Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

System prawa pracy. TOM VI. Procesowe prawo pracy

ebook

- 14%

System prawa pracy. TOM VI. Procesowe prawo pracy

Kinga Flaga-Gieruszyńska, Tadeusz Kuczyński, Sławomir Cieślak, Małgorzata Manowska, Łukasz Pisarczyk, Michał Skąpski, Agnieszka Góra-Błaszczykowska, Łukasz Błaszczak, Andrzej Dziadzio, Anna Machnikowska, Andrzej Marian Świątkowski, Izabela Gil, Izabella G

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 240.00 zł 207.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 207.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8092-340-9
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Tom VI Systemu prawa pracy zawiera omówienie problematyki procesowego prawa pracy dokonane przez wybitnych przedstawicieli nauki prawa pracy i postępowania cywilnego. Autorzy analizują funkcjonowanie polskich organów ochrony prawnej w indywidualnych sporach z zakresu prawa pracy, prezentują zarówno sądowe, jak i pozasądowe mechanizmy rozstrzygania sporów.

W opracowaniu przedstawiono wszystkie istotne kwestie odnoszące się do procesowego prawa pracy, w tym m.in:


definicje podstawowych pojęć używanych w procesowym prawie pracy,
modele organizacji ochrony prawnej w indywidualnych sporach pracy,
status pozasądowych organów ochrony prawnej,
procedury ireniczne w indywidualnych sporach pracy,
status i kompetencje sądownictwa pracy,
kompetencje sądów administracyjnych w sprawach zatrudnienia,
procedura rozstrzygania spraw z zakresu prawa pracy,
przedawnienie roszczeń,
wykonalność orzeczeń sadowych w sprawach z zakresu prawa pracy.
Adresaci:
Książka przeznaczona jest zarówno dla przedstawicieli nauki prawa pracy, jak i dla praktyków, w szczególności sędziów , adwokatów i radców prawnych. Powinna mieć też zastosowanie w kwalifikowanej dydaktyce prawniczej, zwłaszcza na studiach drugiego i trzeciego stopnia.

Tytuł
System prawa pracy. TOM VI. Procesowe prawo pracy
Autorzy
Kinga Flaga-Gieruszyńska, Tadeusz Kuczyński, Sławomir Cieślak, Małgorzata Manowska, Łukasz Pisarczyk, Michał Skąpski, Agnieszka Góra-Błaszczykowska, Łukasz Błaszczak, Andrzej Dziadzio, Anna Machnikowska, Andrzej Marian Świątkowski, Izabela Gil, Izabella Gil, Marcin Wujczyk, Krzysztof Wojciech Baran, Andrzej Torbus, Krzysztof W. Baran, Andrzej M. Świątkowski
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8092-340-9
Seria
Duże Komentarze
Rok wydania
2016
Liczba stron
1232
Format
pdf
Spis treści
SŁOWO WSTĘPNE | str. 19

ROZDZIAŁ 1
Pojęcie, miejsce i przedmiot procesowego prawa pracy | str. 21
1.1. Pojęcie i miejsce procesowego prawa pracy w systemie prawa | str. 21
1.2. Przedmiot procesowego prawa pracy | str. 26

ROZDZIAŁ 2
Funkcje procesowego prawa pracy | str. 34
2.1. Problem wyróżniania funkcji prawa pracy | str. 34
2.2. Typologia funkcji procesowego prawa pracy | str. 41
2.3. Funkcja ireniczna procesowego prawa pracy | str. 43
2.4. Funkcja ochronna procesowego prawa pracy | str. 45
2.5. Funkcja wychowawcza i rozdzielcza procesowego prawa pracy | str. 53

ROZDZIAŁ 3
Zarys historii sądownictwa pracy | str. 55
3.1. Geneza sądownictwa pracy | str. 55
3.1.1. Francuski conseil de prud'hommes | str. 55
3.1.2. Sądy przemysłowe oraz sądy pracy w Niemczech | str. 56
3.1.3. Sądy przemysłowe w Austrii | str. 61
3.2. System organów ochrony prawnej w sporach pracowniczych w Polsce międzywojennej | str. 64
3.3. System organów ochrony prawnej w sporach pracowniczych w Polsce Ludowej | str. 70
3.4. Podsumowanie | str. 77

