Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Umowa kompleksowa sprzedaży ciepła w prawie energetycznym

ebook

- 14%

Umowa kompleksowa sprzedaży ciepła w prawie energetycznym

Henryk Palarz

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 85.00 zł 73.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 73.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8092-257-0
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Książka szczegółowo omawia zagadnienie umowy sprzedaży ciepła w prawie energetycznym, odpowiadając na pytania dotyczące m.in.

poprawnej konstrukcji umowy sprzedaży ciepła oraz postanowień, których należy unikać,
trybu zmiany i rozwiązania umowy oraz zagadnień karnych z tym związanych,
procedury i formy zawarcia umowy kompleksowej,
obligatoryjnych i fakultatywnych elementów umowy wynikających z prawa energetycznego,
zagadnień dostaw ciepła do budynku wielolokalowego.


Adresaci:

Publikacja przeznaczona jest dla prawników obsługujących przedsiębiorstwa ciepłownicze, gmin prowadzących dostawę ciepła poprzez sieć oraz odbiorców ciepła, spośród których najważniejsi to zarządcy budynków wielolokalowych, a także dla przedsiębiorstw ciepłowniczych i innych przedsiębiorców.

Tytuł
Umowa kompleksowa sprzedaży ciepła w prawie energetycznym
Autor
Henryk Palarz
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8092-257-0
Seria
Poradniki LEX
Rok wydania
2016
Liczba stron
236
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 11

Od autora | str. 15

Rozdział I
Umowa kompleksowa - podmioty, definicje | str. 17
1. Pojęcie umowy kompleksowej | str. 17
2. Obowiązek zawarcia umowy | str. 20
2.1. Obowiązek zawarcia umowy po zmianie odbiorcy w obiekcie | str. 21
2.2. Obowiązek zawarcia umowy a posiadanie koncesji | str. 22
3. Strona umowy - przedsiębiorstwo energetyczne | str. 24
4. Odbiorca ciepła | str. 28

Rozdział II
Procedura i forma zawarcia umowy kompleksowej | str. 30
1. Sposób zawarcia umowy | str. 30
1.1. Oferta i jej przyjęcie | str. 30
1.2. Negocjacje | str. 32
1.3. Przetarg | str. 34
2. Wymogi prawa energetycznego przy zawieraniu umowy | str. 35
3. Forma | str. 37
4. Umowa zawarta per facta concludentia | str. 39
5. Umowa kompleksowa jako wzorzec umowny | str. 41
6. Ogólne warunki umów (OWU) | str. 42
7. Charakter prawny umowy | str. 44
8. Termin zawarcia umowy | str. 45

Rozdział III
Orzeczenie zawarcia umowy przez Prezesa URE | str. 48
1. Kształtowanie się praktyki orzeczniczej | str. 48
2. Postępowanie administracyjne | str. 50
3. Postanowienie z art. 8 ust. 2 pr. energ. | str. 54
4. Decyzja administracyjna | str. 57
5. Postępowanie odwoławcze | str. 60
6. Granice rozpoznania spraw | str. 63

Rozdział IV
Prawo konsumenckie i antymonopolowe a umowy kompleksowe | str. 66
1. Prawo konsumenckie | str. 66
2. Ustawa o prawach konsumenta | str. 67
3. Kodeks cywilny: niedozwolone postanowienia umowne w art. 385 3 | str. 71
4. Kontrola postanowień umownych nieuzgodnionych indywidualnie z konsumentem | str. 77
5. Postępowania administracyjne prowadzone przez Prezesa UOKiK | str. 80

