Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

System Prawa Karnego Procesowego. Tom XVIII. Koszty procesu w sprawach karnych

ebook

- 14%

System Prawa Karnego Procesowego. Tom XVIII. Koszty procesu w sprawach karnych

Piotr Hofmański, Monika Klejnowska, Maria Rogacka-Rzewnicka, Paweł Czarnecki, Arita Masłowska, Hanna Gajewska-Kraczkowska, Łukasz Jagiełłowicz, Łukasz Wiśniewski, Marcin Warchoł, Krzysztof Nowicki, Magdalena Komar-Zabłocka, Damian Gil, Agata Bidas, Łukasz

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 307.00 zł 265.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 265.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8124-983-6
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

System Prawa Karnego Procesowego to wielotomowe wydawnictwo opracowane pod redakcją merytoryczną Piotra Hofmańskiego. Jest to jedyne na rynku tak aktualne, obszerne i kompleksowe omówienie całego systemu instytucji polskiego prawa karnego procesowego. System stanowi fundamentalne teoretyczne opracowanie problemów tej dziedziny prawa z uwzględnieniem wszystkich perspektyw patrzenia na poszczególne instytucje procedury karnej.

W tomie XVIII Systemu scharakteryzowano koszty procesu karnego nie tylko od strony teoretycznej poprzez wskazanie ponadczasowych zasad, dorobku doktryny polskiego procesu karnego i orzecznictwa, lecz także z zaznaczeniem kwestii praktycznych, takich jak chociażby sposób obliczania danych kosztów.

Systematyka omówionych zagadnień została zdeterminowana przez podział kosztów narzucony przez Kodeks postępowania karnego, a zarazem dostosowana do struktury procesu karnego:

najpierw poruszono zagadnienia o charakterze ogólnym, statycznym, kwestie wspólne dla rozstrzygania o kosztach procesu (rozdz. 1-6),
następnie opisano koszty w dynamice procesowej, czyli tryb rozstrzygania o nich oraz reguły ich rozdziału w postępowaniu karnym (rozdz. 7-19).

Tytuł
System Prawa Karnego Procesowego. Tom XVIII. Koszty procesu w sprawach karnych
Autorzy
Piotr Hofmański, Monika Klejnowska, Maria Rogacka-Rzewnicka, Paweł Czarnecki, Arita Masłowska, Hanna Gajewska-Kraczkowska, Łukasz Jagiełłowicz, Łukasz Wiśniewski, Marcin Warchoł, Krzysztof Nowicki, Magdalena Komar-Zabłocka, Damian Gil, Agata Bidas, Łukasz Łuczak, Kacper Oleksy, Jakub Znamierowski, Beata Bachurska, Anna Grochowska
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
Lektorzy
Anna Grochowska
ISBN
978-83-8124-983-6
Seria
System prawa
Rok wydania
2018
Liczba stron
1220
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów 19

Wprowadzenie 37

ROZDZIAŁ 1. Odpłatność w sprawach karnych – uwagi wprowadzające 51
1 1 Odpłatność jako reguła w sprawach karnych 53
1 2 Cele i funkcje kosztów procesu 59
1 3 Historia i geneza kosztów procesu w sprawach karnych 62
1 4 Konstytucyjne i międzynarodowe aspekty kosztów procesu karnego 78
1 5 Koszty a zasady procesu karnego 87
1 6 Podmiotowe i przedmiotowe aspekty zakresu odpłatności w sprawach karnych 95
1 6 1 Reguły odpłatności 95
1 6 2 Podmiotowy zakres odpłatności 96
1 6 2 1 Podział kosztów procesu między uczestników procesu 96
1 6 2 2 Koszty procesu a Skarb Państwa i inne podmioty niebędące stronami procesu 99
1 6 3 Przedmiotowy zakres odpłatności 102
1 7 Nowe tendencje rozwojowe dotyczące kosztów procesu karnego 106
1 7 1 Dążenie do redukcji kosztów w procesie karnym 106
1 7 2 Planowanie kosztów w procesie karnym 108
1 7 3 Koszty procesu karnego a konsensualizm i kompensacja 108
1 7 4 Koszty procesu karnego a nowe technologie 133
1 8 Charakter regulacji prawnej dotyczącej kosztów procesu karnego 134
1 9 Patologiczne zjawiska związane z kosztami procesu karnego 135

