Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Tajemnice zawodowe i ochrona danych osobowych w instytucjach finansowych

ebook

- 14%

Tajemnice zawodowe i ochrona danych osobowych w instytucjach finansowych

Mariusz Krzysztofek

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 85.00 zł 73.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 73.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Monografia przedstawia kompleksowo praktyczne aspekty ochrony danych osobowych we wszystkich instytucjach finansowych: bankach, oddziałach instytucji kredytowych i banków zagranicznych, SKOK-ach, zakładach ubezpieczeń, funduszach inwestycyjnych.

Publikacja obejmuje problematykę ochrony danych osobowych klientów i pracowników instytucji finansowych: podstawowe zasady przetwarzania danych, obowiązki i odpowiedzialność administratorów danych i podmiotów przetwarzających je na zlecenie, oraz uprawnienia osób, których dane dotyczą. W opracowaniu omówiono wpływ ostatnich zmian prawnych na obowiązki instytucji finansowych, m.in.: nowy status i zadania administratorów bezpieczeństwa informacji, liberalizację obowiązku rejestracji zbiorów danych osobowych, transfer danych osobowych za granicę oraz marketing telefoniczny. Przedstawiono także skutki reformy ochrony danych w prawie Unii Europejskiej i przełomowego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dotyczącego m.in. "prawa do bycia zapomnianym".

Adresaci:
Książka skierowana jest do administratorów bezpieczeństwa informacji, departamentów compliance i prawnych oraz informatycznych, a także obsługi kadrowej we wszystkich instytucjach finansowych. Ponadto przeznaczona jst dla firm outsourcingowych świadczących usługi instytucjom finansowym. Będzie użyteczna również dla prawników oraz klientów instytucji finansowych.

Tytuł
Tajemnice zawodowe i ochrona danych osobowych w instytucjach finansowych
Autor
Mariusz Krzysztofek
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
Seria
Monografie
Rok wydania
2015
Liczba stron
376
Format
epub
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 13

Rozdział 1
Zakres książki. Porównanie tajemnic zawodowych w instytucjach finansowych. Prawo klientów do prywatności | str. 19

1.1. Zakres książki. Tajemnice zawodowe w instytucjach finansowych | str. 19
1.2. Porównanie tajemnic zawodowych w instytucjach finansowych | str. 22
1.3. Prawo do prywatności klientów instytucji finansowych | str. 28
1.4. Zakres prawa do prywatności w orzecznictwie europejskim | str. 34
1.5. Międzynarodowe i unijne podstawy prawne prawa do prywatności | str. 40

Rozdział 2
Porównanie tajemnicy bankowej i innych tajemnic zawodowych w instytucjach finansowych z ochroną danych osobowych | str. 44

Rozdział 3
Wyłączenia od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej - udostępnianie danych w celu wykonywania czynności przez instytucję finansową | str. 69

Rozdział 4
Outsourcing a tajemnica zawodowa i ochrona danych osobowych | str. 80

Rozdział 5
Ujawnianie tajemnicy zawodowej na podstawie upoważnienia udzielonego przez podmiot danych | str. 104

Rozdział 6
Wymiana informacji między bankami i innymi instytucjami, bezpośrednio oraz za pośrednictwem rejestrów kredytowych. Przechowywanie informacji o klientach po wygaśnięciu zobowiązania. Przetwarzanie informacji o przestępstwach i danych ich domniemanych sprawców | str. 111

6.1. Bezpośrednia wymiana informacji między bankami i innymi instytucjami | str. 111
6.2. Wymiana informacji za pośrednictwem rejestrów kredytowych i biur informacji gospodarczej | str. 114
6.3. Przechowywanie informacji o klientach po wygaśnięciu zobowiązania | str. 119
6.4. Przetwarzanie informacji o przestępstwach i danych ich domniemanych sprawców | str. 125

Rozdział 7
Dostęp Komisji Nadzoru Finansowego do tajemnic zawodowych w instytucjach finansowych | str. 132

Rozdział 8
Dostęp sądu i prokuratora do tajemnic zawodowych w instytucjach finansowych | str. 141

8.1. Ujawnienie tajemnicy zawodowej na wniosek sądu lub prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem | str. 141
8.2. Zawiadomienie prokuratora lub Policji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa | str. 148
8.3. Dostęp prokuratora do tajemnicy bankowej za pośrednictwem sądu okręgowego | str. 150
8.4. Inne podstawy dostępu prokuratora do tajemnicy bankowej | str. 154
8.5. Dostęp sądu cywilnego do tajemnicy zawodowej | str. 157

