Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Szkoła dialogu - czyli o narzędziach w pracy nauczyciela opartych na aktywnej komunikacji z uczniem

ebook

- 14%

Szkoła dialogu - czyli o narzędziach w pracy nauczyciela opartych na aktywnej komunikacji z uczniem

Jarosław Kordziński

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 42.00 zł 36.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 36.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8107-079-9
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Efektywna komunikacja jest jedną z bardziej skutecznych metod wzmacniania autorytetu nauczyciela oraz podnoszenia motywacji uczniów do uczenia się. Wykorzystanie w procesie nauczania technik komunikacyjnych sprawia, że uczniowie postrzegają nauczycieli jako osoby autentycznie zainteresowane ich potrzebami i w konsekwencji chętniej angażują się w działania proponowane przez ich opiekunów. Z kolei zastosowanie technik coachingowych, tutoringu czy mentoringu gwarantuje długookresowe i pogłębione zaangażowanie uczniów w pracę nad celami sprzyjającymi nie tylko ich rozwojowi, ale też wzrostu znaczenia jakości i atrakcyjności ich szkoły.

Dzięki książce czytelnik dowie się m.in.:


jak skutecznie rozmawiać,
jakie są techniki słuchania, które wzmacniają efektywność rozmów,
jak konstruować i w jakim celu wykorzystywać informację zwrotną,
na czym polegają coaching, tutoring, mediacje,
jakie są metody uczenia się w oparciu o narzędzia krytycznego myślenia,
jak uniknąć barier komunikacyjnych.
Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla nauczycieli, dyrektorów szkół oraz rodziców. Zainteresuje także studentów kierunków pedagogicznych.

Tytuł
Szkoła dialogu - czyli o narzędziach w pracy nauczyciela opartych na aktywnej komunikacji z uczniem
Autor
Jarosław Kordziński
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8107-079-9
Seria
Inspiracje Edukacyjne
Rok wydania
2016
Liczba stron
278
Format
pdf
Spis treści
WSTĘP | str. 9

1
ZASADY EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI JAKO PODSTAWA ORGANIZACJI PROCESU EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ UCZNIÓW | str. 25
1. Zasady skutecznego porozumiewania się | str. 26
2. Dlaczego lepiej słuchać, niż przemawiać | str. 32
3. Bariery utrudniające nam rozmowę z uczniami | str. 36
4. Słowa prowadzące do negatywnych zachowań | str. 38

2
NARZĘDZIA I ZASADY ZESPOŁOWEJ KOMUNIKACJI, CZYLI O BUDOWANIU SZKOŁY DIALOGU | str. 42
1. Podstawy dialogu z przedstawicielami świata młodych | str. 43
2. Skuteczna komunikacja z perspektywy dyrektora szkoły | str. 45
3. Skuteczna komunikacja między nauczycielami | str. 49
4. Skuteczna komunikacja między nauczycielami a rodzicami uczniów | str. 51
5. Skuteczna komunikacja między nauczycielami a uczniami | str. 55

3
ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM, CZYLI O TYM, ŻE WARTO ROZMAWIAĆ | str. 58
1. O naturze konfliktu | str. 59
2. Radzenie sobie w sytuacji konfliktowej | str. 61
3. Metoda Thomasa Gordona | str. 65
4. Sposoby komunikowania się wzmacniające konfliktowe zachowania uczniów | str. 67
5. Konflikt a narzędzia TOC | str. 70
6. Negocjacje w sytuacji konfliktu | str. 78
7. Język, którego należy unikać | str. 84

4
NFORMACJA ZWROTNA JAKO WAŻNY ELEMENT OCENIANIA UCZNIA I JEGO ROZWOJU | str. 90
1. Ocenianie | str. 91
2. Proces oceniania | str. 93
3. Rola informacji zwrotnej | str. 97
4. Warto uczyć, jak się uczyć | str. 101
5. Informacja zwrotna | str. 105

5
RAKTYKA COACHINGU W PROCESIE TOWARZYSZENIA UCZNIOWI W ROZWOJU | str. 112
1. Co to jest ten coaching | str. 113
2. Podstawy pracy coachingowej | str. 115
3. Struktura rozmowy coachingowej | str. 121
4. Struktura rozmowy coachingowej z wykorzystaniem lejka coachingowego | str. 124
5. Coaching w nauczaniu | str. 128
6. Narzędzia coachingowe | str. 134
7. Coaching a poziomy uczenia się | str. 140

