Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

System prawa żywnościowego

ebook

- 14%

System prawa żywnościowego

Paweł Wojciechowski, Małgorzata Korzycka

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 203.00 zł 175.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 175.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8107-473-5
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

"Recenzowana praca znanych i uznanych Autorów stanowi pierwsze w polskiej literaturze, tak szerokie i pogłębione, opracowanie prawa żywnościowego, nowej dziedziny prawa znajdującej się w toku wyodrębniania. Dzieło obejmuje niemalże całość bardzo rozległej i skomplikowanej problematyki prawnej dotyczącej żywności i choćby już tylko z tego względu zasługuje na miano "Systemu prawa żywnościowego". Przedmiotem analizy są zarówno regulacje unijne, jak i polskie, tzw. międzynarodowe prawo żywnościowe oraz w niezbędnym zakresie prawo żywnościowe niektórych państw. (...) Bez wątpienia recenzowana praca jest dziełem oryginalnym i pionierskim, wypełniającym dotkliwą lukę w dotychczasowej literaturze".
Prof. dr hab. Roman Budzinowski
Opracowanie, mające charakter systemu prawa, ujmuje prawo żywnościowe jako wyodrębnioną dyscyplinę o znaczącym obszarze regulacji bezpieczeństwa i jakości żywności, zawierającą wymagania wobec rolników i przedsiębiorców w całym łańcuchu żywnościowym, w szczególności w zakresie higieny żywności, jej urzędowej kontroli, znakowania, reklamy i prezentacji. Obejmuje również problematykę analizy ryzyka (ocena, zarządzanie, informowanie) oraz systemów jakości żywności prawa publicznego (żywność ekologiczna, żywność genetycznie zmodyfikowana, żywność regionalna i tradycyjna, żywność wyróżniana znakiem władzy publicznej) i prywatnego. Omawia ponadto szczególne zagadnienia suplementów diety oraz praw człowieka w prawie żywnościowym, będących wyznacznikiem konstytucyjnej i międzynarodowej ochrony udzielanej prawu do odpowiedniej żywności.

Adresaci:
System prawa żywnościowego przeznaczony jest dla naukowców, doktorantów i studentów prawa, administracji, zarządzania oraz kierunków związanych z żywnością i dietetyką. Może być w dużym stopniu przydatny pracownikom instytutów badawczych, zajmujących się żywnością i organów urzędowej kontroli żywności. Będzie pomocny sędziom, radcom prawnym, adwokatom. Producenci i dystrybutorzy żywności znajdą w nim nie tylko informacje o obowiązującej regulacji prawnej, ale też rozstrzygnięcie wielu problemów. Adresatem opracowania są również konsumenci żywności, którzy - by dokonywać świadomych wyborów - muszą mieć wiedzę właśnie z zakresu prawa żywnościowego.

Tytuł
System prawa żywnościowego
Autorzy
Paweł Wojciechowski, Małgorzata Korzycka
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8107-473-5
Seria
System prawa
Rok wydania
2017
Liczba stron
576
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 13

Wstęp | str. 19

ROZDZIAŁ I. Prawo żywnościowe jako dziedzina prawa | str. 23
1. Wyodrębnienie prawa żywnościowego jako nowej dziedziny prawa | str. 29
2. Prawo żywnościowe a inne dziedziny prawa (prawo rolne, prawo konsumenckie, prawo handlowe, prawo administracyjne) | str. 36
2.1. Prawo żywnościowe a prawo rolne | str. 36
2.2. Prawo żywnościowe a prawo handlowe | str. 43
2.3. Prawo żywnościowe a prawo konsumenckie | str. 48
3. Metody regulacji w prawie żywnościowym | str. 54
4. Ewolucja prawa żywnościowego | str. 57
4.1. Dawne prawo żywnościowe | str. 57
4.2. Rozwój prawa żywnościowego w polskim prawodawstwie | str. 60
4.3. Rozwój prawa żywnościowego w Unii Europejskiej | str. 64
4.4. Rozwój prawa żywnościowego w wybranych państwach spoza UE | str. 68
4.4.1. Stany Zjednoczone Ameryki | str. 68
4.4.2. Chiny | str. 77
4.4.3. Brazylia | str. 82
4.4.4. Australia | str. 87
4.4.5. Kodeks żywnościowy (Codex Alimentarius) | str. 89

