Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Umowa konsumencka w polskim prawie cywilnym i prywatnym międzynarodowym

ebook

- 14%

Umowa konsumencka w polskim prawie cywilnym i prywatnym międzynarodowym

Bogusława Gnela

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 102.00 zł 88.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 88.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-6218-4
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W książce dokonano analizy regulacji umów konsumenckich nie tylko od strony konsumenta, jako słabszej strony tych umów, ale także od strony przedsiębiorcy. Wobec obowiązywania w polskim prawie zasady jedności prawa cywilnego zwrócono uwagę na podmiotowe rozbicie prawa umów i zgłoszono propozycje uporządkowania stanu normatywnego w tym zakresie w sposób zgodny z prawem unijnym i zapewniający spójność polskiego prawa cywilnego.Autorka wykazuje specyfikę kryteriów kwalifikacji umów konsumenckich oraz specyfikę metody ich regulacji i uzasadnia celowość unormowania tych umów w jednej, pozakodeksowej ustawie.Adresaci:

Publikacja jest adresowana do przedstawicieli nauki prawa, prawników praktyków, a także do pracowników organów, instytucji i organizacji zajmujących się ochroną praw konsumenta oraz organów projektujących i stanowiących prawo w tym zakresie.

Tytuł
Umowa konsumencka w polskim prawie cywilnym i prywatnym międzynarodowym
Autor
Bogusława Gnela
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-6218-4
Rok wydania
2013
Liczba stron
484
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów
str. 11Wstęp
str. 21Rozdział IZagadnienia wprowadzające do problematyki umowy konsumenckiej
str. 271.1. Pojęcie umowy i znaczenie jej ogólnej regulacji dla umowy konsumenckiej
str. 271.2. Kryteria systematyzowania umów zobowiązaniowych a problem systematyzacji umów konsumenckich
str. 341.2.1. Systematyzowanie umów zobowiązaniowych
str. 341.2.2. Kwalifikacja i klasyfikacja umów zobowiązaniowych a umowa konsumencka
str. 371.2.3. Kryteria kwalifikacji podmiotowej w umowach zobowiązaniowych
str. 471.2.4. Geneza kwalifikacji podmiotu profesjonalnego w umowie handlowej (gospodarczej) i jednostronnie handlowej
str. 521.2.5. Problem normatywnej definicji umowy obustronnie handlowej oraz jednostronnie handlowej niekonsumenckiej
str. 591.3. Znaczenie dyrektyw konsumenckich dla kwalifikacji i regulacji umów konsumenckich a nowe tendencje w normowaniu tych umów
str. 65Rozdział IIKryteria kwalifikacji umowy konsumenckiej oraz jej miejsce w polskim systemie prawnym
str. 932.1. odmiotowe kryteria kwalifikacji umowy konsumenckiej
str. 932.1.1. Pojęcie przedsiębiorcy
str. 932.1.2. Pojęcie konsumenta
str. 1182.2. Cel i przedmiotowe kryteria kwalifikacji umowy konsumenckiej
str. 1442.2.1. Cel zawarcia umowy jako kryterium kwalifikacji umowy konsumenckiej
str. 1442.2.2. Przedmiotowe kryteria kwalifikacji umowy konsumenckiej
str. 1492.3. Sens wyodrębniania umów konsumenckich
str. 1562.4. Pojęcia i instytucje związane z umową konsumencką w projekcie nowego kodeksu cywilnego
str. 1622.4.1. Uwagi wprowadzające
str. 1622.4.2. Projektowane pojęcia konsumenta i przedsiębiorcy
str. 1622.4.3. Obowiązujące instytucje reżimu umów konsumenckich a ich ogólny charakter w projekcie kodeksu cywilnego
str. 1772.5. Miejsce umów konsumenckich w polskim systemie prawnym
str. 183Rozdział IIISpecyfika prawnej regulacji umów konsumenckich
str. 190 3.1. Idea ochrony konsumenta jako słabszej strony umowy a zasada swobody umów
str. 1903.2. Zawarcie umowy konsumenckiej z zastosowaniem wzorca umowy
str. 1943.3. Problem niedozwolonych postanowień w umowach konsumenckich
str. 2013.3.1. Zakres podmiotowy reżimu niedozwolonych postanowień umownych
str. 2013.3.3. Kryteria i skutki uznania postanowienia za niedozwolone
str. 2023.3.3.Rozumienie przez sądy polskie klauzuli dobrych obyczajów jako kryterium uznania postanowienia umownego za niedozwolone
str. 2103.4. Umowy konsumenckie zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa
str. 2113.4.1. Uwagi wprowadzające
str. 2113.4.2. Pojęcie umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa w obowiązującym stanie prawnym
str. 2133.4.3. Instrumenty ochrony konsumenta w umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa
str. 2163.5. Umowy konsumenckie zawierane na odległość
str. 2183.5.1. Uwagi wprowadzające
str. 2183.5.2. Pojęcie umowy zawieranej na odległość
str. 2193.5.3. Zakres przedmiotowy regulacji umów zawieranych na odległość
