

1. Sprawność funkcjonowania ochrony zdrowia
str. 142

1.1. Wydatki na ochronę zdrowia a stan zdrowia w zachodnioeuropejskich systemach ubezpieczeniowych i w systemach narodowej służby zdrowia
str. 143

1.2. Zależność między stanem zdrowia a czynnikami zatrudnionymi do jego produkcji
str. 146

1.3. System ubezpieczeniowy a narodowa służba zdrowia w ocenie Eurobarometru
str. 149

1.4. Baza danych o systemie ubezpieczeniowym i narodowej służbie zdrowia
str. 152

1.5. Zróżnicowanie wyników funkcjonowania systemu ubezpieczeniowego i narodowej służby zdrowia
str. 157

1.6. Efektywność i sprawiedliwość w ochronie zdrowia w krajach rozwiniętych
str. 160

1.7. Europejski Konsumencki Indeks Zdrowia 2009
str. 163

2. Rola pracodawców w ochronie zdrowia
str. 166

2.1. Przyczyny inwestowania w zdrowie pracowników
str. 168

2.2. Choroby chroniczne a absencja w pracy
str. 169

3. Koszty bezpośrednie i pośrednie
str. 170

4. Podsumowanie
str. 173

Część III. Ochrona zdrowia w Polsce po reformie z 1999 r.
str. 175

Rozdział 9. Ochrona zdrowia w III RP
str. 177

1. Zasady funkcjonowania ochrony zdrowia
str. 178

2. Zmiana służby zdrowia na powszechne ubezpieczenie zdrowotne - odsłona prawna
str. 180

3. Zmiana służby zdrowia na powszechne ubezpieczenie zdrowotne - wybrane wydarzenia
str. 183

4. Zamiana służby zdrowia na powszechne ubezpieczenie zdrowotne - spostrzeżenia
str. 186

5. Zmiana służby zdrowia na powszechne ubezpieczenie zdrowotne - wyniki z Narodowego Rachunku Zdrowia w 2009 r.
str. 190

6. Podsumowanie
str. 193

Aneks
str. 193

Rozdział 10. Funkcjonowanie polskiej ochrony zdrowia
str. 198

1. Sytuacja demograficzna
str. 198

2. Przedstawienie polskiego systemu zdrowia
str. 201

2.1. Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce
str. 202

2.2. Zasoby ochrony zdrowia w Polsce
str. 205

2.4. Status zdrowotny Polaków
str. 212

3. Ochrona zdrowia jako sektor gospodarki
str. 215

3.1. Ochrona zdrowia jako element systemu gospodarczego
str. 215

3.1.1. Finanse publiczne
str. 215

3.1.2. Rachunki makroekonomiczne - narodowe
str. 218

3.1.3. Inwestycje i środki trwałe
str. 221

3.1.4. Rynek pracy
str. 222

3.1.5. Wydatki gospodarstw domowych na ochronę zdrowia
str. 223

3.1.6. Ceny
str. 225

3.2. Funkcjonowanie ochrony zdrowia jako przemysłu
str. 226

3.2.1. Opieka ambulatoryjna
str. 227

3.2.2. Stacjonarna opieka zdrowotna
str. 227

4. Podsumowanie
str. 233

Rozdział 11. Wyzwania stojące przed ochroną zdrowia
str. 234

1. Value for money
str. 235

1.1. Koszty indywidualne
str. 235

1.2. Struktura i koszty leczenia szpitalnego
str. 243

2. Zadłużenie, czyli syndrom miękkiego ograniczenia budżetowego
str. 250

3. Prywatyzacja i zmiany formy organizacyjno-prawnej
str. 256

3.1. Wprowadzenie prawne i ekonomiczne do prywatyzacji
str. 256

3.2. Przekształcenia własnościowe SPZOZ-ów przeprowadzane przez jednostki samorządu terytorialnego w latach 1999-2009
str. 258

4. Podsumowanie
str. 262

Rozdział 12. Najważniejsze problemy stojące przed ochroną zdrowia
str. 263

1. Prywatne ubezpieczenia zdrowotne
str. 264

2. Ubezpieczenie zdrowotne rolników
str. 269

3. Partnerstwo publiczno-prywatne
str. 271

4. Neutralność publicznych i prywatnych podmiotów
str. 275

5. System informatyczny i informacyjny (w tym rejestr usług medycznych)
str. 276

6. Koszty pośrednie
str. 277

7. Świadczenia transgraniczne
str. 283

8. Podsumowanie
str. 285

Rozdział 13. Docelowy system ochrony zdrowia dla Polski
str. 286

1. Docelowa konstrukcja systemu ochrony zdrowia
str. 286

2. Dodatkowe zagadnienia
str. 290

3. Podsumowanie
str. 291

Bibliografia
str. 293

Spis ilustracji
str. 303

Spis tabel
str. 307
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 10

-15%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 10

Kolejny tom „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” poświęcony jest omówieniu problematyki rozgraniczenia statutu rzeczowego i spadkowego w nowym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych i dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia. Czytelnik znajdzie w nim też opracowania dotyczące prawa właściwego dla umowy o kooperację przemysłową w razie braku wyboru prawa, a także gwarancji bankowej oraz związków partnerskich w prawie prywatnym międzynarodowym. W tomie zamieszczono również artykuły traktujące o przedawnieniu roszczeń na podstawie konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów oraz kolizji postępowań przed sądem państwowym i polubownym. Godna polecenia jest glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, dotyczącego prawa właściwego do oceny skuteczności przelewu wierzytelności wobec dłużnika. Niniejszy tom zawiera również tłumaczenia nowej polskiej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym z 4 lutego 2011 r. na język niemiecki i chiński.

