Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Ukraińsko-polska umowa o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych. Komentarz do przepisów o sprawach cywilnych

ebook

- 14%

Ukraińsko-polska umowa o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych. Komentarz do przepisów o sprawach cywilnych

Mateusz Pilich, Jarosław Turłukowski

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 152.00 zł 131.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 131.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8328-491-0
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

\n\nKsiążka stanowi systematyczne omówienie przepisów części cywilnej dwustronnej umowy polsko-ukraińskiej o pomocy prawnej i obrocie prawnym między Polską a Ukrainą.
\n\nKomentowana materia dotyczy m.in.:\n • jurysdykcji sądów i organów oraz prawa właściwego w sprawach z zakresu prawa cywilnego między obu państwami, \n • pomocy prawnej,\n • toku czynności procesowych w postępowaniach z udziałem obywateli ukraińskich w Polsce lub obywateli polskich w Ukrainie,\n • zagadnień z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego. \n \n Publikacja pomoże szczególnie sędziom, prokuratorom, radcom prawnym, notariuszom, a także innym prawnikom praktykom, pracownikom organów administracji publicznej oraz pełnomocnikom stron w rozstrzyganiu bieżących problemów w postępowaniach transgranicznych polsko-ukraińskich.

Tytuł
Ukraińsko-polska umowa o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych. Komentarz do przepisów o sprawach cywilnych
Autorzy
Mateusz Pilich, Jarosław Turłukowski
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8328-491-0
Seria
Komentarze praktyczne
Rok wydania
2023
Liczba stron
268
Format
pdf
Spis treści
Przedsłowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
UMOWA sporządzona w Kijowie dnia 24 maja 1993 r.
(Dz.U. z 1994 r. Nr 96, poz. 465 ze zm.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Część pierwsza. POSTANOWIENIA OGÓLNE . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Art. 1. [Ochrona prawna] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Art. 2. [Udzielanie pomocy prawnej] . . . . . . . . . . . . . . . 33
Art. 3. [Tryb porozumiewania się] . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Art. 4. [Zakres pomocy prawnej] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Art. 5. [Język we wzajemnym obrocie] . . . . . . . . . . . . . . 40
Art. 6. [Treść i forma wniosku o udzielenie pomocy prawnej] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Art. 7. [Wykonywanie wniosku o udzielenie pomocy prawnej] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Art. 8. [Wezwanie świadka, biegłego lub pokrzywdzonego i ich ochrona] . . . . . . . . . . . . . 47
Art. 9. [Tryb doręczania dokumentów] . . . . . . . . . . . . . . 48
Art. 10. [Dowód doręczenia dokumentów] . . . . . . . . . . . 50
Art. 11. [Koszty pomocy prawnej] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Art. 12. [Udzielanie informacji o prawie] . . . . . . . . . . . . . 52
Art. 13. [Ustalanie adresów i innych danych] . . . . . . . . . . 54
Art. 14. [Przekazywanie przedmiotów i wartości dewizowych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Art. 15. [Uznawanie dokumentów] . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Art. 16. [Przesyłanie aktów stanu cywilnego] . . . . . . . . . 61
Art. 17. [Przesyłanie orzeczeń dotyczących stanu cywilnego] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Art. 18. [Przesyłanie innych dokumentów] . . . . . . . . . . . 64
Art. 19. [Odmowa udzielenia pomocy prawnej] . . . . . . 65
Część druga. SPRAWY CYWILNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Wstęp do części drugiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Art. 20. [Postanowienia ogólne] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Rozdział I. Sprawy z zakresu prawa osobowego . . . . . . . . . 76
Art. 21. [Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Art. 22. [Ubezwłasnowolnienie całkowite i częściowe (ograniczenie zdolności do czynności prawnych i uznanie osoby za niezdolną do czynności prawnych)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Art. 23. [Uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu] . . . 88
Rozdział II. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego . . . . . . . . . 92
Art. 24. [Zawarcie małżeństwa] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Art. 25. [Stosunki osobiste i majątkowe między małżonkami] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Art. 26. [Rozwód] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Art. 27. [Istnienie, nieistnienie i nieważność małżeństwa] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Art. 28. [Stosunki prawne między rodzicami i dziećmi] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Art. 29. [Inne roszczenia alimentacyjne] . . . . . . . . . . . . . 123
Art. 30. [Przysposobienie] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Art. 31. [Opieka i kuratela] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Rozdział III. Sprawy majątkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Art. 32. [Stosunki prawne dotyczące nieruchomości] . . . 143
Art. 33. [Zobowiązania ze stosunków umownych] . . . . 147
Art. 34. [Forma czynności prawnej] . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Art. 35. [Zobowiązania nie wynikające ze stosunków umownych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Rozdział IV. Sprawy spadkowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Art. 36. [Zasada równości] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Art. 37. [Prawo właściwe] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Art. 38. [Przejście spadku na rzecz Państwa] . . . . . . . . . 178
Art. 39. [Testament] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Art. 40. [Otwarcie i ogłoszenie testamentu] . . . . . . . . . 191
Art. 41. [Właściwość organów w sprawach spadkowych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Rozdział V. Sprawy z zakresu prawa pracy . . . . . . . . . . . . . . 206
Art. 42. [Właściwość prawa i sądów] . . . . . . . . . . . . . . . 206
Rozdział VI. Koszty procesu i ułatwienia procesowe . . . . . . 212
Art. 43. [Zwolnienie od złożenia kaucji na zabezpieczenie kosztów postępowania] . . . . . . 212
Art. 44. [Zwolnienie od kosztów sądowych] . . . . . . . . . 214
Art. 45. [Podstawy zwolnienia od kosztów] . . . . . . . . . . 216
Art. 46. [Tryb zgłaszania wniosku] . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Art. 47. [Terminy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Rozdział VII. Uznawanie i wykonywanie orzeczeń . . . . . . . . 221
Art. 48. [Uznawanie orzeczeń w sprawach niemajątkowych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Art. 49. [Uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach majątkowych i w innych sprawach niemajątkowych] . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Art. 50. [Podstawy uznania i wykonania] . . . . . . . . . . . . 228
Art. 51. [Wniosek o uznanie i wykonanie orzeczenia] . . . 236
Art. 52. [Tryb uznawania i wykonywania orzeczenia] . . . 241
Art. 53. [Wykonywanie orzeczeń sądowych o kosztach] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
Część trzecia. SPRAWY KARNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
Art. 54–96. [Nieobjęte komentarzem] . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
Część czwarta. Postanowienia końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Art. 97. [Stosunek do innych umów] . . . . . . . . . . . . . . . 247
Art. 98. [Wejście umowy w życie] . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Art. 99. [Czas obowiązywania umowy] . . . . . . . . . . . . . 254
Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