ROZDZIAŁ II. Unijne prawo żywnościowe | str. 96
1. Podstawy traktatowe unijnych regulacji z zakresu prawa żywnościowego | str. 97
1.1. Regulacja odnosząca się do funkcjonowania rynku wewnętrznego jako podstawa aktów z zakresu prawa żywnościowego (art. 114 TFUE, dawniej art. 95 TWE) | str. 100
1.2. Regulacja dotycząca wspólnej polityki rolnej jako podstawa aktów z zakresu prawa żywnościowego (art. 43 TFUE, dawniej art. 37 TWE) | str. 104
1.3. Regulacja dotycząca ochrony zdrowia publicznego jako podstawa aktów z zakresu prawa żywnościowego (art. 168 ust. 4 lit. b TFUE, dawniej art. 152 ust. 4 lit. b TWE) | str. 107
1.4. Regulacja dotycząca polityki handlowej jako podstawa aktów z zakresu prawa żywnościowego (art. 207 TFUE, dawniej art. 133 TWE) | str. 109
1.5. Wpływ Traktatu akcesyjnego na akty prawne z zakresu prawa żywnościowego | str. 110
2. Rodzaje i formy unijnych aktów prawa wtórnego | str. 111
3. Zastosowanie zasady pomocniczości i proporcjonalności w regulacjach z zakresu prawa żywnościowego | str. 115
3.1. Zasada pomocniczości | str. 116
3.2. Zasada proporcjonalności | str. 117
4. Cele unijnego prawa żywnościowego | str. 119
4.1. Ochrona życia i zdrowia człowieka | str. 125
4.2. Ochrona interesów ekonomicznych konsumentów i uczciwych praktyk rynkowych | str. 130
4.3. Swobodny przepływ żywności | str. 134
4.4. Ochrona środowiska | str. 136
4.5. Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia roślin | str. 138
5. Struktura unijnego prawa żywnościowego | str. 141
6. Zasady ogólne unijnego prawa żywnościowego | str. 141
6.1. Zasada regulacji łańcucha żywnościowego od produkcji pierwotnej do konsumenta finalnego | str. 143
6.2. Zasada odpowiedzialności podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa spożywcze za zapewnienie bezpieczeństwa żywności i pasz | str. 145
6.3. Zasada możliwości śledzenia (traceability) | str. 147
6.4. Zasada analizy ryzyka | str. 149
6.4.1. Pojęcie ryzyka | str. 149
6.4.2. Analiza ryzyka | str. 152
6.5. Zasada ostrożności | str. 162
6.6. Zasada informowania | str. 165

ROZDZIAŁ III. Zakres przedmiotowy prawa żywnościowego | str. 172
1. Pojęcie żywności | str. 172
2. Funkcje żywności | str. 173
3. Definicje żywności w prawie | str. 175
4. Suplement diety | str. 178
4.1. Ewolucja kryteriów klasyfikacji | str. 184
4.2. Kryteria rozróżnienia produktu leczniczego i suplementu w orzecznictwie ETS/TSUE | str. 185
4.3. Suplementy diety w prawie polskim | str. 191
4.3.1. Notyfikacja | str. 192
4.3.2. Postępowanie wyjaśniające prowadzone przez GIS | str. 193
4.3.3. Opinia Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych | str. 193
4.3.4. Produkty roślinne | str. 195
4.3.5. Inne podmioty wydające opinie | str. 196
4.4. Suplement diety a produkt leczniczy. Produkt "z pogranicza" (borderline) | str. 198
4.5. Znakowanie suplementu diety | str. 202
4.6. Zasady reklamy suplementu diety | str. 204
5. Definicja artykułu rolno-spożywczego | str. 209
6. Pojęcie łańcucha żywnościowego | str. 210
6.1. Produkcja podstawowa (pierwotna) | str. 210
6.2. Przetwarzanie żywności | str. 213
6.3. Dystrybucja żywności | str. 213

ROZDZIAŁ IV. Przedsiębiorstwo spożywcze, podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze i zakład w prawie żywnościowym | str. 216
1. Przedsiębiorstwo spożywcze w prawie żywnościowym | str. 219
2. Podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze w prawie żywnościowym | str. 224
3. Zakład w unijnym prawie żywnościowym | str. 230
4. Odmienność prawa krajowego w używaniu nazw "podmiot działający na rynku spożywczym" i "zakład" | str. 233

