Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Treść i charakter prawny umowy o prace badawczo-rozwojowe

ebook

- 14%

Treść i charakter prawny umowy o prace badawczo-rozwojowe

Marek Salamonowicz

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 128.00 zł 110.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 110.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8124-956-0
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W publikacji przedstawiono cechy umowy o prace badawczo-rozwojowe, a także jej zakres, składniki oraz ograniczenia swobody kontraktowania. Autor omawia też zasady dopuszczalności poszczególnych klauzul restrykcyjnych w umowach o prace badawczo-rozwojowe w świetle prawa konkurencji.


Rozważania zostały oparte na wynikach badań empirycznych polegających m.in. na: analizie wzorców umownych stosowanych w praktyce, badaniach aktowych, sondażu diagnostycznym oraz wywiadach, które objęły grupę wybranych publicznych szkół wyższych oraz Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.


„Praca jest oryginalnym dziełem, które nie tylko relacjonuje stanowiska zajęte w piśmiennictwie i orzecznictwie polskim i obcym, lecz także opiera się na badaniach rozwiązań funkcjonujących w praktyce polskich szkół wyższych. Autor dokonuje ich oceny, przedstawia własne stanowisko (...). Praca może stanowić dla czytelnika, zwłaszcza dla osób zajmujących się ochroną własności intelektualnej w szkołach wyższych, przydatne źródło poznawcze. Książka wykazuje walor praktyczny”.


prof. dr hab. Urszula Promińska

Tytuł
Treść i charakter prawny umowy o prace badawczo-rozwojowe
Autor
Marek Salamonowicz
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8124-956-0
Seria
Monografie
Rok wydania
2018
Liczba stron
556
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 13

Wstęp | str. 19

Rozdział 1
Pojęcie prac badawczo-rozwojowych. Rodzaje i funkcje umów o prace B+R | str. 35
1.1. Prace badawczo-rozwojowe i ich wyniki a przedmiot świadczenia | str. 35
1.1.1. Świadczenie a przedmiot świadczenia oraz przedmiot umowy | str. 35
1.1.2. Prace badawczo-rozwojowe | str. 39
1.1.3. Wyniki prac badawczo-rozwojowych | str. 63
1.2. Klasyfikacja i rodzaje umów i porozumień dotyczących prac badawczo-rozwojowych oraz umowy podobne | str. 75
1.2.1. Kryterium normatywno-systemowe, miejsce, funkcja i zakres regulacji | str. 77
1.2.2. Kryterium zakresu współpracy stron. Porozumienia kooperacyjne w zakresie badań i rozwoju | str. 83
1.2.3. Kryterium przedmiotu, stron umowy oraz podmiotu uprawnionego do praw do wyników badań | str. 96
1.3. Funkcje umów o prace badawczo-rozwojowe | str. 98
Wnioski | str. 105

Rozdział 2
Umowa o prace B+R w porządkach prawnych wybranych państw obcych | str. 109
2.1. Stany Zjednoczone | str. 109
2.1.1. Wprowadzenie | str. 109
2.1.2. Strony umowy | str. 111
2.1.3. Określenie przedmiotu umowy | str. 112
2.1.4. Podmiot uprawniony do praw wyłącznych obejmujących wyniki badań. Poufność. Prawo publikacji | str. 113
2.1.5. Wynagrodzenie | str. 115
2.1.6. Odpowiedzialność | str. 117
2.1.7. Problemy związane z funkcjonowaniem badanych umów | str. 117
2.2. Wielka Brytania | str. 121
2.2.1. Przedmiot umowy – rezultaty | str. 126
2.2.2. Podmiot uprawniony do praw wyłącznych obejmujących wyniki badań i korzystania z tych wyników | str. 126
2.2.3. Prawo publikowania oraz utrzymywanie poufności wyników | str. 129
2.2.4. Odpowiedzialność i ryzyko naukowe | str. 132
2.2.5. Wynagrodzenie | str. 134
2.3. Niemcy | str. 135
2.3.1. Charakter prawny | str. 135
2.3.2. Analiza stosowanych w obrocie wzorców umownych | str. 139
2.3.3. Określenie przedmiotu świadczenia | str. 140
2.3.4. Prawa na dobrach niematerialnych. Podmiot uprawniony. Poufność. Prawo publikacji | str. 141
2.3.5. Wynagrodzenie | str. 144
2.3.6. Odpowiedzialność | str. 145
2.4. Szwajcaria | str. 147
2.4.1. Charakter prawny | str. 147
2.4.2. Odpowiedzialność | str. 150
2.4.3. Wynagrodzenie | str. 152
2.4.4. Uprawnienia do wyników. Poufność a publikacja wyników | str. 152
2.5. Inne wybrane państwa | str. 154
2.5.1. Japonia | str. 154
2.5.2. Węgry | str. 157
Wnioski | str. 160

