Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Sytuacja prawna małoletniego dziecka rozwodzących się rodziców

ebook

- 13%

Sytuacja prawna małoletniego dziecka rozwodzących się rodziców

Daniela Wybrańczyk

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 127.00 zł 110.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 110.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8286-366-6
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W książce przedstawiono zagadnienia dotyczące fundamentu prawa rodzinnego, tj. zasady ochrony dobra dziecka. Zaprezentowano całokształt regulacji materialnoprawnych i procesowych związanych z ochroną dobra dziecka w razie rozwodu rodziców. Analizie poddano sytuację prawną małoletniego dziecka przed rozpoczęciem postępowania rozwodowego, w jego trakcie oraz po wydaniu wyroku rozwodowego przez sąd I instancji. Oceniono między innymi, czy w obecnie obowiązujących przepisach regulujących postępowanie rozwodowe preferowane są interesy rodziców czy też małoletniego dziecka, odniesiono się do konfliktu dobra wspólnego dziecka małżonków z dobrem dziecka wspólnie wychowywanego (pozamałżeńskiego) i wskazano, jak posiadanie małoletniego dziecka wpływa na szybkość postępowania rozwodowego. Zwrócono również uwagę na to, jaki powinien być udział dziecka w postępowaniu okołorozwodowym.


W publikacji czytelnik znajdzie także odpowiedzi na pytania:
• czy przepisy regulujące sytuację dziecka rozwodzących się rodziców pozwalają odseparować małoletniego od konfliktu jego rodziców;
• jaki jest mechanizm kontroli nad urzeczywistnianiem zasady ochrony dobra dziecka;
• kto powinien włączyć się w ochronę dziecka, jeśli nie może ono polegać na swoich rodzicach.


Autorka przedstawiła konkretne rozwiązania zmierzające do poprawy sytuacji dzieci rozwodzących się rodziców. Ich wykorzystanie wzmocni pozycję dzieci, zapewniając im większą ochronę, zarówno w aspekcie prawnym, jak i psychologicznym oraz ekonomicznym.


Publikacja zainteresuje zarówno prawników praktyków stosujących prawo rodzinne, jak i inne osoby uczestniczące w postępowaniu o rozwód, a także naukowo zajmujące się omawianą tematyką oraz odpowiedzialne za tworzenie prawa.

Tytuł
Sytuacja prawna małoletniego dziecka rozwodzących się rodziców
Autor
Daniela Wybrańczyk
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8286-366-6
Rok wydania
2022
Liczba stron
552
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 11
Przedmowa  | str. 17
Wstęp | str. 21
 
Rozdział 1
Zagadnienia wstępne  | str. 33

Pojęcie dziecka i małoletniego | str. 33
Dobro dziecka | str. 38

2.1. Wprowadzenie | str. 38
2.2. Pojęcie dobra dziecka w doktrynie | str. 40
2.3. Dobro dziecka w orzecznictwie  | str. 48
2.4. Dobro dziecka w projekcie RPD z 2018 r.  | str. 53
2.5. Podsumowanie  | str. 56

Rozwód | str. 57

3.1. Pojęcie rozwodu | str. 57
3.2. Przesłanki rozwodu  | str. 62
3.3. Etapy postępowania rozwodowego | str. 76
3.4. Elementy wyroku rozwodowego wpływające na sytuację prawną małoletniego | str. 80

Dobro dziecka jako negatywna przesłanka rozwodu | str. 87

4.1. Dobro dziecka jako negatywna przesłanka rozwodu w doktrynie | str. 87
4.2. Dobro dziecka jako negatywna przesłanka rozwodu w orzecznictwie | str. 92
4.3. Dobro dziecka jako negatywna przesłanka rozwodu w projekcie RPD z 2018 r.  | str. 97
4.4. Urzeczywistnianie zasady ochrony dobra dziecka  | str. 98
 
Rozdział 2
Źródła prawa regulujące sytuację prawną małoletniego dziecka rozwodzących się rodziców | str. 113

