Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

System prawa pracy. TOM II. Indywidualne prawo pracy. Część ogólna

ebook

- 14%

System prawa pracy. TOM II. Indywidualne prawo pracy. Część ogólna

Arkadiusz Sobczyk, Teresa Liszcz, Alina Wypych-Żywicka, Małgorzata Gersdorf, Ludwik Florek, Walerian Sanetra, Łukasz Pisarczyk, Dariusz Makowski, Antoni Dral, Zbigniew Hajn, Marcin Wujczyk, Paweł Nowik, Grzegorz Goździewicz, Anna Musiała, Daniel Książek,

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 256.00 zł 221.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 221.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8107-739-2
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Tom II Systemu prawa pracy obejmuje część ogólną indywidualnego prawa pracy. Jest to problematyka fundamentalna i zarazem normatywnie szeroko uregulowana w systematyce wewnętrznej omawianej gałęzi prawa. Ze względu na rozległość obszaru badawczego oraz obfitą literaturę przedmiotu i orzecznictwa sądowego dokonano podziału materii składającej się na indywidualne prawo pracy. W opracowaniu omówiono zagadnienia zarówno o charakterze podstawowym, jak i stanowiące przedmiot poszczególnych instytucji prawnych. Starano się również przedstawić wiele definicji, wyjaśnić ich charakter prawny, a także poddać szczegółowej analizie takie zagadnienia, jak:

indywidualne prawo pracy w systemie polskiego prawa pracy,
nawiązanie umownego stosunku pracy,
indywidualne prawo pracy a polityka społeczna,
charakter prawny stosunku pracy,
podmioty stosunku pracy: pojęcia pracownika i pracodawcy,
swoboda umów w stosunkach pracy,
umowa przedwstępna prawa pracy,
umowa o pracę, treść umowy i jej rodzaje,
przekształcenie zobowiązaniowego stosunku pracy,
przejście zakładu pracy na innego pracodawcę,
ustanie umownego stosunku pracy (porozumienie stron, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, wygaśnięcie stosunku pracy),
szczególna ochrona umownego stosunku pracy,
roszczenia związane z ustaniem umownego stosunku pracy,
zatrudnienie nietypowe w ramach umownego stosunku pracy (telepraca, zatrudnienie tymczasowe, spółdzielcza umowa o pracę).Tom II Systemu prawa pracy to dzieło zbiorowe wybitnych przedstawicieli nauki prawa pracy, którzy w większości przypadków mogą poszczycić się znaczącym dorobkiem w zakresie tematyki podjętej w swoich cząstkowych opracowaniach zamieszczonych w tej pracy.

Adresaci:
Prezentowana publikacja ma nie tylko wymiar naukowy ze względu na pogłębione teoretyczne rozważania przedstawionych konstrukcji prawnych i instytucji prawa pracy. Także de lege ferenda może być pomocna w pracach legislacyjnych w zakresie zmian i tworzenia ustawodawstwa pracy dla osób analizujących w tym aspekcie prawo pracy. Dzieło to uwzględnia w szerokim zakresie dorobek judykatury, może zatem służyć pomocą również w szeroko pojętej praktyce stosowania prawa pracy.

Tytuł
System prawa pracy. TOM II. Indywidualne prawo pracy. Część ogólna
Autorzy
Arkadiusz Sobczyk, Teresa Liszcz, Alina Wypych-Żywicka, Małgorzata Gersdorf, Ludwik Florek, Walerian Sanetra, Łukasz Pisarczyk, Dariusz Makowski, Antoni Dral, Zbigniew Hajn, Marcin Wujczyk, Paweł Nowik, Grzegorz Goździewicz, Anna Musiała, Daniel Książek, Marzena Szabłowska-Juckiewicz, Mirosław Włodarczyk, Teresa Bińczycka-Majewska, Piotr Prusinowski, Krzysztof W. Baran
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8107-739-2
Seria
Duże Komentarze
Rok wydania
2017
Liczba stron
1004
Format
pdf
Spis treści
SŁOWO WSTĘPNE | str. 19