ROZDZIAŁ V. Bezpieczeństwo żywności | str. 235
1. Życie i zdrowie konsumenta | str. 235
2. Wybór unifikacji dla systemu bezpieczeństwa w prawie Unii Europejskiej | str. 242
3. Relacje prawa unijnego i polskiego w zakresie bezpieczeństwa żywności | str. 249
4. System bezpieczeństwa żywności | str. 253

ROZDZIAŁ VI. Jakość żywności | str. 265
1. Próby definicji jakości żywności w teorii i w legislacji | str. 265
2. Relacje standardów produktów żywnościowych w prawie unijnym, krajowym oraz w Codex Alimentarius | str. 271
2.1. Kazus "marmolady" | str. 271
2.2. Porozumienia Światowej Organizacji Handlu w odniesieniu do standardu produktu żywnościowego | str. 273
2.3. Wybrane standardy w ramach Światowej Organizacji Handlu | str. 277

ROZDZIAŁ VII. Odpowiedzialność w prawie żywnościowym | str. 284
1. Pojęcie odpowiedzialności prawnej | str. 284
2. Funkcje odpowiedzialności w prawie żywnościowym | str. 287
3. Wymagania w odniesieniu do sankcji w prawie żywnościowym | str. 290
4. Odpowiedzialność karna w prawie żywnościowym | str. 292
5. Odpowiedzialność administracyjna w prawie żywnościowym | str. 294
5.1. Odpowiedzialność oparta na sankcjach policyjnych | str. 295
5.2. Odpowiedzialność oparta na sankcjach w postaci kar pieniężnych | str. 295
6. Odpowiedzialność cywilna w prawie żywnościowym | str. 300
6.1. Pojęcie produktu a pojęcie żywności | str. 302
6.2. Pojęcie produktu niebezpiecznego żywnościowego | str. 303
6.3. Producent i inne osoby zobowiązane do wynagrodzenia szkody | str. 305
6.4. Szkoda | str. 308
6.5. Przesłanki egzoneracyjne | str. 311
6.6. Przedawnienie roszczeń | str. 315
7. Zbieg odpowiedzialności w prawie żywnościowym | str. 317

ROZDZIAŁ VIII. Wybrane obszary szczegółowej regulacji prawa żywnościowego | str. 320
1. Regulacje dotyczące wybranych produktów lub grup produktów (standard produktów) | str. 320
1.1. Żywność GMO | str. 320
1.2. Żywność ekologiczna | str. 351
1.3. Żywność regionalna i tradycyjna | str. 381
2. Regulacje dotyczące higieny żywności | str. 404
3. Regulacje dotyczące informacji na temat żywności | str. 411
3.1. Pojęcie informacji na temat żywności, etykietowania, reklamy i prezentacji żywności | str. 413
3.2. Funkcje etykietowania, reklamy i prezentacji żywności | str. 416
3.3. Podstawowe wymogi dotyczące informacji na temat żywności | str. 419
3.4. Obowiązkowe i dobrowolne informacje na temat żywności | str. 421
3.5. Informacje na temat żywności sprzedawanej konsumentowi bez opakowania | str. 426
3.6. Podmiot odpowiedzialny za zapewnienie informacji na temat żywności | str. 427
3.7. Zakres delegacji dla Komisji w zakresie informacji na temat żywności | str. 428
3.8. Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne | str. 430
4. Regulacje związane z analizą ryzyka oraz kontrolą i monitoringiem w łańcuchu żywnościowym | str. 437
4.1. Urzędowa kontrola żywności | str. 437
4.1.1. Unijny model urzędowych kontroli żywności | str. 437
4.1.2. Polska regulacja urzędowych kontroli żywności | str. 446
4.2. Struktura i funkcje Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności | str. 455
4.3. System wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (RASFF) i zarządzanie kryzysowe | str. 459

ROZDZIAŁ IX. Prywatne prawo żywnościowe | str. 467
1. Pojęcie prawa żywnościowego prywatnego | str. 469
2. Samoregulacja | str. 470
3. Odpowiedzialność cywilna w łańcuchu żywnościowym | str. 482

