Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Udzielanie informacji publicznej przez sądy powszechne. Poradnik z wzorami pism

ebook

- 14%

Udzielanie informacji publicznej przez sądy powszechne. Poradnik z wzorami pism

Piotr Sitniewski

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 84.00 zł 72.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 72.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8246-750-5
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Publikacja stanowi kompendium wiedzy na temat tego, kto i w jakim zakresie może w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej wnioskować o otrzymanie informacji do prezesów sądów powszechnych. Zawiera ona także opis procedury postępowania, trybu i zasad udzielenia takiej informacji publicznej.Opracowanie uzupełnione zostało o wzory próśb, pełnomocnictw, decyzji i powiadomień stosowanych w procedurze udzielania informacji publicznej przez sądy powszechne, a także tekst ustawy o dostępie do informacji publicznej.Książka jest przeznaczona dla prezesów sądów, jako podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji, oraz pracowników sądów realizujących w praktyce wnioski, a także sędziów i prokuratorów, adwokatów, radców prawnych oraz wszystkich osób i podmiotów zainteresowanych uzyskaniem informacji publicznej z sądu powszechnego.

Tytuł
Udzielanie informacji publicznej przez sądy powszechne. Poradnik z wzorami pism
Autor
Piotr Sitniewski
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8246-750-5
Seria
Poradniki LEX
Rok wydania
2021
Liczba stron
320
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 11
Wstęp | str. 13
Rozdział I
Najważniejsze zasady dostępu do informacji publicznej | str. 17
1. Wstęp | str. 17
2. Komu przysługuje prawo do informacji | str. 21
2.1. Identyfi kacja wnioskodawcy | str. 23
2.2. Wnioski składane przez uczestników postępowań | str. 29
2.3. Wnioski składane w czyimś imieniu | str. 34
2.4. Czy wnioski może składać osoba niepełnoletnia? | str. 38
2.5. Czy wnioski mogą składać inne organy władzy publicznej? | str. 42
3. Prawo do informacji a prawo do otrzymania nośnika informacji | str. 48
4. Tryb wnioskowy wobec obowiązku prowadzenia strony BIP | str. 57
4.1. Metoda 5 kroków | str. 57
4.2. Źródła prawne obowiązku publikacji w BIP | str. 62
4.3. Obowiązek informacyjny wobec wnioskodawcy o zawartości strony BIP | str. 67
4.4. Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych a prowadzenie strony BIP | str. 71
5. Posiadanie jako źródło obowiązku realizacji wniosków | str. 75
6. Przekazywanie wniosków wedle właściwości | str. 79
Rozdział II
Odformalizowanie postępowania | str. 85
1. Wstęp | str. 85
2. Wymogi minimalne treści wniosku | str. 88
3. Sposoby złożenia wniosku | str. 92
4. Zakres stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego | str. 107
5. Przesłanki prowadzenia postępowania naprawczego | str. 118
Rozdział III
Reguły udostępniania informacji publicznej przetworzonej | str. 125
1. Wstęp | str. 125
2. Ustalenie, czy wniosek obejmuje informacje przetworzone | str. 129
3. Podmiotowe prawo wnioskodawcy do wypowiedzenia się | str. 139
4. Obowiązek prezesa sądu oceny spełnienia przesłanki | str. 142
5. Wymogi formalne wniosku | str. 145
6. Ciągłość biegu terminu | str. 147
7. Cel działania i status wnioskodawcy jako elementy decydujące o spełnieniu przesłanki | str. 150
Rozdział IV
Dostęp do informacji w specyfi ce sądów powszechnych | str. 160
1. Wstęp | str. 160
2. Jawność wokandy sądowej | str. 166
2.1. Zawartość wokandy i wyłączenia jej jawności | str. 166
2.2. Wokanda sądowa jako przedmiot wniosku o udostępnienie informacji publicznej | str. 168
3. Wyroki sądowe jako informacja publiczna | str. 178
3.1. Publiczny charakter wyroków sądowych | str. 184
3.2. Warunki wstępne udostępniania wyroków sądowych w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej | str. 187
3.3. Jawność wyroków sądowych rozstrzygających o prawach podmiotów prywatnych | str. 198
3.4. Jawność wyroków ukazujących sytuację procesową podmiotów z art. 5 ust. 3 u.d.i.p. | str. 206
4. Cel i charakter prawny anonimizacji wyroków sądowych | str. 209
4.1. Warunki poprawnie przeprowadzonej anonimizacji | str. 211
4.2. Przesłanki wyłączenia jawności czynności sądowych | str. 218
4.3. Zasady anonimizacji wyroków sądowych | str. 233
4.3.1. Anonimizacja nazwisk i pseudonimów osób fizycznych | str. 234
4.3.2. Anonimizacja nazw osób prawnych i instytucji | str. 237
4.3.3. Anonimizacja nazw kościołów i związków wyznaniowych | str. 240
4.3.4. Anonimizacja ulic i miast | str. 240
4.3.5. Inne kwestie dotyczące anonimizacji | str. 243
5. Kim jest osoba pełniąca funkcje publiczne | str. 244
5.1. Warunki uzyskania statusu osoby pełniącej funkcje publiczne | str. 246
5.2. Status pracowników sądów powszechnych | str. 252
5.3. Pojęcie osoby pełniącej funkcję publiczną w orzecznictwie sądów administracyjnych | str. 259
Wzory | str. 265
Wzór nr 1. Prośba o uzupełnienie danych wnioskodawcy | str. 267
Wzór nr 2. Prośba o uzupełnienie braków formalnych wniosku | str. 269
Wzór nr 3. Prośba o uzupełnienie braków formalnych wniosku – właściwa reprezentacja osoby prawnej | str. 271
Wzór nr 4. Pełnomocnictwo do złożenia wniosku w imieniu osoby fizycznej | str. 273
Wzór nr 5. Informacja, że wniosek nie dotyczy informacji publicznych | str. 274
Wzór nr 6. Prośba o wyjaśnienie trybu złożenia przesłanego wniosku | str. 275
Wzór nr 7. Notatka służbowa z telefonicznego przyjęcia wniosku | str. 277
Wzór nr 8. Prośba o wyjaśnienie treści wniosku | str. 279
Wzór nr 9. Powiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu na załatwienie wniosku | str. 280
Wzór nr 10. Powiadomienie o wysokości opłaty za przekształcenie wniosku | str. 281
Wzór nr 11. Powiadomienie, że wnioskowane informacje zostały już udostępnione wnioskodawcy | str. 283
Wzór nr 12. Powiadomienie, że wnioskowane informacje znajdują się na stronie BIP | str. 285
Wzór nr 13. Powiadomienie o pierwszeństwie w stosowaniu przepisów szczególnych przed ustawą o dostępie do informacji publicznej | str. 286
Wzór nr 14. Powiadomienie o nieposiadaniu wnioskowanych informacji | str. 288
Wzór nr 15. Powiadomienie, że adresat wniosku nie jest podmiotem obowiązanym do stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej | str. 289
Wzór nr 16. Wezwanie wnioskodawcy do wykazania szczególnej istotności dla interesu publicznego, by dokonać przetworzenia | str. 291
Wzór nr 17. Decyzja o odmowie udostępnienia informacji – prawo do prywatności | str. 293
Wzór nr 18. Decyzja o odmowie udostępnienia informacji – tajemnica przedsiębiorcy | str. 295
Wzór nr 19. Decyzja o odmowie udostępnienia informacji – niespełnienie przesłanki z art. 3 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p. | str. 297
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2176) | str. 301
Bibliografia | str. 319
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 2

