Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

System prawa pracy. TOM IV. Indywidualne prawo pracy. Pozaumowne stosunki pracy

ebook

- 14%

System prawa pracy. TOM IV. Indywidualne prawo pracy. Pozaumowne stosunki pracy

Krzysztof Walczak, Wiesław Perdeus, Łukasz Pisarczyk, Krzysztof Stefański, Tomasz Duraj, Helena Szewczyk, Jakub Stelina, Justyna Czerniak-Swędzioł, Zbigniew Góral, Eliza Mazurczak-Jasińska, Elżbieta Ura, Krzysztof Wojciech Baran, Stefan Płażek, Anna Dubow

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 256.00 zł 221.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 221.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8107-488-9
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W tomie IV Systemu prawa pracy przedstawione zostały zagadnienia dotyczące pozaumownych stosunków pracy. W kolejnych częściach szczegółowo omówiono stosunki pracy nawiązywane na podstawie powołania, wyboru i mianowania. Są to akty prawne kreujące nie tylko zatrudnienie pracownicze, ale również stosunki organizacyjne wykraczające poza obszar prawa pracy. Wymagało to uwzględnienia w prowadzonych rozważaniach również punktu widzenia innych dziedzin prawa, a zwłaszcza prawa administracyjnego.

Struktura opracowania jest wyznaczona tym, że poszczególne pozaumowne stosunki zatrudnienia pracowniczego mają zróżnicowany rodowód oraz w różnym stopniu odbiegają od tego, co jest charakterystyczne dla umowy o pracę. Odrębnie zatem dla każdej z podstaw tych stosunków pracy zostały zaprezentowane takie kwestie, jak:


ich geneza i historia,
zakres zastosowania,
sposób nawiązania,
zmiana i rozwiązanie,
odrębności dotyczące uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności,
charakter prawny.
Omówiono również źródła regulacji prawnej, odrębności dotyczące procedury rozstrzygania sporów z pozaumownych stosunków pracy oraz odrębności, jakie w odniesieniu do tych stosunków występują w zakresie zbiorowego prawa pracy.Autorami poszczególnych rozdziałów są osoby z różnych ośrodków naukowych z całego kraju, które w swym dotychczasowym dorobku szczególnie wiele miejsca poświęciły kwestiom pozaumownych stosunków pracy, co gwarantuje, że przedstawione w opracowaniu rozważania cechuje odpowiedni poziom wnikliwości i profesjonalizmu.

Adresaci:

Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla przedstawicieli nauki prawa pracy. Może się okazać szczególnie przydatna w dyskusji o przyszłości prawa pracy, która pozostaje w związku z działalnością Komisji przygotowującej nowy kodeks pracy. Powinna jednak być przydatna także dla praktyków, a zwłaszcza sędziów, adwokatów, radców prawnych i pracowników działów HR. Należy żywić nadzieję, że będzie także wykorzystywana w dydaktyce prawniczej.