Rozdział V
Obligatoryjne elementy umowy wynikające z prawa energetycznego | str. 85
1. Miejsce dostarczenia ciepła do odbiorcy (miejsce dostarczania ciepła do sieci i jego odbioru z sieci) | str. 87
1.1. Miejsce dostarczenia ciepła a granica eksploatacji bądź własności | str. 88
1.2. Zmiana miejsca dostawy ciepła | str. 90
1.3. Decyzja Prezesa URE z art. 8 pr. energ. a zmiana miejsca dostawy ciepła | str. 92
1.4. Zmiana miejsca dostawy ciepła w trybie zawarcia nowej umowy o przyłączenie | str. 94
1.5. Brak miejsca dostarczania ciepła | str. 95
2. Ilość ciepła (przesyłanego ciepła) w podziale na okresy umowne | str. 96
3. Moc umowna oraz warunki wprowadzania jej zmian | str. 98
3.1. Uzależnianie zmiany mocy od spełnienia warunków | str. 100
3.2. Kontrola i spory co do poprawności wielkości mocy zamówionej | str. 103
4. Cena, stawki opłat lub grupa taryfowa stosowane w rozliczeniach | str. 106
5. Warunki wprowadzania zmian ceny, stawek opłat i grupy taryfowej | str. 109
5.1. Przedsiębiorstwa posiadające koncesję | str. 109
5.2. Zmiana grupy taryfowej | str. 112
5.3. Przedsiębiorstwa niekoncesjonowane | str. 114
6. Sposób prowadzenia rozliczeń | str. 115
6.1. Wyznaczanie terminu płatności cen i stawek opłat | str. 116
6.2. Przedpłaty | str. 118
6.3. Termin płatności za zamówioną moc cieplną | str. 120
6.4. Opłaty stałe a rozwiązanie umowy | str. 121
6.5. Rozliczenia przy wadliwym działaniu układu pomiarowo-rozliczeniowego | str. 123
6.6. Upusty handlowe | str. 124
6.7. Odsetki i przedawnienie roszczeń | str. 126
7. Standardy jakościowe obsługi odbiorców | str. 128
8. Parametry techniczne ciepła | str. 130
9. Wysokość bonifikaty za niedotrzymanie parametrów technicznych ciepła oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców | str. 130
9.1. Bonifikaty związane z niedostarczaniem ciepła | str. 132
9.2. Bonifikaty związane z ograniczeniem mocy cieplnej | str. 134
9.3. Bonifikata za niedotrzymanie innych standardów jakościowych obsługi odbiorców | str. 135
9.4. Dochodzenie bonifikat | str. 136
9.5. Orzecznictwo Prezesa UOKiK dotyczące bonifikat | str. 139
10. Warunki zapewnienia niezawodności i ciągłości dostarczania ciepła | str. 140
11. Odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy | str. 142
11.1. Odpowiedzialność odbiorcy | str. 143
11.2. Odpowiedzialność za nielegalny pobór ciepła (przy zawartej umowie) | str. 146
12. Okres obowiązywania umowy | str. 150
13. Warunki rozwiązania umowy | str. 151
14. Postanowienia z art. 5 ust. 7 pr. energ. | str. 154
14.1. Nieaktualna linia interpretacyjna | str. 154
14.2. Aktualna linia interpretacyjna | str. 157
14.3. Zasady wstrzymywania dostaw kształtowane przez orzecznictwo | str. 158
14.4. Domniemanie doręczenia powiadomienia | str. 161

Rozdział VI
Obligatoryjne elementy umowy wynikające z aktów wykonawczych | str. 163
1. Rodzaje cen i stawek opłat | str. 164
2. Termin i miejsce przekazywania odbiorcy informacji o strukturze paliw pierwotnych zużywanych do dostarczania ciepła | str. 166
3. Graniczne wartości temperatury powodującej samoczynne włączenie się urządzenia automatyki pogodowej | str. 167
4. Dopuszczalne maksymalne ograniczenia w dostarczaniu i poborze ciepła | str. 168

Rozdział VII
Fakultatywne elementy umowy i inne zagadnienia | str. 171
1. Korzystanie z pomieszczeń odbiorcy | str. 171
2. Służebność przesyłu | str. 173
3. Kontrola odbiorcy ciepła | str. 174
3. Niedopuszczenie do kontroli | str. 176
4. Układ pomiarowo-rozliczeniowy | str. 180
5. Postanowienia, które przestały być obligatoryjne | str. 181
6. Umowne skutki usuwania przepisów | str. 182