ROZDZIAŁ 4
Modele organizacji ochrony prawnej w indywidualnych sporach pracy | str. 79
4.1. Uwagi wstępne | str. 79
4.2. Sądowy a pozasądowy model ochrony prawnej w indywidualnych sporach pracy | str. 81

ROZDZIAŁ 5
Postępowanie pozasądowe i przedsądowe w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 88
5.1. Procedury polubownego likwidowania indywidualnych sporów pracy - uwagi wstępne | str. 88
5.2. Pozasądowe postępowanie pojednawcze w indywidualnych sporach pracy | str. 89
5.2.1. Uwagi wstępne | str. 89
5.2.2. Podmioty pozasądowego postępowania pojednawczego | str. 94
5.2.3. Przebieg pozasądowego postępowania pojednawczego | str. 97
5.3. Sądowe postępowanie pojednawcze w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 101
5.3.1. Uwagi wstępne | str. 101
5.3.2. Dopuszczalność sądowego postępowania pojednawczego | str. 103
5.3.3. Przebieg i skutki sądowego postępowania pojednawczego | str. 108
5.4. Postępowanie mediacyjne w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 116
5.4.1. Uwagi wstępne | str. 116
5.4.2. Podstawy mediacji | str. 121
5.4.3. Status prawny mediatora | str. 126
5.4.4. Zarys przebiegu postępowania mediacyjnego | str. 132
5.4.5. Zakończenie postępowania mediacyjnego | str. 138

ROZDZIAŁ 6
Sądownictwo polubowne w sporach z zakresu prawa pracy | str. 145
6.1. Uwagi wstępne | str. 145
6.1.1. Rodzaje sądownictwa polubownego | str. 145
6.1.2. Sądownictwo polubowne a wymiar sprawiedliwości w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 147
6.2. Ogólna zdatność arbitrażowa oraz w sporach z zakresu prawa pracy | str. 150
6.3. Zapis na sąd polubowny | str. 155
6.3.1. Zapis na sąd polubowny jako podstawa kompetencji sądu polubownego | str. 155
6.3.2. Treść zapisu na sąd polubowny | str. 157
6.3.3. Charakter zapisu na sąd polubowny | str. 159
6.3.4. Skutki zapisu na sąd polubowny | str. 162
6.4. Postępowanie przed sądem polubownym w ujęciu dynamicznym | str. 164
6.5. Orzekanie w postępowaniu polubownym | str. 172
6.5.1. Zasady orzekania w postępowaniu polubownym | str. 172
6.5.2. Wyrok sądu polubownego | str. 173
6.5.3. Kontrola wyroku arbitrażowego | str. 175
6.5.4. Skutki wyroku sądu polubownego | str. 177

ROZDZIAŁ 7
Ugody w indywidualnych sporach pracy | str. 189
7.1. Systematyka ugód w indywidualnych sporach pracy | str. 189
7.2. Charakter prawny i skutki zawarcia ugody w indywidualnych sporach pracy | str. 191
7.3. Zakres swobody kontraktowania w ugodach zawieranych w indywidualnych sporach pracy | str. 208
7.4. Kontrola ugód w indywidualnych sporach pracy | str. 219

ROZDZIAŁ 8
Prawo do sądu w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 232
8.1. Uwagi wstępne | str. 232
8.2. Międzynarodowe gwarancje prawa do sądu w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 232
8.3. Konstytucyjne gwarancje prawa do sądu w Polsce | str. 250
8.4. Droga sądowa w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 264
8.4.1. Sprawy o dopuszczenie do pracy | str. 268
8.4.2. Sprawy o roszczenia ze służbowych stosunków pracy | str. 272
8.4.3. Sprawy o roszczenia ze spółdzielczych stosunków pracy | str. 276
8.4.4. Prawo do sądu w innych sprawach | str. 276
8.5. Podsumowanie | str. 278

