Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Tarcza antykryzysowa – PODATKI – możliwości, konsekwencje i zagrożenia dla przedsiębiorców (e-book)

ebook

- 20%

Tarcza antykryzysowa – PODATKI – możliwości, konsekwencje i zagrożenia dla przedsiębiorców (e-book)

Marcin Szymankiewicz, Grzegorz Tomala

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.

Wydawnictwo: ODDK

Cena: 210.00 zł 169.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 127.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-7804-834-3
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W związku z pandemią wywołaną COVID-19 rząd przygotował pakiet rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom go­spodarczym tej sytuacji. Opracowano pakiet osłonowy dla firm zapobiegający utracie płynności w ramach prowadzo­nych przez nie działalności i zapewniający pomoc w funkcjonowaniu w warunkach kryzysu – rozwiązania te składają się na szereg ustaw nazywanych zbiorczo tarczą antykryzysową.

W publikacji omówiono rozwiązania wprowadzone przez kolejne ustawy, które przewidują ważne dla przedsiębiorców zmiany w zakresie prawa podatkowego – szereg ułatwień i możliwości skorzystania z różnych form pomocy, ale również konsekwencje i zagrożenia dla przedsiębiorców.


Zagadnienia poruszane w publikacji:

-jednoosobowa działalność gospodarcza – wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej dla osób niezatrudniających pracowników (w tym: zwolnienia ze składek ZUS, świadczenia postojowe, pożyczki i in.)
-wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników (w tym: dofinansowanie wynagrodzeń, zwolnienia ze składek ZUS, świadczenia postojowe)
-zmiany dotyczące podatku dochodowego, w tym:
*odroczenie wpłaty zaliczek na PIT przez płatników
*podniesienie limitu zwolnień z PIT, nowe zwolnienia z PIT
*odliczenie straty w związku z COVID-19
*jednorazowa amortyzacja COVID-19
*danina solidarnościowa
*zmiana formy czynnego żalu
*zmiany w wielu terminach składania informacji, deklaracji i innych
-zmiany dotyczące podatku VAT i akcyzy, w tym:
*ceny maksymalne
*paragon elektroniczny, zmiany w zakresie kas rejestrujących
*obniżenie podatku VAT i akcyzy w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
*zwolnienie z VAT importu towarów i WNT, 0% VAT na wybrane towary
-zmiany dotyczące Ordynacji podatkowej, w tym:
*zmiany w raportowaniu schematów podatkowych (MDR)
*przedłużenie wielu terminów na złożenie wniosków, informacji i innych,
*zmiany w zakresie udostępniania akt objętych tajemnicą skarbową
-zmiany w innych przepisach prawa podatkowego, w tym:
*podatek od nieruchomości – zwolnienie z podatku, przedłużenie terminu płatności
*odroczenie poboru podatku od sprzedaży detalicznej
*zmiany w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych
-konsekwencje i aspekt podatkowy skorzystania z rozwiązań tarczy antykryzysowej, w tym:
*praca zdalna – aspekt podatkowy
*dodatkowy zasiłek opiekuńczy wynikający z ustawy o COVID-19
*osoby na kwarantannie
*zasiłki z ubezpieczenia społecznego a pracownicze koszty uzyskania przychodu
wyłączenie stosowania Prawa zamówień publicznych do zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 a faktura ustrukturyzowana
*zmiana warunków umowy w sprawie zamówienia publicznego
*pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy z Funduszu Pracy
*zwolnienie z opłacania składek ZUS
*świadczenie postojowe
-inne zmiany ważne dla podatników:
*wstrzymanie postępowań egzekucyjnych
*zawieszenie biegu terminów przedawnienia
*rejestracja umów o dzieło przez ZUS
*tymczasowy profil zaufany

-zawieszenie lub likwidacja firmy – aspekt podatkowy
*„przeniesienie” biura do domu
*zawieszenie działalności
*likwidacja firmy z powodu COVID-19


Autorzy omawiają poszczególne rozwiązania przewidziane nowymi przepisami, podają wiele wskazówek praktycznych dotyczących korzystania z różnych form pomocy oraz podpowiadają, gdzie i w jaki sposób składać wnioski, formularze, gdzie szukać wsparcia w różnych sytuacjach.