ROZDZIAŁ 2. Pojęcie i klasyfikacja kosztów procesu karnego 137
2 1 Zróżnicowane ujęcie kosztów w postępowaniu karnym 138
2 1 1 Szerokie ujęcie kosztów związanych z postępowaniem karnym 138
2 1 2 Koszty ogólne a koszty procesu 139
2 1 3 Pojęcie kosztów procesu w ścisłym znaczeniu 141
2 2 Normatywny podział kosztów 142

ROZDZIAŁ 3. Koszty sądowe w procesie karnym 158
3 1 Opłaty w sprawach karnych 161
3 1 1 Pojęcie i funkcje opłat w procesie karnym 161
3 1 2 Rodzaje opłat w procesie karnym 162
3 1 3 Opłaty w sprawach karnych a realizacja prawa do sądu 175
3 1 4 Opłaty związane z wydaniem określonego rozstrzygnięcia 177
3 1 4 1 Istota opłat związanych z wydaniem określonego rozstrzygnięcia 177
3 1 4 2 Określenie orzeczonej opłaty związanej z wydaniem określonego rozstrzygnięcia 179
3 1 4 3 Ogólne reguły dotyczące wymierzania opłat związanych z wydaniem określonego rozstrzygnięcia 182
3 1 4 4 Opłaty wymierzane w orzeczeniu kończącym postępowanie przez sąd pierwszej instancji 185
3 1 4 5 Opłaty wymierzane w orzeczeniu kończącym zwyczajne postępowanie odwoławcze 193
3 1 4 6 Wymierzanie opłat w orzeczeniu kończącym postępowanie w wyniku wniesienia nadzwyczajnego środka zaskarżenia 197
3 1 5 Opłaty niezwiązane z wydaniem orzeczenia 200
3 1 5 1 Charakter prawny opłat niezwiązanych z wydaniem orzeczenia 200
3 1 5 2 Tryb postępowania w przedmiocie uiszczenia opłat niezwiązanych z wydaniem orzeczenia 201
3 1 5 3 Procesowe konsekwencje braku opłaty lub uiszczenia po terminie opłat niezwiązanych z wydaniem orzeczenia 202
3 1 5 4 Rodzaje i wysokość opłat niezwiązanych z wydaniem orzeczenia uiszczanych na podstawie ustawy o opłatach w sprawach karnych 206
3 1 5 5 Opłata w sprawie o kasację 213
3 1 5 6 Opłata od skargi na wyrok sądu odwoławczego 220
3 1 5 7 Opłata uiszczana tytułem zryczałtowanej równowartości wydatków w sprawach z oskarżenia prywatnego oraz z oskarżenia posiłkowego subsydiarnego 222
3 1 5 8 Opłaty kancelaryjne 224
3 1 6 Zwolnienie z opłat w orzeczeniu kończącym postępowanie oraz z opłat niezwiązanych z wydaniem orzeczenia 228
3 1 7 Rozłożenie na raty i umorzenie opłat orzekanych w rozstrzygnięciu kończącym postępowanie oraz opłat niezwiązanych z wydaniem orzeczenia 231
3 1 8 Środki zaskarżenia w przedmiocie opłat orzekanych w rozstrzygnięciu kończącym postępowanie oraz opłat niezwiązanych z wydaniem orzeczenia 233
3 1 9 Przedawnienie praw związanych z opłatami 237
3 2 Wydatki Skarbu Państwa w ramach procesu karnego 239
3 2 1 Wydatki Skarbu Państwa w systematyce kosztów procesu 239
3 2 2 Ponoszenie wydatków Skarbu Państwa 240
3 2 3 Rodzaje sposobów obliczania wydatków Skarbu Państwa 251
3 2 4 Charakterystyka poszczególnych wydatków Skarbu Państwa 255
3 2 4 1 Wydatki z tytułu doręczeń wezwań i innych pism 255
3 2 4 2 Wydatki związane z przejazdami z powodu czynności postępowania 256
3 2 4 3 Wydatki z racji sprowadzenia i przewozu oskarżonego, świadków oraz biegłych 261
3 2 4 4 Wydatki dotyczące oględzin, badań, a także przesyłek i przechowywania zajętych przedmiotów oraz ich sprzedaży 263
3 2 4 5 Wydatki z tytułu ogłoszeń w prasie, radiu i telewizji 265
3 2 4 6 Wydatki z tytułu wykonania orzeczenia wskazane w art 618 § 1 pkt 6 k p k 266
3 2 4 7 Należności świadków, biegłych, tłumaczy i specjalistów 267
3 2 4 8 Koszty postępowania mediacyjnego 325
3 2 4 9 Koszty obserwacji psychiatrycznej oskarżonego 327
3 2 4 10 Koszty zarządu przymusowego 332
3 2 4 11 Opłaty za informacje z rejestru skazanych 334
3 2 4 12 Nieopłacona przez strony pomoc prawna z urzędu 335
3 2 4 13 Ryczałt kuratora sądowego 343
3 2 4 14 Koszty w postępowaniu w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych 344
3 2 4 15 Inne wydatki Skarbu Państwa 350