ROZDZIAŁ 9
Kognicja sądów pracy | str. 281
9.1. Uwagi wstępne | str. 281
9.2. Ogólnoteoretyczne podstawy kompetencji sądów pracy w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 284
9.2.1. Przedmiot postępowania w sądach pracy | str. 284
9.2.2. Droga sądowa w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 295
9.3. Procesowe roszczenia w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 317
9.3.1. Katalogi roszczeń procesowych w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 317
9.3.2. Sprawy o roszczenia ze stosunku pracy lub z nim związane | str. 322
9.3.3. Sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy, jeżeli łączący strony stosunek prawny, wbrew zawartej między nimi umowie, ma cechy stosunku pracy | str. 335
9.3.4. Sprawy o roszczenia z innych stosunków prawnych, do których z mocy odrębnych przepisów stosuje się przepisy prawa pracy | str. 338
9.3.5. Sprawy o odszkodowania dochodzone od zakładu pracy na podstawie przepisów o świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych | str. 343
9.4. Powództwo o ustalenie w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 345

ROZDZIAŁ 10
Kompetencje sądów administracyjnych w sporach dotyczących zatrudnienia | str. 359
10.1. Uwagi wstępne | str. 359
10.2. Ogólne zasady sądowej kontroli administracji | str. 361
10.3. Klasyfikacja sporów dotyczących zatrudnienia podlegających kognicji sądów administracyjnych | str. 365
10.4. Stosunki służbowe | str. 366
10.4.1. Pracownicze stosunki służbowe | str. 367
10.4.1.1. Sprawy odnoszące się do nawiązania stosunku służbowego | str. 372
10.4.1.2. Sprawy związane ze zmianą stosunku służbowego | str. 383
10.4.1.3. Sprawy związane z ustaniem stosunku służbowego | str. 388
10.4.2. Niepracownicze stosunki służbowe | str. 389
10.5. Sprawy dyscyplinarne | str. 393
10.6. Choroby zawodowe | str. 397
10.7. Sprawy samorządowe | str. 399
10.8. Inne sprawy | str. 401

ROZDZIAŁ 11
Ogólna charakterystyka postępowania sądowego w sprawach z zakresu prawa pracy w ujęciu modelowym | str. 404
11.1. Uwagi wstępne | str. 404
11.2. Zasady postępowania cywilnego a postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy. Działanie sądu pracy z urzędu | str. 405
11.3. Ogólna charakterystyka odrębności postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 412

ROZDZIAŁ 12
Status organizacyjny sądownictwa pracy | str. 418

ROZDZIAŁ 13
Właściwość rzeczowa i miejscowa sądu w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 423
13.1. Uwagi wstępne | str. 423
13.2. Właściwość rzeczowa sądów pracy | str. 425
13.3. Właściwość miejscowa sądów pracy | str. 434
13.4. Właściwość ze względów celowości | str. 438
13.5. Niewłaściwość sądu i jej skutki | str. 440

ROZDZIAŁ 14
Uczestnicy postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 444
14.1. Strony w postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 444
14.1.1. Uwagi wstępne | str. 444
14.1.2. Pracownik jako strona w postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 449
14.1.3. Pracodawca jako strona w postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 463
14.1.4. Kurator dla strony w postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 486
14.1.5. Wstępne badanie sprawy oraz czynności wyjaśniające a określenie stron postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 487
14.1.6. Przekształcenia podmiotowe | str. 492
14.2. Udział na prawach strony prokuratora, inspektora Państwowej Inspekcji Pracy oraz organizacji pozarządowych w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 495
14.2.1. Status prokuratora w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 495
14.2.2. Status inspektora Państwowej Inspekcji Pracy w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 497
14.2.3. Udział organizacji pozarządowej w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 501

ROZDZIAŁ 15
Pełnomocnicy w postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 515
15.1. Pełnomocnicy pracownika w postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 515
15.2. Pełnomocnicy pracodawcy w postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 521

ROZDZIAŁ 16
Wszczęcie procesu sądowego w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 525
16.1. Tryb wszczęcia procesu sądowego w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 525
16.2. Podmioty uprawnione do wszczęcia procesu sądowego w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 536
16.3. Wymogi formalne pozwu | str. 538
16.4. Kumulacja roszczeń i współuczestnictwo w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 544
16.5. Czynności podejmowane w związku z wniesieniem pozwu | str. 547
16.6. Podsumowanie | str. 549

