Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

System Prawa Procesowego Cywilnego. TOM 5. Postępowanie zabezpieczające

ebook

- 14%

System Prawa Procesowego Cywilnego. TOM 5. Postępowanie zabezpieczające

Tadeusz Ereciński, Andrzej Jakubecki, Marcin Walasik

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 281.00 zł 242.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 242.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8107-169-7
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Prezentujemy Państwu kolejny tom Systemu Prawa Procesowego Cywilnego, który dotyczy postępowania zabezpieczającego w postępowaniu cywilnym. W postępowaniu zabezpieczającym dokonuje się zabezpieczenia roszczeń dochodzonych w postępowaniu cywilnym, co jest przesłanką należytej i w pełni skutecznej ochrony prawnej.


W opracowaniu przedstawiono problematykę zabezpieczenia roszczeń w postępowaniu cywilnym z uwzględnieniem tła historycznego i prawnoporównawczego, przy wykorzystaniu źródeł i orzecznictwa sięgających okresu międzywojennego. Umożliwiło to właściwą prezentację ewolucji tej instytucji - tak w zakresie jej celów i funkcji, jak i co do rozwiązań szczegółowych.


Pogłębioną teoretyczną analizę i syntezę poszczególnych konstrukcji procesowych związanych z tytułową problematyką wzbogacono orzeczeniami dotyczącymi konkretnych kwestii interpretacyjnych.


Na niniejszy tom składają się opracowania dwóch Autorów, znawców prawa procesowego cywilnego: Andrzeja Jakubeckiego (UMCS Lublin) i Marcina Walasika (UAM Poznań).

Tytuł
System Prawa Procesowego Cywilnego. TOM 5. Postępowanie zabezpieczające
Autorzy
Tadeusz Ereciński, Andrzej Jakubecki, Marcin Walasik
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8107-169-7
Seria
System prawa
Rok wydania
2016
Liczba stron
1440
Format
epub
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 11

Wykaz podstawowej literatury podawanej wyłącznie w zapisie skróconym | str. 16

Rozdział 1. Pojęcie, cele i funkcja postępowania zabezpieczającego | str. 23
1. Uwagi wstępne | str. 27
2. Tymczasowa ochrona prawna | str. 29
3. Postępowanie zabezpieczające jako przejaw tymczasowej ochrony prawnej (cele postępowania zabezpieczającego) | str. 35
4. Funkcja postępowania zabezpieczającego | str. 71

Rozdział 2. Charakter prawny, zasady i przesłanki postępowania zabezpieczającego | str. 79
1. Charakter prawny postępowania zabezpieczającego | str. 84
2. Zasady postępowania zabezpieczającego | str. 94
3. Przesłanki postępowania zabezpieczającego | str. 109
3.1. Przesłanki procesowe w postępowaniu zabezpieczającym a podstawy zabezpieczenia | str. 109
3.2. Dopuszczalność drogi sądowej i drogi postępowania przed sądem polubownym | str. 117
3.3. Jurysdykcja krajowa i immunitet sądowy | str. 121
3.4. Zdolność sądowa, zdolność procesowa, brak w składzie organu jednostki organizacyjnej | str. 132
3.5. Zawisłość sporu | str. 135
3.6. Powaga rzeczy osądzonej | str. 142