ROZDZIAŁ 1
Indywidualne prawo pracy w systemie polskiego prawa pracy | str. 23

ROZDZIAŁ 2
Charakter prawny stosunku pracy | str. 28
2.1. Uwagi wprowadzające | str. 28
2.2. Geneza i kierunki rozwoju prawa pracy a charakter prawny stosunku pracy | str. 32
2.3. Metody regulacji prawnej a stosunek pracy | str. 33
2.4. Wolność umów a zobowiązaniowy charakter stosunku pracy | str. 37
2.5. Stalinowskie prawo pracy a charakter prawny stosunku pracy | str. 40
2.6. Ochronna funkcja prawa pracy a natura prawna stosunku pracy | str. 43
2.7. Rozwój prawa służby państwowej a stosunki pracy | str. 47
2.8. Dwa modele służby publicznej, standard prawa pracy i standard prawa administracyjnego | str. 50
2.9. Struktura i granice stosunku pracy a jego charakter prawny | str. 52
2.10. Władztwo pracodawcy a charakter prawny stosunku pracy | str. 54
2.11. Jednolitość stosunku pracy i jego podtypy | str. 57
2.12. Oświadczenia woli i stosunek pracy | str. 59
2.13. Spółdzielcza umowa o pracę i powołanie na stanowisko | str. 61
2.14. Charakter prawny stosunku pracy z umowy o pracę tymczasową | str. 63
2.15. Zobowiązaniowy charakter stosunku pracy a podporządkowanie pracownicze | str. 66
2.16. Refleksja końcowa | str. 69

ROZDZIAŁ 3
Swoboda umów w stosunku pracy | str. 70
3.1. Pojęcie i geneza swobody umów w prawie pracy | str. 70
3.2. Konstytucyjne gwarancje swobody umów | str. 71
3.3. Swoboda umów w przepisach prawa pracy | str. 74
3.4. Swoboda umów na podstawie art. 353(1) k.c. | str. 76
3.5. Ustawa jako ograniczenie swobody umów | str. 79
3.6. Właściwość (natura) stosunku pracy jako ograniczenie swobody umów | str. 79
3.7. Zasady współżycia społecznego jako ograniczenie swobody umów | str. 80
3.8. Znaczenie swobody umów z art. 353(1) k.c. w prawie pracy | str. 82
3.9. Swoboda umów (układowa) w zbiorowym prawie pracy | str. 90
3.10. Wnioski | str. 94

ROZDZIAŁ 4
Indywidualne prawo pracy a polityka społeczna | str. 96
4.1. Geneza związków polityki społecznej i indywidualnego prawa pracy | str. 96
4.2. Współczesne determinanty kształtowania indywidualnego prawa pracy w świetle celów polityki społecznej | str. 98
4.3. Indywidualne prawo pracy jako instrument polityki społecznej - wybrane kierunki oddziaływania | str. 102

ROZDZIAŁ 5
Podmioty stosunku pracy | str. 113
5.1. Pracownik | str. 113
5.1.1. Pojęcie pracownika | str. 113
5.1.2. Podmiotowość pracownicza | str. 128
5.1.3. Pracownicza zdolność do czynności prawnych | str. 130
5.1.4. Podmiotowość pracownicza dzieci | str. 138
5.1.5. Podsumowanie | str. 141
5.2. Pracodawca | str. 144
5.2.1. Wprowadzenie | str. 144
5.2.1.1. Ewolucja pojęcia pracodawcy | str. 144
5.2.1.2. Znaczenie definicji pracodawcy z art. 3 k.p. w prawie pracy | str. 148
5.2.2. Jednostka organizacyjna jako pracodawca | str. 150
5.2.2.1. Zdolność prawna jednostki organizacyjnej do zatrudniania pracowników | str. 150
5.2.2.2. Szczególne regulacje zdolności prawnej jednostki organizacyjnej do zatrudniania pracowników | str. 158
5.2.3. Zdolność prawna osoby fizycznej do zatrudniania pracowników | str. 159
5.2.4. Zdolność pracodawcy do czynności w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 162
5.2.5. Zdolność sądowa i procesowa pracodawcy | str. 166
5.2.6. Zdolność prawna zatrudniania pracowników a podmiotowość cywilnoprawna | str. 168
5.2.7. Koncepcje pracodawcy | str. 175
5.2.8. Pracodawca a organizacja złożona | str. 180
5.2.8.1. Wprowadzenie | str. 180
5.2.8.2. Organizacje jednoosobowe | str. 182
5.2.8.3. Organizacje wieloosobowe | str. 183
5.2.9. Uwagi końcowe | str. 187

