Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

System Prawa Karnego Procesowego. Tom V. Sądy i inne organy postępowania karnego

ebook

- 14%

System Prawa Karnego Procesowego. Tom V. Sądy i inne organy postępowania karnego

Zbigniew Kwiatkowski, Piotr Hofmański

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 307.00 zł 265.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 265.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-9366-9
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

"Przekazywany do rąk Czytelników tom V Systemu Prawa Karnego Procesowego dotyczy sądów i innych organów postępowania karnego. Nazwa sąd jest używana w znaczeniu procesowym, obejmującym skład orzekający bądź sędziego orzekającego jednoosobowo , lub w znaczeniu instytucjonalnym, odnoszącym się do jednostki organizacyjnej w systemie sądownictwa (np. sąd rejonowy, Sąd Najwyższy). W tym rozumieniu Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe sprawują wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej (art. 175 ust. 1 Konstytucji RP). Z cytowanego przepisu można wyprowadzić określenie sądów jako państwowych organów wymiaru sprawiedliwości. Nie wystarczy zatem, aby sąd rozstrzygał sprawy na podstawie przepisów prawa stanowionego lub sankcjonowanego przez państwo i realizował zadania państwa. Państwo ma bowiem także obowiązek tworzyć sądy i powoływać sędziów".

Ze wstępu

Tytuł
System Prawa Karnego Procesowego. Tom V. Sądy i inne organy postępowania karnego
Autorzy
Zbigniew Kwiatkowski, Piotr Hofmański
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-9366-9
Rok wydania
2015
Liczba stron
1172
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów 15
Wykaz podstawowej literatury podawanej wyłącznie w zapisie skróconym 23
Wprowadzenie 33
ROZDZIAŁ 1. Polskie sądownictwo powszechne w latach 1917-1988 43 1.1. Uwagi wprowadzające 48 1.2. Sądy polskie u progu odzyskania niepodległości (1917-1918) 51 1.3. Sądownictwo powszechne w Polsce międzywojennej (1918-1939) 59 1.3.1. Od odzyskania niepodległości do unifikacji sądownictwa (1918-1928) 59 1.3.1.1. Przejmowanie wymiaru sprawiedliwości przez władze polskie 60 1.3.1.2. Podstawy organizacji i działania sądownictwa powszechnego w okresie budowy Państwa Polskiego 65 1.3.1.3. Ustrój sądownictwa powszechnego 68 1.3.1.3.1. Sądownictwo powszechne w byłym zaborze rosyjskim 71 1.3.1.3.2. Sądownictwo powszechne w byłym zaborze austriackim 78 1.3.1.3.3. Sądownictwo powszechne w byłym zaborze pruskim 82 1.3.2. Od unifikacji sądownictwa do wybuchu II wojny światowej (1929-1939) 86 1.4. Sądownictwo powszechne w okresie okupacji (1939-1944) 103 1.5. Sądownictwo powszechne w pierwszych latach Polski Ludowej (22 lipca 1944 r. - 30 czerwca 1949 r.) 110 1.6. Sądownictwo powszechne od reformy sądowej 1949/1950 r. do uchwalenia ustawy o Sądzie Najwyższym w 1962 r. 122 1.7. Sądy powszechne w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej po 1962 r. 140
ROZDZIAŁ 2. Ustrój i struktura sądów powszechnych 155 2.1. Konstytucyjne zasady wymiaru sprawiedliwości 163 2.1.1. Uwagi ogólne 163 2.1.2. Znaczenie wymiaru sprawiedliwości 164 2.1.3. Klasyfikacje konstytucyjnych zasad wymiaru sprawiedliwości 168 2.1.4. Konstytucyjne zasady wymiaru sprawiedliwości 169 2.1.4.1. Zasada demokratycznego państwa prawnego 169 2.1.4.2. Zasada podziału władzy 171 2.1.4.3. Zasada sądowego wymiaru sprawiedliwości 174 2.1.4.4. Zasada niezależności sądownictwa 176 2.1.4.5. Zasada niezawisłości sędziów 178 2.1.4.6. Zasada instancyjności 182 2.1.4.7. Zasada prawa do sądu 184 2.1.4.8. Zasada udziału obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości 186 2.2. Pojęcie sądu i