Rozdział 3. Postępowanie zabezpieczające a inne przejawy tymczasowej ochrony prawnej | str. 144
1. Uwagi wstępne | str. 149
2. Zabezpieczenia unormowane w przepisach ulokowanych poza częścią drugą kodeksu postępowania cywilnego | str. 152
2.1. Nakaz zapłaty jako tytuł zabezpieczenia | str. 152
2.2. Zabezpieczenie powództwa o ustalenie nieistnienia prawa umieszczonego w planie podziału sumy uzyskanej z egzekucji | str. 154
2.3. Zawieszenie i wstrzymanie postępowania egzekucyjnego | str. 155
2.4. Zabezpieczenie roszczeń dochodzonych przed sądem polubownym (arbitrażowym) | str. 156
2.5. Orzekanie o sprawach rodziny w postępowaniu o rozwód, o separację i o unieważnienie małżeństwa | str. 160
2.6. Zarządzenia sądu opiekuńczego wydawane w nagłych wypadkach | str. 173
2.7. Zabezpieczenie spadku i zabezpieczenie przedmiotu zapisu windykacyjnego | str. 179
3. Zabezpieczenia unormowane w przepisach pozakodeksowych | str. 182
3.1. Wpis ostrzeżenia do księgi wieczystej | str. 182
3.2. Zabezpieczenie w sprawach z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych | str. 183
3.3. Zabezpieczenie roszczeń w sprawach z zakresu prawa geologicznego i górniczego | str. 185
3.4. Zabezpieczenie powództwa o wyłączenie wspólnika | str. 186
3.5. Zabezpieczenie powództwa o umorzenie egzekucji prowadzonej przez bankowy fundusz gwarancyjny | str. 188
3.6. Wstrzymanie egzekucji prowadzonej w celu zaspokojenia roszczenia objętego funduszem ograniczenia odpowiedzialności za roszczenia morskie | str. 188
3.7. "Zabezpieczenie roszczeń" na podstawie prawa własności przemysłowej | str. 189
3.8. Zabezpieczenie na podstawie prawa upadłościowego oraz prawa restrukturyzacyjnego | str. 193
3.9. Zabezpieczenie w postępowaniu opiekuńczo-wychowawczym | str. 195
3.10. Orzeczenia wydawane na podstawie art. 1201 k.r.o. w postępowaniu o przysposobienie | str. 198
3.11. Zabezpieczenie w postępowaniu karnym i postępowaniu karnym skarbowym | str. 200

Rozdział 4. Przedmiot postępowania zabezpieczającego i przedmiot zabezpieczenia w postępowaniu zabezpieczającym | str. 211
1. Przedmiot postępowania zabezpieczającego a przedmiot zabezpieczenia roszczeń | str. 212
2. Przedmiot postępowania zabezpieczającego | str. 214
3. Przedmiot zabezpieczenia w postępowaniu zabezpieczającym | str. 225

Rozdział 5. Podstawy i wyłączenia udzielenia zabezpieczenia | str. 237
1. Uwagi wstępne | str. 240
2. Wiarygodność roszczenia | str. 247
3.Interes prawny | str. 264
3.1. Pojęcie interesu prawnego | str. 264
3.2. Interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia | str. 268
3.3. Interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia w określony sposób | str. 277
3.3.1. Uwagi wstępne | str. 277
3.3.2. Nieefektywność albo bezprzedmiotowość sposobu zabezpieczenia | str. 278
3.3.3. Zakaz stosowania sposobu zabezpieczenia ingerującego w prawa osób trzecich | str. 280
3.3.4. Zasada minimalnej uciążliwości sposobu zabezpieczenia | str. 283
3.3.5. Sposób zabezpieczenia zmierzający do zaspokojenia roszczenia | str. 285
3.3.6. Skutki braku interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia w określony sposób | str. 287
3.4. Inne przyczyny braku interesu prawnego | str. 288
3.5. Modyfikacje w obrębie interesu prawnego jako podstawy zabezpieczenia | str. 292
4. Okoliczności wyłączające zabezpieczenie | str. 297
5. Uprawdopodobnienie faktów uzasadniających podstawy lub wyłączenia zabezpieczenia | str. 306
6. Rozkład ciężaru "uprawdopodobnienia" faktów uzasadniających podstawy lub wyłączenia zabezpieczenia | str. 319
7. Charakter norm prawnych określających podstawy i wyłączenia zabezpieczenia | str. 323