Rozdział 3
Strony, podmioty umowy | str. 163
3.1. Uwagi historyczno-prawne | str. 163
3.2. Wykonawca | str. 164
3.3. Pojęcie jednostki naukowej | str. 166
3.3.1. Wprowadzenie | str. 166
3.3.2. Szkoły wyższe | str. 169
3.3.3. Jednostki naukowe PAN | str. 173
3.3.4. Instytuty badawcze | str. 174
3.3.5. Międzynarodowe instytuty naukowe. Polska Akademia Umiejętności | str. 176
3.3.6. Inne jednostki naukowe | str. 178
3.3.7. Osoba fizyczna | str. 181
3.4. Zamawiający | str. 183
3.5. Zagadnienie wielości podmiotów po stronie wykonawcy | str. 185
Wnioski | str. 190

Rozdział 4
Podstawowe prawa i obowiązki stron umowy | str. 193
4.1. Obowiązki i prawa wykonawcy | str. 193
4.1.1. Obowiązek wykonania prac badawczo-rozwojowych | str. 193
4.1.2. Stopień konkretyzacji świadczenia, projekt badawczo-rozwojowy, wskaźniki wykonania projektu | str. 195
4.1.3. Obowiązek informowania o postępach prac oraz poddania się kontroli ze strony zamawiającego | str. 211
4.1.4. Obowiązek przekazania (wydania, udostępnienia) wyników prac i prac badawczo-rozwojowych zamawiającemu | str. 218
4.2. Obowiązki i prawa zamawiającego | str. 226
4.2.1. Obowiązek zapłaty wynagrodzenia | str. 226
4.2.2. Obowiązek odbioru wyników | str. 247
4.2.3. Obowiązek współdziałania zamawiającego przy wykonywaniu prac badawczo-rozwojowych | str. 259
4.3. Określenie podmiotu uprawnionego do projektu wynalazczego stanowiącego wynik badań. Obowiązek należytej ochrony wyników badań | str. 264
4.3.1. Wprowadzenie | str. 264
4.3.2. Wykonawca lub twórca jako podmiot uprawniony | str. 265
4.3.3. Skarb Państwa jako podmiot uprawniony | str. 274
4.3.4. Zamawiający jako podmiot uprawniony | str. 281
4.3.5. Współuprawnienie zamawiającego z wykonawcą, współzamawiających współwykonawców oraz wymienionych podmiotów z twórcami | str. 283
Wnioski | str. 296

Rozdział 5
Charakter prawny umowy o prace badawczo-rozwojowe | str. 299
5.1. Ujęcie historyczne. Kształtowanie się poglądów na charakter prawny umów o prace B+R | str. 299
5.2. Współczesne poglądy doktryny prawa w zakresie charakteru prawnego umów o prace B+R | str. 304
5.3. Umowa rezultatu, starannego działania | str. 310
5.4. Umowa nazwana, nienazwana, mieszana | str. 314
5.4.1. Rozważenie możliwości uznania umowy o prace B+R za umowę o dzieło lub jej podtyp | str. 322
5.4.2. Umowa o prace B+R jako nienazwana umowa o świadczenie usług | str. 333
5.4.3. Umowa o prace B+R a koncepcja umowy mieszanej oraz kompleks umów | str. 337
5.5. Umowy o prace badawczo-rozwojowe a inne podobne umowy wykorzystywane w obrocie wynikami prac B+R | str. 340
5.5.1. Umowa o dokonanie projektu wynalazczego | str. 343
5.5.2. Umowa wdrożeniowa | str. 345
5.5.3. Umowa licencyjna | str. 347
Wnioski | str. 357