ROZDZIAŁ 4. Uzasadnione wydatki stron w procesie karnym 354
4 1 Pojęcie i istota uzasadnionych wydatków stron 355
4 1 1 Wydatki stron na tle kodeksów postępowania karnego z 1928 r i 1969 r 355
4 1 2 Uzasadnione wydatki ponoszone przez strony w postępowaniu karnym w kodeksie postępowania karnego z 1997 r 360
4 2 Wydatki stron związane z przebiegiem procesu karnego 370
4 3 Wydatki z tytułu pomocy prawnej w sprawach karnych 383

ROZDZIAŁ 5. Zwolnienie od kosztów sądowych w procesie karnym 396
5 1 Zasady zwolnienia od kosztów 397
5 2 Zwolnienie od wyłożenia kosztów w procesie karnym 397
5 2 1 Podstawa prawna zwolnienia 397
5 2 2 Zakres podmiotowy zwolnienia 398
5 2 3 Zakres przedmiotowy zwolnienia 398
5 2 4 Tryb zwolnienia od wyłożenia kosztów 402
5 2 4 1 Wniosek o zwolnienie 402
5 2 4 2 Przesłanka zwolnienia 403
5 2 4 3 Ciężar dowodu wykazania sytuacji materialnej osoby obowiązanej do wyłożenia kosztów 411
5 2 4 4 Decyzja w przedmiocie zwolnienia od wyłożenia kosztów sądowych 415
5 3 Zwolnienie od zapłaty kosztów w procesie karnym 416
5 3 1 Geneza i istota zwolnienia od zapłaty kosztów w sprawach karnych 416
5 3 2 Zakres zwolnienia od zapłaty kosztów w procesie karnym 419
5 3 3 Sytuacja materialna osoby zobowiązanej do zapłaty kosztów w procesie karnym 422
5 3 4 Względy słuszności 426
5 3 5 Decyzja sądu w przedmiocie zwolnienia od kosztów w procesie karnym 430

ROZDZIAŁ 6. Odpłatność z tytułu pomocy prawnej w procesie karnym 434
6 1 Wydatki ponoszone przez strony z tytułu ustanowienia pełnomocnika lub obrońcy w procesie karnym 435
6 2 Koszty pełnomocnika i obrońcy z urzędu w procesie karnym 463
6 3 Obliczanie należnego wynagrodzenia adwokatowi i radcy prawnemu w sprawach karnych 490
6 3 1 Istota i podstawy obliczania wynagrodzenia z tytułu pomocy prawnej 490
6 3 2 Obliczanie wysokości wynagrodzenia za pomoc prawną z wyboru 493
6 3 3 Obliczanie wysokości wynagrodzenia za pomoc prawną z urzędu 511
6 3 4 Zasady obliczania wynagrodzenia adwokatowi i radcy prawnemu w sprawach karnych w świetle przepisów przejściowych 519

