Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Teorie mitu Współczesne literaturoznawstwo francuskie (1969-2010)

ebook

- 8%

Teorie mitu Współczesne literaturoznawstwo francuskie (1969-2010)

Marcin Klik

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 12.00 zł 11.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 11.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-235-2071-9
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Pierwsza w Polsce publikacja poświęcona teoriom mitu literackiego. W książce omówione zostały najważniejsze zagadnienia poruszane przez współczesnych literaturoznawców francuskich w dyskusji nad związkami mitu z literaturą.

Autor:
1. prowadzi rozważania nad uniwersalnymi kwestiami teoretycznoliterackimi, jak koncepcje mitu literackiego, mitologiczne korzenie literatury, mity jako źródło literackich inspiracji, mitotwórcza funkcja literatury, typy transformacji mitów u różnych pisarzy, sposoby funkcjonowania opowieści mitycznej i postaci mitycznych w tekście literackim;
2. systematyzuje najważniejsze zagadnienia literaturoznawcze, np. rozróżnienie między mitem, baśnią a legendą;
3. szczegółowo omawia tradycyjne i najnowsze metody badania mitów w literaturze oraz najnowsze teorie dotyczące relacji między mitem a literaturą;
4. proponuje oryginalną koncepcję mitu literackiego, która spotkała się z uznaniem najlepszych specjalistów we Francji i w Hiszpanii.

Książka została napisana bardzo przystępnym językiem i jest adresowana nie tylko do specjalistów, ale również do studentów poszukujących informacji na temat różnych koncepcji mitu literackiego oraz do wszystkich innych osób zainteresowanych obecnością mitów w kulturze.

******

Theories of Myth. French Literary Studies (1969-2010)

The author summarizes the results of his research on the relationship between myth and literature. He discusses the universal theoretical and literary issues, such as the concepts of literary myth, mythical roots of literature, myths as a source of literary inspirations, myth creating function of literature, types of myth transformations in the texts of various writers and the ways of functioning of the mythical stories and the mythical figures in the literary text. The author systematizes the most important literary issues, e.g. the differences between myth, fairy tale and legend. He also provides a detailed discussion of the traditional and latest methods of studies on myths in literature, as well as the most recent theories concerning the relationship between myth and literature.

