Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Ukończenie sądowego postępowania egzekucyjnego

ebook

- 14%

Ukończenie sądowego postępowania egzekucyjnego

Monika Ged

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 152.00 zł 131.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 131.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8328-486-6
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

\n\nPublikacja analizuje sposoby ukończenia sądowego postępowania egzekucyjnego, czyli umorzenia postępowania egzekucyjnego oraz ukończenia go w inny sposób niż przez umorzenie.
\n\nSzczegółowo omówiono m.in.: \n • przyczyny umorzenia postępowania: na wniosek, z urzędu oraz z mocy prawa, z objaśnieniem poszczególnych przepisów stanowiących podstawę umorzenia;\n • skutki umorzenia postępowania egzekucyjnego;\n • przyczyny odmowy wszczęcia egzekucji;\n • koszty postępowania egzekucyjnego związane z jego ukończeniem;\n • środki zaskarżenia na tle czynności kończących postępowanie egzekucyjne.
\n\nW książce uwzględniono także ostatnie zmiany dotyczące postępowania egzekucyjnego, w tym ustawę z 8.06.2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową, którą m.in. nałożono na komorników sądowych obowiązek uchylania dokonanego zajęcia niezwłocznie po umorzeniu postępowania egzekucyjnego.
\n\nKsiążka jest przeznaczona dla przedstawicieli zawodów prawniczych: komorników, adwokatów, radców prawnych i sędziów. Zainteresuje też menedżerów działów windykacji i egzekucji.