Tytuł
System prawa pracy. TOM IV. Indywidualne prawo pracy. Pozaumowne stosunki pracy
Autorzy
Krzysztof Walczak, Wiesław Perdeus, Łukasz Pisarczyk, Krzysztof Stefański, Tomasz Duraj, Helena Szewczyk, Jakub Stelina, Justyna Czerniak-Swędzioł, Zbigniew Góral, Eliza Mazurczak-Jasińska, Elżbieta Ura, Krzysztof Wojciech Baran, Stefan Płażek, Anna Dubowik, Daniel Książek, Mirosław Włodarczyk, Aneta Giedrewicz-Niewińska
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8107-488-9
Rok wydania
2017
Liczba stron
880
Format
pdf
Spis treści
SŁOWO WSTĘPNE |17
CZĘŚĆ I
Zagadnienia ogólne
ROZDZIAŁ 1
Zagadnienia wprowadzające |23
1.1. Wielość podstaw nawiązania stosunku pracy |23
1.2. Pozaumowne podstawy zatrudnienia a zasada swobodnego nawiązywania stosunków pracy |33
ROZDZIAŁ 2
Źródła regulacji pozaumownych stosunków pracy |38
2.1. Uwagi wstępne |38
2.2. Ewolucja źródeł pozaumownych stosunków pracy |43
2.3. Obowiązujące regulacje pozaumownych stosunków pracy |51
2.3.1. Międzynarodowe źródła regulacji pozaumownych stosunków pracy |51
2.3.2. Konstytucja jako źródło regulacji pozaumownych stosunków pracy |56
2.3.3. Pragmatyki zawodowe jako źródło pozaumownych stosunków pracy |58
2.3.3.1. Uwagi wstępne |58
2.3.3.2. Pragmatyki służbowe |60
2.3.3.3. Pragmatyki pracownicze |62
2.3.4. Ustawy ustrojowe jako źródło pozaumownych stosunków pracy |67
2.3.4.1. Uwagi wstępne |67
2.3.4.2. Zatrudnienie samorządowe |68
2.3.4.3. Zatrudnienie w urzędach państwowych |71
2.3.4.4. Zatrudnienie w organach wymiaru sprawiedliwości |72
2.3.5. Akty wykonawcze |73
2.3.6. Akty wewnętrzne |77
2.3.6.1. Uwagi wstępne |77
2.3.6.2. Układy zbiorowe pracy |78
2.3.6.3. Regulaminy |80
2.3.6.4. Statuty |82
2.4. Zróżnicowanie źródeł regulacji prawnej w zależności od aktu kreującego pozaumowne stosunki pracy |85
2.4.1. Uwagi wstępne |85
2.4.2. Mianowanie |87
2.4.3. Powołanie |89
2.4.4. Wybór |93

CZĘŚĆ II
Stosunki pracy z powołania

ROZDZIAŁ 3
Geneza i historia stosunków pracy z powołania |97
3.1. Wstęp |97
3.2. Geneza stosunków pracy z powołania |97
3.3. Historia przepisów prawnych dotyczących stosunków pracy z powołania po 1945 r. |110

ROZDZIAŁ 4
Zakres podmiotowy stosunków pracy z powołania |135

ROZDZIAŁ 5
Nawiązanie stosunku pracy z powołania |145
5.1. Uwagi wstępne |145
5.2. Organ właściwy do dokonania powołania |146
5.3. Zgoda osoby powołanej i forma aktu powołania |147
5.4. Treść aktu powołania |150
5.5. Tryb nawiązywania stosunku pracy na podstawie powołania |152

ROZDZIAŁ 6
Zmiany i ustanie stosunku pracy z powołania |157
6.1. Zmiana treści stosunku pracy z powołania |157
6.2. Ustanie stosunku pracy z powołania |159
6.3. Forma i treść aktu odwołania |161
6.4. Uprawnienia pracownika odwołanego w okresie wypowiedzenia |168

ROZDZIAŁ 7
Odrębności statusu prawnego pracowników zatrudnionych na podstawie powołania |170

ROZDZIAŁ 8
Charakter prawny powołania i stosunków pracy z powołania |176

CZĘŚĆ III
Stosunki pracy z wyboru

ROZDZIAŁ 9
Geneza i historia stosunków pracy z wyboru |205
9.1. Geneza stosunków pracy z wyboru w II Rzeczypospolitej |205
9.2. Geneza stosunków pracy z wyboru w prezydiach rad narodowych |210
9.3. Geneza stosunków pracy z wyboru w Polsce Ludowej |215
9.4. Ewolucja stosunków pracy z wyboru w latach 1974–1990 |218
9.5.Ewolucja stosunków pracy z wyboru w latach 1990–2008 |221

ROZDZIAŁ 10
Zakres zastosowania stosunków pracy z wyboru |225
10.1. „Obowiązek wykonywania pracy w charakterze pracownika” a zakres podmiotowy stosunku pracy z wyboru |225
10.2. Zakres podmiotowy stosunku pracy z wyboru w świetle obowiązującego prawa |231