ROZDZIAŁ 6
Umowa przedwstępna o pracę | str. 193
6.1. Uwagi ogólne | str. 193
6.2. Pojęcie umowy przedwstępnej o pracę | str. 195
6.3. Forma i treść umowy przedwstępnej o pracę | str. 196
6.4. Wykonanie umowy przedwstępnej o pracę | str. 199
6.5. Skutki niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przedwstępnej o pracę | str. 201
6.5.1. Rodzaje roszczeń | str. 201
6.5.2. Roszczenie o odszkodowanie | str. 202
6.5.3. Roszczenie o zawarcie umowy o pracę | str. 205
6.5.4. Przedawnienie roszczeń z umowy przedwstępnej o pracę | str. 206

ROZDZIAŁ 7
Nawiązanie umownego stosunku pracy | str. 208
7.1. Uwagi wprowadzające | str. 208
7.2. Sposoby nawiązania umownego stosunku pracy | str. 209
7.2.1. Uwagi ogólne | str. 209
7.2.2. Ofertowy sposób zawarcia umowy o pracę | str. 210
7.2.3. Konkludentny sposób zawarcia umowy o pracę | str. 214
7.2.4. Negocjacyjny sposób zawarcia umowy o pracę | str. 216
7.2.5. Konkursowy sposób zawarcia umowy o pracę | str. 221
7.3. Prawo podmiotu zatrudniającego do pozyskania informacji o kandydacie na pracownika | str. 225
7.3.1. Uwagi wprowadzające | str. 225
7.3.2. Prawo do informacji od osoby ubiegającej o pracę | str. 227
7.3.3. Skutki prawne naruszenia przez podmiot zatrudniający prawa do pozyskania informacji o osobie ubiegającej się o zatrudnienie | str. 231
7.4. Forma umowy o pracę | str. 233
7.4.1. Uwagi wprowadzające | str. 233
7.4.2. Forma pisemna zawarcia umowy o pracę | str. 234
7.4.3. Elektroniczna forma zawarcia umowy o pracę | str. 238
7.4.4. Ustna forma zawarcia umowy o pracę | str. 243

ROZDZIAŁ 8
Umowa o pracę | str. 246
8.1. Treść umowy o pracę | str. 246
8.1.1. Umowa o pracę a stosunek pracy | str. 246
8.1.2. Rodzaje składników umowy o pracę | str. 247
8.1.3. Essentialia umowy o pracę | str. 254
8.1.4. Naturalia negotii umowy o pracę | str. 262
8.1.4.1. Uwagi ogólne | str. 262
8.1.4.2. Miejsce wykonywania pracy (miejsce pracy) | str. 264
8.1.4.3. Wynagrodzenie za pracę | str. 270
8.1.4.4. Wymiar czasu pracy | str. 277
8.1.4.5. Data zawarcia umowy i termin rozpoczęcia pracy | str. 279
8.1.4.6. Rodzaj umowy o pracę | str. 280
8.1.4.7. Inne postanowienia należące do naturalia negotii umowy o pracę | str. 284
8.1.5. Accidentalia negotii umowy o pracę i składniki podmiotowo istotne | str. 286
8.1.5.1. Uwagi ogólne | str. 286
8.1.5.2. Accidentalia umowy o pracę | str. 288
8.1.5.3. Podmiotowo istotne składniki umowy o pracę | str. 290
8.1.6. Odrębności w zakresie treści nietypowych umów o pracę | str. 292
8.1.6.1. Umowa o pracę z pracownikiem skierowanym do pracy za granicą | str. 292
8.1.6.2. Umowa o telepracę | str. 292
8.1.6.3. Umowa o pracę tymczasową | str. 293
8.1.7. Klauzule autonomiczne | str. 295
8.2. Rodzaje umów o pracę | str. 301
8.2.1. Charakterystyka rodzajów umów o pracę | str. 301
8.2.1.1. Umowa przedwstępna o pracę | str. 301
8.2.1.2. Katalog umów o pracę | str. 304
8.2.1.3. Umowy terminowe prawa pracy | str. 306
8.2.1.4. Umowa na czas określony | str. 307
8.2.1.4.1. Causa ustawowa zawarcia umowy na czas określony o nielimitowanym czasie trwania | str. 308
8.2.1.4.2. Wypowiedzenie umowy na czas określony | str. 309
8.2.1.4.3. Szczególne rodzaje umów na czas określony jako forma typizacji umowy | str. 310
8.2.1.5. Umowa na okres próbny | str. 314
8.2.1.6. Umowa zawarta na czas nieokreślony | str. 317
8.2.2. Znaczenie umów terminowych w prawie pracy | str. 318
8.2.2.1. Umowa na okres próbny | str. 318
8.2.2.2. Umowa na czas określony | str. 326