ROZDZIAŁ 7. Ponoszenie kosztów procesu karnego 521
7 1 Decyzja w przedmiocie ponoszenia kosztów procesu karnego 523
7 1 1 Koszty ustalane w orzeczeniu kończącym postępowanie 523
7 1 1 1 Podmiot uprawniony do ustalenia kosztów procesu 523
7 1 1 2 Forma orzeczenia ustalającego koszty procesu 525
7 1 1 3 Podmioty zobowiązane do ponoszenia kosztów 530
7 1 1 4 Określenie zakresu przedmiotowego ponoszonych kosztów 531
7 1 1 5 Rozstrzygnięcie o poszczególnych rodzajach kosztów procesu karnego 534
7 1 1 5 1 Ogólne uwagi dotyczące rozstrzygania o poszczególnych elementach kosztów procesu karnego 534
7 1 1 5 2 Rozstrzygnięcie o kosztach sądowych 535
7 1 1 5 2 1 Rozstrzygnięcie o opłatach 535
7 1 1 5 2 2 Rozstrzygnięcie o wydatkach Skarbu Państwa 536
7 1 1 5 3 Rozstrzygnięcie o wydatkach stron 543
7 1 2 Orzeczenie uzupełniające w przedmiocie kosztów procesu karnego 544
7 2 Koszty procesu karnego w sprawach publicznoskargowych 550
7 2 1 Koszty postępowania przygotowawczego 550
7 2 2 Ponoszenie kosztów przez uczestników postępowania sądowego w zależności od sposobu rozstrzygnięcia 578
7 2 2 1 Strona bierna 578
7 2 2 1 1 Zasądzenie kosztów przy skazaniu oskarżonego 578
7 2 2 1 2 Zasądzenie kosztów od oskarżonego przy warunkowym umorzeniu postępowania 594
7 2 2 1 3 Wyjątkowe obciążenie kosztami oskarżonego 595
7 2 2 2 Strona czynna 600
7 2 3 Koszty procesu karnego ponoszone przez Skarb Państwa 606
7 2 3 1 Uniewinnienie oskarżonego i umorzenie postępowania 606
7 2 3 2 Koszty obciążające Skarb Państwa w razie zwolnienia oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych 624
7 3 Koszty procesu karnego w sprawach prywatnoskargowych 625
7 3 1 Zryczałtowana równowartość wydatków w sprawach prywatnoskargowych a koszty procesu karnego 625
7 3 2 Obciążenie kosztami w wyroku skazującym w sprawach prywatnoskargowych 631
7 3 3 Obciążenie kosztami w razie uniewinnienia oskarżonego lub umorzenia postępowania w sprawach prywatnoskargowych 640
7 4 Koszty kontroli procesowej w sprawach karnych 646
7 4 1 Koszty procesu za postępowanie odwoławcze 646
7 4 2 Koszty procesu za postępowanie nadzwyczajnoskargowe 672
7 5 Zasady słuszności przy obciążaniu kosztami procesu karnego 696
7 5 1 Istota zasad słuszności 696
7 5 2 Rodzaj orzeczenia, w którym stosuje się zasady słuszności 697
7 5 3 Przesłanki zastosowania zasad słuszności 698
7 5 4 Ograniczenia stosowania zasad słuszności w sprawach z oskarżenia prywatnego i w sprawach prowadzonych w wyniku wniesienia aktu oskarżenia przez oskarżyciela posiłkowego subsydiarnego (samoistnego) 705
7 5 5 Zasady słuszności a możliwość solidarnego obciążenia kosztami procesu 706
7 5 6 Zasady słuszności w przypadku zwolnienia jednego ze zobowiązanych podmiotów od ponoszenia kosztów lub częściowego obciążenia kosztami 708
7 5 7 Zasady słuszności a opłaty wymierzane w związku z wydaniem określonego rozstrzygnięcia 711
7 5 8 Zasady słuszności w postępowaniu odwoławczym 712
7 5 9 Zasady słuszności w postępowaniach nadzwyczajnoskargowych 718
7 5 10 Zasady słuszności a koszty orzeczone w postępowaniu przygotowawczym 719
7 6 Zabezpieczenie wykonania orzeczenia o kosztach sądowych 720

ROZDZIAŁ 8. Zaskarżalność rozstrzygnięć w przedmiocie kosztów procesu karnego 726
8 1 Forma rozstrzygnięcia o kosztach procesu karnego podlegająca kontroli procesowej 728
8 2 Podstawy kwestionowania oraz tryby zwyczajnej kontroli rozstrzygnięć o kosztach procesu karnego 732
8 3 Zagadnienie prawne do Sądu Najwyższego na tle kosztów procesu karnego 777
8 4 Kwestia prawomocności rozstrzygnięcia o kosztach procesu karnego 778
8 5 Problem dopuszczalności zaskarżenia rozstrzygnięcia o kosztach procesu karnego w trybie nadzwyczajnoskargowym 786
8 6 Kontrola konstytucyjna oraz kontrola sprawowana przez organy
międzynarodowe i unijne a rozstrzygnięcie o kosztach procesu karnego 796
8 7 Kontrola rozstrzygnięcia o kosztach procesu karnego a zakaz reformationis in peius 802