ROZDZIAŁ 11
Nawiązanie stosunku pracy z wyboru |241
11.1. Uwagi wstępne |241
11.2. Pojęcie wyboru |242
11.3. Wybór a mandat pracownika z wyboru |244
11.4. Wybór a członkostwo w organizacji o charakterze samorządnym i demokratycznym |246
11.5. Wybór a czas trwania pełnomocnictwa (kadencja) |248
11.6. Tryb prowadzący do nawiązania stosunku pracy z wyboru |249
11.7. Termin nawiązania stosunku pracy na podstawie wyboru |258

ROZDZIAŁ 12
Zmiana i ustanie stosunku pracy z wyboru |262
12.1. Zmiana treści stosunku pracy pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru |262
12.1.1. Uwagi wprowadzające |262
12.1.2. Elementy treści stosunku pracy pracowników wybieralnych |263
12.1.3. Zmiana warunków pracy i płacy pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru |271
12.2. Ustanie stosunku pracy z wyboru |283
12.2.1. Uwagi wprowadzające |283
12.2.2. Mechanizm (tryb i forma) ustania stosunku pracy pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru |284
12.2.3. Przyczyny (okoliczności) wygaśnięcia mandatu na przykładzie wybieralnych pracowników samorządowych |289
12.2.4. Elementy powszechnej ochrony trwałości zatrudnienia pracowników sprawujących swe funkcje na podstawie wyboru |304
12.2.5. Urlop bezpłatny dla pracownika zatrudnionego na podstawie wyboru |312
12.2.6. Uprawnienia przysługujące wybieralnym pracownikom bezprawnie odwołanym ze stanowiska |326
12.2.7. Szczególna ochrona trwałości zatrudnienia pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru |333

ROZDZIAŁ 13
Odrębności statusu prawnego pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru (uprawnienia, obowiązki, odpowiedzialność) |336
13.1. Uprawnienia |336
13.1.1. Szczególne uprawnienia |336
13.1.2. Możliwość uzyskania urlopu bezpłatnego |337
13.1.3. Możliwość powrotu do pracy po urlopie bezpłatnym |338
13.1.4. Szczególne uprawnienia płacowe |340
13.1.5. Uprawnienia procesowe |345
13.2. Obowiązki |346
13.3. Odpowiedzialność pracownika świadczącego pracę na podstawie wyboru| 348
13.3.1. Odpowiedzialność karna |348
13.3.2. Odpowiedzialność dyscyplinarna |351
13.3.3. Odpowiedzialność materialna |354
13.3.4. Odpowiedzialność za powtarzające się naruszanie Konstytucji lub ustaw |357
13.3.5. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów antykorupcyjnych |359
13.3.6. Inne formy odpowiedzialności prawnej |360

ROZDZIAŁ 14
Charakter prawny stosunków pracy z wyboru |363
14.1. Uwarunkowania podmiotowe charakteru prawnego stosunku pracy z wyboru |363
14.2. Związek stosunku pracy z wyboru z funkcją organizacyjną |369
14.3. Terminowość stosunków pracy z wyboru |379
14.4. Kwestia wymogów kwalifikacyjnych |381
14.5. Problemy ustalania stosunków pracy z wyboru |384
14.6. Konkluzje |388

CZĘŚĆ IV
Stosunki pracy z mianowania

ROZDZIAŁ 15
Geneza i historia stosunków pracy z mianowania |393
15.1. Okres przedwojenny |393
15.2. Okres powojenny |401

ROZDZIAŁ 16
Zakres zastosowania stosunków pracy z mianowania |425
16.1. Zakres i charakter kodeksowej regulacji stosunku pracy z mianowania |425
16.2. Zakres stosunku pracy z mianowania w ustawach szczególnych |429
16.2.1. Zakres stosunku pracy z mianowania w administracji |430
16.2.2. Zakres stosunku pracy z mianowania w kontroli państwowej |432
16.2.3. Zakres stosunku pracy z mianowania w oświacie i nauce |433
16.2.4. Zakres stosunku pracy z mianowania w organach ochrony prawnej |435