Rozdział 6. Sposoby zabezpieczenia roszczeń | str. 329
1. Uwagi wstępne | str. 332
2. Sposoby zabezpieczenia roszczeń pieniężnych | str. 338
2.1. Uwagi wprowadzające | str. 338
2.2. Zabezpieczenie przez zajęcie | str. 345
2.2.1. Uwagi ogólne | str. 345
2.2.2. Zajęcie ruchomości | str. 356
2.2.3. Zajęcie wierzytelności i innych praw majątkowych | str. 357
2.3. Ustanowienie hipoteki | str. 362
2.4. Ustanowienie zakazu zbywania lub obciążania | str. 372
2.5. Ustanowienie zarządu przymusowego | str. 385
2.6. Zobowiązanie do zapłaty określonej sumy pieniężnej | str. 390
3. Sposoby zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych | str. 399
3.1. Uwagi wprowadzające | str. 399
3.2. Sposoby przewidziane dla zabezpieczenia roszczeń pieniężnych | str. 403
3.3. Unormowanie praw i obowiązków stron lub uczestników na czas trwania postępowania (uregulowanie stosunków na czas trwania postępowania) | str. 407
3.4. Zabezpieczenie w sprawach o ochronę dóbr osobistych jako szczególny przypadek unormowania praw i obowiązków stron na czas trwania postępowania | str. 411
3.5. Zakaz zbywania przedmiotów oraz praw objętych postępowaniem | str. 416
3.6. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego lub innego postępowania zmierzającego do wykonania orzeczenia | str. 420
3.7. Uregulowanie sposobu roztoczenia pieczy nad małoletnimi dziećmi i kontaktów z dzieckiem | str. 423
3.8. Nakaz wpisania ostrzeżenia w księdze wieczystej lub we właściwym rejestrze | str. 426
3.9. Wydanie małżonkowi opuszczającemu mieszkanie potrzebnych mu przedmiotów | str. 430

Rozdział 7. Podmioty postępowania zabezpieczającego | str. 432
1. Organy postępowania zabezpieczającego | str. 434
1.1. Uwagi wstępne | str. 434
1.2. Sąd | str. 434
1.2.1. Uwagi wstępne | str. 434
1.2.2. Właściwość sądu | str. 436
1.2.3. Skład sądu | str. 456
1.3. Referendarz sądowy | str. 463
1.4. Komornik sądowy | str. 468
1.5. Kurator sądowy | str. 470
1.6. Izby morskie v 470
1.7. Wyłączenie piastuna organu | str. 471
2. Uczestnicy postępowania zabezpieczającego | str. 472
2.1. Uwagi wstępne | str. 472
2.2. Uprawniony | str. 477
2.3. Obowiązany | str. 487
2.4. Inni uczestnicy | str. 491