Przepisy krajowe | str. 113
Przepisy międzynarodowe | str. 124

 
Rozdział 3
Władza rodzicielska  | str. 131

Pojęcie władzy rodzicielskiej | str. 131
Jurysdykcja w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej | str. 144
Rozstrzygnięcia sądu rozwodowego w kwestii władzy rodzicielskiej | str. 155

3.1. Wprowadzenie | str. 155
3.2. Piecza naprzemienna | str. 160
3.3. Ograniczenie władzy rodzicielskiej na podstawie art. 58 k.r.o.  | str. 171
3.4. Pozbawienie władzy rodzicielskiej | str. 181
3.5. Zawieszenie władzy rodzicielskiej | str. 186
3.6. Ograniczenie władzy rodzicielskiej na podstawie art. 109 k.r.o.  | str. 189
3.7. Odpowiedzialność rodzicielska w projekcie RPD z 2018 r.  | str. 195
3.8. Uwagi końcowe i prawnoporównawcze | str. 199
 
Rozdział 4
Kontakty z dzieckiem | str. 205

Pojęcie kontaktów z dzieckiem | str. 205
Jurysdykcja w sprawach dotyczących kontaktów z dzieckiem | str. 216
Rozstrzygnięcia sądu rozwodowego w kwestii kontaktów z dzieckiem | str. 217

3.1. Wprowadzenie | str. 217
3.2. Ograniczenie i zakazanie utrzymywania kontaktów rodziców z dzieckiem  | str. 231
3.3. Relacje osobiste w projekcie RPD z 2018 r. | str. 243
3.4. Podsumowanie  | str. 245
 
Rozdział 5
Alimenty | str. 251

Uwagi wprowadzające | str. 251
Potrzeby uprawnionego | str. 259
Możliwości zobowiązanego | str. 262
Inne czynniki wpływające na zakres realizacji obowiązku alimentacyjnego | str. 266
Ochrona roszczeń alimentacyjnych | str. 270
Jurysdykcja w sprawach dotyczących roszczeń alimentacyjnych | str. 279
Rozstrzygnięcia sądu rozwodowego w zakresie obowiązku ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka | str. 288

7.1. Wprowadzenie | str. 288
7.2. Treść i forma realizacji obowiązku alimentacyjnego | str. 295
7.3. Natychmiastowe świadczenia alimentacyjne w rządowych projektach nowelizacji k.r.o. z 2019 r.  | str. 300
7.4. Obowiązek alimentacyjny w projekcie RPD z 2018 r. | str. 309
7.5. Podsumowanie w ujęciu prawnoporównawczym | str. 310
 
Rozdział 6
Pozycja małoletniego przed rozpoczęciem postępowania rozwodowego rodziców | str. 313

Przygotowanie dziecka do rozwodu rodziców | str. 313
Pisemne porozumienie małżonków | str. 315
Postępowanie mediacyjne | str. 325
Rodzinne postępowanie informacyjne w rządowych projektach nowelizacji k.r.o. z 2019 r. | str. 329
Postępowanie pojednawcze i mediacja w projekcie RPD z 2018 r. | str. 337

 
Rozdział 7
Pozycja małoletniego w postępowaniu rozwodowym rodziców | str. 341

Postępowanie zabezpieczające | str. 341

1.1. Wprowadzenie | str. 341
1.2. Piecza i kontakty w postępowaniu zabezpieczającym | str. 360
1.3. Alimenty w postępowaniu zabezpieczającym  | str. 367
1.3.1. Alimenty na rzecz małoletniego  | str. 367
1.3.2. Alimenty na potrzeby rodziny | str. 373

Posiedzenie przygotowawcze i inne najważniejsze zmiany wprowadzone nowelizacją k.p.c. z 2019 r. odnoszące się do postępowania w sprawie o rozwód | str. 376
Wywiad środowiskowy | str. 386
Postępowanie mediacyjne | str. 390
Opinia biegłych sądowych | str. 405
Wysłuchanie małoletniego | str. 414
Prywatna opinia psychologiczna i inne dowody | str. 427

 
Rozdział 8
Pozycja małoletniego po wydaniu wyroku rozwodowego przez sąd I instancji  | str. 431