ROZDZIAŁ 17
Rygory selekcyjne w stosunkach pracy z mianowania |439
17.1. Charakter rygorów selekcyjnych |439
17.2. Rodzaje rygorów selekcyjnych |440
17.2.1. Rygory dotyczące cech określających sytuację prawną i osobistą kandydata|440
17.2.1.1. Obywatelstwo |440
17.2.1.2. Korzystanie z praw publicznych |443
17.2.1.3. Niekaralność |448
17.2.1.4. Stan zdrowia |449
17.2.2. Rygory dotyczące kwalifikacji zawodowych |451
17.2.3. Rygory dotyczące kwalifikacji moralnych |452

ROZDZIAŁ 18
Nawiązanie stosunku pracy z mianowania |458
18.1. Uwagi wprowadzające |458
18.2. Pracodawca zatrudniający pracownika mianowanego |460
18.3. Wymogi i postępowanie kwalifikacyjne (aplikacyjne, egzaminacyjne) warunkujące możliwość zatrudnienia na podstawie stosunku pracy z mianowania |464
18.4. Podmioty dokonujące mianowania na określone stanowisko |475
18.5. Ustawowy obowiązek mianowania na stanowisko |477
18.6. Forma i treść aktu mianowania |482
18.7. Skutki prawne aktu mianowania |487

ROZDZIAŁ 19
Zmiana stosunku pracy z mianowania |498
19.1. Wstęp |498
19.2. Historyczne uwarunkowania zmian stosunku pracy z mianowana i ich współczesne reminiscencje |501
19.3. Pojęcie zmiany stosunku pracy |511
19.4. Zmiana stosunku pracy a uprawnienia kierownicze pracodawcy |519
19.5. Dyspozycyjność jako cecha stosunku pracy z mianowania |525
19.6. Charakter prawny stosunku pracy z mianowania a sposób dokonywania jego zmian |530
19.7. Problem stosowania przepisów kodeksu pracy dotyczących zmian treści stosunku pracy w stosunkach pracy z mianowania |543

ROZDZIAŁ 20
Ustanie stosunku pracy z mianowania |551
20.1. Uwagi wstępne |551
20.2. Przyczyny odrębnych rozwiązań w zakresie ustania stosunków pracy z mianowania |552
20.3. Prawna konstrukcja ustania stosunku pracy z nominacji |559
20.4. Okoliczności powodujące ustanie lub stanowiące przesłanki rozwiązania stosunku pracy z mianowania |569
20.5. Forma i tryb rozwiązania stosunku pracy z pracownikami mianowanymi |582
20.6. Uprawnienia przysługujące w związku z ustaniem stosunku pracy z mianowania |585
20.7. Roszczenia przysługujące w razie naruszenia przepisów o wygaśnięciu lub rozwiązaniu stosunków pracy z mianowania |587
20.8. Podsumowanie |589

ROZDZIAŁ 21
Podstawowe uprawnienia pracownika mianowanego |591
21.1. Uwagi wstępne |591
21.2. Wynagrodzenie zasadnicze |600
21.2.1. Teoretyczne podstawy kształtowania wynagrodzenia zasadniczego |601
21.2.2. Sposoby kształtowania wynagrodzenia zasadniczego w przypadku pracowników mianowanych |603
21.3. Dodatki związane ze zwiększeniem obowiązków |609
21.4. Wynagradzanie w przypadku nie wykonywania pracy |610
21.5. Świadczenia motywacyjne, zwiększające efektywność pracy |612
21.5.1. Premia wynikowa |613
21.5.2. Premia ocenna |614
21.5.3. Nagrody |617
21.5.4. Świadczenia stażowe |621
21.5.4.1. Dodatek stażowy |623
21.5.4.2. Nagroda jubileuszowa |625
21.5.4.3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne |626
21.5.5. Świadczenia funkcyjne |626
21.6. Świadczenia związane z ustaniem stosunku pracy |628
21.6.1. Odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę bądź rentę |629
21.6.2. Odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników |630
21.6.3. Inne szczególne przypadki świadczeń dla osób, z którymi ustał stosunek pracy |631
21.7. Świadczenia związane z przeniesieniem |632
21.8. Urlopy pracownicze |633
21.8.1. Urlop pracowników naukowych |634
21.8.2. Urlop naukowy |635
21.8.3. Urlopy dla poratowania zdrowia |635
21.8.4. Dodatkowy urlop wypoczynkowy |636
21.8.5. Inne dodatkowe zwolnienia okolicznościowe |637
21.9. Podsumowanie |638