ROZDZIAŁ 9
Przekształcenie zobowiązaniowego stosunku pracy | str. 349
9.1. Zmiana treści umownego stosunku pracy | str. 349
9.1.1. Uwagi o pojęciu "zmiana treści umownego stosunku pracy" | str. 349
9.1.2. Umowa zmieniająca | str. 353
9.1.2.1. Podstawa prawna | str. 353
9.1.2.2. Przedmiot umowy zmieniającej | str. 354
9.1.2.3. Strony umowy zmieniającej | str. 358
9.1.2.4. Tryb zmiany | str. 359
9.1.2.5. Umowa przedwstępna a zmiana treści umowy o pracę | str. 363
9.1.2.6. Forma porozumienia zmieniającego | str. 364
9.1.2.7. Termin zawarcia umowy zmieniającej | str. 367
9.1.2.8. Wady oświadczenia woli przy zawieraniu umowy zmieniającej | str. 367
9.1.2.9. Podsumowanie | str. 369
9.1.3. Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy | str. 369
9.1.3.1. Uwagi wstępne | str. 369
9.1.3.2. Wypowiedzenie zmieniające jako odrębna czynność prawa pracy | str. 370
9.1.3.3. Zakres przedmiotowy wypowiedzenia zmieniającego | str. 372
9.1.3.4. Wypowiedzenie warunków pracy i płacy a układ zbiorowy pracy | str. 377
9.1.3.5. Konstrukcja wypowiedzenia warunków pracy i płacy | str. 382
9.1.3.6. Zasadność wypowiedzenia zmieniającego | str. 391
9.1.3.7. Konsultacja ze związkami zawodowymi | str. 393
9.1.3.8. Szczególna ochrona przed wypowiedzeniem zmieniającym | str. 395
9.1.3.9. Przesłanki wadliwości oświadczenia o wypowiedzeniu warunków pracy i płacy | str. 405
9.1.3.10. Roszczenia przysługujące pracownikowi z tytułu wadliwego wypowiedzenia warunków pracy i płacy | str. 408
9.2. Powierzenie innej pracy w oparciu o przepisy kodeksu pracy | str. 414
9.2.1. Powierzenie innego rodzaju pracy w trybie art. 42 § 4 k.p. | str. 415
9.2.2. Powierzenie innego rodzaju pracy w okresie przestoju w trybie art. 81 § 3 k.p. | str. 435
9.2.3. Powierzenie innego rodzaju pracy na podstawie innych postanowień kodeksu pracy | str. 444
9.3. Zmiany treści stosunku pracy przez pracodawcę na podstawie regulacji pozakodeksowych | str. 450