Tytuł
Teorie mitu
Podtytuł
Współczesne literaturoznawstwo francuskie (1969-2010)
Autor
Marcin Klik
Język
polski
Wydawnictwo
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
ISBN
978-83-235-2071-9
Rok wydania
2016 Warszawa
Wydanie
1
Liczba stron
420
Format
mobi, pdf, epub
Spis treści
Wstęp 5 Rozdział 1 Granice mitu 9 1.1. Co to znaczy „mit”? 11 1.1.1. Mythos w starożytnej Grecji 11 1.1.2. Bajka, czyli mit 12 1.1.3. Problemy z definicją mitu 13 1.2. Mit a inne gatunki opowiadań 15 1.2.1. Różnice pomiędzy mitem, legendą i baśnią 16 1.2.2. Pokrewieństwo mitu i baśni – perspektywa diachroniczna 20 1.2.3. Podobieństwo baśni i mitu – zacieranie się granic 23 1.2.4. Mit a utopia 26 1.2.5. Mit a inne formy narracyjne 28 1.2.6. Kontrowersyjna koncepcja mitu jako gatunku literackiego 29 1.2.7. Mit jako „gatunek ruchomy” 30 1.2.8. Wątpliwości 30 1.3. Mit a rodzaje i gatunki literackie 31 1.3.1. Powstawanie rodzajów i gatunków literackich – teorie Northropa Frye’a i Pierre’a Brunela 32 1.3.2. Mit a epopeja 34 1.3.3. Mit a dramat 35 1.3.4. Mit a poezja 36 1.3.5. Mit a powieść 39 1.3.6. Zdolność mitu do przejawiania się w różnych rodzajach literackich 41 1.4. Jak francuscy komparatyści próbowali odróżnić mit od tematu, czyli kłopoty z terminologią 43 1.4.1. Terminologia przed rokiem 1969 43 1.4.2. Rozróżnienie na mit literacki i temat według Pierre’a Albouy 44 1.4.3. Mit jako kategoria zbędna w tematologii (według Raymonda Troussona) 45 1.4.4. Jak zdefiniować mit, motyw, temat, topos – propozycje innych badaczy 47 1.5. Mit a archetyp 52 1.5.1. Archetyp według Carla Gustava Junga 52 1.5.2. Pojęcie archetypu w pracach Maud Bodkin i Northropa Frye’a 54 1.5.3. Pojęcie archetypu w studiach Gilberta Duranda 56 1.5.4. Pojęcie archetypu w studiach Pierre’a Brunela 59 1.6. Mity biblijne 60 1.6.1. Badania nad mitami w kontekście studiów literaturoznawczych nad Biblią 60 1.6.2. Czy można mówić o „mitach biblijnych”? 64 1.6.3. Mit chrześcijański w średniowieczu 68 1.6.4. Specyfika relacji pomiędzy mitami biblijnymi a literaturą 70 Rozdział 2 Koncepcje mitu w badaniach literaturoznawczych 73 2.1. Główne punkty odniesienia 75 2.1.1. Mit według Mircei Eliadego 75 2.1.2. Mit według Claude’a Lévi-Straussa 77 2.1.3. Mit według Northropa Frye’a 81 2.1.4. Pozostałe punkty odniesienia 86 2.2. Jak definiują mit francuscy literaturoznawcy? 89 2.2.1. Mit według Gilberta Duranda 89 2.2.2. Mit według Pierre’a Brunela 90 2.2.3. Mit według Claude’a Abastado 92 2.2.4. Mit według Colette Astier 93 2.2.5. Mit według Pascale Auraix-Jonchière 94 2.2.6. Mit według Jeana-Louisa Backèsa 95 2.2.7. Mit według Sylvie Ballestra-Puech 96 2.2.8. Mit według Jacques’a Boulogne’a 97 2.2.9. Mit według Régisa Boyera 99 2.2.10. Mit według Yves’a Chevrela 99 2.2.11. Mit według André Dabeziesa 100 2.2.12. Mit według Alaina Deremetza 102 2.2.13. Mit według Marie-José Fourtanier 103 2.2.14. Mit według Véronique Gély 103 2.2.15. Mit według Daniela Madelénata 104 2.2.16. Mit według André Siganosa 104 2.2.17. Mit według Hélène Tuzet 106 2.2.18. Mit według Simone Vierne 106 2.2.19. Mit według Jeana-Jacques’a Wunenburgera 107 2.2.20. Mit etnoreligijny a mit literacki 109 2.2.21. Mit literacki a mit zliteraryzowany 118 Rozdział 3 Mit a literatura 123 3.1. Mitologiczne korzenie literatury 