ROZDZIAŁ 22
Obowiązki pracownika mianowanego |641
22.1. Pojęcie i podział obowiązków |641
22.2. Obowiązki podstawowe |645
22.2.1. Obowiązek przestrzegania prawa |645
22.2.2. Obowiązek godnego zachowania się w służbie (i poza nią) |646
22.2.3. Obowiązek sumiennego i starannego wykonywania zadań |648
22.2.4. Obowiązek przestrzegania tajemnicy |650
22.2.5. Obowiązek wykonywania poleceń |652
22.3. Obowiązki dodatkowe |656
22.3.1. Obowiązek podnoszenia kwalifikacji zawodowych |656
22.3.2. Obowiązek poddania się okresowemu ocenianiu |660
22.3.3. Obowiązek składania oświadczeń o stanie majątkowym |663
22.4. Szczególne zakazy i ograniczenia |665
22.4.1. Zakaz przynależności partyjnej oraz wykonywania mandatu posła, senatora, radnego |665
22.4.2. Ograniczenia dotyczące działalności związkowej i związane z niepolubownymi metodami rozwiązywania sporów zbiorowych |667
22.4.3. Ograniczenia związane z podejmowaniem dodatkowego zatrudnienia (czynności lub zajęć) oraz z prowadzeniem działalności gospodarczej |669
22.4.4. Zakaz podległości służbowej |674

ROZDZIAŁ 23
Odpowiedzialność pracowników mianowanych |678
23.1. Uwagi wstępne |678
23.2. Odpowiedzialność dyscyplinarna |680
23.2.1. Pojęcie i charakter prawny odpowiedzialności dyscyplinarnej |680
23.2.2. Przesłanki odpowiedzialności dyscyplinarnej |683
23.2.3. Kary orzekane w postępowaniu dyscyplinarnym |688
23.2.4. Organy postępowania dyscyplinarnego |691
23.2.4.1. Rzecznik dyscyplinarny |691
23.2.4.2. Komisje i sądy dyscyplinarne |693
23.3. Struktura postępowania w sprawach dyscyplinarnych i przesłanki jego wszczęcia |696
23.3.1. Postępowanie wyjaśniające |700
23.3.2. Postępowanie rozpoznawcze |702
23.3.3. Postępowanie odwoławcze |702
23.4. Zasady postępowania dyscyplinarnego |703
23.5. Sądowa kontrola orzecznictwa dyscyplinarnego |707
23.6. Zatarcie kar dyscyplinarnych |708
23.7. Odpowiedzialność dyscyplinarna za przewinienia mniejszej wagi i odpowiedzialność porządkowa |709

ROZDZIAŁ 24
Charakter prawny mianowania jako podstawy nawiązania stosunku pracy |716