ROZDZIAŁ 17
Koszty postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 551
17.1. Uwagi wstępne | str. 551
17.2. Koszty postępowania a zasady wynagradzania pełnomocników profesjonalnych | str. 554
17.3. Opłaty i wydatki w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 560
17.4. Zasady rozstrzygania o kosztach sądowych w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 573
17.5. Grzywna w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 585
17.6. Podsumowanie | str. 587

ROZDZIAŁ 18
Czynności wyjaśniające | str. 591
18.1. Uwagi wstępne | str. 591
18.2. Przesłanki przeprowadzenia czynności wyjaśniających | str. 592
18.3. Zakres czynności wyjaśniających | str. 595
18.4. Przebieg czynności wyjaśniających | str. 599

ROZDZIAŁ 19
Rozprawa w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 603
19.1. Uwagi wstępne | str. 603
19.2. Jawność rozprawy | str. 605
19.3. Przebieg rozprawy | str. 607
19.4. Dokumentowanie rozprawy | str. 617

ROZDZIAŁ 20
Postępowanie dowodowe w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 623
20.1. Uwagi wstępne | str. 623
20.2. Środki dowodowe - wybrane zagadnienia | str. 628

ROZDZIAŁ 21
Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy a inne postępowania szczególne | str. 640
21.1. Obligatoryjność odrębnego postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy a postępowania szczególne | str. 640
21.2. Europejskie postępowania transgraniczne | str. 645
21.3. Postępowanie uproszczone, nakazowe i upominawcze w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 658
21.4. Przekształcenia przedmiotowe procesu w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 676
21.5. Podsumowanie | str. 677

ROZDZIAŁ 22
Wyrokowanie w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 680
22.1. Zasady orzekania w procesie cywilnym | str. 680
22.1.1. Pojęcie i klasyfikacja zasad orzekania | str. 680
22.1.1.1. Uwagi wstępne | str. 680
22.1.1.2. Zasady odnoszące się do przedmiotu i podmiotów orzekania | str. 681
22.1.1.3. Zasada orzekania tylko na wniosek strony | str. 682
22.1.1.4. Zasada związania sądu granicami dochodzonej ochrony prawnej | str. 683
22.1.2. Zakaz orzekania ponad żądanie | str. 690
22.2. Zasady dotyczące czasu i podstaw orzekania | str. 691
22.2.1. Zasada aktualności | str. 691
22.2.2. Zasada związania sądu podstawą faktyczną powództwa | str. 692
22.3. Rodzaje wyroków wydawanych przez sądy pracy | str. 694
22.4. Szczególne zagadnienia wyrokowania w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 698

ROZDZIAŁ 23
Model środków odwoławczych w postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 702
23.1. Cel i funkcja środków odwoławczych w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 702
23.2. Model środków odwoławczych | str. 707
23.3. Środki odwoławcze w postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 710