rodzaje sądów 188 2.2.1. Pojęcie sądu 188 2.2.1.1. "Sąd" w orzecznictwie międzynarodowym 193 2.2.1.2. "Sąd" w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego 197 2.2.1.3. Podstawowe elementy definicji sądu 199 2.2.2. Rodzaje sądów 207 2.2.2.1. Uwagi ogólne 207 2.2.2.2. Sądy powszechne 209 2.2.2.3. Sądy szczególne 210 2.3.Tworzenie i znoszenie sądów powszechnych 212 2.4.Ustrój sądów powszechnych 231 2.5.Struktura sądów powszechnych i ich wewnętrzna organizacja 235 2.5.1.Sądy rejonowe 235 2.5.2. Sądy okręgowe 239 2.5.3. Sądy apelacyjne 243 2.6. Organy sądów powszechnych 244 2.6.1. Uwagi ogólne 244 2.6.2. Prezes sądu 245 2.6.3. Kolegium sądu 246 2.6.4. Dyrektor sądu 248 2.7. Samorząd sędziowski 249 2.8. Sędziowie sądów powszechnych 252 2.8.1. Uwagi ogólne 252 2.8.2. Sędziowie zawodowi 253 2.8.3. Ławnicy 259 2.9. Referendarz sądowy 261 2.10. Nadzór nad sądami powszechnymi 269 2.10.1. Uwagi ogólne 269 2.10.2. Nadzór judykacyjny 270 2.10.3. "Nadzór administracyjny" 272
ROZDZIAŁ 3. Właściwość sądów powszechnych w sprawach karnych 281 3.1. Właściwość sądu jako gwarancja konstytucyjnej zasady prawa do sądu 287 3.2. Pojęcie właściwości sądu 293 3.3. Rodzaje właściwości sądów powszechnych 296 3.3.1. Uwagi ogólne 296 3.3.2. Właściwość ogólna sądów powszechnych 302 3.3.2.1. Właściwość rzeczowa sądów powszechnych 302 3.3.2.1.1. Właściwość rzeczowa sądu rejonowego 305 3.3.2.1.2. Właściwość rzeczowa "stała" sądu okręgowego 318 3.3.2.1.3. Właściwość rzeczowa "ruchoma" sądu okręgowego 343 3.3.2.2. Właściwość miejscowa sądów powszechnych 355 3.3.2.3. Właściwość funkcjonalna sądów powszechnych 366 3.3.2.3.1. Uwagi ogólne 366 3.3.2.3.2. Właściwość funkcjonalna sądu rejonowego 368 3.3.2.3.3. Właściwość funkcjonalna sądu okręgowego 379 3.3.2.3.4. Właściwość funkcjonalna sądu apelacyjnego 389 3.3.3. Właściwość szczególna sądów powszechnych 396 3.3.3.1. Właściwość z łączności spraw 396 3.3.3.1.1. Uwagi ogólne 396 3.3.3.1.2. Łączność podmiotowa 398 3.3.3.1.3. Łączność przedmiotowa 403 3.3.3.1.4. Łączność podmiotowo-przedmiotowa (mieszana) 413 3.3.3.2. Właściwość z przekazania sprawy 416 3.3.3.2.1. Właściwość z przekazania sprawy ze względu na ekonomikę procesu 416 3.3.3.2.2. Właściwość z przekazania sprawy ze względu na dobro wymiaru sprawiedliwości 432 3.3.3.2.3. Właściwość z przekazania sprawy ze względu na wyłączenie wszystkich sędziów danego sądu od rozpoznania określonej sprawy 451 3.3.3.2.4. Właściwość z przekazania sprawy innemu sądowi równorzędnemu, na wniosek sądu miejscowo właściwego, ze względu na upływający termin przedawnienia karalności przestępstwa 456 3.4.Badanie i orzekanie w przedmiocie właściwości sądów powszechnych 459 3.5. Spory kompetencyjne o właściwość sądów powszechnych 473 3.5.1. Spory kompetencyjne o właściwość między sądami powszechnymi 473 3.5.1.1. Pojęcie sporu kompetencyjnego o właściwość sądu 473 3.5.1.2. Rodzaje sporów 475 3.5.1.2.1. Uwagi ogólne 475 3.5.1.2.2. Spór pozytywny 476 3.5.1.2.3. Spór negatywny 477 3.5.2. Wszczęcie sporu kompetencyjnego o właściwość sądu 478 3.5.3. Rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego o właściwość sądu 482 3.6. Spór kompetencyjny o właściwość między sądami powszechnymi a wojskowymi 486