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 2

Drugi już tom serii „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” zawiera zarówno studia, jak i glosy. Autorzy omawiają następujące zagadnienia: M. Pazdan – W oczekiwaniu na wejście w życie w Polsce konwencji rzymskiej z 1980 r.; M.A. Zachariasiewicz – Konwencja wiedeńska o międzynarodowej sprzedaży towarów i inne akty ujednoliconego prawa umów ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności kontraktowej dłużnika; A. Torbus – „Element wspólnotowy” jako przesłanka stosowania art. 23 ust. 1 Rozporządzenia Rady nr 44/2001; J. Górecki – Autonomia woli a forma czynności prawnej w prawie prywatnym międzynarodowym; K. Sznajder – Znaczenie zarzutu nadużycia prawa w stosowaniu przepisów o umowie prorogacyjnej na tle Rozporządzenia Rady nr 44/2001; M. Zachariasiewicz – Sposoby poszukiwania prawa właściwego dla umów zawieranych przez Wspólnotę Europejską z podmiotami prywatnymi; A. Okońska – Europejski tytuł egzekucyjny – Polska jako państwo wykonania; J. Górecki – Prawo właściwe dla formy. Glosa do postanowienia SN z dn. 8.01.2004 r., ICK 39/03; M. Kropka – Prawo właściwe dla umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Glosa do wyroku SN z dn. 3.02.2006 r., II PK 152/05.

Cena: 25.20 zł 22.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 3

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 3

Kolejny tom „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” został poświęcony kolizyjnej problematyce zobowiązań umownych oraz pozaumownych. Zawiera także publikację dotyczącą aktualnych problemów stosowania prawa prywatnego międzynarodowego przez polskie sądy. Nie zabrakło w nim również recenzji i glos, stanowiących omówienie bieżącego orzecznictwa w zakresie kolizyjnego prawa spadkowego oraz prawa zobowiązań (odszkodowania w walucie obcej, konwencja wiedeńska).