5 dokumentów lekarza dentysty w czasie pandemii - jak wypełniać

-32%

5 dokumentów lekarza dentysty w czasie pandemii - jak wypełniać

W e-booku znajdziesz 5 dokumentów niezbędnych w pracy lekarza dentysty w 2021 r. Zminimalizuj ryzyko, że do zakażenia dojdzie w Twoim gabinecie. Pamiętaj przy tym, że obowiązkowa polisa OC pokrywa także co do zasady zdarzenia związane z zakażeniem COVID-19. Kierownicy placówek medycznych mają obowiązek wdrożenia i zapewnienia funkcjonowania całego systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń. Jednym z zadań, które się z tym wiążą, jest opracowanie, wdrożenie i nadzór nad procedurami zapobiegającymi zakażeniom i chorobom zakaźnym związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Cena: 24.90 zł 17.00 zł
Administracja ochrony zdrowia w Polsce – między świadczeniem a reglamentacją

-14%

Administracja ochrony zdrowia w Polsce – między świadczeniem a reglamentacją

Książka prezentuje rolę i zakres administracji publicznej w sektorze ochrony zdrowia w Polsce. W opracowaniu omówiono tematy takie jak prywatyzacja ochrony zdrowia i odpłatność świadczeń zdrowotnych. Przedstawiono również zagadnienia dotyczące najnowszych zmian w organizacji Państwowego Ratownictwa Medycznego, sieci szpitali, czy problem utraty kontroli jednostki samorządu terytorialnego nad prowadzonym podmiotem leczniczym. Analizie poddano nierozstrzygnięte dotąd kwestie, m.in. w jaki sposób administracja publiczna ma zapewnić udzielanie świadczeń zdrowotnych, czy ma to czynić przez tworzone przez siebie podmioty lecznicze, czy też w inny sposób.


Publikacja przeznaczona jest dla pracowników administracji rządowej i samorządowej zajmujących się ochroną zdrowia, adwokatów, radców prawnych, sędziów. Zainteresuje również pracowników naukowych oraz studentów prawa, administracji, zarządzania czy ochrony zdrowia.

Cena: 110.00 zł 95.00 zł
Administrator 1-2/2018

-29%

Administrator 1-2/2018

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze między innymi:

● Zarządca z mieszkańcem tworzą związek niemal rodzinny,
● Rewolucja w ochronie danych,
● Jednolity Plik Kontrolny,
● Podzielniki kosztów ciepła

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 10/2016

-29%

Administrator 10/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.W
numerze m.in.:

Spółdzielcy o Mieszkaniu+,
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach,
Lider Spółdzielczości Mieszkaniowej 2016.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 11/2016

-29%

Administrator 11/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Ograniczenie prawa własności gruntu,
● O kompensacie,
● Jak przygotować się do zimy?
● Systemy zdalnego odczytu.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 3/2018

-29%

Administrator 3/2018

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Książka obiektu budowlanego narzędziem pomocnym w zarządzaniu budynkiem,
● PIT-8C we wspólnocie
● Co warto wiedzieć o ocieplaniu budynków,
● Nowe Warunki Techniczne cz. II

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.