ROZDZIAŁ 4. Składy orzekające sądu karnego 491 4.1. Zróżnicowanie składu orzekającego 492 4.1.1. Kierunki zróżnicowania składu orzekającego 492 4.1.2. Powody różnicowania składów 493 4.2. Składy orzekające sądu w okresie poprzedzającym wejście w życie aktualnie obowiązującego Kodeksu postępowania karnego 498 4.3. Składy orzekające sądu po wejściu w życie aktualnie obowiązującego Kodeksu postępowania karnego 503 4.3.1. Składy orzekające sądu na rozprawie głównej 503 4.3.2. Składy orzekające sądu na posiedzeniu 507 4.3.3. Składy orzekające sądu w przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania, zastosowania środków zabezpieczających, wyroku łącznego, odszkodowania za niesłuszne skazanie lub niesłuszne zastosowanie środków przymusu 509 4.3.4. Składy orzekające sądu w postępowaniu przed sądami wojskowymi, w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, w sprawach o wykroczenia oraz przeciwko podmiotowi zbiorowemu. Skład Trybunału Stanu 512 4.3.5. Podsumowanie 515 4.4. Zasady kompozycji składu orzekającego w konkretnej sprawie 515 4.4.1. Osoby uprawnione do orzekania 515 4.4.2. Tworzenie składu orzekającego 517 4.4.3. Następstwa wadliwości składu 518
ROZDZIAŁ 5. Wyłączenie sędziego 520 5.1. Wyłączenie sędziego z mocy prawa (iudex inhabilis) 522 5.1.1. Uwagi ogólne 522 5.1.2. Wyłączenie sędziego z mocy prawa, jeżeli sprawa bezpośrednio go dotyczy (art. 40 § 1 pkt 1 k.p.k.) 528 5.1.3. Wyłączenie sędziego z mocy prawa, jeżeli jest on małżonkiem strony lub pokrzywdzonego bądź ich obrońcy, pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego albo pozostaje we wspólnym pożyciu z jedną z tych osób (art. 40 § 1 pkt 2 k.p.k.) 531 5.1.4. Wyłączenie sędziego z mocy prawa, jeżeli istnieją więzy pokrewieństwa lub powinowactwa między sędzią a stronami postępowania, pokrzywdzonym, ich obrońcą, pełnomocnikiem lub przedstawicielem ustawowym (art. 40 § 1 pkt 3 k.p.k.) 535 5.1.5. Wyłączenie sędziego z mocy prawa, jeżeli był on świadkiem czynu, o który sprawa się toczy, albo w tej samej sprawie był przesłuchany w charakterze świadka lub występował jako biegły (art. 40 § 1 pkt 4 k.p.k.) 536 5.1.6. Wyłączenie sędziego z mocy prawa, jeżeli brał udział w sprawie w charakterze prokuratora, obrońcy, pełnomocnika, przedstawiciela ustawowego strony, albo prowadzącego postępowanie przygotowawcze (art. 40 § 1 pkt 5 k.p.k.) 540 5.1.7. Wyłączenie sędziego z mocy prawa, jeżeli brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia lub wydał zaskarżone zarządzenie (art. 40 § 1 pkt 6 k.p.k.) 542 5.1.8. Wyłączenie sędziego z mocy prawa, jeżeli brał udział w wydaniu orzeczenia, które zostało uchylone (art. 40 § 1 pkt 7 k.p.k.) 545 5.1.9. Wyłączenie sędziego z mocy prawa, jeżeli brał udział w wydaniu postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania (art. 40 § 1 pkt 8 k.p.k.) 550 5.1.10. Wyłączenie sędziego z mocy prawa, jeżeli brał udział w wydaniu orzeczenia, co do którego wniesiono sprzeciw (art. 40 § 1 pkt 9 k.p.k.) 553 5.1.11. Wyłączenie sędziego z mocy prawa, jeżeli prowadził mediację (art. 40 § 1 pkt 10 k.p.k.) 554 5.1.12. Wyłączenie sędziego z mocy prawa, jeżeli brał udział w wydaniu orzeczenia objętego wnioskiem o wznowienie lub zaskarżonego w trybie kasacji (art. 40 § 3 k.p.k.) 556 5.1.13. Podsumowanie 559 5.2. Wyłączenie sędziego na wniosek (iudex suspectus) 560 5.3. Tryb wyłączenia sędziego 574 5.3.1. Uwagi ogólne 574 5.3.2. Wyłączenie sędziego na jego wniosek 576 5.3.3. Wyłączenie sędziego z urzędu 577 5.3.4. Wyłączenie sędziego na wniosek strony 580
ROZDZIAŁ 6. Sądy wojskowe 586 6.1. Sądownictwo wojskowe - rys historyczny 590 6.1.1. Uwagi ogólne 590 6.1.2. Organizacja sądownictwa wojskowego w Polsce międzywojennej 591 6.1.3. Organizacja sądownictwa w okresie II wojny światowej 609 6.1.4. Sądownictwo wojskowe w Polsce Ludowej 610 6.1.5. Sądownictwo wojskowe w latach 1970-1997 619 6.2. Sądownictwo wojskowe - poszukiwanie rozwiązań 628 6.3. Ustrój i struktura sądów wojskowych 633 6.3.1. Uwagi ogólne 633 6.3.2. Struktura sądów wojskowych 635 6.3.3. Organy sądów wojskowych 638 6.3.3.1. Uwagi ogólne 638 6.3.3.2. Prezes sądu