Stan prawny: 24 maja 2020 r.

Tytuł
Tarcza antykryzysowa – PODATKI – możliwości, konsekwencje i zagrożenia dla przedsiębiorców (e-book)
Autorzy
Marcin Szymankiewicz, Grzegorz Tomala
Język
polski
Wydawnictwo
ODDK
ISBN
978-83-7804-834-3
Rok wydania
2020
Liczba stron
369
Format
pdf
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 1

-15%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 1

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” stanowią kontynuację dawnych „Problemów Prawnych Handlu Zagranicznego”, które w latach 1977–2000 ukazywały się nakładem Uniwersytetu Śląskiego. Zmienia się jednak zakres tematyczny nowej serii, przede wszystkim bowiem ulega znacznemu rozszerzeniu. Poza problematyką kolizyjnoprawną prawa prywatnego międzynarodowego, autorzy zajmują się międzynarodowym prawem handlowym (w tym aktami prawa jednolitego), prawem prywatnym porównawczym, międzynarodowym arbitrażem handlowym, europejskim prawem gospodarczym oraz międzynarodowym prawem postępowania cywilnego.

Cena: 19.95 zł 17.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 9

-12%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 9

Niniejszy tom zawiera rozważania na temat nowej regulacji kolizyjnej wprowadzonej w naszym kraju. Otwiera go tekst dotyczący zakresu autonomii woli stron w prawie spadkowym na podstawie przepisów ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym z 2011 r. W kolejnym artykule poddano analizie aktualną i doniosłą gospodarczo tematykę zabezpieczenia wierzytelności w postaci poręczenia. Problemy związane z prawną konstrukcją poręczenia przedstawiane są z perspektywy prawnokolizyjnej. Obszerny artykuł poświęcono kwestii przelewu wierzytelności w prawie prywatnym międzynarodowym. Podjęto także tematykę poszukiwania prawa właściwego dla umów reasekuracji według kolizyjnych uregulowań europejskich. Nie zabrakło również rozważań dotyczących czynów niedozwolonych – tym razem w odniesieniu do naruszeń dóbr osobistych, na podstawie przepisów rozporządzenia Rzym II. W tomie znalazł się też tekst dotyczący graficznego przedstawienia znaku towarowego w prawie polskim i regulacjach europejskich. Na zakończenie zamieszczono tłumaczenie nowej chińskiej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym – z zarysem najważniejszych instytucji wprowadzonych przez chińskiego ustawodawcę.

Cena: 14.70 zł 13.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 4

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 4

Silesian Journal of Legal Studies vol. 4 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W Silesian Journal of Legal Studies są publikowane teksty w językach angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim. Numer czwarty Silesian Journal of Legal Studies zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – prawa konstytucyjnego, międzynarodowego prawa człowieka, karnego międzynarodowego i administracyjnego. Teksty dotyczą aktualnych problemów prawnych pojawiających się na gruncie prawa krajowego (teksty administracyjne), ale przede wszystkim europejskiego. Silesian Journal of Legal Studies vol. 4 zawiera spis wybranych, ważniejszych monografii autorstwa pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego za rok 2011. Dołączono także wykaz konferencji zorganizowanych na Wydziale Prawa i Administracji. Wykazy te mają na celu promocje Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z działalnością naukową Wydziału. Autorami tekstów są nie tylko Polacy – pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, ale także naukowcy z innych polskich i zagranicznych uniwersytetów. Publikacja jest adresowana do szerokiego grona czytelników w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy – tak teoretycy jak i praktycy – specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Publikacja może też być cennym źródłem wiedzy dla magistrantów i doktorantów.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
25-lecie wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce

-13%

25-lecie wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce

W monografii podjęto próbę krytycznej oceny standardu ochrony praw człowieka, określonego w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Rozważania koncentrują się na analizie literalnej treści Konwencji i praktyk jej stosowania. Autorzy ustalają, czy rozbieżności w interpretacji praw i wolności, o których mowa w Konwencji i w traktatach przyjętych pod egidą ONZ: 1) pozwalają na poszukiwanie ochrony przed Komitetami ONZ po uzyskaniu niekorzystnej dla skarżącego decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, 2) mogą być ograniczone dzięki wyznaczaniu przez organy Rady Europy standardów zalecanych lub przez częstsze włączanie dorobku organów ONZ do orzecznictwa Trybunału. Interpretacja Konwencji musi być dostosowana do współczesnych realiów technicznych, społecznych i kulturowych. Problemem jest jednak wyznaczenie ścisłych ram dopuszczalnej ingerencji państwa związanej z tak aktualnymi wyzwaniami, jak np. z 1) ograniczeniem korzystania z wolności słowa w przypadku kolizji tej swobody z dopuszczalnością wykonywaniu praktyk religijnych, 2) ochroną absolutnego charakteru prawa do życia, w kontekście dopuszczalności legalnej aborcji, 3) reformowaniem wymiaru sądownictwa w kierunku zapewniania jego niezależności, 4) zasadnością uznania za uchodźców osób opuszczających swoje kraje z powodu łamania praw II generacji, a nawet praw środowiskowych, 5) rozwijaniem przez podmioty prywatne nowoczesnych technologii (tzw. Internet Rzeczy) oraz kilku innych podobnych dylematów.

Cena: 30.00 zł 26.00 zł
5 dokumentów lekarza dentysty w czasie pandemii - jak wypełniać

-32%

5 dokumentów lekarza dentysty w czasie pandemii - jak wypełniać

W e-booku znajdziesz 5 dokumentów niezbędnych w pracy lekarza dentysty w 2021 r. Zminimalizuj ryzyko, że do zakażenia dojdzie w Twoim gabinecie. Pamiętaj przy tym, że obowiązkowa polisa OC pokrywa także co do zasady zdarzenia związane z zakażeniem COVID-19. Kierownicy placówek medycznych mają obowiązek wdrożenia i zapewnienia funkcjonowania całego systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń. Jednym z zadań, które się z tym wiążą, jest opracowanie, wdrożenie i nadzór nad procedurami zapobiegającymi zakażeniom i chorobom zakaźnym związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Cena: 24.90 zł 17.00 zł
ABC operatora wózka widłowego

-20%

ABC operatora wózka widłowego

Kompleksowe ujęcie podstawowych wiadomości na temat praktycznych aspektów pracy z zastosowaniem wózków jezdniowych unoszących oraz podnośnikowych – wskazanie zachowań minimalizujących ryzyko wypadku przy pracy (zwłaszcza szkód osobowych, ale i wypadków powodujących zniszczenie towaru, wózka lub wyposażenia czy infrastruktury zakładu pracy).

Ważnym uzupełnieniem opracowania jest zestaw pytań przygotowujących do egzaminu UDT.

W poradniku zaprezentowano następujące zagadnienia:
- kwalifikacje kierowcy-operatora wózka widłowego,
- rodzaje i budowa wózków,
- ładunkoznawstwo (czyli cechy, właściwości, sposoby opakowywania, przemieszczania i przechowywania ładunków),
- zagrożenia przy pracy z wózkiem widłowym,
- od czego zależy stateczność i stabilność wózka,
- czynności operatora przed, w trakcie i po pracy z wózkami,
- bezpieczeństwo eksploatacji wózka i zbiornika z gazem,
- pierwsza pomoc przedmedyczna,
- ochrona przeciwpożarowa.

Cena: 126.00 zł 101.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.