ROZDZIAŁ 24
Apelacja w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 714
24.1. Modele apelacji - uwagi wstępne | str. 714
24.2. Sytuacja procesowa pracownika w postępowaniu apelacyjnym - uwagi wstępne | str. 716
24.3. Apelacja w systemie dwuinstancyjnego postępowania sądowego | str. 718
24.4. Apelacja a zasada rozporządzalności procesowej | str. 721
24.5. Dopuszczalność apelacji | str. 723
24.6. Orzeczenia zaskarżalne apelacją | str. 724
24.6.1. Uwagi wstępne | str. 724
24.6.2. Istnienie orzeczenia | str. 725
24.7. Wymogi sporządzenia i wnoszenia apelacji | str. 730
24.7.1. Termin na wniesienie apelacji do sądu właściwego | str. 730
24.7.2. Podmioty uprawnione do wniesienia apelacji | str. 734
24.7.2.1. Legitymacja do zaskarżenia orzeczenia | str. 734
24.7.2.2. Współuczestnictwo | str. 735
24.7.2.3. Następcy prawni stron, podstawienie procesowe | str. 736
24.7.2.4. Interwenient uboczny | str. 738
24.7.2.5. Prokurator i inne podmioty działające w postępowaniu sądowym na zasadach dotyczących prokuratora | str. 740
24.7.3. Gravamen | str. 741
24.8. Wymogi formalne apelacji | str. 742
24.8.1. Uwagi ogólne | str. 742
24.8.2. Ogólne wymogi formalne apelacji jako pisma procesowego | str. 744
24.8.3. Szczególne wymogi formalne apelacji | str. 745
24.8.4. Nowe fakty i dowody | str. 750
24.8.5. Wnioski apelacji | str. 750
24.8.6. Wartość przedmiotu zaskarżenia | str. 751
24.9. Postępowanie apelacyjne | str. 752
24.9.1. Wstępne badanie apelacji | str. 752
24.9.2. Rozpoznanie apelacji przez sąd drugiej instancji | str. 755
24.9.2.1. Skład sądu, posiedzenia sądowe | str. 755
24.9.2.2. Zakres rozpoznania sprawy w postępowaniu apelacyjnym | str. 758
24.9.3. Ustalanie podstaw wyroku sądu drugiej instancji | str. 763
24.10. Orzeczenia sądu drugiej instancji | str. 767
24.10.1. Wyroki sądu drugiej instancji | str. 767
24.10.2. Pytanie prawne do Sądu Najwyższego | str. 776
24.10.3. Ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania | str. 778
24.10.4. Uzasadnienie i doręczania orzeczeń sądu drugiej instancji | str. 780
24.11. Wykonalność orzeczenia sądu drugiej instancji | str. 782
24.12. Podsumowanie | str. 785

ROZDZIAŁ 25
Skarga kasacyjna w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 786
25.1. Uwagi wstępne | str. 786
25.2. Dopuszczalność skargi kasacyjnej | str. 789
25.2.1. Orzeczenia zaskarżalne skargą kasacyjną | str. 789
25.2.2. Legitymacja do wniesienia skargi kasacyjnej | str. 792
25.2.3. Przymus adwokacko-radcowski | str. 793
25.2.4. Termin do wniesienia skargi kasacyjnej | str. 795
25.2.5. Wymogi formalno-konstrukcyjne skargi kasacyjnej | str. 797
25.3. Postępowanie sprawdzające | str. 800
25.4. Przebieg postępowania kasacyjnego | str. 803
25.4.1. Przedsąd | str. 803
25.4.2. Rozpoznanie skargi kasacyjnej | str. 805
25.4.3. Orzeczenia kończące postępowanie kasacyjne | str. 807
25.5. Przedstawienie zagadnień prawnych powiększonemu składowi Sądu Najwyższego | str. 811
25.6. Podsumowanie | str. 812

ROZDZIAŁ 26
Zażalenie w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 813
26.1. Uwagi wstępne | str. 813
26.2. Przesłanki dopuszczalności zażalenia | str. 815
26.3. Forma i termin zażalenia | str. 829
26.4. Postępowanie zażaleniowe w sądzie pierwszej i drugiej instancji (przed sądem a quo oraz sądem ad quem) | str. 831