Rozdział 8. Przebieg postępowania zabezpieczającego | str. 494
1. Koincydencja postępowania zabezpieczającego z innym postępowaniem cywilnym | str. 499
1.1. Uwagi wstępne | str. 499
1.2. Koincydencja z sądowym postępowaniem rozpoznawczym | str. 500
1.2.1. Uwagi ogólne | str. 500
1.2.2. Zabezpieczenie przed wszczęciem sądowego postępowania rozpoznawczego | str. 505
1.2.3. Zabezpieczenie w toku sądowego postępowania rozpoznawczego | str. 516
1.3. Koincydencja z pozasądowym postępowaniem rozpoznawczym | str. 522
1.3.1. Uwagi ogólne | str. 522
1.3.2. Koincydencja z postępowaniem arbitrażowym | str. 524
1.4. Potencjalna koincydencja z postępowaniem wykonawczym | str. 529
1.4.1. Uwagi ogólne | str. 529
1.4.2. Potencjalna koincydencja z sądowym postępowaniem egzekucyjnym | str. 530
1.5. Koincydencja z pozostałymi postępowaniami cywilnymi | str. 538
1.5.1. Zabezpieczenie w postępowaniu ze skargi kasacyjnej | str. 538
1.5.2. Zabezpieczenie w postępowaniu ze skargi o wznowienie postępowania | str. 541
1.5.3. Zabezpieczenie w postępowaniu ze skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego | str. 545
1.5.4. Zabezpieczenie w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności | str. 546
1.5.5. Zabezpieczenie w postępowaniu o ustalenie skutku uznania lub stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu państwa obcego | str. 548
1.5.6. Zabezpieczenie w postępowaniu o uznanie lub stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego | str. 549
1.5.7. Zabezpieczenie a inne postępowania | str. 549
2. Struktura postępowania zabezpieczającego | str. 551
3. Postępowanie rozpoznawcze | str. 557
3.1. Wszczęcie postępowania | str. 557
3.1.1. Wszczęcie postępowania na wniosek | str. 557
3.1.2. Wszczęcie postępowania z urzędu | str. 568
3.2. Kształt postępowania rozpoznawczego | str. 570
3.2.1. Postępowanie bez udziału obowiązanego (ex parte) | str. 570
3.2.2. Postępowanie z udziałem obowiązanego (audi alteram partem) | str. 580
3.3. Gromadzenie materiału | str. 582
3.4. Orzekanie w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia | str. 586
3.4.1. Termin wydania postanowienia | str. 586
3.4.2. Zakres związania wnioskiem | str. 589
3.4.3. Orzeczenia (postanowienia) | str. 594
3.4.3.1. Rodzaje postanowień | str. 594
3.4.3.2. Postanowienia co do zabezpieczenia i ich treść | str. 598
3.4.3.3. Zupełność rozstrzygnięcia | str. 606
3.4.3.4. Uzasadnianie postanowień | str. 608
3.5. Środki zaskarżenia (zażalenie) | str. 609
3.6. Zawieszenie postępowania | str. 622
4. Postępowanie wykonawcze | str. 625
4.1. Uwagi wstępne | str. 625
4.2. Wykonanie zabezpieczenia w drodze egzekucji sądowej | str. 628
4.2.1. Reżim postępowania | str. 628
4.2.2. Podstawa wykonania | str. 629
4.2.3. Wszczęcie postępowania | str. 635
4.2.4. Elementy przebiegu postępowania | str. 639
4.2.4.1. Zagadnienia ogólne | str. 639
4.2.4.2. Wybrane zagadnienia szczegółowe | str. 642
4.2.5. Stosunek postępowania wykonawczego do innych postępowań | str. 649
4.2.5.1. Uwagi wprowadzające | str. 649
4.2.5.2. Zbieg zabezpieczeń sądowych | str. 650
4.2.5.3. Zbieg zabezpieczenia sądowego i egzekucji sądowej | str. 651
4.2.5.4. Zbieg zabezpieczenia sądowego i zabezpieczenia administracyjnego | str. 652
4.2.5.5. Zbieg zabezpieczenia sądowego i egzekucji administracyjnej | str. 653
4.2.5.6. Zbieg zabezpieczenia sądowego z postępowaniem upadłościowym | str. 655
4.2.5.7. Zbieg zabezpieczenia sądowego z postępowaniami restrukturyzacyjnymi | str. 656
4.3. Wykonanie zabezpieczenia w inny sposób | str. 658
4.4. Wykonanie zabezpieczenia na mieniu należącym do majątku wspólnego małżonków | str. 662
4.5. Zakończenie postępowania | str. 673
5. Postępowanie postrozpoznawcze | str. 679
5.1. Uwagi wstępne | str. 679
5.2. Zmiana albo uchylenie zabezpieczenia | str. 684
5.2.1. Uwagi wstępne | str. 684
5.2.2. Zmiana albo uchylenie zabezpieczenia na wniosek uprawnionego | str. 684
5.2.3. Zmiana albo uchylenie zabezpieczenia na wniosek obowiązanego | str. 687
5.2.4. Zmiana albo uchylenie zabezpieczenia z urzędu | str. 698
5.3. Ograniczenie zabezpieczenia | str. 699
5.4. Przedłużanie okresu obowiązywania zabezpieczenia | str. 702
5.5. Wydanie dalszego tytułu zabezpieczenia | str. 706
5.6. Upadek zabezpieczenia | str. 707
5.6.1. Pojęcie upadku zabezpieczenia | str. 707
5.6.2. Przyczyny upadku zabezpieczenia | str. 708
5.6.2.1. Uwagi wprowadzające | str. 708
5.6.2.2. Brak wszczęcia w oznaczonym terminie postępowania w sprawie głównej | str. 709
5.6.2.3. Złożenie przez obowiązanego sumy zabezpieczenia na rachunek depozytowy | str. 710
5.6.2.4. Prawomocne zakończenie postępowania w sprawie głównej z wynikiem negatywnym dla uprawnionego albo upływ oznaczonego terminu od uprawomocnienia się orzeczenia uwzględniającego zabezpieczone roszczenie | str. 713
5.6.2.5. Upływ okresu, na jaki ustanowiono albo przedłużono zabezpieczenie | str. 715
5.6.2.6. Niewystąpienie przez uprawnionego z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi obowiązanego albo nieuwzględnienie takiego wniosku | str. 716
5.6.3. Stwierdzanie upadku zabezpieczenia | str. 717
5.7. Rozstrzyganie o kosztach postępowania zabezpieczającego | str. 722
5.7.1. Czas orzekania o kosztach postępowania zabezpieczającego | str. 722
5.7.2. Zasady ponoszenia kosztów postępowania zabezpieczającego | str. 730
5.7.3. Elementy składowe kosztów postępowania zabezpieczającego | str. 734
5.7.4. Orzekanie w przedmiocie kosztów postępowania zabezpieczającego | str. 744
5.8. Orzekanie co do roszczenia restytucyjnego | str. 748
5.9. Zwrot kaucji | str. 749