Tytuł
Ukończenie sądowego postępowania egzekucyjnego
Autor
Monika Ged
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8328-486-6
Seria
Biblioteka Sądowa
Rok wydania
2023
Liczba stron
252
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 9
Wstęp | str. 13
Rozdział I
Pojęcie i sposoby ukończenia sądowego postępowania egzekucyjnego | str. 17
1.1. Zagadnienia wstępne | str. 17
1.1.1. Postępowanie egzekucyjne oraz egzekucja sądowa | str. 18
1.1.2. Sprawa egzekucyjna | str. 25
1.1.3. Przedmiot postępowania egzekucyjnego oraz przedmiot egzekucji sądowej | str. 28
1.1.4. Cel postępowania egzekucyjnego | str. 30
1.2. Pojęcie ukończenia postępowania egzekucyjnego | str. 33
1.3. Charakter czynności skutkujących ukończeniem postępowania egzekucyjnego | str. 37
1.4. Instytucja umorzenia sądowego postępowania egzekucyjnego | str. 40
1.5. Całkowite a częściowe ukończenie postępowania egzekucyjnego | str. 45
1.5.1. Całkowite a częściowe zaspokojenie roszczenia wierzyciela | str. 45
1.5.2. Całkowite a częściowe umorzenie postępowania egzekucyjnego | str. 48
Podsumowanie | str. 49
Rozdział II
Ukończenie postępowania egzekucyjnego w inny sposób niż przez jego umorzenie | str. 51
2.1. Czynności faktyczne i procesowe decydujące o ukończeniu postępowania egzekucyjnego | str. 51
2.2. Rozumienie zwrotu „świadczenie wyegzekwowane” | str. 64
2.3. Stwierdzenie ukończenia postępowania egzekucyjnego w inny sposób niż przez jego umorzenie | str. 67
2.4. Obowiązek zamieszczenia adnotacji oraz zwrotu lub zatrzymania w aktach tytułu wykonawczego | str. 70
2.5. Skutki ukończenia postępowania egzekucyjnego | str. 76
Podsumowanie | str. 77
Rozdział III
Przyczyny odmowy wszczęcia egzekucji oraz umorzenia postępowania egzekucyjnego | str. 79
3.1. Odpowiednie zastosowanie w postępowaniu egzekucyjnym przepisów o umorzeniu postępowania procesowego | str. 79
3.1.1. Uwagi ogólne | str. 79
3.1.2. Dopuszczalność odpowiedniego zastosowania art. 199 k.p.c. w postępowaniu egzekucyjnym | str. 81
3.1.3. Dopuszczalność i zakres odpowiedniego zastosowania art. 355 k.p.c. w postępowaniu egzekucyjnym | str. 85
3.2. Przyczyny umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek | str. 91
3.2.1. Umorzenie na wniosek wierzyciela (art. 825 pkt 1 k.p.c.) | str. 91
3.2.2. Umorzenie na wniosek dłużnika z powodu przedawnienia roszczenia wierzyciela (art. 825 pkt 11 k.p.c.)  | str. 93
3.2.3. Umorzenie na wniosek dłużnika z uwagi na istnienie zastawu zabezpieczającego zaspokojenie roszczenia (art. 825 pkt 4 k.p.c.) | str. 96
3.2.4. Umorzenie co do świadczeń wymagalnych w przyszłości (art. 883 § 2 k.p.c.) | str. 99
3.2.5. Umorzenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie zagranicznego tytułu wykonawczego (art. 115319 oraz 115321 k.p.c.) | str. 102
3.3. Przyczyny umorzenia postępowania egzekucyjnego z urzędu | str. 106
3.3.1. Umorzenie z uwagi na niedopuszczalność egzekucji sądowej (art. 824 § 1 pkt 1 k.p.c.) | str. 106
3.3.2. Umorzenie z powodu braku zdolności sądowej stron oraz niedopuszczalności egzekucji z uwagi na przedmiot lub osobę dłużnika (art. 824 § 1 pkt 2 k.p.c.) | str. 110
3.3.3. Umorzenie wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji (art. 824 § 1 pkt 3 k.p.c.) | str. 117
3.3.4. Umorzenie wobec bezczynności wierzyciela (art. 824 § 1 pkt 4 k.p.c.) | str. 122
3.3.5. Umorzenie z powodu utraty wykonalności tytułu oraz uchylenia lub utraty mocy orzeczenia (art. 824 § 1 pkt 5 k.p.c.) | str. 125
3.3.6. Umorzenie z powodu skierowania egzekucji przeciwko osobie niebędącej dłużnikiem oraz innych oczywistych sprzeczności prowadzenia egzekucji z treścią tytułu art. 824 § 1 pkt 6 k.p.c. | str. 132
3.3.7. Umorzenie w związku z uprawomocnieniem się postanowienia o zniesieniu separacji oraz innych podobnych orzeczeń (art. 824 § 3 k.p.c.) | str. 136
3.3.8. Umorzenie co do ruchomości niestanowiących własności dłużnika (art. 845 § 22 k.p.c.) | str. 136
3.3.9. Umorzenie po pierwszej bezskutecznej licytacji ruchomości (art. 875 § 4 k.p.c.) | str. 139
3.3.10. Umorzenie po drugiej bezskutecznej licytacji ruchomości (art. 877 k.p.c.) | str. 141
3.3.11. Umorzenie wobec osiągnięcia ceny wystarczającej na zaspokojenie roszczenia i kosztów (art. 979 § 2 k.p.c.)  | str. 142
3.3.12. Umorzenie wobec spełnienia świadczenia przed zamknięciem przetargu (art. 981 k.p.c.) | str. 143
3.3.13. Umorzenie z powodu bezskuteczności egzekucji z nieruchomości (art. 985 § 1 k.p.c.)  | str. 146
3.3.14. Umorzenie w związku z uprawomocnieniem się postanowienia o przysądzeniu własności nieruchomości (art. 1070 k.p.c.) | str. 147
3.3.15. Umorzenie obejmujące egzekucję z wierzytelności zabezpieczonej wpisem w księdze wieczystej (art. 897 § 3 k.p.c.) | str. 149
3.3.16. Umorzenie obejmujące egzekucję z użytkowania wieczystego (art. 1008 k.p.c.) | str. 151
3.3.17. Umorzenie w związku z wszczęciem egzekucji przez zarząd przymusowy (art. 10646 § 2 k.p.c.) | str. 152
3.3.18. Umorzenie obejmujące egzekucję przez zarząd przymusowy (art. 106412 § 4 k.p.c.) | str. 154
3.4. Przyczyny umorzenia postępowania egzekucyjnego z mocy prawa | str. 155
3.4.1. Umorzenie postępowania wobec uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości | str. 155
3.4.2. Umorzenie postępowania egzekucyjnego wobec uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu | str. 157
3.4.3. Pozostałe przypadki umorzenia postępowania egzekucyjnego z mocy prawa | str. 158
3.4.4. Ocena instytucji umorzenia postępowania egzekucyjnego z mocy prawa | str. 158
3.5. Przyczyny odmowy wszczęcia egzekucji | str. 161
3.5.1. Odmowa wszczęcia egzekucji z powodu przedawnienia roszczenia wierzyciela (art. 804 § 2 k.p.c.) | str. 162
3.5.2. Odmowa wszczęcia egzekucji w związku z niewykazaniem przejścia uprawnień (art. 8042 § 2 k.p.c.) | str. 163
3.6. Skutki umorzenia postępowania egzekucyjnego | str. 164
3.6.1. Procesowe oraz materialnoprawne skutki umorzenia postępowania egzekucyjnego | str. 164
3.6.2. Aktualizacja obowiązków komornika sądowego związanych z umorzeniem postępowania | str. 169
Rozdział IV
Koszty postępowania egzekucyjnego związane z jego ukończeniem | str. 173
4.1. Zasady ponoszenia kosztów postępowania egzekucyjnego | str. 173
4.2. Obowiązek rozliczenia postanowieniem kosztów postępowania egzekucyjnego | str. 188
4.3. Opłaty egzekucyjne pobierane w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego | str. 191
4.3.1. Opłata pobierana w przypadku umorzenia postępowania na wniosek wierzyciela oraz na podstawie art. 824 § 1 pkt 4 k.p.c.  | str. 191
4.3.2. Opłata pobierana w przypadku umorzenia postępowania z innych przyczyn niż wniosek wierzyciela oraz art. 824 § 1 pkt 4 k.p.c.  | str. 194
4.3.3. Opłata pobierana w razie oczywiście niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego oraz wskazania we wniosku osoby niebędącej dłużnikiem (art. 30 u.k.k.) | str. 197
Rozdział V
Środki zaskarżenia przysługujące w związku z ukończeniem postępowania egzekucyjnego | str. 201
5.1. Uwagi ogólne | str. 201
5.2. Skarga na czynności komornika sądowego | str. 203
5.3. Zażalenie  | str. 218
5.4. Skarga na postanowienie referendarza sądowego | str. 228
5.5. Nadzór sądu nad czynnościami komornika sądowego | str. 229
Wnioski końcowe | str. 237
Literatura  | str. 241
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 2