ROZDZIAŁ 10
Przejście zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę | str. 465
10.1. Uwagi wstępne | str. 465
10.2. Cele i charakter przepisów regulujących przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę | str. 467
10.3. Konstrukcja przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę | str. 469
10.4. Informowanie o przejściu i negocjacje z przedstawicielami pracowników | str. 479
10.5. Skutki przejścia w sferze indywidualnych stosunków pracy | str. 484
10.6. Konsekwencje przejścia w sferze zbiorowego prawa pracy | str. 495
10.7. Konsekwencje przejścia w sferze uprawnień socjalnych pracowników | str. 502

ROZDZIAŁ 11
Ustanie umownego stosunku pracy | str. 506
11.1. Systematyka | str. 506
11.1.1. Wprowadzenie | str. 506
11.1.2. Czynności prawne dwustronne | str. 510
11.1.3. Czynności prawne jednostronne | str. 513
11.1.4. Zdarzenia powodujące wygaśnięcie stosunku pracy | str. 519
11.2. Porozumienie stron | str. 520
11.3. Wypowiedzenie umowy o pracę | str. 532
11.3.1. Wprowadzenie | str. 532
11.3.2. Treść pisma wypowiadającego umowę o pracę | str. 534
11.3.3. Forma pisemna wypowiedzenia | str. 541
11.3.4. Okres i termin wypowiedzenia | str. 549
11.3.5. Dni wolne na poszukiwanie pracy | str. 560
11.3.6. Zasadność wypowiedzenia umowy o pracę | str. 565
11.3.7. Zakres znaczeniowy terminu "wypowiedzenie nieuzasadnione" | str. 567
11.3.8. Relacja między klauzulami generalnymi; wypowiedzenie nieuzasadnione; zasady współżycia społecznego i społeczno-gospodarcze przeznaczenie prawa | str. 580
11.3.9. Konsultacja związkowa wypowiedzenia umowy o pracę | str. 589
11.4. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia | str. 603
11.4.1. Uwagi wstępne | str. 603
11.4.1.1. Zarys historyczny | str. 603
11.4.1.2. Charakterystyka ogólna | str. 604
11.4.1.3. Forma i termin rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia | str. 605
11.4.1.4. Posłużenie się fikcją prawną | str. 607
11.4.2. Rozwiązanie bez wypowiedzenia z winy pracownika | str. 608
11.4.2.1. Przyczyny rozwiązania umowy o pracę | str. 608
11.4.2.2. Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków - ujęcie ogólne | str. 612
11.4.2.3. Szczegółowa interpretacja pojęcia "ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych" | str. 616
11.4.2.3.1. Uwagi wprowadzające | str. 616
11.4.2.3.2. Zawinienie pracownika | str. 616
11.4.2.3.3. Naruszenie interesu pracodawcy | str. 619
11.4.2.3.4. Obowiązki podstawowe | str. 621
11.4.2.3.5. Indywidualizacja kwalifikacji prawnej | str. 623
11.4.2.4. Przestępstwo jako podstawa rozwiązania stosunku pracy | str. 625
11.4.2.5. Zawiniona utrata uprawnień | str. 628
11.4.3. Rozwiązanie bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika | str. 629
11.4.3.1. Funkcje rozwiązania stosunku pracy w trybie art. 53 § 1 k.p. | str. 629
11.4.3.2. Niezdolność do pracy pracownika wskutek choroby | str. 631
11.4.3.3. Inne usprawiedliwione nieobecności pracownika w pracy | str. 636
11.4.3.4. Sprawowanie opieki nad dzieckiem i odosobnienie pracownika | str. 637
11.4.3.5. Aspekt temporalny rozwiązania umowy o pracę w trybie art. 53 k.p. | str. 638
11.4.3.6. Ponowne zatrudnienie pracownika | str. 640
11.4.4. Rozwiązanie bez wypowiedzenia dokonane przez pracownika | str. 642
11.4.4.1. Uwagi ogólne | str. 642
11.4.4.2. Rozwiązanie umowy o pracę z uwagi na stan zdrowia pracownika | str. 644
11.4.4.3. Rozwiązanie umowy o pracę za uprzedzeniem | str. 645
11.4.4.4. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika z uwagi na mobbing | str. 646
11.4.4.5. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika w razie ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków | str. 647
11.5. Wygaśnięcie stosunku pracy | str. 652
11.5.1. Wygaśnięcie jako zdarzenie prawne | str. 652
11.5.2. Porzucenie pracy | str. 669
11.5.3. Śmierć pracownika | str. 674
11.5.4. Śmierć pracodawcy | str. 685
11.5.5. Trzymiesięczna nieobecność pracownika w pracy z powodu tymczasowego aresztowania | str. 690
11.5.6. Inne zdarzenia powodujące wygaśnięcie stosunku pracy | str. 696
11.5.7. Podsumowanie | str. 699