str. 2203.5.4. Wymogi informacyjne. Zgoda konsumenta
str. 2223.5.5. Prawo odstąpienia od umowy i konsekwencje jego realizacji
str. 2233.5.6. Pozostałe instrumenty ochrony konsumenta
str. 2253.5.7. Przykłady stosowania przepisów o umowach zawieranych na odległość przez sądy polskie
str. 2263.6. Znaczenie etapu przedkontraktowego w reżimach umów konsumenckich
str. 2283.7. Ogólna charakterystyka najważniejszych instrumentów ochronnych w reżimie umów konsumenckich
str. 2393.7.1. Ochrona konsumenta przez informację
str. 2393.7.2. Prawo odstąpienia od umowy konsumenckiej bez podania przyczyny
str. 2453.8. Problem naprawienia szkody niemajątkowej związanej z "naruszeniem" umowy konsumenckiej
str. 2563.8.1. Problem dopuszczalności naprawienia szkody niemajątkowej w reżimie kontraktowym w polskim prawie
str. 2563.8.2. Naprawienie szkody niemajątkowej wynikłej z naruszenia umowy konsumenckiej
str. 264Rozdział IVUmowy sprzedaży konsumenckiej
str. 2754.1. Sprzedaż konsumencka według ustawy o sprzedaży konsumenckiej
str. 2754.1.1. Uwagi wprowadzające
str. 2754.1.2. Niektóre aspekty sprzedaży konsumenckiej uregulowane w dyrektywie 99/44/WE
str. 2774.1.3. Ogólna charakterystyka regulacji zawartych w ustawie o sprzedaży konsumenckiej
str. 2814.1. Umowa sprzedaży konsumenckiej według kodeksu cywilnego
str. 2984.3. Projektowane zmiany w regulacji umowy sprzedaży konsumenckiej w polskim prawie
str. 308Rozdział VNiektóre konsumenckie umowy o świadczenie usług finansowych
str. 3115.1. Pojęcie usług finansowych
str. 3115.2. Umowa o kredyt konsumencki
str. 3135.2.1. Regulacja umowy kredytu w prawie bankowym - wzmianka
str. 3135.2.2. Umowa o kredyt konsumencki według ustawy z 2001 r.
str. 3155.2.3. Umowa o kredyt konsumencki według ustawy z 2011 r.
str. 3185.3. Umowy o usługi finansowe zawierane na odległość
str. 3285.4. Konsumenckie umowy ubezpieczenia
str. 3335.4.1. Uwagi wprowadzające
str. 3335.4.2. Kwalifikacja ubezpieczyciela jako profesjonalnej strony umowy ubezpieczenia
str. 3365.4.3. Kwalifikacja ubezpieczającego jako konsumenta w umowie ubezpieczenia
str. 3415.4.4. Konsumencka ochrona ubezpieczającego niebędącego konsumentem w przepisach o umowie ubezpieczenia
str. 3455.4.5. Problem rozciągnięcia ochrony konsumenckiej na inne niż ubezpieczający podmioty stosunku ubezpieczenia
str. 3495.4.6. Przykłady zastosowania reżimów konsumenckich dokonsumenckiej umowy ubezpieczenia
str. 351Rozdział VIUmowa o imprezę turystyczną (o usługi turystyczne) oraz umowy typu timeshare
str. 3586.1. Umowa o imprezę turystyczną
str. 3586.1.1. Uwagi wstępne
str. 3586.1.2. Umowa o imprezę turystyczną w prawie unijnym
str. 3636.1.3. Umowa o imprezę turystyczną w ustawie o usługach turystycznych
str. 3676.2. Cywilnoprawne instrumenty ochrony klienta (konsumenta) w regulacji umowy o imprezę turystyczną
str. 3726.2.1. Ogólne zagadnienia ochrony klienta w umowie o imprezę turystyczną
str. 3726.2.2. Informacja przedkontraktowa
str. 3746.2.3. Obligatoryjna treść umowy o imprezę turystyczną
str. 3766.2.4. Inne obowiązki organizatora imprezy turystycznej oraz uprawnienia klienta
str. 3786.2.5. Zasady odpowiedzialności organizatora turystyki za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o imprezę turystyczną
str. 3826.2.6. Ochrona klienta a ochrona konsumenta przewidziana w odrębnych reżimach konsumenckich - wzmianka
str. 3856.3. Umowy typu timeshare
str. 3886.3.1. Ogólna charakterystyka timesharingu w uchylonej dyrektywie 94/47/WE
str. 3886.3.2. Polska ustawa o timesharingu z 2000 r.
str. 3906.3.3. Ogólna charakterystyka dyrektywy 2008/122/WE
str. 3946.3.4. Polska ustawa o timeshare z 2011 r.
str. 399Rozdział VIIUmowa konsumencka w prawie prywatnym międzynarodowym
str. 4037.1. Kwalifikacja umowy konsumenckiej w prawie prywatnym międzynarodowym oraz jej skutki
str. 4037.1.1 Geneza kolizyjnoprawnej ochrony konsumenta oraz definicji umowy konsumenckiej w polskim prawie rywatnym międzynarodowym
str. 4037.1.2. Umowa konsumencka według konwencji rzymskiej
str. 4087.1.3. Umowa konsumencka w projektach ustawy o p.p.m. z 2011 r. na tle obowiązujących norm dotyczących kolizyjnoprawnej ochrony konsumenta
str. 4397.1.4. Umowa konsumencka według rozporządzenia Rzym I
str. 4447.2. Umowa konsumencka w ustawie o p.p.m. z 2011 r. na tle obowiązujących norm dotyczących kolizyjnoprawnej ochrony konsumenta
str. 454Wnioski
str. 459Wykaz literatury
str. 465
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 15

