Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Układy zbiorowe pracy

ebook

- 14%

Układy zbiorowe pracy

Zbigniew Góral

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 85.00 zł 73.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 73.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-6546-8
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Publikacja powstała w celu uczczenia pamięci Profesora Wacława Szuberta, który w ubiegłym roku obchodziłby setną rocznicę urodzin. Ogromny dorobek tego wielkiego Uczonego odegrał niepodważalną rolę w rozwoju nauki prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i polityki społecznej, w znacznej mierze zachowując - pomimo upływu lat - swoją aktualność i siłę oddziaływania na współczesne badania naukowe.


Rocznica urodzin stała się okazją do wspomnień o Profesorze oraz Jego dokonaniach naukowych. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują te, które dotyczą układów zbiorowych pracy. O układach zbiorowych pracy traktuje większość opracowań zamieszczonych w publikacji. Autorzy tych artykułów nawiązują do poglądów Profesora Szuberta, ich przedmiotem zainteresowania jest jednak przede wszystkim obowiązujący stan prawny i praktyka układowa. W rezultacie ukazują znaczenie układów zbiorowych pracy dla współczesnego prawa pracy oraz prezentują pogłębioną refleksję o ich perspektywach. Omawiają również takie kwestie, jak: rokowania układowe (także w świetle standardów międzynarodowych), znaczenie układów w zatrudnieniu nietypowym, podmiotowy i przedmiotowy ich zakres, wpływ zjawisk kryzysowych na zawieranie układów zbiorowych pracy, relacje praktyki układowej do zasady pokoju społecznego.


Adresaci:

Książka adresowana jest do szerokiego grona Czytelników - zarówno przedstawicieli środowisk naukowych, jak i praktyków, dla których rokowania układowe i stosowanie układów zbiorowych pracy rodzą realne problemy związane z prowadzoną działalnością.

Tytuł
Układy zbiorowe pracy
Autor
Zbigniew Góral
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-6546-8
Rok wydania
2013
Liczba stron
420
Format
pdf
Spis treści
Słowo wstępne
str. 9

Część I
O Profesorze Wacławie Szubercie
str. 13

Hanna Mrozowska
Wystąpienie podczas Seminarium Szubertowskiego w dniu 1 grudnia 2012 r., w Łodzi
str. 15

Michał Seweryński
Wacława Szuberta koncepcja prawa pracy
str. 20

Część II
Układy zbiorowe pracy. Zagadnienia ogólne
str. 37

Jerzy Wratny
Układy zbiorowe pracy w spuściźnie naukowej Profesora Wacława Szuberta
str. 39

Ludwik Florek
Znaczenie układów zbiorowych pracy
str. 49

Grzegorz Goździewicz
Układy zbiorowe pracy jako źródło prawa pracy
str. 69

Michał Seweryński
Uwagi o przyszłości układów zbiorowych pracy
str. 85

Część III
Rokowania układowe. Zawieranie układów zbiorowych pracy
str. 93

Andrzej M. Świątkowski
Obowiązek władz państwowych promowania rokowań w sprawie układów zbiorowych pracy
str. 95

Sławomir Adamczyk, Barbara Surdykowska
Międzynarodowe układy ramowe jako przykład dobrowolnie podejmowanych negocjacji między pracą a kapitałem
str. 131

Paweł Nowik
Etos partnerów społecznych w praktyce zawierania układów zbiorowych pracy
str. 150

Łukasz Pisarczyk
Układ zbiorowy w czasach kryzysu
str. 167

Barbara Muszyńska
Układy zbiorowe pracy w razie upadłości pracodawcy - wybrane zagadnienia
str. 205

Część IV
Strony i zakres podmiotowy układów zbiorowych pracy
str. 229

Izabela Florczak
Możliwość objęcia postanowieniami układu zbiorowego pracy osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych
str. 231

Magdalena Paluszkiewicz
Układ zbiorowy pracy w zatrudnieniu tymczasowym
str. 247

Katarzyna Serafin
Status zakładowej organizacji związkowej a układ zbiorowy pracy
str. 268

Część V
Treść układów zbiorowych pracy
str. 279

Dorota Dzienisiuk
Postanowienia układów zbiorowych pracy związane z ubezpieczeniami społecznymi
str. 281

Krzysztof Walczak
Problematyka wynagradzania pracowników w układach zbiorowych pracy. Teoria i praktyka początku drugiej dekady XXI w. w świetle poglądów Wacława Szuberta
str. 304

Część VI
Obowiązywanie układów zbiorowych pracy. Rozwiązanie układu zbiorowego pracy
str. 325

Małgorzata Włodarczyk-Kępka
Problem obowiązywania układów zbiorowych pracy w obliczu przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę
str. 327

Janusz Żołyński
Spór zbiorowy a obowiązywanie układu zbiorowego pracy. Zasada zachowania pokoju społecznego
str. 337

Iwona Sierocka
Rozwiązanie układu zbiorowego pracy
str. 362

Część VII
Układy zbiorowe pracy w sferze publicznej
str. 377

Helena Szewczyk
Układy zbiorowe pracy w służbie publicznej
str. 379

Anna Reda-Ciszewska
Strony i zakres podmiotowy układu zbiorowego pracy w sferze publicznej - wybrane problemy
str. 400
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 2

