Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

System Prawa Procesowego Cywilnego. Tom 4 Postępowanie nieprocesowe Część 2

ebook

- 14%

System Prawa Procesowego Cywilnego. Tom 4 Postępowanie nieprocesowe Część 2

Tadeusz Ereciński, Jakub Pokrzywniak, Joanna Bodio, Jacek Gudowski, Andrzej Stempniak, Marcin Walasik, Piotr Rylski, Zbigniew Woźniak, Katarzyna Gajda-Roszczynialska, Piotr Mysiak, Ireneusz Wolwiak, Agnieszka Laskowska-Hulisz, Andrzej Szereda

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 254.00 zł 219.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 219.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8328-563-4
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

\n\nTom IV Systemu Prawa Procesowego Cywilnego został poświęcony problematyce postępowania nieprocesowego. W 2021 r. ukazała się część 1 tego tomu pod redakcją naukową prof. Tadeusza Erecińskiego oraz prof. Kazimierza Lubińskiego prezentująca zagadnienia ogólne, które odróżniają postępowanie nieprocesowe od procesu.\nZagadnienia szczegółowe obejmują postępowania ustanowione dla poszczególnych rodzajów spraw, które są rozpoznawane w trybie nieprocesowym, i zostaną zaprezentowane w kolejnych częściach tomu IV.
\n\nPoszczególne postępowania nieprocesowe zostały pogrupowane na podstawie kryterium przedmiotu sprawy. W części 2 pod redakcją naukową Piotra Rylskiego i Marcina Walasika przedstawiono postępowania w sprawach z zakresu prawa osobowego, prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli oraz prawa rzeczowego, przekazane do rozpoznania w postępowaniu nieprocesowym nie tylko na mocy Kodeksu postępowania cywilnego, lecz także innych szczególnych ustaw.
\n\nAutorzy omówili:\n- postępowania w sprawach o uznanie za zmarłego i o stwierdzenie zgonu;\n- postępowanie w sprawach z zakresu ubezwłasnowolnienia;\n- postępowanie w sprawach z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego;\n- postępowanie w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, art. 560[2]–560[12] k.p.c.;\n- postępowania w sprawach małżeńskich;\n- postępowanie o podział majątku wspólnego małżonków;\n- postępowanie opiekuńcze;\n- postępowanie o przysposobienie;\n- postępowanie z zakresu opieki;\n- postępowanie w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi;\n- postępowanie w sprawach o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką;\n- postępowanie w sprawach dotyczących wykonywania kontaktów z dziećmi;\n- postępowanie z zakresu kurateli;\n- postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia;\n- postępowanie o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości rolnej przez samoistnego posiadacza;\n- postępowanie w sprawach o przepadek rzeczy;\n- postępowanie w sprawach zarządu związanego ze współwłasnością i użytkowaniem;\n- postępowanie o zniesienie współwłasności;\n- postępowanie o ustanowienie drogi koniecznej i służebności przesyłu;\n- postępowanie wieczystoksięgowe;\n- postępowanie o rozgraniczenie nieruchomości.
\n\nTom IV część 2 Systemu Prawa Procesowego Cywilnego jest opracowaniem zbiorowym przygotowanym przez autorów reprezentujących różne ośrodki naukowe i instytucje w Polsce.\nPrzejrzysty układ, najwyższy poziom merytoryczny i edytorski dzieła z pewnością sprawią, że publikacja będzie stanowić nieocenioną pomoc przede wszystkim dla prawników praktyków: sędziów, referendarzy sądowych, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, kuratorów sądowych.