Rozdział 9
Dostęp organów kontroli skarbowej do tajemnic zawodowych w instytucjach finansowych | str. 159

9.1. Ujawnienie tajemnicy zawodowej na wniosek organów kontroli skarbowej w związku z postępowaniem o przestępstwo | str. 159
9.2. Dostęp organów kontroli skarbowej do tajemnicy zawodowej w ramach kontroli skarbowej | str. 166
9.3. Dostęp organów służby celnej do tajemnicy zawodowej | str. 168

Rozdział 10
Dostęp do tajemnic zawodowych w postępowaniu sprawdzającym na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz na wniosek Centralnego Biura Antykorupcyjnego | str. 170

10.1. Ujawnianie tajemnicy zawodowej w postępowaniu sprawdzającym na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych | str. 170
10.2. Ujawnianie tajemnicy zawodowej na wniosek Centralnego Biura Antykorupcyjnego | str. 173

Rozdział 11
Dostęp Policji do tajemnic zawodowych w instytucjach finansowych | str. 178

11.1. Dostęp Policji do tajemnicy zawodowej w sprawach o przestępstwa | str. 178
11.2. Dostęp Policji do tajemnicy zawodowej w sprawach o wykroczenia drogowe | str. 182
11.3. Inne podstawy dostępu Policji do tajemnicy zawodowej | str. 186

Rozdział 12
Dostęp komornika sądowego do tajemnic zawodowych w instytucjach finansowych | str. 188

Rozdział 13
Dostęp organów podatkowych, administracyjnych organów egzekucyjnych i organów Służby Celnej do tajemnic zawodowych w instytucjach finansowych | str. 195

13.1. Ujawnianie tajemnicy zawodowej organom podatkowym | str. 197
13.2. Ujawnianie tajemnicy zawodowej administracyjnym organom egzekucyjnym | str. 209
13.3. Ujawnianie tajemnicy zawodowej organom Służby Celnej | str. 214

Rozdział 14
Dostęp Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do tajemnic zawodowych w instytucjach finansowych | str. 216

Rozdział 15
Dostęp Generalnego Inspektora Informacji Finansowej do tajemnic zawodowych w instytucjach finansowych | str. 219

Rozdział 16
Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych przez instytucje finansowe | str. 234

Rozdział 17
Podstawy dopuszczalności przetwarzania danych osobowych | str. 253

17.1. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą | str. 254
17.2. Przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązku lub uprawnienia wynikającego z przepisów prawa | str. 260
17.3. Przetwarzanie danych osobowych w celu zawarcia lub realizacji umowy | str. 261
17.4. Przetwarzanie danych osobowych w ramach zadań realizowanych dla dobra publicznego | str. 263
17.5. Przetwarzanie danych osobowych w ramach prawnie usprawiedliwionych celów administratorów danych. Marketing | str. 265
17.6. Zasady przetwarzania danych "wrażliwych" przez instytucję finansową | str. 275

Rozdział 18
Obowiązki informacyjne instytucji finansowej jako administratora danych | str. 281

Rozdział 19
Prawa klientów instytucji finansowej jako podmiotów danych | str. 289

19.1. Roszczenia informacyjne | str. 294
19.2. Roszczenia korekcyjne | str. 298
19.3. Roszczenia zakazowe | str. 300

Rozdział 20
Transfer danych osobowych za granicę | str. 306

20.1. Ramy prawne i podstawowe zasady przekazywania danych osobowych za granicę | str. 306
20.2. Definicja odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych | str. 309
20.3. Wyjątki od zakazu transferu danych do państw trzecich niezapewniających odpowiedniego poziomu ochrony | str. 312
20.4. Standardowe klauzule umowne | str. 317
20.5. Wiążące reguły korporacyjne | str. 321
20.6. Zezwolenie GIODO na transfer danych do państw trzecich niezapewniających adekwatnej ochrony | str. 326
20.7. Umowa między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi o przekazywaniu danych z komunikatów finansowych w systemie SWIFT | str. 330
20.8. Amerykańska ustawa o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych do celów podatkowych (FATCA) | str. 332

Rozdział 21
Bezpieczeństwo danych, nowy status i zadania ABI oraz liberalizacja obowiązku rejestracji zbiorów danych osobowych | str. 336