Rozdział 6
Ograniczenia swobody kontraktowej w świetle prawa ochrony konkurencji | str. 363
6.1. Wprowadzenie | str. 363
6.2. Mechanizm wyłączenia grupowego | str. 366
6.2.1. Warunki jakościowe wyłączenia grupowego | str. 367
6.2.2. Warunki ilościowe wyłączenia (udział w rynku, czas, stosunek między stronami) | str. 371
6.2.3. Klauzule stanowiące ograniczenia podstawowe | str. 380
6.2.4. Klauzule stanowiące ograniczenia wykluczone | str. 390
6.3. Analiza orzecznictwa | str. 401
6.3.1. Sprawa Henkel/Colgate | str. 402
6.3.2. Sprawa KSB/Goulds/Lowara/ITT | str. 403
6.3.3. Sprawa Exxon/Shell | str. 405
6.3.4. Sprawa Pasteur Merieux-Merck | str. 407
6.3.5. Sprawa Asahi/Saint Gobain | str. 409
6.3.6. Sprawa Fujitsu/AMD Semiconductors | str. 411
6.3.7. Sprawa Kodak/Canon | str. 414
6.3.8. Sprawa Honeywell and DuPont/Society of Automotive Engineers | str. 417
6.3.9. Sprawa General Electric/Pratt & Whitney | str. 418
6.3.10. Sprawa Microsoft/Time Warner/Content Guard JV | str. 423
6.3.11. Sprawa Novartis/GlaxoSmithKline (GSK) | str. 425
6.4. Skutki cywilnoprawne klauzul restrykcyjnych | str. 427
Wnioski | str. 429

Rozdział 7
Należyta staranność przy wykonaniu umowy | str. 433
7.1. Podstawy i zakres odpowiedzialności wykonawcy | str. 433
7.1.1. Określenie problemów | str. 433
7.1.2. Dyskusja nad charakterem odpowiedzialności wykonawcy. Rys historyczny | str. 434
7.2. Kryteria oceny należytej jakości przedmiotu świadczenia wykonawcy | str. 436
7.3. Niemożliwość świadczenia (pierwotna i następcza) | str. 440
7.4. Odpowiedzialność wykonawcy za wady jakościowe prac badawczych | str. 445
7.5. Odpowiedzialność za wady prawne prac badawczych | str. 460
7.6. Odpowiedzialność wykonawcy za podwykonawców i pomocników | str. 463
7.7. Nieterminowość w wykonaniu prac badawczych i jej skutki | str. 468
7.8. Kara umowna | str. 476
7.8.1. Rys historyczny | str. 476
7.8.2. Obecny stan prawny | str. 477
Wnioski | str. 485

Rozdział 8
Umowy o prace badawczo-rozwojowe w praktyce | str. 487
8.1. Zintegrowany System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on” | str. 487
8.1.1. Zasady funkcjonowania | str. 487
8.1.2. Baza realizowanych projektów badawczo-rozwojowych | str. 490
8.1.3. Informacje o wdrożeniach wyników badań naukowych lub prac rozwojowych | str. 494
8.2. Umowy o prace badawczo-rozwojowe w praktyce Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i Narodowego Centrum Nauki | str. 496
8.2.1. Praktyka Narodowego Centrum Badań i Rozwoju | str. 496
8.2.2. Praktyka Narodowego Centrum Nauki | str. 506
8.3. Umowy o badania zlecone w praktyce wybranych publicznych szkół wyższych | str. 510
8.3.1. Wyniki badań i kontroli NIK i innych instytucji | str. 510
8.3.2. Wyniki sondażu diagnostycznego | str. 512
Wnioski | str. 523

Kwestionariusz | str. 529

Bibliografia | str. 535

Wykaz wzorów umów | str. 553

Wkładka
Tabela 1. Wyniki sondażu diagnostycznego
Tabela 2. Wyniki analizy „Zestawienia wdrożeń wyników badań naukowych lub prac rozwojowych przez inne podmioty” w ramach Systemu POL-on
Tabela 3. Liczba i wartość projektów finansowanych przez NCN, NCBR i MNiSW z podziałem na rodzaje uczelni (lata 2011–2015) – uniwersytety. Dane zostały opracowane na podstawie analizy Bazy: „Projekty naukowe” w ramach Systemu POL-on
Tabela 4. Liczba i wartość projektów finansowanych przez NCN, NCBR i MNiSW z podziałem na rodzaje uczelni (lata 2011–2015) – uczelnie techiczne. Dane zostały opracowane na podstawie analizy Bazy: „Projekty naukowe” w ramach Systemu POL-on
Tabela 5: Liczba i wartość projektów finansowanych przez NCN, NCBR i MNiSW z podziałem na rodzaje uczelni (lata 2011–2015) – uczelnie rolnicze i przyrodnicze oraz medyczne. Dane zostały opracowane na podstawie analizy Bazy: „Projekty naukowe” w ramach Systemu POL-on
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 16