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 15

W piętnastym tomie Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego znalazło się opracowanie dotyczące formy rozrządzeń na wypadek śmierci po wejściu w życie rozporządzenia spadkowego nr 650/12 z 4 lipca 2012 r. Poza tym czytelnik znajdzie artykuły omawiające problematykę przepisów wymuszających swoje zastosowanie jako instrumentu służącego ochronie strony słabszej w przypadku umów ubezpieczenia, jak i prawa właściwego dla przeniesienia akcji w obrocie zorganizowanym. Godne polecenia jest także teoretycznoprawne opracowanie poświęcone metodzie analizy funkcjonalnej w prawie prywatnym międzynarodowym. Piętnasty tom czasopisma zamyka opinia prawna dotycząca dziedziczenia po obywatelu Wenezueli zamieszkałym w Polsce.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 6

-12%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 6

W studiach zebranych w kolejnym tomie serii poruszono tematy dotyczące: optymalnej koncepcji określania właściwości prawa we wspólnotowym porządku prawnym, wspólnotowych instrumentów prawa cywilnego, klauzuli porządku jako podstawy odmowy uznania lub wykonania orzeczenia sądu polubownego w polskim prawie arbitrażowym, zmian w unormowaniu cesji wierzytelności (od art. 12 konwencji rzymskiej do art. 14 rozporządzenia Rzym I).
W częściach obejmujących materiały i glosy zamieszczono wytyczne Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego w sprawie stosowania klauzuli porządku publicznego jako podstawy odmowy uznania lub wykonania międzynarodowych orzeczeń arbitrażowych, projekt ustawy z 2009 roku regulującej prawo prywatne międzynarodowe, wyrok Trybunału z dnia 6 października 2009 roku, glosę do tego wyroku oraz glosę do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2008 roku.

Cena: 27.30 zł 24.00 zł
40 lat Kodeksu pracy

-14%

40 lat Kodeksu pracy

Publikacja zawiera zbiór referatów wygłoszonych w trakcie Piątego Seminarium Szubertowskiego oraz opracowań zainspirowanych tym wydarzeniem, powstałych dla uczczenia 40. rocznicy obowiązywania ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. W książce zawarto artykuły, które stanowią podsumowanie, ocenę, a także refleksje na temat tego niezwykle ważnego dla polskiego prawa pracy aktu prawnego.W monografii oprócz teoretycznych, ogólnych rozważań omówiono wiele praktycznych kwestii związanych ze stosowaniem kodeksu pracy, w tym m.in. dotyczących takich zagadnień jak:

uprawnienia rodzicielskie w zakresie urlopu macierzyńskiego,
zatrudnienie pracownicze kadry kierowniczej,
uzasadniona przyczyna rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony,
kodeksowa szczególna ochrona trwałości stosunku pracy pracowników w wieku przedemerytalnym,
udział pracodawcy w ryzyku niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby,
praca w godzinach nadliczbowych oraz praca w niedziele i święta.