ROZDZIAŁ 12
Szczególna ochrona umownego stosunku pracy | str. 701
12.1. Uwagi wprowadzające | str. 701
12.2. Pojęcie, charakter prawny, cele szczególnej ochrony trwałości stosunku pracy oraz jej podstawy aksjologiczne | str. 703
12.3. Standardy szczególnej ochrony stosunku pracy w świetle aktów międzynarodowych i europejskich | str. 710
12.4. Zakres podmiotowy szczególnej ochrony umownego stosunku pracy | str. 715
12.5. Powstanie i ustanie prawa do ochrony - okres ochronny | str. 729
12.6. Środki prawne szczególnej ochrony trwałości umownego stosunku pracy | str. 734
12.6.1. Uwagi wprowadzające | str. 734
12.6.2. Zakaz wypowiedzenia, rozwiązania, zmiany treści umownego stosunku pracy | str. 736
12.6.3. Wymóg uzyskania zgody | str. 739
12.6.4. Sprzeciw | str. 749
12.7. Zakres przedmiotowy szczególnej ochrony umownego stosunku pracy | str. 752
12.7.1. Ochrona przed wypowiedzeniem definitywnym | str. 752
12.7.2. Ochrona przed wypowiedzeniem zmieniającym | str. 756
12.7.3. Ochrona przed rozwiązaniem bez wypowiedzenia | str. 761
12.8. Wyjątki uchylające szczególną ochronę trwałości umownego stosunku pracy | str. 763
12.9. Podsumowanie | str. 764

ROZDZIAŁ 13
Roszczenia związane z ustaniem umownego stosunku pracy | str. 767
13.1. Uwagi wprowadzające | str. 767
13.2. Prawo odwołania się od decyzji pracodawcy o rozwiązaniu stosunku pracy do niezależnego organu jako standard międzynarodowy | str. 769
13.3. Prawo odwołania się do niezależnego, bezstronnego organu jako podstawowy element konstrukcji modelu rozstrzygania sporów ze stosunku pracy w ujęciu historycznym | str. 771
13.4. Roszczenia z tytułu wadliwego wypowiedzenia definitywnego, zmieniającego oraz rozwiązania bez wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę | str. 779
13.4.1. Uwagi wstępne | str. 779
13.4.2. Roszczenia z tytułu wypowiedzenia definitywnego umowy o pracę przez pracodawcę | str. 781
13.4.2.1. Roszczenie o ubezskutecznienie wypowiedzenia lub o przywrócenie do pracy | str. 781
13.4.2.2. Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy | str. 788
13.4.2.3. Odszkodowanie z tytułu wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę | str. 790
13.4.3. Roszczenia z tytułu wypowiedzenia umów terminowych | str. 792
13.4.4. Roszczenia pracownika z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia | str. 795
13.4.5. Roszczenia pracownika z tytułu wadliwego wypowiedzenia warunków pracy i płacy wynikających z umowy o pracę | str. 800
13.4.6. Odrębności w zakresie roszczeń związanych z wadliwym rozwiązaniem umownego stosunku pracy objętego szczególną ochroną | str. 802
13.4.7. Roszczenia pracownika z tytułu wadliwego wygaśnięcia umownego stosunku pracy | str. 806
13.4.8. Roszczenia pracownika z tytułu zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników | str. 808
13.4.9. Roszczenia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika | str. 811
13.4.10. Skuteczność i efektywność roszczeń przysługujących pracownikowi z tytułu wadliwego ustania stosunku pracy | str. 814