Rozdział 9. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wskutek ustanowienia lub wykonania zabezpieczenia | str. 755
1. Podstawa i reżim odpowiedzialności | str. 757
2. Funkcje odpowiedzialności | str. 761
3. Zasada odpowiedzialności | str. 763
4. Podmiot odpowiedzialny i poszkodowany | str. 772
4.1. Podmiot odpowiedzialny | str. 772
4.2. Poszkodowany | str. 776
5. Przesłanki odpowiedzialności | str. 776
5.1. Zdarzenie wyrządzające szkodę | str. 776
5.1.1. Uwagi wstępne | str. 776
5.1.2. Ustanowienie lub wykonanie zabezpieczenia | str. 777
5.1.3. Brak wszczęcia albo negatywny wynik postępowania w sprawie głównej | str. 783
5.2. Bezprawność zdarzenia | str. 788
5.3. Szkoda | str. 792
5.4. Związek przyczynowy | str. 798
6. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność | str. 798
7. Dochodzenie odszkodowania | str. 802
7.1. Tryb dochodzenia odszkodowania | str. 802
7.2. Termin dochodzenia odszkodowania | str. 803
7.3. Ciężar dowodu | str. 807
7.4. Kaucja | str. 808
8. Stosunek do innych podstaw odpowiedzialności | str. 813
8.1. Bezpodstawne wzbogacenie | str. 813
8.2. Roszczenie regresowe z art. 140 k.r.o. | str. 815
8.3. Roszczenie restytucyjne | str. 817
8.4. Odpowiedzialność za działania organów postępowania | str. 821

Skorowidz przedmiotowy | str. 825
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 7

-12%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 7

Prace zamieszczone w kolejnym tomie tej serii poświęcono w przeważającej mierze prawu kolizyjnemu. Autorzy podejmują zarówno zagadnienia o charakterze ogólnym, takie jak kwestia przepisów wymuszających swoje zastosowanie, jak również szczegółowe rozwiązania z zakresu prawa własności intelektualnej czy też prawa rodzinnego. Nie zabrakło w nim również analitycznego opracowania kwestii zdatności arbitrażowej na tle prawnoporównawczym.

Cena: 14.70 zł 13.00 zł
12 esejów. Idee i ludzie

-14%

12 esejów. Idee i ludzie

\n\nPublikacja zawiera 12 esejów, z których większość ukazała się w latach 1979–2020 w różnych czasopismach i książkach. Część z nich została ponownie zredago­wana przez autora. Zbiór uzupełniają dwa wcześniej niepublikowane teksty oraz wstęp dr hab. Iwony Barwickiej­ Tylek.
\n\n„W dedykacji, jaką napisał Profesor, ofiarowując mi swoje 13 różnych esejów, określił książkę mianem »koktajlu tematów«. Tu także mamy do czynienia z koktajlem, myślę, że smakowitym nie tylko dla historyka. Bo też Michał Jaskólski należał do tych rzadkich historyków, którzy zagłębiając się w prze­szłość nie mieli zamiaru uciekać od tego, co bliskie człowiekowi niezależnie od czasów, w jakich ma przyjemność lub nieprzyjemność się znaleźć”.
\n\ndr hab. Iwona Barwicka­ Tylek, prof. UJ (fragment Eseju numer dwanaście i pół będącego wstępem do książki)

Cena: 84.00 zł 72.00 zł
13 różnych esejów o historii myśli politycznej i nie tylko