ROZDZIAŁ 9. Koszty postępowań następczych po uprawomocnieniu się orzeczenia z działu XII k.p.k. 815
9 1 Koszty podjęcia postępowania warunkowo umorzonego 815
9 2 Koszty postępowania o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie 816
9 3 Koszty postępowania ułaskawieniowego 822
9 4 Koszty procesu karnego, w którym orzeka się karę łączną 823

ROZDZIAŁ 10. Dodatkowe koszty postępowania jako kara porządkowa z art. 289 k.p.k. w procesie karnym 825
10 1 Charakter prawny dodatkowych kosztów postępowania z art 289 k p k 825
10 2 Zakres podmiotowy art 289 k p k 827
10 3 Zakres przedmiotowy art 289 k p k 827
10 4 Przesłanka obciążenia dodatkowymi kosztami postępowania 828
10 5 Tryb obciążenia dodatkowymi kosztami postępowania 831

ROZDZIAŁ 11. Koszty postępowań w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych 834
11 1 Koszty w ramach współpracy z państwami obcymi w obszarze międzynarodowym i Unii Europejskiej 835
11 1 1 Podstawy prawne kosztów w sprawach karnych w ramach współpracy międzynarodowej i unijnej 835
11 1 2 Ogólne zasady rozliczania kosztów w ramach współpracy karnej z państwami obcymi 835
11 1 3 Specyfika kosztów w ramach współpracy międzynarodowej wynikająca z umów zawartych między państwami 842
11 1 4 Specyfika kosztów współpracy karnej w ramach Unii Europejskiej 844
11 2 Koszty w ramach współpracy z trybunałami karnymi 867

ROZDZIAŁ 12. Koszty w postępowaniu karnym w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych 879
12 1 Zakres regulacji dotyczący kosztów w postępowaniu karnym w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych 879
12 2 Osobliwości dotyczące kosztów przed sądami wojskowymi 880
12 2 1 Ustawowe niepobieranie kosztów sądowych 880
12 2 2 Ustawowe nieobciążanie kosztami dodatkowymi 885
12 2 3 Koszty adwokackie i radcowskie przed sądami wojskowymi 885

ROZDZIAŁ 13. Przedawnienie prawa do ściągnięcia kosztów procesu karnego 887
13 1 Charakter prawny przedawnienia kosztów 887
13 2 Zakres przedawnienia prawa do ściągnięcia kosztów procesu karnego 888
13 3 Rozpoczęcie i bieg terminu przedawnienia 889

ROZDZIAŁ 14. Egzekucja kosztów procesu karnego 896
14 1 Podstawa egzekucji kosztów procesu 896
14 2 Egzekucja kosztów sądowych 897
14 2 1 Rodzaje kosztów podlegających egzekucji 897
14 2 2 Tryb egzekucji 899
14 2 2 1 Wezwanie do uiszczenia kosztów 899
14 2 2 2 Rozłożenie kosztów na raty 901
14 2 2 3 Umorzenie kosztów 903
14 2 2 4 Egzekucja komornicza kosztów sądowych 904
14 3 Egzekucja wydatków stron 906
14 3 1 Podstawy prawne egzekucji 906
14 3 2 Przebieg egzekucji komorniczej 907

ROZDZIAŁ 15. Koszty w postępowaniu w przedmiocie skargi na przewlekłość postępowania karnego 908
15 1 Podstawa prawna kosztów w postępowaniu w przedmiocie skargi na przewlekłość postępowania karnego 909
15 2 Charakter prawny i wysokość opłaty od skargi 909
15 3 Tryb uiszczenia opłaty 910
15 3 1 Opłata jako wymóg formalny skargi 910
15 3 2 Możliwość zwolnienia od opłaty 912
15 4 Rozstrzygnięcie w przedmiocie skargi a zwrot opłaty 914
15 5 Kwestia innych kosztów w postępowaniu w przedmiocie skargi na przewlekłość postępowania karnego 915