6
WYKORZYSTANIE ZASAD TUTORINGU SPRZYJAJĄCYCH SUKCESOM DYDAKTYCZNYM UCZNIÓW | str. 144
1. Podstawy tutoringu | str. 145
2. Zasady wsparcia | str. 149
3. Proces i narzędzia tutoringu | str. 156
4. Rozmowy wspierające | str. 161
5. Informacja zwrotna w tutoringu | str. 163

7
MEDIACJE SPRZYJAJĄCE ROZWOJOWI POSTAW UCZNIOWSKICH | str. 166
1. Podstawy mediacji | str. 167
2. Mediacje w praktyce | str. 171
3. Mediacje szkolne - studium przypadku | str. 180

8
NARZĘDZIA TOC, CZYLI O SPOSOBACH KRYTYCZNEGO MYŚLENIA | str. 200
1. Idea TOC jako jedna z podstaw skutecznej komunikacji z uczniem | str. 201
2. "Gałąź logiczna" | str. 202
3. Proces planowania z wykorzystaniem narzędzi TOC | str. 205

9
I JESZCZE O ODPOWIEDZIALNOŚCI, CZYLI O DIALOGU DOROSŁYCH | str. 209
1. Dialog z rodzicami uczniów | str. 210
2. Czego należy unikać podczas spotkań z rodzicami | str. 218
3. Rodzice w szkole mają swoje prawa | str. 222

POSTSCRIPTUM | str. 227

ANEKS | str. 233
1. Aktywne słuchanie w praktyce. Scenariusz do pracy z uczniami | str. 233
2. Nauczanie zasad skutecznej komunikacji. Scenariusz przeznaczony do pracy z dorosłymi (nauczycielami, rodzicami) | str. 237
3. Bariery w komunikowaniu się i ich przełamywanie. Scenariusz zajęć dla nauczycieli, ewentualnie dla nauczycieli i rodziców | str. 247
4. Podstawy asertywności. Scenariusz do wykorzystania podczas szkolenia członków rady pedagogicznej | str. 255
5. Podstawy skutecznego słuchania. Scenariusz do wykorzystania w pracy z radą pedagogiczną, ale też jako wstęp do wypracowania wspólnych rozwiązań z rodzicami uczniów | str. 262
6. Podstawowe zasady pozyskiwania rodziców do współpracy. Scenariusz do pracy z nauczycielami | str. 269
7. Wspólne planowanie celów oraz działań z przestrzeganiem zasad komunikacji interpersonalnej. Scenariusz zajęć dla nauczycieli | str. 274

BIBLIOGRAFIA | str. 281
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 1

-15%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 1

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” stanowią kontynuację dawnych „Problemów Prawnych Handlu Zagranicznego”, które w latach 1977–2000 ukazywały się nakładem Uniwersytetu Śląskiego. Zmienia się jednak zakres tematyczny nowej serii, przede wszystkim bowiem ulega znacznemu rozszerzeniu. Poza problematyką kolizyjnoprawną prawa prywatnego międzynarodowego, autorzy zajmują się międzynarodowym prawem handlowym (w tym aktami prawa jednolitego), prawem prywatnym porównawczym, międzynarodowym arbitrażem handlowym, europejskim prawem gospodarczym oraz międzynarodowym prawem postępowania cywilnego.

Cena: 19.95 zł 17.00 zł
72 pytania o zadania służby bhp - praktyczne rozwiązania

-31%

72 pytania o zadania służby bhp - praktyczne rozwiązania

W rozporządzeniu Rady Ministrów z 2 września 1997 r. wskazano zadania służby bhp. To katalog zamknięty składający się z 22 zadań. Niestety mało precyzyjne zapisy często powodują wątpliwości, jeśli chodzi o interpretację poszczególnych zadań służby bhp. Nie do końca też jest jasne, co pracownik służby bhp powinien robić w ramach konkretnego obowiązku. Przepisy nie definiują przecież, czym jest na przykład „bieżące informowanie”. Pytanie zatem, czy chodzi o prowadzenie regularnego monitoringu bezpieczeństwa zakładu, czy jedynie o niezwłoczne informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych? Takich problemów jest więcej.
W książce „Zadania służby bhp – praktyczne problemy w pytaniach i odpowiedziach” rozwiewamy wątpliwości, jakie pojawiają się w codziennej pracy pracowników służby bhp, a dotyczą 22 zadań tej służby.