Postępowanie zabezpieczające | str. 431
Postępowanie międzyinstancyjne | str. 434
Postępowanie przed sądem II instancji | str. 436
Zmiana rozstrzygnięcia po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego | str. 445

 
Rozdział 9
Ocena obowiązujących regulacji | str. 453

Realizacja celów badawczych | str. 453
Uwagi delege ferenda | str. 463

Bibliografia  | str. 501
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 11

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 11

W niniejszym tomie „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” znalazły się opracowania dotyczące sądownictwa polubownego (możliwości związania zapisem na sąd polubowny członków zgrupowania spółek, ich wspólników i interesariuszy; dopuszczalności konkludentnego przystąpienia do zapisu na sąd polubowny oraz następstwa prawnego w zakresie przedmiotu sporu w toku postępowania przed sądem polubownym), jak również wąsko rozumianego prawa prywatnego międzynarodowego (artykuły poświęcone małżeństwu i związkom osób tej samej płci oraz skardze pauliańskiej). Poza tym w tomie zamieszono tłumaczenie i omówienie nowego holenderskiego prawa prywatnego międzynarodowego.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
12 esejów. Idee i ludzie

-14%

12 esejów. Idee i ludzie

\n\nPublikacja zawiera 12 esejów, z których większość ukazała się w latach 1979–2020 w różnych czasopismach i książkach. Część z nich została ponownie zredago­wana przez autora. Zbiór uzupełniają dwa wcześniej niepublikowane teksty oraz wstęp dr hab. Iwony Barwickiej­ Tylek.
\n\n„W dedykacji, jaką napisał Profesor, ofiarowując mi swoje 13 różnych esejów, określił książkę mianem »koktajlu tematów«. Tu także mamy do czynienia z koktajlem, myślę, że smakowitym nie tylko dla historyka. Bo też Michał Jaskólski należał do tych rzadkich historyków, którzy zagłębiając się w prze­szłość nie mieli zamiaru uciekać od tego, co bliskie człowiekowi niezależnie od czasów, w jakich ma przyjemność lub nieprzyjemność się znaleźć”.
\n\ndr hab. Iwona Barwicka­ Tylek, prof. UJ (fragment Eseju numer dwanaście i pół będącego wstępem do książki)

Cena: 84.00 zł 72.00 zł
40 lat Kodeksu pracy

-14%

40 lat Kodeksu pracy

Publikacja zawiera zbiór referatów wygłoszonych w trakcie Piątego Seminarium Szubertowskiego oraz opracowań zainspirowanych tym wydarzeniem, powstałych dla uczczenia 40. rocznicy obowiązywania ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. W książce zawarto artykuły, które stanowią podsumowanie, ocenę, a także refleksje na temat tego niezwykle ważnego dla polskiego prawa pracy aktu prawnego.W monografii oprócz teoretycznych, ogólnych rozważań omówiono wiele praktycznych kwestii związanych ze stosowaniem kodeksu pracy, w tym m.in. dotyczących takich zagadnień jak:

uprawnienia rodzicielskie w zakresie urlopu macierzyńskiego,
zatrudnienie pracownicze kadry kierowniczej,
uzasadniona przyczyna rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony,
kodeksowa szczególna ochrona trwałości stosunku pracy pracowników w wieku przedemerytalnym,
udział pracodawcy w ryzyku niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby,
praca w godzinach nadliczbowych oraz praca w niedziele i święta.


Autorzy przedstawili także wybrane regulacje kodeksu pracy w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Sądu Najwyższego.Adresaci:

Książka przeznaczona jest dla nauczycieli akademickich, prawników praktyków, aplikantów oraz doktorantów. Ze względu na praktyczny wymiar omawianych zagadnień zainteresuje również pracowników działów kadr, pracowników Państwowej Inspekcji Pracy oraz osoby związane z organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi.