wojskowego 638 6.3.3.3. Kolegium sądu wojskowego 639 6.3.4. Sędziowie sądów wojskowych 640 6.3.5. Samorząd sędziowski 644 6.3.6. Ławnicy w sądach wojskowych 645 6.3.7. Nadzór nad sądami wojskowymi 647 6.4. Podsądność sądom wojskowym 650 6.4.1. Kryteria podsądności 650 6.4.1.1. Kryterium podmiotowe 650 6.4.1.2. Kryterium przedmiotowe 653 6.4.2. Ograniczenie podsądności 654 6.4.3. Rozszerzenie podsądności 655 6.4.4. Spory kompetencyjne 656 6.5. Właściwość sądów wojskowych 657 6.5.1. Uwagi ogólne 657 6.5.2. Właściwość rzeczowa 658 6.5.2.1. Właściwość rzeczowa wojskowego sądu garnizonowego 658 6.5.2.2. Właściwość rzeczowa wojskowego sądu okręgowego 658 6.5.3. Właściwość funkcjonalna 660 6.5.3.1. Właściwość funkcjonalna wojskowego sądu garnizonowego 660 6.5.3.2. Właściwość funkcjonalna wojskowego sądu okręgowego 660 6.5.3.3. Właściwość funkcjonalna Sądu Najwyższego - Izba Wojskowa 663 6.5.4. Właściwość miejscowa 664 6.6. Składy orzekające sądów wojskowych 665 6.7. Podsumowanie 667
ROZDZIAŁ 7. Sąd Najwyższy 670 7.1. Uwagi wstępne 673 7.2. Sąd Najwyższy w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej po 1962 r. 674 7.2.1. Pozycja ustrojowa Sądu Najwyższego 674 7.2.2. Zasady obsady i organizacja Sądu Najwyższego 675 7.2.3. Nadzór judykacyjny Sądu Najwyższego 681 7.2.3.1. Środki nadzoru instancyjnego 682 7.2.3.2. Środki nadzoru pozainstancyjnego 682 7.2.4. Tryb działania Sądu Najwyższego 686 7.3. Sąd Najwyższy w Rzeczypospolitej Polskiej 691 7.3.1. Zmiany ustrojowe 691 7.3.2. Pozycja prawna Sądu Najwyższego 695 7.3.2.1. Relacja pomiędzy Sądem Najwyższym a Trybunałem Stanu 695 7.3.2.2. Relacja pomiędzy Sądem Najwyższym a Trybunałem Konstytucyjnym 697 7.3.2.3. Relacja pomiędzy Sądem Najwyższym a Krajową Radą Sądownictwa 701 7.3.2.4. Relacja pomiędzy Sądem Najwyższym a Prezydentem RP 706 7.3.2.5. Relacja pomiędzy Sądem Najwyższym a Radą Ministrów 708 7.3.2.6. Relacja pomiędzy Sądem Najwyższym a Rzecznikiem Praw Obywatelskich oraz Rzecznikiem Praw Dziecka 710 7.3.2.7. Relacja pomiędzy Sądem Najwyższym a prokuraturą 711 7.4. Organizacja Sądu Najwyższego w Rzeczypospolitej Polskiej 714 7.5. Funkcje Sądu Najwyższego w Rzeczypospolitej Polskiej 722
ROZDZIAŁ 8. Prokurator jako organ postępowania karnego 726 8.1. Geneza i kształtowanie się prokuratury 732 8.1.1. Geneza prokuratury 732 8.1.2. Kształtowanie się prokuratury 733 8.2. Geneza i kształtowanie się prokuratury w Polsce 737 8.2.1. Geneza prokuratury w Polsce 737 8.2.2. Prokuratura w Królestwie Polskim 738 8.2.3. Prokuratura w Księstwie Warszawskim 741 8.2.4. Prokuratura w Królestwie Kongresowym 743 8.2.5. Prokuratura w okresie porozbiorowym 745 8.2.6. Prokuratura w latach 1928-1944 751 8.2.7. Prokuratura w latach 1944-1950 765 8.2.8. Prokuratura w latach 1950-1967 773 8.2.9. Prokuratura w latach 1967-1985 778 8.2.10. Prokuratura w latach 1985-1990 785 8.2.11. Prokuratura w latach 1990-2010 789 8.2.12. Prokuratura po 2010 r. 796 8.3. Zasady organizacyjne prokuratury 805 8.3.1. Zasada jednolitości 805 8.3.1.1. Właściwość rzeczowa 809 8.3.1.2. Właściwość miejscowa 811 8.3.2. Zasada centralizmu 814 8.3.3. Zasada jednoosobowego kierownictwa 814 8.3.4. Zasada hierarchicznego podporządkowania 815 8.3.5. Zasada niezależności 818 8.4. Zasady działania prokuratury 828 8.4.1. Zasada substytucji 828 8.4.2. Zasada dewolucji 830 8.4.3. Zasada indyferencji 830 8.5. Role prokuratora jako organu procesowego 831 8.6. Wyłączenie prokuratora 840 8.6.1. Wyłączenie prokuratora z mocy prawa 841 8.6.2. Wyłączenie prokuratora na mocy orzeczenia 842 8.6.3. Postępowanie w przedmiocie wyłączenia prokuratora 846 8.6.3.1. Organy uprawnione do orzekania o wyłączeniu prokuratora 846 8.6.3.2. Postępowanie w przedmiocie wyłączenia prokuratora z mocy prawa 848 8.6.3.3. Postępowanie w przedmiocie wyłączenia na mocy orzeczenia prokuratora 849 8.6.3.4. Postępowanie w przedmiocie wyłączenia na żądanie prokuratora 850 8.6.3.5. Postępowanie w przedmiocie wyłączenia z urzędu 851 8.6.3.6. Postępowanie w przedmiocie wyłączenia na wniosek 851 8.6.3.7. Skutki w zakresie czynności dokonanej przez prokuratora podlegającego wyłączeniu 852 8.7. Strój urzędowy prokuratora 853 8.8. Prokuratura wojskowa 856