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 2

Drugi już tom serii „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” zawiera zarówno studia, jak i glosy. Autorzy omawiają następujące zagadnienia: M. Pazdan – W oczekiwaniu na wejście w życie w Polsce konwencji rzymskiej z 1980 r.; M.A. Zachariasiewicz – Konwencja wiedeńska o międzynarodowej sprzedaży towarów i inne akty ujednoliconego prawa umów ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności kontraktowej dłużnika; A. Torbus – „Element wspólnotowy” jako przesłanka stosowania art. 23 ust. 1 Rozporządzenia Rady nr 44/2001; J. Górecki – Autonomia woli a forma czynności prawnej w prawie prywatnym międzynarodowym; K. Sznajder – Znaczenie zarzutu nadużycia prawa w stosowaniu przepisów o umowie prorogacyjnej na tle Rozporządzenia Rady nr 44/2001; M. Zachariasiewicz – Sposoby poszukiwania prawa właściwego dla umów zawieranych przez Wspólnotę Europejską z podmiotami prywatnymi; A. Okońska – Europejski tytuł egzekucyjny – Polska jako państwo wykonania; J. Górecki – Prawo właściwe dla formy. Glosa do postanowienia SN z dn. 8.01.2004 r., ICK 39/03; M. Kropka – Prawo właściwe dla umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Glosa do wyroku SN z dn. 3.02.2006 r., II PK 152/05.