Cena: 111.00 zł 96.00 zł
Akcyza. Komentarz

-14%

Akcyza. Komentarz

Komentarz zawiera kompleksową analizę ustawy o podatku akcyzowym i omówienie wszystkich istotnych zagadnień problemowych, jakie podatnicy akcyzy mogą napotkać w toku prowadzonej działalności. Autor przedstawia najlepsze praktyki stosowania przepisów akcyzowych, jak również obszary, w których mogą powstawać spory z organami podatkowymi.W opracowaniu uwzględniono zmiany, jakie wprowadza tzw. deregulacyjna ustawa akcyzowa z dniem 1 stycznia 2016 r., dotyczące m.in.: logistycznych składów podatkowych, wspólnego magazynowania wyrobów, uregulowania obrotu wyrobami energetycznymi czy suszem tytoniowym przez pośredniczące podmioty tytoniowe. Autor rozpatruje także preferencje akcyzowe, jakie na ostatnim etapie prac nad ustawą zostały wprowadzone w odniesieniu do energii elektrycznej zużywanej przez branże energochłonne. Ustawa deregulacyjna wprowadziła również szereg kazuistycznych zmian istotnych dla poszczególnych branż czy nawet podatników.Adresaci:

Publikacja przeznaczona jest dla podatników akcyz, funkcjonariuszy celnych stosujących na co dzień przepisy akcyzowe, doradców podatkowych, a także prawników, zwłaszcza sędziów sądów administracyjnych, którzy rozpatrują sprawy związane z akcyzą.

Cena: 247.00 zł 213.00 zł
Aktualności bhp sierpień 2013 nr 53

-31%

Aktualności bhp sierpień 2013 nr 53

Fajerwerki można odpalać w dwojaki sposób, choć są wyjątki .............................. 2
Praca w strefach kontrolowanych możliwa jest wyłącznie po uzgodnieniu z operatorem sieci gazowej ........ 3
W razie zagrożenia praca na budowie musi być wstrzymana przez jej kierownika ..................... 4
Zawał serca pracownika bez badań to wypadek przy pracy ....................................... 5
Kierownikom przychodni oraz szpitali przybyły nowe obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy ....................................... 6 i 7
Choć poszkodowany zachował się jak pirat drogowy, to jednak renta mu przysługuje .............................. 8
Na wznowienie produkcji po wypadku potrzeba zgody pracodawcy, a nie kierownika .... 9
Urządzenia elektryczne nie mogą narażać na szkodliwe oddziaływanie pól elektromagnetycznych ................ 9
Pracodawca może, ale nie musi wydłużyć przerwy w pracy ..... 10
Szkolenie okresowe nie należy do obowiązków służby bhp ..... 10
Lampa-reflektor ma być oddalona od pola operacyjnego o 120–150 cm ................................ 11
Do pracy przy komputerze można używać tylko obrotowych krzeseł ............................................ 12

Cena: 49.08 zł 34.00 zł
Akty prawa miejscowego dotyczące świadczeń rodzinnych oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

-14%

Akty prawa miejscowego dotyczące świadczeń rodzinnych oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Opracowanie w sposób kompleksowy przedstawia podstawy prawne do stanowienia aktów prawa miejscowego uregulowanych w ustawie o świadczeniach rodzinnych oraz ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Autor scharakteryzował ogólne zasady stanowienia aktów prawa miejscowego, które powinny być wykorzystywane przez osoby przygotowujące projekty uchwał organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego. Uwzględnił aktualne kwoty świadczeń oraz pośrednio oddziałujące na ich treść zmiany aktów prawnych w zakresie zasad udzielania świadczenia wychowawczego, które obowiązują od 1 stycznia 2022 roku.

Ponadto w publikacji znajdują się przykłady uchwał, m.in. w sprawach:
• szczegółowych warunków odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej i udzielania ulg w tej opłacie, zwiększenia minimalnej wysokości środków finansowych dla placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;
• gminnych świadczeń na rzecz rodziny;
• podniesienia kwot dodatków do zasiłku rodzinnego;
• zwiększenia wysokości pomocy dla osób usamodzielnianych.

Książka jest przeznaczona dla pracowników administracji samorządowej, będzie pomocna przy tworzeniu projektów prawa miejscowego, a także jego stosowaniu. Zainteresuje również radców prawnych zajmujących się obsługą jednostek samorządu terytorialnego.

Cena: 84.00 zł 72.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.