ROZDZIAŁ 9. Policja jako organ postępowania karnego 873 9.1. Uwagi ogólne 884 9.2. Rozwój historyczny służb policyjnych na ziemiach polskich 887 9.3. Pozycja ustrojowa Policji w systemie organów władzy publicznej 904 9.4. Prowadzenie przez Policję czynności dochodzeniowo-śledczych 917 9.5. Prowadzenie przez Policję czynności operacyjno-rozpoznawczych 931 9.6. Prowadzenie przez Policję czynności administracyjno-porządkowych 964 9.7. Uprawnienia indywidualne funkcjonariuszy Policji 964 9.8. Perspektywy rozwoju służb policyjnych 974
ROZDZIAŁ 10. Inne organy ścigania w postępowaniu karnym 975 10.1. Zagadnienia ogólne 985 10.2. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu 994 10.2.1. Geneza i rozwoj służb kontrwywiadu cywilnego na ziemiach polskich 994 10.2.2. Pozycja ustrojowa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 1003 10.2.3. Zadania funkcjonariuszy ABW i formy ich realizacji 1005 10.2.4. Uprawnienia indywidualne funkcjonariuszy ABW 1012 10.2.5. Perspektywy rozwoju ABW 1014 10.3. Centralne Biuro Antykorupcyjne 1015 10.3.1. Geneza i pozycja ustrojowa Centralnego Biura Antykorupcyjnego 1015 10.3.2. Zadania i formy ich realizacji przez funkcjonariuszy CBA 1019 10.3.3. Indywidualne uprawnienia funkcjonariuszy CBA 1025 10.4. Żandarmeria Wojskowa 1026 10.4.1. Geneza i rozwój historyczny organów wojskowych służb policyjnych 1026 10.4.2. Pozycja ustrojowa i zadania Żandarmerii Wojskowej 1030 10.4.3. Formy wykonywania zadań przez funkcjonariuszy Żandarmerii Wojskowej 1033 10.4.4. Uprawnienia indywidualne funkcjonariuszy Żandarmerii Wojskowej 1043 10.5. Straż Graniczna 1045 10.5.1. Geneza i rozwój formacji granicznych w Polsce 1045 10.5.2. Pozycja ustrojowa i zakres zadań Straży Granicznej 1049 10.5.3. Formy wykonywania zadań przez funkcjonariuszy Straży Granicznej 1051 10.5.4. Uprawnienia indywidualne funkcjonariuszy Straży Granicznej 1058 10.6. Organy Inspekcji Handlowej 1060 10.7. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej 1066 10.8. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej 1070 10.9. Straż Leśna 1077 10.10. Państwowa Straż Łowiecka 1091 10.11. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych 1106 10.12. Problem wyłączenia funkcjonariuszy organów ścigania 1110 10.13. Perspektywy udziału organów ścigania po nowelizacji 1112
ROZDZIAŁ 11. Finansowe organy postępowania przygotowawczego 1114 11.1. Krótki rys historyczny 1115 11.1.1. Okres międzywojenny 1115 11.1.2. Okres powojenny 1121 11.2. Charakter prawnoustrojowy finansowych organów postępowania przygotowawczego 1125 11.2.1. Uwagi ogólne 1125 11.2.2. Urzędy skarbowe 1127 11.2.3. Inspektor kontroli skarbowej 1129 11.2.4. Urzędy celne 1136 11.3. Właściwość finansowych organów postępowania przygotowawczego 1140 11.3.1. Właściwość rzeczowa 1140 11.3.2. Właściwość miejscowa 1145 11.3.3. Właściwość ruchoma 1147 11.3.4. Spór o właściwość 1148 11.3.5. Konsekwencje naruszenia przepisów o właściwości 1149 11.3.6. Sygnalizacja 1155 11.4. Wyłączenie organu 1157 11.4.1. Podstawy wyłączenia 1157 11.4.2. Tryb wyłączenia 1158
Skorowidz przedmiotowy 1161
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