Cena: 25.20 zł 22.00 zł
Administracja ochrony zdrowia w Polsce – między świadczeniem a reglamentacją

-14%

Administracja ochrony zdrowia w Polsce – między świadczeniem a reglamentacją

Książka prezentuje rolę i zakres administracji publicznej w sektorze ochrony zdrowia w Polsce. W opracowaniu omówiono tematy takie jak prywatyzacja ochrony zdrowia i odpłatność świadczeń zdrowotnych. Przedstawiono również zagadnienia dotyczące najnowszych zmian w organizacji Państwowego Ratownictwa Medycznego, sieci szpitali, czy problem utraty kontroli jednostki samorządu terytorialnego nad prowadzonym podmiotem leczniczym. Analizie poddano nierozstrzygnięte dotąd kwestie, m.in. w jaki sposób administracja publiczna ma zapewnić udzielanie świadczeń zdrowotnych, czy ma to czynić przez tworzone przez siebie podmioty lecznicze, czy też w inny sposób.


Publikacja przeznaczona jest dla pracowników administracji rządowej i samorządowej zajmujących się ochroną zdrowia, adwokatów, radców prawnych, sędziów. Zainteresuje również pracowników naukowych oraz studentów prawa, administracji, zarządzania czy ochrony zdrowia.

Cena: 110.00 zł 95.00 zł
Administracja. Prawo administracyjne. Część ogólna

-14%

Administracja. Prawo administracyjne. Część ogólna

Monografia jest skierowana zarówno do pracowników naukowych i studentów wszystkich kierunków, których programy nauczana obejmują problematykę teorii administracji, w tym prawa administracyjnego.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
Administrator 3/2015

-26%

Administrator 3/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Jesteśmy z Państwem już ćwierć wieku! - 25 lat na rynku miesięcznika ADMINISTRATOR,
● Prawo a marnotrawstwo energii,
● Trybunał a członkowie spółdzielni,
● Współwłasność = współodpowiedzialność.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 9/2016

-29%

Administrator 9/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.W numerze m.in.:

Elektroniczna egzekucja,
Wielka płyta we Wrocławiu,
Dekret warszawski a sprawa polska,
Wszystko o windach.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator i inspektor ochrony danych osobowych. Pozycja prawna

-14%

Administrator i inspektor ochrony danych osobowych. Pozycja prawna

Książka stanowi pierwszą na rynku wydawniczym pozycję omawiającą sytuację prawną administratora i inspektora ochrony danych w oparciu o przepisy RODO oraz ustawodawstwo krajowe, z uwzględnieniem regulacji unijnych, polskich i obcych. Wśród jej autorów znajdują się wybitni przedstawiciele środowiska akademickiego oraz urzędniczego zajmujący się ochroną danych, w tym Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych I i II kadencji oraz Prezes UODO I kadencji.


W opracowaniu przedstawiono m.in. kwestie obowiązków administratora i odpowiedzialności za ich naruszenie, procesu kontroli organu nadzorczego i współpracy administratora z tym organem, współadministrowania danymi osobowymi i administrowania danymi biometrycznymi.


Autorzy przybliżyli także status prawny inspektora ochrony danych, czyli osoby dysponującej fachową wiedzą na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych, mającej wspomagać administratora i podmiot przetwarzający dane w przypadkach określonych w RODO. Analiza obowiązujących unormowań obejmuje m.in. zagadnienia samodzielności inspektora, jego kompetencji i umiejętności, odpowiedzialności za naruszenie obowiązków oraz podstaw prawnych zatrudniania, także w ujęciu prawnoporównawczym. Zwrócono również uwagę na specyfikę funkcjonowania inspektora ochrony danych w podmiotach publicznych, w szczególności w instytucjach odpowiedzialnych za zwalczanie przestępczości.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla administratorów i inspektorów ochrony danych osobowych, pracowników administracji i działów HR, przedsiębiorców, naukowców i studentów oraz prawników praktyków zajmujących się omawianą dziedziną.

Cena: 111.00 zł 96.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.