Cena: 24.15 zł 21.00 zł
Aksjomaty administracji publicznej

-14%

Aksjomaty administracji publicznej

Publikacja jest już czwartym opracowaniem autora z cyklu monografii dotyczących najważniejszych cech prawa administracyjnego. Opisane w niej aksjomaty dotyczą administracji publicznej demokratycznego państwa prawnego. Temat ten jest związany z działem życia państwowego i społecznego, dla którego prawo ma wprawdzie oczywiste i duże znaczenie, ale który funkcjonuje w znacznym stopniu w oparciu o reguły wyprowadzane z wielu pozaprawnych nauk społecznych oraz z praktyki i doświadczenia.

Książka łączy w sobie wątki nauki prawa administracyjnego z wątkami nauki administracji, czyli tych nauk, których przedmiotem jest administracja publiczna.

Opracowanie jest przeznaczone dla przedstawicieli zawodów prawniczych – adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów – biorących udział w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Zainteresuje zarówno pracowników administracji, jak i pracowników naukowych oraz studentów kierunków prawniczych.

„To dzieło w pełni autorskie, podsumowujące lata dorobku Jana Zimmermanna, prezentujące spójną, całościową koncepcję, często w dobitnej polemice z innymi najważniejszymi postaciami doktryny prawa administracyjnego. Takiej monograficznej pozycji o istocie administracji publicznej nie było na naszym rynku od prawie 30 lat”.
prof. dr hab. Irena Lipowicz

Cena: 135.00 zł 116.00 zł
Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Michałowi du Vallowi

-14%

Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Michałowi du Vallowi

"Księga pamiątkowa jest nie tylko podziękowaniem i hołdem złożonym Profesorowi Michałowi du Vallowi. Jest też dowodem, że wiele tez naukowych zawartych w jego publikacjach i obszarów zainteresowań badawczych stanowi inspirację do dalszych studiów, dyskusji i polemik. Potwierdzają to artykuły nawiązujące do jego twórczości zawarte w tej szczególnej publikacji.

Mamy nadzieję, że Księga będzie symbolicznym pożegnalnym akordem w przerwanej "symfonii życia" człowieka, naukowca, mentora i kolegi, którego bardzo nam brakuje".


Fragment publikacji

Cena: 205.00 zł 177.00 zł
Akty prawa wewnętrznie obowiązującego a uchwały organów prawniczych samorządów zawodów zaufania publicznego

-13%

Akty prawa wewnętrznie obowiązującego a uchwały organów prawniczych samorządów zawodów zaufania publicznego

Ustrojodawca w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.1 określił dwa rodzaje źródeł prawa, to znaczy akty prawa powszechnie obowiązującego i akty prawa wewnętrznie obowiązującego. Zarówno akty pra-wa powszechnie obowiązującego, jak i akty prawa wewnętrznie obowiązującego są aktami normatywnymi wydanymi przez centralne organy państwowe. Nale-ży zauważyć, że w doktrynie nie ma jednoznacznego stanowiska dotyczącego zakresu podmiotowego oraz przedmiotowego aktów prawa wewnętrznie obo-wiązującego. Niektórzy przedstawiciele doktryny wyrażają pogląd, że katalog aktów prawa wewnętrznie obowiązującego jest otwarty pod względem podmio-tów (między innymi prawniczych samorządów zawodów zaufania publicznego) upoważnionych do wydawania tego rodzaju aktów.
(fragment wstępu)

Cena: 25.20 zł 22.00 zł
Akty wykonawcze do Kodeksu pracy 2017 z komentarzem

-19%

Akty wykonawcze do Kodeksu pracy 2017 z komentarzem

Publikacja zawiera dziewięć najważniejszych rozporządzeń do Kodeksu pracy z praktycznym komentarzem eksperta do każdego z nich. Na szczególną uwagę zasługuje nowe rozporządzenie o świadectwie pracy, które obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. W książce Czytelnik znajdzie ponadto m.in. rozporządzenia:
● prowadzeniu dokumentacji pracowniczej,
● sposobie usprawiedliwiania nieobecności w pracy,
● urlopach wypoczynkowych,
● podróżach służbowych.
Oprócz aktualnej treści przepisów dużą wartością publikacji są szczegółowe komentarze, zawierające liczne przykłady i wzory dokumentów.
Autorzy komentarzy są specjalistami z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawnikami i praktykami z wieloletnim doświadczeniem w tej dziedzinie.

Cena: 37.00 zł 30.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.