-14%

100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pod redakcją naukową Pani Prezes Urzędu Patentowego - dr Alicji Adamczak to blisko 100 tekstów merytorycznych związanych z własnością przemysłową. W księdze są znakomite teksty m.in.: o historii Urzędu Patentowego, o historii ustawodawstwa o ochronie własności przemysłowej, o słynnych polskich wynalazcach, o rozwoju techniki wojskowej czy techniki lotniczej. Są także artykuły prawnicze dotyczące prawa własności przemysłowej, znaków towarowych, opisów patentowych. Jest również tekst o tym, jak zostaje się wynalazcą. Autorzy to nie tylko teoretycy z wielu różnych dyscyplin naukowych, ale i praktycy, wśród których są: wynalazcy, prawnicy, historycy, ekonomiści, inżynierowie, językoznawca, projektanci, rzecznicy patentowi. W księdze są również teksty przedstawicieli instytucji, które najściślej współpracują z Urzędem Patentowym.

Cena: 169.00 zł 146.00 zł
40 wskazówek ważnych dla kierownika rejestracji. Prawo, zarządzanie, obsługa pacjenta

-31%

40 wskazówek ważnych dla kierownika rejestracji. Prawo, zarządzanie, obsługa pacjenta

Książka dostarcza kierującym rejestracjami medycznymi niezbędnej wiedzy dotyczącej dokumentacji medycznej, praw pacjentów, ochrony danych osobowych i udzielania świadczeń medycznych. Zawiera praktyczne porady dotyczące zarządzania pracownikami rejestracji oraz wyjaśnia najczęstsze problemy pojawiające się podczas obsługi pacjentów.