125 3.1.1. Początki refleksji nad związkami literatury i mitu 125 3.1.2. Mitologiczne podłoże literatury 126 3.1.3. Śmierć mitu – narodziny literatury 128 3.1.4. Literatura jako forma przetrwania mitu 129 3.1.5. Różnice pomiędzy mitem a literaturą 132 3.1.6. Różnice i podobieństwa pomiędzy narracją mityczną a literacką 133 3.1.7. Pokrewieństwo literatury i mitu 135 3.1.8. Literatura współczesna a mit 139 3.1.9. Nowe spojrzenie na związki literatury i mitu 140 3.2. Mity jako źródło inspiracji 141 3.2.1. Mit jako odpowiedź na pytania egzystencjalne 141 3.2.2. Mit jako schemat poznawczy 143 3.2.3. Spotkanie z archetypami 144 3.2.4. Odkrywanie siebie 146 3.2.5. Mit jako lekarstwo na traumę i lęk 147 3.2.6. Mit jako narzędzie walki politycznej 150 3.3. Nowe mity literackie 151 3.3.1. Literatura jako źródło mitów 151 3.3.2. Jak fikcyjna opowieść staje się mitem 152 3.3.3. Nowi bohaterowie mityczni 157 3.3.4. Images-forces 160 3.3.5. Mity polityczno-heroiczne 161 3.4. Mity w literaturach nieeuropejskich 166 3.4.1. Mity w literaturze afrykańskiej 166 3.4.2. Mity w literaturze Dalekiego Wschodu 169 3.4.3. Mity w literaturze indyjskiej 172 3.5. Czy fantastyka jest współczesną mitologią? 173 3.5.1. Słownik o tajemniczym tytule 173 3.5.2. Mity a fantastyka 174 3.5.3. Fantastyka jako współczesna mitologia 175 Rozdział 4 Mit w tekście literackim 177 4.1. Literackie transformacje mitów 179 4.1.1. Przekształcenia mitów w procesie twórczym 179 4.1.2. Transformacje mitów w świetle teorii Genette’a. Intertekstualność mityczna 182 4.1.3. Inne modele opisu transformacji mitów 186 4.1.4. Nietypowe rodzaje transformacji mitów 188 4.2. Funkcjonowanie mitu w tekście literackim 191 4.2.1. Tekst literacki jako reinterpretacja mitu 191 4.2.2. Emergencja, elastyczność i promieniowanie mitu 192 4.2.3. Wpływ mitu na strukturę i znaczenie dzieła 195 4.2.4. Wpływ mitu na recepcję dzieła 197 4.3. Mity bez narracji 197 4.3.1. Mit rozproszony w starożytności. Redukcja fabuły mitycznej 198 4.3.2. Okruchy mitu, zalążki mitu 198 4.3.3. Mityczny bohater zamiast mitycznej opowieści 199 4.3.4. Mityczny obraz, czyli „opowiadanie nienarracyjne” 202 4.3.5. Mity, w których (prawie) nic się nie dzieje 203 4.3.6. Dekonstrukcja mitów w literaturze XX wieku 204 4.3.7. Jak wyjaśnić rozpadanie się opowieści mitycznych? 205 4.4. Postać mityczna 206 4.4.1. Cechy postaci mitycznej 206 4.4.2. Postacie biblijne jako postacie mityczne 211 4.4.3. Czy każdy może zostać postacią mityczną? 211 4.5. Łączenie się mitów w utworach literackich 212 4.5.1. Kontaminacja, synkretyzm, anastomoza 213 4.5.2. Badania Anne Geisler-Szmulewicz nad koalescencją mitów 215 Rozdział 5 Badania nad mitami w literaturze 219 5.1. Informacje ogólne 221 5.1.1. Prehistoria, czyli co działo się przed rokiem 1969 221 5.1.2. Kto wymyślił mitoanalizę i mitokrytykę? 225 5.1.3. Badania nad mitami na mapie francuskich nurtów literaturoznawczych 228 5.1.4. Kierunki poszukiwań francuskich badaczy mitów w literaturze 230 5.1.5. Ośrodki badawcze 233 5.1.6. Słowniki mitów 234 5.2. Najważniejsze kwestie metodologiczne 238 5.2.1. Obszar badań mitokrytycznych 238 5.2.2. Zadania i cele mitokrytyki 240 5.2.3. Mit jako naukowy artefakt 245 5.2.4. Punkt odniesienia w badaniach nad mitami 245 5.2.5. Czy mit w literaturze jest elementem systemu mitologicznego? 