Rozdział VIII
Zmiana oraz rozwiązanie umów | str. 185
1. Bezwzględne i względne przyczyny zmiany umów | str. 185
2. Tryb zmiany umów | str. 188
2.1. Obowiązki z prawa energetycznego | str. 188
2.2. Mechanizm z kodeksu cywilnego | str. 190
3. Wypowiedzenie umowy przez odbiorcę | str. 192
4. Wypowiedzenie przez dostawcę | str. 195
5. Wypowiedzenie umowy a obowiązek z § 27 rozp. syst. | str. 197
6. Ocena dopuszczalności wypowiadania umów w orzecznictwie | str. 200
7. Pozostałe sposoby rozwiązania umowy | str. 204
7.1. Upływ czasu (umowa terminowa) | str. 204
7.2. Wygaśnięcie | str. 205
7.3. Odstąpienie od umowy | str. 207
7.4. Natychmiastowe rozwiązanie umowy | str. 208

Rozdział IX
Dostawa ciepła do budynku wielolokalowego | str. 209
1. Zasady wyliczania opłat za ciepło | str. 209
2. Przyczyny niemożności zawarcia umów kompleksowych z osobami w lokalach | str. 212
3. Wypowiedzenie zawartych już umów | str. 216

Rozdział X
Zagadnienia karne | str. 218
1. Przepisy karne dotyczące przedsiębiorstw energetycznych | str. 218
2. Nielegalny (bezumowny) pobór ciepła | str. 227
2.1. Aspekt karny | str. 227
2.2. Aspekt odpowiedzialności cywilnej | str. 228

Bibliografia | str. 233
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 8

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 8

Kolejny tom niniejszej serii poświęcony jest przede wszystkim nowej polskiej ustawie o prawie prywatnym międzynarodowym, uchwalonej przez Sejm 4 lutego 2011 r. Czytelnik znajdzie w nim ogólne omówienie tej regulacji kolizyjnoprawnej, jak również opis drogi legislacyjnej ustawy i perypetie jej projektu na końcowym etapie procesu legislacyjnego. Wprowadzenie do nowej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym zostało wzbogacone o tłumaczenia jej tekstu na język francuski i angielski. Oprócz tego w tomie tym zamieszczono artykuły poświęcone: międzynarodowemu prawu rodzinnemu (cywilnoprawne aspekty uprowadzenia dziecka za granicę), niemieckiemu prawu spółek, jak również opracowanie poruszające zagadnienie wpływu ogłoszenia upadłości w Polsce na zagraniczne postępowanie arbitrażowe. Godne polecenia są także glosy do orzeczeń sądów dotyczących formy testamentu według konwencji haskiej z 1961 r. oraz współpracy między sądami państw członkowskich Unii Europejskiej przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych.

Cena: 12.60 zł 11.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 3

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 3

SJLS Vol. 3 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji UŚ. W SJLS są publikowane teksty w językach angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim.
Numer 3 SJLS zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa - prawa gospodarczego, kanonicznego, podatkowego, cywilnego, samorządowego oraz karnego. Teksty dotyczą aktualnych problemów prawnych pojawiających się na gruncie prawa krajowego (nie tylko polskiego, ale i hiszpańskiego) oraz europejskiego.
SJLS zawiera recenzje dwóch zagranicznych publikacji, a także spis wybranych ważniejszych monografii autorstwa pracowników WPiA UŚ za lata 2009-2010. Dołączono także wykaz konferencji zorganizowanych przez WPiA. Wykazy te mają na celu promocję Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z działalnością naukową Wydziału.
Autorami tekstów są nie tylko Polacy - pracownicy WPiA UŚ, ale także naukowcy z innych polskich i zagranicznych uniwersytetów.
Publikacja jest adresowana do szerokiego grona czytelników w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy - tak teoretycy jak i praktycy - specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Publikacja może też być cennym źródłem dla magistrantów i doktorantów.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 7