ROZDZIAŁ X. Prawa człowieka w prawie żywnościowym | str. 490
1. Prawo do odpowiedniej żywności w systemie praw człowieka | str. 493
2. Koncepcje prawa do odpowiedniej żywności | str. 495
3. Prawo do wody | str. 498
4. Obowiązek poszanowania (duty to respect) | str. 499
5. Obowiązek ochrony (duty to protect) | str. 500
6. Obowiązek realizacji (duty to fulfill) | str. 501
7. Obowiązek sprzyjania realizacji (duty to facilitate) | str. 501
8. Obowiązek całkowitej realizacji (duty to provide) | str. 502
9. Znaczenie Ogólnego Komentarza nr 12 dla oceny realizacji prawa do odpowiedniej żywności | str. 502
10. Ochrona praw człowieka w stosunkach zewnętrznych | str. 503
11. Wspólna polityka rolna | str. 504
12. Karta praw podstawowych | str. 504
13. Regulacja krajowa | str. 505

ROZDZIAŁ XI. Zasady i pojęcia wypracowane w orzecznictwie TSUE | str. 511
1. Regulacje zastrzegające oznaczenie towaru w orzecznictwie TSUE | str. 521
2. Regulacje nakazujące zastosowanie oznaczenia towaru w orzecznictwie TSUE | str. 522
3. Oznakowanie o charakterze promocyjnym - sprawa Mars | str. 524
4. Ochrona konsumenta przy wyróżnianiu środków spożywczych w orzecznictwie TSUE | str. 527
5. Programy promocji towarów w orzecznictwie TSUE | str. 530
6. Inne wybrane orzeczenia TSUE | str. 533

Podsumowanie | str. 537

Bibliografia | str. 551

Autorzy | str. 569
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 9

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 9

Kolejny numer czasopisma poświęcony jest dalszym rozważaniom prawniczym, wychodzącym nie tylko poza granice Polski, ale także Europy. Wśród opracowań pojawiły się teksty dotyczące ukraińskiego prawa podatkowego oraz regulacji w zakresie pracy więźniów w nigeryjskim systemie penitencjarnym w kontekście ochrony praw człowieka. Należy także zwrócić uwagę na artykuły poświęcone interpretacji prawa w kontekście pracy orzeczniczej polskich sądów administracyjnych, czy znakom towarowym. W numerze 9 SJLS znalazły się ponadto artykuły z zakresu szeroko ujętego prawa międzynarodowego, poświęcone problematyce ludobójstwa, prawa narodów do samostanowienia czy kwestii uchodźstwa. Tak więc, SJLS zawiera rozważania z zakresu teorii prawa, prawa gospodarczego, prawa międzynarodowego publicznego, praw człowieka oraz prawa Unii Europejskiej. W każdym kolejnym numerze zamieszczane są także sprawozdania z konferencji naukowych, krajowych i zagranicznych, w których uczestniczyli pracownicy i doktoranci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, a także wykaz monografii autorstwa pracowników Wydziału i konferencji organizowanych przez Wydział oraz jego Fundację Facultas Iuridica, która współfinansuje wydanie periodyku. Materiały publikowane w czasopiśmie kierowane są do szerokiego grona prawników, zarówno teoretyków, jak i praktyków, a także do studentów i doktorantów.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
2018 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVIII

-25%

2018 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVIII

CONTENTS

GENERAL ARTICLES

• Michał Balcerzak: Uses and Underuses of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination at the International Court of Justice, doi 10.24425/pyoil.2019.129604, pp. 11–28;
• Marek Jan Wasiński: Endogenous and Exogenous Limits of the African Charter on Democracy, Elections and Governance, 10.24425/pyoil.2019.129605, pp. 29–58;
• Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, Grażyna Baranowska, Anna Wojcik: Law-Secured Narratives of the Past in Poland in Light of International Human Rights Law Standards, doi 10.24425/pyoil.2019.129606, pp. 59–72;
• Sanja Djajić, Rodoljub Etinski: Summary Procedure before the Strasbourg Court under Article 28(1)b of the European Convention on Human Rights: Judicial Economy under Scrutiny, doi 10.24425/pyoil.2019.129607, pp. 73–98;
• Andrii Hachkevych: The Method of New Positivism as Elaborated by Ludwik Ehrlich, doi 10.24425/pyoil.2019.129608, pp. 99–114;
• Łukasz Kułaga: A Brave, New, International Investment Court in Context. Towards a Paradigm Shift of the ISDS, doi 10.24425/pyoil.2019.129609, pp. 115–140;
• Peng Wang, Maciej Żenkiewicz: Protection of Polish Investors under the China-Poland Bilateral Investment Treaty, doi 10.24425/pyoil.2019.129610, pp. 141–164;
• Dimitry Kochenov: Article 7 TEU: A Commentary on a Much Talked-about “Dead” Provision, doi 10.24425/pyoil.2019.129611, pp. 165–188;
• Aleksandra Kustra-Rogatka: Constitutional Courts and the Implementation of EU Directives: A Comparative Analysis, doi 10.24425/pyoil.2019.129612, pp. 189–208;
• Agnieszka Grzelak: Protection of Personal Data of Crime Victims in European Union Law – Latest Developments, doi 10.24425/pyoil.2019.129613, pp. 209–228;
• Maciej Podgorski: The Single Resolution Mechanism in Action. An Analysis of the Decision-making Practice of the Single Resolution Board, doi 10.24425/pyoil.2019.129614, pp. 229–252;
• Piotr Sitnik: The Dual/Multiple Nature of “Plain and Intelligible Language” of Unfair Terms in Consumer Contracts under European Law and Its Polish Transposition, doi 10.24425/pyoil.2019.129615, pp. 253–274.