250 Rozdział 6 Wybrane metody badawcze 255 6.1. Pionierskie studium Pierre’a Albouy 257 6.1.1. Narodziny mitu literackiego 257 6.1.2. Pojęcie-worek w teorii 258 6.1.3. Pojęcie-worek w praktyce 259 6.1.4. Wnioski teoretyczno-metodologiczne, czyli parada sprzeczności 262 6.2. Mitokrytyka Gilberta Duranda 264 6.2.1. Gilberta Duranda badania nad wyobraźnią 264 6.2.2. Ogólne postulaty badawcze 266 6.2.3. Mitokrytyka i mitoanaliza 267 6.2.4. Terminologia stosowana w badaniach nad mitami w kulturze 270 6.2.5. Przykłady zastosowania mitokrytyki i mitoanalizy 273 6.3. Polemiki Pierre’a Brunela z Gilbertem Durandem 274 6.3.1. Sceneria mityczna czy archetypowa? 275 6.3.2. Nieistniejący mit Hagar 276 6.3.3. O filozofie, który „kłusował w literaturze” 277 6.3.4. Archetypologia Pierre’a Brunela? 279 6.4. Mitokrytyka Pierre’a Brunela 280 6.4.1. Mitokrytyka w teorii 281 6.4.2. Mitokrytyka w praktyce 281 6.5. Metoda strukturalna w badaniach nad mitami w literaturze 284 6.5.1. Fascynacje Lévi-Straussem 284 6.5.2. Le mythe de Don Juan Jeana Rousseta – przykład analizy strukturalnej mitu 286 6.5.3. Czy metoda Lévi-Straussa nadaje się do analizy mitów w literaturze? 289 6.6. Teoria recepcji w badaniach nad mitami w literaturze 295 6.6.1. Mit w świetle teorii Jaussa 295 6.6.2. Związki mitu z literaturą w świetle teorii Jaussa 296 6.6.3. Teoria recepcji w praktyce badawczej 298 6.7. Mity i krytyka genderowa 301 6.7.1. Mity jako ideologiczny klucz interpretacyjny 301 6.7.2. Nowe spojrzenie na mityczne bohaterki 303 Rozdział 7 Cienie mitokrytyki 305 7.1. Tęsknota za mitem 307 7.1.1. Mit jako antidotum na strukturalizm 307 7.1.2. W pogoni za mitycznością 309 7.1.3. Pragnienie sacrum 313 7.1.4. Na tropie mityczności i sacrum – kilka przykładów 317 7.1.5. Wątpliwości 319 7.2. Mitokrytyka, czyli dywagacje na bliżej nieokreślony temat 323 7.2.1. Co można znaleźć w studiach na temat mitów? 323 7.2.2. Konferencje mitokrytyczne, czyli dialog głuchych 328 Rozdział 8 Nowe spojrzenie na mit 331 8.1. Przewrót w myśleniu o micie 333 8.1.1. Mit w starożytnej Grecji – nowe perspektywy 333 8.1.2. Współczesne mity afrykańskie według Pierre’a Smitha 337 8.1.3. Koncepcja mitu Hansa Blumenberga 338 8.2. Nowe strategie w badaniach nad mitami w literaturze 340 8.2.1. Zmiana perspektywy w literaturoznawstwie 340 8.2.2. Mitopoetyka Véronique Gély 343 8.2.3. Porównanie różnicujące Ute Heidmann 347 8.2.4. Metodologiczny bricolage 351 Zakończenie 353 Dodatek Mity w literaturze francuskiej od średniowiecza do XX wieku 359 Średniowiecze 361 Renesans 362 XVII i XVIII wiek 363 XIX wiek 365 XX wiek 366 Bibliografia 369 1. Książki 369 2. Artykuły lub rozdziały w książkach 376 3. Artykuły w czasopismach 391 4. Słowniki i encyklopedie 394 5. Artykuły w internecie 395 Indeks nazwisk 397 Streszczenia 407 Teorie mitu. Współczesne literaturoznawstwo francuskie (1969–2010) (streszczenie) 407 Theories of Myth. French Literary Studies (1969–2010) (abstract) 408 Théories du mythe. La critique littéraire en France (1969–2010) (résumé) 409 Теории мифа. Cовременноe французскоe литературоведениe (1969–2010) (резюме) 410
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Prezentacja produktu: Teorie mitu Współczesne literaturoznawstwo francuskie (1969-2010)