ROZDZIAŁ 16. Koszty postępowania karnego wykonawczego 918
16 1 Podstawa prawna kosztów postępowania karnego wykonawczego 919
16 2 Koszty postępowania karnego wykonawczego a koszty procesu karnego 925
16 3 Rodzaje kosztów w postępowaniu karnym wykonawczym 927
16 3 1 Klasyfikacja kosztów postępowania wykonawczego 927
16 3 2 Opłaty od wniosków o wszczynanie postępowań incydentalnych 928
16 3 3 Wydatki związane z postępowaniami incydentalnymi toczącymi się w postępowaniu wykonawczym 929
16 3 3 1 Charakterystyka wydatków postępowań incydentalnych w postępowaniu karnym wykonawczym 929
16 3 3 2 Koszty reprezentacji przez adwokata lub radcę prawnego w postępowaniu karnym wykonawczym 933
16 3 3 3 Zasady rozstrzygania o kosztach postępowania karnego wykonawczego i tryb zaskarżania takiego rozstrzygnięcia 935
16 3 4 Inne wydatki związane z wykonywaniem orzeczeń 936
16 3 4 1 Otwarty katalog pozostałych wydatków związanych z wykonywaniem orzeczeń 936
16 3 4 2 Charakterystyka wybranych innych wydatków związanych z wykonywaniem orzeczeń 937
16 3 4 2 1 Koszty utrzymania skazanego w zakładzie karnym 937
16 3 4 2 2 Koszty opieki medycznej skazanego 937
16 3 4 2 3 Koszty wyrządzenia przez skazanego z jego winy szkody w mieniu zakładu karnego 943
16 3 4 2 4 Koszty doprowadzenia skazanego na karę pozbawienia wolności w przypadku niestawienia się do jej odbycia 946
16 3 4 2 5 Ryczałt należny kuratorowi społecznemu lub stowarzyszeniu, organizacji lub instytucji, której powierzono sprawowanie dozoru (art 175a k k w ) 947
16.3.4.2.6. Wydatki związane z orzeczonym przepadkiem przedmiotów 949
16.3.4.2.7. Wydatki z tytułu ogłoszeń w prasie, radiu i telewizji 950
16.3.4.2.8. Wydatki związane z ubezpieczeniem skazanych 951
16.4. Koszty postępowania karnego wykonawczego a resocjalizacja 954

ROZDZIAŁ 17. Koszty w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz organami międzynarodowymi rozpoznającymi skargę w związku z rozstrzygnięciem w polskim procesie karnym 956
17.1. Koszty w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym 956
17.2. Koszty sprawy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka 958
17.3. Koszty postępowania przed Komitetem Praw Człowieka 964
17.4. Koszty procesu przed Trybunałem Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich 965