ROZDZIAŁ 27
Wykonanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 837
27.1. Uwagi wstępne | str. 837
27.2. Pojęcie wykonania, wykonalności oraz skuteczności orzeczenia w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 839
27.3. Rodzaje orzeczeń wydawanych w postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy podlegających wykonaniu | str. 852
27.3.1. Uwagi wstępne | str. 852
27.3.2. Charakter wykonalnych orzeczeń w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 854
27.3.3. Rodzaje postępowań cywilnych, w których mogą być wydane wykonalne orzeczenia w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 860
27.3.4. Rodzaje spraw z zakresu prawa pracy załatwianych w poszczególnych rodzajach postępowań cywilnych i wydawanych w nich orzeczeń | str. 861
27.3.5. Kwestia wykonalności orzeczeń przywracających do pracy | str. 863
27.4. Granice czasowe wykonalności orzeczeń w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 876
27.4.1. Uwagi wstępne | str. 876
27.4.2. Granica początkowa wykonalności orzeczeń | str. 877
27.4.3. Granica końcowa wykonalności orzeczeń | str. 886
27.5. Odrębności co do sposobu wykonania orzeczeń w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do wykonania innych orzeczeń | str. 888
27.5.1. Uwagi wstępne | str. 888
27.5.2. Odrębności w zakresie egzekucji sądowej orzeczeń w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 890
27.5.2.1. Zwolnienie pracownika od kosztów egzekucji | str. 890
27.5.2.2. Ułatwienie dochodzenia należności pracowniczych przy zastosowaniu niektórych sposobów egzekucji świadczeń pieniężnych | str. 893
27.5.2.3. Uprzywilejowanie należności za pracę w zakresie kolejności zaspokojenia w podziale sumy uzyskanej z egzekucji | str. 897
27.5.2.4. Specyfika dochodzenia roszczeń w sprawach z zakresu prawa pracy w kontekście wchodzących w grę sposobów egzekucji świadczeń pieniężnych i niepieniężnych | str. 899
27.5.3. Odrębności w zakresie przymusowego wykonania orzeczeń w sprawach z zakresu prawa pracy w ramach postępowania upadłościowego, jeżeli ogłoszono upadłość pracodawcy oraz postępowania restrukturyzacyjnego | str. 904
27.5.3.1. Uwagi wstępne | str. 904
27.5.3.2. Wykonanie orzeczenia obejmującego roszczenie pracownika w sprawach z zakresu prawa pracy w postępowaniu upadłościowym | str. 905
27.5.3.3. Wykonanie orzeczenia obejmującego roszczenie pracownika w sprawach z zakresu prawa pracy w postępowaniu upadłościowym prowadzonym z możliwością zawarcia układu w sprawach, w których wniosek o ogłoszenie upadłości wpłynął przed dniem 1 stycznia 2016 r. | str. 909
27.5.3.4. Wykonanie orzeczenia obejmującego roszczenie pracownika w sprawach z zakresu prawa pracy w postępowaniu naprawczym w sprawach, w których przedsiębiorca złożył oświadczenie o otwarciu postępowania naprawczego przed dniem 1 stycznia 2016 r. | str. 911
27.6. Podsumowanie | str. 913

ROZDZIAŁ 28
Ustalenie jurysdykcji krajowej w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 916
28.1. Pojęcie jurysdykcji krajowej | str. 916
28.2. Źródła norm jurysdykcyjnych w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 918
28.3. Zasady określania jurysdykcji krajowej według rozporządzenia nr 1215/2012 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych | str. 922
28.3.1. Pojęcie indywidualnej umowy o pracę (roszczenia z indywidualnej umowy o pracę) | str. 922
28.3.2. Zasady określania jurysdykcji krajowej w sprawach z powództwa pracownika przeciwko pracodawcy | str. 926
28.3.2.1. Miejsce zamieszkania jako łącznik jurysdykcji krajowej | str. 926
28.3.2.2. Miejsce zazwyczaj świadczonej pracy jako łącznik jurysdykcji krajowej | str. 927
28.3.2.3. Miejsce ostatnio zazwyczaj świadczonej pracy jako łącznik jurysdykcyjny | str. 933
28.3.2.4. Oddział, który zatrudnia pracownika jako łącznik jurysdykcyjny | str. 933
28.3.2.5. Filia, agencja lub inny oddział jako łącznik jurysdykcji krajowej | str. 935
28.3.2.6. Miejsce pozwania współpozwanego pracodawcy jako łącznik jurysdykcji krajowej | str. 937
28.3.2.7. Miejsce zawiśnięcia powództwa głównego jako łącznik jurysdykcji krajowej dla powództwa wzajemnego | str. 937
28.3.2.8. Łączniki jurysdykcji krajowej w sprawach z powództwa pracownika przeciwko pracodawcy niemającego miejsca zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej | str. 939
28.3.3. Zasady określania jurysdykcji krajowej w sprawach z powództwa pracodawcy przeciwko pracownikowi | str. 939
28.3.3.1. Miejsce zamieszkania pracownika jako łącznik jurysdykcji krajowej | str. 940
28.3.3.2. Filia, agencja lub inny oddział jako łącznik jurysdykcji krajowej | str. 941
28.3.3.3. Miejsce pozwania pracownika jako łącznik jurysdykcji krajowej dla powództwa wzajemnego | str. 942
28.3.4. Możliwość zawarcia umowy jurysdykcyjnej w sprawach dotyczących indywidualnej umowy o pracę | str. 943
28.4. Zasady określania jurysdykcji krajowej według konwencji z dnia 30 października 2007 r. o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych | str. 947
28.5. Zasady określania jurysdykcji krajowej według przepisów kodeksu postępowania cywilnego | str. 949
28.6. Podsumowanie | str. 951