ROZDZIAŁ 14
Zatrudnienie nietypowe w ramach umownego stosunku pracy | str. 819
14.1. Telepraca | str. 819
14.1.1. Nietypowe formy zatrudnienia | str. 819
14.1.2. Telepraca i telepracownik w kodeksie pracy | str. 820
14.1.2.1. Definicja | str. 820
14.1.2.2. Regularność świadczenia pracy w formie telepracy | str. 821
14.1.2.3. Miejsce świadczenia pracy | str. 822
14.1.2.4. Środki komunikacji elektronicznej | str. 824
14.1.2.5. Przekazywanie pracodawcy wyników pracy | str. 825
14.1.3. Źródła prawa pracy w zakresie telepracy | str. 825
14.1.3.1. Porozumienie w sprawie warunków zastosowania telepracy | str. 825
14.1.3.2. Wprowadzenie regulaminu w braku porozumienia ze związkami zawodowymi | str. 827
14.1.3.3. Wprowadzenie regulaminu po konsultacji z przedstawicielami pracowników | str. 827
14.1.3.4. Treść porozumienia lub regulaminu | str. 829
14.1.4. Podstawy wprowadzenia telepracy w relacji indywidualnej | str. 830
14.1.4.1. Uwagi wstępne | str. 830
14.1.4.2. Umowa o pracę w sprawie telepracy | str. 831
14.1.4.3. Porozumienie w sprawie zastosowania telepracy | str. 831
14.1.4.4. Dodatkowe informacje dotyczące telepracy | str. 833
14.1.5. Telepraca a zakaz dyskryminacji | str. 833
14.1.6. Szczególne ustawowe obowiązki pracodawcy | str. 836
14.1.7. Umowa w sprawie określenia obowiązków stron telepracy | str. 837
14.1.7.1. O przedmiocie i odrębności umowy | str. 837
14.1.7.2. Ograniczenie obowiązków ustawowych | str. 839
14.1.7.3. Korzystanie ze sprzętu prywatnego przez telepracownika | str. 840
14.1.7.4. Określenie zasad porozumiewania się i sposobu potwierdzania obecności | str. 841
14.1.7.5. Określenie sposobu i formy kontroli wykonywania pracy przez telepracownika | str. 842
14.1.7.6. Określenie wysokości ekwiwalentu za korzystanie ze sprzętu telepracownika w celu wykonywania telepracy | str. 842
14.1.8. Bezpieczeństwo danych | str. 843
14.1.9. Kontrola telepracownika w miejscu pracy | str. 844
14.1.9.1. Uwagi wstępne | str. 844
14.1.9.2. Kontrola telepracy wykonywanej poza domem telepracownika | str. 845
14.1.9.3. Pierwsza kontrola z zakresu bhp | str. 846
14.1.10. Telepraca a bhp | str. 847
14.1.11. Podsumowanie | str. 849
14.2. Zatrudnienie tymczasowe | str. 850
14.2.1. Pojęcie zatrudnienia tymczasowego | str. 850
14.2.2. Zatrudnienie tymczasowe jako przedmiot regulacji prawnych | str. 851
14.2.2.1. Zatrudnienie tymczasowe w prawie międzynarodowym i europejskim | str. 851
14.2.2.2. Zatrudnienie tymczasowe w prawie polskim | str. 855
14.2.3. Podział funkcji pracodawcy w zatrudnieniu tymczasowym | str. 858
14.2.4. Zatrudnienie tymczasowe a paradygmat stosunku pracy (art. 22 § 1 k.p.) | str. 863
14.2.5. Zasada równego traktowania pracowników tymczasowych | str. 867
14.2.6. Skutki prawne naruszenia zasad zatrudnienia tymczasowego | str. 871
14.3. Spółdzielcza umowa o pracę | str. 874
14.3.1. Zagadnienia wstępne | str. 874
14.3.2. Nawiązanie spółdzielczego stosunku pracy. Obowiązek świadczenia pracy | str. 878
14.3.3. Treść stosunku pracy wynikającego ze spółdzielczej umowy o pracę | str. 885
14.3.4. Zmiana warunków pracy lub płacy. Rozwiązanie spółdzielczej umowy o pracę | str. 888
14.3.5. Spory | str. 899