ROZDZIAŁ 18. Koszty innych niż karne wybranych postępowań represyjnych 967
18.1. Uwagi wprowadzające 969
18.2. Koszty postępowania karnego skarbowego 970
18.2.1. Podstawa prawna kosztów postępowania karnego skarbowego 970
18.2.2. Osobliwe unormowania dotyczące kosztów w postępowaniu karnoskarbowym 971
18.3. Koszty w postępowaniu w sprawach o wykroczenia 977
18.3.1. Unormowanie kosztów w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia oraz odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu postępowania karnego w przedmiocie kosztów w sprawach o wykroczenia 977
18.3.2. Zasady wykładania kosztów postępowania oraz kosztów obrońcy lub pełnomocnika 993
18.3.3. Zasady ponoszenia kosztów postępowania w razie skazania, uniewinnienia lub umorzenia postępowania wynikające z art. 119 k.p.w. 996
18.4. Koszty postępowania w przedmiocie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych 1014
18.5. Koszty postępowania przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej i Trybunałem Stanu 1015
18.6. Koszty w postępowaniu w sprawach nieletnich 1017
18.6.1. Podstawa prawna kosztów w postępowaniu w sprawach nieletnich 1017
18.6.2. Rodzaje kosztów w postępowaniu w sprawach nieletnich 1019
18.6.3. Orzekanie o kosztach postępowania w sprawach nieletnich 1026
18.6.3.1. Rodzaje orzeczeń zawierające rozstrzygnięcie o kosztach postępowania w sprawach nieletnich 1026
18.6.3.2. Podmioty obciążane kosztami w sprawach nieletnich 1026
18.6.3.3. Zakres i wysokość ustalenia kosztów w sprawach nieletnich 1028
18.6.3.4. Odstąpienie od obciążenia kosztami postępowania w sprawach nieletnich 1032
18.6.3.5. Koszty postępowania odwoławczego w sprawach nieletnich1034
18.6.4. Koszty postępowania wykonawczego w sprawach nieletnich 1035
18.7. Koszty postępowania lustracyjnego 1036
18 8 Koszty postępowań dyscyplinarnych 1038
18 8 1 Zakres problematyki kosztów na tle charakteru prawnego postępowań dyscyplinarnych 1038
18 8 2 Znaczenie problematyki kosztów postępowań dyscyplinarnych 1040
18 8 3 Formuła odpowiedniego stosowania przepisów w postępowaniach dyscyplinarnych w doktrynie 1044
18 8 4 Normatywne ujęcie kosztów postępowań dyscyplinarnych 1047
18 8 4 1 Rodzaje unormowań postępowań dyscyplinarnych w zakresie kosztów 1047
18 8 4 2 Postępowania dyscyplinarne bez unormowań prawnych w zakresie kosztów 1049
18 8 4 3 Postępowania dyscyplinarne z regulacjami prawnymi odsyłającymi do innych aktów normatywnych w zakresie kosztów 1050
18 8 4 4 Postępowania dyscyplinarne z autonomicznymi regulacjami prawnymi oraz odsyłającymi do odpowiedniego stosowania kodeksu postępowania karnego 1059
18 8 5 Rozstrzygnięcie o kosztach w postępowaniach dyscyplinarnych 1070
18 8 6 Sposoby określenia wysokości kosztów w postępowaniach dyscyplinarnych 1072
18 8 7 Rodzaje kosztów w sprawach dyscyplinarnych 1075
18 8 7 1 Pojęcie i klasyfikacja kosztów w postępowaniach dyscyplinarnych 1075
18 8 7 2 Koszty wynagrodzenia członków składów orzekających w sprawach dyscyplinarnych 1083
18 8 7 3 Koszty przejazdu uczestników postępowań dyscyplinarnych 1086
18 8 7 4 Koszty ustanowienia obrońcy w postępowaniach dyscyplinarnych 1089
18 8 7 5 Koszty biegłych, ekspertyz i tłumaczeń w postępowaniach dyscyplinarnych 1091
18 8 7 6 Koszty promulgacji orzeczenia dyscyplinarnego 1094
18 8 7 7 Koszty doręczeń pism, wezwań i orzeczeń w postępowaniach dyscyplinarnych 1095
18 8 8 Zwolnienie od uiszczenia kosztów dyscyplinarnych 1097
18 8 9 Zaskarżalność orzeczeń w przedmiocie kosztów postępowań dyscyplinarnych 1100
18 8 10 Egzekucja i przedawnienie kosztów dyscyplinarnych 1102
18 8 11 Model kosztów dyscyplinarnych de lege lata i de lege ferenda 1105

ROZDZIAŁ 19. Koszty procesu karnego w wybranych obcych systemach prawnych 1108
19 1 Europejskie standardy dotyczące kosztów procesu 1110
19 1 1 Wprowadzenie 1110
19 1 2 Prawo pierwotne Unii Europejskiej oraz system konwencyjny a koszty procesu karnego 1112
19 1 3 Prawo pochodne Unii Europejskiej a koszty procesu karnego 1116
19 1 4 Wnioski 1123
19 2 Koszty postępowania w niemieckim procesie karnym 1124
19 2 1 Systemowe aspekty kosztów postępowania karnego 1124
19 2 2 Kategorie kosztów postępowania karnego 1128
19 2 3 Koszty związane z udziałem adwokata w postępowaniu karnym 1130
19 2 3 1 Obrońca i pełnomocnik w niemieckim postępowaniu karnym – zagadnienia ogólne 1130
19 2 3 2 Koszty obrońcy i pełnomocnika w postępowaniu karnym 1132
19 2 4 Zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu karnym 1133
19 2 5 Koszty pomocy prawnej pozaprocesowej (Beratungshilfe) 1135
19 2 6 Problematyka proceduralna orzekania w przedmiocie kosztów postępowania karnego 1135
19 2 7 Wnioski 1137
19 3 Koszty postępowania we francuskim procesie karnym 1138
19 3 1 Systemowe aspekty kosztów postępowania karnego 1138
19 3 1 1 Ewolucja prawodawstwa dotyczącego kosztów postępowania karnego 1138
19 3 1 2 Systemowe współczesne rozwiązania w przedmiocie kosztów postępowania karnego 1143
19 3 1 3 Normatywne źródła regulacji kosztów postępowania karnego 1151
19 3 2 Kategorie kosztów postępowania karnego 1153
19 3 3 Koszty adwokackie we francuskim procesie karnym 1160
19 3 4 Problematyka proceduralna orzekania w przedmiocie kosztów postępowania karnego 1165
19 3 5 Wnioski 1166
19 4 Koszty postępowania we włoskim procesie karnym 1167
19 4 1 Zasady, na których opiera się system kosztów 1167
19 4 2 Pomoc prawna dla osób niezamożnych i stawki adwokackie 1173
19 4 3 Wynagrodzenie dla ekspertów i tłumaczy 1176
19 4 4 Orzekanie o kosztach 1176
19 4 5 Wnioski 1180
19 5 Koszty postępowania w państwach systemu common law 1181
19 5 1 Anglia i Walia 1181
19 5 1 1 Opłaty sądowe 1181
19 5 1 2 Koszty pomocy prawnej w Anglii i Walii 1183
19 5 1 3 Wnioski 1188
19 5 2 Stany Zjednoczone Ameryki 1189
19 5 2 1 Systemowe aspekty kosztów postępowania karnego 1189
19 5 2 2 Kategorie kosztów postępowania karnego 1192
19 5 2 3 Koszty adwokackie związane z udziałem adwokata w postępowaniu karnym 1193
19 5 2 3 1 Uwagi wprowadzające 1193
19 5 2 3 2 Zasady ponoszenia kosztów 1194
19 5 2 3 3 Koszty obrony z wyboru 1195
19 5 2 3 4 Koszty obrony świadczonej z urzędu 1196
19 5 2 4 System pomocy prawnej świadczonej na rzecz niezamożnych oskarżonych przez państwo lub organizacje zrzeszające obrońców 1199
19 5 2 5 Problematyka proceduralna orzekania w przedmiocie kosztów postępowania karnego 1201
19 5 2 6 Wnioski 1202