-14%

13 różnych esejów o historii myśli politycznej i nie tylko

Od AutoraWybór przedstawionych tu esejów powstał dość przypadkowo, stąd też i jego tytuł. Na przestrzeni lat 2005-2013 otrzymałem zaproszenia do wygłoszenia kilkunastu referatów na różnych konferencjach tudzież zaszczyt uczestnictwa w kilkunastu księgach dedykowanych moim Przyjaciołom i Kolegom. W sumie powstało w ten sposób kilkadziesiąt różnych tematycznie publikacji. Od pewnego momentu starałem się jednak wybierać tematy, które byłyby przynajmniej w jakimś stopniu bliskie sobie, choć zarazem różne; właśnie one złożyły się na przedstawiony tu wybór, z pewnością nie do końca jednolity i konsekwentny.
Sądzę, że każdy autor, chociażby na swój własny użytek, pielęgnuje jakąś wizję swojej dyscypliny naukowej, w ramach której powracają pewne wątki myślowe i skojarzenia znajdujące odbicie w jego publikacjach. W przypadku historii doktryn politycznych i prawnych z racji samej materii jest to łatwo dostrzegalne. Sam też nie jestem od tego wolny, a potrzeba ta narodziła się dość dawno temu, gdy w roku 1985 opublikowałem Szkice o historii doktryn politycznych i prawnych. Wybór niniejszy stanowi więc jakąś inną, mocno zresztą zmienioną, kontynuację owych zainteresowań. Być może w wielu sprawach mylę się lub buduję obraz daleki od realiów przedmiotu wykładu akademickiego, jest to jednak cechą każdej indywidualnej pamięci; tej, o której tak ładnie i trafnie napisał L. Buňuel: "Życie bez pamięci nie byłoby życiem, podobnie jak inteligencja bez możności wysławiania się nie byłaby inteligencją. Nasza pamięć jest naszą spójnią, naszym rozumem, naszym działaniem, naszym uczuciem. Bez niej jesteśmy niczym... Składam się ze swoich błędów i ze swoich wątpliwości w równym stopniu, co ze swoich pewników" (przeł. M. Braustein).
Czasem łatwiej napisać nie to, czym ów wybór jest, lecz właśnie czym nie jest. Pierwsze siedem esejów nie stanowi z pewnością ani zwartej teorii historii doktryn, ani równie spójnej refleksji metodologicznej. Jest to po prostu zbiór swobodnych uwag i pytań nasuwających się czasem w trakcie słuchania i czytania referatów czy prac moich Koleżanek i Kolegów po profesji i piórze. Historia doktryn, będąc dyscypliną relatywnie młodą wśród nauk historyczno-prawnych, nie dorobiła się w Polsce szczególnej obfitości opracowań o wymiarze teoretyczno-metodologicznym. Potrzeba ich zaistnienia w przyszłości wydaje się i konieczna, i pożyteczna. Stąd też może płonna moja nadzieja, że materia tychże esejów choćby w nikłym stopniu może być przydatna dla innych.
Pozostałe sześć esejów to już ludzie, ich dzieła i skutki. Tu wybór mój był całkowicie subiektywny i dowolny, podobnie jak ferowane sądy i wyciągane wnioski. Co najmniej dwa z tych esejów, a mianowicie o Kiplingu i Jüngerze, z pewnością nie są poświęcone materii historyczno-doktrynalnej. Pierwszy owszem dotyczy przykładu, jak można ewentualnie operować tworzywem literackim w zakresie jego oddziaływania na życie polityczne, lecz w gruncie rzeczy powstał on z własnego zamiłowania do dobrej literatury sensacyjno-szpiegowskiej tudzież może niezdrowego zainteresowania dwoistością natury człowieka. Esej ten, jako jedyny, nie był nigdy publikowany, bowiem nie ma on charakteru stricte naukowego. Esej poświęcony Jüngerowi też powstał z podziwu dla jego prozy, choć z pewnością nie dla jego postawy politycznej czy próby analizy jego udziału w "konserwatywnej rewolucji". Sądzę jednak, że warto czasem popatrzeć nań z innej perspektywy niż moja dyscyplina i dostrzec w nim nie ideologa, lecz dziwnego okupanta miasta, które na swój sposób kochał. Zresztą w tym wypadku moja własna i wieloletnia fascynacja Paryżem ułatwiała mi zrozumienie wielu kwestii.
Świadomie starałem się zachować w miarę pierwotną formę wypowiedzi, nie ujednolicając tekstu, aparatu przypisów lub wręcz ich braku, nie starając się specjalnie modyfikować tekstu ani uzupełniać go w sposób zmieniający wcześniejszą treść wypowiedzi. Stąd czytelnik dostrzec może pewne powtórzenia, powracające przykłady, odwołania do wypowiedzi wcześniejszych lub późniejszych czy powracające ulubione przeze mnie wątki, a nawet cytaty. Mam nadzieję, że zostanie mi to wybaczone, a co do reszty zdaję się na osąd czytelnika; bo - jak napisał ceniony przeze mnie za dystans do rzeczywistości J. Głowacki w swych felietonach "historycznych" publikowanych niegdyś w "Kulturze" (Warszawskiej): "Człowiek odpowiada za to, co powiedział, i za to, czego nie powiedział. Za to, co zrobił i czego nie zrobił. Człowiek w ogólności odpowiada. W szczególności odpowiadać nie lubi. Więc trzeba mu stworzyć warunki, żeby zaczął odpowiadać. Bo jak już zacznie, to nie może skończyć. Od tego momentu człowiek syntetyzuje się w człowieka odpowiedzialnego, wyzwalając w sobie człowieka niewyalienowanego, czyli prościej, człowieka w człowieku".