Pobierz fragment

Produkty podobne

"Ja" Świetlickiego

-14%

"Ja" Świetlickiego

Publikacja zapisuje związki pomiędzy utworami Marcina Świetlickiego skupione wokół trzech kręgów tematycznych: autentyczności, romantyczności, (nie)religijności. W pierwszym z nich zostały zamknięte poszczególne edycje Zimnych krajów. Kolejne natomiast to ogląd na całość twórczości. Konkretne tomy i wiersze wyodrębniają sensy, figury, kategorie, które można połączyć we współgrającą, ale też nieraz zgrabnie pogrywającą ze sobą całość. Niniejsza książka przez interpretację kataloguje i porządkuje wyłaniające się z wierszy autora Zimnych krajów różne oblicza i tożsamości bohatera lirycznego, często zwielokrotnionego, rozdartego, pogrążonego — jak pisze Joanna Orska — w byciu jedynie połowicznym. Bohatera, który stale jest w drodze, nie zatrzymującego się i tym samym nie pozwalającego albo też nie potrafiącego siebie określić, uchwycić w jedno, konkretne i stałe „ja”.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
(Od)pamiętywanie – gry z przeszłością w literaturze dla dzieci i młodzieży

-12%

(Od)pamiętywanie – gry z przeszłością w literaturze dla dzieci i młodzieży

Teksty zamieszczone w tomie (Od)pamiętywanie – gry z przeszłością w literaturze dla dzieci i młodzieży skupiają się na problematyce związanej z niezwykle popularnym we współczesnej kulturze zjawiskiem postpamięci. Mówiąc o szeroko zakrojonym projekcie „Postpamięć”, warto przyjrzeć się jego realizacjom obecnym we współczesnej literatury dla dzieci i młodzieży. Ogląd obejmuje reprezentacje przeszłości w literaturze nie tylko XIX i XX wieku, ale również tej najnowszej, refleksję nad gatunkami literackimi (np. powieść historyczna, saga, dziennik, pamiętnik), kategorią wspomnienia, instrumentalizacją i ideologizacją historii w edukacji oraz refleksję nad ponowoczesnymi grami z kanonami (toposami) typowymi dla poszczególnych obrazów przeszłości.

Cena: 27.30 zł 24.00 zł
Amor Fati 1(9)/2018 – Czasoprzestrzenie

-30%

Amor Fati 1(9)/2018 – Czasoprzestrzenie

Czasopismo „Amor Fati”, które publikuje głównie recenzowane artykuły naukowe z zakresu humanistyki (zwłaszcza z filozofii), powstało w styczniu 2015 roku. „Amor Fati” od samego początku było wydawane tak drukiem (ISSN: 2449-8807), jak i w wersji elektronicznej (ISSN: 2449-7819).
Przy czasopiśmie ukazuje się „Biblioteka Amor Fati”, w ramach której wydawane są głównie autorskie, ale także współautorskie monografie i książki naukowe w formie drukowanych publikacji oraz e-booków z własnymi ISBN-ami.
"Amor Fati” w latach 2015-2017 było wydawane przez Wydawnictwo Leimak. W 2017 roku prawa do wydawnictwa przejęła Fundacja „dzień dobry! kolektyw kultury”, pod której szyldem obecnie ukazują się publikacje związane z czasopismem.

Cena: 21.30 zł 15.00 zł
Andrzej Stasiuk. Istnienie

-12%

Andrzej Stasiuk. Istnienie

„W cienkiej szczelinie pomiędzy odmianami czasu, mam takie nieodparte wrażenie, wydarza się pisarstwo Andrzeja Stasiuka. Ta książka będzie właśnie dyskretną i cierpliwą próbą pobytu w tym prześwicie”.
Z rozdziału Żeby bardziej być