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 16

W szesnastym tomie Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego znalazło się opracowanie poświęcone aspektom kolizyjnoprawnym zapisu windykacyjnego. Ponadto zamieszczono artykuł dotyczący niektórych konsekwencji zmiany statutu w międzynarodowym prawie spółek w przypadku przymusowego przeniesienia siedziby spółki za granicę. Godne polecenia są także rozważania o następstwach niemożności stwierdzenia treści prawa obcego na tle art. 10 ust. 2 ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym. Szesnasty tom czasopisma zamykają uwagi o uregulowaniach rozporządzenia Rzym II i ich stosowaniu na tle doświadczeń polskiej judykatury oraz glosa orzeczenia dotyczącego kolizyjnoprawnych konsekwencji rozdzielności majątkowej ustanowionej na podstawie prawa polskiego.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
13 różnych esejów o historii myśli politycznej i nie tylko

-14%

13 różnych esejów o historii myśli politycznej i nie tylko

Od AutoraWybór przedstawionych tu esejów powstał dość przypadkowo, stąd też i jego tytuł. Na przestrzeni lat 2005-2013 otrzymałem zaproszenia do wygłoszenia kilkunastu referatów na różnych konferencjach tudzież zaszczyt uczestnictwa w kilkunastu księgach dedykowanych moim Przyjaciołom i Kolegom. W sumie powstało w ten sposób kilkadziesiąt różnych tematycznie publikacji. Od pewnego momentu starałem się jednak wybierać tematy, które byłyby przynajmniej w jakimś stopniu bliskie sobie, choć zarazem różne; właśnie one złożyły się na przedstawiony tu wybór, z pewnością nie do końca jednolity i konsekwentny.
Sądzę, że każdy autor, chociażby na swój własny użytek, pielęgnuje jakąś wizję swojej dyscypliny naukowej, w ramach której powracają pewne wątki myślowe i skojarzenia znajdujące odbicie w jego publikacjach. W przypadku historii doktryn politycznych i prawnych z racji samej materii jest to łatwo dostrzegalne. Sam też nie jestem od tego wolny, a potrzeba ta narodziła się dość dawno temu, gdy w roku 1985 opublikowałem Szkice o historii doktryn politycznych i prawnych. Wybór niniejszy stanowi więc jakąś inną, mocno zresztą zmienioną, kontynuację owych zainteresowań. Być może w wielu sprawach mylę się lub buduję obraz daleki od realiów przedmiotu wykładu akademickiego, jest to jednak cechą każdej indywidualnej pamięci; tej, o której tak ładnie i trafnie napisał L. Buňuel: "Życie bez pamięci nie byłoby życiem, podobnie jak inteligencja bez możności wysławiania się nie byłaby inteligencją. Nasza pamięć jest naszą spójnią, naszym rozumem, naszym działaniem, naszym uczuciem. Bez niej jesteśmy niczym... Składam się ze swoich błędów i ze swoich wątpliwości w równym stopniu, co ze swoich pewników" (przeł. M. Braustein).
Czasem łatwiej napisać nie to, czym ów wybór jest, lecz właśnie czym nie jest. Pierwsze siedem esejów nie stanowi z pewnością ani zwartej teorii historii doktryn, ani równie spójnej refleksji metodologicznej. Jest to po prostu zbiór swobodnych uwag i pytań nasuwających się czasem w trakcie słuchania i czytania referatów czy prac moich Koleżanek i Kolegów po profesji i piórze. Historia doktryn, będąc dyscypliną relatywnie młodą wśród nauk historyczno-prawnych, nie dorobiła się w Polsce szczególnej obfitości opracowań o wymiarze teoretyczno-metodologicznym. Potrzeba ich zaistnienia w przyszłości wydaje się i konieczna, i pożyteczna. Stąd też może płonna moja nadzieja, że materia tychże esejów choćby w nikłym stopniu może być przydatna dla innych.
Pozostałe sześć esejów to już ludzie, ich dzieła i skutki. Tu wybór mój był całkowicie subiektywny i dowolny, podobnie jak ferowane sądy i wyciągane wnioski. Co najmniej dwa z tych esejów, a mianowicie o Kiplingu i Jüngerze, z pewnością nie są poświęcone materii historyczno-doktrynalnej. Pierwszy owszem dotyczy przykładu, jak można ewentualnie operować tworzywem literackim w zakresie jego oddziaływania na życie polityczne, lecz w gruncie rzeczy powstał on z własnego zamiłowania do dobrej literatury sensacyjno-szpiegowskiej tudzież może niezdrowego zainteresowania dwoistością natury człowieka. Esej ten, jako jedyny, nie był nigdy publikowany, bowiem nie ma on charakteru stricte naukowego. Esej poświęcony Jüngerowi też powstał z podziwu dla jego prozy, choć z pewnością nie dla jego postawy politycznej czy próby analizy jego udziału w "konserwatywnej rewolucji". Sądzę jednak, że warto czasem popatrzeć nań z innej perspektywy niż moja dyscyplina i dostrzec w nim nie ideologa, lecz dziwnego okupanta miasta, które na swój sposób kochał. Zresztą w tym wypadku moja własna i wieloletnia fascynacja Paryżem ułatwiała mi zrozumienie wielu kwestii.
Świadomie starałem się zachować w miarę pierwotną formę wypowiedzi, nie ujednolicając tekstu, aparatu przypisów lub wręcz ich braku, nie starając się specjalnie modyfikować tekstu ani uzupełniać go w sposób zmieniający wcześniejszą treść wypowiedzi. Stąd czytelnik dostrzec może pewne powtórzenia, powracające przykłady, odwołania do wypowiedzi wcześniejszych lub późniejszych czy powracające ulubione przeze mnie wątki, a nawet cytaty. Mam nadzieję, że zostanie mi to wybaczone, a co do reszty zdaję się na osąd czytelnika; bo - jak napisał ceniony przeze mnie za dystans do rzeczywistości J. Głowacki w swych felietonach "historycznych" publikowanych niegdyś w "Kulturze" (Warszawskiej): "Człowiek odpowiada za to, co powiedział, i za to, czego nie powiedział. Za to, co zrobił i czego nie zrobił. Człowiek w ogólności odpowiada. W szczególności odpowiadać nie lubi. Więc trzeba mu stworzyć warunki, żeby zaczął odpowiadać. Bo jak już zacznie, to nie może skończyć. Od tego momentu człowiek syntetyzuje się w człowieka odpowiedzialnego, wyzwalając w sobie człowieka niewyalienowanego, czyli prościej, człowieka w człowieku".