Zakończenie | str. 343

Orzecznictwo sądów polskich, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,interpretacje i decyzje Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, pisma Komisji Nadzoru Finansowego, interpretacje Grupy Roboczej Art. 29, decyzje Komisji Europejskiej | str. 351

Bibliografia | str. 361
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 6

-12%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 6

W studiach zebranych w kolejnym tomie serii poruszono tematy dotyczące: optymalnej koncepcji określania właściwości prawa we wspólnotowym porządku prawnym, wspólnotowych instrumentów prawa cywilnego, klauzuli porządku jako podstawy odmowy uznania lub wykonania orzeczenia sądu polubownego w polskim prawie arbitrażowym, zmian w unormowaniu cesji wierzytelności (od art. 12 konwencji rzymskiej do art. 14 rozporządzenia Rzym I).
W częściach obejmujących materiały i glosy zamieszczono wytyczne Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego w sprawie stosowania klauzuli porządku publicznego jako podstawy odmowy uznania lub wykonania międzynarodowych orzeczeń arbitrażowych, projekt ustawy z 2009 roku regulującej prawo prywatne międzynarodowe, wyrok Trybunału z dnia 6 października 2009 roku, glosę do tego wyroku oraz glosę do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2008 roku.

Cena: 27.30 zł 24.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 9

-12%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 9

Niniejszy tom zawiera rozważania na temat nowej regulacji kolizyjnej wprowadzonej w naszym kraju. Otwiera go tekst dotyczący zakresu autonomii woli stron w prawie spadkowym na podstawie przepisów ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym z 2011 r. W kolejnym artykule poddano analizie aktualną i doniosłą gospodarczo tematykę zabezpieczenia wierzytelności w postaci poręczenia. Problemy związane z prawną konstrukcją poręczenia przedstawiane są z perspektywy prawnokolizyjnej. Obszerny artykuł poświęcono kwestii przelewu wierzytelności w prawie prywatnym międzynarodowym. Podjęto także tematykę poszukiwania prawa właściwego dla umów reasekuracji według kolizyjnych uregulowań europejskich. Nie zabrakło również rozważań dotyczących czynów niedozwolonych – tym razem w odniesieniu do naruszeń dóbr osobistych, na podstawie przepisów rozporządzenia Rzym II. W tomie znalazł się też tekst dotyczący graficznego przedstawienia znaku towarowego w prawie polskim i regulacjach europejskich. Na zakończenie zamieszczono tłumaczenie nowej chińskiej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym – z zarysem najważniejszych instytucji wprowadzonych przez chińskiego ustawodawcę.

Cena: 14.70 zł 13.00 zł
5 dokumentów lekarza dentysty w czasie pandemii - jak wypełniać

-32%

5 dokumentów lekarza dentysty w czasie pandemii - jak wypełniać

W e-booku znajdziesz 5 dokumentów niezbędnych w pracy lekarza dentysty w 2021 r. Zminimalizuj ryzyko, że do zakażenia dojdzie w Twoim gabinecie. Pamiętaj przy tym, że obowiązkowa polisa OC pokrywa także co do zasady zdarzenia związane z zakażeniem COVID-19. Kierownicy placówek medycznych mają obowiązek wdrożenia i zapewnienia funkcjonowania całego systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń. Jednym z zadań, które się z tym wiążą, jest opracowanie, wdrożenie i nadzór nad procedurami zapobiegającymi zakażeniom i chorobom zakaźnym związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Cena: 24.90 zł 17.00 zł
Administrator 1-2/2016

-26%

Administrator 1-2/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Co nas czeka w 2016 roku?● Skąd się biorą problemy zarządców?● Przegląd podzielników,● Korekta przychodów i kosztów w 2016 roku.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 11/2014

-26%

Administrator 11/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ochrona cieplna budynków w nowej ustawie,
● Udostępnianie dokumentów we wspólnocie i spółdzielni,
● Zbycie gminnej nieruchomości a VAT,
● Przegląd urządzeń wentylacyjnych.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 4/2016

-26%

Administrator 4/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.


W numerze m.in.:

Co trzeba wiedzieć o remontach?,
Reprezentacje procesowe wspólnot
mieszkaniowych,
Opłaty w spółdzielniach
mieszkaniowych,
Przegląd wodomierzy”.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.