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 2

Drugi już tom serii „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” zawiera zarówno studia, jak i glosy. Autorzy omawiają następujące zagadnienia: M. Pazdan – W oczekiwaniu na wejście w życie w Polsce konwencji rzymskiej z 1980 r.; M.A. Zachariasiewicz – Konwencja wiedeńska o międzynarodowej sprzedaży towarów i inne akty ujednoliconego prawa umów ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności kontraktowej dłużnika; A. Torbus – „Element wspólnotowy” jako przesłanka stosowania art. 23 ust. 1 Rozporządzenia Rady nr 44/2001; J. Górecki – Autonomia woli a forma czynności prawnej w prawie prywatnym międzynarodowym; K. Sznajder – Znaczenie zarzutu nadużycia prawa w stosowaniu przepisów o umowie prorogacyjnej na tle Rozporządzenia Rady nr 44/2001; M. Zachariasiewicz – Sposoby poszukiwania prawa właściwego dla umów zawieranych przez Wspólnotę Europejską z podmiotami prywatnymi; A. Okońska – Europejski tytuł egzekucyjny – Polska jako państwo wykonania; J. Górecki – Prawo właściwe dla formy. Glosa do postanowienia SN z dn. 8.01.2004 r., ICK 39/03; M. Kropka – Prawo właściwe dla umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Glosa do wyroku SN z dn. 3.02.2006 r., II PK 152/05.

Cena: 25.20 zł 22.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 9

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 9

Kolejny numer czasopisma poświęcony jest dalszym rozważaniom prawniczym, wychodzącym nie tylko poza granice Polski, ale także Europy. Wśród opracowań pojawiły się teksty dotyczące ukraińskiego prawa podatkowego oraz regulacji w zakresie pracy więźniów w nigeryjskim systemie penitencjarnym w kontekście ochrony praw człowieka. Należy także zwrócić uwagę na artykuły poświęcone interpretacji prawa w kontekście pracy orzeczniczej polskich sądów administracyjnych, czy znakom towarowym. W numerze 9 SJLS znalazły się ponadto artykuły z zakresu szeroko ujętego prawa międzynarodowego, poświęcone problematyce ludobójstwa, prawa narodów do samostanowienia czy kwestii uchodźstwa. Tak więc, SJLS zawiera rozważania z zakresu teorii prawa, prawa gospodarczego, prawa międzynarodowego publicznego, praw człowieka oraz prawa Unii Europejskiej. W każdym kolejnym numerze zamieszczane są także sprawozdania z konferencji naukowych, krajowych i zagranicznych, w których uczestniczyli pracownicy i doktoranci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, a także wykaz monografii autorstwa pracowników Wydziału i konferencji organizowanych przez Wydział oraz jego Fundację Facultas Iuridica, która współfinansuje wydanie periodyku. Materiały publikowane w czasopiśmie kierowane są do szerokiego grona prawników, zarówno teoretyków, jak i praktyków, a także do studentów i doktorantów.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
Administracja. Prawo administracyjne. Część ogólna

-14%

Administracja. Prawo administracyjne. Część ogólna

Monografia jest skierowana zarówno do pracowników naukowych i studentów wszystkich kierunków, których programy nauczana obejmują problematykę teorii administracji, w tym prawa administracyjnego.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
Administracyjnoprawne aspekty opłaty planistycznej

-14%

Administracyjnoprawne aspekty opłaty planistycznej

Książka stanowi studium z zakresu prawa administracyjnego, w którym całościowo omówiono administracyjnoprawne aspekty opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, związanej z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tj. opłaty planistycznej.

Zawarte w monografii rozważania dotyczą m.in. tak istotnych kwestii, jak:

charakter prawny opłaty planistycznej,
przesłanki materialnoprawne jej nałożenia,
podmioty zobowiązane do uiszczenia opłaty i ich następcy prawni,
decyzja administracyjna ustalająca opłatę planistyczną.
Publikacja jest niezbędną lekturą i narzędziem pracy dla wszystkich osób, które stosują przepisy dotyczące opłaty planistycznej i zajmują się tymi kwestiami na co dzień, w szczególności dla pracowników administracji samorządowej i terenowej administracji rządowej, profesjonalnych pełnomocników oraz sędziów sądów administracyjnych. Książka z pewnością zainteresuje również przedstawicieli nauki prawa administracyjnego.

Cena: 22.00 zł 19.00 zł
Administrator 1-2/2017

-29%

Administrator 1-2/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

● Winne kulawe prawo i brak świadomości ekologicznej,
● Projekt zmian ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
● Gospodarowanie nieruchomościami a gospodarka odpadami,
● Jak minął rok 2016?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 7-8/2017

-29%

Administrator 7-8/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Możliwości dobudowy wind są, tylko pieniędzy brak i prawo kuleje,
● Rozliczanie kosztów ciepła i przegląd ciepłomierzy,
● Orzecznictwo a uchwały wspólnoty,
● Żeby nie było jak w londyńskim Grenfell Tower

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.