Skorowidz przedmiotowy 1205

Autorzy 1217
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

5 dokumentów lekarza dentysty w czasie pandemii - jak wypełniać

-32%

5 dokumentów lekarza dentysty w czasie pandemii - jak wypełniać

W e-booku znajdziesz 5 dokumentów niezbędnych w pracy lekarza dentysty w 2021 r. Zminimalizuj ryzyko, że do zakażenia dojdzie w Twoim gabinecie. Pamiętaj przy tym, że obowiązkowa polisa OC pokrywa także co do zasady zdarzenia związane z zakażeniem COVID-19. Kierownicy placówek medycznych mają obowiązek wdrożenia i zapewnienia funkcjonowania całego systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń. Jednym z zadań, które się z tym wiążą, jest opracowanie, wdrożenie i nadzór nad procedurami zapobiegającymi zakażeniom i chorobom zakaźnym związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Cena: 24.90 zł 17.00 zł
Administracja publiczna a alternatywne metody rozwiązywania sporów

-15%

Administracja publiczna a alternatywne metody rozwiązywania sporów

W monografii wskazano przyczyny wprowadzania metod rozwiązywania sporów do prawa administracyjnego oraz funkcje, które te metody mogą pełnić w administracji publicznej. Autor zakłada, że wdrażanie metod alternatywnego rozwiązywania sporów do administracji publicznej na podstawie prawa administracyjnego jest w pełni racjonalne i celowe, jeżeli istnieje taki typ sporu, którego opanowanie w drodze rozstrzygnięcia lub rozwiązania należałoby do obszaru działania administracji publicznej lub sądu administracyjnego. Jednocześnie w pracy ukazano wpływ koncepcji alternatywnego rozwiązywania sporów (ang. alternative dispute resolution) na funkcjonowanie administracji publicznej, a wskazanie na potencjalną relację podniesionych zagadnień podkreśla specyfikę podjętego tematu.

Cena: 26.00 zł 22.00 zł
Administrator 7-8/2014

-26%

Administrator 7-8/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● zarządzanie poprzez koszty,
● Systemy webowe przejmują rynek,
● Samoregulacja kontra deregulacja,
● Zarządca a opłaty za odpady.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 9/2015

-26%

Administrator 9/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

  • Wszystko o windach,
  • O kosztorysowaniu robót hydroizolacyjnych – cz. 2,
  • Zarządzanie, wspólnota, bank w sieci.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 9/2016

-29%

Administrator 9/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.W numerze m.in.:

Elektroniczna egzekucja,
Wielka płyta we Wrocławiu,
Dekret warszawski a sprawa polska,
Wszystko o windach.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2021

-26%

Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2021

ADMINISTRATOR i MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.

● Rynek nieruchomości w 2020 roku – analiza,
● Zarządca przymusowy we wspólnocie,
● Rozliczanie kosztów ciepła.

Cena: 17.50 zł 13.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.