Cena: 50.00 zł 43.00 zł
50 lat kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji

-14%

50 lat kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji

Pięćdziesiąta rocznica uchwalenia kodeksu cywilnego stanowi dobry moment do wznowienia dyskusji nad kondycją polskiego prawa cywilnego i potrzebą jego kompleksowej reformy. W ostatnich latach byliśmy świadkami szybko zachodzących zmian społecznych, ekonomicznych i technologicznych.
Warto zatem postawić pytanie:
Czy kodeks cywilny może nadal spełniać dobrze swoją funkcję, czy też raczej nadszedł czas jego rekodyfikacji?


W oddawanej do rąk czytelników książce autorzy reprezentujący różne ośrodki naukowe i szkoły myślenia starają się odpowiedzieć na to pytanie. Dobór tekstów pozwolił na przedstawienie swoich poglądów zarówno zwolennikom zmian, niekiedy wręcz rewolucyjnych, jak i reprezentantom stronnictwa zachowawczego, uznającego, że przekreślenie dotychczasowego dorobku cywilistyki polskiej byłoby zabiegiem zbyt pochopnym.

Opracowanie jest przede wszystkim wynikiem współpracy Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Uniwersytetu Opolskiego. Wkład w jego powstanie mają jednak także autorzy z innych ośrodków, w tym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu w Białymstoku, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego czy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla pracowników naukowych, doktorantów, prawników praktyków, aplikantów zawodów prawniczych, a także dla wszystkich chcących zapoznać się z poglądami środowiska naukowego w sprawie postulatów zmian prawa cywilnego.

Cena: 102.00 zł 88.00 zł
Administracja publiczna a alternatywne metody rozwiązywania sporów

-15%

Administracja publiczna a alternatywne metody rozwiązywania sporów

W monografii wskazano przyczyny wprowadzania metod rozwiązywania sporów do prawa administracyjnego oraz funkcje, które te metody mogą pełnić w administracji publicznej. Autor zakłada, że wdrażanie metod alternatywnego rozwiązywania sporów do administracji publicznej na podstawie prawa administracyjnego jest w pełni racjonalne i celowe, jeżeli istnieje taki typ sporu, którego opanowanie w drodze rozstrzygnięcia lub rozwiązania należałoby do obszaru działania administracji publicznej lub sądu administracyjnego. Jednocześnie w pracy ukazano wpływ koncepcji alternatywnego rozwiązywania sporów (ang. alternative dispute resolution) na funkcjonowanie administracji publicznej, a wskazanie na potencjalną relację podniesionych zagadnień podkreśla specyfikę podjętego tematu.

Cena: 26.00 zł 22.00 zł
Administrator 10/2016

-29%

Administrator 10/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.W
numerze m.in.:

Spółdzielcy o Mieszkaniu+,
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach,
Lider Spółdzielczości Mieszkaniowej 2016.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.