POLISH PRACTICE

• Sylwia Majkowska-Szulc, Arkadiusz Wowerka: Cross-border Transfer of a Seat, Cross-border Conversion or the Coming into Existence of a New Company? Doubts Against the Background of the Court of Justice’s Judgment in C-106/16 Polbud Wykonawstwo Sp. z o.o., doi 10.24425/pyoil.2019.129616, pp. 275–292.

BOOK REVIEWS

• Marcin Menkes: Andrea Gattini, Attila Tanzi, and Filippo Fontanelli (eds.), General Principles of Law and International Investment Arbitration, pp. 293–299;
• Agata Helena Winkiel-Skora: Piotr Szwedo, Cross-border Water Trade: Legal and Interdisciplinary Perspectives, pp. 300–302.

LIST OF TH E REVIEWERS (vol . 38/2018), p. 303.

Cena: 79.00 zł 59.00 zł
50 lat kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji

-14%

50 lat kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji

Pięćdziesiąta rocznica uchwalenia kodeksu cywilnego stanowi dobry moment do wznowienia dyskusji nad kondycją polskiego prawa cywilnego i potrzebą jego kompleksowej reformy. W ostatnich latach byliśmy świadkami szybko zachodzących zmian społecznych, ekonomicznych i technologicznych.
Warto zatem postawić pytanie:
Czy kodeks cywilny może nadal spełniać dobrze swoją funkcję, czy też raczej nadszedł czas jego rekodyfikacji?


W oddawanej do rąk czytelników książce autorzy reprezentujący różne ośrodki naukowe i szkoły myślenia starają się odpowiedzieć na to pytanie. Dobór tekstów pozwolił na przedstawienie swoich poglądów zarówno zwolennikom zmian, niekiedy wręcz rewolucyjnych, jak i reprezentantom stronnictwa zachowawczego, uznającego, że przekreślenie dotychczasowego dorobku cywilistyki polskiej byłoby zabiegiem zbyt pochopnym.

Opracowanie jest przede wszystkim wynikiem współpracy Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Uniwersytetu Opolskiego. Wkład w jego powstanie mają jednak także autorzy z innych ośrodków, w tym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu w Białymstoku, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego czy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla pracowników naukowych, doktorantów, prawników praktyków, aplikantów zawodów prawniczych, a także dla wszystkich chcących zapoznać się z poglądami środowiska naukowego w sprawie postulatów zmian prawa cywilnego.

Cena: 102.00 zł 88.00 zł
Administrator 1-2/2018

-29%

Administrator 1-2/2018

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze między innymi:

● Zarządca z mieszkańcem tworzą związek niemal rodzinny,
● Rewolucja w ochronie danych,
● Jednolity Plik Kontrolny,
● Podzielniki kosztów ciepła

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 10/2014

-26%

Administrator 10/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ochrona cieplna budynków w nowej ustawie,
● Udostępnianie dokumentów we wspólnocie i spółdzielni,
● Zbycie gminnej nieruchomości a VAT,
● Przegląd urządzeń wentylacyjnych.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 7-8/2017

-29%

Administrator 7-8/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Możliwości dobudowy wind są, tylko pieniędzy brak i prawo kuleje,
● Rozliczanie kosztów ciepła i przegląd ciepłomierzy,
● Orzecznictwo a uchwały wspólnoty,
● Żeby nie było jak w londyńskim Grenfell Tower

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.