Autorzy przedstawili także wybrane regulacje kodeksu pracy w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Sądu Najwyższego.Adresaci:

Książka przeznaczona jest dla nauczycieli akademickich, prawników praktyków, aplikantów oraz doktorantów. Ze względu na praktyczny wymiar omawianych zagadnień zainteresuje również pracowników działów kadr, pracowników Państwowej Inspekcji Pracy oraz osoby związane z organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi.

Cena: 111.00 zł 96.00 zł
ABC służby cywilnej

-14%

ABC służby cywilnej

ABC służby cywilnej to jedyna na rynku wydawniczym publikacja, która przedstawia system służby cywilnej w sposób kompleksowy i przystępny. Autorzy z ogromnego obszaru tworzącego ustrój i funkcjonowanie korpusu służby cywilnej wybrali zagadnienia podstawowe, a zarazem najbardziej istotne. Część opisowa pracy została wzbogacona licznymi schematami, tabelami i wykresami. Ponadto opracowanie zawiera wzory pism urzędowych, pytania egzaminacyjne występujące w postępowaniu kwalifikacyjnym w służbie cywilnej, słownik pojęć oraz wyciągi z wyroków i analiz dotyczących służby cywilnej.


Adresaci:

Książka stanowi praktyczne kompendium wiedzy niezbędne dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką polskiej służby cywilnej. Publikacja przeznaczona jest dla członków korpusu służby cywilnej, w szczególności pracowników kadrowych urzędów administracji rządowej. Będzie przydatna także osobom przygotowującym się do postępowania kwalifikacyjnego w administracji publicznej i naboru do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Ponadto może stanowić pomoc naukową dla pracowników uczelni wyższych oraz pomoc dydaktyczną dla studentów prawa, administracji i politologii.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
Administracja publiczna a alternatywne metody rozwiązywania sporów

-15%

Administracja publiczna a alternatywne metody rozwiązywania sporów

W monografii wskazano przyczyny wprowadzania metod rozwiązywania sporów do prawa administracyjnego oraz funkcje, które te metody mogą pełnić w administracji publicznej. Autor zakłada, że wdrażanie metod alternatywnego rozwiązywania sporów do administracji publicznej na podstawie prawa administracyjnego jest w pełni racjonalne i celowe, jeżeli istnieje taki typ sporu, którego opanowanie w drodze rozstrzygnięcia lub rozwiązania należałoby do obszaru działania administracji publicznej lub sądu administracyjnego. Jednocześnie w pracy ukazano wpływ koncepcji alternatywnego rozwiązywania sporów (ang. alternative dispute resolution) na funkcjonowanie administracji publicznej, a wskazanie na potencjalną relację podniesionych zagadnień podkreśla specyfikę podjętego tematu.

Cena: 26.00 zł 22.00 zł
Administracyjnoprawne aspekty opłaty planistycznej

-14%

Administracyjnoprawne aspekty opłaty planistycznej

Książka stanowi studium z zakresu prawa administracyjnego, w którym całościowo omówiono administracyjnoprawne aspekty opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, związanej z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tj. opłaty planistycznej.

Zawarte w monografii rozważania dotyczą m.in. tak istotnych kwestii, jak:

charakter prawny opłaty planistycznej,
przesłanki materialnoprawne jej nałożenia,
podmioty zobowiązane do uiszczenia opłaty i ich następcy prawni,
decyzja administracyjna ustalająca opłatę planistyczną.
Publikacja jest niezbędną lekturą i narzędziem pracy dla wszystkich osób, które stosują przepisy dotyczące opłaty planistycznej i zajmują się tymi kwestiami na co dzień, w szczególności dla pracowników administracji samorządowej i terenowej administracji rządowej, profesjonalnych pełnomocników oraz sędziów sądów administracyjnych. Książka z pewnością zainteresuje również przedstawicieli nauki prawa administracyjnego.

Cena: 22.00 zł 19.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.