Tytuł
System Prawa Procesowego Cywilnego. Tom 4 Postępowanie nieprocesowe Część 2
Autorzy
Tadeusz Ereciński, Jakub Pokrzywniak, Joanna Bodio, Jacek Gudowski, Andrzej Stempniak, Marcin Walasik, Piotr Rylski, Zbigniew Woźniak, Katarzyna Gajda-Roszczynialska, Piotr Mysiak, Ireneusz Wolwiak, Agnieszka Laskowska-Hulisz, Andrzej Szereda
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8328-563-4
Seria
System prawa
Rok wydania
2023
Liczba stron
1568
Format
pdf
Spis treści
Dział I. Postępowania w sprawach z zakresu prawa osobowego

Rozdział 1. Postępowania w sprawach o uznanie za zmarłego i o stwierdzenie zgonu (Marcin Walasik)

Rozdział 2. Postępowanie w sprawach z zakresu ubezwłasnowolnienia (Jacek Gudowski)

Rozdział 3. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego (Andrzej Szereda)

Dział II. Postępowanie wobec osób stosujących przemoc w rodzinie (Agnieszka Laskowska-Hulisz)

Dział III. Postępowania w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli

Rozdział 1. Postępowania w sprawach małżeńskich (Agnieszka Laskowska-Hulisz)

Rozdział 2. Postępowanie o podział majątku wspólnego małżonków (Andrzej Stempniak)

Rozdział 3. Postępowanie opiekuńcze (Joanna Bodio)

Rozdział 4. Postępowanie w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi (Joanna Bodio)

Rozdział 5. Postępowanie o przysposobienie (Joanna Bodio)

Rozdział 6. Postępowanie w sprawach z zakresu opieki (Joanna Bodio)

Rozdział 7. Postępowanie w sprawach o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką (Agnieszka Laskowska-Hulisz)

Rozdział 8. Postępowanie w sprawach dotyczących wykonywania kontaktów z dziećmi (Agnieszka Laskowska-Hulisz)

Rozdział 9. Postępowanie w sprawach z zakresu kurateli (Joanna Bodio)

Dział IV. Postępowania w sprawach z zakresu prawa rzeczowego

Rozdział 1. Postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia (Ireneusz Wolwiak)

Rozdział 2. Postępowanie o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości rolnej przez samoistnego posiadacza (Ireneusz Wolwiak)

Rozdział 3. Postępowania o przepadek rzeczy (Zbigniew Woźniak)

Rozdział 4. Postępowanie w sprawach dotyczących zarządu związanego ze współwłasnością i użytkowaniem (Zbigniew Woźniak)

Rozdział 5. Postępowanie o zniesienie współwłasności (Andrzej Stempniak)

Rozdział 6. Postępowanie o ustanowienie drogi koniecznej i służebności przesyłu (Jakub Pokrzywniak)

Rozdział 7. Postępowanie wieczystoksięgowe (Piotr Mysiak)

Rozdział 8. Postępowanie o rozgraniczenie nieruchomości (Katarzyna Gajda-Roszczynialska)
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 7

-12%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 7

Prace zamieszczone w kolejnym tomie tej serii poświęcono w przeważającej mierze prawu kolizyjnemu. Autorzy podejmują zarówno zagadnienia o charakterze ogólnym, takie jak kwestia przepisów wymuszających swoje zastosowanie, jak również szczegółowe rozwiązania z zakresu prawa własności intelektualnej czy też prawa rodzinnego. Nie zabrakło w nim również analitycznego opracowania kwestii zdatności arbitrażowej na tle prawnoporównawczym.

Cena: 14.70 zł 13.00 zł
ABC operatora wózka widłowego

-20%

ABC operatora wózka widłowego

Kompleksowe ujęcie podstawowych wiadomości na temat praktycznych aspektów pracy z zastosowaniem wózków jezdniowych unoszących oraz podnośnikowych – wskazanie zachowań minimalizujących ryzyko wypadku przy pracy (zwłaszcza szkód osobowych, ale i wypadków powodujących zniszczenie towaru, wózka lub wyposażenia czy infrastruktury zakładu pracy).

Ważnym uzupełnieniem opracowania jest zestaw pytań przygotowujących do egzaminu UDT.

W poradniku zaprezentowano następujące zagadnienia:
- kwalifikacje kierowcy-operatora wózka widłowego,
- rodzaje i budowa wózków,
- ładunkoznawstwo (czyli cechy, właściwości, sposoby opakowywania, przemieszczania i przechowywania ładunków),
- zagrożenia przy pracy z wózkiem widłowym,
- od czego zależy stateczność i stabilność wózka,
- czynności operatora przed, w trakcie i po pracy z wózkami,
- bezpieczeństwo eksploatacji wózka i zbiornika z gazem,
- pierwsza pomoc przedmedyczna,
- ochrona przeciwpożarowa.