Cena: 139.90 zł 97.00 zł
Akademickie prawo pracy

-14%

Akademickie prawo pracy

Książka w sposób kompleksowy przedstawia obraz zatrudnienia w szkołach wyższych omówiono w niej status zarówno pracowników zatrudnionych w szkołach wyższych (nauczycieli akademickich oraz pozostałych pracowników), jak i doktorantów. Komentarz w swoich założeniach ma służyć jako uniwersalne źródło wiedzy na temat prawnych mechanizmów dotyczących zatrudnienia w szkolnictwie wyższym. Zawiera wykładnię obowiązujących przepisów prawa, a także dorobku judykatury oraz nauki prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
W komentarzu omówiono m.in. takie zagadnienia, jak:
- nawiązanie stosunku pracy,
- przekształcenie stosunku pracy,
- treść stosunku pracy,
- ustanie stosunku pracy,
- procedura dyscyplinarna,
- status prawny doktorantów.
Publikacja przeznaczona jest dla prawników praktyków specjalizujących się w prawie pracy, pracowników działów kadr uczelni wyższych oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie placówkami szkolnictwa wyższego. Zainteresuje również przedstawicieli nauki prawa pracy zajmujących się problematyką akademickiego prawa pracy.

Cena: 170.00 zł 147.00 zł
Aksjologia prawa administracyjnego. Tom II

-14%

Aksjologia prawa administracyjnego. Tom II

W monografii szeroko zaprezentowano aksjologiczne zagadnienia tworzenia prawa administracyjnego i jego stosowania oraz problematykę aksjologii sądownictwa administracyjnego. Skupiono się także na takich zagadnieniach jak:

wartości prawa administracyjnego,
aksjologia sfery wewnętrznej administracji publicznej,
aksjologia prawa miejscowego,
aksjologia prawa ochrony środowiska,
aksjologia materialnego prawa administracyjnego.Publikacja zbiera zbiór referatów zaprezentowanych podczas Zjazdu Katedr Prawa Administracyjnego i Katedr Postępowania Administracyjnego, który odbył się we wrześniu 2016 r. w Zakopanem. Tworzą one szerokie spektrum, dobrze oddające ogromną różnorodność prezentowanej materii.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla pracowników naukowych, przedstawicieli zawodów prawniczych oraz urzędników rządowej i samorządowej administracji publicznej.

Cena: 170.00 zł 147.00 zł
Aktualne problemy prawa Polski i Ukrainy

-14%

Aktualne problemy prawa Polski i Ukrainy

Tom stanowi swoistą kontynuację publikacji „Aktualne problemy współczesnego konstytucjonalizmu (na przykładzie Ukrainy i Rzeczypospolitej Polskiej)”, jaka ukazała się w 2017 r. w Kijowie, w koedycji obu uniwersytetów. Przyjętym zamiarem jest coroczne, naprzemienne wydawanie prac zbiorowych autorstwa pracowników naukowych obu ośrodków. Obu stronom przybliża to problemy prawne każdego z państw. Służy to intensyfikacji współpracy, przebiegającej także w innych formach. Jej wyrazem są m.in.: udział pracowników z referatami na konferencjach naukowych oraz publikacja artykułów w czasopismach wydziałowych. Interdyscyplinarne podejście służy naukowemu rozwojowi obu ośrodków akademickich. Doświadczenia polskie mogą nadto okazać się przydatne stronie ukraińskiej na drodze do integracji europejskiej. Prezentacja problemów prawnych po stronie ukraińskiej przybliża je nauce polskiej, ułatwia zrozumienie zachodzących procesów oraz dialog w rozwoju nauki.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
Aktualności bhp sierpień 2013 nr 53

-31%

Aktualności bhp sierpień 2013 nr 53

Fajerwerki można odpalać w dwojaki sposób, choć są wyjątki .............................. 2
Praca w strefach kontrolowanych możliwa jest wyłącznie po uzgodnieniu z operatorem sieci gazowej ........ 3
W razie zagrożenia praca na budowie musi być wstrzymana przez jej kierownika ..................... 4
Zawał serca pracownika bez badań to wypadek przy pracy ....................................... 5
Kierownikom przychodni oraz szpitali przybyły nowe obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy ....................................... 6 i 7
Choć poszkodowany zachował się jak pirat drogowy, to jednak renta mu przysługuje .............................. 8
Na wznowienie produkcji po wypadku potrzeba zgody pracodawcy, a nie kierownika .... 9
Urządzenia elektryczne nie mogą narażać na szkodliwe oddziaływanie pól elektromagnetycznych ................ 9
Pracodawca może, ale nie musi wydłużyć przerwy w pracy ..... 10
Szkolenie okresowe nie należy do obowiązków służby bhp ..... 10
Lampa-reflektor ma być oddalona od pola operacyjnego o 120–150 cm ................................ 11
Do pracy przy komputerze można używać tylko obrotowych krzeseł ............................................ 12

Cena: 49.08 zł 34.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.