Cena: 89.00 zł 61.00 zł
ABC służby cywilnej

-14%

ABC służby cywilnej

ABC służby cywilnej to jedyna na rynku wydawniczym publikacja, która przedstawia system służby cywilnej w sposób kompleksowy i przystępny. Autorzy z ogromnego obszaru tworzącego ustrój i funkcjonowanie korpusu służby cywilnej wybrali zagadnienia podstawowe, a zarazem najbardziej istotne. Część opisowa pracy została wzbogacona licznymi schematami, tabelami i wykresami. Ponadto opracowanie zawiera wzory pism urzędowych, pytania egzaminacyjne występujące w postępowaniu kwalifikacyjnym w służbie cywilnej, słownik pojęć oraz wyciągi z wyroków i analiz dotyczących służby cywilnej.


Adresaci:

Książka stanowi praktyczne kompendium wiedzy niezbędne dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką polskiej służby cywilnej. Publikacja przeznaczona jest dla członków korpusu służby cywilnej, w szczególności pracowników kadrowych urzędów administracji rządowej. Będzie przydatna także osobom przygotowującym się do postępowania kwalifikacyjnego w administracji publicznej i naboru do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Ponadto może stanowić pomoc naukową dla pracowników uczelni wyższych oraz pomoc dydaktyczną dla studentów prawa, administracji i politologii.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
Administracja ochrony zdrowia w Polsce – między świadczeniem a reglamentacją

-14%

Administracja ochrony zdrowia w Polsce – między świadczeniem a reglamentacją

Książka prezentuje rolę i zakres administracji publicznej w sektorze ochrony zdrowia w Polsce. W opracowaniu omówiono tematy takie jak prywatyzacja ochrony zdrowia i odpłatność świadczeń zdrowotnych. Przedstawiono również zagadnienia dotyczące najnowszych zmian w organizacji Państwowego Ratownictwa Medycznego, sieci szpitali, czy problem utraty kontroli jednostki samorządu terytorialnego nad prowadzonym podmiotem leczniczym. Analizie poddano nierozstrzygnięte dotąd kwestie, m.in. w jaki sposób administracja publiczna ma zapewnić udzielanie świadczeń zdrowotnych, czy ma to czynić przez tworzone przez siebie podmioty lecznicze, czy też w inny sposób.


Publikacja przeznaczona jest dla pracowników administracji rządowej i samorządowej zajmujących się ochroną zdrowia, adwokatów, radców prawnych, sędziów. Zainteresuje również pracowników naukowych oraz studentów prawa, administracji, zarządzania czy ochrony zdrowia.

Cena: 110.00 zł 95.00 zł
Administracyjnoprawne aspekty opłaty planistycznej

-14%

Administracyjnoprawne aspekty opłaty planistycznej

Książka stanowi studium z zakresu prawa administracyjnego, w którym całościowo omówiono administracyjnoprawne aspekty opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, związanej z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tj. opłaty planistycznej.

Zawarte w monografii rozważania dotyczą m.in. tak istotnych kwestii, jak:

charakter prawny opłaty planistycznej,
przesłanki materialnoprawne jej nałożenia,
podmioty zobowiązane do uiszczenia opłaty i ich następcy prawni,
decyzja administracyjna ustalająca opłatę planistyczną.
Publikacja jest niezbędną lekturą i narzędziem pracy dla wszystkich osób, które stosują przepisy dotyczące opłaty planistycznej i zajmują się tymi kwestiami na co dzień, w szczególności dla pracowników administracji samorządowej i terenowej administracji rządowej, profesjonalnych pełnomocników oraz sędziów sądów administracyjnych. Książka z pewnością zainteresuje również przedstawicieli nauki prawa administracyjnego.

Cena: 22.00 zł 19.00 zł
Administrator 9/2015

-26%

Administrator 9/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

  • Wszystko o windach,
  • O kosztorysowaniu robót hydroizolacyjnych – cz. 2,
  • Zarządzanie, wspólnota, bank w sieci.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.