WYKAZ SKRÓTÓW | str. 901

BIBLIOGRAFIA | str. 907

ORZECZNICTWO | str. 957

INDEKS RZECZOWY | str. 991
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 14

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 14

Czternasty tom Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego otwiera opracowanie dotyczące konsekwencji, jakie wiążą się z brakiem jednolitości terytorialnej prawa hiszpańskiego na prawo kolizyjne. Poza tym czytelnik znajdzie artykuły omawiające zagadnienie potrącenia wierzytelności wyrażonych w różnych walutach, jak i przejścia ryzyka w umowach międzynarodowej sprzedaży towarów na tle konwencji wiedeńskiej. Oprócz tego w czternastym tomie czasopisma zamieszczono opracowanie dotyczące perspektyw utworzenia fundacji europejskiej. Godne polecenia jest także, zamykające tom, omówienie prawa prywatnego międzynarodowego Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
150 odpowiedzi na pytania o kody w JPK_VAT

-20%

150 odpowiedzi na pytania o kody w JPK_VAT

"Od 1 października 2020 r. w ewidencji VAT i JPK stosujemy specjalne kody (oznaczenia). Ustawodawca przewidział pięć rodzajów kodów, w tym kody GTU, których stosowanie przysparza podatnikom najwięcej problemów. Publikacja zawiera odpowiedzi na pytania naszych Czytelników dotyczące stosowania kodów. Autorami odpowiedzi są doradcy podatkowi: Tomasz Krywan, Radosław Kowalski, Grzegorz Ziółkowski i Marian Szałucki.
Z publikacji dowiemy się m.in.:
• do jakich towarów i usług stosujemy kody GTU,
• w jakich przypadkach stosowanie kodów GTU nie jest konieczne,
• kiedy występują powiązania oznaczone kodem TP,
• jak ustalić, kiedy stosowanie kodu MPP jest konieczne,
• jak oznaczać kodami świadczenia kompleksowe,
• jak oznaczać sprzedaż ewidencjonowaną na kasie,
• kiedy trzeba oznaczać kodami transakcje zagraniczne.
Przystępne wyjaśnienia tych wątpliwości to niezbędna pomoc dla księgowych, biur rachunkowych i osób odpowiedzialnych za rozliczenie VAT w firmie.
"

Cena: 59.00 zł 47.00 zł
Administracyjnoprawna sytuacja jednostki w świetle zasady pomocniczości

-13%

Administracyjnoprawna sytuacja jednostki w świetle zasady pomocniczości

Stan prawny na 20.08.2007 r.


Monografia jest poświęcona wpływowi zasady pomocniczości na jedną ze sfer składających się na prawny status jednostki w państwie, a mianowicie na jej administracyjnoprawną sytuację, to jest na sytuację wywołaną normami administracyjnego prawa materialnego.
Teoretyczne konstrukcje wespół z regulacjami prawnymi, widziane z perspektywy treści zasady pomocniczości, dają możliwość zweryfikowania i oceny stopnia ich zbieżności z tą zasadą. Ukazują też, w jakim stopniu obowiązujące regulacje prawne służą realizacji zasady pomocniczości.

Zobacz więcej

Cena: 39.00 zł 34.00 zł
Administrator 12/2017

-29%

Administrator 12/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze między innymi:

● KZN a własność lokali,
● By nie było miejsc bez duszy,
● O wykorzystaniu termowizji.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 7-8/2014

-26%

Administrator 7-8/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● zarządzanie poprzez koszty,
● Systemy webowe przejmują rynek,
● Samoregulacja kontra deregulacja,
● Zarządca a opłaty za odpady.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2020

-27%

Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2020

ADMINISTRATOR i MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Rynek nieruchomości 2019 – analiza
● Grunt na własność – postulaty zmian
● Komu służy „biała lista”? Podatnikom czy organom?

Cena: 15.00 zł 11.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.