ROZDZIAŁ 29
Przedawnienie roszczeń, terminy zawite oraz terminy postępowania | str. 953
29.1. Ogólna charakterystyka dawności w prawie pracy | str. 953
29.1.1. Uwagi wstępne | str. 953
29.1.2. Cele przepisów odwołujących się do konstrukcji dawności | str. 955
29.1.3. Rozwój historyczny i podstawy prawne przedawnienia oraz terminów zawitych | str. 960
29.1.4. Konstrukcja prawna przedawnienia i terminów zawitych | str. 968
29.1.5. Obliczanie terminów | str. 977
29.2. Przedawnienie roszczeń | str. 979
29.2.1. Uwagi wstępne | str. 979
29.2.2. Zakres stosowania przepisów o przedawnieniu roszczeń ze stosunku pracy | str. 980
29.2.3. Zarzut przedawnienia roszczenia | str. 992
29.2.4. Terminy przedawnienia | str. 998
29.2.5. Zakłócenia biegu przedawnienia | str. 1009
29.3. Terminy zawite prawa materialnego | str. 1017
29.3.1. Uwagi wstępne | str. 1017
29.3.2. Typologia terminów zawitych w prawie pracy | str. 1019
29.3.3. Terminy zawite do dochodzenia roszczeń (prekluzja sądowa) | str. 1023
29.3.4. Prekluzja pozasądowa | str. 1046
29.3.5. Terminy na dokonywanie czynności niebędących czynnościami prawnymi | str. 1055
29.4. Terminy w przepisach proceduralnych | str. 1062
29.4.1. Uwagi wstępne | str. 1062
29.4.2. Terminy w postępowaniu sądowym | str. 1062
29.4.3. Terminy w innych procedurach i postępowaniach | str. 1072
29.5. Podsumowanie | str. 1074

WYKAZ SKRÓTÓW | str. 1077

BIBLIOGRAFIA | str. 1085

ORZECZNICTWO | str. 1147

INDEKS RZECZOWY | str. 1197
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 12

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 12

Dwunasty tom „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” otwiera omówienie nowej chińskiej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym (artykuł opublikowany w języku angielskim). Poza tym w zbiorze znalazły się także opracowania dotyczące międzynarodowej sprzedaży towarów (zagadnienie potrącenia oraz istotnego naruszenia umowy sprzedaży) oraz sądownictwa polubownego (jurysdykcji trybunałów arbitrażowych w sporach inwestycyjnych w kontekście rozszerzenia zgody na arbitraż państwa przyjmującego w wyniku zastosowania klauzuli największego uprzywilejowania). W niniejszym tomie czytelnik znajdzie również przekrojowe omówienie zagadnienia europeizacji prawa prywatnego międzynarodowego. W zbiorze tym zamieszczono też: odpowiedź na ankietę skierowaną do państw członkowskich Unii Europejskiej, dotyczącą stosowania Rozporządzenia nr 864/2007 o prawie właściwym dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II), sprawozdanie z Konferencji naukowej nt. Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 19-20 kwietnia 2012 r. w Warszawie, oraz rezolucję w sprawie podniesienia rangi prawa prywatnego międzynarodowego w programach studiów na wydziałach prawa oraz aplikacji prawniczych, przyjętą przez uczestników tejże konferencji. Publikowane materiały stanowią cenną pomoc zarówno dla praktyków – sędziów, adwokatów i radców prawnych, jak i teoretyków prawa; mogą być także wykorzystywane przez studentów i aplikantów.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 17