Błyskotliwa opowieść Adriana Glenia to zaproszenie do szczególnej podróży po życiu i twórczości jednego z najbardziej znanych współczesnych polskich pisarzy. Dzieło i życie zostały tu pokazane jako swego rodzaju jedność bliska formule życiopisania. Autor przekonuje, że literatura jest dla Stasiuka zapisem życia oraz sposobem wyrażania tajemnic istnienia. Tropi egzystencjalne i metafizyczne wątki tego pisarstwa, takie jak fenomen nicości i śmierci, fascynacja światłem, peryferiami i pustką, pragnienie zmysłowego poznania świata czy apoteoza egzystencji.
Osobisty styl Glenia godzi warsztat eksperta z doświadczeniem miłośnika twórczości Stasiuka.
PROJEKT: EGZYSTENCJA I LITERATURA
Seria poświęcona jest wybitnym polskim pisarzom – ich twórczości ujmowanej przez nich samych i interpretowanej przez krytyków jako projekt egzystencjalny, jako próba ustanowienia i zapisania siebie i swojego sposobu odczytywania sensów rzeczywistości, indywidualnego oglądu różnych jej sfer – społecznej, politycznej, etycznej, kulturowej, metafizycznej. Istotnymi kategoriami wyjaśniającymi pisarskie dzieło są w tym przypadku biografia, tożsamość oraz kształtujące je szeroko rozumiane doświadczenie: cielesne i zmysłowe, psychiczne i społeczne, historyczne i polityczne, etniczne i estetyczne, religijne i duchowe...
W serii ukazały się tomy:
Agnieszka Katowska, Witkacy. Etyka
Marzena Woźniak-Łabieniec, Rymkiewicz. Metafizyka
Maciej Urbanowski, Brzozowski. Nowoczesność
Anna Legeżyńska, Hartwig. Wdzięczność
Tomasz Garbol, Miłosz. Los
Wkrótce:
Agnieszka Kramkowska-Dąbrowska, Krasiński. Świadectwo

Cena: 31.90 zł 28.00 zł
Anioł Ślązak Mickiewicza

-20%

Anioł Ślązak Mickiewicza

Rozprawa Anioł Ślązak Mickiewicza prezentuje różne przejawy obecności wrocławskiego mistyka w twórczości autora Dziadów. Zawiera studium o miejscach w poezji Mickiewicza zainspirowanych lekturą wrocławskiego poety, który budzi w Polsce i na świecie niesłabnące zainteresowanie. Kondensacja myśli w aforystycznych formułach i siła emocji sprawiają, że epigramaty Ślązaka mogą być odbierane nie tylko jako wyrażony językiem poetyckim system teologiczny, ale też jako najwyższej próby liryka.

Cena: 10.00 zł 8.00 zł
Apollinaire à travers l`Europe

-8%

Apollinaire à travers l`Europe

Zebrane w książce studia dotyczą obecności Europy (w znaczeniu geograficznym i kulturowym) w twórczości Apollinaire’a, wielkich tematów literatury europejskiej, przewijających się w dziełach twórcy "Alkoholi", recepcji jego pisarstwa w Europie, a także szczegółowych zagadnień związanych z wpływem i echem twórczości Apollinaire’a w Polsce i w dziełach kilku ważnych postaci europejskiej kultury, działających we Francji.

Tom zatytułowany Apollinaire à travers l’Europe (Apollinaire w Europie) jest owocem refleksji badaczy z kilku krajów (Francji, Niemiec, Austrii, Bułgarii, Włoch i Polski), których Instytut Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego w październiku 2011 roku zaprosił do dyskusji na temat Apollinaire’a i Europy.

Teksty w języku francuskim.

Le présent volume est le fruit de la réflexion de chercheurs de plusieurs pays (France, Allemagne, Autriche, Bulgarie, Italie, Pologne) que l’Institut d’Études romanes de l’Université de Varsovie a invités, en octobre 2011, a débattre au sujet d’Apollinaire et l’Europe. Le colloque a pris place dans une longue série inaugurée en 1968 par Maciej Żurowski qui avait allié Michel Décaudin et son équipe (dirigée par la suite par Claude Debon et Daniel Delbreil) aux recherches sur la poésie française de la deuxieme moitié du XIXe et de la premiere moitié du XXe siecle menées a l’Université de Varsovie. Apollinaire a travers l’Europe réunit des études sur l’Europe au sens géographique et culturel dans l’ouvre d’Apollinaire, sur les grands themes de la littérature européenne tels qu’ils se refletent dans les écrits de l’auteur d’Alcools, sur la réception de son ouvre en Europe ainsi que sur plusieurs questions relevant de l’influence ou de la résonance de l’ouvre apollinarienne en Pologne et aupres de quelques figures d’Européens actifs en France.

Cena: 12.00 zł 11.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.