Cena: 50.00 zł 43.00 zł
ABC diety roślinnej. Jak zacząć zdrowiej się odżywiać?

-30%

ABC diety roślinnej. Jak zacząć zdrowiej się odżywiać?

Zależy Ci na dobrym zdrowiu? Chcesz jeść mniej mięsa albo całkowicie przejść na dietę wegetariańską? Dowiedz się, jak produkty roślinne mogą poprawić Twoje samopoczucie wraz z pracą jelit oraz wątroby.

Skorzystaj z gotowych jadłospisów ułożonych przez doświadczonych dietetyków. Prawidłowo zbilansuj wartości odżywcze i pozbądź się z organizmu niepotrzebnych tłuszczy. Krok po kroku pokażemy Ci, jak w przyjemny sposób odstawić na bok mięso.

Zadbaj o zdrowie i odbierz te jadłospisy! Przekonaj się, że dieta roślinna może być smaczna i pełnowartościowa.

Cena: 19.90 zł 14.00 zł
Administracja. Prawo administracyjne. Część ogólna

-14%

Administracja. Prawo administracyjne. Część ogólna

Monografia jest skierowana zarówno do pracowników naukowych i studentów wszystkich kierunków, których programy nauczana obejmują problematykę teorii administracji, w tym prawa administracyjnego.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
Administrator 11/2015

-29%

Administrator 11/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

  • Ochrona danych osobowych a zarządzanie nieruchomościami,
  • Obliczanie należności za ogrzewanie,
  • Wszystko o systemach zdalnego odczytu.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator 7-8/2014

-26%

Administrator 7-8/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● zarządzanie poprzez koszty,
● Systemy webowe przejmują rynek,
● Samoregulacja kontra deregulacja,
● Zarządca a opłaty za odpady.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.