Cena: 126.00 zł 101.00 zł
Administracyjnoprawny status cudzoziemca w Polsce

-14%

Administracyjnoprawny status cudzoziemca w Polsce

Monografia kompleksowo przedstawia problematykę położenia prawnego cudzoziemca. Zawarto w niej analizę administracyjnoprawnych uprawnień i obowiązków cudzoziemców, a także uzasadnienie tych regulacji na gruncie praw człowieka i prawa konstytucyjnego oraz ich konsekwencje na tle przepisów prawa cywilnego.

W publikacji omówiono m.in. takie zagadnienia, jak: cudzoziemiec a obywatel, pojęcie cudzoziemca w systemie polskiego prawa pozytywnego oraz uprawnienia cudzoziemca do:


wjazdu i przebywania na terytorium Polski,
wykonywania pracy,
nabywania nieruchomości,
korzystania z pomocy społecznej państwa,
kontynuowania lub podjęcia nauki.
Autorka wskazuje kierunki rozwoju polskiego prawa migracyjnego oraz ich powiązanie ze zmianami ustrojowymi państwa oraz z rozwiązaniami wypracowanymi na gruncie orzecznictwa, w tym wyroków Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i sądów administracyjnych.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla przedstawicieli zawodów prawniczych: sędziów, radców prawnych i notariuszy, a także pracowników urzędów jednostek samorządu terytorialnego. Zainteresuje również przedstawicieli nauki.

Cena: 85.00 zł 73.00 zł
Aksjologia prawa administracyjnego. Tom I

-14%

Aksjologia prawa administracyjnego. Tom I

W monografii szeroko zaprezentowano aksjologiczne zagadnienia tworzenia prawa administracyjnego i jego stosowania oraz problematykę aksjologii sądownictwa administracyjnego. Skupiono się także na takich zagadnieniach jak:

wartości prawa administracyjnego,
aksjologia sfery wewnętrznej administracji publicznej,
aksjologia prawa miejscowego,
aksjologia prawa ochrony środowiska,
aksjologia materialnego prawa administracyjnego.Publikacja zbiera zbiór referatów zaprezentowanych podczas Zjazdu Katedr Prawa Administracyjnego i Katedr Postępowania Administracyjnego, który odbył się we wrześniu 2016 r. w Zakopanem. Tworzą one szerokie spektrum, dobrze oddające ogromną różnorodność prezentowanej materii.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla pracowników naukowych, przedstawicieli zawodów prawniczych oraz urzędników rządowej i samorządowej administracji publicznej.

Cena: 170.00 zł 147.00 zł
Aktualizacja środków trwałych, rzeczowych składników majątku obrotowego i należności

-20%

Aktualizacja środków trwałych, rzeczowych składników majątku obrotowego i należności

Publikacja zawiera wskazówki niezbędne przy dokonywaniu wyceny bilansowej i odpowiedzi na pytania:
- jak tworzyć i rozwiązywać odpisy aktualizujące należności,
- kiedy odpisy aktualizujące można zaliczyć do kosztów podatkowych,
- jak udokumentować nieściągalność należności,
- jak prezentować odpisy aktualizujące w sprawozdaniu finansowym.

Cena: 19.90 zł 16.00 zł
Aktualna problematyka ustrojowa samorządu terytorialnego w świetle orzecznictwa sądowego

-16%

Aktualna problematyka ustrojowa samorządu terytorialnego w świetle orzecznictwa sądowego

Z uwagi na nieustanne zmiany uwarunkowań prawnych, ekonomicznych, politycznych i społecznych istnieje konieczność ciągłej modyfikacji dotychczasowych rozwiązań normatywnych w zakresie problematyki dotyczącej samorządu terytorialnego. Ważną rolę w dostosowaniu norm prawnych do zmieniającej się rzeczywistości odgrywają sądy administracyjne. To właśnie orzecznictwo tych instytucji państwowych jest główną osią, wokół której skupiają się analizy wybranych zagadnień związanych z ustrojem samorządu terytorialnego.

Cena: 19.00 zł 16.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.