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 7

Silesian Journal of Legal Studies (SJLS) vol. 7, wydany w 2015 r., realizuje ideę dyskursu prawniczego poprzez granice. Teksty zamieszczone w tym numerze pochodzą od autorów związanych z ośrodkami naukowymi ze Szwajcarii, Czech i Portugalii. Artykuły portugalskich profesorów José João Abrantesa i Paulo Ferreira da Cunha dotyczą kwestii z pogranicza prawa konstytucyjnego, historii, prawa pracy oraz ekonomii. José João Abrantes z Universidade Nova de Lisboa odnosi się do wprowadzania elastycznych rozwiązań w prawie pracy w dobie kryzysu ekonomicznego. Natomiast Paulo Ferreira da Cunha z Uniwersytetu w Porto analizuje portugalską drogę do demokracji. SJLS vol. 7 zawiera także artykuł Jakuba Dohnala z Uniwersytetu w Ołomuńcu, który omawia wybrane zagadnienia czeskiej reformy prawa konsumenckiego. Tekst wydaje się interesujący z perspektywy swobodnego przepływu osób, kapitału i towarów w UE. Ponadto w numerze zamieszczono obszerne studium poświęcone odpowiedzialności unijnej agencji Frontex za naruszenia praw człowieka. Jego autorką jest Izabella Majcher z Graduate Institute of International and Development Studies, Geneva Global Detention Project. Opracowanie to nabiera szczególnego znaczenia w świetle kryzysu migracyjnego w basenie Morza Śródziemnego. Podobnie jak poprzednie wydania, SJLS vol. 7 zawiera sprawozdania z konferencji i seminariów, a także spis monografii, których autorami są pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Dołączono także wykaz konferencji organizowanych przez WPiA UŚ i Fundację Facultas Iuridica w 2014 r.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
150 odpowiedzi na pytania o kody w JPK_VAT

-20%

150 odpowiedzi na pytania o kody w JPK_VAT

"Od 1 października 2020 r. w ewidencji VAT i JPK stosujemy specjalne kody (oznaczenia). Ustawodawca przewidział pięć rodzajów kodów, w tym kody GTU, których stosowanie przysparza podatnikom najwięcej problemów. Publikacja zawiera odpowiedzi na pytania naszych Czytelników dotyczące stosowania kodów. Autorami odpowiedzi są doradcy podatkowi: Tomasz Krywan, Radosław Kowalski, Grzegorz Ziółkowski i Marian Szałucki.
Z publikacji dowiemy się m.in.:
• do jakich towarów i usług stosujemy kody GTU,
• w jakich przypadkach stosowanie kodów GTU nie jest konieczne,
• kiedy występują powiązania oznaczone kodem TP,
• jak ustalić, kiedy stosowanie kodu MPP jest konieczne,
• jak oznaczać kodami świadczenia kompleksowe,
• jak oznaczać sprzedaż ewidencjonowaną na kasie,
• kiedy trzeba oznaczać kodami transakcje zagraniczne.
Przystępne wyjaśnienia tych wątpliwości to niezbędna pomoc dla księgowych, biur rachunkowych i osób odpowiedzialnych za rozliczenie VAT w firmie.
"

Cena: 59.00 zł 47.00 zł
Administracja rządowa i samorządowa w Polsce

-16%

Administracja rządowa i samorządowa w Polsce

Publikacja "Administracja rządowa i samorządowa w Polsce" zawiera skondensowaną wiedzę i rozwiązania służebne dla poznania ustroju polskiej administracji publicznej, jej organizacji i funkcjonowania. Może stać się przydatna do zgłębiania zasobu wiedzy i umiejętności studiujących problemy administracji.

Publikacja powstała we współpracy z Wyższą Szkołą Administracyjno-Społeczną w Warszawie.

Cena: 49.00 zł 41.00 zł
Administrator 12/2016

-29%

Administrator 12/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Prawo sąsiedzkie,
● Przekształcenie użytkowania wieczystego na własność,
● Przeszkody na drodze do windy zewnętrznej,
● Bezpieczne windy.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.