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 17

Siedemnasty tom Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego otwiera omówienie haskich Reguł wyboru prawa w międzynarodowych umowach handlowych. Swoje miejsce znalazło także pogłębione opracowanie dotyczące stosowania prawa prywatnego międzynarodowego w praktyce urzędów stanu cywilnego na podstawie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego z 2014 r., jak również artykuł poświęcony roli i funkcji zaświadczenia o stanie cywilnym w prawie kolizyjnym. Poza tym w tomie siedemnastym czasopisma czytelnik znajdzie opracowanie podejmujące ważkie z praktycznego punktu widzenia zagadnienie odgraniczenia statutu stosunków majątkowych małżeńskich od innych statutów, jak i omówienie instytucji zapisu windykacyjnego w prawie włoskim. Godny polecenia jest także artykuł poświęcony kwestii stwierdzenia treści oraz zastosowania prawa obcego przez notariusza wykonującego zawód w Polsce. Siedemnasty tom Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego zamyka recenzja monografii "Die Anerkennung ausländischer Gesellschaften im französischen und deutschen Rechtskreis: Die historische Entwicklung der Sitztheorie und ihr gegenwärtiger Stand".

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 3

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 3

Kolejny tom „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” został poświęcony kolizyjnej problematyce zobowiązań umownych oraz pozaumownych. Zawiera także publikację dotyczącą aktualnych problemów stosowania prawa prywatnego międzynarodowego przez polskie sądy. Nie zabrakło w nim również recenzji i glos, stanowiących omówienie bieżącego orzecznictwa w zakresie kolizyjnego prawa spadkowego oraz prawa zobowiązań (odszkodowania w walucie obcej, konwencja wiedeńska).

Cena: 24.15 zł 21.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 6

-12%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 6

W studiach zebranych w kolejnym tomie serii poruszono tematy dotyczące: optymalnej koncepcji określania właściwości prawa we wspólnotowym porządku prawnym, wspólnotowych instrumentów prawa cywilnego, klauzuli porządku jako podstawy odmowy uznania lub wykonania orzeczenia sądu polubownego w polskim prawie arbitrażowym, zmian w unormowaniu cesji wierzytelności (od art. 12 konwencji rzymskiej do art. 14 rozporządzenia Rzym I).
W częściach obejmujących materiały i glosy zamieszczono wytyczne Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego w sprawie stosowania klauzuli porządku publicznego jako podstawy odmowy uznania lub wykonania międzynarodowych orzeczeń arbitrażowych, projekt ustawy z 2009 roku regulującej prawo prywatne międzynarodowe, wyrok Trybunału z dnia 6 października 2009 roku, glosę do tego wyroku oraz glosę do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2008 roku.

Cena: 27.30 zł 24.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 8

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 8

Kolejny tom niniejszej serii poświęcony jest przede wszystkim nowej polskiej ustawie o prawie prywatnym międzynarodowym, uchwalonej przez Sejm 4 lutego 2011 r. Czytelnik znajdzie w nim ogólne omówienie tej regulacji kolizyjnoprawnej, jak również opis drogi legislacyjnej ustawy i perypetie jej projektu na końcowym etapie procesu legislacyjnego. Wprowadzenie do nowej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym zostało wzbogacone o tłumaczenia jej tekstu na język francuski i angielski. Oprócz tego w tomie tym zamieszczono artykuły poświęcone: międzynarodowemu prawu rodzinnemu (cywilnoprawne aspekty uprowadzenia dziecka za granicę), niemieckiemu prawu spółek, jak również opracowanie poruszające zagadnienie wpływu ogłoszenia upadłości w Polsce na zagraniczne postępowanie arbitrażowe. Godne polecenia są także glosy do orzeczeń sądów dotyczących formy testamentu według konwencji haskiej z 1961 r. oraz współpracy między sądami państw członkowskich Unii Europejskiej przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych.

Cena: 12.60 zł 11.00 zł
Administrator 6/2016

-28%

Administrator 6/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
● Ustalanie opłat przez spółdzielnie,
● Detekcja gazów w garażach.

Cena: 19.50 zł 14.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.