ROZDZIAŁ 25
Status proceduralny pracowników pozaumownych |750

ROZDZIAŁ 26
Status pracowników pozaumownych w zbiorowym prawie pracy |760

ROZDZIAŁ 27
Perspektywy pozaumownych stosunków pracy w prawie polskim |777

WYKAZ SKRÓTÓW |791

BIBLIOGRAFIA |799

ORZECZNICTWO |843

INDEKS RZECZOWY |855
 
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 12

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 12

Dwunasty tom „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” otwiera omówienie nowej chińskiej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym (artykuł opublikowany w języku angielskim). Poza tym w zbiorze znalazły się także opracowania dotyczące międzynarodowej sprzedaży towarów (zagadnienie potrącenia oraz istotnego naruszenia umowy sprzedaży) oraz sądownictwa polubownego (jurysdykcji trybunałów arbitrażowych w sporach inwestycyjnych w kontekście rozszerzenia zgody na arbitraż państwa przyjmującego w wyniku zastosowania klauzuli największego uprzywilejowania). W niniejszym tomie czytelnik znajdzie również przekrojowe omówienie zagadnienia europeizacji prawa prywatnego międzynarodowego. W zbiorze tym zamieszczono też: odpowiedź na ankietę skierowaną do państw członkowskich Unii Europejskiej, dotyczącą stosowania Rozporządzenia nr 864/2007 o prawie właściwym dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II), sprawozdanie z Konferencji naukowej nt. Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 19-20 kwietnia 2012 r. w Warszawie, oraz rezolucję w sprawie podniesienia rangi prawa prywatnego międzynarodowego w programach studiów na wydziałach prawa oraz aplikacji prawniczych, przyjętą przez uczestników tejże konferencji. Publikowane materiały stanowią cenną pomoc zarówno dla praktyków – sędziów, adwokatów i radców prawnych, jak i teoretyków prawa; mogą być także wykorzystywane przez studentów i aplikantów.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 4

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 4

Silesian Journal of Legal Studies vol. 4 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W Silesian Journal of Legal Studies są publikowane teksty w językach angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim. Numer czwarty Silesian Journal of Legal Studies zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – prawa konstytucyjnego, międzynarodowego prawa człowieka, karnego międzynarodowego i administracyjnego. Teksty dotyczą aktualnych problemów prawnych pojawiających się na gruncie prawa krajowego (teksty administracyjne), ale przede wszystkim europejskiego. Silesian Journal of Legal Studies vol. 4 zawiera spis wybranych, ważniejszych monografii autorstwa pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego za rok 2011. Dołączono także wykaz konferencji zorganizowanych na Wydziale Prawa i Administracji. Wykazy te mają na celu promocje Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z działalnością naukową Wydziału. Autorami tekstów są nie tylko Polacy – pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, ale także naukowcy z innych polskich i zagranicznych uniwersytetów. Publikacja jest adresowana do szerokiego grona czytelników w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy – tak teoretycy jak i praktycy – specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Publikacja może też być cennym źródłem wiedzy dla magistrantów i doktorantów.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
„Współczesne prawo”, nr 1

-15%

„Współczesne prawo”, nr 1

Niniejsze czasopismo zawiera artykuły z dziedziny prawa.

Cena: 9.45 zł 8.00 zł
40 wskazówek ważnych dla kierownika rejestracji. Prawo, zarządzanie, obsługa pacjenta

-31%

40 wskazówek ważnych dla kierownika rejestracji. Prawo, zarządzanie, obsługa pacjenta

Książka dostarcza kierującym rejestracjami medycznymi niezbędnej wiedzy dotyczącej dokumentacji medycznej, praw pacjentów, ochrony danych osobowych i udzielania świadczeń medycznych. Zawiera praktyczne porady dotyczące zarządzania pracownikami rejestracji oraz wyjaśnia najczęstsze problemy pojawiające się podczas obsługi pacjentów.

Cena: 89.00 zł 61.00 zł
Administrator 11/2016

-29%

Administrator 11/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Ograniczenie prawa własności gruntu,
● O kompensacie,
● Jak przygotować się do zimy?
● Systemy zdalnego odczytu.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 12/2017

-29%

Administrator 12/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze między innymi:

● KZN a własność lokali,
● By nie było miejsc bez duszy,
● O wykorzystaniu termowizji.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.