Cena: 18.90 zł 16.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 12

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 12

Dwunasty tom „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” otwiera omówienie nowej chińskiej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym (artykuł opublikowany w języku angielskim). Poza tym w zbiorze znalazły się także opracowania dotyczące międzynarodowej sprzedaży towarów (zagadnienie potrącenia oraz istotnego naruszenia umowy sprzedaży) oraz sądownictwa polubownego (jurysdykcji trybunałów arbitrażowych w sporach inwestycyjnych w kontekście rozszerzenia zgody na arbitraż państwa przyjmującego w wyniku zastosowania klauzuli największego uprzywilejowania). W niniejszym tomie czytelnik znajdzie również przekrojowe omówienie zagadnienia europeizacji prawa prywatnego międzynarodowego. W zbiorze tym zamieszczono też: odpowiedź na ankietę skierowaną do państw członkowskich Unii Europejskiej, dotyczącą stosowania Rozporządzenia nr 864/2007 o prawie właściwym dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II), sprawozdanie z Konferencji naukowej nt. Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 19-20 kwietnia 2012 r. w Warszawie, oraz rezolucję w sprawie podniesienia rangi prawa prywatnego międzynarodowego w programach studiów na wydziałach prawa oraz aplikacji prawniczych, przyjętą przez uczestników tejże konferencji. Publikowane materiały stanowią cenną pomoc zarówno dla praktyków – sędziów, adwokatów i radców prawnych, jak i teoretyków prawa; mogą być także wykorzystywane przez studentów i aplikantów.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 13

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 13

W trzynastym tomie „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” znalazły się dwie publikacje związane z wąsko rozumianą kolizjonistyką (tj. dotyczące transgranicznego przeniesienia siedziby statutowej polskiej spółki handlowej oraz odpowiedzialności za szkody wyrządzone przy wykonaniu władzy publicznej w ustawie o prawie prywatnym międzynarodowym z 2011 r.), artykuł poświęcony zagadnieniu nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w Austrii oraz opracowanie dotyczące sądownictwa polubownego (nadużycia prawa podmiotowego jako podstawy rozciągnięcia zapisu na sąd polubowny na podmioty powiązane kapitałowo). W niniejszym zbiorze zamieszczono także omówienie nowej rumuńskiej regulacji prawa prywatnego międzynarodowego w kodeksie cywilnym, a także artykuł opisujący interesującą kwestię braku unifikacji prawa kolizyjnego w odniesieniu do formy czynności w okresie obowiązywania w II Rzeczypospolitej ustawy prawo prywatne międzynarodowe z 1926 r.
Poza tym w tomie tym zawarto uwagi do projektu rozporządzenia Rady w sprawie małżeńskich ustrojów majątkowych (2011/0059) (CNS) z dnia 20 grudnia 2012 r., dotyczące przepisów kolizyjnych, oraz tłumaczenie księgi VII rumuńskiego kodeksu cywilnego, zawierającej przepisy prawa prywatnego międzynarodowego.
Publikowane materiały stanowią cenną pomoc zarówno dla praktyków – sędziów, adwokatów i radców prawnych, jak i teoretyków prawa; mogą być także wykorzystywane przez studentów i aplikantów.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
72 pytania o zadania służby bhp - praktyczne rozwiązania

-31%

72 pytania o zadania służby bhp - praktyczne rozwiązania

W rozporządzeniu Rady Ministrów z 2 września 1997 r. wskazano zadania służby bhp. To katalog zamknięty składający się z 22 zadań. Niestety mało precyzyjne zapisy często powodują wątpliwości, jeśli chodzi o interpretację poszczególnych zadań służby bhp. Nie do końca też jest jasne, co pracownik służby bhp powinien robić w ramach konkretnego obowiązku. Przepisy nie definiują przecież, czym jest na przykład „bieżące informowanie”. Pytanie zatem, czy chodzi o prowadzenie regularnego monitoringu bezpieczeństwa zakładu, czy jedynie o niezwłoczne informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych? Takich problemów jest więcej.
W książce „Zadania służby bhp – praktyczne problemy w pytaniach i odpowiedziach” rozwiewamy wątpliwości, jakie pojawiają się w codziennej pracy pracowników służby bhp, a dotyczą 22 zadań tej służby.

Cena: 139.90 zł 97.00 zł
Administrator 1-2/2016

-26%

Administrator 1-2/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Co nas czeka w 2016 roku?● Skąd się biorą problemy zarządców?● Przegląd podzielników,● Korekta przychodów i kosztów w 2016 roku.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 10/2016

-29%

Administrator 10/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.W
numerze m.in.:

Spółdzielcy o Mieszkaniu+,
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach,
Lider Spółdzielczości Mieszkaniowej 2016.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.